Hvidkilde 1743

| | |

Johan LehnJohan LehnAf Johan Lehn 31. august 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743. Topografisk Samling. LAO

Hvidkilde og Lindschou Gaarde og Godser haver Hands Kongl: Maÿts höÿlovlig Ihukommelse Kong Friderich den Fierde solgte og skiödet mig, efterat det forhen var besiddet af afgangne Hl: GeheimeRaad Waldemar Christopher von Gabel, og igien af ham til Höÿstbemelte Hans Kongl: Maÿts Overdraget.

Hvidkilde 1754Hvidkilde 1754Begge Gaardene, der ved min Tiltrædelse vare meget forfaldne haver ieg saavel hvad Borge og Ladegaarden Angaar af nÿe ladet opbÿgge.

Til Begge Gaarde falder meest Haure iord og mindre Ruug og Bÿg iord, Fornöden og meest Bögeskou men ikkun maadelig Höebierring.

Af Creature lægges her meest Vind Paa Kiør, dog holdes og tillige Stutterie, Men ingen Dÿre hauger og ikke heller mængde af Harer, Aggerhöns og Andet Fuglevilt.

Hvidkilde søHvidkilde sø Sørup søSørup sø Kilden ved HvidkildeKilden ved HvidkildeVed Hvidkilde ligger en Söe kaldet Hvidkilde Söe foruden 2de Andre i nærværelsen, nemlig Ollerup Söe og Söerup Söe, Hvori falder Giedder, dog ikke i mængde, men meest Flirer (karpefisk mest i søer)etc.; findes og ved Hvidkilde adskillige skiönne Kilder, særdeeles en hvoraf Gaarden uden tvivl tillige har sit Naun.

Hvidkilde d. 31 = Aug: Anno 1743 Johan Lehn