Drivhuset på Bukkensbjerg

Drivhuset på Bukkensbjerg
14) Det store drivhus på Bukkensbjerg blev rejst af materialer fra to lignende drivhuse, der fandtes ved Nedergård. Disse drivhuse var ikke i så god stand, at de begge kunne genopføres det nye sted. Der var kun materialer til ét drivhus plus det lille ved butikken. - Midt i billedet ses et såkaldt treben (som dog havde fire ben), der blev brugt til at trække rødder op med (især fra hasselbuske), ligesom det blev brugt ved brøndgravning. (Se mere om brøndgravningen i dagbøgerne og ordlisten). - Drivhuset blev revet ned i 1976.