Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1957

| | | | |
Dagbog 1957

Dagbogen for 1957 blev ført omtrent som dagbogen for 1956, blot ikke i en spiraldagbog med fortrykte datoer, men i skrivehæfter (ikke kladdehæfter, men hæfter af papir i en finere kvalitet).

Bent og HenrikBent og HenrikAngående vejrdagbogen: TEMPERATURERNE blev målt morgen, middag og aften ved hjælp af et almindeligt termometer, der var anbragt udendørs i skygge.
Bemærk: Ord med foranstillet tal: (¹ ² ³) er forklaret og kan søges alfabetisk i ordlister. ¹ = Personer, ² = Steder, ³ = Diverse emner. Klik på det aktuelle link. – Bemærkninger i kantet parentes [således] er tilføjelser ved afskrivningen år 2006.

Januar 1957

1/1 57. Nytårsdag. tirsdag. Jeg blev liggende i sengen til klokken 8.30, og efter at være klædt om, gav jeg mig til at spille på violinen. - Senere på formiddagen skrev jeg brev til ¹Richard Thorlev, hvormed jeg var færdig klokken ca. 12.30 (skrev altså lidt efter middag også). - Klokken ca. 11.00 rejste ¹Bodil tilbage til København efter juleferien. – Lige da jeg var færdig med at skrive omtalte brev, kom ¹Bent herop. Han sad og snakkede lidt, men gik, da jeg ikke ville med ud, fordi jeg så småt ventede ¹Richard Thorlev, som dog ikke kom. - Jeg foretog mig ikke noget særligt om eftermiddagen, sad og læste lidt eller hyggede mig på en blød plads. Ved knap femtiden spadserede jeg hen på stationen med brevet til ¹Richard.
Vejret: Overskyet, men helt nedbørsfrit. Temperatur: ÷ 1 0 ÷ 3 gr. Vind: SØ, ret svag.

Før var der skovFør var der skov°°Aften: Jeg læste lidt i blade, men ellers ikke noget særligt.

2/1 57, onsdag. Til morgen stod jeg i ²butiksdrivhuset og lavede et par kranse. (Der blev senere bestilt én til, så der var tre). Jeg pyntede ikke, men bandt blot med gran. Hele resten af formiddagen og om eftermiddagen stod jeg i det store drivhus og slog trærødder i stykker til brænde. Det var mest hasselrødder, og de blev ryddet på drivhuspladsen først i januar 1956.
Vejret: Overskyet og til morgen begyndende sne, der hurtigt blev til tæt, udbredt sne, som varede ved til hen på eftermiddagen. Temperatur: ÷ 3 ÷ ½ ÷ 1 gr. Vind: Først på dagen SØ, senere SV, svag; om eftermiddagen endda næsten helt vindstille. Det blæste dog lidt lige til morgen.

°°Aften: Jeg læste lidt i Hus og Hjem, men foretog mig ellers ikke noget særligt.

3/1 57, torsdag. Lige til morgen bandt jeg en enkelt kran. Ellers var jeg hele dagen beskæftiget med det sædvanlige arbejde med brænde i drivhuset. - Da jeg klokken 17.00 havde fået fyraften, var jeg oppe hos cykelsmed Egemose at hente min cykel efter en noget større og hårdt tiltrængt reparation. Jeg måtte have et helt nyt baghjul med nyt dæk, ny kæde og nyt saddelbetræk. Desuden var der andre småting i vejen. Det kom til at beløbe sig til 52,25 kr., som jeg selv betalte af egne høstpenge.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør bortset fra en lille smule ubetydelig regn. Temperatur: + ½ + 2 +1 gr. Tø. Vind: SV, lidt blæsende.

°°Aften: Jeg læste lidt i blade, lyttede til radioudsendelse fra Langeland, men foretog mig derudover ikke noget særligt.

4/1 57, fredag. Lige til morgen vaskede jeg porrer af. – Ellers arbejdede jeg igen hele dagen med at slå brænde i stykker i drivhuset som sædvanlig. - Midt på formiddagen kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi stod i drivhuset og snakkede sammen en halvanden times tid. Jeg nedlagde næsten helt arbejdet i den tid for at snakke med ham.
Vejret: Overskyet og tåget. Ved middagstid en kort periode regn. I øvrigt fugtigt. Temperatur: + 2 + 3 + 3 gr. Vind: SV, jævn.

Skoven er ryddetSkoven er ryddet°°Aften: Jeg arbejdede hele tiden med at gennemlæse, rette og kommentere en roman af ¹Richard Thorlev. Han havde den med, da han besøgte mig om eftermiddagen og bad mig om at rette, hvad jeg fandt forkert. Romanen hed ”Ungdom og kærlighed”.

5/1 57, lørdag. Til morgen pillede jeg lidt rosenkål. - Da ¹far skulle starte ³bilen til vareturen, ville det ikke lade sig gøre. Vi fik ¹Jens og ¹Ejvind til at hjælpe til med at skubbe, men forgæves, den kunne ikke skubbes i gang. Vi havde til sidst skubbet den hen ved indkørslen ned til ¹Helge, for om muligt at få den i gang ned ad bakken der, men også forgæves. ¹Helge tilbød da at sætte traktoren for, og nu kom ³bilen i gang, men ikke før den var slæbt helt op ved ²Harnbjerg. Da ³bilen var startet, hjalp jeg til med at læsse den. Ellers var jeg ved det selv samme sædvanlige arbejde med at slå rødder i stykker i drivhuset.
Vejret: Overskyet og fugtigt; først på formiddagen direkte regn, der afløstes af tåge. – Temperatur: + 6 + 6 + 5 gr. Vind: SV, jævn. Den i julen 1956 og den 2. faldne sne er næsten forsvunden nu, bortset fra lidt, hvor der havde samlet sig driver.

°°Aften: Jeg gennemlæste og rettede ¹Richard Thorlevs roman ligesom i går aftes.

6/1 57, søndag. ³Formiddagspligt: Hele formiddagen var jeg i drivhuset med det sædvanlige arbejde med brænde. – Om eftermiddagen, efter at være vasket og klædt om, læste jeg avisen og hyggede mig en tid. - Ved 14.30 tiden satte jeg mig til at læse og rette ¹Richard Thorlevs roman ligesom i går aftes. Jeg fortsatte med det hele eftermiddagen.
Vejret: Til morgen skyet, men snart opklarende til næsten helt skyfrit. Temperatur: + 5 + 5 + 3 gr. Lavere temperatur end i går. Vind: VNV, blæst.

°°Aften: Jeg læste omtalte roman færdig og skrev kommentarer dertil på maskine.

7/1 57, mandag. Hele tiden indtil kaffetid stod jeg i drivhuset med det sædvanlige arbejde med trærødder. - Fra kaffetid var der gang i at rydde æbletræer på jorden ved den anden side af vejen. ¹Niels Erik og ¹Knud Mejeri hjalp til sammen med ¹drengene (¹Børge og ¹Gunnar), og ¹far og jeg var også i sving. - En del af de æbletræer der stod var gamle og ufrugtbare, og for at få udnyttet jorden til andet, mente vi, at det nu var tiden at få dem ryddet. Vi lod roden sidde og huggede eller savede blot træerne så tæt ved jorden som muligt. - Den store, høje hæk ud til vejen hen mod mejeriet blev også ryddet.
Vejret: Nærmest overskyet, ved aften dog klart og måne. Natten til i dag lidt regnbyger, i dag ingen nedbør. Temperatur: + 3 +5 + 4 gr. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg skrev bedømmelse til ¹Richard Thorlevs roman (omtalt i går), hvilket jeg gjorde ret omfattende. (På maskine).

8/1 57, tirsdag. Til morgen indtil det var lyst sad jeg i ²butiksdrivhuset og rensede nogle porrer af. Ellers var jeg hele dagen beskæftiget samme sted som i går. - Jeg fældede blandt andet endnu et par æbletræer; det var de to dejlige træer ud mod vejen, Nontit Bastard og Skovfogedæbler, især det første var det en skam at fælde, da det var et meget velsmagende æble, hvoraf det træ vi havde, bar store og dejlige æbler, som ikke kan fås nogen steder, heller ikke til podning. Men træet har længe været dødsdømt, og i dag fuldbyrdedes forbrydelsen - meget mod min vilje. Træerne parterede jeg og lagde ris og tykt træ til side. Foruden de to nævnte træer var der også andre jeg parterede. - Sidst på eftermiddagen hjalp jeg til med at kaste jord over nogle småsten (murbrokker), som ¹far havde lagt over en udplaneret skråning til indkørsel for ³bilen. Det er meningen, at der med tiden skal stilles en bilgarage op ind ved mejeriet. Indkørslen blev lavet ikke så langt fra hegnet ind til mejeriet. Som omtalt i går blev hækken ud til vejen ryddet.
Vejret: Overskyet og noget diset og lidt fugtigt, men ellers ingen nedbør. Temperatur: + 4 + 5 + 5 gr. Vind: SV,V, frisk til stiv blæst.

°°Aften: Ligesom i går aftes skrev jeg bedømmelse til ¹Richard Thorlevs roman.

9/1 57, onsdag. Lige til morgen, da ³bilen skulle startes til vareturen, fik vi samme vanskeligheder som den 5. Vi fik ¹Ejvind til at give et skub med, hen ad vejen, men det blev ved at være forgæves. Vi skubbede ³bilen ned i ¹Helges indkørsel, hvor der jo er nedad, men måtte ase den tilbage igen et par gange, indtil det den tredje gang lykkedes at få den i gang. – Jeg hjalp derefter til med at læsse ³bilen og rensede noget hvidkål af. Da ¹far og ¹Børge var kørt på varetur, gik jeg i gang med at lægge slange an op til stuehuskælderen og lod badekarret løbe fuldt med vand, hvorefter jeg samlede slangen sammen. Lidt før middag og kort tid først på eftermiddagen gravede jeg nogle ribsbuske op på jorden, hvor vi arbejdede i går, og selve buskene blev hugget af i går, så det var kun rødderne jeg gravede op. – Ellers arbejdede jeg med brænde i drivhuset, som jeg sidst gjorde det den 6.
Vejret: Overskyet og lidt hen på eftermiddagen ret tæt støvregn, der varede ved hele resten af dagen. Om eftermiddagen ingen nedbør. Temperatur: + 4 + 4 + 5 gr. Vind: V, stiv blæst.

°°Aften. En hel del tid sad jeg og skrev en stil til ¹Børge. Han skulle skrive en stil til skolen om vejarbejde, men kunne ikke rigtig komme på noget. Jeg besluttede at hjælpe ham og skrev stilen, først kladde med blyant, og så renskrift på maskine, så ¹Børge kunne skrive af efter det.

10/1 57, torsdag. Kort tid lige til morgen slog jeg rødder i stykker i drivhuset. - Hele formiddagen og et stykke tid hen på eftermiddagen rev jeg små kviste og andet affald op på stykket, hvor vi ryddede den 8. Desuden var der nogle smårødder (hyld og hassel), som jeg ryddede. Da jeg var færdig med dette lidt før middag, begyndte jeg at grave hindbær op, som stod omtrent ude midt i jordstykket, tæt og opgivet, fordi de ikke har været passet. Jeg fortsatte opgravningen lidt hen på eftermiddagen, hvorefter jeg begyndte at plante dem i rækker begyndende langs med vejen. - ¹Far arbejdede også på stykket med forskelligt oprydningsarbejde.
Vejret: + 3 + 4 + 2 gr. Vind: NV, stiv blæst. Klar luft, skyet, men så lidt, at solen skinnede den mest tid. Koldt af blæsten (frostluft).

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev, da det var gjort, bestilte jeg ikke noget særligt.

11/1 57, fredag. Lige til morgen indtil det blev lyst rensede jeg lidt porrer af. Jeg fortsatte derefter hele resten af formiddagen med at plante hindbær som i går. Det kom til at vare et stykke af eftermiddagen også. Planterne kom til at fylde det meste af jordstykket der. Da plantningen var tilendebragt, gik jeg i gang med at grave mellem hindbærrene og lidt andre steder. – ¹Far var også den meste tid beskæftiget på dette jordstykke med forskelligt oprydnings- og pyntningsarbejde.
Vejret: Klart og skyfrit. Temperatur: + 1 + 1 + 1 gr. Trods de angivne temperaturer dog lidt frost hele dagen. Rimfrost om natten. Vind: NV, jævn, ret svag.

°°Aften: Jeg var ovre at blive klippet hos ¹Sigurd Hansen, Hesselbjerg, og bagefter var jeg oppe i byen at forrette lidt indkøb, blandt andet nyt farvebånd til skrivemaskinen. Da jeg kom hjem, blev jeg noget overrasket over, at ¹Bent og ¹Henrik var her, men tænkte ellers ikke nærmere over det, inden ¹Jens og senere ¹Henry og ¹Johanne også kom. Mens jeg var væk, havde ¹far efter pludselig indskydelse ringet efter dem. Der blev spillet kort med ¹drengene, drukket kaffe og snakket. (Det første var jeg ikke med til).

12/1 57, lørdag. Til morgen pillede jeg noget rosenkål og hjalp i øvrigt til med forberedelser til varetur. – Resten af formiddagen og det halve af eftermiddagen gravede jeg på samme stykke som i går, dog ikke mellem hindbærrene, men et ubeplantet sted. - Resten af eftermiddagen slog jeg trærødder i stykker som blandt andet den 7. (i drivhuset).
Vejret: Om formiddagen overskyet og fugtigt – først på dagen regn, senere kun støvregn. Om eftermiddagen opklaring til nærmest letskyet. Temperatur: + 2 + 3 + 3 gr. Vind: SV, jævn (ret svag).

°°Aften: Først på aftenen bestilte jeg ikke noget særligt, senere gik jeg på ny i gang med ³Nørups kursus , som jeg har ligget stille med i ca. 3 måneder. De store verdensbegivenheder havde fanget mig til alvorstanker, så det var mig umuligt at koncentrere mig om skriveriet. I aften gik det godt med at komme i gang med 3. akt til omskrivningen af ”Jeppe på Bjerget”. (Det var 4. brev, opgave 3). Det var kladde jeg skrev.

13/1 57, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg nogen tid på violinen og nød friheden uden særlig beskæftigelse. Sidst på formiddagen barberede og vaskede jeg mig som sædvanligt på frisøndage. – Om eftermiddagen sad jeg indtil klokken 14.00 blot og lyttede til ønskekoncert i radioen. - Lidt senere gik jeg i gang med at skrive til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7 som i aftes. Sidst på eftermiddagen begyndte jeg at skrive manuskript på maskine, uden at være færdig med kladden.
Vejret: Overskyet og stærkt blæsende . Noget fugtigt om formiddagen og om eftermiddagen temmelig udbredt nedbør, der først var slud, senere sne, så det var snestorm sidst på eftermiddagen og om aftenen. Temperatur: + 1 0 ÷ 2 gr. Vind: omkring Ø, kuling.

°°Aften: Ligesom om eftermiddagen maskinskrev jeg manuskript til ”Jeppe på Bjerget”.

14/1 57, mandag. Næsten hele formiddagen – indtil klokken 11.30 – var jeg ved arbejdet med at slå hasselrødder (og andet) i stykker i drivhuset. – ¹Far stod også i drivhuset om formiddagen, hvor han gjorde vor ³skovsav brugbar ved at slibe og file den. Da han var færdig ved det nævnte tidspunkt, gik vi i gang med at oversave (partere) en ikke så særlig stor egestamme, der lå ved vestsiden af ²Skoven omtrent ved købmandens have. Egen blev fældet først på foråret sidste år i den sidste tid af fyringssæsonen, så den aldrig blev brugt dengang. Hvad vi ikke nåede om formiddagen, gjorde vi færdig om eftermiddagen, og jeg transporterede derefter de tykke, korte stykker ned i drivhuset, hvor jeg kløvede dem ud med kiler, så jeg kunne videresave dem til kakkelovnsbrænde. Jeg nåede ikke at få savet så meget, men det jeg nåede kløvede jeg, så det var klar til brug. – ¹Far hjalp ikke til længere, da vi var færdige med oversavningen af stammen, han sad i stuen og gjorde noget regnskab.
Vejret: Søndag aften tog sneen atter af, uden der var komme noget særligt, og heller ikke natten til i dag kom der ret megen sne, ikke så meget, at markerne blev ret hvide – andre steder i landet kom der dog mere. Derimod blæste det kraftigt, så den sne, der kom, føg naturligvis, men uden at forvolde hindringer for færdselen her. Om formiddagen var det hyppige snebyger – næsten sne hele tiden – men dog ikke så udbredt, at der kom nævneværdige driver. Om eftermiddagen mere bygeagtigt, så det af og til lysnede lidt. Blæst, så det føg en del. (Rigtigt vintervejr). Temperatur: ÷ 2 ÷ 2½ ÷ 3 gr. Vind: Ø, stiv blæst, de efterhånden aftog lidt.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til Jeppe på Bjerget som i aftes.

15/1 57, onsdag. Til morgen tændte jeg først ild i kakkelovnen i ²butiksdrivhuset, og gik derefter i gang med at binde en femkroners krans, som jeg også pyntede med kogler såvel som naturlige blomster. Da jeg var færdig med den, var jeg cyklende til Ristinge med den og et par buketter til Laurits ”Rysse”, Ristinge. (Der var ikke begravelse, kransen var beregnet til at lægge på et gravsted). - Klokken ca. 11.00 gik jeg i gang med at save brænde som sidst på dagen i går. Jeg blev færdig med at save alt det af den i går omtalte eg og fik også kløvet det hele. Jeg var ved brændearbejdet hele eftermiddagen. - ¹Far var fra klokken 3.00 om natten med ¹Henry’s på kreaturtur til Svendborg (med indsamling af dyrene sidst på natten). Han var ikke hjemme førend ved 15-tiden.
Vejret: Om formiddagen (især først på formiddagen) moderate snebyger (uden at det blev ret meget kend på jorden). Om eftermiddagen opklaring og klart, dog skyet i horisonten. – Smukt om eftermiddagen . Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 2 gr. Vind: NØ, jævn til svag.

°°Aften: Jeg så lidt på kursussagerne, 7. brev opgave 3.

16/1 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelser til vareture (læssede ³bilen, vejede forskellige ting af og lignende). - Ellers var jeg hele dagen i drivhuset med brændearbejde. Først kløvede og savede jeg den huggeblok i stykker, som jeg hidtil havde haft, fordi den var skæv og ubrugelig. Dernæst huggede jeg trærødder (hassel) i stykker som mange dage tidligere, og blev færdig med det der lå i drivhuset. Jeg var færdig med dem ved god middagstid og gav mig derefter til at hugge risbrænde af ris, der også lå i drivhuset.
Vejret: Klart og delvis skyfrit – i hvert fald sol hele tiden. I øvrigt meget smukt. Temperatur: ÷ 2 + 1 ÷ 1 gr. En lille smule tø om eftermiddagen Vind: Skiftende: NØ, V, NV, temmelig svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev, derudover ikke noget særligt.

17/1 57, torsdag. Hele formiddagen, undtagen kort tid mens jeg bandt en enkelt krans, arbejdede jeg i drivhuset med brændelavning. - Ligesom sidst i går huggede jeg risbrænde og blev færdig med de ris, der lå i drivhuset. - Om eftermiddagen arbejdede både ¹far og jeg med at hugge ris og små træer på den smalle stribe jord bevokset med især elmeris ind mod ¹Anna Jensens have. Alle buskagtige bevoksninger blev hugget ned, mens dog nogle mindre elmetræer og lidt bøge blev stående. Elmene var vokset så langt ind over ¹Annas have, at de skyggede slemt, så vi mente, at både for vor egen skyld og for ¹Annas skulle der ryddes op. De ris jeg huggede slæbte jeg op på højden et stykke bag ved mindestenen på skråningen ned mod købmandens.
Vejret: Så godt som skyfrit og smukt. Rimfrost om natten. Temperatur: ÷ 2½ - 0 ÷ 1 gr. Kun lidt dagfrost. Vind: Omkring N, ret svag.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus , opgave 3, brev 7.

18/1 57, fredag. Hele formiddagen huggede jeg ris og slæbte væk på samme måde som i går. ¹Far arbejdede også på samme stykke med oprydning af forskellig art. Om eftermiddagen slæbte jeg ris væk et stykke tid og rev derefter hele det ryddede stykke over med rive (fra ¹Villys garage til en stor stenbunke lidt fra drivhuset), for at få alle småris og andet med. - Sidst på eftermiddagen væltede jeg et mindre bøgetræ, der stod ved stenbunken. Uheldigvis væltede træet i en lidt anden retning, end jeg havde ventet, så træet faldt ned over trådene til butiksringeapparatet, så de faldt ned. Jeg fik et lidt vidtløftigt arbejde med at samle trådene igen, men nåede det lige, inden det blev mørkt.
Vejret: Til morgen tiltog skydækket, men kort tid efter aftog det på ny, og det blev efterhånden fuldstændig skyfrit. Temperatur: + 1 + 3 + 1 gr. (Trods de angivne temperaturer dog lidt frost til morgen og til aften; ikke så megen tø om dagen). Nattefrost. Vind: NV, lidt blæsende.

°°Aften: Vi var alle nede hos ¹Henrys at få kaffe. Der var ingen anledning, og der var ikke andre end os.

19/1 57, lørdag. Til morgen pillede jeg rosenkål til vareturen, hvorefter jeg bandt og pyntede en krans (6 kr.), som jeg bragte om i Hallingaden. - Der var blevet uryddeligt i ²butikken, så jeg bragte derefter lidt orden der, og lige før middag parterede jeg det lille træ, som jeg fældede i går eftermiddags. - Hele eftermiddagen stod jeg i drivhuset og savede nogle elmerafter, som blev hugget, da vi arbejdede ved ¹Annas have i går og i forgårs.
Vejret: Om formiddagen overskyet og fugtigt med nogen tåge. – Om eftermiddagen klaret op til skyet, men sol og smukt vejr. Temperatur: + 2 + 3 + 2 gr. Vind: NV, jævn,

°°Aften: Først på aftenen spillede jeg temmelig meget. Senere gik jeg i gang med at skrive manuskript til 7. brev, opgave 3. – ¹Mor, ¹far og ¹drengene var til aktionærfest på A/S Humble Afholds- og Højskolehjem. Jeg blev hjemme, så jeg i fred og ro kunne beskæftige mig med skrivearbejdet, og jeg skrev til klokken 23.30.

20/1 57, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg tændte først ild i kakkelovnen i ²butiksdrivhuset, men stod ellers hele formiddagen i drivhuset og savede brænde, det var elmerafter ligesom i går. – Om eftermiddagen lavede jeg ikke noget den første tid, men ved 14.30-tiden begyndte jeg at skrive manuskript til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7, og jeg blev ved til sidst på eftermiddagen
Vejret: Overskyet, men helt uvæsentlig regn. Temperatur: + 2 + 3 + 3 gr. – Vind: SV, stiv til hård blæst, nærmest kuling.

°°Aften: Jeg skrev kladde til ³Nørups kursus opgave 3 brev 7.

21/1 57, mandag. Først på dagen slæbte jeg nogle rødder ind i drivhuset, de der lå lidt fra sydgavlen af drivhuset og som blev ryddet i efteråret 1956. Jeg savede derefter den bøg til kakkelovnsbrænde, som jeg fældede den 18. og kløvede den. Hele resten af dagen slog jeg rødder i stykker, de som jeg bar ind først på formiddagen – ¹Far ”sad på kontor”, skrev regninger og lignende.
Vejret: Overskyet og fugtigt, til tider ret stærk regn, men ellers kun lettere regn. – Temperatur: + 1 + 2 + 2 gr. Vind: SV, ret kraftig blæst.

°°Aften: Jeg skrev kladde til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7, - ¹Far var til møde om eventuel spiritusbevilling på afholdshjemmet.

22/1 57, tirsdag. Til morgen tændte jeg ild i kakkelovnen i ²butiksdrivhuset. - Ellers arbejdede jeg hele tiden med brænde i drivhuset, det var de rødder, som jeg slæbte ind i går, jeg slog i stykker (altså mest hassel). Første halvdel af eftermiddagen slæbte jeg nogle flere rødder ind. – ¹Far lå i sengen hele dagen, sløj af hovedpine og andet.
Vejret: Overskyet, til tider lidt ubetydelig regn (med lidt hagl). Temperatur: + 1 + 1½ + 1½. Vind: SV,VSV,.blæst.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7.

23/1 57, onsdag. Til morgen pillede jeg lidt rosenkål og forberedte i det hele taget ¹fars vareture. – Ellers var jeg hele dagen ved det sædvanlige arbejde med brændearbejdet i drivhuset ligesom i går.
Vejret: Letskyet om formiddagen, efterhånden helt skyfrit og smukt. – Temperatur: + 2 + 2 0 gr. Vind: SV, jævn (lidt luftigt).

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard og skrev mit digt Den gyldne Middelvej som manuskript på maskine med det formål at sende det til Svendborg Avis.

24/1 57, torsdag. Indtil klokken ca. 10 stod jeg i drivhuset og slog rødder til brænde som sædvanlig. - Jeg var derefter cyklende til Ristinge med nogle blomster. - Derefter var jeg nede i Humble kirke med en krans, og sidst var jeg i Hesselbjerg med en blomst. En halv times tid før middag var jeg igen ved brændelavningen. - Om eftermiddagen fra klokken 14.00 havde jeg fri for at cykle til Rudkøbing, hvor jeg skulle ind med mit ur, der var i uorden, og jeg skulle have en plekter til mandolinen. Desuden havde ¹far nogle breve til hver af de tre dagblade, som jeg skulle aflevere. Disse breve var han ikke færdig med førend klokken 14.45, så først ved den tid kørte jeg. Jeg var hjemme klokken knap halv seks.
Vejret: Nærmest overskyet, dog tittede solen lidt - men kun lidt – igennem. Ingen nedbør. Temperatur: ÷ 1 + 1 ÷ 1 gr. Nærmest lidt frost hele dagen. Vind: S, SØ, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg skrev som i aftes og sendte digtet. – Derudover ikke noget særligt.

25/1 57, fredag. Hele formiddagen stod jeg i drivhuset og slog hasselrødder til brænde som sædvanlig. Også om eftermiddagen var jeg ved det den meste tid. - ¹Mor og ¹far kørte klokken 14.00 herfra med Svendborg som mål. ¹Far skulle tale med ¹Oscar Hviid (formand for ³Danmarks Afholdsforening) om afholdsfolkenes bestræbelser for at bevare ³Humble Afholdshjem frit for spiritus. - Da ¹Viggo og ¹Gunnar kom fra skole, varmede jeg mad til dem og sørgede for, at vi fik aftensmad.
Vejret: Først på formiddagen tyk tåge, senere kun lidt dis, men helt overskyet og til tider lidt fugtigt. Om natten lidt sne, der lige kunne gøre det hvidt, men det forsvandt hurtigt i løbet af formiddagen. Temperatur: ÷ 1 + 1 + 1 gr. Nattefrost. Vind: SV,V temmelig svag.

°°Aften: Jeg spillede først på aftenen, men lavede for øvrigt ikke noget særligt, fordi ¹drengene og ¹Henrik larmede. – Jeg sad oppe til ¹mor og ¹far kom hjem klokken godt 23.00 og skrev på maskine.

26/1 57, lørdag. Til morgen pillede jeg rosenkål til vareturen. - Ellers stod jeg hele tiden i drivhuset om formiddagen og slog rødder i stykker som sædvanlig. Om eftermiddagen gav jeg mig til at slæbe rødder ind som den 21., og fortsatte med at slå i stykker sidst på dagen.
Vejret: Overskyet og om eftermiddagen fugtigt – til tider direkte regn. Temperatur: + 1 + 1 + 2½ g. Vind: SV, blæst.

°°Aften: Jeg påbegyndte et brev til fru Ingrid Koch, rådgivende i ugebladet ”Dansk Familieblad”. Jeg ville søge råd for min svigtende selvtillid og pessimistiske livssyn.

27/1 57, søndag. Fridag. Om formiddagen ryddede jeg først op på mit værelse og vaskede mig så. - Resten af formiddagen spillede jeg nogen tid – ellers ikke noget særligt. – Om eftermiddagen fortsatte jeg det brev, jeg påbegyndte i aftes. Næsten hele eftermiddagen – kun afbrudt af hvilepause, skrev jeg på det.
Vejret: Om formiddagen overskyet (vekslende skydække) og byger (regnbyger). Om eftermiddagen opklaring, dog skyet, men sol megen tid. Temperatur: + 2 + 3 + 2½ gr. Vind: V, blæst, under formiddagens byger storm.

°°Aften: Jeg skrev brev som om eftermiddagen

28/1 57, mandag. Hele formiddagen slog jeg rødder i stykker som sædvanlig. – Om eftermiddagen bandt jeg nogle kranse – i alt fire, hvoraf de to var store, nemlig den ene beregnet til 40 kr. og den anden til 15 kr. – de to andre til 7 og 6 kr. – Jeg stod i det store drivhus og bandt dem – de blev ikke pyntet i dag. - Fra klokken 16.00 slog jeg på ny rødder i stykker.
Vejret: Om formiddagen næsten skyfrit, men om eftermiddagen efterhånden tiltagende skydække. Solen ”trak regn”. Vind: V, S, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev som i går på omtalte brev.

29/1 57, tirsdag. Næsten hele dagen arbejdede jeg som sædvanlig med at slå trærødder i stykker i drivhuset. Kun en times tid om formiddagen var der andet arbejde, idet jeg pyntede et par af de kranse, som jeg bandt i går. – ¹Far pyntede også to store. Kransene var til begravelse i Magleby.
Vejret: Skyet, om eftermiddagen dog kun lidt. Sol den meste tid og smukt forårsagtig vejr. Temperatur: + 2 + 3 + 2½ gr. Vind: SV, svag.

°°Aften: Jeg skrev brev som i går aftes.

30/1 57, onsdag. Til morgen pillede jeg rosenkål til vareturene og ryddede lidt op i ²butikken. Ellers var jeg hele dagen ved det sædvanlige arbejde med at slå hasselrødder (og lignende) i stykker til brænde i drivhuset.
Vejret: Overskyet og noget fugtigt. Først på dagen direkte regn, senere ret tæt tåge hele dagen. Temperatur: + 2 + 4 + 2 gr. – Vind: V, NNØ, svag.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Richard Thorlev (der har været på Sjælland hele denne måned og var det endnu denne dato). Udover brevskrivningen foretog jeg mig ikke noget særligt.

31/1 57, torsdag. Jeg var hele dagen ved det sædvanlige brændearbejde i drivhuset. – ¹Far havde travlt med at køre rundt til forskellige afholdsmedlemmer for at drøfte sagen om eventuelt salg af forsamlingshuset.
Vejret: Til morgen helt skyfrit, men hurtigt tiltagende skydække, efterhånden helt overskyet, men tørt. Temperatur: + 1 + 2 + 1 gr. Lidt nattefrost. Vind: SSØ, svag.

°°Aften: Jeg skrev som blandt andet den 29.


Februar 1957

1/2 57, fredag. Hele dagen – undtagen en times tid lige efter middagspausen – arbejdede jeg som sædvanlig med brænde i drivhuset. – Over middag pillede jeg noget rosenkål. - ¹Far ”sad på kontor” det meste af dagen.
Vejret: Overskyet og fugtigt med tåge og ofte udbredt regn. Temperatur: + 5 + 5 + 6. Efter årstiden usædvanlig mildt. Vind: SV, noget blæsende, natten til i dag kraftig blæst.

°°Aften: Jeg var først oppe i byen at forrette nogle småindkøb. - Da jeg kom hjem, skrev jeg på det sædvanlige brev til Dansk Famileblad.

2/2 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med at læsse ³bilen til vareturene og ryddede lidt op i ²butikken. Ellers var jeg det meste af formiddagen ved det sædvanlige brændearbejde i drivhuset. Klokken 11 gav jeg mig til at slæbe de sidste rødder ind i drivhuset, som lå udenfor. Det hjalp ¹Jens (vognmandens) mig med; han var nemlig kommet hen at se til mig. Om eftermiddagen indtil klokken 14.30 ryddede jeg op udenfor omkring ²butikken, hvilket der trængte til. - Resten af dagen var jeg igen ved brændearbejdet. – Klokken lidt over 16 kom formanden for ³Danmarks Afholdsforening her hos os for at deltage ved mødet i aften (omtalt herunder).
Vejret: Skyet, men sol gennem skyerne, meget smukt og forårsagtigt (som april). Temperatur: + 3 + 5 + 3 gr. Mildt. Vind: V, jævn.

°°Aften: Vi (¹mor, ¹far og jeg) var til ekstraordinær generalforsamling i Humble Afholdsforening på afholdshjemmet. ¹Oscar Hviid (landsformand) var med til mødet for at påvirke stemningen til ikke salg af afholdshjemmet. Der var mødt ca. 25 medlemmer. Et stort flertal afgjorde, at afholdshjemmet ikke skal sælges på nuværende tidspunkt. Der blev en livlig og ret lang debat om spørgsmålet.

3/2 57, søndag. Trods frihed sidste søndag fik jeg fri igen i dag, fordi ¹Oscar Hviid havde overnattet hos os og skulle med morgentoget i dag. Vi var alle samlet til morgenkaffe. – Ellers fik jeg lidt af formiddagen tiden til at gå med ³spil på musikinstrument, samt skrev det brev færdigt, som jeg i flere dage har skrevet på. – Om eftermiddagen rettede jeg omtalte brev. – Klokken 15.30 kom ¹Bent herop. Vi spadserede en tur op i byen. Fra klokken 16.30 rettede jeg på ny brev.
Vejret: Nærmest overskyet, dog lyst i vejret og næsten sol midt på dagen. Dog megen tåge – især sidst på eftermiddagen Temperatur: + 3 + 4 + 1 gr. Vind: SV, SØ, jævn.

°°Aften: Jeg gjorde omtalte brev klar til afsendelse – og sendte det. Kort tid skrev jeg manuskript til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7.

4/2 57, mandag. Kort tid lige til morgen arbejdede jeg med det sædvanlige arbejde i drivhuset med brænde. Ellers arbejdede ¹far og jeg hele dagen med at rydde rødder (mest hassel) på stykket længst ned mod ²butiksdrivhuset vest for vejen herop til. Ligesom da vi ryddede i efteråret 1956 benyttede vi en ”kran” – et såkaldt ”treben” – dog med fire ben – til at trække rødderne op med.
Vejret: Let overskyet, til tider lidt sol og i øvrigt lyst i vejret. smukt. Temperatur: + 4 + 6 + 5 gr. Noget mildt. Vind: SV, ret svag.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3, brev 7 - Jeppe på Bjerget, hvormed jeg blev færdig – bortset fra rettelser.

5/2 57, tirsdag. Hele dagen arbejdede jeg med at trække rødder op. ¹Far hjalp kun til af og til, når der var nogle så store, at jeg ikke selv kunne klare dem. Til sidst var der en meget stor hasselrod (den største, vi endnu har haft under hele rydningen, sidste år iberegnet). Alligevel var den nem at få op, når bare vi begge to lagde godt i.
Vejret: Overskyet – om formiddagen ingen nedbør, men om eftermiddagen fugtigt – til tider direkte regn. Temperatur: + 5 + 6 + 5 gr. Mildt. Vind: SV, jævn (lidt blæsende).

°°Aften: Jeg rettede manuskript til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7.

6/2 57, onsdag. Til morgen forberedte jeg vareturene, som ¹far kørte, og ryddede lidt op i ²butikken. Ellers arbejdede jeg hele dagen med at rydde rødder som i går. I dag var jeg dog ene om det.
Vejret: Overskyet, til tider kortvarig regn. Vind: SV, jævn til frisk. Temperatur: + 5 + 6 + 5 gr.

Afholdsmøde på Humble HotelAfholdsmøde på Humble Hotel°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev (i ³Køge). Senere på aftenen rettede jeg Jeppe på Bjerget som i aftes.

7/2 57, torsdag. Det meste af dagen arbejdede jeg ligesom de foregående dage med at rydde rødder. ¹Far hjalp ikke til om formiddagen, da han var optaget af at lave blomsterplantninger til et sølvbryllup i Ristinge. Om eftermiddagen var vi begge ved rydningen. - Sidst på formiddagen var jeg i Tryggelev med en blomst.
Vejret: Skyet, men dog overvejende sol – sommetider mere skyet end til andre tider. Temperatur: + 3 + 5 + 3 gr. Lidt nattefrost. Vind: VNV. blæst.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus brev 7,opgave 1.

8/2 57, fredag. Hele dagen stod jeg i drivhuset som blandt andet den 2. og slog trærødder i stykker til brænde. - ¹Far bragte om formiddagen orden i blomster i ²butiksdrivhuset, og om eftermiddagen arbejdede han med planering af jorden, hvor vi blandt andet ryddede i går.
Vejret: Overskyet og om formiddagen regn. Om eftermiddagen til tider opholdsvejr, men dog regn nogen tid. Temperatur: + 3 + 5 + 4. Vind: V, noget blæsende.

°°Aften: Jeg arbejdede en lille smule på ³Nørups kursus opgave 2, brev 7.

9/2 57, lørdag. Til morgen pillede jeg lidt rosenkål og hjalp til med at læsse ³bilen til vareturene. - Ellers var jeg hele tiden ved arbejdet med rydning af rødder som blandt andet den 7.
Vejret: Skyet, men af og til sol (det nærmest drev med byger – uden at der dog kom nævneværdig nedbør). Temperatur: + 4 + 5 + 4 gr. Vind: V, NV, noget blæsende.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus brev 7, og. 2.

10/2 57, søndag. ³Formiddagspligt. Både ¹far og jeg ryddede rødder, som jeg gjorde i går. Vi nåede et godt stykke op (omtrent til lyspælen midt på stykket). Om eftermiddagen læste jeg fortællinger af Zakarias Nielsen og spillede lidt.
Vejret: Overskyet – om formiddagen dog temmelig lyst i vejret. Ingen nedbør, smukt og forårsagtigt. Temperatur: 0 + 3 + 2½ gr. Vind: V, Ø, svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild – ellers ikke noget særligt.

11/2 57, mandag. Hele dagen arbejdede jeg med at rydde trærødder som sædvanlig. ¹Far hjalp til med at trække op, når der var nogle så store, at jeg ikke selv kunne, ellers arbejdede han med at kløve en stor askrod væk.
Vejret: Først på formiddagen lidt skyet, men efterånden delvis skyfrit og klart. Meget smukt. Temperatur: + 1 + 3 + 2 gr. Vind: NNV, NV, svag.

°°Aften: Jeg var på bibliotek at låne ”Himmerlandshistorier” af Johannes V. Jensen og en bog i faglitteratur ”Psykologi for alle”. Da jeg kom hjem, læste jeg i den sidstnævnte.

12/2 57, tirsdag. Først på formiddagen ryddede jeg trærødder som sædvanlig. På grund af regnvejr gik jeg indenfor i drivhuset og slog trærødder i stykker som blandt andet den 8. (fra klokken ca. 10.00). - ¹Far var på arbejde i Kædeby gartneri (ved ¹Ove).
Vejret: Overskyet og heldagsregn med kortvarigt opholdsvejr ind imellem. Temperatur: + 2 + 4 + g. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg læste i Psykologi for alle (se i går).

13/2 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture. Ellers var jeg hele dagen indtil kaffetid ved rydning af hasselbuske som i går. - På grund af regnvejr gik jeg ved 15.30-tiden ned i drivhuset og slog brænde i stykker (som i går).
Vejret: Overskyet, om formiddagen ingen nedbør, men om eftermiddagen efterhånden regn. Temperatur: + 3 + 3 + 2 gr. Vind: SV, S, jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev og læste i ”Psykologi for alle”.

14/2 57, torsdag. Hele formiddagen og det meste af eftermiddagen ryddede jeg rødder som sædvanlig. Sidst på eftermiddagen bandt jeg en krans til 10 kr. - ¹Far arbejdede i Kædeby handelsgartneri.
Vejret: Overskyet, midt på eftermiddagen begyndende regn, der dog ikke blev til noget. Temperatur: + 3 + 4 + 3 gr. Vind: SV, svag.

°°Aften: Jeg læste som i aftes i ”Psykologi for alle”. I sengen læste jeg ”Himmerlandshistorier”.

15/2 57, fredag. Jeg arbejdede hele dagen med rydning af rødder som sædvanlig. - ¹Far arbejdede i Kædeby handelsgartneri.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør, bortset fra lidt regn om eftermiddagen Temperatur: + 3 + 3 + 2 gr. Vind: SV, NV, ret svag.

°°Aften: Jeg var oppe hos ¹Frode Bendixen for at samle kilder til en historisk skildring af lokal art. Det gik sådan, at vi faldt i snak og jeg fik kaffe, så først klokken 21 kunne jeg tage hjem.

16/2 57, lørdag. Til morgen pillede jeg lidt rosenkål til vareturene og ryddede lidt op i ²butikken. - Da det efterhånden blev noget pløret og vådt, gik jeg efter kaffetid ned i drivhuset og slog rødder i stykker som blandt andet den 13.
Vejret: Overskyet og hyppig regn- og sludbyger. Temperatur: + 2 + 3 + 1 gr. Vind: SV, NV, blæst.

Børge, Gunnar, ViggoBørge, Gunnar, Viggo°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 4, brev 7, Lokalhistorie.

17/2 57, søndag. Fridag. Til morgen læste jeg på sengen ”Psykologi for alle”. Da jeg var stået op, ryddede jeg op på mit værelse og vaskede mig og så videre, hvorefter jeg spillede lidt og læste som til morgen. - Sidst på formiddagen begyndte jeg at arbejde på ³Nørups kursus brev 7, opgave 4 som i aftes, hvilket jeg fortsatte med om eftermiddagen
Vejret: Næsten ikke skydække, sol og pænt vejr, men dog noget køligt. Temperatur: 0 2 + 1 gr. Nattefrost. Vind: V, jævn.

PS: Der skete i eftermiddag ved godt 14-tiden en færdselsulykke i jernbaneoverskæringen her i Humble. En motorcyklist, Jørgen Krogh, søn af Svend Krogh, Kædeby, kørte mod motortoget, der kom fra Rudkøbing. Jørgen Krogh kom fra Ristinge-siden i stærk fart og blev dræbt på stedet. Han havde ikke bemærket blinklyset, der virkede, som det skulle. [Drengene, Børge, Viggo og Gunnar, var ude at gå en tur, og de var ved ulykkesstedet lige efter påkørslen. De så ligrester af Jørgen Krogh ligge forskellige steder].

°°Aften: Ligesom om eftermiddagen arbejdede jeg på ³Nørups kursus brev 7, opgave 4 og læste lidt i Psykologi for alle. Efter at være kommet i seng læste jeg ligesom de tidligere aftener siden mandag i Johannes V. Jensens ”Himmerlandshistorier”.

18/2 57, mandag. Først på formiddagen ryddede jeg rødder som sædvanlig (sidst den 16.). Jeg blev færdig og sluttede altså helt oppe på bakken ikke så særlig langt fra stuehuset (den tidligere såkaldte festplads). Hele resten af dagen planerede jeg jorden på det ryddede stykke. - ¹Far arbejdede med at rette kanten op på stykket ud til hovedgangen.
Vejret: Noget vekslende skydække, sol af og til, i øvrigt pænt vejr. Temperatur: + 2 + 3 + 1 gr. Vind: V, svag.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opg. 4, brev 7 og læste på sengen i Himmerlandshistorier.

19/2 57, tirsdag. Indtil klokken ca. 14 arbejdede jeg med at rette kant op, som ¹far gjorde det i går. Det var et stykke, som han endnu manglede. En times tid gik endvidere om formiddagen med at være i Ristinge et ærinde. Fra klokken ca. 14 til klokken ca. 15.30 arbejdede jeg med planering som i går. Resten af dagen savede jeg lidt brænde i drivhuset. - ¹Far arbejdede i dag hos ¹Ove (Kædeby Handelsgartneri).
Vejret: Til morgen og først på formiddagen meget tåget, efterhånden opklaring til sol og smukt vejr, dog køligt. Af og til kortvarige tågebanker og hele tiden noget diset. Temperatur: ÷ 1 + 3 + 2 gr. Nattefrost. Vind: VSV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev en stil for ¹Børge. Han kunne ikke rigtigt selv klare den. Emnet var: ”Et butiksvindue” (Laurits Nielsens på torvet). - Jeg læste desuden ”Psykologi for alle” og på sengen Himmerlandshistorier.- PS: I dag fik jeg svar på det brev, jeg skrev færdigt den 3. i denne måned.

20/2 57, onsdag. Til morgen rensede jeg lidt kål af (hvidkål) og pillede noget rosenkål til vareturene. Desuden ryddede jeg lidt op i ²butikken. - Resten af formiddagen slog jeg rødder i stykker i drivhuset. Også om eftermiddagen slog jeg rødder i stykker.
Vejret: Noget skyet, men ellers pænt og roligt vejr. Til tider svag sol. Temperatur: + 1 + 4 + 1 gr. Vind: Overvejende Ø, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev (i ³Køge) og læste i Psykologi for alle. På sengen læste jeg i Himmerlandshistorier.

21/2 57, torsdag. Hele formiddagen arbejdede jeg med brænde i drivhuset som i går. - Om eftermiddagen bandt jeg en krans og et kors. - Ellers begyndte jeg at rydde ud af drivhuse. Der var stillet meget forskelligt ind i drivhuset, blandt andet bænke, kasser og så videre. ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Kun ringe skydække. Klart den meste tid, undtagen til morgen og aften. Smukt forårsvejr. Temperatur: + 1 + 4 + 3 gr. Vind: N, NV,V, svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til fru Ingrid Koch, Dansk Familieblad, som svar på det jeg gik den 14. ds. På sengen læste jeg som sædvanlig.

22/2 57, fredag. Indtil tæt hen mod middag var jeg optaget med at pynte nogle kranse (samt binde et par) til begravelse her i Humble (til den unge mand, der blev dræbt sidste søndag). - Sidst på formiddagen vandede jeg nogle overvintringskålplanter i drivhuset. - Om eftermiddagen plukkede jeg nogle rosenkål samt pillede dem. - Fra klokken 15 ryddede jeg ud af drivhuset som i går. ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: gennemgående overskyet, til tider noget lysere i vejret. Der kom – især om formiddagen – byger som regn, slud eller hagl. Temperatur: 0 + 2 + 1 gr. Lidt nattefrost. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg skrev ligesom i aftes, men da jeg sidst på aftenen. havde fået skrevet et ret langt brev, blev jeg pludselig utilfreds med det, fordi det var i for mørk tone, idet jeg igen beklagede mig over verdens elendighed. Jeg tog en rask beslutning og lod brevet havne i kakkelovnen. – På sengen læste jeg som sædvanlig.

23/2 57, lørdag. Til morgen lidt forskelligt arbejde med forberedelse til vareture. Da det var overstået, pyntede jeg et gravkors og var nede i kirken med det. - Kort tid savede jeg lidt gamle bræddestumper til brug i gruekedlen hos ¹Helge. Fra klokken ca. 10.30 hjalp jeg ¹mor med storvask. Tøjet blev kogt i gruekedlen hos ¹Helge, mens vi derimod vaskede med lejet elektrisk vaskemaskine i vor egen kælder. Min bestilling var at bære tøjet op og ned, samt bære det varme vand fra gruekedlen til vaskemaskinen.
Vejret: Om formiddagen lidt snebyger, der lige kunne få det til at skinne hvidt. Om eftermiddagen opklaring, dog køligt, og smukt. Temperatur: ÷ 1 0 ÷ 1 gr. Nattefrost og også lidt frost om formiddagen Om eftermiddagen lidt tø indtil hen mod aften. Vind: NØ, SØ, jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen. Da jeg kom hjem, skrev jeg brev som i aftes, men blot et nyt.

24/2 57, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg hjalp ¹mor med storvask ligesom i går, altså bar jeg tøj fra kedlen hos ¹Helge op til vaskemaskinen her. Desuden hjalp jeg til med at vride tøjet. - Om eftermiddagen sad jeg i verandaen, hvor der var dejligt lunt, og skrev brev som i går. Jeg blev færdig med det og sendte det. - Nogen tid spillede jeg på violin.
Vejret: Skyet, men kun spredte skyer. Klar luft og sol den meste tid. Temperatur: ÷ 1½ + 1 ÷ 1 gr. Gennemgående frost hele dagen. Vind: Ø, noget blæsende.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur. Da jeg kom hjem, læste jeg i ”Psykologi for alle”.

25/2 57, mandag. Først på dagen – indtil klokken ca. 9.30 – ryddede jeg færdig i drivhuset, hvor jeg sidst arbejdede den 22. - Resten af dagen – dog afbrudt af nogle byture – savede jeg brænde. Jeg stod på jordstykket ved mejeriet. Det var de æbletræer, som vi ryddede den 7/1 og nogle få efterfølgende dage, jeg savede.
Vejret: gennemgående overskyet, solen kunne lige titte igennem en gang imellem. Temperatur: ÷ 2 + 1 ÷ 1 gr. Gennemgående frost hele tiden. Vind: SØ, noget luftigt.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 4, brev 7.

26/2 57, tirsdag. Det meste af formiddagen pillede jeg rosenkål. - Ind imellem kørte jeg dog nogle ærinder på cykel, blandt andet til Harnbjerggård. - Om eftermiddagen savede jeg brænde ligesom i går. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Først på dagen kun ringe skydække, men ret hurtigt tiltagende skydække, så det den meste tid var overskyet. Om eftermiddagen lidt ubetydelig nedbør i form af regn eller isslag. Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 + 1 gr. Kun lidt tø om eftermiddagen Vind: SØ, noget blæsende.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 4, brev 7.

27/2 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med at læsse ³bilen til vareture. - Ellers var jeg hele tiden ved brændesavning som i går. Jeg blev færdig med at save og kløvede lidt også.
Vejret: Det meste af formiddagen – især ført på formiddagen – tåget og surt, efterhånden dog nogen opklaring midt på dagen, men om eftermiddagen overskyet. Temperatur: + 1 + 2 + 1 gr. Vind: NNV, lidt luftigt.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus og. 4, brev 7, samt læste i ”Psykologi for alle”.

28/2 57, torsdag. Hele formiddagen kløvede jeg den brænde, jeg savede blandt andet i går og blev færdig lidt over middag. - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby om formiddagen - Om eftermiddagen klokken 15.00 var ¹mor, ¹far og jeg til generalforsamling i A/S Humble Afholds- og Højskolehjem. Generalforsamlingen vedtog forsøg på salg af hotellet og biografen, men der skal holdes en ny generalforsamling onsdag den 13. marts.
Vejret: Den meste tid klart, kun kort tid om formiddagen overskyet. Pænt vejr. Temperatur: 0 + 1 0 gr. Lidt nattefrost. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede med ³Nørups kursus opgave 4, brev 7.


Marts 1957

1/3 57, fredag. Om formiddagen bandt jeg en krans, og ellers var der en del byærinder at køre. Om eftermiddagen pyntede jeg den krans, som jeg bandt om formiddagen.- Resten af dagen savede jeg lidt brænde. - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Så godt som skyfrit og pænt vejr. Kun tø i solen. Temperatur: ÷ 2 + 2 0 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var ovre at blive klippet hos ¹Sigurd Hansen, Hesselbjerg. Der var ventetid, så jeg først kom hjem klokken kvart i ni efter at have været der i to time.

2/3 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture. - Der var derefter nogle byærinder at køre, og jeg ryddede op i ²butikken. Hele formiddagen gik på denne måde.- Om eftermiddagen gravede jeg trekanten lige foran stuehuset. Frosten havde forårsaget en tommetyk skorpe, så det var lidt strengt at grave.
Vejret: Kun ringe skydække. Klart og smukt. Vind: SSV, jævn. Temperatur: ÷ 2 + 2 + 1 gr.

°°Aften: Jeg arbejdede på at gennemlæse de forskellige opgaver til ³Nørups kursus , brev 7. Desuden skrev jeg manuskriptet færdigt til opgave 4. - Fra klokken 21 til klokken 24 lyttede jeg til radiounderholdning. Det var en stor udsendelse, der havde til formål at indbringe penge til Ungarn-hjælpen gennem bidrag fra enkeltpersoner og virksomheder.

3/3 57, søndag. Fastelavn. Fridag. Efter at have vasket mig og så videre spillede jeg på violinen. Resten af formiddagen arbejdede jeg ligesom i aftes med at rette og gennemlæse opgaverne til brev 7. Desuden løste jeg opgave 5. Også om eftermiddagen gennemså jeg opgaver og skrev et lille brev i tilknytning dertil – til ¹Nørup. Jeg afsendte opgaverne – det var altså brev 7. - Noget af eftermiddagen hyggede jeg mig blot.
Vejret: Kun lidt skyet, i hvert fald var det sol den meste tid. Klart og pænt. Temperatur: ÷ 1 + 4 + 3 gr. Nattefrost. Vind: SV, ret svag.

°°Aften: Jeg læste i ”Psykologi for alle”.

4/3 57, mandag. Hele formiddagen arbejdede jeg i det store drivhus med at rydde ud. Blandt andet lå der noget af den risbrænde, som jeg huggede af trærødder vinteren igennem. Dette kørte jeg op i stuehuskælderen. Desuden var der i drivhuset kasser, redskaber og så videre, som jeg ryddede uden - Til morgen satte jeg selvvanderen til at vande i det nederste af drivhuset. Om eftermiddagen havde jeg fri i anledning af fastelavnsmandag. - Jeg cyklede til Rudkøbing for at blive fotograferet i Polyfoto. Klokken 15.30 var jeg hjemme. - Resten af eftermiddagen gik blandt andet med spil på violin. Derudover ikke noget særligt.
Vejret: Om formiddagen til tider tykt overskyet og ret kraftige regn- eller haglbyger. Ind imellem bygerne lidt opklaring. Om eftermiddagen kun ringe skydække og smukt vejr. Temperatur: + 2 + 4 + 2 gr. Vind: NNV, NV, om formiddagen ret svag, om eftermiddagen frisk.

°°Aften: Jeg læste i ”Psykologi for alle”.

5/3 57, tirsdag. Indtil klokken ca. 10.00 gravede jeg et mindre stykke i drivhuset. - Vanderen gik også i dag hele tiden, men naturligvis ikke på det sted, hvor jeg gravede. - Resten af dagen arbejdede jeg med at grave cementpæle i jorden til hegn om ²hønsegården. Det var et stykke ved siden af det lille hønsehus, altså ved frugttræerne ind mod ¹Georgs skov, der skulle indhegnes.
Vejret: Bortset fra, at der til enkelte tider kom kortvarige tågebanker, var det klart og skyfrit og meget pænt vejr. Temperatur: ÷ 2 + 5 0 gr. Nattefrost. Vind: Skiftende. Nogen tid om formiddagen NV, senere S. Meget svag – så svag, at vindretningen vanskeligt lod sig bestemme..

°°Aften: Jeg læste i ”Psykologi for alle”.

6/3 57, onsdag. Til morgen læssede jeg ³bilen til vareturene og var derefter i Nyby (hos Marius) at hente rosenkål. - Resten af formiddagen arbejdede jeg med hønsehegn som i går. - Om eftermiddagen var jeg et ærinde i Kædeby, bandt og pyntede derefter en krans (til 10 kr.). Resten af eftermiddagen arbejdede jeg med hønsehegn som om formiddagen. - ¹Far kørte vareture.
Vejret: Klart, næsten skyfrit, men kold luft. Temperatur: ÷ 2 + 3 + 1 gr. Nattefrost. Vind: SSV, SØ, frisk.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev (i Ølby pr. ³Køge).

7/3 57, torsdag. Først på formiddagen savede jeg lidt brænde (rafter som jeg fandt rundt omkring). Resten af formiddagen og meget af eftermiddagen arbejdede jeg med hønsegårdshegn som i går. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove.
Vejret: Noget slørede skyer, som solen kunne komme lidt igennem. Kold frostagtig luft. Temperatur: 0 + 3 + 2 gr. Vind: SØ, frisk.

°°Aften: Jeg var nede hos ¹Bent. Vi snakkede om eventuelt at tage et kursus pr. brev i regning.

8/3 57, fredag. Det meste af formiddagen gravede jeg i drivhuset. - Lidt hen på formiddagen var jeg i Nyby hos Marius at hente rosenkål. - Om eftermiddagen pillede jeg den om formiddagen hentede rosenkål, samt bandt og pyntede en krans. - Desuden gravede jeg lidt ligesom om formiddagen. - Sidst på eftermiddagen var jeg et ærinde i Fodslette.- ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Overskyet, men nedbørsfrit. Kold, tørrende luft. Temperatur: + 1 + 3 + 1 gr. Vind: SØ., blæst.

°°Aften: Jeg skrev et brev til lærer ¹Gotfredsen, Humble skole, for at få ham til at hjælpe mig med valg af fremtidserhverv.

9/3 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture. - Resten af formiddagen og det meste af eftermiddagen savede jeg brænde, kun afbrudt af lidt byærinder.
Vejret: Overskyet først på formiddagen, senere kun lidt skyet. Sol og klart, men køligt blæsende. Temperatur: 0 + 3 + 1 gr. Lidt nattefrost. Vind: SØ, blæsende.

°°Aften: Jeg var et lille øjeblik nede hos ¹Bent for at forære ham et af de billeder, som jeg fik taget i mandags. Jeg læste derefter lidt i Psykologi for alle. - Fra klokken 21 til klokken 24 lyttede jeg til ”Underholdning for millioner” i radioen, ligesom sidste lørdag.

10/3 57, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg gravede hele formiddagen i drivhuset. Om eftermiddagen spillede jeg nogen tid, samt fik tiden til at gå som det bedst kunne træffe sig. - Klokken ca. 15.30 kom ¹Bent herop og snakkede lidt. Sidst på eftermiddagen gik vi en tur op i byen
Vejret: Lidt sløret – især om eftermiddagen, ellers pænt vejr. Temperatur: ÷ 1 + 4 + 2 gr. Vind: SSØ, lidt blæsende.

Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus 8. brev opgave (?)

11/3 57, mandag. Om formiddagen indtil klokken 10.30 gravede jeg ligesom i går formiddag i drivhuset og blev færdig. - Resten af dagen arbejdede både ¹far og jeg med at anlægge mistbænke ved jorden langs med den vestre drivhusside. Vi lagde ”fundament” af gamle bjælker og gamle cementpæle.
Vejret: Skyfri, næsten da, og meget smukt vejr. Temperatur: ÷ 1 + 6 + 3 gr. Vind: SV, temmelig svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild.

12/3 57, tirsdag. Om formiddagen arbejdede jeg ligesom i går med at anlægge mistbænke. Om eftermiddagen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Jeg lagde spirekartofler ude ved Hesselbjerg nor. Jeg var ene om det, men havde alligevel selskab, nemlig af lærker, viber og andre fugle. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Skyfrit og vidunderligt forårsvejr. (Der blev klokken 16 målt 16 gr. varme i Vandel i Jylland). Temperatur: ÷ 1 + 8 + 7gr. Nattefrost. Vind: SV, svag.

13/3 57, onsdag. Jeg var hele dagen på arbejde hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. - Indtil klokken 10.30 lagde jeg kartofler samme sted som i går. Resten af dagen var det hjemme ved gården jeg lagde.
Vejret: Skyfrit og enestående smukt. Lidt mere luftigt end i går. Temperatur: + 5 + 14 + 5 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var til ekstraordinær generalforsamling i ”A/S Humble Afholds- og Højskolehjem”. Med 122 stemmer mod 20 stemmer blev det vedtaget at forsøge salg af hotel og biograf. Formanden for ³Danmarks Afholdsforening, ¹Oscar Hviid, var til stede. [Bedstefar forærede mig på et tidspunkt én eller flere aktier, som gav stemmeret. Jeg var blandt mindretallet ved afstemningen i dag, hvilket mor og far også var].

14/3 57, torsdag. Om formiddagen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner og lagde som i går kartofler. Til middag var jeg færdig og fik løn for de to dage, nemlig 40 kr. - Om eftermiddagen arbejdede jeg med at anlægge mistbænke som den 12. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Sløret skydække og tørrende luft. Temperatur: + 4 + 7 + 3 gr. Vind: SV, NV, blæst.

°°Aften: Jeg skrev et brev til redaktør ¹Nørup med forespørgsel om hvor vidt litteraturkursuset kan udsættes – med henblik på at sikre sig andre mere praktiske kundskaber.

15/3 57, fredag. Først på formiddagen arbejdede jeg med anlægning af mistbænke som i går, men da det efterhånden blev regnvejr, blev jeg ked af det. - Jeg stod i drivhuset og savede lidt brænde. - Hen på eftermiddagen gav jeg mig til at rydde op i kælderen og ved ²butikken – altså arbejdskælderen. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Overskyet og heldagsregn – til tider stærkere regn end til andre tider. Temperatur: + 4 + 5 + 3 gr. Vind: Mellem SV og NV.

°°Aften: Jeg studerede regneopgaver i en regnebog.

16/3 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture og ryddede lidt op i ²butikken. - Jeg var derefter ude med lidt regninger samt var i Magleby (hos Engdam) med varer. Med regninger var jeg hos en dame i Fodslette, hos Larsen, maskinfabrikken og hos ¹Mejnert Hansen, Kædeby. - Om eftermiddagen savede jeg noget brænde, som jeg bragte ind i det lille drivhus til kakkelovnen, og desuden var der lidt forskelligt arbejde i ²butikken.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Koldt. Temperatur: 0 0 0 gr. (Der hang hele dagen istapper af tagskægget). Vind: ØNØ, lidt blæsende.

°°Aften: Jeg øvede mig i regneopgaver. Fra klokken 21 til klokken 24 lyttede jeg til ”Underholdning for millioner” som sidste lørdag.

17/3 57, søndag. Fridag. Først på formiddagen spillede jeg lidt, øvede mig lidt på regneopgaver og fik tiden til at gå på anden måde. Om eftermiddagen øvede jeg mig også lidt på regneopgaverne. - Da klokken var 13.30 cyklede jeg til Henninge og besøgte ¹Richard Thorlev, der nylig var kommet hjem fra Ølby ved ³Køge (i tirsdags). Vi fik en god samtale sammen om løst og fast. Klokken 18.00 var jeg hjemme.
Vejret: (se tillige den 16.) Sidst på natten forandredes sneen til regn, der frøs, så føret blev meget glat. Mange steder dannedes i nattens løb ret store snedriver. Hele formiddagen regn og tåge, om eftermiddagen mindre nedbør, men fortsat tåge og fugtigt. Det svandt meget af sneen i løbet af dagen. Temperatur: ÷ 1 + 1 + 4 gr. Vind: SØ, SV, noget blæsende.

°°Aften: Jeg foretog mig ikke noget særligt.

18/3 57, mandag. Til morgen arbejdede jeg lidt med mistbænke som blandt andet lørdag. - Ellers savede jeg mest brænde. - Om eftermiddagen bar ¹far og jeg nogle mistbænkvinduer hen, hvor jeg arbejdede til morgen, fra mejerijorden [²bi-jorden]. ¹Far var temmelig megen tid beskæftiget med at bortskaffe en stor egerod.
Vejret: Vekslende skydække. Til tider byger, til andre tider sol. Temperatur: + 3 + 4 + 4 gr. Vind: NV, noget blæsende.

°°Aften: Jeg øvede mig på regneopgaver og læste lidt i ¹Richard Thorlevs modernisering af ”Jeppe på Bjerget”.

19/3 57, tirsdag. Først på formiddagen, indtil klokken ca. 10.30 savede jeg brænde som i går. - Resten af dagen gravede jeg på den strimmel jord, der er ved hegnet ind til ¹Annas have. – ¹Far arbejdede med lugning af stedmoder på samme stykke, blot længere nede – altså ind mod ¹Villys bilgarage.
Vejret: Overskyet og ret mildt. Om eftermiddagen stadig, men kun stille regn. Temperatur: + 4 + 5 + 5 gr. Vind: SSV, jævn (ret svag).

°°Aften: Jeg øvede mig lidt på regneopgaver.

20/3 57, onsdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars vareture - blandt andet pillede jeg lidt rosenkål. - Ellers gravede jeg den meste tid pletten heroppe midt på bakken – omtrent ud for huset.
Vejret: Gennemgående overskyet – nærmest vekslende skydække. Af og til lidt ubetydelige byger. Om formiddagen sol nogen tid. Mildt. Temperatur: + 5 + 7 + (?).Vind: SV, jævn.

°°Aften: Først på aftenen foretog jeg mig ikke noget særligt. - Ved 21-tiden tog jeg mod til mig for at tale ud med ¹mor og ¹far om mine fremtidsplaner. Jeg havde om dagen fået et brev fra redaktør ¹Nørup, hvori han rådede mig til at forsøge at komme på et seminarium. Jeg viste ¹mor og ¹far brevet. De blev meget glade for det, og vi drøftede sagen i bedste fortrolighed.

21/3 57, torsdag. Hele formiddagen og om eftermiddagen indtil klokken ca. 15.30 gravede jeg samme sted som i går. Resten af dagen lidt forskelligt. - Jeg kørte lidt huggespåner væk, som ¹far huggede af en stor trærod, som han arbejdede på det meste af dagen. - Den meste tid var jeg dog ved arbejde ved de nyanlagte mistbænke.
Vejret: Til tider sol, men den meste tid skyet (vekslende) om eftermiddagen, dog ikke så lidt sol Temperatur: + 5 + 8 + 6 gr. Vind: V, gennemgående frisk.

°°Aften: Blandt andet arbejdede jeg lidt på ³Nørups kursus opgave 5, 8. brev.

22/3 57, fredag. Det meste af formiddagen arbejdede jeg som i går med planering ved mistbænkvinduerne. Det foregik sådan, at jeg ved den vestlige ende af mistbænkvinduerne gravede en gang, så der kunne gås hen ved vinduerne. – Sidst på formiddagen og om eftermiddagen planerede jeg jorden vest for drivhuset. Det vil sige, at jeg udjævnede pløjningsforhøjningerne, så jorden blev klar til at plante i. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Skyfrit og meget smukt. Temperatur: + 6 + 10 + 5gr. Vind: NV, ret svag.

°°Aften: Jeg var nede hos lærer ¹Gotfredsen for at tale om fremtiden. Det var nærmest mulighederne for at komme på seminarium, vi drøftede. Vi havde en 3 timer lang samtale i den største fortrolighed. Jeg fik kaffe der, og fru ¹Gotfredsen var sidst på aftenen med i drøftelserne. – ¹Mor og ¹far var i selskab hos ¹Inge og ¹Rasmus ”Risti” i Ristinge.

23/3 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture og ryddede lidt op i ²butikken. - Hele resten af dagen arbejdede jeg ligesom i går med at jævne jordstykket vest for det store drivhus.
Vejret: Sol den meste tid – om eftermiddagen dog efterånden mere sløret og sidst på eftermiddagen helt overskyet. Temperatur: + 2 + 5 + 2 gr. Vind: Ø, blæst – ret strid blæst sidst på eftermiddagen. (Nattefrost).

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Gunhild.

24/3 57, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg stod først på formiddagen i drivhuset over ²arbejdsrummet og savede dele af trærødder ud i mindre stykker. Jeg stod derefter i det store drivhus og savede lidt gamle brædder i småstykker. - Sidst på formiddagen var jeg i Fodslette (hos lærer ¹Kræmmer) med buketter (til konfirmation). Det var en drøj tur nedad i stærk storm.
Vejret: Sløret solskin – altså noget skyet. Temperatur: + 2 + 5 + 3 gr. Koldt. Vind: SØ, stiv kuling – om formiddagen nærmest storm.

°°Aften: Jeg skrev brev til fru Ingrid Koch, Dansk Familieblad som tak for svar på tidligere breve.

25/3 57, mandag. Selv om der først var konsultation fra klokken 9.00 lavede jeg ikke noget lige til morgen. - Klokken godt 8.00 kørte jeg op hos dr. ¹Bjørnson for at få trukket mine dårlige tænder ud. ¹Bjørnson mente imidlertid, at det ville være bedst at lade ³tandlægen ordne det, så jeg begav mig derfor ned til ³tandlæge Kirkegård. Jeg fik trukket fire fortænder og en kindtand ud. Det er meningen, at jeg skal have protese. - Da jeg kom hjem (klokken ca. 10.00) lavede jeg ikke noget særligt, fordi jeg var uoplagt efter tandudtrækningen. - Om eftermiddagen var jeg cyklende et ærinde til Ristinge – i regnvejr. - Resten af dagen lavede jeg heller ikke så meget – ryddede lidt op i ²butiksdrivhuset og lignende. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Overskyet og fra lidt hen på formiddagen til sidst på eftermiddagen konstant regn. Temperatur: + 3 + 5 + 5 gr. Vind; SØ, SV, jævn. (lidt blæsende).

°°Aften: Jeg skrev brev til redaktør ¹Nørup.

26/3 57, tirsdag. Ved 8.30-tiden kørte jeg til Ristinge med nogle blomster. - Resten af formiddagen ryddede jeg lidt op i ²butikken – blandt andet satte jeg frøbreve fikst op i frøkasse. - Om eftermiddagen var jeg på ny i Ristinge med blomster. - Da jeg kom hjem, syslede jeg med lidt forskelligt, blandt andet jævnede jeg jord lidt tid som den 23. – ¹Far var hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Det meste af dagen tåget eller overskyet vejr. Til tider nogen opklaring. Temperatur: + 3 + 5 + 5. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev brev til pastor Petersen, Bøstrup (om mine fremtidsplaner).

27/3 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture. Blandt andet plukkede og pillede jeg lidt rosenkål. - Da det var overstået, vandede jeg de overvintringskålplanter, der stod i det store drivhus, og resten af formiddagen skuffede jeg jorden igennem i drivhuset. Den var groet til med småt græsgrønt i den forløbne tid siden gravningen først på måneden. - Om eftermiddagen plantede jeg kål i jorden for enden af det store drivhus. Det var de kålplanter, som jeg vandede om formiddagen
Vejret: Til morgen overskyet og først på formiddagen stærk regn. Lidt hen på formiddagen nogen opklaring og tørvejr. Mildt og ”grødevejr”. Temperatur: + 4 + 9 + 9 gr. Vind: SV, ret svag.

°°Aften: Jeg studerede nogle i dag ankomne forsendelser fra lærer ¹Gotfredsen og fra Skårup Statsseminarium. Fra ¹Gotfredsen var desuden vedlagt oplysninger om Køng Folkehøjskole.

28/3 57, torsdag. Til morgen skuffede jeg i drivhuset som i går. - Ellers var jeg det meste af formiddagen beskæftiget med at plante kål som i går. - Om eftermiddagen plantede jeg tomater i det store drivhus. - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Til morgen smukt og næsten skyfrit, men efterhånden tiltagende skydække. Ved middagstid regn. Om eftermiddagen kun ringe nedbør – til tider sol. Temperatur: + 4 + 7 + 4 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg gennemlæste oplysninger som i aftes.

29/3 57, fredag. Formiddagen gik med plantning af tomater og kål. Jeg var færdig med tomatplantningen omtrent midt på formiddagen og fortsatte så med kålplantning som i går. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Overskyet, men så godt som nedbørsfrit. Temmelig koldt. Temperatur: + 3 + 5 + 3 gr. Vind: Mest Ø, jævn.

°°Aften: Jeg var cyklende til Rudkøbing, hvor jeg var inde hos Polyfoto for at få et billede forstørret. - På tilbagevejen kiggede jeg ind hos ¹Richard Thorlev i Henninge. Vi snakkede en times tid.

30/3 57, lørdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars vareture. - Resten af formiddagen plantede jeg kål som i går. Om eftermiddagen blev jeg færdig med plantingen og arbejdede med at grave nogle påskeliljer op, der stod i det for trærødder ryddede jordstykke vest for hovedgangen. Påskeliljerne flyttede jeg længere over (mellem hasselbuskene).
Vejret: Overskyet, men så god som nedbørsfrit. Temmelig koldt. – Temperatur: + 3 + 5 + 3 gr. Vind: Mest Ø, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus brev 8, opgave 5.

31/3 57, søndag. Fridag. Temmelig meget af formiddagen gik med spil på violin eller klaver. Også om eftermiddagen spillede jeg temmelig megen tid. Ellers gik tiden på forskellig måde uden synderlig beskæftigelse.< r /> Vejret: Overskyet, om formiddagen en lille smule fugtigt, men ellers nedbørsfrit. Temperatur: + 1 + 4 + 3 gr. Vind: Ø, jævn.
& t; r />°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 5, brev 8.


April 1957

1/4 57, mandag. Om formiddagen indtil klokken 10.15 gravede jeg ler op af mistbænke. Det drejede sig om de for nylig anlagte mistbænke. I den nordlige ende var jorden meget leret, da der var opfyldt ler fra brøndgravningen for to år siden. Denne ler kastede jeg op og fyldte i stedet nærende jord i bænkene. - Klokken 10.15 holdt jeg ”fyraften”, idet jeg havde fået fri til at tage til Skårup. Jeg startede på cyklen klokken 11.15 og var i Skårup klokken 13.45 (over Tåsinge). Efter aftale skulle jeg tale med forstanderen på seminariet. Tiden var bestemt til klokken 15.00, så jeg kom jo i god tid. Jeg benyttede ventetiden til at bese byen lidt, og jeg smuttede desuden en tur til Vejstrup. Klokken 15.20 kom jeg i samtale med forstanderen [Gunnar Schmidt Nielsen]. Jeg fik dog ikke stort andet at vide, end hvad jeg vidste i forvejen. Forstanderen foreslog, at jeg begyndte med et højskoleophold i Køng, og derefter fortsatte i præparandklassen i Skårup. Klokken godt 16 var samtalen slut, og jeg kørte hjemad. På hjemturen kiggede jeg ind til ¹Richard Thorlev og snakkede lidt med ham. Klokken ca. 19.30 var jeg hjemme.
Vejret: Overskyet og tåget. Midt på dagen var tågen ikke særlig tæt, men ellers var det næsten hele tiden meget usigtbart. Temperatur: + 3 + 4 + 2 gr. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Efter hjemkomsten fra Skårup læse jeg lidt i avisen, men foretog mig ellers ikke noget særligt.

2/4 57, tirsdag. Der var lidt byærinder at køre til morgen, men ellers plantede jeg hele dagen kål på det i år ryddede jordstykke vest for gangen op til huset. Det var tidlige spidskål (overvintrede). - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Praktisk talt skyfrit og smukt vejr. Vind: Ø, noget blæsende om formiddagen og det meste af eftermiddagen Sidst på eftermiddagen jævn. Temperaturerne lå midt på dagen på omkring 10 gr.

°°Aften: Jeg var til musikprøve i ³Sydlangelands Musikforening (første gang efter juleferien). Den blev holdt hos Knud Clemmensen, Magleby. Jeg kørte med lærer ¹Kræmmer, Fodslette, derud og hjem.

3/4 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture. Ellers plantede jeg hele dagen kål som i går.
Vejret: Skyfrit bortse fra nogen dis. Meget smukt. Temperaturerne var om eftermiddagen på ca. 13 – 14 gr. Vind: Ø, temmelig svag.

°°Aften: Jeg så på oplysningerne om højskolekursuset i Køng.

4/4 57, torsdag. Om formiddagen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Arbejdet gik ud på at lægge kartofler, hvilket jeg var ene om. - Om eftermiddagen lavede jeg blandt andet kransebøjler, samt lidt forskellig andet arbejde. - ¹Far arbejdede hele dagen hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Skyfrit og meget smukt med sommerlige temperaturer (+ 15 gr. om eftermiddagen). Vind: Ø, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Gunhild og ¹Gert. - Ellers ikke noget bemærkelsesværdigt.

5/4 57, fredag. Jeg bandt hele dagen kranse, hvortil jeg efterhånden lavede nogle af bøjlerne (de store). Jeg stod udenfor i det sommerlige vejr med arbejdet. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Skyfrit – bortset fra dis. Varmt. (+ 16 gr. i skygge om eftermiddagen). Vind: Ø, ret svag.
°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

6/4 57, lørdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til vareturene. Ellers stod jeg hele tiden i ²arbejdsrummet og lavede kranse (pyntede). - Om eftermiddagen gravede jeg i mistbænke ved det store drivhus.
Vejret: Letskyet, noget koldere end i går, men ellers pænt vejr (normalt). Vind: N, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

7/4 57, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg var hele tiden beskæftiget ved mistbænke som i går. Der hvor jeg mandag den 1. og andre efterfølgende dage gravede ler op, fyldte jeg ren jord i, som jeg hentede på trillebør andetsteds. Ellers gravede jeg mistbænke på almindelig måde. - Om eftermiddagen spillede jeg temmelig megen tid (på violin eller klaver). - Da klokken var ca. 15.45 kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi sad i verandaen og drøftede forskellige emner.
Vejret: Skyfrit – i hvert fald omtrent – men kold luft. Vind: NØ, stiv blæst.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

8/4 57, mandag. Om formiddagen planerede jeg jord ved mistbænkene. Det var den ler, som jeg gravede op den 1. og andre dage, jeg jævnede i en ensartet vold langs bænken hele vejen ned. - Om eftermiddagen lugede jeg stedmoder, jordbær og kål.
Vejret: Skyfrit – bortset fra noget sløret skydække et kort tidspunkt, især om eftermiddagen kølig luft. Vind: NNV, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

9/4 57, tirsdag. Jeg lugede hele dagen kål som i går. Det var de kål, som jeg plantede den 27., 28. og 29. marts. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby (også i går).
Vejret: Nærmest letskyet (sløret). Køligt. Vind: SØ, noget luftigt.

°°Aften: Jeg kiggede fotografialbum igennem med gamle minder.

10/4 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture. - Elles arbejdede jeg det mest af formiddagen i drivhuset (det store) med at tage overvintrede kålplanter op. Jeg slog dem i jorden udenfor. Også om eftermiddagen arbejdede jeg med det nogen tid. - Senere på eftermiddagen gik jeg i gang med at grave det for planter ryddede jordstykke i drivhuset.
Vejret: Ustadigt; vekslende skydække – til tider sol, men den meste tid overskyet. Koldt, Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg læste i en bog af Bjørnstjerne Bjørnson. Det var ”Fiskerjenten”.

11/4 57, torsdag. Om formiddagen gravede jeg som i går. - Lige til morgen slog jeg nogle haveplanter i jorden ved mejeriet. - Om eftermiddagen plantede jeg tomater i den netop gravede jord. - Sidst på eftermiddagen savede jeg lidt gamle brædder til kakkelovnsbrænde. - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Vekslende skydække – ingen sol. Koldt og om formiddagen ganske lidt ubetydelig sne (meget lidt). Vind: NØ, frisk til blæst (temmelig stiv). Temperaturen var om dagen kun ganske lidt over frysepunktet. Ved aften viste termometret ÷ 1 gr.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5, brev 9. På sengen læste jeg i ”Fiskerjenten” af Bjørnson.

12/4 57, fredag. Om formiddagen arbejdede jeg – når vejret var til det – på noget af jorden ved mejeriet. Først fjernede jeg nogle stedmoderplanter, der stod spredt på det stykke, jeg senere gravede. Stedmoderne plantede jeg andetsteds lige i nærheden. Jeg gravede og jævnede (med rive) derefter jord ved siden af stedmoderne og fortsatte med det om eftermiddagen – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Til morgen næsen skyfrit og pænt, men køligt vejr. Senere på formiddagen bygetræk. Hele dagen igennem kom der jævnligt tætte snebyger. De fleste steder smeltede sneen kort tid efter at den nåede jorden. Sol mellem bygerne. Temperaturen var kun lidt over frysepunktet. Om natten ca. ÷ 3 gr. Vind: NNØ, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opg 5, brev 8 og læste i ”Fiskerjenten”.

13/4 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelse til vareture. - Bagefter ryddede jeg lidt op i ²butikken og uden for ²butikken. - Resten af formiddagen gravede jeg lidt jord på stykket ved mejeriet.
Vejret: Sol den meste tid, af og til spredt skydække. Lidt køligt, men dog ellers pænt vejr. Vind: NV, V, jævn.

°°Aften: Jeg læste lidt i ”Fiskerjenten”.

14/4 57, søndag. Fridag. Formiddagen gik med læsning af Bjørnsons ”Fiskerjenten” og bagefter ”Brudeslåtten” af samme forfatter. - Temmelig megen tid spillede jeg på violinen. - Om eftermiddagen cyklede jeg op og besøgte ¹Richard Thorlev i Henninge. Vi sad på hans værelse og snakkede hyggeligt sammen.
Vejret: Nærmest ingen skydække – bortset fra lidt sløret til tider. Køligt (ca. + 4 gr.) Vind: NV,V, jævn.

°°Aften: Jeg læste i Bjørnsons ”Brudeslåtten”.

15/4 57, mandag. Først på formiddagen gravede jeg samme sted som i lørdags. - Resten af formiddagen var jeg ude med regninger (i Hesselbjerg og Fodslette). . Om eftermiddagen slog jeg lidt ryddede trærødder i stykker til brænde. – ¹Far arbejdede i Kædeby.
Vejret: Om formiddagen sol og kun ringe skydække. Om eftermiddagen efterhånden overskyet og sidst på eftermiddagen stille, mild og ubetydelig regn. Ret mildt om eftermiddagen vind: NV, SV, om formiddagen jævn, om eftermiddagen svag.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³Sydlangelands Musikforening i Bagenkop hos pianistinden fru Hansen. Jeg kørte med lærer ¹Kræmmer derud.

16/4 57, tirsdag. Først på formiddagen vandede jeg lidt frø i mistbænke, vandede nogle blomster i det lille drivhus og var sysselsat med andet arbejde. - Det meste af den øvrige dag arbejdede jeg med at rense kanten ind ved jordstykket vest for hovedgangen. Der lå gamle rester af rødder, græstørv og så videre, som blev revet ud under arbejdet med tilberedning af jorden for et stykke tid siden. - Sidst på eftermiddagen lugede jeg lidt kål.
Vejret: Overskyet og jævnligt regn (lettere regn).Til aften nogen opklaring. Ret mildt. Vind: SV, NV, jævn.

°°Aften: ¹Bent kom og snakkede lidt. Senere gik vi en tur op i byen.

17/4 57, onsdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til vareturen og ryddede lidt op i ²butikken. Jeg gik derefter i gang med at potte nogle tomater, som vi havde hjemkøbt i kasser. - Senere på formiddagen bandt og pyntede jeg en krans. - Om eftermiddagen pottede jeg igen. - Sidst på eftermiddagen lugede jeg stedmoder.
Vejret: Om formiddagen letskyet, om eftermiddagen mindre skydække. Pænt vejr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var ovre at blive klippe hos ¹Sigurd Hansen, Hesselbjerg. Bagefter spillede jeg på klaver og violin.

18/4 57, torsdag. Skærtorsdag. ³Formiddagspligt. Den meste tid lugede jeg kålene vest for hovedgangen, og desuden lugede jeg lidt jordbær. Sidst på formiddagen var jeg et ærinde i Helsned Møllevænge.- Om eftermiddagen skrev jeg brev til ¹Gunhild. - Temmelig megen tid spillede jeg på violin eller klaver. - Sidst på eftermiddagen skrev jeg et brev til grafologen ved Flittige Hænder (ugebladet), blot af nysgerrighed.
Vejret: Overskyet – mest om formiddagen Om eftermiddagen mere let overskyet og temmelig pænt vejr. Vind: SØ, lidt luftigt.

°°Aften: Jeg læste i Bjørnsons ”Synnøve Solbakken”, som jeg blev færdig med. Jeg fortsatte med ”En glad gut”.

19/4 57, fredag. Langfredag. Fridag. Jeg spillede en del på violin og læste i ”En glad gut”. - Om eftermiddagen tog jeg lidt fat på ³Nørups kursus opgave 5, brev 8, men inspirationen var ikke over mig, så det blev ikke til noget. - Just da vi sad og drak kaffe, kom min gamle skolekammerat ¹Eiler Knudsen og besøgte mig. Han havde nogle søskende med, som også kom op og fik en tår kaffe. De blev en times tid. Resten af eftermiddagen læste jeg i ”En glad gut”.
Vejret: Om formiddagen overskyet og vedholdende regn. Om eftermiddagen kun lidt skyet og sol hele tiden og ret pænt vejr. Vind: SV, N, svag om formiddagen, om eftermiddagen luftigt.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå tur. Bagefter læste jeg i ”En glad gut” og bagefter i ”Arne” af Bjørnstjerne Bjørnson.

20/4 57, lørdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars varetur. - Jeg var dernæst i Helsned hos Anton Jørgensen at hente nogle kartofler, og jeg var et ærinde i Fodslette. Resten af formiddagen lugede jeg jordbær og lignende. Om eftermiddagen lugede jeg den meste tid kål ved siden ad drivhuset.
Vejret: Letskyet om formiddagen, om eftermiddagen lidt mindre skylag og hele dagen pænt vejr. Om eftermiddagen næsten varmt. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg spillede på violinen eller læste i ”Arne” af Bjørnson.

21/4 57, Påskedag. søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg (mest på violinen) eller læste i Bjørnsons ”Arne”. Også om eftermiddagen læste jeg lidt i nævnte bog eller sad ude og nød det gode vejr. Ved 15.30-tiden kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi kørte en tur ned i Ellehaven, hvor vi gik lidt rundt. Et sted i sol og læ satte vi os og snakkede hyggeligt sammen.
Vejret: Skyfrit – bortset fra dis – og smukt vejr. Vind: Omkring Ø, jævn.

°°Aften: Jeg læste lidt i Bjørnsons ”Arne”.

22/4 57, 2. påskedag. mandag. ³Formiddagspligt: Jeg lugede kålene vest for det store drivhus. - Om eftermiddagen kom ¹Bent herop. Han havde lige fået ny cykel, som skulle prøves. Vi cyklede en tur ud ved Havblik. Ellers var vi sammen udenfor og opholdt os mest nede ved landevejen, men vi tog os ikke noget særligt for. Vi spadserede en tur op i byen. Da klokken var omkring 17 skiltes vi, og jeg læste i ”Arne”, som jeg blev færdig med.
Vejret: Letskyet – først på eftermiddagen ret ”tykt letskyer”. Ellers kun ringe sydække. Smukt vejr. Vind: Omkring V, jævn.

°°Aften: ¹Henry’s, ¹Ejvind’s og ¹Anna Hjemmebager var heroppe at få kaffe i anledning af ¹fars fødselsdag.

23/4 57, tirsdag. Lige til morgen tog jeg nogle georginknolde op nede fra kælderen under ²butiksdrivhuset. Jeg kørte dem op på bakken foran huset, hvor de skal sættes. - Kun afbrudt af en tur med blomster til Ristinge arbejdede jeg hele resten af dagen med at reparere mistbænkvinduer. Jeg kittede og satte nye glas i. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Til tider tyndt overskyet, men ellers kun et tyndt lag skydække. Køligt (nattefrost). Vind: NV, jævn.

°°Aften: Tiden gik med violinspil, klaverspil og andet.

24/4 57, onsdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til vareturen. Ellers bandt jeg det meste af dagen kranse. - Om eftermiddagen efter kaffetid var jeg i Tryggelev Østerskov med en blomst. Om formiddagen var jeg i Ristinge med nogle blomster.
Vejret: ”Tyndt overskyet”. Solen kunne kigge lidt igennem En overgang var den temmelig meget fremme. Ret pænt vejr. Vind: ØNØ, jævn.

°°Aften: Spil på violinen og lignende.

25/4 57, torsdag. Hele formiddagen arbejdede jeg med kranse. - Forskelligt arbejde om eftermiddagen. (Kranselavningen betød, at jeg først bandt nogle kranse, men ellers pyntede jeg). - Om eftermiddagen ryddede jeg op i ²butikken efter kranselavningen og var et ærinde i Helsned Møllevænge. - Resten af eftermiddagen arbejdede jeg med reparation af mistbænkvinduer.
Vind: NØ, jævn. [Øvrige beskrivelse af vejret mangler]

°°Aften: Spil på violin eller klaver.

26/4 57, fredag. Først på formiddagen tog jeg nogle radiser op i drivhuset og bundtede dem. Derefter var jeg i Nordenbro hos Niels Ploug med radiserne. - Ellers gik det meste af tiden med at reparere mistbænkvinduer.
Vejret: Omtrent som i går. Kølig luft. Vind: ØNØ, jævn.

°°Aften: Som sædvanlig spil på violin eller klaver – og drømmerier.

27/4 57, lørdag. Til morgen læssede jeg ³bilen til vareture. Resten af formiddagen priklede jeg små tomatplanter i potter (én i hver potte). - Om eftermiddagen reparerede jeg mistbænkvinduer. - En halvanden times tid gik med et ærinde til Tryggelev Østerskov.
Vejret: Gennemgående kun letskyet – til tider mere tykt ”letskyet”. Pænt vejr. Vind: NNØ, jævn.

°°Aften: Den meste tid gik med spil som de foregående dage.

28/4 57, søndag. Fridag. Først på formiddagen spillede jeg på violin eller klaver. - Formiddagen gik i øvrigt med forskelligt andet – ikke noget særligt. - Om eftermiddagen var jeg cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev. Vi snakkede først lidt på hans værelse, men den meste tid opholdt vi os i skoven ved herregården Havgård (ved østkysten). Vi spadserede gennem skoven ned ved stranden. En herlig tur. Klokken 17 kørte jeg hjemad.
Vejret: Dis, men sol næsten hele tiden. Varmt og smukt. Vind: SØ, brise.

°°Aften: Jeg læste en lille smule en fra ¹Richard Thorlev lånt bog: H. C. Andersen: ”En digters basar”. - En times tid lyttede jeg til radio, hvor der var en udsendelse med titelen ”Vest for Valby bakke” – underholdning i forsamlingshusene.

29/4 57, mandag. Først på formiddagen gravede jeg lidt mistbænk (langs med det store drivhus). - Ellers var jeg hele formiddagen og ca. tre kvarter om eftermiddagen beskæftiget med at prikle selleri i den gravede bænk. ¹Børge hjalp også til. - Det meste af eftermiddagen gravede jeg lidt jord omtrent ud for gavlen til det store drivhus.
Vejret: Ret pænt vejr – solen kom dog ikke rigtigt frem (nærmest tyndt overskyet). Vind: NV, lidt luftigt.

°°Aften: Jeg var til orkesterprøve i ³musikforeningen hos ¹Ejnar Nielsen, Askelsbjerg.

30/4 57, tirsdag. Til morgen jævnede jeg et stykke jord, hvor jeg gravede i går. - Ved 9-tiden kørte jeg op hos ³tandlægen her i Humble for at få taget gipsafstøbning til tandprotese. Jeg var væk en times tid. - Hele resten af dagen – kun afbrudt af en tur med blomster til Kinderballe – såede jeg ærter på det til morgen jævnede jordstykke. - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Vekslende skydække – ingen tid rigtig sol. Køligt. Vind: NV, blæst.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.


Maj 1957

1/5 57, onsdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars vareture. - Det meste af den øvrige dag gik med at reparere mistbænkvinduer. - Desuden lidt forskelligt andet arbejde.
Vejret: Vekslende skydække og kølig vejr. Vind: NV, noget blæsende.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

2/5 57, torsdag. Til morgen pyntede jeg en krans. Ellers gik den meste tid med at reparere mistbænkvinduer. - Priklet lidt blomster (aguratum).
Vejret: Vekslende skydække. Først på eftermiddagen kortvarig regn. Køligt. Vind: N, blæst.

°°Aften: Lidt læsning og ³spil på musikinstrument.

3/5 57, fredag. Om formiddagen indtil klokken 10 reparerede jeg mistbænkvinduer. - Fra klokken 10 gik en times tid hos ³tandlægen, hvor jeg fik taget aftryk til ny tænder. - Resten af formiddagen og eftermiddagen indtil klokken 17 gik også med reparation af mistbænkvinduer. - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Koldt, vekslende skydække og byger. Vind: NV, blæst.

°°Aften: Spil på violin temmelig megen tid.

4/5 57, lørdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars vareture. - Jeg var dernæst et ærinde i Helsned hos Anton Jørgensen efter nogle kartofler. - Hele resten af dagen lugede jeg kål (vest for hovedgangen).
Vejret: Vekslende skydække, kun ganske lidt ubetydelig nedbør. Kun lidt sol. Usædvanlig koldt efter årstiden. Vind: NNV, stiv blæst.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

5/5 57, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg temmelig megen tid. Ellers ikke noget bemærkelsesværdigt. - Om eftermiddagen var hele familien til kredsmøde i afholdskredsen for Langeland, Strynø og Ærø. Det var på afholdshjemmet i Rudkøbing.
Vejret: Vekslende skydække med kortvarige byger. Til tider sol. Kold luft. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

6/5 57, mandag, Først på formiddagen lidt forskelligt: først var jeg i Kædeby hos ¹Ove (to gange, fordi jeg ikke kunne have det hele på én gang). Jeg bundtede derefter lidt radiser. Hele resten af dagen bandt jeg kranse til begravelse.
Vejret: Vekslende skydække, enkelte spredte byger. Efter årstiden koldt (ca. 5 gr.). Vind: NNV, blæsende.

°°Aften: Jeg skrev kort til begravelseskransene på skrivemaskine – spillede lidt og så videre. – ¹Far arbejdede hele dagen hos ¹Ove i Kædeby.

7/5 57, tirsdag. Hele formiddagen pyntede både ¹far og jeg kranse (til begravelse i Humble) - Om eftermiddagen lidt forskelligt: jeg ryddede op i ²butikken efter begravelsen, lugede lidt kål og lignende. Klokken 15.30 mødte jeg hos ³tandlægen (her i Humble) og fik mine kunstige tænder, som jeg betalte med 158 kr. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby om eftermiddagen)
Vejret: Lidt sol – til tider helt skyet. Ret store temperatursvingninger. Vind: NNV, jævn.

8/5 57, onsdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars vareture. - Resten af formiddagen og lidt af eftermiddagen lugede jeg kål vest for drivhuset. - Om eftermiddagen lugede jeg tillige stedmoder og lugede forskelligt andet.
Vejret: Letskyet - til tider ingen sol. Pænt vejr, af og til temmelig køligt. Vind: V, jævn.

°°Aften: ¹Bent kom og snakkede lidt. Vi fik senere en tur op i byen.

9/5 57, torsdag. Først på formiddagen lagde jeg ris over de den 30/4 såede ærter som beskyttelse mod fugle (som åd dem). - Resten af formiddagen og lidt om eftermiddagen kalkede jeg drivhustag (det lille ved ²butikken). - Hen på eftermiddagen bandt og pyntede jeg en krans, som jeg var i Helsned med. - Resten af eftermiddagen såede jeg lidt løgfrø og lagde lidt løg. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
°°Aften: Jeg læste blandt andet i H. C. Andersens ”En digters basar”.

10/5 57, fredag. Først på formiddagen ryddede jeg de sidste radiser væk, som var i den ene side i drivhuset; jeg bundtede dem. Desuden hakkede jeg mellem tomatplanterne. - Senere på formiddagen anlagde jeg mistbænk i forbindelse med de allerede anlagte. I dem plantede ¹Børge nogle blomster. - Om eftermiddagen såede jeg tagetes i mistbænk. - Desuden lidt forskelligt andet pillearbejde. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Sol den meste tid, af og til overskyet. Ret store temperatursvingninger. Vind: NØ, noget luftigt.

°°Aften: Jeg var cyklende til Rudkøbing for at købe forskellige småting. På hjemvejen kiggede jeg ind til ¹Richard Thorlev i Henninge, som jeg snakkede lidt med. Jeg var hjemme lidt før 22.00.

11/5 57, lørdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til vareturene. Bagefter bundtede jeg lidt radiser, og resten af formiddagen lugede jeg jordbær. - Om eftermiddagen reparerede jeg et mistbænkvindue og satte glas i på steder, hvor det manglede i den vestlige drivhusside. - Desuden fjernede jeg græs, som var i kanten langs drivhuset.
Vejret: Skyfrit og smukt. Vind: VNV, ret svag.

°°Aften: Jeg spillede på violinen eller klaveret temmelig megen tid.

12/5 57, søndag. Mors dag. ³Formiddagspligt. Først på formiddagen satte jeg grønt papir om bestilte potteplanter og pakkede dem ind. Nogle få planter bragte jeg ud (til Helsned og Kohaven), men ellers besørgede ¹far det i ³bilen. ¹Børge kørte også ud med nogle. Sidste del af formiddagen hjalp jeg ¹mor i køkkenet (piskede fløde, rev agurk og pillede kartofler). - Om eftermiddagen spillede jeg på violinen nogen tid. Klokken 15.30 kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi sad i stuen og snakkede, og jeg spillede lidt for ham.
Vejret: Letskyet. Om eftermiddagen trak mindre skyer op – det blev lummert, man hørte svag rumlen, der faldt en ganske lille smule regn, men senere på eftermiddagen klarede det igen lidt. Vejret var for øvrigt pænt og stille. Vind: SØ, SV, svag.

°°Aften: Læsning eller forskelligt andet. - Temmelig megen tid gennemlæste jeg anden del af en roman af ¹Richard Thorlev (før hed den ”Ungdom og kærlighed”, nu fik den navneforandring til ”Romantisk ungdom”). Jeg lovede at rette, hvad jeg fandt forkert.

13/5 57, mandag. Først på formiddagen bandt og pyntede jeg tre kranse, som jeg bagefter var nede i kirken med. - Derefter planerede jeg jord ved gangen langs med drivhuset mod vest. Der lå en lille ”vold” ind mod mistbænkene, som jeg ”skar lidt af”, så gangen blev bredere. - Om eftermiddagen lagde jeg gladiolusløg, og sidst på eftermiddagen nippede jeg lidt tomater. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Omtrent som i går. Tordenluft, enkelte ret nære skrald et tidspunkt om eftermiddagen Om aftenen en mindre byge. Vind: mellem SV og SØ, svag.

°°Aften: Jeg var til orkesterprøve i ³musikforeningen. Det var hos lærer ¹Ruthner, Kædeby.

14/5 57, tirsdag. Først på formiddagen bundtede jeg lidt radiser. - Resten af formiddagen gik med at flytte pottetomater ud fra drivhuset. Jeg stillede dem lige uden for drivhuset og lagde et mistbænkvindue over. - Om eftermiddagen lagde jeg lidt gladiolusløg og planerede jorden som i går. - ¹Far arbejdede i Kædeby hos ¹Ove
Vejret: Letskyet eller til dels skyfrit. Varmt og smukt. Vind: V, svag..

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 5, brev 8 (manuskript).

15/5 57, onsdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars vareture. - Næst bandt og pyntede jeg en krans, som jeg var cyklende til Magleby med. - Om eftermiddagen rykkede jeg kålstokke op på jorden ved torvet (som vi ikke skulle have mere nu). - Bagefter (fra klokken 16) lidt forskelligt pillearbejde herhjemme.
Vejret: Skyfrit (eller en lille smule letskyet). Varmt og smukt. Vind: S, jævn.

°°Aften: Jeg spillede lidt på violinen og arbejdede på manuskript til ³Nørups kursus opgave 5, brev 8.

16/5 57, torsdag. Til morgen arbejdede jeg lidt med at håndkultivere et lille stykke jord. Ellers gik hele formiddagen med at være ude med regninger. Jeg var så langt som i Rudkøbing, men den regning, jeg der havde, fik jeg ikke penge for. Dog havde jeg selv et ærinde, så turen ikke var helt spildt. På hjemvejen havde jeg én i Herslev. I Kædeby drejede jeg ad Helsned til, hvor der var et par stykker, og sidst var jeg i Hesselbjerg med én. - Om eftermiddagen nippede jeg tomater lidt – og kultiverede lidt som om formiddagen - Desuden lidt andet pilleri.
Vejret: Om formiddagen letskyet, til tider næsten ikke sol. Varmt. Om eftermiddagen tiltagende skydække og lettere regn. vind: V, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til ³Nørups kursus opgave 5, brev 8.

17/5 57, fredag. Store bededag. fredag. – Fridag. Først på formiddagen spillede jeg på violinen. - Senere på formiddagen gik jeg i gang med at skrive manuskript til ³Nørups kursus , opgave 5, brev 8, hvilket jeg fortsatte med om eftermiddagen og blev færdig. Jeg fortsatte med de andre mindre opgaver i 8. brev og løste opgave 1, opgave 2 og lidt af opgave 4.
Vejret: Næsten skyfrit eller letskyet og smukt vejr. Vind: Svag.
°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus .

18/5 57, lørdag. Til morgen forberedte jeg ¹fars vareture. - Resten af formiddagen håndkultiverede jeg mellem blomkålsrækkerne vest for det store drivhus. - Om eftermiddagen begyndte jeg på roearbejde hos ¹Georg Jakobsen. Det var til morgen lige øst for ¹Georgs skov (Bukkensbjerg). Jeg gik ene med udtyndingen.
Vejret: Tørt og meget smukt (varmt). Vind: SV, ret svag.

°°Aften: Jeg fortsatte roelugningen til klokken 20.30.

19/5 57, søndag. Jeg stod op allerede klokken 4.00 og lugede roer lige til klokken 11.30 uden andet ophold, end mens jeg drak kaffe klokken 7. Om eftermiddagen var det meningen, at jeg også ville luge, men tordenskyl forhindrede det. - Først på eftermiddagen foretog jeg mig ikke noget særligt. Senere spillede jeg lidt og skrev et brev til ¹Gunhild.
Vejret: Om formiddagen til tider kun letskyet, men gennemgående skydække. Først på dagen køligt, men senere lummert. Om eftermiddagen lige over middag torden – til tider regn. Resten af eftermiddagen overskyet og til tider regn. Vind: SV, NV, efter tordenen noget blæsende.

°°Aften: Jeg læste lidt i forskelligt.

20/5 57, mandag. Til moren lugede jeg de kål, som jeg kultiverede imellem i lørdags. - Indtil klokken godt 10.30 hjalp jeg til med at tælle planter (mest kål). Vi havde endnu i dag ikke det store rykind af kunder, der ønskede planter, men der var alligevel travlhed først på formiddagen - Fra klokken godt 10.30 lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Om formiddagen overskyet, men nedbørsfrit (vekslende skydække). Efterhånden solskin og ”høj luft”, næsten skyfrit. Noget køligt. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken var 20.20. Da jeg var vasket, spillede jeg lidt, og senere, da ¹drengene var kommet i seng, læste jeg tre af Grims eventyr for dem. – ¹Mor og ¹far var til andendagsgilde hos Chr. Nielsen, Hesselbjerg (guldbryllup).

21/5 57, tirsdag. Jeg var hele dagen fra klokken 5.30 på roearbejde hos ¹Georg Jakobsen. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Overskyet og til tider lettere regn. Ret køligt. Vind: VSV, ret svag.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.10. Resten af aftenen spillede jeg lidt.

22/5 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med at læsse ³bilen med varer til vareturene. - Der kom temmelig mange kunder, som ville have planter, så jeg hjalp til med at tage dem op. - Hen sidst på formiddagen gik jeg ud i roerne lidt, men da begyndte det at regne stærkt, så jeg fik ikke luget meget. - Om eftermiddagen lagde jeg de kålstokke, som jeg rykkede op den 15. (på torvet) ind ved hegnet, så de kom væk fra jordstykket. - Sidst på eftermiddagen var jeg kort tid i roerne.
Vejret: Om formiddagen overskyet og regn megen tid. Om eftermiddagen opklaring til næste skyfrit og pænt vejr. Vind: SØ, Ø, jævn.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.20.

23/5 57, torsdag. Jeg lugede næsten hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. - Kort tid om formiddagen holdt jeg inde, fordi jeg mente, det var for vådt. - ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Overskyet og nogen tid om formiddagen let regn. Om eftermiddagen vekslende skydække. Vind: Ø – om formiddagen jævn, en overgang om eftermiddagen frisk, hen mod aften jævn. Senere på aftenen på ny opfriskende til kuling.

°°Aften: Jeg lugede roer til klokken 20.10. Senere på aftnen spillede jeg lidt.

24/5 57, fredag. Om formiddagen var det ikke vejr til roelugning, derfor nippede jeg tomater og syslede med lidt andet forskelligt. - Om eftermiddagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Om natten stiv blæst til kuling og regnbyger. Om eftermiddagen opklaring til næste skyfrit, men stadig koldt og blæsende. Vind: ØNØ.

Richard ThorlevRichard Thorlev°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.20.

25/5 57, lørdag. Bortset fra, at jeg blev sinket en times tid lige over middag, lugede jeg hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. - ¹Far kørte vareture i byen her og i Ristinge.
Vejret: Skyfrit. Ret pænt vejr, dog noget køligt. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.20.

26/5 57, søndag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. ¹Far lugede også der.
Vejret: Så god som skyfrit og pænt vejr. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg spillede på violinen eller klaveret.

27/5 57, mandag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Gennemgående kun lidt skyet. Om eftermiddagen dog til tider ret meget skyet, men sol den meste tid. Vind: SØ, jævn – til tider frisk.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³musikforeningen. Det foregik denne gang hos pianisten fru Hansen, Bagenkop.

28/5 57, tirsdag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Lidt skyet, men ellers klart solskinsvejr den meste tid. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg lyttede først på aftenen til ønskekoncert i radioen, og senere spillede jeg lidt selv.

29/5 57, onsdag Til morgen hjalp jeg til med at læsse ³bilen til vareturene. - Fra klokken 8 til klokken 16 lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen og blev færdig med førstegangs lugningen. - Sidst på eftermiddagen puslede jeg med lidt forskelligt herhjemme.
Vejret: Skyet, men dog klart solskinsvejr den overvejende tid. Ret pænt. Vind: NØ, jævn.

°°Aften Jeg spillede lidt, ellers ikke noget særligt. Jeg skrev også brev til ¹Richard.

30/5 57, Kristi Himmelfartsdag. torsdag. ³Formiddagspligt: Jeg lugede blomkålen vest for det store drivhus. - Om eftermiddagen læste jeg ¹Richard Thorlevs roman, som jeg også læste den 12. Denne gang var det for mere at koncentrere mig om handlingen. Sidst var det for at rette tekniske fejl. - Noget af tiden hold jeg fri.
Vejret: Skyfrit eller letskyet og meget smukt, varmt vejr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

31/5 57, fredag Det meste af formiddagen lugede jeg kål (spidskål) vest for hovedgangen. - Sidste del af formiddagen og om eftermiddagen flyttede jeg nogle sten, der lå ved nordenden af drivhuset, ind ved hegnet ind mod ¹Anna Klodsmager. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Den meste tid sol, men hen på eftermiddagen tiltagende skydække. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.


Juni 1957

1/6 57, lørdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til vareturene. - Resten af formiddagen lugede jeg blomkål. - Om eftermiddagen gravede jeg på det sted, hvorfra jeg flyttede sten i går.
Vejret: Så godt om skyfrit og pænt vejr. Vind: NV, noget blæsende (det blæste varme ned).

Aften: Jeg spillede på violinen eller klaveret temmelig megen tid.

2/6 57, søndag. Fridag. Jeg spillede på violinen først på formiddagen. - Desuden læste jeg lidt.- Om eftermiddagen bragte jeg orden i mine skabsskuffer, hvor der var blevet et være roderi. - Megen tid lavede jeg ikke noget særligt.
Vejret: Letskyet, til tider ret tykt overskyet. Smukt og varmt. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

3/6 57, mandag. Først på formiddagen gravede jeg som i lørdags. - Senere på formiddagen såede jeg ærter. - Om eftermiddagen plantede jeg lidt salat, og desuden var der lidt andet puslearbejde.
Vejret: Varmt og letskyet. Vind: SV, ret svag.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³Sydlangelands Musikforening. Det var hos Knud Clemmensen, Magleby. Jeg kørte med lærer ¹Kræmmer derud.

4/6 57, tirsdag. Om formiddagen gravede jeg et lille stykke jord ved hegnet ind mod ¹Annas have. -Indtil kaffetid om eftermiddagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen. Det var nogle, som var sået lidt senere end de jeg lugede for kort tid siden, så de først nu var tjenlige til førstegangslugningen. - Sidst på eftermiddagen bundtede jeg radiser i drivhuset.
Vejret: Om formiddagen kun ringe skyet. Varmt og lummert. Hen på eftermiddagen trak en torden op. Der kom en god regnbyge, og resten af eftermiddagen var det bygevejr. Vind: NV, N, jævn.

°°Aften: Jeg spillede megen tid på klaver eller violin.

5/6 57, onsdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til vareturene. - Indtil klokken 11.00 havde jeg travlt med at tage planter op. - Fra klokken 11.00 og om eftermiddagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Vekslende skydække, kun lidt sol. Til tider lettere byger. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg spillede på klaveret og læste lidt. Hen på aftenen læste jeg H.C. Andersens eventyr for ¹drengene.

6/6 57, torsdag. Hele dagen – kun afbrudt af en tur efter planter i Tryggelev – lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Vekslende skydække, kun ganske lidt sol. Til tider regnbyger. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.00. Hen på aftenen læste jeg H. C. Andersen eventyr for ¹drengene.

7/6 57, fredag. Til morgen bandt jeg et par kranse, hvilket jeg også gjorde over middag og ved kaffetid. Ellers lugede jeg hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. – Som sædvanlig arbejdede ¹far hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Vekslende skydække, sol den meste tid. Køligt. Vind: NV, jævn, noget blæsende.

°°Aften: Jeg lugede lidt roer indtil lidt før klokken 20.00. Senere på aftenen læste jeg H. C. Andersen eventyr for ¹drengene.

8/6 57, lørdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til vareturene. - Resten af dagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen. Jeg var færdig med førstegangslugningen på det andet hold roer ved middagstid, og om eftermiddagen begynde jeg anden gang på første hold.
Vejret: Tyndt overskyet, mildt og pænt. Sidst på eftermiddagen lidt regn. Vind: SV, jævn (ret svag).

°°Aften: Jeg spillede på klaver eller violin.

9/6 57, søndag. Pinsedag. søndag. Fridag. Jeg fik om formiddagen mest tiden til at gå med læsning eller ³spil på musikinstrument på violin og klaver. - Om eftermiddagen cyklede jeg op for at besøge ¹Richard Thorlev. Imidlertid var han ikke kommet hjem fra ³Køge, hvor han havde arbejdet i længere tid, så jeg kørte forgæves. Dog fik jeg alligevel noget ud af turen, for jeg kørte på hjemvejen lidt omveje og nød naturen. Jeg var også et smut i Rudkøbing. Da jeg kom hjem (klokken 15.10) lavede jeg ikke noget særligt.
Vejret: Til morgen mild regn, senere opklaring til letskyet og nedbørsfrit. Lummert og tykkende. Vind: SV, svag.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

10/6 57, 2. pinsedag. mandag. Om formiddagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen. - Om eftermiddagen bestilte jeg først ikke noget særligt. - Klokken 14 kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi snakkede i verandaen indtil klokken 13.30, da vi havde fået kaffe. Vi kørte da på knallert og cykel (jeg på cykel) ned i Hjortholm skov. Vi vandrede lidt rundt og satte os derefter ved et sommerhus, der lå lige i skovens udkant ud mod havet. Der havde vi en dejlig samtale. Da vi kørte hjem, begyndte det at regne, og inden vi nåede hjem, tog det stærkt fat. Men vi havde regnfrakken med, så vi ikke blev så våde.
Vejret: Letskyet den meste tid og lummert. Sidst på eftermiddagen tordenoptræk. Der kom kun ganske lidt torden, men en god regn. Vind: S, SØ, svag om formiddagen, senere jævn til frisk, om aftenen igen svag.

°°Aften: ¹Alfred’s var hernede at få kaffe. Der var ingen anledning.

11/6 57, tirsdag. Først på formiddagen pyntede jeg et par kranse. - Derefter tog jeg lidt planter op og var så cyklende hen i Lindelse kirke med de to kranse. - Sidst på formiddagen lavede jeg nogle kransebøjler. - Om eftermiddagen bandt jeg kranse.
Vejret: Ved 5- tiden om morgenen nogen torden og kraftige byger. Om formiddagen ingen synderlig nedbør, men lummert. Om eftermiddagen vedholdende regn. hele tiden mildt. Vind: SØ, V, jævn.

°°Aften: Jeg spillede på violinen eller læse ”En digters basar” af H. C. Andersen. Jeg læste også H. C. Andersen eventyr for ¹drengene sidst på aftenen.

12/6 57, onsdag. Hele formiddagen pyntede jeg kranse. ¹Far gjorde det også først på formiddagen Vi havde omtrent 30 kranse, der var til begravelse i Ristinge. - Om eftermiddagen lugede eg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Vekslende skydække – til tider sol. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.45. Læste derefter eventyr for ¹drengene.

13/6 57, torsdag. Bortset fra, at jeg til morgen var et ærinde i Kædeby, lugede jeg hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Praktisk talt skyfrit og frisk, pænt vejr. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.45.

14/6 57, fredag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Skyfrit og meget varmt. Årets hidtil varmeste dag. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.45. - Sidst på aftenen læste jeg eventyr for ¹drengene.

15/6 57, lørdag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Skyfrit og meget varmt. V, ret svag.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.45.

16/6 57, søndag. Selv om de var søndag, lugede jeg hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Skyfrit og meget varmt. Vind: Ø, svag.

°°Aften: Jeg lugede roer indtil klokken 20.45.

17/6 57, mandag. Jeg lugede roer hos ¹Georg Jakobsen hele dagen. – ¹Far arbejdede hos ¹Ove i Kædeby.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: SØ, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg spillede lidt på violinen. Nogen tid var ¹Bent oppe at sludre. - Senere på aftenen gjorde jeg forberedelser til jyllandstur tirsdag.

18/6 57, tirsdag. Klokken 7.00 startede hele familien på jyllandstur. Vi var tre familier i et lejet ”rugbrød” (folkevogn). ¹Johanne Lassen var med, og hendes søn Viggo Lassen var chauffør. Desuden var ¹Engdam og frue samt en datter med. Hele familien her (¹far, ¹mor, ¹Børge, ¹Viggo og ¹Gunnar og jeg var med. Vi kørte over Tåsinge til Svendborg. Derfra til Faaborg, Assens og Middelfart. Derfra til Kolding; ad en mindre landevej til Bredsten, videre til Sdr. Omme og derfra til Tarm. Så til Stege og videre ad hovedvej 16 til Ulfborg og Vemb. Derfra til Bækmarksbro og sidst til Bøvlingbjerg [ved Lemvig]. - Ved Lillebæltsbroen spiste vi den medbragte mad ved middagstid. I Bredsten gjordes holdt, mens vi besøgte nogle eventyrslotte, som en åbenbart original mand havde opført ind i en grusgrav ved landevejen. ”Slottene” var malede i stærke farver og så meget dekorative ud. - I Dejbjerg plantage (nåletræer) gjordes ophold, mens vi drak medbragt eftermiddagskaffe. Lidt før Vemb var vi nede at bese en smuk herregård, Nørre Vosborg. Bygningerne (de fleste) var meget gamle. Vindfløjen viste år 1188. En længe var nyopført i 1950 i den gamle stil med stråtag. - Klokken ca. 18 var vi i Bøvlingbjerg, hvor ¹Gunhild og ¹Gert tog godt imod os. De to andre familier skulle besøge familie andetsteds i byen. Aftensmaden blev spist, og aftenen forløb på hyggelig måde. ¹Gert og jeg spillede nogen tid sammen, han på mundharmonika og jeg på mandolin.
Vejret: Skyfrit eller letskyet. Varmt og tørt. Vind: VSV, jævn.

19/6 57, onsdag. Da vi hos ¹Gunhild og ¹Gert havde fået morgenkaffe, hyggede vi os til at begynde med i det gæstfrie hjem. Midt på formiddagen skulle ¹far prøvekøre folkevognen for eventuelt. at køre den hjemad. ¹Mor og ¹drengene tog med på den lille tur. Jeg lånte ¹Gunhilds cykel og kørte en tur ud ved Vesterhavet. (Der var ca. 6 km derud). Der var ikke ret stærk bølgegang, men dog så meget, at vi aldrig ser det sådan ved de langelandske strande. - Om eftermiddagen klokken 14 kørte de to andre familier, ¹mor, ¹far og ¹Gunhild en tur til Thyborøn. ¹Gert, ¹drengene og jeg blev hjemme. Vi sad nogen tid på græsplænen i naboens have og spillede sammen på mandolin og mundharmonika. Naboen (værtsfolkene, ¹Gunhild og ¹Gert er lejet ind hos) bød på kaffe. Vi hyggede os i øvrigt på forskellig måde. Klokken 21 om aftenen besøgte vi Gerts mester (frisør). Vi fik kaffe, og ¹Gert og jeg underholdt med musik. En hyggelig aften! Klokken 24 brød vi op.
Vejret: Skyet, til tider kun lidt sol – især om formiddagen Om eftermiddagen mere sol. I øvrigt varmt og smukt. Vind: NØ, jævn.

20/6 57, torsdag. Efter at have fået morgenkaffe hos ¹Gunhild og ¹Gert begynde vi hjemturen klokken ca. 9.00. Fra Bøvlingbjerg kørtes over Bækmarksbro til Vemb. Derfra til Holstebro, derefter ad hovedvejen mod Viborg. Længe før Viborg (i Sjørup) lagdes kursen mod sydøst til Grønhøj, og herfra kørtes over Dollerup bakker. Videre til Kellerup og herfra ad landevejen mod Silkeborg. Fra Silkeborg kørtes til Skanderborg. Den øvrige rute fulgte hovedvejene: Horsens – Vejle – Middelfart – Odense – Svendborg og så videre. - Næsten midtvejs mellem Holstebro og Viborg findes en restauration ved navn Kongenshus. I nærheden af den er der en ”mindepark” over hedens opdyrkere. Desuden et temmelig stort areal uopdyrket hede. Mindeparken består af en kilometerlang række sten opstillet mellem to lange og høje lyngbakker. På stenene er indgraveret navne, enten på pionerer for hedeopdyrkningen, eller på forskellige jyske herreder, der har ydet støtte til anlægning af mindeparken. Hvor stenrækken ender, er en stor rundkreds af lignende sten. Pladsen de omkredser kaldes festpladsen. Alt dette – den uopdyrkede hede og de interessante sten i de dejlige lyngbakker, beså vi alle med stor interesse. Dollerup bakker var også meget interessante. Her spistes den medbragte middagsmad. - Ved Silkeborg blev Himmelbjerget besteget, og vi var oppe i tårnet. Her drak vi eftermiddagskaffe. Ved Middelfart spistes aftensmad. Der er ikke noget særligt at bemærke om resten af hjemturen. Alt gik godt uden uheld af nogen art. Vi var hjemme klokken knap 23.30.
Vejret: Kun ringe skydække af og til. Ellers ret varmt og smukt vejr. Vind: ØNØ, jævn.

21/6 57, fredag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. – ¹Far arbejdede i Kædeby.
Vejret: Letskyet eller næsten skyfri. Smukt og varmt. Vind: ØNØ, jævn.
°°Aften: Indtil klokken 20.00 spillede jeg lidt. Resten af aftenen spillede jeg lidt på violin eller klaver.

22/6 57, lørdag. Tidligt til morgen var jeg ovre at hjælpe ¹Knud Verner Jensen i Hesselbjerg med at samle lidt kartofler op. Jeg begyndte klokken 4.00, og vi var færdige klokken 6.00. - Resten af dagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Noget skyet, men dog ellers sol den meste tid - og varmt, smukt vejr.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Richard Thorlev i Ølby ved ³Køge.

23/6 57, søndag. Hele formiddagen og om eftermiddagen fra klokken 14.00 til 16.30 lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen. Jeg holdt altså næsten ikke søndag, undtagen om aftenen.
Vejret: Letskyet eller lidt skyet – dog mest sol. Varmt op pænt. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg spillede på violinen eller klaveret temmelig megen tid.

24/6 57, mandag Klokken 5.00 til morgen var jeg ovre at samle lidt kartofler op hos ¹Knud Verner. Jeg var der to timer. - Hele resten af dagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Lidt skyet, men dog smukt og ret varmt. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³Sydlangelands Musikforening. Det foregik hos ¹Ejnar Nielsen, Askelsbjerg.

25/6 57, tirsdag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen. ¹Far arbejdede som sædvanlig i Kædeby.
Vejret: Vekslende skydække, midt på dagen et par regnbyger. Lidt køligt. Vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg spillede lidt.

26/6 57, onsdag Tidligt til morgen (klokken 4.00) samlede jeg kartofler op hos ¹Knud Verner og var der i tre timer. - Resten af dagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Vekslende skydække. Ingen nedbør. Ret køligt. Vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg spillede lidt.

27/6 57, torsdag. Hele dagen lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen. Det var førstegangslugning i sent såede rækker.
Vejret: Først på dagen næsten skyfrit, senere letskyet. Hen mod aften helt overskyet og om aftenen lidt regn (men kun lidt). Varmt. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var fra klokken 18 ovre at samle kartofler op hos Knud Vener. Det skulle jeg have været fredag morgen, men det så ud til regnvejr, derfor blev det i aften. Da vi var færdige, var jeg med inde at få kaffe og is.

28/6 57, fredag. Hele formiddagen og om eftermiddagen indtil klokken 14 lugede jeg roer hos ¹Georg Jakobsen. Jeg blev færdig, når undtages, at forlandsrækkerne skal luges også anden gang. - Resten af dagen lidt forskelligt: Jeg var blandt andet ude med nogle jordbær til Ristinge. Desuden ryddede jeg kålplanter på jorden over for ²butikken på den anden side af vejen.
Vejret: Varm og skyfrit eller letskyet. Vind: NV, lidt luftigt. (Det blæste varme ned).

°°Aften: Jeg spillede på violinen nogen tid. - Forskellig anden syssel.

29/6 57, lørdag. Klokken 4.30 tog jeg over hos ¹Knud Verner at hjælpe til med at samle kartofler op. - Jeg hjalp derefter til med forberedelser til vareture. Resten af dagen vandede jeg tomater.- Jeg var også en tur i Ristinge med en blomst.
Vejret: Skyet eller letskyet. Meget varmt. Vind: V, noget luftigt.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent på en cykeltur ud til klinten. - ¹Mor, ¹far og ¹drengene kørte i aften til årsmøde i ³Danmarks Afholdsforening i Århus. (De kørte jo så altså om natten til søndag).

30/6 57, søndag. Jeg var ene om styret i dag. Klokken 4.30 stod jeg op og var nede hos ¹Ove i Kædeby at plukke nogle jordbær. Jeg var hjemme klokken 8.00. Resten af formiddagen passede jeg forretningen. Der kom dog ikke så mange kunder. ¹Bent var henne hos mig meget af tiden. Om eftermiddagen tog ¹Bent og jeg brusebad i kælderen her, og i øvrigt underholdt ¹Bent og jeg os på forskellig måde indtil klokken 15, da jeg var med nede hos ¹Bent at få kaffe. Jeg opholdt mig dernede indtil klokken16. - Resten af eftermiddagen fik jeg til at gå på forskellig måde.
Vejret: Letskyet, til tider lidt meget overskyet. Meget varmt og trykkende. Vind: V, temmelig svag.

°°Aften: Jeg læste lidt i H. C. Andersens ”En digters basar”. Jeg spillede også temmelig meget.

Juli 1957

1/7 57, mandag. Også i dag var jeg ene om styret. Jeg lavede ikke så meget andet end passede forretningen, hvor der ikke var særlig stærk søgning. Hen på eftermiddagen kom ¹Bent herop. Ligesom i går tog vi et brusebad i kælderen. Ved 16-tiden begynde vi at vande tomater i drivhuset, men holdt inde, da en torden trak op.
Vejret: Letskyet – temmelig megen tid mere skyet. Meget varmt og trykkende. Om eftermiddagen nær ved 30 gr. i skygge. Ved 16-tiden trak en torden op. Ret pludseligt var den kort tid lige over, og et eller andet sted i nærheden indtraf et lynnedslag. Der kom en kortvarig, men meget kraftig regnbyge med hagl, der var større end nødder. ¹Bent og jeg fik bagefter travlt med at skovle grus op, der var skyllet ned ad bakken ud på vejen. Der indtraf et lynnedslag hos vognmand Chr. Nielsen, Ristinge – i en varmtvandsbeholder. Der skete ingen særlig skade, men både Humble-sprøjten og Rudkøbing-sprøjten rykkede ud, og der var stærk trafik på vejen i den anledning.

°°Aften: Jeg var ovre hos ¹Knud Verner at samle kartofler op i godt tre timer. Det var ude på noret, vi gravede op. Jeg fik kaffe, da vi var færdige. (Pengene, jeg indtjener ved dette kartoffelarbejde, går i min egen lomme).

2/7 57, tirsdag. I dag klokken lidt før syv kom ¹mor og ¹far og ¹drengene hjem fra årsmøde i ³Danmarks Afholdsforening i Århus. De kørte hjem om natten. - Formiddagen gik for mig med at køre forskellige byærinder og med at vande tomater. - Om eftermiddagen var jeg ovre at samle kartofler op hos ¹Knud Verner. Det var ligesom i aftes ude på noret, det foregik. Jeg var ene om arbejdet.
Vejret: Vind: NV, noget luftigt.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 9 b, barndomserindringer. - ¹fars bror Edvard kom i aften uventet på besøg. Han overnattede hos ¹Alfred.

3/7 57, onsdag. Om formiddagen hjalp jeg først til med forberedelser til vareturene. Jeg vandede dernæst tomater. - Om eftermiddagen var jeg nede hos ¹Ove i Kædeby at plukke lidt jordbær til os selv indtil klokken 15.30. Resten af eftermiddagen gik med forskelligt arbejde.
Vejret: Skyfrit, senere letskyet. Varmt. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg spillede lidt på violin eller klaver.

4/7 57, torsdag. Noget af formiddagen lugede jeg kål. - Nogen tid gik med ærinder til Kædeby og Ristinge. Også om eftermiddagen lugede jeg kål og var igen et ærinde i Ristinge. - Fra klokken 15.30 til 17.30 var jeg ovre hos ¹Knud Verner at samle kartofler op.
Vejret: Letskyet og meget lummert. Klokken 17.30 trak der en torden op, der vel kun varede en halv times tid, men den var meget kraftig. Den gik hen over Humble-egnen og blev her betragtet som den voldsomste i mands minde. Skrald og lyn var ét og de fulgte næsten uafbrudt hinanden. Der indtraf mange nedslag rundt omkring, men kun på Møllegården i Helsned forvoldte det nævneværdig skade. Et lyn slog ned i koladen, men takket være Falcks hurtige indgriben fik man slukket uden at ilden fik rigtig næring. Regnen var meget voldsom. Vi fik ca. 34 mm på en halv time. Vind: SV (skiftende), svag.

°°Aften: Jeg spillede mest (på violin eller klaver).

5/7 57, fredag. Om formiddagen lugede jeg kål den meste tid, hvilket jeg også gjorde noget af eftermiddagen - Senere på eftermiddagen hentede jeg en kasse kartofler til os selv hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. - Lidt forskelligt andet arbejde.
Vejret: Vind: NV, noget luftigt.

°°Atten: Spil på violin. Forskelligt andet.

6/7 57, lørdag. Klokken 4.30 var jeg ovre hos Knud ’Verner at hjælpe til med at samle kartofler op. Jeg var der kun i godt en times tid. - Da jeg kom hjem, hjalp jeg til med forberedelser til vareturene. - Resten af formiddagen plukkede jeg jordbær hos ¹Ove i Kædeby til os selv.- Om eftermiddagen kørte jeg forskellige ærinder på cykel. Jeg var i Kædeby to gange og desuden en tur i Fodslette med en blomst. - Sidst på eftermiddagen bandt jeg to kranse.
Vejret: Lidt skyet – nærmest letskyet og ret varmt, lidt lummert. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg spillede – ellers foretog jeg mig ikke noget særligt.

7/7 57, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg temmelig megen tid. - Desuden skrev jeg et brev til ¹Richard Thorlev. - Om eftermiddagen læste jeg lidt i ”En digters basar” af H. C. Andersen. Temmelig megen tid holdt jeg helt fri.
Vejret: Om formiddagen letskyet og temmelig lummert. Midt på eftermiddagen trak der en torden op, som så ud til at blive temmelig slem, men vi fik ikke så meget her. Der kom kun lidt regn. Resten af dagen overskyet, fortsat temmelig lummert. Vind: S, jævn.

°°Aften: Jeg cyklede en lille tur og læste derefter lidt eller spillede.

8/7 57, mandag. Først på formiddagen bandt jeg kranse, som jeg bagefter pyntede. - Sidst på formiddagen begyndte jeg at male flagstangen og fortsatte med det om eftermiddagen. - Senere på eftermiddagen lugede jeg blomkål på jordstykket vest for det store drivhus.
Vejret: Letskyet, til tider mere skyet. Lidt lummert. Vind: V, jævn til svag.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³Sydlangelands Musikforening. Det foregik denne gang uden klaverledsagelse hos lærer Alfred Nielsen, Nordenbro Vesteregn [var dirigent for orkestret i nogle år, blandt andet da jeg blev medlem som 13-årig]. Det var sidste spilleaften inden sommerferien.

9/7 57, tirsdag. Klokken 4.30 var jeg oppe, og jeg var ovre at hjælpe til med at samle kartofler op hos ¹Knud Verner. - Mellem 7.30 og 9.30 passede jeg forretningen, mens ¹mor plukkede jordbær hos ¹Ove i Kædeby. - Fra godt 9.30 var jeg oppe hos ¹Georg Jakobsen at hjælpe til med at køre hø. I marken læssede jeg, og på høloftet tog jeg fra. Jeg var der hele resten af dagen.
Vejret: Overskyet først på formiddagen og ved 9.30-tiden ganske korte byger. Senere opklaring til letskyet. Tilpas varmt. Vind: SV, NV, jævn.

°°Aften: Jeg spillede på klaver eller violin.

10/7 57, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelser til vareture. - Jeg malede derefter flagstangen igen (se den 9.). - Resten af formiddagen og noget af eftermiddagen lugede jeg kål som i mandags. - Fra klokken ca. 15 til klokken 17 var jeg ovre at samle kartofler op hos ¹Knud Verner.
Vejret: Tyndt overskyet, til tider letskyet. Pænt. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg tilbragte temmelig megen tid ved musikken.

11/7 57, torsdag. Jeg plukkede tomater først på formiddagen og skar blomkålshoveder af på stykket, som jeg lugede på i går. Jeg lugede også lidt i dag. - Forskelligt andet arbejde om formiddagen. - Om eftermiddagen var jeg ovre at grave kartofler op hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg.
Vejret: Så godt som skyfrit og varmt. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg musicerede nogen tid.

12/7 57, fredag. Til morgen kørtes et ærinde til Kædeby, hvorefter jeg hele formiddagen og om eftermiddagen til klokken 16 plukkede solbær hos ¹Mie Christoffersen oppe i byen. Solbærrene var til os selv. - Resten af dagen lugede jeg kål og var et ærinde i Ristinge.
Vejret: Om formiddagen næsten ikke skyet. Om eftermiddagen letskyet, men hele dagen ret varmt og smukt.

°°Aften: Jeg spillede som sædvanlig temmelig meget.

13/7 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelser til vareturene og var bagefter ovre at hente kartofler hos ¹Knud Verner. - Resten af formiddagen plukkede jeg jordbær hos ¹Ove i Kædeby til os selv. - Om eftermiddagen lugede jeg blomkål vest for det store drivhus.
Vejret: Om natten faldt der en lille smule regn. Om dagen var det den meste tid letskyet. Temmelig lummert. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude på en lille spadseretur Vi fik op ad vejen mod Helsned til ²Harnbjerg og derfra ned over ¹Helge Sørensens mark, altså jorden til mit barndomshjem. Vi var også oppe på skomarbanken, som vi kaldte den. - Da vi kom hjem, begyndte jeg at skrive et brev til ¹Richard Thorlev, jeg fuldendte det søndag eftermiddag.

14/7 57, søndag. Om formiddagen var jeg ovre hos ¹Knud Verner at hjælpe til med at grave kartofler op. - Om eftermiddagen spillede jeg nogen tid og holdt ellers søndagen fri.
Vejret: Letskyet, noget lummert. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg læste lidt i H. C. Andersens ”En digters basar”. Ellers ikke noget bemærkelsesværdigt.

15/7 57, mandag. Til morgen var jeg et ærinde hos ¹Ove i Kædeby og plukkede lidt jordbær dernede. Senere var jeg dernede at plukke hindbær. - Sidst på formiddagen og kort tid om eftermiddagen samlede jeg lidt harvekartofler op hos ¹Knud Verner. Vi måtte have dem for at tage dem. - Jeg var ovre at blive klippet hos ¹Sigurd Hansen i middagsstunden. - Senere på eftermiddagen lugede jeg kål.
Vejret: Fortrinsvis letskyet, senere på formiddagen mere skyet og kort tid ganske let ubetydelig regn. Vind: NV, jævn (ret svag).

°°Aften: Vi havde fremmede til kaffe i anledning af ¹mors fødselsdag. Det var ¹Anna Hjemmebager, ¹Helge og ¹Helga (fra gården), ¹Henry, ¹Johanne, ¹Jens og ¹Bent; ¹Karla og Niels Pilegård. Aftenen gik med snak. Det var en fin sommeraften.

16/7 57, tirsdag. Jeg lugede kål til morgen. Resten af formiddagen plukkede jeg hindbær hos ¹Ove i Kædeby (til os selv). - Om eftermiddagen lugede jeg igen kål.
Vejret: Så godt som skyfrit eller letskyet og smukt vejr. Tilpas varmt. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

17/7 57, onsdag. Klokken 7.30 startede ¹Bent og jeg på knallerttur til Fyn. Målet var, at jeg skulle besøge Køng Folkehøjskole for at vide hvor den er, inden den begynder til november. Vi tog så en udflugtstur ved samme lejlighed. Vi kørte over Tåsinge til Svendborg. Derfra ad hovedvej 9, indtil vi drejede mod Kirkeby. Videre over Espe, Verninge, Tommerup, Vissenbjerg. Derfra videre ad hovedvej 1 til Lillebæltsbroen. Et sted i nærheden af Kirkeby spiste vi den medbragte ³frokost i vejgrøften. Middagsmaden nød vi ved Lillebæltsbroen (også medbragt).- Vi stillede knallerten ved kioskerne på fynssiden og spadserede derfra om til broen og over broen. Da vi kom tilbage, var vi godt trætte, men det havde været en dejlig gåtur, og vi var jo så et lille smut i Jylland. - Ved 15-tiden fortsatte vi køreturen. Den gik nu fra Middelfart til Assens. Derfra til Ebberup og videre til Køng, hvor vi var klokken 17.15. Jeg var inde at se højskolen og havde en god samtale med forstanderen (Arne Winther). Jeg blev budt aftensmad sammen med eleverne på skolen. Klokken 18.30 fortsattes mod Faaborg og derfra til Svendborg. Vi kunne lige nå vemmenæsfærgen med afgang klokken 21, men næppe var i om bord, førend sejladsen begyndte. Klokken ca. 22 var vi hjemme. Turen var gået godt. ¹Bents knallert havde sommetider startvanskeligheder, men ellers var der ikke noget i vejen. Begge knallerter var lejede.
Vejret: Smukt og kun ringe sydække. Vind: NV, jævn.

18/7 57, torsdag. Til morgen lidt forskelligt arbejde. Hen på formiddagen og det meste af eftermiddagen vandede jeg tomater. - Senere på eftermiddagen gik jeg i gang med at luge og i øvrigt gøre rent på gangen (vejen) herop til.
Vejret: Varmt og kun ringe skydække.

°°Aften: Forskelligt.

19/7 57, fredag Den meste tid arbejdede jeg med at rydde op som i går. Sidst på eftermiddagen plukkede jeg lidt hindbær hos ¹Ove i Kædeby til os selv. - Om eftermiddagen ryddede jeg op i ²butikken og var ovre hos ¹Knud Verner at hente en kasse kartofler. - Med avistoget i dag kom ¹Elvind og ¹Inger (min farbror og tante) på besøg med børnene.
Vejret: Lummert og letskyet. Vind: SØ.

°°Aften: ¹Alfred’s var hernede at få kaffe sammen med gæsterne. Efter kaffebordet kom sangbøgerne frem, man sang og jeg spillede til på violinen eller klaveret. Det var vældig hyggeligt.

20/7 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelser til vareturene. Jeg var derefter et ærinde i Ristinge. - Sidst på formiddagen og noget af eftermiddagen vandede jeg tomater. Sidst på eftermiddagen ryddede jeg blomkål på stykket vest for drivhuset (kål, der var afskårne eller mislykkede).
Vejret: Natten til i dag kom der temmelig megen regn. Også om formiddagen, mest tidligt til morgen, regnede det. Hen på eftermiddagen tog det godt fat igen – en mild og god sommerregn. Hele tiden overskyet. Vind: N, svag.

°°Aften: Både familien her og ¹Elvind’s var oppe hos ¹Alfred’s at få kaffe. Der blev ligesom i aftes sunget danske sange, og jeg spillede til på violinen. Børnene ”spillede dilettant” for os sidt på aftenen.

21/7 57, søndag. Fridag. Formiddagen fik jeg til at gå med at skrive brev til ¹Richard Thorlev. - Tillige læste jeg i en bog af St. St. Blicher; det var en novelle, der hedder ”Jøderne på Hald”. Den læste jeg også i om eftermiddagen. – ¹Elvind’s var hos os det meste af dagen, men jeg konverserede ikke ret meget med dem – holdt mig afsides den meste tid på værelset. ¹Alfred’s var heroppe både til eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe.
Vejret: Heldagsregn. Kun sjældent opholdsvejr. Mildt. Vind: SV, ret svag.

°°Aften: Samvær med familien ¹Alfred og ¹Elvind her i hjemmet. Vi sang og spillede lidt igen i aften.

22/7 57, mandag. Til morgen plukkede jeg tomater i drivhuset. - Senere kørte jeg de blomster væk, som jeg rykkede op i lørdags. Jeg nippede tomater kort tid før middag, fordi det regnede. - Om eftermiddagen plantede ¹far og jeg porrer på det for blomkål ryddede jordstykke. ¹Far arbejder jo ellers hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag hos ¹Ove i Kædeby og kører vareture de to andre søgnedage, men i dag holdt han fri, så vi kunne få plantet nævnte porrer. ¹Elvind’s og ¹Alfred’s samt ¹drengene og ¹Bodil var om eftermiddagen ved stranden.
Vejret: Om formiddagen mest tyndt overskyet, lidt før middag kortvarig regn. Om eftermiddagen opklaring til letskyet, senere på ny mere sket. Vind: NV, jævn.

°°Äften: Indtil klokken 21 fik jeg tiden til at gå med forskelligt, blandt andet spil på klaveret. - Bagefter var vi alle oppe hos ¹Alfred at få kaffe. Igen i aften blev der sunget danske sange og jeg spillede til på violinen.

23/7 57, tirsdag. Hele formiddagen, undtagen mens vi spiste ³frokost sammen med ¹Elvind’s, plantede ¹far og jeg porrer som i går. - Om eftermiddagen gravede jeg en smal stribe af jordstykket, der var tilgroet med ukrudt. - ¹Elvind’s rejste i dag ved 11-tiden hjem fra ferien.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Vind: NV. (Køligt).

°°Aften: Ikke noget særligt.

24. /7 57, onsdag. Til morgen forberedelser til vareturene. - Hele resten af formiddagen og det meste af eftermiddagen gravede jeg som i går. - Sidst på eftermiddagen gik jeg i gang med andengangs lugningen i forlandsroerne, som jeg blev færdig med første gang den 28/6 – hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Kun lidt sol – skyet den meste tid, men ingen nedbør. Vind: NV, jævn, noget blæsende.

°°Aften: Spil på violin eller læsning i Blichers noveller.

25/7 57, torsdag. Jeg lugede hele dagen roer hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: overskyet (vekslende skydække) og byger (efterårsagtigt vejr). Vind: NV, noget blæsende.

°°Aften: Som i går aftes.

26/7 57, fredag Første halvdel af formiddagen lugede jeg roer som i går. - Senere plantede jeg porrer, hvor jeg gravede den 24. Det gjorde jeg også om eftermiddagen
Vejret: Byger, om eftermiddagen langvarige og ret kraf ige. Overskyet og koldt – koldere end i går. Vind: V, blæst.

°°Aften: Ikke noget særligt.

27/7 57, lørdag. Til morgen forberedelser til vareture. - Jeg ryddede derefter ærter og andet i nærheden af drivhuset. - Tillige forskelligt andet arbejde. - Fra klokken 16.30 til klokken 19.30 var jeg på høstarbejde hos ¹Knud Verner Jensen, Hesselbjerg. Jeg rettede byg. Bagefter var jeg med inde at spise til aften. Arbejdet indbragte en 10-krone.
Vejret: Ve slende skydække med nogle byger. Af og til sol. Vind: SV, noget luftigt.

28/7 57, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg vandede tomate i dri huset og nippede lidt. - Om eftermiddagen spillede jeg på violin eller klaver og fik ellers tiden til at gå på anden måde.
Vejret: Vekslende skydække, ingen nedbør, af og tilsol. Vind: NV, noget luftigt.

°°Aften: Jeg læste eventyr for ¹drengene nogen tid. Tillige spillede jeg.

29/7 57, mandag Jeg og ¹drengene plukkede bønner på akkord hos ¹Åge Nielsen, Hesselbjerg, hele dagen. - ¹Far var på høstarbejde hos ¹Georg Jakobsen for første gang i år.
Vejret: Vekslende skydække. Solen kiggede lidt igennem skydækket temmelig megen tid, men sidst på eftermiddagen trak der skyer op, og der kom en regnbyge, der stoppede bønneplukningen ved godt 17-tiden. Vind: NV, noget luftigt.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

30/7 57, tirsdag. Jeg skulle have begyndt på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen i dag, men regnvejr virkede forstyrrende. - I stedet kom jeg ind hos ¹Knud Verner for at tage jordbærplanter op, men efter en halv times forløb blev det for regnfuldt i vejret. - Jeg tog hjem og bandt kranse sammen med ¹far. - Om eftermiddagen var jeg hos ¹Knud Verner og fortsatte arbejdet med at tage jordbærplanter op. ¹Knud Verner plantede.
Vejret: Om natten faldt der ikke så lidt nedbør. Ved 8-tiden tog det fat med temmelig kraftige byger, og sådan fortsatte det hele formiddagen Om eftermiddagen ingen nedbør, en lille smule sol af og til. Vind: NV jævn.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Gunhild og ¹Gert og skrev desuden kort til kranse på skrivemaskine.

31/7 57, onsdag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Jeg rettede sammen med gårdens karl, ¹Villy, byg i det såkaldte "Vishaven” (ved Rene jorderne).
Vejret: Til morgen vekslende skydække, men efterhånden opklaring til kun ringe skydække. Vind: NV, frisk (god tørrende luft).

°°Aften: Ikke noget særligt.


August 1957

1/8 57, torsdag Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Jeg rettede byg samme sted som i går. - Om formiddagen gik jeg sammen med gårdens karl, ¹Villy, mens jeg om eftermiddagen var ene.
Vejret: Om formiddagen en overgang noget vekslende skydække, men ellers det meste af dagen sol og tørrende luft. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt. Lidt arbejde med ³Nørups kursus .

2/8 57, fredag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. ¹Villy og jeg rettede havre i en mark om ad B’erne til. – Jeg og bestyreren (¹Arne Christoffersen) rettede også lidt byg samme sted som den 31/7.
Vejret: Noget skyet (spredte), men sol den meste tid. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Ikke noget særligt.

3/8 57, lørdag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. ¹Villy og jeg rettede blandkorn i en mark lige over for ¹Johannes Bager i Nyby.
Vejret: Omtrent som i går.

°°Aften: Jeg spillede temmelig meget.

4/8 57, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg meget, og det gjorde jeg også lidt om eftermiddagen - Desuden forskellig anden syssel. - I dag rejste ¹Bodil tilbage til København efter sommerferien.
Vejret: Varmt og skyfrit. Vind: V, svag.

°°Aften: Jeg arbejdede med ³Nørups kursus .

5/8 57, mandag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Vi rettede begge blandkorn i marken lige bag gården indtil kaffetid. Resten af dagen rettede jeg ene hvede på den store bakke, som ses først for mod syd her fra Bukkensbjerg.
Vejret Skyfrit og meget varmt. Vind: V, svag.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus .

6/8 57, tirsdag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Om formiddagen rettede ¹Villy og jeg hvede i marken lige bag gården. Om eftermiddagen gjorde jeg klar i laden til indkøring, mens ¹Villy og ¹Arne hentede et læs byg. Der var en del halmknipper, jeg flyttede. Jeg satte, da vi læssede af. Mens det næste læs hentedes, og mens andet arbejde udførtes af ¹Arne og ¹Villy, rettede jeg igen hvede. Der blev kun kørt de to læs ind.
Vejret: Varmt og lummert, letskyet. Vind: V, ret svag.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

7/8 57, onsdag. Jeg arbejdede hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Om formiddagen rettede jeg hvede indtil klokken godt 8.00. Indtil klokken 11.15 hjalp jeg til med indkøring af byg og var ³sættemand. Der blev kørt med tre vogne. Fra nævnte tidspunkt hjalp jeg til med at tærske. Der blev kørt med tre vogne (byg fra Vishaven). Bestyreren (¹Arne) og jeg var ved halmen. Jeg satte, mens ¹Arne bragte mig halmen.
Vejret: Om formiddagen overskyet og kort tid ganske let regn. Om eftermiddagen opklaring til næsten skyfrit. Vind: SØ, Ø, svag.

°°Aften: Forskelligt.

8/8 57, torsdag. Om formiddagen hjalp jeg til med tærskning som i går. Om eftermiddagen hjalp jeg til med indkøring af byg og senere lidt havre. Jeg var ³sættemand. Der kørtes med tre vogne, og så sent som klokken 19 holdt vi fyraften.
Vejret: Så godt som skyfrit. Vind: Ø, ret svag.

°°Aften: Ikke noget særligt.

9/8 57, fredag. Jeg hjalp til med at tærske hos Jakob Nielsen (”Væver”) i Hesselbjerg. ¹Arne og ¹Villy fra ¹Ellen Madsen hjalp til med halmen, der blev sat i hæs. Halmen gled ad slidsken op på hæsset, hvor jeg tog den og bragte den videre til ³sættemanden. (Der blev tærsket rug, hvede og blandkorn).
Vejret: Overskyet om formiddagen Om eftermiddagen en kort overgang sol, senere på ny overskyet og ved femtiden begyndende regn. Vind: SØ, noget luftigt.

°°Aften: Hele familien var nede hos ¹Bent at få kaffe i anledning af fødselsdagen den 7. Der var ikke andre end os.

10/8 57, lørdag. Jeg blev sendt hjem fra ¹Ellen Madsen straks fra morgenstunden, fordi man mente, det var for vådt til kornrejsning. - Ved 9-tiden telefonerede ¹Knud Verner efter mig. Jeg kunne rette korn der. Jeg blev der hele dagen og rettede hvede samme sted som den 5.
Vejret: Til morgen sol og kun ringe skydække, senere mere skyet og af og til byger. Om eftermiddagen var der lidt sol igen, men sidst på eftermiddagen kom der en ret stor tordenskylle. Vind: SV, blæst.

°°Aften: Hen på aftenen var vi oppe hos ¹Alfred’s at få kaffe. Vi spillede derefter domino.

11/8 57, søndag. Om formiddagen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Først rettede jeg hvede på bakken som i går, senere ude ved Hesselbjerg nor. - Om eftermiddagen var jeg oppe at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge, der var kommet hjem efter længere tids arbejdsophold hos en børstenbinder ved ³Køge. Vi havde en hyggelig eftermiddag inden døre med drøftelse af fælles interesser.
Vejret: Om formiddagen vekslende sydække med byger, dog ubetydelige lige her på egnen. Om eftermiddagen sol og kun lidt skyet. Vind: SSV, noget blæsende.

°°Aften: Jeg læste i Anker Larsens ”De vises sten” (det er anden gang jeg læser bogen).

12/8 57, mandag. Om formiddagen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner. Indtil klokken 9.30 hjalp jeg til med at vende skårlagte ærter. Resten af formiddagen rettede jeg hvede. Om eftermiddagen arbejdede jeg hos ¹Ellen Madsen. Jeg rettede den meste tid og hjalp til med at læsse et enkelt læs havre af. ¹Arne og ¹Villy hentede tre læs.
Vejret: Vekslende skydække – kun lidt sol.

°°Aften: Læsning i ”De vises sten”.

13/8 57, tirsdag. Det regnede om natten, så det var ikke høstvejr i dag. - Jeg arbejdede hos ¹Knud Verner. Om formiddagen tog jeg jordbærplanter op, og om eftermiddagen plantede jeg.
Vejret: Om formiddagen overskyet og ret vandgivende byger. Om eftermiddagen opklaring til kun lidt skyet. Sol. Vind: NV, jævn.

°°Aften: ¹Alfred’s var nede at få kaffe. Der var ingen anledning.

14/8 57, onsdag. Om formiddagen plantede jeg jordbær hos Knud Vener. Om eftermiddagen hjalp jeg ham med andet arbejde: jeg skar fra hegn i én af hans marker (studsede med en havesaks).
Vejret: Næsten skyfrit og smukt vejr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt.

15/8 57, torsdag. Om formiddagen var jeg på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Vi fik kun kørt ét eneste læs ind, fordi vognen punkterede, så det sinkede en del. (Der kørtes kun med én vogn). Jeg rettede nogen tid op i væltede hobe. Desuden forskelligt andet arbejde. På grund af regn var jeg ikke på høstarbejde om eftermiddagen Jeg var hjemme – og plantede porrer på et stykke, hvor der i forvejen var plantet, men mange af planterne var gået ud. - ¹Far murede vaskekedel ind i kælderen i dag.
Vejret: Til morgen næsten skyfrit, men hen på dagen tiltagende skydække og ved middagstid begyndende regn. Det regnede jævnt og næsten uophørligt hele eftermiddagen.

°°Aften: Ikke noget særligt.

16/8 57, fredag. Om formiddagen plantede jeg porrer som i går. Om eftermiddagen gravede jeg et jordstykke.
Vejret: Sol den meste tid og smukt vejr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt.

17/8 57, lørdag. Jeg hjalp til med at tærske hos ¹Arne Hansen (Nymand), Hesselbjerg. Jeg slæbte halm hen til ³sættemanden
Vejret: Skyfrit eller letskyet og pænt.

°°Aften: Ikke noget særligt.

18/8 57, søndag. Fridag. Om formiddagen læste jeg i ”De vises sten” og spillede på violin eller klaver. - Om eftermiddagen var jeg cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev. Vi havde en dejlig samtale sammen.
Vejret: Spredte skyer, men sol den meste tid. Vind: Lidt luft.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

19/8 57, mandag Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Om formiddagen kørtes kun med én vogn til havre. ¹Arne og jeg rakte, og i laden satte jeg. Om eftermiddagen satte jeg hele tiden til hvedeindkørsel med to vogne.
Vejret: Spredte skyer, den meste tid sol, men sidst på eftermiddagen tiltagende sydække. Vind: NV, jævn, senere noget luftigt.

°°Aften: Ikke noget særligt.

20/8 57, tirsdag. Det var ikke høstvejr i dag. - Jeg gravede samme sted som den 16. - Sidst på eftermiddagen plukkede jeg tomater.
Vejret: Overskyet og om formiddagen af og til regn. Hen på eftermiddagen opklaring og lidt sol. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

21/8 57, onsdag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Om formiddagen indtil klokken godt 10 kørte ¹Villy, ¹Arne og jeg ind med én vogn. ¹Arne og ¹Villy skulle derefter hjælpe til med at tærske hos Christen Jørgensen, og derfor kom jeg til at rette et lille stykke havre i Hesselbjerg nor. Om eftermiddagen kørte ¹Arne og jeg et par læs ind alene indtil klokken 14.45, da regn satte stop. Jeg kørte hjem ved den tid og gravede resten af eftermiddagen som i går.
Vejret: Skyet, men indtil klokken lidt før tre sol den meste tid. Klokken 14.45 kom en ret voldsom, men kortvarig regnbyge. Efter den på ny sol, men dog skyet. Vind: N, NV, svag om formiddagen, efter bygen jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt. - Det kniber med humøret disse aftener. Jeg foretager mig ikke ret meget andet end at spille på klaver eller violin, og desuden spekulerer jeg meget.

22/8 57, torsdag. Om formiddagen gravede jeg indtil ³frokost samme sted som i går. - Resten af formiddagen plantede ¹far og jeg jordbær. - Om eftermiddagen var jeg på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Der kørtes hvede med én vogn. Jeg rakte og satte – og tog fra nogen tid.
Vejret: Om natten og om formiddagen faldt byger forskellige steder, men ikke alle steder. Om eftermiddagen ingen byger, hvor jeg var, men himlen var overtrukket af byger, skønt solen skinnede næsten hele tiden. Vind: NV, noget luftigt.

23/8 57, fredag. Jeg var om formiddagen på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Vi kørte et par læs hvede ind og derefter lidt rivning. Jeg var færdig der med høsten nu og fik betalingen for de 10½ dage, i alt 273 kr. - Om eftermiddagen plantede jeg jordbær herhjemme.
Vejret: Kun ringe skydække. Sol og pænt vejr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt.

24/8 57, lørdag. Jeg plantede den meste tid jordbær. - Et stykke tid om formiddagen, da vejret ikke var til udearbejde, bestilte jeg ikke noget særligt. - Jeg plantede i et jordstykke syd for det store drivhus.
Vejret: Om formiddagen overskyet og i længere tid – over en time – stærk regn. Om eftermiddagen lidt opklaring og en lille smule sol af og til. Enkelte byger. Vind: SV, NV, blæst.

°°Aften: Ikke noget særligt.

25/8 57, søndag. Jeg plantede lidt jordbær lige til morgen, men havde ellers fri. - Jeg spillede temmelig megen tid på klaver eller violin. - Både om formiddagen og om eftermiddagen læste jeg lidt i Kaj Munks erindringer ”Foråret så sagte kommer”.
Vejret: Vekslende skydække og på ikke noget tidspunkt sol. Blæsende, koldt efterårsagtigt vejr. Vind: Mellem NV og SV. (Enkelte byger).

°°Aften: Jeg var utilpas af hovedpine og forfrossenhed, og derfor gik jeg til sengs. Dog var det ikke værre, end at jeg kunne læse lidt i Kaj Munks ”Foråret så sagte kommer”.

26/8 57, mandag. Om formiddagen hakkede jeg mellem porrer. - Om eftermiddagen plantede jeg lidt jordbær og besørgede lidt byærinder. Sidst på eftermiddagen bandt jeg lidt kranse.
Vejret: Vekslende skydække og lidt byger. Ret koldt. Vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: ³Spekulationer.

27/8 57, tirsdag Om formiddagen bandt jeg kranse og pyntede lidt. - Om eftermiddagen forskelligt ”nussearbejde”. - ¹Far var fra klokken 10 om formiddagen og om eftermiddagen på høstarbejde hos ¹Georg Jakobsen. Der har han i længere tid været hver dag med høstvejr. - ¹Børge og ¹Viggo havde skolefremmede til deres fødselsdag om eftermiddagen
Vejret: Vekslende skydække, af og til lidt sol. Nogenlunde pænt. Vind: Mellem NV og SV, noget blæsende.

°°Aften: ¹Alfred’s var oppe at få kaffe i anledning af ¹drengenes fødselsdag.

28/8 57, onsdag Jeg lugede lidt forskellige steder og gjorde rent på én af skovgangene.
Vejret: Vekslende skydække, kun lidt sol. Byger. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på Nørus kursus og læste i Kaj Munks erindringer.

29/8 57, torsdag. Jeg gjorde færdigt på skovgangen og begyndte at rydde op i ²arbejdsrummet. - Om eftermiddagen var jeg ude med regninger. Jeg kørte over ²Harnbjerg gennem Helsned og Kædeby. Derfra til Herslev og så tilbage til Vindeby. Derfra tilbage til Humble og så til Fodslette, hvorefter turen gik til Tryggelev gennem Oure, så til Magleby og derfra til Ormstrup, gennem Nørreballe hjem. Det var jo en længere tur på cykel, men jeg havde kun 10 regninger i alt. De indbragte omtrent 80 kr. i alt. I Magleby var jeg inde hos Carl Engdam. Jeg kom indenfor og beså billeder fra jyllandsturen i sommer. - Turen varede hele eftermiddagen.
Vejret: Vekslende skydække, lidt sol, men enkelte ret vandgivende byger. Ellers nogenlunde pænt, men blæsende. vind: N.

°°Aften: Læsning.

30/8 57, fredag. Jeg arbejdede hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg, og tog hele dagen jordbærplanter op.
Vejret: Til morgen sol, men den meste tid ingen sol. Vekslende skydække. Både om formiddagen og om eftermiddagen kom nogle ret slemme regnbyger.

°°Aften: Jeg var i Hesselbjerg at blive klippet.

31/8 57, lørdag. Jeg tog jordbærplanter op som i går. - Om eftermiddagen hjalp jeg en tid til med at vaske agurker.
Vejret: Vekslende skydække, af og til lidt sol, af og til lidt byger. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Læsning i Kaj Munks erindringer.


September 1957

1/9 57, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg på violin eller klaver og læste en del. - Ellers ikke noget særligt. - Klokken 15 om eftermiddagen kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi havde et hyggeligt samvær indenfor i verandaen. Vi så familiebilleder og jeg spillede på mandolinen.
Vejret: Sol ret megen tid, pænt. Dog lidt byget (men kun lidt). Vind: NV, jævn.

°°Aften: Forskelligt.

2/9 57, mandag. Jeg gravede et stykke jord på den anden side af vejen.
Vejret: Sol den meste tid og pænt.

°°Aften: Jeg var til musikprøve i ³musikforeningen for første gang siden sommerferien. Det var hos Knud Clemmensen, Magleby.

3/9 57, tirsdag. Om formiddagen gravede jeg som i går. - Om eftermiddagen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Noget havre blev kørt sammen i stak. Jeg rakte af.
Vejret: Noget skyet, men ellers pænt vejr og sol megen tid. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Forskelligt.

4/9 57, onsdag. Om formiddagen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner. Jeg hjalp til med at køre lidt rivning sammen og skar fra hegn. - Om eftermiddagen arbejdede jeg hos Aage Nielsen, Hesselbjerg. Jeg lugede jordbær (var ene om arbejdet).
Vejret: Pænt med temmelig megen sol.

°°Aften: Forskelligt.

5/9 57, torsdag. Lige til morgen var jeg ovre hos Aage Nielsen ved det samme arbejde som i går, men vejret blev regnfuld, så jeg vendte hurtigt hjem. - Hele resten af formiddagen lavede ¹far og jeg kranse. - Om eftermiddagen lugede jeg jordbær hos ¹Aage Nielsen som i går. Han og konen hjalp også til.
Vejret: Om formiddagen overskyet og regn den meste tid. Om eftermiddagen nærmest letskyet – i hvert fald ikke ret tykt overskyet. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Læsning og ³spil på musikinstrument.

6/9 57, fredag. Jeg arbejdede hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Jeg plantede jordbær - og tog planterne op, efterhånden som jeg plantede dem. Jeg var ene om arbejdet.
Vejret: Smukt solskinsvejr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Forskelligt.

7/9 57, lørdag. Jeg plantede jordbær som i går.
Vejret: Om formiddagen overskyet, diset, men ingen nedbør. Om eftermiddagen sol og smukt vejr.

°°Aften: Forskelligt.

8/9 57, søndag. Fridag. Formiddagen gik med ³spil på musikinstrument eller læsning i Kaj Munks erindringer. - Om eftermiddagen læste jeg noget. - Klokken 16 kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi tog ud på en dejlig tur. Pr. cykel og knallert kørte vi til Ristinge (ved cementfabrikken). Vi kørte om ad vejen gennem plantagen så langt som den går. Så tog vi turen til fods langs stranden helt om til Ormstrup. Vi gik i dejlig samtale eller grublerier gennem den ejendommelige natur, der minder om den jyske natur. Da vi var på hjemturen, viste jeg ¹Richard møllebakken i Hesselbjerg. Vi nød den storslåede udsigt.
Vejret: Om formiddagen mest sol. Om eftermiddagen overskyet – til aften begyndende let regn. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg læste i Kaj Munks erindringer.

9/9 57, mandag. Jeg arbejdede om formiddagen indtil klokken10 og om eftermiddagen hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Om formiddagen tog jeg jordbærplanter op, og om eftermiddagen hjalp jeg til med at plukke og vaske agurker (asier). - I den mellemliggende tid om formiddagen ryddede jeg op i ²arbejdsrummet herhjemme.
Vejret: Om natten og om formiddagen indtil klokken ca. 10 regnede det ret hyppigt og var hele tiden overskyet. Hen på formiddagen opklaring og kun lidt skyet. Om eftermiddagen næsten helt skyfrit og smukt vejr. Vind: SV, NV, jævn.

°°Aften: Forskelligt.

10/9 57, tirsdag. Jeg arbejdede hos Knud Vener. Jeg hjalp til med at plukke og vaske agurker. Sidst på eftermiddagen plantede jeg lidt jordbær, hvor der var spring, fordi enkelte planter var gået ud.
Vejret: Letskyet med sol den meste tid. Senere på eftermiddagen overskyet og lidt regn.

°°Aften: Læsning i Kaj Munks erindringer.

11/9 57, onsdag. Jeg arbejdede hos ¹Knud Verner. Skar fra hegn (kun om formiddagen). - Om eftermiddagen bandt jeg lidt kranse herhjemme. Forskelligt andet.
Vejret: Overskyet (vekslende skydække) om eftermiddagen ret regnfuldt. Vind: SV, blæst (efterårsvejr).

°°Aften: Læsning i Kaj Munks erindringer.

12/9 57, torsdag. Om formiddagen ryddede jeg op i ²butikken og drivhuset ved ²butikken. - Om eftermiddagen lavede jeg kransebøjler.
Vejret: Overskyet, vekslende skydække og om formiddagen hyppige, ret voldsomme regnbyger. Om eftermiddagen af og til lidt sol, men ret ofte regnbyger. Vind: SV, stiv blæst. Koldt og efterårsagtigt.

°°Aften: Forskelligt.

13/9 57, fredag. Om formiddagen skar jeg fra hegn hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. - Om eftermiddagen plukkede jeg lidt pærer herhjemme og hjalp til med at veje honning af.
Vejret: Om formiddagen sol ret megen tid, men hen mod middag tiltagende skydække og lidt byger. Om eftermiddagen skiftende sol og skyet.

°°Aften: Ikke noget særligt.

14/9 57, lørdag. Forberedelse til vareture. En del af formiddagen gik derefter for mig med at veje honning af. - Om eftermiddagen skovlede jeg grus op, der var skyllet ned på vejen. - Desuden forskelligt andet arbejde.
Vejret: Vekslende skydække og byger. Om eftermiddagen var de meget voldsomme. Vejret var i det hele taget meget ubehageligt. Vind: SV, blæst.

°°Aften: Ikke noget særligt.

15/9 57, søndag. Jeg hjalp til med at lave et par kranse til morgen og var i Kædeby kapel med dem. - Ellers havde jeg fri om formiddagen. - Tiden gik med ³spil på musikinstrument og med læsning i Kaj Munks erindringer. - Om eftermiddagen var jeg cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge. Vi sad inden døre og snakkede hyggeligt.
Vejret: Om formiddagen sol den meste tid, men skyet. Om eftermiddagen byger, af og til sol. Om eftermiddagen ved 17-tiden anrettede en skypumpe ret store skader i Helsned. Vind: SV, blæsende.

°°Aften: Forskelligt.

16/9 57, mandag. Om formiddagen gravede jeg et jordstykke herhjemme. - Om eftermiddagen var jeg på tærskearbejde hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Jeg satte halm
Vejret: Lidt ubetydelige byger, men kun lidt sol. Vind: Jævn.

°°Aften: Jeg var til musikprøve. Det foregik denne gang hos fru Hansen, Bagenkop.

17/9 57, tirsdag. Jeg var hele dagen på tærskearbejde hos ¹Ellen Madsen og satte halm.
Vejret: Lidt blæsende, vekslende skydække og lidt sol. Vind: SV.

°°Aften: Forskelligt.

18/9 57, onsdag. Jeg var indtil kaffetid på tærskearbejde og var igen ved halmen. – Resten af dagen ryddede jeg op uden for ²butikken.
Vejret: Smukt og klart. Stille og pænt. Vind: Ø, V.

°°Aften: Forskelligt.

19/9 57, torsdag. Om formiddagen og noget af eftermiddagen reparerede jeg ²butiksdrivhuset. Jeg satte ruder i, hvor de somme steder var ituslåede.- Senere på eftermiddagen bandt jeg lidt kranse.
Vejret: Overskyet og byger. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Forskelligt.

20/9 57, fredag. Jeg hjalp til med at lave kranse først på formiddagen - Fra klokken 10 var jeg på tærskearbejde hos Verner Lærke. Hesselbjerg. Jeg hjalp til ved halmen.
Vejret: Om formiddagen sol næsen hele tiden. Om eftermiddagen mere skyet, men ellers pænt, stille vejr hele dagen igennem Vind: N, ret svag.

PS: Midt på eftermiddagen udbrød der en storbrand i Nordenbro. Det var Nordenbrogård, der, bortset fra stuehuset og et grisehus, gik op i luer. Korn fra 70 tønder land blev også ildens bytte. Endnu ved aften kan brandskæret fra denne store mængde korn ses her fra Bukkensbjerg. Redningsmandskabet koncentrerer sig kun om at holde vagt. Branden i kornet lader sig ikke hurtigt slukke. Jeg var ikke tilskuer ved branden, hverken før eller senere, men ¹far og ¹drengene kørte derud, omtrent da den lige var opstået.

°°Aften: Forskelligt.

21/9 57, lørdag. Om formiddagen hjalp jeg til med at tærske samme sted som i går. - Om eftermiddagen hjalp jeg til med at samle kartofler op hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg.
Vejret: Tyndt overskyet, stille og pænt. Om formiddagen noget køligt, om eftermiddagen mildt. Vind: Ø, svag.

°°Aften: Jeg læse i Kaj Munks erindringer.

22/9 57, søndag. Om formiddagen indtil klokken 10.30 rev jeg gangene omkring mindestenen og ved ²butikken.- Om eftermiddagen var jeg med til kredsmøde i afholdskredsen for Langeland. Generalforsamlingen med kaffebord klokken 15 sluttede klokken 16.30, hvorefter der holdtes mindehøjtidelighed i anledning af 50 årsdagen for mindestenens rejsning for mine oldeforældre Kristoffer Bendixen og hustru på Bukkensbjerg. Mindesammenkomsten skulle have været holdt ved stenen, men på grund af køligt vejr blev man i forsamlingshuset. Kun enkelte foruden kredsmødedeltagerne mødte op. ¹Far og kredsformanden Erling Hansen, Oure, talte, det gjorde også ¹Marie Klinte og sekretær for ³Danmarks Afholdsforening Kjeld Petersen, København.
Vejret: Først på formiddagen regnede det stærkt. Senere var det overskyet, men nedbørsfrit. Vind: SØ, jævn.

23/9 57, mandag. Jeg huggede risbrænde hele dagen. Jeg stod ved jorden lige over for ²butikken på den anden side af vejen.
Vejret: Overskyet, om eftermiddagen en kort overgang regn. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Ikke noget notat.

24/9 57, tirsdag. Jeg huggede det meste af dagen risbrænde som i går. Fra klokken 9 til 10.30 var jeg ude med regninger forskellige steder.

°°Aften: Ikke noget særligt.

25/9 57, onsdag. Fra klokken 9 var jeg på tærskearbejde hos Jakob Nielsen, Hesselbjerg. Jeg hjalp til ved halmen. Der udviklede sig fra værket en kraftig støv, især hvor jeg havde plads, så jeg led stærkt under den.
Vejret: Smukt og kun lidt skyet. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg afskrev på skrivemaskine optegnelser, som ¹far havde gjort over Humble Afholdsforenings historie.

26/9 57, torsdag. Jeg arbejdede hos Jakob Nielsen, Hesselbjerg. Indtil ³frokost tærskede vi, og jeg var igen i dag ved halmen. Det støvede i dag endnu værre end i går, så det var en meget ubehagelig bestilling. Hele resten af dagen hjalp jeg til med at bære halmhæs ind i laden. Der var ikke særlig langt at slæbe halmen.
Vejret: Næsten skyfrit og smukt vejr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Forskelligt.

27/9 57, fredag. Jeg arbejdede hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg, med at luge jordbær. Klokken 15.30 tog jeg hjem, fordi det på det tidspunkt begyndte at regne temmelig stærkt. Jeg lavede ikke noget resten af dagen.
Vejret: Overskyet og af og til regn. Om eftermiddagen temmelig megen regn. Vind: NV, blæsende.

°°Aften: Forskelligt.

28/9 57, lørdag. Jeg arbejdede hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Ligesom i går lugede jeg jordbær.
Vejret: Skyet, men sol den meste tid. Vind: NV, noget blæsende.

°°Aften: Forskelligt.

29/9 57, søndag. Om formiddagen beskæftigede jeg mig med musikken og fik tiden til at gå på anden måde. - Til middag var vi alle oppe at spise til middag hos ¹Georg Jakobsen, og senere på eftermiddagen fik vi kaffe. Samværet skulle være i stedet for høstgilde, men det var næsten et gilde. Vi fik et ordentligt foder både ved middagen og ved kaffebordet.
Vejret: Ustadigt, til tider byger, til tider sol.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Richard Thorlev og til et medlem af ³Danmarks Afholdsforenings ungdomsudvalg, der for nylig skrev til mig.

30/9 57, mandag. Jeg huggede risbrænde hele dagen lang. - ¹Far trak roer op hos ¹Helge Sørensen.
Vejret: Sol den meste tid, men køligt.

°°Aften: Musikprøve i ³musikforeningen hos ¹Ejnar Nielsen, Askelsbjerg.


Oktober 1957

1/10 57, tirsdag. Jeg huggede hele dagen risbrænde, og ¹far trak roer op hos ¹Helge Sørensen.
Vejret: Næsten skyfrit og pænt, dog noget køligt. Til tider overskyet. Vind: NØ, ret svag.

°°Aften: Jeg var nede hos ¹Bent og ¹Henrik, der var ene hjemme. Vi fik tiden til at gå tiden med at spille grammofonplader eller med læsning. Jeg havde mandolinen med derned og spillede lidt på den. Klokken var omtrent 2, inden jeg gik hjem.

2/10 57, onsdag. Jeg huggede igen i dag risbrænde hele dagen.
Vejret: Til morgen overskyet og let regn. Senere lidt sol, men ellers skyet. Vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev levnedsbeskrivelse til anvendelse ved indmeldelse i præparandklassen ved Skårup seminarium.

3/10 57, torsdag. Jeg hjalp ¹Alfred (farbror) med at tage sukkerroer op på Mogensgårdens jord. ¹Alfred havde fået flere roer for, end han kunne nå at tage op, derfor ville han gerne have mig til at hjælpe til. Jeg toppede af, mens ¹Alfred trak op.
Vejret: Vekslende skydække, ingen sol, korte byger. Vind: V, blæst til storm. Grimt koldt efterårsvejr.

°°Aften: Musik og forskelligt.

4/10 57, fredag. Jeg arbejdede hos Knud Vener, Hesselbjerg. Jeg skar hele dagen fra hegn.
Vejret: Næsten skyfrit, senere på dagen mere skyet. Pænt vejr. Vind: Jævn til frisk.

°°Aften: Forskelligt.

5/10 57, lørdag. Om formiddagen forskelligt: forberedelse til vareture, ærinde til Kædeby og andet. - Jeg huggede også risbrænde om formiddagen og hele eftermiddagen
Vejret: Overskyet og regnbyger, især om form,. da det regnede den meste tid.

°°Aften: Forskelligt.

6/10 57, søndag. Fridag. Om formiddagen ryddede jeg op i mine skrivebordsskuffer og spillede på violinen eller klaveret. - Om eftermiddagen klokken 14.30 kom ¹Richard Thorlev på besøg. Da vi havde fået kaffe, tog vi ud på en tur, ¹Richard på knallert og jeg på cykel. Vi kørte ad landevejen til baneoverskæringen ved Haugbølle. Der drejede vi mod Hennetved og kørte til Påø. Her var vi oppe på ”Ellens bjerg”, en skovklædt bakke et stykke fra havet. På hjemturen, der blev lagt ad Brandsby-landevejen, var vi på herregården Skovsgård. Vi spadserede en tur rundt i parken.
Vejret: Overskyet, men mildt. Vind: SV, ret svag.

7/10 57, mandag. Indtil klokken 10.30 huggede jeg risbrænde. - Resten af formiddagen og hele eftermiddagen plukkede jeg blommer i ¹Frode Bendixens plantage i hegnet ned mod ¹Helge Sørensens mark, (den før såkaldte ”skomarmark”). Det var sveskeblommer.
Vejret: Skyfrit og smukt, næsten sommerligt. Vind: Jævn.

°°Aften: Jeg skrev levnedsbeskrivelse som i onsdags.

8/10 57, tirsdag. Jeg huggede risbrænde om formiddagen - Om eftermiddagen indtil klokken 16 plukkede jeg blommer som i går. - Resten af dagen huggede jeg igen risbrænde.
Vejret: Først på formiddagen tåge, efterhånden opklaring. Om eftermiddagen skyfrit og fint sommervejr. Vind: V, jævn (ret svag).

°°Aften: Jeg skrev som i aftes.

9/10 57, onsdag. Efter forberedelser til vareture huggede jeg igen risbrænde hele dagen.
Vejret: Morgentåge, ellers pænt solskinsvejr. Vind: Ret svag.

°°Aften: Jeg var til filmforedrag i forsamlingshuset. Lærer Reichstein Larsen, Fredericia, kørte sin egen filmoptagelse fra det sydligste Spanien, blandt andet så man Europas sydligste punkt, Gibraltar. Aftenen var arrangeret af ungdomsnævnet.

10/10 57, torsdag Jeg huggede risbrænde hele formiddagen og om eftermiddagen indtil klokken 15. - Fra den tid skuffede og rev jeg på gangene omkring huset og på vejen ned til landevejen. – ¹Far installerede oliekamin i stuen i dag.
Vejret: Næsten konstant tåge, især om formiddagen og mest i morgentimerne. Mildt og stille. Vind: ?

°°Aften: Jeg skrev som torsdag aften.

11/10 57, fredag. Jeg huggede risbrænde om formiddagen - Om eftermiddagen var jeg nogen tid omkring i byen for at opkræve afholdskontingent, og nogen tid huggede jeg risbrænde.
Vejret: Vekslende skydække, lidt sol om formiddagen, men ellers tiltagende skydække, om aftenen stærk regn. Vind: V, SV, jævn.

°°Aften: Chr. ¹Larsen og hustru (Hørdum) kom ved 18-tiden for at medvirke ved møde i Humble Afholdsforening. De spiste til aften her. Mødet, der var usædvanlig godt besøgt, indledtes med generalforsamling, og efter kaffebordet fortalte Chr. ¹Larsen om oplevelser på en rejse til Svejts og Frankrig.

12/10 57, lørdag. Til morgen bandt jeg en krans og pyntede den. - Et stykke tid huggede jeg risbrænde. - Fra klokken 11 plukkede jeg æbler i ²Ellemosen hos ¹Helge Sørensen (til os selv). - Om eftermiddagen indtil klokken 14.30 kørte jeg nogle ærinder, hvorefter jeg hele resten af eftermiddagen igen plukkede æbler.
Vejret: Smukt, næsten skyfrit. Vind: V, svag til jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt.

13/10 57, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg temmelig megen tid på violinen eller klaveret. - Forskelligt andet. - Om eftermiddagen var jeg cyklende hen at besøge ¹Richard Thorlev. Vi snakkede først lidt på hans værelse, hvorefter vi cyklede en tur ud i naturen. Turen gik ud ved Henninge og Lindelse nor (der støder sammen). Det gav en dejlig ro i sindet at vandre på de øde barske strækninger. ¹Richard Thorlev gav mig en rotur i en lille båd, lidt ude på Lindelse nor.
Vejret: Overskyet, men nedbørsfrit. Pænt stille vejr, om eftermiddagen dog lidt opfriskende. Vind: SV.

°°Aften: Ikke noget særligt.

14/10 57, mandag. Jeg plukkede æbler i ²Ellemosen den meste tid.
Vejret: Pænt. Sol om formiddagen, om eftermiddagen efterhånden overskyet. Vind: NV, jævn.

°°Aften: ¹Drengene og jeg var alene hjemme. Jeg læste højt for dem fra en bog, og jeg spillede en del.

15/10 57, tirsdag Jeg plukkede hele dagen æbler hos ¹Helge Sørensen (til os selv).
Vejret: Meget smukt solskinsvejr. Til aften dog overskyet.

°°Aften: ¹Alfred’s var nede at få kaffe, der var ingen anledning.

16/10 57, onsdag. Jeg huggede risbrænde næsten hele dagen.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør; ret pænt. Vind: V, jævn.

°°Aften: Forskelligt, blandt andet læste jeg i ”Liljekronas hjem” af Selma Lagerlöf.

17/10 57, torsdag. Jeg huggede risbrænde næsten hele dagen. I middagsstunden lakerede jeg min cykel hist og her, hvor den trængte mest dertil.
Vejret: Skyet, sol temmelig megen tid; pænt efterårsvejr. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg læste i Selma Lagerlöfs ”Liljekronas hjem”.

18/10 57, fredag. Om formiddagen huggede jeg risbrænde. - Om eftermiddagen ryddede jeg tomater nogen tid. - Jeg hjalp også til med at ordne noget ved oliekaminen. Det var brændselsdunken [?] der blev flyttet. ¹Far behøvede min hjælp for at få det ordnet.
Vejret: Let regn om formiddagen, om eftermiddagen ingen nedbør, men på ny regn til aften. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var ovre at blive klippet hos ¹Sigurd Hansen, Hesselbjerg. - Bagefter læste jeg i ”Liljekronas hjem” af Selma Lagerlöf.

19/10 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med at læsse ³bilen til vareture. - Ellers var jeg hele dagen beskæftiget med at rydde tomater i drivhuse.
Vejret: Vekslende skydække. Ingen eller i hvert fald kun lidt sol. Ingen nedbør. Vind: VSV, om form storm, om eftermiddagen frisk.

°°Aften: Jeg læste i ”Liljekronas hjem”.

20/10 57, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg temmelig meget på violinen eller klaveret og læste i ”Liljekronas hjem”. - Om eftermiddagen afskrev jeg et af mine litterære arbejder på skrivemaskine. Det var ”På nattevandring i november”. - Forskelligt andet om eftermiddagen
Vejret: Vekslende skydække, sol temmelig megen tid.

°°Aften: Forskelligt.

21/10 57, mandag. Om formiddagen og indtil klokken 15 om eftermiddagen ryddede jeg op i drivhuset som i lørdags. - Resten af eftermiddagen var jeg med ¹far omme i ¹Helge Sørensens mark at trække sukkerroer op. ¹Far trak op, mens jeg toppede af.
Vejret: Overskyet, især sidst på eftermiddagen Vind: SV, frisk.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³Sydlangelands Musikforening. Det foregik hos lærer ¹Ruthner, Kædeby. Det var min sidste spilleaften i ³Sydlangelands Musikforening. Jeg kom med i orkestret, da jeg var 13 år.

22/10 57, tirsdag. Først på formiddagen bandt jeg et par kranse, som ¹far pyntede, og jeg var derefter i Magleby kirke med dem. Jeg fortsatte (på cykel) til ³Bagenkop, hvor jeg krævede pengene op for kransene. Hjemturen lagde jeg over Vesteregnen. - Sidt på formiddagen og hele eftermiddagen toppede jeg roer af som i går.
Vejret: Mildt, men nedbørsfrit. Om formiddagen sol, senere noget skyet. Dejligt vejr. Vind: V, jævn (ret svag).

°°Aften: Jeg læste lidt i en af studiebøgerne til seminarieforberedelsen (verdenshistorie).

23/10 57, onsdag. Til morgen forberedelse til vareture. - Resten af formiddagen og om eftermiddagen indtil klokken 16.30 trak jeg sukkerroer op hos ¹Helge Sørensen. Jeg var ene om arbejdet. - Resten af eftermiddagen bestilte jeg ingenting. Regn stoppede arbejdet.
Vejret: Om formiddagen pænt solskinsvejr. Om eftermiddagen tiltagende skydække og ved godt 16-tiden begyndende regn. Det regnede og blæse stærkt om aftenen. Vind: SV.

°°Aften: Her var fremmede til aftenkaffe: ¹Helge og Lydia Nielsen, Hesselbjerg, Sofie Nissen, datter og svigersøn, Ristinge, og ¹Henry og ¹Johanne (¹Bent og ¹Jens var her ikke). Der var ingen anledning til kaffeslabberasen.

24/10 57, torsdag. Om formiddagen ryddede jeg op i drivhuset ved ²butikken . Om eftermiddagen trak ¹far og jeg igen roer op hos ¹Helge Sørensen.
Vejret: Pænt og ret stille.

°°Aften: Jeg læste lidt som i går aftes.

25/10 57, fredag. Om formiddagen toppede jeg roer af hos ¹Helge Sørensen. ¹Far trak op. - Om eftermiddagen bandt jeg lidt kranse og pyntede én. - Forskelligt andet.
Vejret: Overskyet, især om eftermiddagen, da det af og til regnede. Tillige tåge om eftermiddagen

°°Aften: Jeg pakkede mine sager, som jeg skal have med til Køng Folkehøjskole.

26/10 57, lørdag. Om formiddagen indtil klokken 10 lavede jeg kranse. - Klokken godt halv tolv kørte ¹mor, ¹far og jeg til Klejsgård Husholdningsskole (i varevognen) til kursus i ³Danmarks Afholdsforening. Der indledtes med velkomst af skolens forstanderinde. Lidt senere holdt hun foredrag i varme ord. Hun fortalte blandt andet om skolens historie. Klokken 18 spistes til aften. Om aftenen holdt statsradiofoniens foredragschef Hans Sølvhøj foredrag og diskussionsindledning om emnet ”Betingelserne for fremtidens kulturelle arbejde, blandt andet set i forhold til radio og fjernsyn”. Det var et glimrende foredrag, som høstede stort bifald, og mange deltog i den efterfølgende diskussion. Efter diskussionen drak man kaffe og holdt kammeratligt samvær til klokken 23.30. Jeg fik værelse sammen med tre andre unge deltagere, som drøftede forskellige anliggender lige til klokken var halvtre, så det blev sent, inden vi kom til at sove.
Vejret: Nærmest overskyet, til aften regn og blæst.

27/10 57, søndag. Klokken 8.00 indledtes dagens møde med morgensang, flaghejsning og spisning. Klokken 8 talte forhenværende seminarieforstander ved Skårup seminarium Th. Egebæk over emnet ”Disse tomme kar”. Et glimrene foredrag om tidens tomhed i sindene og betydningen af større åndsrigdom. Efter en kort pause fik forfatter og redaktør Georg Leth, Grindsted, ordet for sit foredrag ”Ungdom i tidens strøm”. Med vægtige ord redegjorde taleren for de store problemer, som blandt andet ”de store årgange”, der ikke kan få beskæftigelse, giver. Han var også stærkt inde på det farlige ved, at sjælene ikke kan følge med i den store materielle udvikling. Han sluttede med recitation af digte. Jeg var meget begejstret for dette foredrag. Klokken 12.30 spistes til middag, hvorefter der var diskussion om Leths indleding (ret kort). Forskellige af afholdsforeningens problemer blev drøftet, og klokken 15 sluttede kurset med kaffedrikning. Senere på eftermiddagen begyndte så hjemturen. - I Odense ramtes vi af et uheld, der kunne have fået slemme følger, hvis farten havde været stærk. Det ene forhjul faldt af! Det gav naturligvis et bums, men ellers skete ingenting. Falck fra Ringe fik ³bilen hejset på slæb, mellem Svendborg og Ringe kom Falck fra Svendborg til, og i Rudkøbing Falck derfra, som sørgede for resten af kørslen til Humble. - Klokken 22 var vi hjemme. ¹Drengene var hos ¹Alfred. Efter hjemkomsten var vi derinde at få kaffe.
Vejret: Sol lidt tid om eftermiddagen, men mest overskyet.

28/10 57, mandag. Temmelig megen tid om formiddagen brugte jeg til at pakke mine sager, som jeg skal have med til Køng. Sagerne blev sendt i dag. Ellers lavede jeg ikke noget hele dagen. ¹Far mente, vi skulle holde fri i dag. Der var ikke så meget at gøre.
Vejret: Overskyet, til aften regn.

°°Aften: Forskelligt.

29/10 57, tirsdag Indtil klokken 10 sorterede jeg kartofler. - Resten af dagen hjalp jeg ¹far med at pynte træhus på Saxbjerggård.
Vejret: Overskyet og regn megen tid.

°°Aften: Læsning og forskelligt andet.

30/10 57, onsdag. Først på formiddagen sorterede jeg kartofler. - Resten af dagen bandt jeg kransebøjler.
Vejret: Overskyet og fugtigt. Vind: SV, blæsende.

°°Aften: ¹Bent var heroppe. Vi hyggede os sammen, men foretog os ellers ikke noget særligt.

31/10 57, torsdag. Næsten hele dagen bandt jeg kransebøjler.
Vejret: Overskyet og regn megen tid om eftermiddagen Vind: SV, blæsende.

°°Aften: Forskelligt.


November 1957

1/11 57, fredag. Jeg lavede kransebøjler først på formiddagen. - Senere ordnede jeg forskelligt: flytteanmeldelse og flytning af sygekassebog i anledning af flytningen til Køng.- Senere på formiddagen og om eftermiddagen bandt jeg kranse (med gran).
Vejret: Overskyet om formiddagen, efterhånden opklaring og fint solskinsvejr først på formiddagen. Senere på ny overskyet. Vind: SV, blæsende, især om aftenen, da vinden steg til storm.

°°Aften: Forskelligt.

2/11 57, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelser til ¹fars vareture. - Jeg bandt og pyntede derefter en enkelt krans. - Resten af dagen gik med at lave kransebøjler, og jeg var et ærinde i Ormstrup.
Vejret: Vekslende skydække, så godt som ingen sol, men nedbørsfrit. Vind: Blæst. SV.

°°Aften: Ikke noget særligt.

3/11 57, søndag. Om formiddagen pakkede jeg de sidste sager, jeg skal have med til Køng. - Ellers foretog jeg mig ikke noget særligt, men holdt bare dagen fri. - Sidst på eftermiddagen var jeg oppe at hilse af med ¹Alfred’s.
Vejret: Sol temmelig egen tid – især om eftermiddagen Vind: V, blæsende.

°°Aften: Jeg var nede at hilse af med ¹Bent og i øvrigt familien der. - Da jeg kom hjem, lyttede jeg til radioens ”Kvit eller Dobbelt”

[Den 4. november 1957 påbegyndte jeg et kursus på Køng Folkehøjskole. Se nærmere i forordet og i personlisten under ”Erik”. Jeg skrev ingen dagbog på højskolen. Dagbogen slutter her].
_

Afskrift efter original dagbog. Afskriften er ordret, dog er væsentlige sproglige fejl rettet.
Humble i oktober 2006
Erik Bendixen