Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1956

| | | | |
agbog 1956

Dagbogen for 1956 blev ført lidt anderledes end dagbogen for 1955. I stedet for at skrive 2 steder (først hovedpunkter i en spiraldagbog og så uddybende bemærkninger i et løst hæfte), skrev jeg nu alle optegnelser i én bog, en såkaldt spiraldagbog med plads til ret fyldige meddelelser. Jeg skrev med blæk eller kuglepen. Omtale af vejret følger umiddelbart efter omtale af arbejdet, mens aftenens gøremål står til sidst i særskilt afsnit, tilkendegivet således: °°Aften.

Butikken ved BukkensbjergButikken ved BukkensbjergFar ca. 1945Far ca. 1945BiavlBiavlSøster BodilSøster BodilDrivhusene ved NedergårdDrivhusene ved NedergårdDrivhuset på BukkensbjergDrivhuset på BukkensbjergButiksdrivhusetButiksdrivhusetAngående vejrdagbogen: TEMPERATURERNE blev målt morgen, middag og aften ved hjælp af et almindeligt termometer, der var anbragt udendørs i skygge.
Bemærk: Ord med foranstillet tal: (¹ ² ³) er forklaret og kan søges alfabetisk i ordlister. ¹ = Personer, ² = Steder, ³ = Diverse emner. Klik på det aktuelle link. – Bemærkninger i kantet parentes [således] er tilføjelser ved afskrivningen år 2006.

Januar 1956

1/1 56, søndag. Nytårsdag. Fridag. – Tiden gik for størstedelen med at afskrive novellen i kursus opgave 2d som manuskript efter kladden. Desuden spillede jeg en gang imellem. Klokken 14.30 – 15.00 var jeg med ¹drengene ude at gå en tur. Vi gik op ad helsnedvejen til ²Harnbjerg og gik samme vej tilbage. – ¹Bodil rejste i dag ved middagstid tilbage til København.
Vejret: Overskyet og noget fugtigt, til tider med regn eller slud. Temp: 0 + 1 + 1 gr. Frost om natten og lidt op ad dagen. Vind: S, blæst.

°°Aften: Den meste tid skrev jeg som om dagen.

2/1 56, mandag. Lige til morgen pakkede jeg julesagerne (som vi levnede til jul) i en stor æske.- Ellers gravede jeg grund op, hvor ²drivhus 1 lå i den side, der vender mod øst. Den er slået af foroven, men det i jorden var der ikke rørt ved. Jeg gravede det kun i en dybde af ca. 2 x plovdybde. – ¹Far var sløj og gik i seng igen om morgenen og lå hele dagen.
Vejret: Vekslende skydække, ingen nedbør, men frost. Temperatur: ÷ 1 ÷ 1 ÷ 2 gr. Vind: NØ, jævn til frisk.

°°Aften: Først læste og skrev jeg lidt øvelse vi har for til engelsk. Ellers skrev jeg manuskript som i aftes.

3/1 56, tirsdag. Hele dagen kørte vi sten og murbrokker fra ²drivhus 1 herop på vejen. Vi kørte det op i ³bilen, og det gik fint.
Vejret: Gennemgående frost; skyet, men ikke helt overskyet. Ingen nedbør. Temperatur: ÷ 1 0 0 gr. Vind: V, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev manuskript som i aftes og blev færdig. Det er som nævnt opgave 2d, og det er novellen, som jeg har give navnet ”Hævn”.

4/1 56, onsdag. Indtil det blev lyst, savede jeg lidt brænde i ²arbejdsrummet. Ellers var vi hele dagen beskæftiget med at fjerne grund fra drivhuset som i går. Først kørte vi noget op med ³bilen, men det blev for fedtet, så vi ikke kunne. Vi tog derfor fat på at grave grund op.
Vejret :Overskyet, mest noget tåget, i øvrigt lidt fugtigt. Temperatur: + 4 + 6 + 5 gr. Vind: Jævn. Omkring V.

°°Aften: Jeg sad mest og gennemså manuskriptet, som jeg blev færdig med i går.

5/1 56, torsdag. Efter at have hjulpet til med forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge brækkede jeg grund op. Det gjorde ¹far også om eftermiddagen Vi blev færdige med ²drivhus 1 og fik begyndt lidt ved ²drivhus 2. – I disse dage står ¹Bent og ¹Jens og hugger hasselbrænde, der hvor vi skal bygge drivhus igen. Det er hassel der står på roden, som de har fået for at tage det. Det drejer sig om et mindre stykke.
Vejret: Tåget og fugtigt. Temperatur: + 3 + 4 + 3 gr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Den meste tid øvede jeg mig på engelskkursus og skrev i forbindelse med det.

6/1 56, fredag. ¹Alfred var her til at hjælpe til med at brække grund op i dag. Det drejer sig om ²drivhus 2, og da der er grund lige ved siden af hvor ²drivhus 1 før har ligget, skulle den også graves op. Jeg gravede en rende indvendig for grunden, og ¹far og ¹Alfred brækkede op.
Vejret: Tåget og noget fugtigt. Temperatur: + 4 + 4 + 4 gr. Vinden var så svag, at den var van-skelig at afgøre, men den var mellem N og Ø.

°°Aften: Jeg bestilte ikke noget særligt, havde ellers fået engelsksagerne frem, men fik ikke gjort noget ved det.

7/1 56, lørdag. Allerførst rensede jeg noget hvidkål af til vareturen, hvorefter både ¹far og jeg var oppe at plukke lidt rosenkål. Da vi kom hjem, pillede jeg lidt og var ellers nede at grave ved drivhusenes plads som i går. – ¹Alfred var her om eftermiddagen og hjalp til. De to grunde i hver side af ²drivhus 2 blev trukket om med ¹Helges traktor, efter at jeg jo havde gravet fra dem. Så var det nemmere at slå dem i stykker, idet de jo så lå ned. – Fra lidt før halvfem savede jeg lidt brænde til kakkelovnen i ²arbejdsrummet.
Vejret: Overskyet, til dels lidt fugtigt. Temperatur: + 2 + 2 + 1 gr. Vind: SV, jævn (ret svag).

°°Aften: Jeg skrev lidt lektie til engelsk, men bestilte ellers ikke noget særligt.

8/1 56, søndag. ³Formiddagspligt. Lige til morgen pillede jeg lidt rosenkål. Ellers savede jeg brænde udenfor. Det var det tykkeste af risene, som blev hugget sidste år. – ¹Bent og ¹Jens huggede også i dag brænde lige ved siden af hvor jeg stod. – Om eftermiddagen spillede jeg megen tid og bestilte ellers ikke noget særligt.
Vejret: Overskyet med overvejende frost. Temperatur: ÷ 1 – 0 - ÷ 1 gr. Vind: S, ret svag.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en lang tur. Vi gik op igennem byen til Kædeby og fra Kædeby om igennem Helsned, videre over ²Harnbjerg og kom ud ved ¹Thorvald Larsens hjørne. Da vi kom hjem, var jeg inde ved ¹Bent at få kaffe. ¹Henry og ¹Johanne var også gået en tur og havde da oppe i byen set en meget stor flyttebil med flyttegods til den ny tandlæge, der har afløst Lund. Den var vi interesseret i at se også, og gik derfor på farten igen og beså bilen.

9/1 56, mandag. Om formiddagen kørte vi lige et enkelt læs sten og murbrokker fra drivhusene op i ²Skoven på ¹Helges gummivogn. – Ellers kørte vi op på ¹Henrys lastbil, og da hjalp både ¹Henry og ¹Bent til. – Om eftermiddagen skulle ¹Henry køre andre steder, så vi måtte derfor køre med traktoren og gummivognen igen. Der blev kørt meget op. – ¹Helge lånte vor ³bil hele dagen til et ærinde han havde.
Vejret: Overskyet, ingen nedbør, men frost, dog ikke så meget. Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 1 gr. Vind: SSØ, frisk. - NB: Vejret: Om aftenen sneede det stærkt et stykke tid, så der blev et jævnt tyndt lag.

°°Aften: Jeg var på biblioteket for at bestille ”Min barndom” af Gorki, som jeg skal bruge til én af opgaverne i ³Nørups kursus . – Ellers var jeg til engelskundervisning.
10/1 56, tirsdag. Lige til morgen bandt jeg et par kranse. - Indtil klokken var ca. halvti savede jeg noget brænde som i søndags. – Resten af dagen kørte vi (¹far og jeg) sten op med ¹Helges traktor og gummivogn som i går. Det gik godt, selv om det har sneet noget i aftes.
Vejret: Til tider opklaring, om formiddagen dog overvejende overskyet. Et kort tidsrum om eftermiddagen næsten skyfrit (letskyet), men efterhånden mere skyet, til dels overskyet. Tempe-ratur: ÷ 1 + 1 ÷ 1 gr. Vind: S, frisk.

°°Aften: Jeg læste noget af en roman af Niels Kjøngsdal: Slægtens sønner, som jeg har valgt at anmelde til ³Nørups kursus opgave 2b. Jeg noterede også lidt vedrørende anmeldelsen.

11/1 56, onsdag. Til morgen bandt jeg en krans samt satte tråd i nogle få tulipaner, som ¹far brugte til pyntning af kransen. – Ellers kørte vi hele dagen sprosser, glas og forskelligt andet fra ²drivhus 2 herop, som sædvanlig med ¹Helges traktor og gummivogn. Vi nåede at få alt glasset og alle sprosserne op, så der kun tilbage er den vestlige grund samt den ene række støtterør og jernoverlægger.
Vejret: Overskyet og tø fra først på formiddagen Om eftermiddagen fugtigt, til tider regn. Tem-peratur: 0 + 2 + 3 gr. Vind: S, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg læste som i aftes.

12/1 56, torsdag. Til morgen rensede jeg hvidkål, porrer og rosenkål til vareturen. Derefter plukkede jeg en spand rosenkål. Fra klokken 10.30 og efter middag til 15.00 ryddede jeg forskelligt ved ²drivhus 2: jeg gravede lidt vinranker op, gravede den række rør op, som jeg omtalte i går, samt slog noget af nævnte grund i stykker. - Resten af dagen savede jeg noget brænde i ²arbejdsrummet til kakkelovnen der.
Vejret: Hen på formiddagen mere overskyet end først på formiddagen og fugtigt. Hen på eftermiddagen gik det over til direkte regn. Temperatur: + 3 + 5 + 4. Vind: S, jævn.

°°Aften: Jeg læste bogen færdig, som jeg også læste i aftes.

13/1 56, fredag. Indtil klokken ni pillede jeg rosenkål. - Resten af dagen var både ¹far og jeg ne-de ved ”drivhuset” at grave grund op som sædvanlig.
Vejret: Temperatur: + 2 + 4 + 3 gr. Vind: V, frisk til jævn.

°°Aften: Den meste tid arbejdede jeg på lidt engelsk til næste gang.

14/1 56, lørdag. Lige til morgen rensede jeg lidt hvidkål af. - Resten af formiddagen og lidt om eftermiddagen var jeg nede at brække grund op som sædvanlig og blev færdig. Nu mangler der kun at få det sidste kørt op. – Resten af dagen savede jeg noget brænde til ²arbejdsrummet. Jeg stod udenfor og savede det.
Vejret: SV, jævn, en overgang frisk.

°°Aften: Jeg skrev noget lektie til engelsk og arbejdede ellers på boganmeldelse om i aftes.

15/1 56, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg et stykke tid og arbejdede også noget med boganmeldelsen i ³Nørups kursus. Jeg er færdig med kladden, og det var afskrift jeg skrev. Også eftermiddagen skrev jeg noget på det. – Om aftenen skrev jeg først et brev til ¹Gunhild. Derefter var jeg med ¹Bent ude at gå en tur. Vi gik op til Brandsbyvejen og tilbage. Da vi kom hjem, var jeg lige inde at snakke lidt med ¹Bent et øjeblik.
Vejret: Overskyet og så godt som hele dagen regn. Om aftenen dog til dels tørvejr. Tempera-tur: + 3 + 4 + 3 gr. Vind: SV, blæst.

16/1 56, mandag. Jeg stod hele dagen og savede brænde. Det var det tykkeste af ris der lå, mest hasselris. – ¹Far gik og målte grund op til drivhuset, der skal bygges heroppe. - ¹Mor havde vaskedag i dag.
Vejret: Skyet, men ellers sol temmelig megen tid. Temperatur: + 1 + 4 + 3 gr. Vind: V, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg var til engelskkundervisning.

17/1 56, tirsdag. Hele formiddagen bandt jeg kranse, der er til begravelse i Humble. ¹Far pyntede. – Om eftermiddagen kørte jeg først den brænde som jeg savede i går ned til fyret, hvorefter jeg savede noget mere, til det var fyraften.
Vejret: Natten til i dag var det storm og regnbyger. Også om dagen blæste det kraftigt, men det aftog noget sidst på eftermiddagen Der kom også nogle få byger om dagen. – Vekslende skydække. Temperatur: + 2 + 4 + 3 gr. Vind: NV – aften SV.

°°Aften: Jeg var cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge. Jeg havde meldt min ankomst, men da han ikke havde været hjemme i dag, havde han ikke set brevet. Derfor var han ikke hjemme, da jeg kom klokken 18.40. Så måtte jeg sidde og vente til han kom klokken 20.00. I ventetiden snakkede jeg med hans mor. Da han kom, fik vi en interessant snak om vore fælles interesser. Klokken 22.00 cyklede jeg hjemad i bidende modvind, der sinkede mig, så jeg omtrent var en time om at køre hjem. (Jeg var kun 40 minutter om at køre op).

18/1 56, onsdag. Lige til morgen rensede jeg lidt porrer af. – Ellers hjalp jeg hele dagen til med at rydde trærødder (mest hasselrødder) på pladsen hvor der skal bygges drivhus. ¹Helge var her med traktoren og passede mest den. ¹Henry, ¹Jens og ¹Bent kom også herop og hjalp til (de tre sidste var frivilligt), så der var rigtigt gang i foretagendet i dag. Vi nåede at få ryddet hele drivhuspladsen og mere til. Vi blev færdige ved 16.30-tiden. Resten af tiden til fyraften jævnede jeg noget af det ujævne der fremkom ved rydningen.
Vejret: Blæst, vekslende skydække, og til tider regn. Efterhånden hen på eftermiddagen kolde-re. Temperatur: + 3 + 3 + 1 gr. Vind: V.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 2c.

19/1 56, torsdag. Om formiddagen rensede jeg lidt porrer af, plukkede lidt rosenkål af stokke - og lignende pillearbejde i ²arbejdsrummet. - Om eftermiddagen kørte jeg den brænde ned ved fyret, som jeg savede den 17. - Næst satte jeg nogle hyacintløg i potter, som så blev sat ind i det bageste rum (bag ²arbejdsrummet). Det er hyacintløg, som skulle have været sat for længe siden, men vi har ikke fået gjort det. - Sidst pillede jeg rosenkål.
Vejret: Om formiddagen voldsomme snebyger. Det sneede til tider, så man næsten ikke kunne se igennem tykningen. Det var nærmest lidt tøvejr, så sneen delvis forsvandt efterhånden. Om eftermiddagen, da der også kom enkelte sludbyger, blev det rigtig tø. Temperatur: 0 + 1 + 1 gr. Vind: Stiv til hård kuling, der lagde sig noget om eftermiddagen NV.

°°Aften: ¹Henry’s, ¹Ejvind’s, ¹Helge’s og Lindskov’s var heroppe at få kaffe. Der var ingen anled-ning. ¹Far og ¹mor havde blot fundet på, at de skulle herop en gang.

20/1 56, fredag. Lige til morgen plukkede jeg en spand rosenkål. Derefter arbejdede ¹far og jeg til klokken 13.00 med at rydde en rod, der var lidt større end de vi ryddede med traktor den 16., af hvilken grund vi dengang ikke kunne tage den. Det gik dog nemmere i dag med håndkraft, end vi havde regnet med. Resten af formiddagen og til klokken 15.00 om eftermiddagen kørte vi urtepotter, der lå ved gavlen hvor ²drivhus 1 har ligget, op i ²Skoven på ¹Helges gummivogn. Der var hvad vi kunne have på ét læs, men der var noget arbejde med at få dem samlet sammen. – Efter kaffetid var vi (¹far og jeg) oppe at skære lidt hvidkål på ²Hallinggade-jorden. – Sidst pillede jeg det rosenkål som jeg plukkede i morges.
Vejret: Om formiddagen først tåget, senere klaret noget op, men om eftermiddagen overskyet, opfriskende vind og fugtigt, det vil sige regn. – Temperatur: + 1 + 3 + 4 gr. Vind: SV, meget svag om form, men blæst enere på dagen.

°°Aften: Jeg arbejdede blandet andet med ³Nørups kursus opgave 2c.

21/1 56, lørdag. Om formiddagen ryddede jeg op i ²arbejdsrummet til klokken lidt før elleve. Resten af dagen savede jeg brænde som den 17. - Lidt forskelligt ”pusleri” besørgede jeg også om formiddagen
Vejret: Natten til i dag og hele dagen var det storm, der til tider – især om natten og formiddagen – havde orkanagtig karakter. Enkelte byger. Temperatur: + 3 + 5 + 3 gr, Vind: VSV, senere NV. Stormen har voldt en mængde skader landet over. Det er mest gået ud over lys- og telefonledninger, tage er blæst af huse, skorstene blæst ned og så videre. – Hele Langeland undtagen Rudkøbing var i dag uden elektrisk strøm, som følge af brud på Tåsinge. Lyset kom til tider i korte perioder, men først klokken ca. 18 var det normalt igen.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus 3. brev, opgave 1, synonymer.

22/1 56, søndag. Selv om jeg havde fri sidste søndag, fik jeg det alligevel igen i dag. ¹Far har nok ikke ment, at der var noget særligt at lave. Jeg brugte dagen blandt andet til at spille lidt. Desuden arbejdede jeg på ³Nørups kursus opgave 3/5. Det er opgaven, hvor der skal skrives et kort hørespil. Det blev dog mest til spekulation over emnet.
Vejret: Om natten ret kraftig blæst og udbredt nedbør som slud. Om dagen noget skyet, dog om eftermiddagen sol og kun lidt skyet. Temperatur: + 2 +3 + 2 gr. Vind: V, NV,V. Hen på formiddagen nærmede vinden sig igen orkanstyrke, men den løjede hurtig af, og hen på eftermiddagen var det kun blæst.
NB: I avisen var der i dag store overskrifter og lange spalter om orkanens rasen i går, der har voldt en mængde skader og også har krævet to menneskeliv, en mand i Rødovre og en seks års dreng på Als, der mistede livet - ved at tage styrtede ned over dem.
°°Aften: Jeg arbejdede på hørespil som om dagen.

23/1 56, mandag. Lige til morgen kørte jeg den brænde som jeg kløvede den 21. ned i ²arbejdsrummet. – Ellers var ¹far og jeg hele dagen nede ved ¹Helge at hjælpe til med at tærske. Vi skulle hjælpe ham, fordi han hjalp os den 18. ¹Jens hjalp også til, ellers var der ikke anden fremmed hjælp. ¹Far lagde i, jeg ³lagde på værk, ¹Jens ³brækkede op. ¹Helge passede korn og ¹Niels Erik passede halm. Det var hvede vi tærskede. Den var meget dårlig, da der er en mængde fløjlsgræs i den; det bevirkede en kraftig støv.
Vejret: Overskyet, men om dagen ingen nedbør. Lige til aften begyndte det at sne. Temperatur: ÷ 1 – 0 ÷ 1 gr. Vind: Om formiddagen og hen på eftermiddagen svag. Sidst på eftermiddagen opfriskende til blæst.

°°Aften: Jeg var først på biblioteket at låne Gorki’s ”Min barndom” til karakteranalyse i ³Nørups kursus – ellers var jeg til engelskkursus.

NB: Det sneede og føg hele aftenen, så da jeg skulle hjem fra engelsk, var der et så tykt lag sne, at jeg ikke kunne cykle, men måtte gå den meste vej.

24/1 56, tirsdag. Til morgen skovlede jeg sne på vejen herop til huset og sorterede derefter lidt kartofler.- Fra klokken ca. 9 til klokken godt 16 savede jeg brænde som i går morges og kørte det ned i ²arbejdsrummet. - Resten af dagen bandt jeg kranse (til ³Bagenkop).
Vejret: Det ret udbredte snefald i aftes blev ved til ca. midnat. I dag til morgen begyndte det igen og sneede omtrent hele formiddagen, men i dag føg det ikke. Om eftermiddagen klarede det op til sol nogen tid, dog skyet. Der blev kørt med sneplov, og vejene er ikke mere sneet til, end at de hurtigt var ryddet. Der er vist kun skovlet sne enkelte steder. Temperatur: ÷ 1 0 ÷ 1 gr.

°°Aften: Jeg læste i ”Min barndom” af Maxim Gorki (³Nørups kursus opgave 2 a).

25/1 56, onsdag. Det halve af formiddagen bandt jeg kranse og stak grønt i dem. - Resten af formiddagen var jeg nede ved ¹Helge at hjælpe til med at tærske en lille smule, som vi ikke nåede den 23. Der var kun til en times tid, men da der indtraf et lille uheld (en rem sprang), sinkede det et stykke tid. ¹Far var ikke med dernede. ¹Helge og ¹Niels Erik havde flyttet negene helt hen til tærskeværket, så vi tre alene klarede det. – Om eftermiddagen savede jeg brænde som i går.
Vejret: Overvejende klart og til dels skyfrit. Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 1 gr. Vind: N, NV, svag.

°°Aften: Jeg læste som i aftes.

26/1 56, torsdag. Til morgen og først på formiddagen pillede jeg noget rosenkål. Resten af da-gen savede jeg som sædvanlig.
Vejret: Næsten skyfrit og klart. Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 1 gr. Om natten stærk rimfrost. Vind: V, SV, svag.

°°Aften: Jeg læste i ”Min barndom” som i aftes. ¹Alfred’s kom uventet herned. Så spillede de kort alle sammen, undtagen jeg. Jeg fortsatte med læsningen, selv om det var lidt svært at samle tankerne.

27/1 56, fredag. Indtil midt på formiddagen savede jeg som sædvanlig. Resten af dagen huggede jeg hasselris om i fortsættelse med det ¹Bent og ¹Jens for et stykke tid siden huggede. Dog huggede jeg det ikke til brænde, men skilte blot det tykke fra til eventuel senere savning.
Vejret: Klart og så godt som skyfrit. Temperatur: 3 ÷ 1 ÷ 3 gr. Vind: SØ, Ø, NØ, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev karakteristikken om bedstefaderen i Gorkis ”Min barndom”. Både kladden og afskrivningen fuldendte jeg i aften. Det er ³Nørups kursus opgave 2a.

28/1 56, lørdag. Indtil midt på formiddagen pillede jeg rosenkål. Resten af dagen huggede jeg som i går. En halv times tid før fyraften blev jeg færdig og begyndte så at save det tykke (rafter-ne).
Vejret: Overskyet (ret tyndt). Frost, men meget stille og fint. Temperatur: ÷ 3 ÷ 1 ÷ 3 gr. Vind: NØ, svag.

°°Aften: Jeg gav opgaverne til ³Nørups kursus 2. brev en sidste gennemlæsning og gjorde dem klar til afsendelse.

29/1 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg savede hele formiddagen som jeg begyndte i går eftermiddagen – Om eftermiddagen cyklede jeg til Henninge og besøgte ¹Richard Thorlev. Vi havde en hyggelig eftermiddag sammen, og vi fik snakket sammen om vore fælles interesser. Jeg fik kaffe deroppe. Klokken 17.40 kørte jeg hjemad og var hjemme klokken 18.20. Det var ret godt vejr at cykle i, selv om det blæste lidt op, da jeg kørte hjem. Det var med sidevind.
Vejret: Noget skyet, dog klart og sol i temmelig megen tid. Temperatur: (ikke nævnt). Vind: Først skiftende, senere overvejende SØ, jævn til frisk, senere blæst.

°°Aften: Jeg skrev en lille erindring fra sidste år. Det var om en dag, jeg savede i drivhuset, og forestillede mig hvad nogle høns, der var derinde, sagde. Allerede dengang begyndte jeg på det, men fuldendte det først nu. I Nørups brev 3 tillader han at sende dagbogsoptegnelser ind. Det vil jeg gøre denne. Jeg skrev både kladde og manuskript.

30/1 56, mandag. Jeg savede brænde. Det var det tykkeste af ris, som lå lige neden for skrænten af kælderjorden (altså kælderen under stuehuset). Jeg var ved det hele dagen.
Vejret: Nu er det vinter! I dag var det skyet, næsten overskyet. Hyppige snebyger, der dog ikke var særlig voldsomme. Det blæste en del, så det på frie steder føg lidt, så meget, at man kørte med sneplov. Temperatur: ÷ 4 ÷ 4 ÷ 6 gr. Vind: Noget skiftende mellem S og Ø, dog overvejen-de SØ, frisk til blæst.

°°Aften: Jeg var til engelskundervisning. I aften var det fru Koch [lærerinde på Humble Realskole] der underviste, fordi ¹Gotfredsen var bortrejst. På grund af glat føre og koldt vejr var kun mødt 6 af ca. 15 deltagere.

31/1 56, tirsdag. Det meste af formiddagen gik med at køre og bære den brænde jeg har savet de sidste dage ned i ²arbejdsrummet. - Om eftermiddagen indtil kaffetid var jeg ude at øse sne for ¹Helge Sørensen, der ikke så godt kunne få tid til at gå ud selv. Det var på Helsnedvejen og Ålemosevejen. Ret meget sne var der ikke, og der blev ikke øst længere end til klokken 15. – Da jeg kom hjem, hjalp jeg til med at tage nogle nedkulede georginknolde ind fra haven (²bi-jorden) til ²arbejdsrummet. - Sluttelig rensede jeg nogle porrer af.
Vejret: I dag var det slemt vintervejr. Det har ikke sneet af betydning, men den friske vind fik den gamle sne til at fyge stærkt mange steder. Til dels vekslende overskyet. Temperatur: ÷ 10 ÷ 9 ÷ 9 gr. Hård frost. Vind: Overvejende NØ, blæst, til tider ret kraftig.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus , lidt på opgave nr. 5 og på opgave nr. 1.


Februar 1956

1/2 56, onsdag. – Lige til morgen skovlede jeg vej igennem et par snedriver, der var føget sammen om natten. - Næst var ¹far og jeg oppe at hente lidt rosenkål hjem. Vi tog den på stokkene, da det var umuligt at plukke for sne. Nogle af rosenkålene plukkede jeg af, da vi kom hjem. - Om eftermiddagen til klokken 15 savede jeg noget tyk brænde, der lå ved ²butikken. - Resten af dagen fældede og parterede ¹far og jeg et træ i kanten ud mod ¹Georg Jakobsens mark.
Vejret: I går aftes føg det temmelig meget, så snekastningen i går var spildt, og driver (dog ikke så forholdsvis store) dannede sig mange steder. I dag var vinden svag, men det sneede tæt og temmelig meget om formiddagen Om eftermiddagen også enkelte byger. I øvrigt var solen sjældent fremme, men sad til tider snebebudende under skyerne. Temperatur: ÷ 11 - ÷ 7 ÷ 11 gr. Hård frost. Vind: SØ, NØ, ret svag til jævn.

°°Aften: Vi var alle undtagen ¹bedstefar nede ved ¹Henry’s. Der var ingen anledning. Kun ¹Ejvind’s var der også.

2/2 56, torsdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. - Ellers pillede jeg rosenkål det meste af formiddagen. Fra klokken 11.30 og et stykke tid lige over middag savede jeg noget af det træ, som vi fældede i går, til brænde. - På grund af snevejr var det ikke så godt at være ude. Derfor var jeg resten af dagen (fra klokken ca. 14.30) indenfor i arbejdetsrummet og pillede rosenkål.
Vejret: Overskyet, streng frost om natten, men op af formiddagen hurtigt stigende temperatur. Til tider kraftige snebyger, især om eftermiddagen sneede det meget. Men det var helt vindstille. Temperatur: ÷ 9 ÷ 2 ÷ 2 gr. Vind: NØ, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg skrev lektie til engelsk. Og en kort tid arbejdede jeg på ³Nørups kursus opgave 3/5.

3/2 56, fredag. Til morgen rensede jeg lidt porrer af. - Desuden savede jeg lidt brænde som i går. - Fra klokken ca. halvti hjalp jeg til med først at save en gren af ét af de store egetræer, der står på ²udsigtshøjen ved siden af huset. Det var en tyk gren, der hang ud over ¹Rasmis mark. Ellers fældede vi en ret stor eg et stykke fra omtalte og parterede den. (Blev dog ikke færdige).
Vejret: Om formiddagen lidt skyet og ubetydelige snebyger. Om eftermiddagen næsten helt skyfrit. Temperatur: ÷ 2 ÷ 2 ÷ 6 gr. Vind: NØ, ret svag, især sidst på eftermiddagen

°°Aften: Jeg sad mest og gennemlæste de i dag tilbagesendte opgaver fra ³Nørups kursus 2. brev og læste det dermed sendte 4. brev.

4/2 56, lørdag. Første halvdel af formiddagen pillede jeg rosenkål. Resten af dagen savede jeg noget af den eg, vi fældede i går, til brænde. Jeg stod på pladsen hvor baghuset før lå og savede det. Lige før fyraften kørte jeg noget af det savede ned ved fyret (²arbejdsrummet).
Vejret: Til dels skyfrit (dog sidst på eftermiddagen lidt flere skyer i horisonten), stille. Tempe-ratur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 3 gr. Kun lidt frost. Vind: Ø, N, V, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev på hørespillet som den 2.

5/2 56, søndag. Fridag. – Om formiddagen spillede jeg et stykke tid og bragte orden i skrivesagerne til ³Nørups kursus . - Sidst på formiddagen og om eftermiddagen arbejdede jeg på ³Nørups kursus opgave 3/5.
Vejret: Ikke så meget skyet, men heller ikke helt klart. Ret stille. Temperatur: ÷ 3 0 ÷ 1 gr. (En overgang midt på eftermiddagen + 1 gr. ). Vind: V, NV, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus som om eftermiddagen.

6/2 56, mandag. Jeg savede hele tiden brænde. Det var egen som vi fældede i lørdags. Da jeg havde savet alle de tyndeste grene, kløvede jeg det tykke (stammen), efterhånden som jeg savede det. Før fyraften kørte jeg et par børfulde ned i ²arbejdsrummet. – ¹Far hjalp ikke til med noget af det i dag, bortset fra, at han hjalp til med at save stammen over et par steder, da vi ikke blev færdige i lørdags.
Vejret: Så godt som skyfrit, især op ad dagen. Efterhånden koldere. Temperatur: 0 0 ÷ 3 gr. Vind: N, NØ, frisk, nærmest blæst.

°°Aften: Jeg var til engelskkursus.

7/2 56, tirsdag. ¹Bedstefars fødselsdag. I dag 88 år. Til morgen og først på formiddagen pillede jeg rosenkål. Først plukkede jeg dem af stokke, som ¹far tog hjem i går. – Ellers savede jeg brænde som i går. - I anledning af ¹bedstefars fødselsdag var jeg med inde at få kaffe og sad der en times tid. Af fremmede var her: ¹Marie [Klinte] i Kædeby, ¹Keilgård, ¹Augusta, ¹Karla Pilegård og ¹Frode samt hans kone. Desuden var ¹Alfred med oppe, da han havde været nede i ²butikken og der blev budt med op. Det var om eftermiddagen - Om aftenen var ¹Alfred’s heroppe. Han kom selvindbudt, og ¹far ringede efter ¹Bent.
Vejret: Klart, til dels skyfrit og smukt. Temperatur: ÷ 7 ÷ 4 ÷ 3 gr. Vind: NØ, NV, ret svag.
NB: Om aftenen blæste det noget op fra NV og det begyndte at sne, men det blev kun en lille smule.

8/2 56, onsdag. Hele formiddagen og lidt over middag pillede jeg rosenkål (pillede dem først af stokke ligesom i går). - Om eftermiddagen savede jeg brænde den meste tid, men jeg var også i Ristinge (ved Emil Mikkelsen) med en blomst. Det tog ca. 1 time.
Vejret: Om formiddagen overskyet, dog overvejende nedbørsfrit. Om eftermiddagen nogen opklaring, men senere på ny overskyet (næsten). Temperatur: + 1 + 4 ÷ 4 gr. – Lidt tø om natten og formiddagen, men efterhånden koldere. Vind: N, NØ, blæst (det føg lidt om eftermiddagen).

°°Aften; Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3/5.

9/2 56, torsdag. Lige til morgen hjalp jeg til med at forberede ¹fars varetur til Humble. Blandt andet rensede jeg noget rødkål og løg af. - Ellers arbejdede jeg resten af dagen på egebrændet som sædvanlig. Dels savede jeg og dels kløvede jeg det savede.
Vejret: Nu er det igen streng vinter. I dag var det noget skyet, men ellers klar frostluft og tørt. Temperatur: ÷ 11 ÷ 8 ÷ 7 gr. Vind: NØ, blæst til kuling.
NB: Den hårde frost har forværret de i forvejen ret besværlige besejlingsforhold til Langeland. Kun Korsør – Lohals sejler nogenlunde uhindret. På de andre ruter er regelmæssig drift aflyst. Selv om det blæste, var det ikke snefog. Det ret tykke lag sne der ligger er som følge af tøvejr i går og andre dage bundet, så det ligger fast.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3/5 og blev færdig med kladden.

10/2 56, fredag. Til morgen bandt jeg et par kranse. – Resten af dagen indtil kaffetid kløvede jeg brænde - af den jeg har savet de sidst dage - og kørte noget af det ned ved fyret. - Fra kaffetid hjalp jeg til med at fælde et egetræ ved siden af det vi fældede den 4. Da vi havde fældet det, gik jeg i gang med at partere det.
Vejret: Kun ringe skydække. Temperatur: ÷ 12 ÷ 10 ÷ 11 gr. Hård frost. Vind: NV, jævn.
NB: Det har natten til i dag frosset meget landet over. Et sted frøs det ÷ 18 gr. Det er dansk kulderekord i år.

°°Aften: Jeg skrev manuskript efter kladden ³Nørups kursus opgave 3/5. Før jeg gjorde det, var jeg i Hesselbjerg at blive klippet, og jeg var oppe i ¹Helges herreekvipering at købe en vinterka-sket.

11/2 56, lørdag. Til morgen og først på formiddagen pillede jeg rosenkål, efter først at have plukket dem af hjemtagne stokke. - Dernæst var jeg nede ved Anton Jørgensen, Helsned Møllevænge, med nogle varer, og ude ved Peter Bastholm med en regning (uden resultat), og tilbage om gennem Helsned til Kædeby, hvor jeg var inde ved ¹Mejnert Hansen med en regning. Det var meget glat på bivejene, så enten måtte jeg køre særdeles forsigtigt eller også gå. Derfor kom turen til at vare over to timer. – Om eftermiddagen dels savede jeg brænde af det i går parterede, og dels savede ¹far og jeg stammen over forskellige steder.
Vejret: Næsten skyfrit, til aften dog lidt mere skyet. Temperatur: ÷ 14 ÷ 7 ÷ 7 gr. . Kulderekor-den i år slået i Tirstrup med ÷ 22 gr. natten til i dag. Vind: NØ, N, svag.

12/2 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg savede brænde. (De tykke grene af det i fredags fældede egetræ). – Om eftermiddagen afskrev jeg hørespillet færdigt, ³Nørups kursus opgave 3/5, samt spillede lidt.
Vejret: Lidt skyet, især om formiddagen, men ellers sol hele tiden. Temperatur: ÷ 7 ÷ 4 ÷ 7 gr. Vind: NNØ, jævn, senere svag.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen. Da vi kom hjem, var jeg med inde at snakke med ¹Bent og fik kaffe der. Blandt andet spurgte jeg ¹Bent, hvilke seks plader og seks bøger han ville have med, hvis han skulle isoleres en måned på en øde ø. Det var én af opga-verne i ³Nørups kursus , 3. brev.

13/2 56, mandag. Til morgen kørte jeg noget af den i går savede brænde ned ved fyret. Da det var gjort, gik jeg i gang med at kløve de den 11. oversavede egestykker, og savede noget af det til brænde. – Om eftermiddagen havde jeg fri, fordi det er fastelavnsmandag. Jeg fik tiden til at gå med spil på klaver eller violin mest, men bragte også orden i mine kursussager.
Vejret: Om formiddagen efterhånden overskyet og en ret udbredt snebyge. Hen på eftermiddagen tog det til at sne, og det blæste samtidig, så fygning begyndte. Temperatur: ÷ 8 ÷ 8 ÷ 8 gr. Vind: ØNØ, blæst.

°°Aften: Jeg var til engelsk. Det vil sige, der blev ikke noget af det. På grund af vejret var der ikke mødt flere end seks. ¹Gotfredsen viste os et par engelske film.

14/2 56, tirsdag. Bortset fra, at jeg til morgen trillede noget af de i går kløvede stykker ned i ²arbejdsrummet - og til aften (en halv time før fyraften) savede noget af det, var jeg hele dagen ude at øse sne for ¹Helge Sørensen, der ikke var hjemme i dag. Det var på Kohavevejen. Særlig meget var der ikke. Ingen steder var vejen lukket, det var fortrinsvis i den ene vejside, sneen lå. Vi blev helt færdige på strækningen.
Vejret: overskyet og om formiddagen sne, også om eftermiddagen til tider sne, dog kun i små mængder. Temperatur: ÷ 12 ÷ 10 ÷ 12 gr. Vind: Om natten (til i dag) blæst til storm. I dag jævn. N.
NB: Det sneede ikke om natten, men føg.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3/3.

15/2 56, onsdag. Det meste af dagen savede jeg brænde og kløvede det, da det var savet. Desuden kørte jeg et par børfulde ned i ²arbejdsrummet. Til at begynde med stod jeg i ²arbejdsrummet, men det blev for varmt til sådan et arbejde, så jeg gik udenfor.
Vejret: Til morgen overskyet, men efterhånden næsten skyfrit eller letskyet. Temperatur: ÷ 12 ÷ 8 ÷ 11 gr. Vind: NØ, SØ, ganske svag.
NB: Årets kulderekord slået i nat: ÷ 28½ gr. på Mols. Flere steder frøs det 22 og der omkring ved. – Issituationen: Overalt i de danske farvande er der is undtagen ved Jyllands vestkyst. De allerfleste store skibsruter er indstillede. Storebælt har aflyst regelmæssig drift. – Færgerne fra Rudkøbing til Vemmenæs og Svendborg klarer den endnu i den brudte rende. Til Svendborg kun få ture. Marstalruten gennemføres til Strynø. De øvrige langelandske ruter er aflyste.

°°Aften: Jeg havde taget kursussagerne frem, men fik ikke rigtigt gjort noget ved det.

16/2 56, torsdag. Så godt som hele formiddagen pillede jeg rosenkål – Om eftermiddagen savede jeg brænde, først i ²arbejdsrummet, senere som før på pladsen, hvor baghuset har ligget. – Fordi jeg var en del sløj af lidt kvalme, hovedpine og forfrossenhed, blev det ikke så meget, jeg fik lavet.
Vejret: Stærk rimtåge om natten. Om dagen gennemgående skyfrit, dog noget diset. Tempe-ratur: ÷ 11 - ÷ 6 ÷ 8 gr. (Om natten ÷ 27 gr. på Mols). Vind: S, svag.

°°Aften: Jeg sad mest og læste i nogle gamle ugeblade. På grund af min sløvhed var jeg ikke oplagt til at arbejde på kursus.

17/2 56, fredag. Indtil et stykke op på formiddagen pillede jeg rosenkål. - Da jeg var færdig med det, var jeg en tur til Helsned Møllevænge og Helsned med nogle få regninger. Fra Helsned kørte jeg til Kædeby og var inde ved ¹Ove for at få nogle blomster med hjem. – Om eftermiddagen savede jeg lidt brænde, bandt en krans, som ¹mor pyntede (den skulle lægges ned i kapellet) og kørte nogle byærinder. – ¹Far og ¹Alfred var gået ud på isen ved Ristinge for at stange ål, men de fik ingen.
Vejret: Overskyet, fra middag udbredt sne. Temperatur: ÷ 11 ÷ 7 ÷ 5 gr. Vind: NØ, blæst (sne-fog).

°°Aften: Jeg arbejdede dels lidt på ³Nørups kursus opgave 3/3 og var derefter med ¹Bent i biograf. Det var en amerikansk film, der er optaget i Danmark. ”Flugten til Danmark” hed den. Det var en både spændende og smuk farvefilm.

18/2 56, lørdag. Til morgen pillede jeg lidt rosenkål. - Resten af dagen til klokken halv fire var jeg ude at øse sne for købmand Svend Jensen [nabo]. Om formiddagen var det i Præstemarken og om eftermiddagen på Helsnedvejen. Vi blev færdige i dag. Jeg fik tyve kroner for arbejdet. Det kan tilføjes, at ¹Helge i går betalte mig for den 14., også med tyve kroner. – Fra klokken 16 savede ¹far og jeg noget brænde i ²arbejdsrummet.
Vejret: Nogen sne om natten. Om dagen overskyet, men kun ubetydelig sne. Temperatur: ÷ 8 ÷ 7 ÷ 7 gr. Vind: SØ, Ø, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opg 3/3.

19/2 56, søndag. Fridag. – Om formiddagen spillede jeg og arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3/3. – Om eftermiddagen var ¹Bent heroppe at sludre lidt indtil lidt før tre. Efter kaffetid gik jeg ned til ham og var der til halvseks.
Vejret: Engang om natten begyndte en snestorm. Det føg hele formiddagen Om eftermiddagen løjede vinden efterhånden af, men det sneede fortsat udbredt. Temperatur: ÷ 7 ÷ 6 ÷ 5 gr. Vind: NØ. blæst, der efterhånden om eftermiddagen aftog.

°°Aften: ¹Alfred’s var heroppe. Der var ingen anledning, andet end at vore høns, der ellers har været i et bur heroppe på bakken, i dag kom op til ham. Sneen føg ind til hønsene, så de ikke kunne være der.

20/2 56, mandag. Lige til morgen savede jeg lidt brænde i ²arbejdsrummet. Dernæst fældede ¹far og jeg et egetræ, der stod her på bakken (det væltede for resten uberegnet ned over det i går omtalte hønsebur, så det var godt, at hønsene var væk). Træet parterede vi, og jeg savede noget af det, samt kørte det savede ned i ²arbejdsrummet.
Vejret: Snefaldet i går ophørte ved aften. I dag var det overskyet, midt på dagen kun tyndt overskyet. Hen mod aften kom der lidt sne, eller isslag var de nærmest. Temperatur: ÷ 12 ÷ 7 ÷ 5 gr. Vind: S, NNØ. - NB: Om aftenen sneede det meget og føg lidt.

°°Aften: Jeg var til engelsk.

21/2 56, tirsdag. Til morgen savede jeg noget brænde i ²arbejdsrummet. Næst kløvede jeg de tykke stykker af træet, som vi fældede i går. De kløvede stykker stod jeg så på bakken og savede, samt kløvede det ud til brænde. - Et tidspunkt om eftermiddagen fældede ¹far og jeg endnu en eg ved siden af den vi fældede i går, men vi parterede den ikke i dag.
Vejret: Først overskyet, senere klaret op, så det et kort tidspunkt var næsten skyfrit, men igen overskyet, samt begyndende sne. Temperatur: ÷ 4 ÷ 3 ÷ 6 gr. Vind: Jævn til frisk, hen mod aften blæst. Overvejende SØ, dog skiftende mellem NØ og SØ.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3/3.

22/2 56, onsdag. Jeg bandt så godt som hele dagen kranse. Det er til Oline ”Rysse”, Ristinge, der skal begraves fredag. Det var mest større kranse, nemlig fra otte til femogtyve kroner. Derfor lavede jeg også bøjlerne efterhånden.- Lige før aften pillede jeg lidt rosenkål.
Vejret: Gennemgående skyfrit, mod aften dog overskyet og begyndende sne. Temperatur: ÷ 8 ÷ 5 ÷ 6 gr. Vind: Overvejende Ø, frisk. - NB: Den begyndende sne varede kun kort, men det føg dog noget.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3/3, samt læste i en bog, som jeg lånte på biblioteket i mandags: Johannes V. Jensen: Dr. Renaults fristelser.
23/2 56, torsdag. Så godt som hele dagen bandt jeg kranse som i går. Da jeg var færdig hen på eftermiddagen, satte jeg tråd i blomster til at pynte med.
Vejret: ÷ 7 ÷ 5 ÷ 5 gr. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg var til engelsk. Det plejer jo at være om mandagen, men dette var en ekstra dag, der blev arrangeret.

24/2 56, fredag. Til morgen savede jeg nogle enkelte egestykker i ²arbejdsrummet og arbejdede så ellers på at partere egen, som vi fældede den 21. Der var dog om formiddagen også lidt at hjælpe til med angående kransene, som vi har til i dag (se i går og den 22.). Noget af det parterede træ savede jeg til brænde. ¹Far pyntede kirke om formiddagen og var om eftermiddagen med til begravelsen.
Vejret: Det var et pragtfuldt landskab at vågne op til i dag. Ganske vist var det lige til morgen så tåget, at der ikke kunne ses langt frem, men da den lettede, blev det helt skyfrit, og alt lyste da umådelig smukt op ved at være dækket af et tykt lag rim, der ikke helt forsvandt i løbet af dagen. Temperatur: ÷ 11 ÷ 7 ÷ 10 gr. Vind NNV, svag.

°°Aften: Jeg lagde sidste hånd på kladden til ³Nørups kursus opgave 3/3 og begyndte at skrive manuskript.

25/2 56, lørdag. Det meste af formiddagen lavede jeg kransebøjler samt var med til at forberede ¹fars varetur til Ristinge. - En time før middag begyndte jeg at save brænde som sædvanlig og var ved det hele eftermiddagen også.
Vejret: Rimfrost om natten, dog ikke helt så megen rim som i går. Om dagen var det lidt skyet, men ellers sol den meste tid. Temperatur: ÷ 12 ÷ 4 ÷ 4 gr. Vind: NV,V, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg skrev lektie til engelsk og afskrev efter kladden manuskriptet i ³Nørups kursus op-gave 3/3, hvormed jeg blev færdig.

26/2 56, søndag. ³Formiddagspligt. Lidt hen på formiddagen oversavede ¹far og jeg et stykke egestamme af egen, vi fældede den 10., og derefter savede jeg det til brænde i ²arbejdsrummet (Vi havde ellers travlt med at binde kranse, men der var ikke mere brænde. Vi har nemlig hele vinteren fyret med brændet, efterhånden som vi har lavet det - for at spare det dyre udenlandske brændsel). - Resten af formiddagen bandt jeg kranse. - Om eftermiddagen spillede jeg en del og læste i ”Dr. Renaults fristelser”.
Vejret: Gennemgående overskyet, diset og senere tåget, men ingen egentlig nedbør. Tempe-ratur: ÷ 3 0 0 gr. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen.

27/2 56, mandag. Jeg bandt hele tiden kranse. De jeg bandt i går var til begravelse i ³Bagenkop i dag, hvortil der var en snes stykker, hvoraf mange var store signerede. I morgen (den 28.) er der igen begravelse i ³Bagenkop, og det var til den jeg bandt i dag. Til den er der også mange kranse. Bøjlerne til de store lavede jeg efterhånden. - ¹Far var et stykke tid før og efter middag i Rudkøbing og fik blandt andet noget brændsel med hjem, så jeg ikke skulle save i dag.
Vejret: Tåget og lidt fugtigt. Temperatur: + 1 + 1 +1 gr. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg var til engelskundervisning.

28/2 56, tirsdag. Til morgen bandt jeg kranse til begravelsen i ³Bagenkop i dag, hvortil der var mange kranse, og mange af dem var store. Da vi var færdige, ryddede jeg op i ²arbejdsrummet, og resten af dagen lavede jeg kransebøjler.
Vejret: Overskyet og om formiddagen kraftigt snefald. Det blæste noget, og selv om det næsten var tøvejr og sneen derfor tung, føg den alligevel lidt, så sneplovene måtte ud. Om eftermiddagen blev det til regn et stykke tid. Lidt hen på eftermiddagen dog opholdsvejr, men endnu overskyet og diset, til dels fugtigt. Temperatur: 0 0 + 2 gr. Vind: SV, om formiddagen ret kraftig blæst, om eftermiddagen jævn til frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3/s. Det er opgaven om psykologisk begrun-delse, hvor jeg har valgt emne ”Ansvar og straf”.

29/2 56, onsdag. I dag havde vi atter kranse, denne gang her i Humble. Der var dog ikke så mange, idet der var otte. Dem bandt jeg så om formiddagen og var færdig klokken 11. - Indtil middag parterede jeg lidt, der endnu manglede af træet, vi fældede den 21. – Om eftermiddagen savede jeg lidt af det parterede i ²arbejdsrummet, og ¹far og jeg hjalpes ad med at save nogle knuder, der ikke kunne kløves som de var. – Resten af dagen (fra kaffetid) pillede jeg rosenkål, som ¹far i dag havde hentet hjem på stokke.
Vejret: Overskyet og fugtigt. Den meste tid lettere regn. Temperatur: + 1 + 2 + 1 gr. Vind: V, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3/s samt læste lidt i ”Dr. Renaults fristelser”.


Marts 1956

1/3 56, torsdag. Først på formiddagen pillede jeg rosenkål og bandt derefter et par kranse. Resten af formiddagen savede jeg lidt brænde. Om eftermiddagen oversavede ¹far og jeg egestammen, vi fældede den 21., forskellige steder, og vi fældede endnu en mindre eg ved siden af, som jeg så parterede - undtagen det tykkeste af stammen. Desuden kløvede jeg stykkerne af først omtalte eg.
Vejret: Om natten nedbør, overvejende som slud. Om dagen efterhånden nogen opklaring med lidt sol, senere på ny overskyet. Temperatur: + 1 + 3½ + 1 gr. Vind: NV,V, frisk til blæst, om aftenen storm.

°°Aften: ¹Mor, ¹far, ¹drengene og ¹bedstefar var oppe ved ¹Alfred. Der var ingen anledning. Jeg blev hjemme, fordi jeg havde ³tandpine. Den var dog ikke værre, end jeg kunne arbejde lidt på ³Nørups kursus opgave 3/3. ³Tandpinen blev værre om natten, så jeg næsten ikke fik sovet. Det var en drøj nat at komme igennem.

2/3 56, fredag. Bortset fra at jeg bandt en enkelt krans, der tillige med de jeg bandt i går er til begravelse i Magleby i dag, pillede jeg rosenkål hele dagen igennem. - Dog, om eftermiddagen ved tretiden var jeg oppe at få trukket en tand ud ved dr. ¹Bjørnson. Jeg led af slem ³tandpine og besluttede derfor at bringe en ende på lidelserne.
Vejret: Om natten kraftige regnbyger og storm. Om dagen ingen nedbør, men overvejende overskyet, dog vekslende skydække. Temperatur: + 3 + 4 + 3 gr. Vind: NV, kraftig blæst til storm.

°°Aften: Jeg læste lidt i ”Dr. Renaults fristelser”.

3/3 56, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. Da det var gjort, lavede jeg nogle små buketter til at sætte i kirkestole ved pyntning af kirke, og jeg bandt gran på nogle tynde lister til en bue, også til pyntningen. – Om eftermiddagen savede jeg brænde, den jeg kløvede den 1. Jeg kløvede det færdigt efterhånden. - ¹Far pyntede kirke i Ristinge til bryllup om eftermiddagen og blev derude, til det var forbi, og pillede det da ned.
Vejret: Først på dagen overskyet, senere opklaring, efterhånden næsten skyfrit bortset fra lidt dis. Temperatur: + 4 + 5 + 1 gr. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg læste i en bog af Victor Hugo: ”Dødsdømt”, som jeg lånte på biblioteket den 20/2.

4/3 56, søndag. Fridag. – Om morgenen inden jeg stod op læste jeg i ”Dødsdømt” som i aftes, og det fortsatte jeg med efter at være kommet op, til jeg var færdig. Det var en lille roman, der fængslede mig meget. Ellers bestilte jeg ikke noget særligt om formiddagen. - Om eftermiddagen havde ¹Richard Thorlev bebudet sin ankomst, men han kom ikke, førend klokken var hen ved fem, fordi han havde haft et knallertuheld på vejen herud. Vi fik en lille samtale, og jeg spillede lidt for ham. Klokken seks kørte han hjem. Indtil han kom, læste jeg lidt, spillede eller bestilte ikke noget særligt.
Vejret: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen. Da jeg kom hjem, læste jeg i ”Mona” af Hall Caine.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen. Da jeg kom hjem, læste jeg i ”Mona” af Hall Caine.

5/3 56, mandag. Lige til morgen ryddede jeg op i ²arbejdsrummet. Ellers savede jeg brænde hele dagen (som den 3.). Jeg kløvede det til små stykker efterhånden.
Vejret: ÷ 1 + 1 ÷ 1 gr. Nattefrost, og i skygge også lidt frost om dagen. Vind: NNV, frisk.

°°Aften: Jeg var til engelskundervisning.

6/3 56, tirsdag. Et stykke op ad formiddagen savede jeg brænde og kløvede som sædvanlig. - Midt på formiddagen fældede ¹far og jeg endnu en eg. Fra lidt før middag og hele eftermiddagen dels reparerede og dels lavede jeg nye kasser af gamle brædder. Det var størrelsen, vi normalt bruger til blandt andet tulipanløg. I dette tilfælde skulle de bruges til at lægge kartofler til spiring i. ¹Far passede brædderne til, så jeg blot skulle slå dem sammen.
Vejret: Lige til morgen var det klart og sol, men ret pludseligt blev det overskyet. Midt på formiddagen kom der ret kraftigt snefald, der om eftermiddagen gik over til regn. Sidst på eftermiddagen tørvejr. Temperatur: ÷ 1 0 0 gr. (tø om eftermiddagen).

°°Aften: Jeg læste i bogen ”Mona” som i søndags. Det er en roman, der var så god, at jeg anser den for én af de bedste jeg har læst.

7/3 56, onsdag. Lige til morgen lavede jeg lidt flere kasser som i går. Ellers parterede jeg egen, som vi fældede i går. De tykke stykker kløvede jeg. Jeg begyndte desuden at save til brænde som sædvanlig. – ¹Far kørte klokken 9 til Svendborg, blandt andet skulle ³bilen til eftersyn.
Vejret: Næsten skyfrit, men koldt. Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 1 gr. Vind: N, NØ, frisk til blæst.

°°Aften: ¹Mor, ¹far og ¹bedstefar var ovre ved ¹Karla Pilegård til fødselsdag. ¹Drengene gik i seng med det samme, så jeg var ene her i stuen. Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3/s.

8/3 56, torsdag. Til morgen hjalp jeg til med at forberede ¹fars varetur til Humble, og jeg plukkede dernæst en spand rosenkål. - Ellers savede jeg hele dagen som sædvanlig og kløvede det savede (Jeg bandt også krans til morgen).
Vejret: Om formiddagen næsten skyfrit, senere om eftermiddagen noget mere skyet, dog til tider sol. Temperatur: ÷ 3 ÷ 1 0 gr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev noget lektie til engelsk.

9/3 56, fredag. Jeg savede hele dagen omtrent som sædvanlig og kløvede efterhånden. Ved halvfemtiden havde jeg fået fri, fordi det var meningen, at jeg ville til Rudkøbing for at handle og så besøge ¹Richard Thorlev ved samme lejlighed. Men da jeg var ved at gøre cyklen klar, opdagede jeg, at slangen var ved at gå igennem det tyndslidte dæk på forhjulet, så det var for farligt at køre ud.
Vejret: Til dels skyfrit eller letskyet og fint. Temperatur: Lidt over eller omkring frysepunktet. Vind: Jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede en lille smule på ³Nørups kursus opgave 3/s.

10/3 56, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Da det var gjort, bandt jeg kranse, hvilket jeg gjorde hele dagen, bortset fra, at jeg plukkede noget rosenkål om formiddagen. Kransene var til begravelse i morgen. (Det er Grouleff, der skal begraves).
Vejret: Tåget og lidt fugtigt først på formiddagen Om eftermiddagen efterhånden klaret op til sol. Temperatur: ÷ 1 + 1 0 gr.

°°Aften: Jeg var nede ved ¹Bent og ¹Henrik, der var ene hjemme. Jeg kom hjem klokken 1.20.

11/3 56, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg satte tråd i blomster til klokken var halvti (kranseblomster). Dernæst kørte jeg noget brænde af det i torsdags og fredags savede ned ved fyret, og jeg ryddede lidt op i ²arbejdsrummet. – Om eftermiddagen spillede jeg noget, og jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3/s. Jeg skrev manuskript.
Vejret: Lidt skydække først på formiddagen, men om eftermiddagen skyfrit. Det var smukt vejr, men gennemgående frost i skygge. Temperatur: ÷ 3 0 ÷ 1 gr. Vind: Ø, ret svag.

12/3 56, mandag. Først på formiddagen savede jeg lidt jeg endnu manglede af træet vi fældede den 6. Ellers ryddede jeg lidt op i skrammel som kasser, brædder, og andet heroppe uden for huset,. hvor hønsene har været. Lidt hen på eftermiddagen begyndte jeg at reparere det bur, som hønsene har været i. Det er ét vi har lånt af ¹Henry. Som nævnt den 20/2 væltede der et træ ned over det.
Vejret: Så godt om skyfrit. Temperatur: ÷ 3 0 ÷ 1½ gr. Kun lidt dagtø. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg var til engelskundervisning. Desuden var jeg på biblioteket at låne to bøger: Hall Caine: ”Trællen” og Kipling: ”Kim”.

13/3 56, tirsdag. Lige til morgen bandt jeg en krans. Dernæst fældede jeg et par små træer, der stod i østkanten af ²Skoven. lige ved drivhusgrunden, og jeg parterede dem. Resten af dagen – det var fra midt på formiddagen godt og vel – gravede jeg grund (den østre). ¹Far havde begyndt lidt i går. - ¹Far var om formiddagen i Rudkøbing for at få ³bilen synet, og om eftermiddagen var han til generalforsamling i Gartnerforeningen – ligeledes i Rudkøbing.
Vejret: Delvis overskyet, men ellers smukt. Temperatur: ÷ 2 + 3 + 1 gr. Vind: NØ, svag.

°°Aften: Jeg skrev på manuskript som i søndags, og jeg læste i ”Trællen” (se i går).

14/3 56, onsdag. Hele dagen indtil klokken fire gravede jeg som i går. - Efter nævnte tid kørte jeg et par børfulde brænde ned i ²arbejdsrummet, og jeg plukkede rosenkål af hjemtagne stokke og pillede dem.
Vejret: Tirsdag aften og natten til i dag kom der lidt sne, der dækkede landskabet helt. I dag var det overskyet, men kun lidt nedbør. Temperatur: ÷ 2 + 1 ÷ 2 gr.

°°Aften: Jeg blev færdig med manuskript til ³Nørups kursus opgave 3/s.

15/3 56, torsdag. Til morgen og først på formiddagen pillede jeg rosenkål samt bandt en krans.- Resten af dagen gravede jeg drivhusgrund.
Vejret: Overskyet, men kun ganske lidt ubetydelig sne. Temperatur: ÷ 2 0 ÷ 2 gr. Vind: SØ, frisk.

°°Aften: Jeg skrev noget lektie til engelsk og læste ”Trællen” færdig.

16/3 56, fredag. Til at begynde med bandt jeg et par kranse. - Resten af dagen huggede jeg ris på pladsen ned mod ¹Rasmi Jeppesens mark (altså mod vest). Der skal bierne flyttes op, og vi fik da også båret 3 bistader op i dag, idet ¹far om eftermiddagen jævnede og gjorde klar, hvor de skulle stå.
Vejret: Overvejende overskyet eller letskyet. Ingen nedbør. Temperatur: ÷ 2 0 ÷ 1 gr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg cyklede herhjemmefra klokken 18 for at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge, samt for at besørge nogle ærinder i Rudkøbing. Jeg var først i Rudkøbing, hvor jeg købte et par plektre til mandolin og nogle reservestrenge. Desuden købte jeg en retskrivningsordbog. På hjemvejen kiggede jeg så ind til ¹Richard. Vi fik en hyggelig samtale, og vi læste højt for hinanden af vore vers. Jeg fik kaffe der, og kørte da klokken var 22. Jeg var hjemme klokken 22.45.

17/3 56, lørdag. Til morgen pillede jeg rosenkål samt var med til at forberede ¹fars varetur til Ristinge., hvorefter jeg savede lidt træ, hvad jeg fortsatte med til lidt efter middag. - Så hjalp jeg til med at flytte bier (se i går). Mens ¹far jævnede og passede pladsen til for hvert stade, huggede jeg ris som i går. Ellers hjalp jeg til med at bære. Vi nåede at få dem alle op i dag (med undtagelse af to tomme stader).
Vejret: - Overvejende overskyet eller letskyet, men ingen nedbør. Temperatur: ÷ 1 + 1 ÷ 1 gr. Vind: SØ, jævn (mod aften frisk).

18/3 56, søndag. Fridag. – Om formiddagen spillede jeg en del, men lavede ellers ikke noget særligt. – Om eftermiddagen var jeg cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge. Han havde lidt travlt med at ordne nogle hestehår, som han skulle sende et sted hen, men jeg kunne godt snakke med ham alligevel, og desuden læste jeg noget af en roman, han har skrevet. Da vi havde fået kaffe, var vi ude i Fårevejle skov. Det var en dejlig tur for mig, fordi jeg ikke har været der før. (Jeg kørte op klokken 12.45 og kørte hjem klokken 17.15. Var hjemme 17.55.
Vejret: Vekslende skydække, brudte skyer, hvorigennem solen af og til tittede frem. Tempera-tur: ÷ 1 + 1 0 gr. Vind: SØ. frisk.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild og bestilte ellers ikke noget særligt.

19/3 56, mandag. Det første jeg lavede var at rydde op i ²arbejdsrummet, og resten af formiddagen hjalp jeg til med at lave et par hylder i hver side af ²butiksdrivhuset, og jeg ryddede op der. Hylderne var til blomster. - Indtil klokken 14.50 (fra middag) pottede jeg lidt påskeliljer, der var taget ind fra ²Skoven her. - Resten af dagen savede jeg noget æbletræ, der lå på jorden over for ²butikken (på ²bi-jorden) til brænde.
Vejret: Sol, men dog lidt skyet. Temperatur: ÷ 2 + 1 ÷ 1 gr. Vind: ØSØ, frisk.

°°Aften: Jeg var til engelskundervisning, og desuden var jeg på biblioteket at låne ”Menneskets herre” af Hall Caine. – Vi holdt op med engelsk klokken godt 21 - i modsætning til ellers hen mod halv elleve, fordi ¹Gotfredsen var optaget fra først nævnte tid. Derfor fik jeg tid til at læse lidt i nævnte bog, da jeg kom hjem.

20/3 56, tirsdag. Til morgen bandt jeg et kors, og til klokken 9 pillede jeg rosenkål. Derefter fældede ¹far og jeg en eg, der stod ud for købmanden’s, og jeg parterede den, undtagen stammen. Dernæst savede jeg noget mere æbletræ (se i går), og resten af dagen savede jeg så det jeg havde parteret af egen.
Vejret: Om formiddagen næsten skyfrit, om eftermiddagen også sol et stykke tid, men efter-hånden tiltagende skydække. Temperatur: ÷ 2 + 1 0 gr. Vind: SØ, frisk.

°°Aften: Jeg skrev noget lektie til engelsk og hørte så ellers radio. Det var ”Jeppe på Bjerget”, jeg hørte.

21/3 56, onsdag. Først på formiddagen pottede jeg nogle fra ²Skoven indtagne påskeliljer. - Dernæst parterede ¹far og jeg stammen af egen, som vi fældede i går, og jeg kløvede stykkerne ud. Resten af dagen – det var fra midt på formiddagen – savede jeg træet til brænde og kløvede. PS: ¹Drengene var til årsprøve i skolen i dag.
Vejret: Kun lidt skyet og smukt. Temperatur: + 1 + 5 + 2 gr. Vind: SØ, jævn til frisk.
°°Aften: Vi var alle sammen oppe ved ¹Alfred’s at få kaffe, fordi det var deres bryllupsdag.

22/3 56, torsdag. Til morgen pillede jeg lidt rosenkål samt hjalp til med at forberede ¹fars varetur til Humble. - Resten af formiddagen og til kaffetid om eftermiddagen savede jeg noget af det tykkeste ris fra nogle ege, vi savede sidste år. - Resten af dagen var ¹far og jeg beskæftiget med at rydde lidt små træer og ris, der stod i kanten på modsatte side af gangen, hvor bierne står. Det er meningen, at der skal laves rundkørsel, så der kan køres med ³bilen der.
Vejret: Indtil et stykke hen på eftermiddagen var det ikke så meget skyet, og det var fint solskinsvejr, men senere blev skydækket tiltagende. Temperatur: ÷ 1 + 5 + 3 gr. – Nattefrost. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg var til engelskundervisning.

23/3 56, fredag. Lige til morgen pottede jeg lidt fra ²Skoven indtagne påskeliljer. - Ellers var jeg hele dagen beskæftiget med at rydde nogle trærødder, der var der hvor vi som omtalt i går skal have lavet rundkørsel. (Det var blandt andet rødderne til træerne, vi ryddede (fældede) i går).
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. (Solen sad, som den ofte gør, når der er regn i vente). Temperatur: + 2 + 5 + 3 gr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg skrev noget lektie til engelsk og læste i ”Menneskets herre”, biblioteksbogen fra den 19.

24/3 56, lørdag. Til morgen bandt jeg en krans samt var med til at forberede ¹fars varetur til Ristinge. - Ellers arbejdede jeg med at rydde rødder ligesom i går. Det var et temmelig besværligt arbejde, for det var ikke helt små rødder at rydde med håndkraft.
Vejret: Skyfrit bortset fra lidt sløret en gang imellem og årets hidtil fineste forårsdag. Tempe-ratur: + 1 + 7 + 4 gr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg var til afslutningsfest ved aftenskolen. Det foregik i kommuneskolen. Det var alle de hold der har deltaget i aftenskole, der holdt fest. Først blev der vist tre film, så var der kaffebord, dernæst blev der holdt et lille ”andespil”, hvor gevinsterne dog ikke var ænder, men nogle små-ting. Sluttelig var der dans.

25/3 56, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg hjalp til med at rydde nogle udgåede brombær i den sydøstlige del af ²Skoven, altså i hegnet ud mod ¹Georg Jakobsens mark. Det blev brændt af. Desuden huggede eller klippede jeg små ris der var groet op mellem frugttræerne. – Om eftermiddagen var ¹Bent her fra lidt før halvto til tre. Vi bestilte da ikke noget særligt. - Resten af eftermiddagen læste jeg lidt, eller bestilte ikke noget særligt.
Vejret: Lidt sløret, letskyet. Temperatur: 0 + 6 + 3 gr. Nattefrost. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Den meste tid læste jeg i ”Menneskets herre”.

26/3 56, mandag. Hele dagen indtil klokken halvfem savede jeg brænde. Det var det tykkeste af ris her lå rundt omkring. – Den sidste time før fyraften hjalp jeg til med at rydde op uden for ²butikken. Det havde ¹mor og ¹far samt ¹drengene begyndt på om eftermiddagen , og for at blive færdige til aften (hvad vi dog ikke blev), skulle jeg hjælpe til. - Jeg kørte nogle store sten op i den øvrige stenbunke fra drivhusgrunden.
Vejret: Næsten skyfrit, dog mod aften letskyet og meget smukt. Temperatur: + 1 + 7 + 2 gr. Vind: SØ, S, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg var til engelskundervisning for sidste gang. Ganske vist havde vi jo afslutningsfest i lørdags, men dette var en ekstra gang ¹Gotfredsen ville give os, fordi der adskillige gange i vinter ikke var mødt fuldt op, så vi af hensyn til de udeblivende ikke kunne gøre så meget ved det. Engelskkursuset begyndte den 21/11 i fjor. Jeg har været med i alt 19 gange og har kun forsømt én gang, nemlig den allerførste. Det var den 14/11.

27/3 56, tirsdag. Først på formiddagen ryddede jeg færdig, det sidste fra i går. Resten af dagen til halvfiretiden arbejdede både ¹far og jeg på dels at lave gang hen for gavlen af drivhuset ved ²butikken, så der kan gås den vej op til stenen, og dels gravede vi noget mere af ”rabatten” op- efter fra nævnte gang til den næste gang (altså mod vest). Sidst på eftermiddagen plukkede vi en del rosenkål og bandt et par kranse.
Vejret: 0 + 7 + 3 gr. – Nattefrost. Vind: SØ, jævn til frisk.

°°Aften: ¹Frode (Bendixen) og hans kone var heroppe for at vise os lysbilleder (farvebilleder), som ¹Frode selv havde fotograferet. Der var blandt andet et af ¹Keilgård, ”faster” ¹Marie og ¹bedstefar, som blev taget til ¹bedstefars fødselsdag, men i øvrigt var der mange andre. Det var meget smukke billeder. - Desuden fik de kaffe her.

28/3 56, onsdag. Først forberedelser til ¹fars vareture i Humble og Ristinge, som i anledning af helligdagene blev kørt i dag - om formiddagen i Humble og om eftermiddagen i Ristinge. Resten af formiddagen pillede jeg noget rosenkål. - Om eftermiddagen dels savede jeg noget brænde, og dels ekspederede jeg i ²butikken eller kørte lidt byærinder. Der var godt kundebesøg i anled-ning af helligdagene.
Vejret: Så godt som skyfrit og smukt. Temperatur: 0 + 8 + 3 gr. Nattefrost. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg spurgte ¹mor og ¹bedstefar ud om spørgsmålet i ³Nørups kursus opgave 3/ 4. Det samme spørgsmål har jeg lige fået svar på fra ¹Gunhild. Desuden læste jeg i ”Menneskets her-re”.

29/3 56, Skærtorsdag. ³Formiddagspligt. Jeg ryddede først lidt op i ²arbejdsrummet og lavede så små buketter til at sætte i kirkestole, og jeg bandt gran på lister ligesom den 3., også til kirkepyntningen.. ¹Far og ¹mor pyntede Ristinge kirke til bryllup om eftermiddagen. - Sidst satte jeg knappenåle i lys, som skulle sættes i stolene. - Om eftermiddagen var jeg den allermeste tid beskæftiget med at skrive kladde til ³Nørups kursus opgave 3/ 4. Jeg sad i verandaen, hvor der var dejligt at sidde i dag i det herlige vejr.
Vejret: Skyfrit og meget smukt. Temperatur: 0 + 4 + 5 gr., - Nattefrost. vind: Ø. ret svag.

°°Aften: Hovedsageligt læste jeg i ”Menneskets herre”.

30/3 56, Langfredag. Fridag. Til morgen inden jeg stod op læste jeg i ”Menneskets herre”. Om formiddagen spillede jeg blandt andet og lavede ellers ikke noget særligt. - Om eftermiddagen arbejdede jeg energisk med at skrive manuskript til opgaven, jeg skrev kladde til i går, og jeg nåede at blive færdig. Ligesom i går sad jeg i verandaen, men der var ikke så dejligt varmt som i går.
Vejret: Gennemgående tyndt overskyet og så godt som ingen sol. Dog ellers pænt vejr. Tem-peratur: + 4 + 9 + 5 gr. Vind: skiftende, senere Ø eller NØ, jævn til svag.

°°Aften: Jeg gav nogle af opgaverne til ³Nørups kursus brev 3 en sidste gennemlæsning og læste lidt i ”Menneskets herre”.

31/3 56, lørdag. Først bandt jeg en krans og plukkede så en kasse rosenkål (lille), samt hjalp til med forberedelser til ¹fars vareture i Humble og Ristinge. (Der blev kørt i Humble om formiddagen og i Ristinge om eftermiddagen). - Resten af dagen var jeg mest beskæftiget med at save brænde (det tykke af ris, som jeg fandt rundt omkring). - Sidst på eftermiddagen var jeg i Ristinge ved ¹far med noget rødkål. Det skulle vi have hos ¹Flindt, men han var ikke kommet, da ¹far kørte, så derfor var jeg nødt til at cykle ud med det. – Jeg bragte også noget af den savede brænde ned i ²arbejdsrummet samt tændte ild i kakkelovnen.
Vejret: Skyfrit og meget smukt. Temperatur: + 2 + 10 + 4 gr. Nattefrost. vind: Ø, SV, jævn.

°°Aften: Ligesom i aftes gennemlæste jeg nogle af opgave til ³Nørups kursus 3. brev og gjorde det klar til afsendelse.


April 1956

1/4 56, søndag. Påskedag. Fridag. – Om formiddage læste jeg en del i ”Menneskets herre (det gjorde jeg også før jeg stod op). Desuden spil ede jeg en del, men bestilte ellers ikke noget særligt. - Om eftermiddagen var jeg indtil kaffetid nede ved ¹Bent. Vi sad blot og snakkede sammen. Efter kaffetid var vi ude at gå en tur. Vi gik op i byen, ved Kock om igennem Hallinggaden og hjem ad landevejen. Da vi kom hjem (16.45) læste jeg i ”Menneskets herre”.
Vejret: Overskyet og om natten lettere regn. Køligt. Temperatur: + 3 + 4 + 3 gr. Vind: mellem NV og NØ. jævn til frisk, midt på dagen blæst.

2/4 56, mandag. 2. påskedag. ³Formiddagspligt: ¹Far og jeg fældede en eg, der stod ud mod ¹Rasmi Jeppesens mark lige ved købmandens have. Jeg parterede så meget jeg kunne uden ³skovsaven og savede noget af det. – Om formid agen studerede jeg kursus, spillede samt læste lidt i Christian Winthers ”Hjortens flugt”, eller jeg bestilte ikke noget særligt.
Vejret: Delvis overskyet, dog kunne solen bryde lidt igennem. Ret køligt. Temperatur: + 3 + 8 + 3 gr. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent i biografen at se det danske lystspil ”Det var på Rundetårn”. Det var til syvforestillingen, så jeg var hjemme klokken 21. Indtil jeg gik i seng, læste jeg i ”Hjortens Flugt”.

3/4 56, tirsdag. ¹Far og jeg var hele dagen beskæftiget med at stille et skur op til høns og ²wc. Det var i det øverste hjørne ved frugttræerne. Vi gjorde det på den måde, at vi gravede fire hjørnepæle i jorden, lagde tværstænger over og brugte så, hvad vi kunne finde af gamle brædder til siderne, foruden at vi satte et par mistbænkvinduer i.
Vejret: Overskyet (vekslende skydække), men lidt svag sol en gang imellem. Koldt. Tempera-tur: + 3 + 6 + 5 gr. Vind: V, frisk.

°°Aften: Hen på aftenen læste jeg i ”Hjortens Flugt” samt arbejdede lidt på ³Nørups kursus op-gave 4/c.

4/4 56, onsdag. Igen i dag arbejdede vi hele dagen på at lave hønsehus som i går. Vi nåede så langt, at vi fik lagt tagsten på også, men vi fik dog ikke gjort dem fast. Tagstenene fik vi oppe ved ¹Alfred, som havde nogle liggende.
Vejret: Om formiddagen vekslende temmelig tæt skydække og koldt. Senere lidt mindre skyet og mildere, dog temmelig køligt. Temperatur: + 2 + 6 + 3 gr. Vind: NØ, NV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 4/c.

5/4 56, torsdag. Først på dagen forberedelser til ¹fars varetur i Humble, og jeg plukkede lidt rosenkål. Resten af dagen savede jeg brænde. - Om eftermiddagen arbejdede vi igen på at lave hønsehus og ²wc. Jeg bandt tagstenene fast med ståltråd, foruden lidt andet arbejde, og ¹far lavede skillerum til ²wc.
Vejret: Vekslende skydække, det drev med byger, og om formiddagen kom der en kort kraftig haglbyge. Der var sol mellem bygerne, men alligevel var det koldt. Temperatur: + 1 + 4 + 2 gr. Nattefrost. Vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg lyttede til folketingsdebat i radioen. Det var om strejkesituationen, der nu har stået på siden omkring 20/3. – En gang imellem hørte jeg ikke efter, men arbejdede på ³Nørups kur-sus opgave 4 c.

6/4 56, fredag. Indtil klokken 10.30 ryddede jeg op, dels i drivhuset over ²arbejdsrummet, og dels i ²arbejdsrummet. I drivhuset var det nogle blomster, jeg stillede i orden. – Resten af dagen arbejdede vi igen på hønsehus og ²wc. Vi blev delvis færdige, og hønsene kom op i dag efter at have været oppe ved ¹Alfred siden den 19/2.
Vejret: Om natten kom der et lag sne, der var nok til at gøre alt hvidt. Det meste tøede i løbet af dagen. Om dagen var det koldt med vekslende skydække og til tider hagl- eller snebyger. Temperatur: 0 + 1 0 gr. Nattefrost og kun lidt dagtø. Vind: NØ, frisk, til tider ret kraftig blæst.

°°Aften: Jeg læste lidt i ugeblad og arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 4/c.
PS: I dag fik jeg brev 3 i ³Nørups kursus tilbage med rettelser og kommentarer.

7/4 56, lørdag. Først forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. Dernæst lidt forskelligt arbejde, blandt andet ryddet op i ²butikken og stillet noget nyligt hjemkommen blomster- og grøntsagsfrø i frøkasse. - Dernæst plukkede jeg noget rosenkål. - Om eftermiddagen kørte jeg lidt byærinder på cykel, og ¹far og jeg forberedte at blande en bunke blomsterjord, men vi fik kun samlet de forskellige slags, der skulle i, da der kom bud fra ¹Henry, at det var ham belejligt at køre en rest grundsten fra drivhusene, grundsten der endnu lå ved ¹Helge. (¹Henry var tidligere bestilt til det). Så måtte vi til det, og vi nåede at få det hele op, men så blev klokken også 18.45.
Vejret: Der faldt i aftes atter et lag sne, der gjorde alt hvidt, men det forsvandt i løbet af dagen. Om dagen var det skyfrit med køligt vejr. (Så godt som kun tø i solen). Temperatur: ÷ 4 + 1 0 gr. Vind: NØ, jævn til ret svag.

8/4 56, søndag. Fridag. – Om formiddagen spillede jeg nogen tid, ryddede op i mine sager i skabet og læste i ”Hjortens flugt”. - Om eftermiddagen bestilte jeg ikke noget særligt. - ¹Karla Pilegård var her sidst på eftermiddagen:, så jeg sad og lyttede efter, hvad der blev talt om.
Vejret: Om formiddagen delvis overskyet, men lidt ”forsøg” på sol. Om eftermiddagen overskyet og tåget til dels fugtigt vejr. Temperatur: 0 + 3 + 2 gr. Nattefrost. Vind: S, jævn.

°°Aften: Først på aftenen var ¹Bent og jeg ude at gå en tur op i byen. Resten af aftenen lavede jeg ikke noget. - ¹Alfred’s var heroppe at få kaffe. Der var ingen anledning.

9/4 56, mandag. Først på formiddagen kørte jeg nogle gamle bræddestumper, der lå lige ved siden af det nye hønsehus, ned i ²arbejdsrummet til tørring. Resten af formiddagen – det var fra halvtitiden – var ¹far og jeg oppe i marken ved Hallinggaden at rydde rosenkålene. (Vi huggede dem af ved roden med økse og lagde dem i rækker). Om eftermiddagen kørte vi stokkene ned i Ejnar’s mose (Præstemarken). Der var to læs i ³bilen, foruden nogle med mere kål på endnu, som vi havde med hjem til middag. - Resten af dagen – fra klokken 15 – var ¹far og jeg beskæftiget med at planere og lave forlænget trappe lige uden for trappen til huset på østsiden. Trappen skal være hen til hønsehuset.
Vejret: Overskyet og til tider lettere støvregn, men ellers overvejende nedbørsfrit. Temperatur: + 4 + 7 + 5 gr. Vind: SV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg var på biblioteket med en bog, men lånte ingen med hjem. - Dernæst skrev jeg versene af fra kladden til ³Nørups kursus opgave c som færdigt manuskript. - Sidst læste jeg i ”Hjortens flugt”.

10/4 56, tirsdag. Ligesom i går hjalp jeg til med at jævne samt med at sætte stenkant på de i går nævnte sted. Desuden ryddede jeg lidt op der rundt omkring (blandt andet fjernede jeg de sidste brædder og affald, der lå ved hønsehuset (se i går). - Sidst på eftermiddagen sorterede jeg nogle sten fra drivhusgrunden, der i lørdags blev kørt helt herop ved huset (den hvoraf vi tog sten til nævnte stenkant). Jeg lagde cementbrokker, natursten og mursten hver for sig.
Vejret: Til tider kun lettere skydække, men den meste tid overskyet. Til tider lettere ubetydelig regn. Temp: + 4 + 7 + 5 gr. Vind: SV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 4/e.

11/4 56, onsdag. Til morgen plukkede jeg lidt rosenkål af stokkene, vi tog hjem den 9. samt savede lidt af de nedtagne brædder (se den 9.). - Ellers var jeg hele tiden beskæftiget med at slæbe ris sammen i en bunke lige ved frugttræerne. Risene lå på pladsen lige ved siden af stedet hvor drivhuset skal bygges. - ¹Far satte som i går stenkant.
Vejret: Uden at der kom nogle, drev det med byger og var i det hele taget noget ustadigt med sol en gang imellem. Temperatur: + 3 + 6 + 4 gr. Vind: NV, blæst, om natten overvejende kuling.

°°Aften: Jeg skrev skitsen ”Kærlighed i hønsedrivhusården” af (efter manuskriptet til ³Nørups kursus , fri opgave) for at indsende den til ”Hus og Hjem” som forsøg på at sælge den.

12/4 56, torsdag. Til morgen forberedelser til ¹fars varetur i Humble. Derefter slæbte jeg ris som i går samt var i Ristinge med en blomst. - Om eftermiddagen ryddede jeg op og gjorde rent i haven over for ²butikken (²bi-jorden). - Sidst på eftermiddagen fik jeg lige begyndt at grave lidt dernede.
Vejret: Noget vekslende skydække med skiftende sol og skyet. Temperatur: + 2 + 7 + 5 gr. Nattefrost. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg lyttede til folketingsdebat i radioen. (Debatten var angående strejken. Mæglingsforslaget blev i dag forkastet, og forskellige partier har da fremstillet lovforslag, som blev vedtaget i nat (natten til fredag), så nu skal strejkerne afblæses).

13/4 56, fredag. Igen i dag gravede jeg som i går. – ¹Far begyndte om eftermiddagen at anlæg-ge mistbænke på det gravede.
Vejret: Næsten skyfrit og smukt. Vind: V, ret svag.

Aften: Først på aftenen bestilte jeg ingenting. Senere arbejdede jeg lidt på ³Nørups kursus op-gave 4/e.

14/4 56, lørdag. Til morgen forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Næst lavede jeg to ret store bøjler og bandt næst kransene. - Resten af formiddagen gravede jeg som i går, hvad jeg også gjorde om eftermiddagen indtil ved godt totiden. Efter den tid gjorde jeg rent og rev på et andet stykke ved siden af.
Vejret: en del skyet, fortrinsvis letskyet, til tider helt skyet med pænt vejr. Temp: + 5 + 8 + 5 gr. Vind: V, jævn til svag.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 4/e, men bestilte ellers ikke noget særligt. (¹Far og ¹mor var til andendagsgilde ved Carl og Clara i Hesselbjerg).

15/4 56, søndag. ³Formiddagspligt. Først lavede jeg en stor bøjle og bandt en krans. Resten af formiddagen var jeg beskæftiget med at rydde op på pladsen foran huset, hvor det er meningen, at der skal graves til havesager. – Om eftermiddagen var jeg cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge. (Kørte herfra klokken 12.45, var hjemme klokken 18.00). Vi sad på vækstedet (¹Richard havde nemlig travlt med at lave børster) og fik en hyggelig samtale om vore fælles interesser.
Vejret: Overskyet, til tider – især om eftermiddagen – kun tyndt overskyet og ”forsøg på sol”. Om formiddagen var det koldt. Temperatur: + 3 + 4 + 4 gr. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg lagde sidste hånd på ³Nørups kursus opgave 4/e og skrev altså versene som ma-nuskript.

16/4 56, mandag. Jeg ryddede færdig på pladsen, som jeg nævnte i går. – Fra midt på formiddagen gravede og jævnede jeg på samme plads (det var jeg ved hele resten af dagen).
Vejret: Så godt som overskyet, men lidt forsøg på sol en gang imellem. – Ret koldt. Tempera-tur: + 2 + 6 + 2 gr. Vind: Ø, jævn, senere lidt opfriskende.

Aften: Jeg skrev et brev til redaktør ¹Nørup og læste i ”Hjortens flugt”.

17/4 56, tirsdag. Hele dagen indtil klokken halvfem gravede jeg som i går. - Den sidste time dels tændte jeg op i kakkelovnen i ²arbejdsrummet (hvilket har været mit sidste arbejde før fyraften i den senere tid), og dels begyndte jeg at grave på trekanten, der er mellem gangen og vejen herop til lige foran huset.
Vejret: Overskyet, ingen nedbør, men efter årstiden meget koldt. (På Bornholm var der i dag snestorm - så meget, at man var i gang med sneplovene. Ved middagstid var der driver på op til 1 meters højde). Temperatur: + 1 + 3 + 2 gr. Vind: NØ, blæst, der om eftermiddagen aftog lidt til frisk.

°°Aften: Jeg læste ”Hjortens Flugt” færdig, men foretog mig ellers ikke noget særligt.

18/4 56, onsdag. Om formiddagen gravede jeg der hvor jeg begyndte lidt i går sidst på eftermiddagen – Om eftermiddagen gravede jeg drivhusgrund, hvilket jeg ikke har været ved siden den 15/3. (¹Henry’s var her i dag med et læs grus til støbningen).
Vejret: Næsten skyfrit bortset fra enkelte spredte skyer. Noget køligt, men ellers pænt vejr. Temperatur: + 2 + 6 + 6 gr. Nattefrost. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Vi var alle oppe ved ¹Alfred i anledning af hans fødselsdag.

19/4 56, torsdag. Til morgen forberedelser til ¹fars varetur i Humble. Resten af formiddagen gravede jeg grund som i går, det gjorde jeg også om eftermiddagen indtil klokken 16.00. Fra den tid var ¹far, ¹drengene og jeg oppe at rydde kålstokke (rødkål og hvidkål) på ²Hallinggade-jorden. - PS: I dag ringede ¹fars bror ¹Jens Christian fra Jylland og meddelte, at ¹bedstemor i dag til morgen pludselig var død, ramt af et hjerteslag.
Vejret: Til dels skyfrit, dog om eftermiddagen lidt spredte skyer, i øvrigt pænt vejr. Temperatur: + 3 + 10 + 7 gr. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: ¹Bent og jeg gik en tur op ved ²Harnbjerg for at nyde udsigten i det smukke vejr. Bagef-ter (fra klokken 20.30) bestilte jeg ikke noget særligt.

20/4 56, fredag. Til morgen bandt jeg to kranse. – Resten af dagen var jeg oppe ved ¹Alfred at hjælpe til med at tække. Jeg var hele tiden udstikker. (Der blev tækket uden på det gamle).
Vejret: Så godt som skyfrit og pænt vejr. Temperatur: + 3 + 10 + 6 gr. Vind: NØ, jævn, senere lidt opfriskende.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 4/f.

21/4 56, lørdag. Til morgen hjalp jeg lidt til med at forberede ¹fars varetur til Ristinge. - Fra klokken halvotte var jeg ligesom i går oppe at hjælpe ¹Alfred med at tække (lapning af huller), og jeg var som i går udstikker. Både i går og i dag fik jeg middagsmad deroppe.
Vejret: Gennemgående skyfrit og pænt vejr. Temperatur: + 3 + 6 + 5 gr. Nattefrost. Vind: NØ, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg læste lidt i blade, men bestilte ellers ikke noget særlig.

22/4 56, søndag. Fridag. Ja, nok var det fridag, men i går lovede jeg ¹Alfred at hjælpe til med at tække igen i dag, så jeg var der hele formiddagen til klokken 11.30. I dag blev der lagt rygning, og som de foregående dage var jeg udstikker. – Om eftermiddagen arbejdede jeg en lille smule på ³Nørups kursus opgave 4/f, og jeg spillede lidt. - Klokken 16.00 kom ¹Richard Thorlev her ud for at besøge mig. Vi sad i verandaen og snakkede, og jeg spillede lidt for ham på mandolin og violin.
Vejret: Om formiddagen og først på eftermiddagen kun lidt skyet, og det var sol. Lidt hen på eftermiddagen gik solen væk, og det blev tiltagende skydække. Temperatur: + 3 + 10 + 5 gr. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg tegnede på en ny tegning af udsigten, hvor ¹Thomsen’s, ¹Alfred’s, Anton’s og Mads’s ejendomme er med. (Det som jeg tegnede den 22., 23. og 24. maj sidste år. Jeg tegnede af efter den gamle tegning, der er blevet krøllet, så den ikke er så pænt mere. Jeg nåede det meste blyantarbejde.

¨23/4 56, mandag. Om formiddagen bandt jeg kranse, 2 til ¹bedstemor og ellers nogle stykker til begravelse i Ristinge på onsdag. – Om eftermiddagen til klokken 15 hjalp jeg til med at lægge kartofler, dels i jorden jeg gravede den 16. og 17., og dels i jorden som jeg gravede den 18. – Resten af dagen gjorde jeg ³bil ren.
Vejret: Til dels overskyet, til tider letskyet med pænt vejr. Temperatur: + 4 + 9 + 7 gr. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg læste lidt i blade, men bestilte ellers ikke noget særligt.

24/4 56, tirsdag. I dag kørte ¹far og ¹mor, ¹Alfred og ¹Meta til Jylland for at deltage ved ¹bedstemors begravelse. De tog med den første færge klokken 5.30 og kørte i vor egen ³bil. – Jeg passede ²butik, og ind imellem bandt jeg lidt kranse og ryddede op i ²arbejdsrummet samt varmede gule ærter, som ¹mor kogte i aftes til middag. Desuden passede jeg andet i køkkenet som kaffe og så videre. Kransene er til begravelse i morgen. Jeg skulle kun binde dem og bringe dem ned til ¹Ove i Kædeby, der så ville pynte dem.
Vejret: Overskyet eller let overskyet og om formiddagen let fnugregn. Om eftermiddagen over-vejende nedbørsfrit. Temperatur: + 4 + 7 + 5 gr. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg var først nede ved ¹Ove med nævnte kranse, og da jeg kom hjem, var ¹Bent oppe at se til mig indtil klokken 20.15. Resten af aftenen læste jeg lidt i blade, men bestilte ellers ikke noget særligt.

25/4 56, onsdag. Ligesom i går passede jeg ²butik, og ind imellem ryddede jeg færdigt i ²arbejdsrummet og ryddede op i drivhuset over ²arbejdsrummet. - Vi var i dag ovre ved ¹Karla Pilegård (Hesselbjerg) at spise til middag og aften. – Foruden nævnte arbejde var jeg i Ristinge med de kranse, jeg har bundet og ¹Ove i Kædeby pyntet; der var 7 kranse og 2 buketter. Buketterne ordnede jeg selv. - Om eftermiddagen lejede jeg ¹Ejvinds knallert (for at det ikke skulle vare for længe) til at køre til Fodslette på med en blomst. ¹Børge tog med hjem fra ¹Karla Pilegård, da vi havde spist til middag, for at være her, mens jeg besørgede blomsten. ¹Bedstefar var der hel eftermiddagen og ¹Gunnar og ¹Viggo gik derover ved femtiden.
Vejret: Om formiddagen overskyet, efterhånden letskyet og smukt, en overgang næsten lummert vejr. Om aftenen begyndte det at regne lidt. Temperatur: + 5 + 10 + 6 gr. Vind: S, svag.

°°Aften: Jeg spillede lidt, men bestilte ellers ikke noget særligt.

26/4 56, torsdag. Jeg var i Svendborg for at få speciallægeattest på mine svagheder ved øre og øjne til fremvisning på sessionen. (den 28.). Jeg tog med det første morgentog og rejste videre over Vemmenæs med rutebil over Tåsinge. Hos ørelæge Thrane var det ret besværligt, da en indgående undersøgelse skulle til. Hos øjenlæge Møller gik det nemt uden nogen egentlig undersøgelse. Klokken 14.00 vendte jeg næsen hjemad og var hjemme klokken 16.30. -Resten af dagen bestilte jeg ingenting.
Vejret: Letskyet eller ofte lidt overskyet med pænt vejr. Temperatur: + 5 + 11 (?) + 7 gr. Vind: S, ret svag.

27/4 56, fredag. St. bededag. Fredag. ³Formiddagspligt: Jeg bandt et par kranse, satte tråd i blomster og ryddede op i ²butikken samt i ²arbejdsrummet efter kranselavningen. Om eftermiddagen vaskede jeg mig først grundigt, fordi jeg skal til session i morgen. - Klokken 13.00 cyklede jeg til Henninge for at besøge ¹Richard Thorlev. Jeg havde min mandolin med og spillede lidt for ham og hans forældre. Desuden snakkede vi om forskelligt. Klokken 17.20 vendte jeg næsen hjemad og var hjemme klokken 18.00.
Vejret: Letskyet og meget smukt. Temperatur: + 4 + 12 + 8 gr. Vind: ØNØ, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen, bagefter læste jeg i blade.

28/4 56, lørdag. Om formiddagen var jeg på session i Rudkøbing. Jeg blev udskrevet til hjemmeværnet, det vil sige, at det er frivilligt, om jeg vil udføre tjeneste eller ej. (Det vil jeg ikke). Dog, hvis der bliver brug for mig. eller hvis den nu gældende ordning ændres, vil jeg blive indkaldt. (Jeg cyklede derop, kørte herhjemmefra klokken lidt før otte, sessionen skulle begynde klokken 9.15. Klokken 11.30 var jeg hjemme.). – Om eftermiddagen var der lidt byærinder, men ellers arbejdede vi (¹far og jeg) på at støbe grund til drivhus.
Vejret: Om natten lidt regn. Først på formiddagen overskyet, efterhånden opklaring til letskyet og ret smukt vejr. Temperatur: + 4 + 9 + 5 gr. Vind: NØ, om formiddagen frisk, senere jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

29/4 56, søndag. ³Formiddagspligt: Vi støbte drivhusgrund som i går eftermiddags. – Om eftermiddagen skrev jeg et brev til ¹Gunhild og spillede en del. – Ellers bestilte jeg ingenting.
Vejret: Letskyet eller sommetider nærmest overskyet. Noget køligt, men dog ret pænt. Tempe-ratur: + 5 + 10 + 7 gr. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på opgave 4/f i ³Nørups kursus .

30/4 56, mandag. Ligesom i går støbte vi drivhusgrund.
Vejret: Om formiddagen letskyet eller delvis tyndt overskyet, om eftermiddagen overskyet og til tider regn. Ret koldt om eftermiddagen Temperatur: + 5 + 8 + 4 gr. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede en lille smule på ³Nørups kursus opgave 4/f.


Maj 1956

1/5 56, tirsdag. Vi støbte som i går. De kan bemærkes, at vi ikke anvender blandemaskine, men blander en bunke ad gangen med skovle.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Noget køligt. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

2/5 56, onsdag. Vi støbte som sædvanligt.
Vejret: Om formiddagen overskyet. Efterhånden – hen på dagen – opklaring og smukt. Temperaturen steg til noget over en halv snes grader op ad dagen. Vind: NØ, V, ret svag eller jævn.

°°Aften: Jeg spillede først på aftenen. Senere arbejdede jeg lidt på ³Nørups kursus opgave 4/f.

3/5 56, torsdag. Om formiddagen var ¹far på varetur. - Jeg var da alene om at støbe. - Om ef-termiddagen støbte vi begge to som sædvanligt.
Vejret: Skyfrit eller kun ganske lidt letskyet og smukt, næsten varmt. Vind: V, svag.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 4/f, dels på manuskript og dels kladde.

4/5 56, fredag. Igen i dag støbte vi drivhusgrund. Fra klokken 14.30 var jeg ene om det, fordi ¹far skulle til Svendborg på planteskole efter planter.
Vejret: Den meste tid var det ”temmelig meget letskyet”, hvilket vil sige, at det ikke var solskin, men alligevel smukt. Hen på eftermiddagen sol. Vind: V, svag.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 4/b, men spillede først en del.

5/5 56, lørdag. Lige til sidst på eftermiddagen var jeg beskæftiget med lidt forskelligt. Om formiddagen var jeg mest beskæftiget med at gøre klar til støbning ved at stille op med brædder og køre lidt sten hen. Desuden fjernede jeg støbebrædderne fra noget af det allerede støbte. - Om eftermiddagen var jeg også beskæftiget på drivhuspladsen, og mest gjorde jeg sprosser klar til brug ved at fjerne søm fra dem. Grunden til at jeg ikke støbte var, at vi ikke havde mere grus. ¹Far skulle have en klat med hjem fra Ristinge, hvor han var på varetur, men han kom ikke hjem førend klokken var omkring ved 16. Fra den tid gik jeg så i gang med at støbe igen. ¹Far gjorde det færdigt om aftenen, så vi nu er helt færdige med at støbe drivhusgrund.
Vejret: Om formiddagen letskyet, om eftermiddagen nærmest skyfrit, dog noget diset. Meget smukt og tillige varmt vejr. (Om eftermiddagen + 17 gr. i skygge). Vind: VNV, svag til jævn.

°°Aften: ¹Bent var heroppe lidt, og vi snakkede lidt. - Resten af aftenen arbejdede jeg på ³Nørups kursus opgave 4/b.

6/5 56, søndag. Fridag. – Om formiddagen spillede jeg og løste de sidste opgaver. i ³Nørups kursus 4. brev. Det var opgaverne 4/a og 4/d. Jeg sendte 4. brev af sted til rettelse i dag. – Om eftermiddagen var vi alle undtagen ¹bedstefar i Marstal til afholdskredsmøde. Vi kørte til Rudkøbing i ³bilen. Færgen til Marstal gik lidt før tolv. Da kredsgeneralforsamlingen var slut, var deltagerne på museum. Det var et interessant besøg. Den medbragte mad spiste vi ved sekstiden, og færgen hjemad gik lidt over halvotte. Klokken 21.45 var vi hjemme. Kredsmødet var godt besøgt.
Vejret: Om formiddagen næsten overskyet eller letskyet, dog pænt vejr. Om eftermiddagen klaret op til sol og meget smukt. Varmt. Vind: VSV, ret svag.

7/5 56, mandag. Den meste tid arbejdede jeg på at rense drivhusrygning eller sprosser for søm. Desuden fejede jeg de sprosser rene, som har været brugt til støbning. - ¹Far satte om eftermiddagen de såkaldte remme op. Det er det træ, der lægges oven på jernstøtterne, der er støbt fast i grunden – altså det træ, hvorpå alle sprosserne skal gøres fast. I den ene side er det dog ikke en rem, men tagrende, som det jo var før, da begge drivhuse var sammenbyggede [tagrende midt imellem de to drivhuse]. Arbejdet med det gik jeg også lidt til hånde med.
Vejret: Til tider noget sløret, men ellers overvejende skyfrit og ret varmt, dog køligere end de to sidste døgn. Vind: NV – Frisk.

°°Aften: Jeg studerede kursus (5. brev), men bestilte ellers ikke noget særligt.

8/5 56, tirsdag. Første del af formiddagen rensede jeg sprosser for søm - og udførte lignende arbejde. - ¹Far tjærede tagrenden, som vi satte op i går (indvendig). Hen på formiddagen begyndte vi at rejse. Først havde vi samlet hele rygningen, men da vi ved at sætte ”sakse” under havde fået den rejst i højden, hvor den skulle være, skete der det, at den væltede ned og skiltes ad. Vi nøjedes da med et mindre stykke ad gangen, og det gik fint på den måde, så vi nåede et langt stykke. Jeg langede til, og ¹far slog sprosserne fast.
Vejret: Overskyet og til tider lettere spredt regn. Noget køligt. vind: V, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede en lille smule på ³Nørups kursus opgave 5/1.

9/5 56, onsdag Vi arbejdede også i dag på at sætte drivhussprosser op. Vi har brugt så mange sprosser rundt omkring (til drivhus over ²butikken, loft over ²arbejdsrummet, hønsehus og så videre), at vi ikke fik nok. Nogle elektriske pæle, som vi havde med herop nede fra gården, fik vi da ved tømreren (¹karetmageren) savet ud til sprosser. ¹Far var lang tid om formiddagen oppe at få det besørget, så det gik ikke så stærkt i dag. I modsætning til i går skulle en del af sprosserne saves til, så det også sinkede. Alligevel nåede vi i dag at få hele huset rejst.
Vejret: Til morgen blæst og koldt, men lidt op på formiddagen aftagende vind og stigende temperatur, så det blev varmt og smukt vejr. Vind: Om natten ret kraftig blæst – fra lidt op på formiddagen svag til jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/1 og gjorde det færdigt.

10/5 56, torsdag. Kristi Himmelfartsdag. Fridag. Jeg spillede nogen tid, og desuden arbejdede jeg lidt på Nørups kursus, opgave 5/3. Men en tid bestilte jeg ikke noget særligt. ¹Bent var her sidst på eftermiddagen Vi sad først i verandaen og snakkede, og bagefter spadserede vi lidt udenfor uden at foretage os noget særligt.
Vejret: Om natten blæst og fra tidligt til morgen og til lidt hen på formiddagen regn. Lidt hen på formiddagen begyndende opklaring. Først på eftermiddagen blev det næsten skyfrit og smukt vejr. Vind: NV, om dagen jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev. Da klokken var lidt før ni kom ¹Alfred’s herned og sagde, om vi ville op at have en tår kaffe. ¹Drengene var gået i seng, og ¹bedstefar ville ikke med, så kun ¹mor og ¹far og jeg var deroppe.

11/5 56, fredag. Først på dagen lavede jeg en lille blanding blomsterjord. Resten af formiddagen ryddede jeg alt hvad der var i drivhuset (det som vi er ved at bygge) væk. Det var sten, sprosser…, og desuden gravede jeg de påskeliljer op, som var der fra der var skovbund. Om eftermiddagen arbejdede jeg mest med at sætte sprosser på i den ene side. - ¹Far satte i den ene gavl i går og den anden i dag.
Vejret: Næsten skyfrit og smukt. Vind: V, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev kopi af opgave 4/e og 4/c i ³Nørups kursus . 4/c vil jeg (på opfordring fra ¹Nørup) sende ind til Hus og Hjem. Det er digtet ”Den gyldne Middelvej”. 4/e syntes ¹Nørup også godt om; den vil jeg sende op til Langelands Folkeblad. Det er de muntre [satiriske] vers om Langelandsbroen.- PS: I dag fik jeg opgaverne fra 4. brev (Nørups kursus) tilbagesendt med rettelser.

12/5 56, lørdag. Om formiddagen indtil klokken 10.30 lavede vi kranse (jeg bandt). De var til Gunnar Olsen (automobilværkstedet), som blev begravet i dag. Resten af formiddagen og om eftermiddagen (afbrudt af byture en gang imellem) satte jeg sprosser fast i drivhussiderne som i går.
Vejret: Om natten og først på formiddagen regn. Derefter begyndende opklaring, så det fra op på formiddagen blev smukt med spredte skyer. Vind: NV (om natten V eller SV), brise, et tids-punkt ret svag.

°°Aften: Jeg gjorde de i går omtalte manuskripter klar til afsendelse – og sendte dem.

13/5 56, søndag. Mors dag. ³Formiddagspligt: Først på formiddagen pakkede jeg blomster ind, der skulle bringes ud flere forskellige steder i anledning af mors dag. Derefter var jeg i Vognsbjerg med en blomst, i Helsned og i Kædeby Haver, samt oppe i byen. De lange ture tog mere end hele formiddagen De øvrige ture (mest til Hesselbjerg og Ristinge) kørte ¹far med ³bilen. – - Om eftermiddagen spillede jeg nogen tid. - Klokken 16 kom ¹Richard Thorlev og besøgte mig. Vi kørte ud på Ristinge klint, hvor vi satte os og snakkede.
Vejret: Skyet, men mest sol og ret smukt. Vind: NNV, frisk.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen og var bagefter med inde ved ham lidt.

14/5 56, mandag. Jeg satte sprosser i siden (drivhussiden mod øst) som i lørdags, hvormed jeg blev færdig lidt efter middag. - Om eftermiddagen arbejdede vi begge på at sætte jernstivere og støtterør op.
Vejret: Til tider ”forsøg på sol”, men ellers mest vekslende skydække - eller overskyet og om eftermiddagen til tider kortvarig regn. Køligt. Vind: NNV, frisk.

°°Aften: Jeg lavede ikke noget den meste tid. .- Først og sidst på aftenen arbejdede jeg lidt på ³Nørups kursus opgave 5/3.

15/5 56, tirsdag. Om formiddagen planerede jeg drivhusjorden. Den lå meget ujævn fra dengang vi i vinter ryddede trærødderne. Selv om ¹far havde jævnet et godt stykke i går aftes, var der så meget at lave i dag også, at det tog mig hele formiddagen, omtrent. - Om eftermiddagen slog jeg sprosserne fast til jernstiverne, der blev sat op i går. Det skulle ellers helst være skruer, men vi nøjedes med at sømme det. – ¹Far murede sidesprosserne fast ved grunden.
Vejret: Spredte skyer, men mest sol og ret pænt vejr. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg spillede temmelig megen tid og så lidt på kursus (Nørups).

16/5 56, onsdag. Først på formiddagen sømmede jeg sprosser fast som i går. Da jeg var færdig med det, rensede jeg sprosser (tagsprosser) af for søm og gammel kit. Hen på eftermiddagen begyndte vi at sætte glas i. ¹Far satte i, og jeg langede glas til.
Vejret: Om formiddagen overskyet og til tider let ubetydelig regn. Om eftermiddagen opklaring og sol. Køligt om formiddagen Vind: NV, frisk (især om eftermiddagen).

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/3.

17/5 56, torsdag. Lige til morgen sorterede jeg lidt kartofler. Hele formiddagen og lidt af eftermiddagen rensede jeg tagsprosser (og også lidt i den ene side) for søm og gammel kit. – Fra klokken 14.30 gik vi i gang med at sætte glas på igen efter samme fremgangsmåde som i går. – Foruden at jeg langede glassene til, kittede jeg også sprosserne efterhånden (med kitsprøjte). - ¹Far var jo som sædvanlig om torsdagen på varetur i byen om formiddagen.
Vejret: Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg spillede lidt og arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/3.

18/5 56, fredag. Om formiddagen og lidt af eftermiddagen rensede jeg sidesprosser for søm og gammel kit. ¹Far var på kirkegården om formiddagen for at omlægge ved et gravsted, så derfor blev der ikke lagt glas på om formiddagen Klokken 14.30 begyndte vi på det igen efter samme fremgangsmåde som hidtil.
Vejret: Om formiddagen drev det med byger, men der kom kun ganske lidt regn. Det var sol den meste tid. Om eftermiddagen var det næsten skyfrit. Koldt om formiddagen, men om efter-middagen lidt mildere. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/3.

19/5 56, lørdag. Til morgen sorterede jeg nogle kartofler. – Resten af formiddagen rensede jeg gavlsprosserne i drivhuset for søm og gammel kit. - Om eftermiddagen lagde jeg glas i (på taget). – ¹Far var om formiddagen på varetur i Humble og om eftermiddagen i Ristinge, så jeg var ene om glasilægningen.
Vejret: Ustadigt med lidt byger og i øvrigt lige så meget skyet som sol. Ret koldt. Vind: NV, frisk.
°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/3.

20/5 56, søndag. Pinsedag. – søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg og arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/3. – Om eftermiddagen cyklede jeg op og besøgte ¹Richard Thorlev i Hennige. Der var også noget af hans familie derhenne, så vi fik ikke snakket ret meget sammen, men sad hele tiden indenfor i stuen.
Vejret: Vekslende skydække, sol den meste tid, men køligt. Vind: V, frisk , senere jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/3.

21/5 56, 2. pinsedag. – mandag. ³Formiddagspligt: Vi lagde glas på drivhustag efter samme fremgangsmåde som hidtil. Altså lagde ¹far på, og jeg kittede samt rakte ¹far glassene. Om eftermiddagen spillede jeg lidt, men megen tid foretog jeg mig ikke noget – nød blot det fine vejr. Et lille stykke tid læste jeg nogle af digtene i Jeppe Aakjærs digtsamling ”Vejr og Vind og Folkesind” - ¹Far lagde glas på hele dagen.
Vejret: Om formiddagen let overskyet, men alligevel ret varmt, om eftermiddagen letskyet, sol og smukt, ret varmt vejr. Vind: V, ret svag.

°°Aften: Jeg foretog mig ikke noget andet end at nyde det gode vejr.

22/5 56, tirsdag. Hele dagen satte vi tagdrivhusglas i. Som sædvanlig lagde ¹far i, og jeg kittede samt langede glas til.
Vejret: skyfrit og meget smukt. – Varmt. Vind: Ø, jævn. NB: Nattefrost; visse steder ÷ 2 gr.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/3 og nåede det væsentligste kladde – mangler dog rettelser og tilføjelser.

23/5 56, onsdag. Vi lagde drivhusglas i som sædvanlig. Et stykke tid om formiddagen var jeg alene, fordi ¹far var til læge for at få sundhedsattest, idet han i dag skulle have fornyet sit kørekort. (Han var ikke i Rudkøbing, fornyelsen ordnes pr. Vous). Vi blev færdige med den ene drivhusside (taget) – den anden mangler der endnu et lille stykke i.
Vejret: Skyfrit og varmt (om eftermiddagen 19 gr. i skygge). Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg gennemgik og rettede kladden til opgave 5/3, ³Nørups kursus .

24/5 56, torsdag Om formiddagen var ¹far jo på varetur, så jeg var ene om at lægge glas på. Om eftermiddagen gik det efter sædvanlige fremgangsmåde, og vi nåede lige at blive færdige med hele taget til fyraften.
Vejret: Skyfrit og varmt (om eftermiddagen over 20 gr. i skygge). Vind: SØ, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev manuskript opgave 5/3.

PS: Det kan bemærkes, at engang om eftermiddagen, mens vi var ved at lægge glas i, opdagede vi, at det røg fra en dynge kvas eller lignende, der lå i hjørnet ved ¹Rasmis mark lige ved verandaen. Vi kunne ikke se anden forklaring, end at glasskår må have virket som brændglas, da det sikkert ikke kan være antændt med vilje så nær ved huset. I krogen var der læ, men ellers førte vinden over mod huset. Vi dængede nogle spande vand på, så der ikke var nogen fare. I noget smuds, der lå i ¹Georgs skov, havde ilden fænget og var på vej ned mod hønsehuset, så det kunne nemt være gået galt. Det har vist været et ret kraftigt bål, lidt før vi opdagede det.

25/5 56, fredag. Vi satte glas i drivhussiderne, først mod vest og så et godt stykke hen mod øst. Det var mest mig der satte i. ¹Far passede til.
Vejret: Letskyet og varmt. Lummer tordenluft. Over 20 gr. i skygge. Vind: SØ, svag.

°°Aften: Jeg skrev manuskript (opgave 5/3). - PS: I dag fik jeg det til Hus og Hjem den 12. ind-sendte manuskript tilbage, uden at digtet er antaget.

26/5 56, lørdag. ¹Far var på varetur her i byen om formiddagen og om eftermiddagen i Ristinge. – Lige til morgen bandt jeg en krans og arbejdede så ellers på at sætte glas i drivhussiden mod øst og lidt i gavlen mod nord. Et par gange var jeg nede ved Bendix Hansen [¹Ove] for at få planter, idet der som følge af lidt regn blev solgt lidt planter i dag.
Vejret: Om natten faldt der lidt regn – om dagen var det mest, hvad man kan kalde tyndt over-skyet og til tider lidt regn. Stille og lummert. Vind: SV, svag.

°°Aften: Jeg skrev lidt på manuskript opgave 5/3 ³Nørups kursus .

27/5 56, Fridag. – Om formiddagen spillede jeg og skrev manuskript opgave 5/3. Lidt før middag var ¹Bent heroppe, men vi lavede ikke noget særligt. – Om eftermiddagen gik tiden omtrent som om formiddagen Jeg sad i verandaen og spillede og skrev manuskript, opgave 5/3, som jeg blev færdig med.
Vejret: Noget skiftende skydække og bygetræk, uden at det dog blev til noget. Under normal varme. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Lige da vi var ved at spise, kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi sad i verandaen en halvanden times tid og fik en dejlig hyggelig samtale. Desuden viste jeg ¹Richard nogle af mine arbejder. - Resten af aftenen gennemgik jeg manuskriptet til opgave 5/3.

28/5 56, mandag. Vi satte glas i drivhusgavle. ¹Far passede mest glassene til, og jeg satte i. Ved femtiden blev i færdige, så der kun mangler døre og wire til opløftning af tagvinduerne. – Den sidste tid før fyraften begyndte jeg at rydde glasskår ud af drivhuset og begyndte at sætte van-der an der.
Vejret: Om formiddagen nærmest overskyet, men ret varmt. Om eftermiddagen efterhånden skyfrit og varmt. Vind: V, jævn til svag.

°°Aften: Jeg var på bibliotek og lånte disse to bøger: H. P. Hansen: ”Folk bander” og F. Th. Jørgensen: ”Bevingede ord”. Jeg lånte dem for at finde frem til de gamle mundheld og skæmtesprog, som er én af de mindre opgave i ³Nørups kursus (opgave 5/2b). Det viste sig, at det var den sidstnævnte, der var den rette. Da jeg kom hjem, studerede jeg bøgerne.

29/5 56, tirsdag. Om formiddagen ryddede jeg allerførst færdig, ud af drivhuset (se i går), men ellers gravede jeg hele tiden jorden derinde. Der var meget varmt at gå inde om eftermiddagen, så varmt at det ikke kunne lade sig gøre at arbejde der, så derfor jryddede jeg op i glasbunkerne, der kom i uorden, fordi vi har taget af dem til drivhusilægningen. Jeg samlede også skår op rundt om drivhuset. - ¹Far satte døre i.
Vejret: Skyfrit og meget varmt og smukt. Vind: V, svag.

°°Aften: Først studerede jeg bogen fra i går ”Bevingede ord” og fandt de ordsprog jeg søgte. Senere på aftenen sad jeg udenfor og nød det fine vejr. Det var en meget smuk majaften, ja vel nok enestående. Helt vindstille, nattergalesang og så lunt, at det føltes behageligt at gå tyndt påklædt helt hen i mørkningen.

30/5 56, onsdag. Om formiddagen indtil klokken 10 gravede jeg i drivhuset. Fra klokken 10 kunne jeg ikke gå der mere for varme, men gik da i gang med at samle glasskår op som i går. Om eftermiddagen gjorde vi lidt færdigt ved drivhusdørene samt lagde tagpap på i tagrenden der er mod øst, fordi den var utæt, så regnvandet ellers ville komme ind i drivhuset visse steder.
Vejret: Helt skyfrit og efter årstiden usædvanlig varmt (ca. 24 gr. i skygge). Vind: V, svag.

°°Aften: Jeg spillede samt arbejdede på ³Nørups kursus opgave 5/2.

31/5 56, torsdag. Hele formiddagen gravede jeg i drivhuset. Der var meget varmt den sidste tid. Om eftermiddagen kunne jeg ikke være der førend klokken var kvart i fem. I den mellemliggende tid ryddede jeg lidt op ved drivhusgavlen mod nord, nogle gamle brædder, der lå. Et stykke tid sad vi alle sammen ved et bord på pladsen vest for stuehuset og nød hver en sodavand. Det var på grund af varmen.
Vejret: Skyfrit, hen på eftermiddagen letskyet. Varmt og lummert. Hen på eftermiddagen lidt mindre varmt. Vind: SØ, jævn. - PS: Om aftenen trak det op med torden. Ved 22-tiden kom der enkelte skrald ganske nær ved, men det var kun en kortvarig torden, der ikke gav ret megen regn, som vi ellers sukker stærkt efter. Det er nemlig meget tørt.

°°Aften: Jeg afskrev 2 eksemplarer af mit digt om de tre brødre ”Den gyldne Middelvej” og sendte dem henholdsvis til Langelands Folkeblad og Fyns Tidende for eventuelt at få dem trykt i bladene. [Digtet blev trykt i Langelands Folkeblad]. I tiden efter det bestilte jeg ikke noget sær-ligt.

PS: Lige da jeg var ved at vaske mig, hørte vi, at Falck kørte sydpå med udrykning (med både ambulance og brandsprøjte). Ganske kort efter kom ¹Henry’s stormende herop og fortalte, at en flyvemaskine var styrtet ned på Vesteregnen. De kom for at iagttage den heroppe fra, men der var ikke noget at se. Senere på aftenen oplystes, at det var en fjernstyret maskine, der var kommet ud af kurs, formodentlig engelsk eller amerikansk, udsendt fra Tyskland. Så der var altså ikke brug for Falck. – Mange havde ved halvsekstiden hørt maskinen, men ikke set den, fordi den har været meget højt oppe. Også her hos os var den blevet hørt. Jeg vil ligesom adskillige andre karakterisere lyden omtrent som hvis man giver en knallert gas og atter tager den fra. Maskinen var kun ganske lille – vel mindre end 4 meter i vingefang. Den faldt på Arnoldsens mark i Ormstrup, så den ikke anrettede nævneværdig skade. En mængde tilskuere strømmede til, fordi man troede, det var et bemandet sportsfly, men heldigvis var der ingen personer i flyet. – Jeg holdt mig heldigvis uden for de nysgerriges rækker. De fleste er nok blevet lidt skuffede.


Juni 1956

1/6 56, fredag. I dag er det 1 år siden, at vi flyttede fra gården. - Om formiddagen gravede jeg i drivhuset, afbrudt af nogle byærinder, blandt andet efter planter ved ¹Ove i Kædeby. Lidt efter middag blev jeg færdig med gravningen. (Jeg har hele tiden jævnet med rive efterhånden). - Om eftermiddagen arbejdede både ¹far og jeg på at sætte wire (vi brugte hegnstråd) til tagvinduerne, så de kan løftes ved træk i wiren. Dernæst spændte vi tråde over fra jerndragerne, én for hvert rør, samt en del på den lange led til at binde tomater op i, når den tid kommer.
Vejret: Om formiddagen overskyet, uden nævneværdig regn. Om eftermiddagen klaret op til kun lidt skyet. Noget lavere temperatur end i de foregående døgn. Vind: V, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev en lille kort beretning om et solsortbesøg i drivhus. Jeg sendte den ind til Hus og Hjem, der har begyndt en enquete, hvor læserne kan indsende sådanne beretninger og måske få dem i bladet med en præmie på 20 kr. [Det kom der ikke noget ud af].

2/6 56, lørdag. Lidt af formiddagen planerede jeg den i fjor udgravede kælderjord. Det bliver kørt ned langs med flisegangen i en afsats. - Temmelig megen tid tog jeg planter op. Om eftermidda-gen planerede jeg den meste tid.
Vejret: Mest skyfrit, men hen på eftermiddagen tiltagende sydække. Omkring normal varme. Vind: SV, frisk.

°°Aften: Jeg skrev de små opgave til ³Nørups kursus opgave 5/2, billeddannelser, efter at have søgt efter dem et stykke tid (se den 28/5).

3/6 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg planerede kælderjord som i går. – Om eftermiddagen var jeg oppe ved ¹Richard Thorlev. Vi sad først og snakkede i hans værelse, og derefter kørte vi ud i Fårevejle skov, hvor vi havde en dejlig travetur. Klokken 18.15 var jeg hjemme.
Vejret: Om formiddagen først overskyet (vekslende skydække), men det klarede noget op. Om eftermiddagen var det næsten hele tiden sol, men det var dog skyet og drev med byger, uden at der kom nogen. Vind: SV, frisk.

°°Aften: Jeg skrev et eksemplar af mit digt ”Den gyldne Middelvej” og sendte det ind til Dagens digt i radioen med håb om at få det antaget. [Det blev ikke antaget] - Jeg spillede også lidt.

4/6 56, mandag. Jeg planerede jord som i går formiddagen indtil klokken ca. 17. Efter den tid plantede ¹far og jeg tomater, som vi lige havde fået med toget. (De var fra en gartner i Ærøskøbing). Det gik stærkt, så vi var færdige klokken 18.30, men det var heller ikke pottetomater, men kun tomater fra bed. Det var naturligvis i drivhuset vi plantede dem.
Vejret: Mest overskyet, men enkelte gange kun letskyet. Til tider lettere regn. Mildt og lummert vejr. Vind: SV, ret svag. - PS: Der kom nogle kraftige byger (som tordenbyger kan være) om aftenen, men dog varede de ikke så længe.

°°Aften: Jeg spillede nogen tid, samt studerede kursus.

PS: Det i torsdags indsendte digt til Fyns Tidende fik jeg i dag tilbage – uden resultat.

5/6 56, tirsdag. Om formiddagen havde vi en meget travl plantesalgsdag. ¹Far var i Ristinge at sælge planter, så ¹mor og jeg var ene om det herhjemme. Da det var lidt hen på formiddagen, stod her mange ventende kunder, men vi fik dog klaret det meste om formiddagen Om eftermiddagen var der ikke så meget at passe til. - Fra klokken 15 fik jeg fri i anledning af grundlovsdagen. I den tid (indtil aften) spillede jeg og så lidt på kursus.
Vejret: Det regnede en del om natten. Om formiddagen var det til at begynde med overskyet med lidt regn lige til morgen, men efterhånden klarede det op, så det allerede før middag var næsten skyfrit, med blæst. Vind: SV, frisk.

°°Aften: Jeg sad mest og studerede lidt kursus. – Da ¹mor og ¹far var gået i seng, fik jeg ¹bedstefar til at fortælle små erindringer til anvendelse ved løsning af ³Nørups kursus opgave 5/4.

6/6 56, onsdag. Jeg planerede den jord, der sidste år blev gravet op af ²brønden. Den blev blot jævnet ud til siderne. Det arbejdede jeg på til klokken 16.30. Den sidste tid ryddede jeg nogle trærødder og andet op, der lå i hegnet lige nord for drivhusgavlen, hvor alle de cementbrokker, der blev kørt op fra drivhusenes tidligere beliggenhed, skulle ligge. De lå lige ved siden af ud mod vejen op til huset. Jeg begyndte lidt på at flytte dem. – ¹Far var om eftermiddagen oppe at harve og tromle på ²torv-jorden med en ved Knud Madsen, Hesselbjerg, lånt hest og radrenser. (¹Knud Verner Jensen, Hesselbjerg, pløjede marken for nogen tid siden).
Vejret: Indtil ved middagstid var det ikke ret meget skyet, og det var varmt. Om eftermiddagen var det overskyet og lummert, men der kom ikke nedbør af betydning. Vind: V, om formiddagen jævn, om eftermiddagen ret svag.

°°Aften: Jeg arbejdede på kladde til ³Nørups kursus opgave 5/4, og spillede lidt.

7/6 56, torsdag. Jeg sorterede så godt som hele dagen sten som i går. Alle naturstenene blev lagt til side ved siden af, mens brokkerne blev kørt over i hegnet (se i går). Jeg holdt lidt tidligere fyraften end normalt, fordi jeg var oppe ved læge ¹Bjørnson at blive poliovaccineret (første gang). Der er nemlig konsultation angående det hver torsdag fra 17 – 18.
Vejret: Om formiddagen skyfrit og varmt. Om eftermiddagen trak der skyer op, nærmest som tordenskyer, men der mærkedes slet ikke torden. Vind: Mellem SØ og SV, lidt luftigt om formid-dagen, men om eftermiddagen ret svag.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 5/4 og spillede lidt.

Skrevet den 8. juni: Mens jeg spillede, kom ¹bedstefar og bad mig spille ”Der dukker af disen …” Jeg spillede den blidt og med følelse, så jeg betagede ¹bedstefar med den. Det var de sidste toner jeg spillede for ham, derfor er jeg glad for, at jeg fik givet ham denne sidste glæde.

8/6 56, fredag ¹Bedstefar død – Natten til i dag døde ¹bedstefar. Da ¹Gunnar og ¹Viggo som sædvanlig ville sige farvel, inden de gik til skole, opdagede ¹mor det. Han var, efter hvordan han har haft det længe, helt normal i aftes og hørte endda radioavisen. Han lå roligt, som om han sov og er sovet blidt og roligt ind i døden. [Bedstefar døde af en overdosis sovetabletter]. Allerede om aftenen blev han ført i kapel med følge af familie og venner. – Mit arbejde: Jeg sorterede sten som i går, men ind imellem solgte jeg planter, idet der var adskillige kunder. ¹Meta var heroppe at hjælpe ¹mor for at aflaste hende lidt. Der er jo noget at sørge for ved dødsfaldet.
Vejret: Om natten kom der en god regn. Langt hen på formiddagen var det tykt overskyet, men ingen særlig regn. Om eftermiddagen kun tyndt overskyet. Mildt, næsten lummert. Om aftenen var vejret meget smukt.

°°Aften: Da vi havde fulgt ¹bedstefar i kapel og var kommet hjem, skrev jeg meddelelse om hans død på et brevkort, han selv skrev adresse på til en gammel soldaterkammerat i Hjallese på Fyn. Det er kun få dage siden ¹bedstefar gav mig kortet.

9/6 56, lørdag. Næsten hele dagen, kun afbrudt af lidt byture, sorterede jeg sten som i går. Det er en stor bunke at komme igennem, så jeg mangler temmelig meget endnu. – ¹Far var som sædvanlig på varetur i Humble om formiddagen og i Ristinge om eftermiddagen.
Vejret: Noget skyet om formiddagen, men efterhånden klaret op til næsen skyfrit. Noget køligt. Vind: NØ, blæst.

°°Aften: Jeg foretog mig ikke noget særligt.

10/6 56, søndag. ³Formiddagspligt. Selv om jeg også arbejdede sidste søndag, lovede jeg at hjælpe til i dag, fordi det på grund af tørt vejr igen var på høje tid at få plantet i ²torv-jorden. ¹Drengene var også oppe at hjælpe til . Der blev plantet grønkål, lidt rosenkål og tidlig hvidkål. - Om eftermiddagen bestilte jeg først ingenting, lidt senere kom ¹Bent herop. Vi cyklede en tur ud ved stranden, hvor vi var ude at soppe. Klokken 15 gik ¹Bent hjem.. Resten af eftermiddagen foretog jeg mig ikke noget. - Ved godt femtentiden kom ¹Bodil hjem for at deltage ved ¹bedstefars begravelse på tirsdag.
Vejret: Om formiddagen en kort overgang noget skyet, men ellers den meste tid skyfrit og varmt. Vind: Ø, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 5/4.

11/6 56, mandag. Til morgen (indtil ³frokost) plantede jeg lidt porrer, hvor der har været lidt kålplanter på jorden over for ²butikken. - Resten af formiddagen lavede jeg store kransebøjler. Lidt hen på eftermiddagen blev jeg færdig med det og begyndte at binde. Hele aftenen lige til klokken 24 arbejdede jeg på kranse. Der var så mange, at det var nødvendigt at bruge aften og nat også. ¹Alfred hjalp til fra klokken ca. 20.30. Han og ¹far arbejdede til klokken 2.00. Kransene var naturligvis til ¹bedstefar.
Vejret: Overskyet og køligt. Om aftenen begyndende regn. Vind: SØ, jævn til frisk.

PS: I dag ved 18.30 tiden kom ¹Gunhild, ¹Gert og lille Karin hjem for at deltage ved ¹bedstefars begravelse.

12/6 56, tirsdag. Igen i dag hjalp ¹Alfred os med kranselavningen og hvad der ellers var, pyntning af kiste og lignende. ¹Meta hjalp ¹mor. – Klokken 14 fandt begravelsen sted fra kirken. Den gribende sørgehøjtidelighed blev overværet af mange mennesker. Pastor Linneboe forestod begravelsen. Bagefter var der mindesammenkomst på afholdshjemmet, som Humble Afholdsforening havde indbudt til. Der blev holdt flere taler. – Efter sammenkomsten var vi nede at se den påkastede grav. Familien ¹Bender fra Fyn var herovre og var med her oppe at spise til aften. ¹Augusta og ¹Alfred’s var her også.
Vejret: Om natten og det mest af formiddagen regn. Om eftermiddagen smukt, letskyet. Vind: mellem SV og SØ.

°°Aften: Familien fra Fyn og ¹Augusta tog af sted før klokken 20. ¹Alfred’s blev her og fik kaffe.

13/6 56, onsdag. Først på formiddagen tog jeg planter op til at plante på ²torv-jorden. Derefter gik der nogen tid med at spise ³frokost sammen med ¹Bodil, ¹Gunhild og ¹Gert. – Resten af formiddagen plantede jeg på ²torv-jorden, hvilket jeg også gjorde om eftermiddagen – ¹Bodil rejste ved middagstid tilbage til København.
Vejret: Om formiddagen overskyet, men ingen nedbør – efterhånden klaret op til mindre skyet – nærmest letskyet. Noget køligt. Vind: SV, frisk.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev, men foretog mig ellers ikke noget særligt. - ¹Gunhild ville gerne ud at hilse på fru Lund i Nordenbro, hvor hun har tjent. De kørte alle i ³bilen undtagen jeg. Der var ingen hjemme, så turen var resultatløs.

14/6 56, torsdag. ¹Gunhild og ¹Gert og lille Karin rejste i dag med morgentoget tilbage til Bøvlingbjerg [ved Lemvig]. – Lidt forberedelser til ¹fars varetur, men ellers var jeg hele resten af formiddagen og en halv time om eftermiddagen oppe at plante kål på ²torv-jorden. - Om eftermiddagen sorterede jeg sten som den 9. - Sidst på eftermiddagen kom der en temmelig stor regnbyge, så det ikke var vejr at være ude i. Derfor kom jeg til at vande tomater i drivhuset.
Vejret: Om formiddagen næsten skyfrit og varmt. Lidt hen på eftermiddagen trak det op lige som med torden. Sidst på eftermiddagen regnede det stærkt nogen tid, men det blev snart op-holdsvejr igen. Vind: SV, NV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til ³Nørups kursus opgave 5/4.

15/6 56, fredag. Jeg sorterede sten som i går hele dagen. Det var meningen, at Kaj Jørgensen skulle komme midt på formiddagen for at hugge brænde, men der var noget i uorden ved maski-nen, så det ikke kunne blive til noget.
Vejret: Til tider noget skyet, men ellers mest smukt solskinsvejr. Lidt køligt, når skyerne trak op. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Blandt andet skrev jeg manuskript til ³Nørups kursus opgave 5/4.

16/6 56, lørdag. Til morgen hjalp jeg lidt til med forberedelser til ¹fars varetur. - Ellers var jeg den meste tid ved arbejdet med at sortere sten. - Om eftermiddagen var jeg på cykel nogle byærinder til Kædeby og Tryggelev. Ellers gjorde jeg færdig med stensorteringen, skrabede helt op og ryddede brændenælder og græs væk, der var groet op rundt om stenbunken.
Vejret: Noget ustadigt. Til tider varmt og til andre tider køligt. Skiftevis sol og skyet, dog nok mest sol. Vind: :NV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til opgave 5/4, hvormed jeg blev færdig.

17/6 56, søndag. Fridag. – Om formiddagen spillede jeg lidt og gennemgik opgave til ³Nørups kursus 5. brev for at give dem en sidste afpudsning. – Om eftermiddagen var vi alle i Rudkøbing til afholdsstævne (det der hedder ”Den fynske afholdssøndag”. Det blev holdt her i år). Om eftermiddagen var der to talere og fællessang, og klokken ca. 17.30 spisepause. Om aftenen underholdt Orloff med muntert causeri og andet. Desuden var der fælles kaffebord. Den helt igennem vellykkede fest sluttede ved 21-tiden, idet størsteparten af de besøgende, nemlig fynboerne, ved den tid skulle med færge. Mødet var besøgt af ca. 175.
Vejret: Først på dagen skyfrit, men dog ellers den meste tid letskyet og smukt. Vind: jævn, ret svag.

18/6 56, mandag. Næsten hele formiddagen gik med at køre byærinder på cykel. Jeg var ved ¹Ove i Kædeby et par gange og desuden i Tryggelev og Nørreballe og andre steder. Det var grøntsager der var i drift. - Om eftermiddagen arbejdede jeg på at jævne jorden lidt bedre, som ligger på skråningen ned mod vejen, den jord vi gravede ud til arbejdsrumkælderen. Og i det hele taget bragte jeg lidt orden der omkring stenen og vejen.
Vejret: Letskyet, til dels let overskyet, varmt og lummert. Om natten en lille smule regn. Vind: SØ, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev, men bestilte ellers ikke noget særligt.

19/6 56, tirsdag. Først på formiddagen bragte jeg orden som i går. - ¹Far såede i går græs på skråningen ned mod vejen, hvor vi jo kørte kælderjorden ud, så der var en del afrevne sten derfra at køre væk. Også i dag kørte jeg temmelig mange byærinder. - Fra klokken 10.30 arbejdede jeg på at planere lidt af jorden fra stuehuskælderen, så der kunne sættes stenkant. - Hen på eftermiddagen begyndte jeg at trille sten hen til kanten, og ¹far satte.
Vejret: Om formiddagen nærmest letskyet, men efterhånden overskyet. Lidt køligt. Vind: SV, frisk.

°°Aften: Jeg spillede lidt og studerede lidt kursus (Nørups).

20/6 56, onsdag. Indtil klokken ca. 10 kørte jeg sten hen til stenkant som i går, mens ¹far satte. Ved nævnte tid var der kørt nok sten hen. - Resten af formiddagen og om eftermiddagen ryddede jeg nogle af kålbedene i jorden over for ²butikken (bedene længst ind mod ¹Helges have) samt gravede dem. Der stod også nogle afblomstrede tulipaner, hvis løg jeg gravede op.
Vejret: Ustadigt og køligt. Den meste tid sol, men ret hyppigt små byger – i øvrigt vekslende skydække. Vind: NV, blæst.

°°Aften: Jeg spillede en hel del, men bestilte ellers ikke noget særligt.

21/6 56, torsdag. Til morgen hjalp jeg til med at forberede ¹fars varetur til Humble. - Ellers gravede jeg hele dagen i jorden over for ²butikken, hvor der har været kålbede. (I dag var det omkring det sted, hvor bistaderne før har stået).
Vejret: Noget ustadigt. Sol den meste tid, men dog skyet og køligt. Vind: NV, blæst.

°°Aften: Jeg spillede først på aftenen. Lidt senere kom ¹Bent herop. Vi spadserede en tur op i byen.

22/6 56, fredag. Indtil ³frokost var ¹far og jeg oppe at plante nogle asters og zenia foran afholdshjemmet (restaurationen), hvilket var på bestilling. – Klokken 10 kom Kaj Jørgensen [Humble Maskinstation] for at hugge risbrænde. ¹Jens og ¹Meta hjalp til om formiddagen Om eftermiddagen hjalp ¹Alfred og ¹Jens til. Klokken godt halvtre var i færdige med det der lå på denne side (mod øst) af bakken. Der ligger noget på den anden side endnu, men det lod vi ligge. – Da vi var færdige med hugningen, kom jeg til at slå skidt af, som var groet op imellem risene på den vestre side af vejen herop til.
Vejret: Skyet, men sol den meste tid. Nogenlunde normalt varmt, måske noget under. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg spillede og studerede lidt kursus.

23/6 56, lørdag. Til morgen forberedelser til ¹fars varetur. - Ellers var jeg den meste tid beskæftiget med at slå skidt af, fortrinsvis over for ²butikken ind mod ¹Anna. Lidt ærinder var der også at køre. - Om eftermiddagen ryddede jeg op i ²arbejdsrummet, hvilket var hårdt tiltrængt. Desuden lagde jeg vandslange an op til stuehuset fra vandhanen i ²butikken. Vi havde ikke slange nok selv, men ved at låne ¹Ejvinds kunne vi få den til at nå op i badekarret, der står i kælderen. ¹Mor ryddede op i kælderen, der var meget snavset på gulvet, så hun skulle bruge meget vand. Desuden er det rart at have vand i karret altid til brug ved vask og lignende.
Vejret: Om formiddagen sol og frisk blæst. Om eftermiddagen stilnede det af, blev overskyet, og fra midt på eftermiddagen regnede det jævnt og stadigt til hen på eftermiddagen, men det regnede ikke så stærkt. Vind: NØ, ret svag om eftermiddagen

°°Aften: Jeg spillede, men foretog mig ellers ikke noget særligt.

24/6 56, søndag. Fridag. – Om formiddagen spillede jeg samt så lidt på kursus. – Om eftermiddagen bestilte jeg først ingenting. Senere kom ¹Bent herop, men vi lavede ikke noget særligt den første tid. Efter kaffetid spadserede vi en lille tur op i byen. – Jeg havde ventet ¹Richard Thorlev i dag, men han kom ikke. - I dag var her - om formiddagen – vurderingsmænd for at vurdere, hvor meget hele ejendommen er værd.
Vejret: Slørede skyer, men ellers sol og varmt hele tiden. Vind: NØ, frisk.

°°Aften: Jeg læste fortællinger af Carit Etlar.

25/6 56, mandag. Til morgen nippede jeg alle tomaterne i drivhuset, og hele resten af dagen bandt jeg op. Jeg nåede 6 rækker og mangler 4.
Vejret: Overskyet og køligt. Hen på eftermiddagen klarede det noget op og blev solskin, men det varede ikke ret længe, så blev det på ny overskyet og gråvejr (vekslende skydække). Vind: N, blæst.

PS: ¹Drengene var på skoleudflugt i dag. Den gik til Faaborg, Svanninge bakker, Egeskov og andre steder.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Nørup og ¹Richard Thorlev.

26/6 56, tirsdag. Bortset fra, at jeg til morgen var ovre at hente 25 kg kartofler ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg, bandt jeg tomater op hele formiddagen Om eftermiddagen klokken 14 var jeg færdig med det, bortset fra nogle stykker, som ikke er store nok endnu. - Fra nævnte tidspunkt gik jeg i gang med at flytte én af de risbrændehobe, som fremkom efter hugningen sidste fredag. Hoben skulle flyttes lidt til side, fordi den lå lige hvor der skal være gang ned til drivhuset oppe fra huset. - Da det var gjort, begyndte jeg at skrælle bark af en tynd granstamme, som ¹far har købt i Ristinge og som skal bruges til flagstang.
Vejret: Vekslende skydække, til tider sol, men dog vistnok mest skyet – især om formiddagen Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg gik i gang med at skrive en novelle, der ikke er til ³Nørups kursus , men blot én jeg skriver helt uden for kursuset. Desuden spillede jeg lidt.

27/6 56, onsdag. Indtil klokken 9.30 skrællede jeg bark af flagstang som i går. - Resten af formiddagen hjalp både ¹far og jeg ¹Alfred med at hugge risbrænde. Det var Kaj Jørgensen [Humble Maskinstation] der huggede. ¹Alfred hjalp os forleden, derfor skulle vi hjælpe ham. Brændet lå ved ²Harnbjerg på ¹Helges skråning. – Om eftermiddagen skrællede jeg igen flagstang samt huggede knaster og ujævnheder af. Det gik næsten hele eftermiddagen med.
Vejret: Vekslende skydække, om formiddagen sol den meste tid, men om eftermiddagen hyp-pige småbyger. Køligt. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Først på aftenen skrev jeg på novellen som i aftes. Lidt hen på aftenen begyndte vi at flytte om. ¹Drengene skal have værelse, hvor ¹far og ¹mor har haft soveværelse (ovenpå), ¹mor og ¹far flytter ned hvor ¹bedstefar var, og jeg skal have det lille værelse, hvor ¹drengene var. Blandt andet flyttede vi chatollet, som ¹bedstefar har givet mig – op i mit fremtidige værelse. Skabe og andet blev også flyttet.

28/6 56, torsdag. Til morgen forberedelser til ¹fars varetur. - Og ellers arbejdede jeg hele dagen på at flytte som i aftes. Om formiddagen var jeg ene og det, bortset fra at ¹mor hjalp lidt til. – Om eftermiddagen kom ¹Bent herop og hjalp til. ¹Far og ¹mor var også beskæftiget. Vi nåede så godt som at blive færdige, bortset fra oprydning i køkken og stue, hvor der blev snavset af den megen traven og flytten. I mit værelse har jeg chatollet, et bord, en servante og en seng. Allerede i aftes blev ¹mors og ¹fars værelse gjort klar, og ¹drengenes blev det i dag.
Vejret: Mest sol, men dog en del vekslende skydække. Om formiddagen byger. Vind: NV, blæst.

°°Aften: Jeg flyttede alle mine sager, der ellers har været i skabet i stuen, op i chatollet i mit værelse. – ¹Bent kom herop, og vi sad i værelset og snakkede, efter at jeg var færdig med indretningen.

29/6 56, fredag. Lige til morgen var jeg et ærinde i Kædeby og oppe i byen, men ellers var jeg hele dagen til klokken 16.30 oppe at luge roer i ¹Helges mark (på bakken ved ²Harnbjerg). Uden at ¹Helges vidste spor af det, havde ¹Alfred fået alle naboerne til at komme at hjælpe til, fordi ¹Helge havde været syg og endnu ikke kunne arbejde, skønt han gik oppe. Af mandskab var vi om formiddagen: ¹Bent og ¹Jens fra vognmandens, Preben for ¹Rasmi Jeppesen, 2 mand fra ¹Thorvald Thomsen, ¹Alfred (og ¹Allan lidt) og ¹far og mig. Desuden kom ¹Helga fra gården og hjalp til lidt senere. Om eftermiddagen var ¹Bent og den ene mand fra ¹Thomsen’s samt Preben ikke med, men ¹Ejvind kom lidt. – Det var en stor overraskelse for ¹Helge og ¹Helga, og de var også meget taknemmelige og kom med eftermiddagskaffen. - Den sidste tid før fyraften vandede jeg tomater.
Vejret: Vekslende skydække med skiftevis sol og skyet og enkelte byger. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg skrev novelle som i forgårs aftes og spillede lidt på mandolinen.

30/6 56, lørdag. Til morgen forberedelser til ¹fars varetur. - Ellers vandede jeg tomater, afbrudt af byture. – Om eftermiddagen var jeg ovre at hjælpe ¹Knud Verner i Hesselbjerg med at grave have. Da jeg om formiddagen var ovre at hente kartofler, spurgte han, om jeg kunne, og det kunne nok lade sig gøre. Det var et stykke jord, hvor han havde haft høns indhegnede, men nu skulle der sås græs. Jeg fik 10 kr. for det.
Vejret: Så godt som skyfrit og smukt – dog under normal varme. vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg skrev novelle som i aftes.


Juli 1956

1/7 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg gravede kartofler op i trekanten foran huset (og fjernede toppene bagefter). - Derefter var jeg ovre at hente kartofler ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg, og jeg kørte lidt byærinder. Da klokken var halv elleve fik jeg fri. - Resten af formiddagen vaskede jeg mig og klædte mig om og spillede lidt. Om eftermiddagen lavede jeg lidt forskelligt ind imellem hinanden. Jeg skrev på novellen temmelig megen tid, og desuden læste jeg i Carit Etlars skrifter, samt spillede.
Vejret: Om formiddagen skyfrit, men om eftermiddagen tiltagende skydække til letskyet, senere nærmest overskyet. Varmt (noget varmere end i lang tid). Vind: SØ, frisk.

°°Aften: Jeg skrev novelle og blev færdig med den væsentligste kladde, men mangler endnu vigtige rettelser.

2/7 56, mandag. Om formiddagen arbejdede jeg på at grave trekanten foran huset, hvor jeg gravede kartofler op i går, foruden at jeg kørte lidt byærinder. – Om eftermiddagen var både ¹far og jeg oppe at hakke kål på ²torv-jorden. Peter nede fra Præstemarken radrensede, hvilket ¹far havde aftalt med ham. – Sidst på eftermiddagen kom der en repræsentant fra en skrivemaskine andel i Odense op hvor vi var med en skrivemaskine [NORDEN, brugt], som jeg havde bestilt Den kostede 200 kr., men jeg betalte kun 100 og skal så betale resten til september.
Vejret: Skyfrit eller letskyet, diset vejr, hen på eftermiddagen tiltagende skydække. Lummer tordenluft. Vind: SSØ, svag.

°°Aften: ¹Bent kom op og besøgte mig. Vi sad og øvede os på min skrivemaskine. Da ¹Bent var gået, skrev jeg et brev til ¹Gunhild på maskinen. Det tog lang tid, fordi jeg var helt uøvet.

3/7 56, tirsdag. Jeg hakkede i drivhuset mellem tomaterne. Der stod nogle radiser, som ikke var blevet solgt, men de var for store, så de blev bare hakket om. – Jeg begyndte at nippe en lille smule. - Om eftermiddagen gravede jeg et lille restparti kartofler op, som stod imellem georginerne lige oppe på bakketoppen nordvest for huset. Derefter lagde jeg gladiolusløg i samme stykke på et parti, hvor der ik e var georginer. Desuden rev og jævnede jeg imellem georginerne, hvor kartoflerne havde stået.
Vejret: Gennemgående skyfrit eller letskyet og varmt. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg var gået i gang med at skrive et brev til ¹Richard Thorlev, men jeg fik det ikke færdigt, før så kom han. Vi snakkede oppe på mit værelse, til han kørte hjem ved halvnitiden (jeg skrev brevet på maskine). Da han var gået, begyndte jeg en lille smule at skrive manuskript til novellen (se den 1.) på maskine.

4/7 56, onsdag. Først var jeg nede ved ¹Ove i Kædeby. Ellers vandede jeg tomater i drivhuset. Da jeg mente, at det var godt, lagde jeg slangen op i badekarret i kælderen og lod det løbe fuldt. Derefter flyttede jeg igen slangen ned i drivhuset og gav tomaterne en gang til. - Om eftermidda-gen hakkede jeg kål på ²torv-jorden.
Vejret: Varmt og sol, men en del skyet, nærmest som det stod med torden. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg maskinskrev manuskript til novelle som i aftes.

5/7 56, torsdag. Om formiddagen nippede jeg tomater i drivhuset afbrudt af en tur til Ristinge hos feriegæster i et par sommerhuse. – Om eftermiddagen stak jeg kant af og lavede i det hele taget orden på den vestre gang ned mod købmandens. Gangen var stærkt tilgroet og næsten ufrem-kommelig.
Vejret: Overskyet og regn, der kun holdt op en gang imellem. Om eftermiddagen kom det i kraftige byger. Vind: SV, frisk.

°°Aften: Jeg maskinskrev manuskript som i aftes.

6/7 56, fredag. Der var lidt byærinder at køre om formiddagen, men ellers arbejdede jeg mest på at ordne gang som i går. Hen på eftermiddagen var jeg ovre at hente kartofler ved ¹Knud Verner. De blev hentet langt væk fra gården, så det tog lang tid at få dem op. Jeg var der i halvanden time, men så fik jeg også kaffe der. – Med avistoget kom ¹Elvind (¹fars bror) med kone (¹Inger) og tre børn. Farbror Carl var også uventet med. ¹Elvind skulle hjælpe mig at passe forretningen, mens ¹mor og ¹far er til årsmøde i Viborg - i ³Danmarks Afholdsforening.
Vejret: Overskyet med regnbyger og kraftig blæst til storm. (Modbydeligt vejr) . Vind: SV.

°°Aften: ¹Alfred’s var her oppe at spise til aften sammen med gæsterne. Aftenen gik med familiært samkvem, og især fra halvelleve til halv et havde vi det vældig hyggeligt. Jeg spillede på violinen, og de 4 brødre sang til på gode danske sang.

7/7 56, lørdag. Der var en hel del ærinder at køre, og den tid jeg ikke var ude at køre stod jeg i ²butikken sammen med ¹Elvind. - Om eftermiddagen var ¹Elvind med ¹far i Ristinge på varetur. -Jeg var i ²butikken eller kørte ærinder på cykel. – Lidt før middag fik jeg en opringning fra redaktør ¹Nørup. Det var fruen jeg talte med. Hun meddelte, at de opholdt sig i Lohals på ferie, og hvis jeg og Thorlev havde lyst, kunne vi tage op at besøge dem om aftenen. Jeg fik ringet til Richard, og så startede vi om aftenen henne fra ¹Richard klokken 18.00. Vi var der klokken 19.00 og snakkede en halvanden times tid. Vi fik kaffe der og kørte hjem, da klokken var kvart i ni. Vi var meget glade for at hilse på ¹Nørup.
Vejret: Skyet, men dog sol en hel del tid – ja næsten hele tiden.

°°Aften: Da jeg klokken 22.30 kom hjem fra Lohals, spillede og sang vi lidt som i aftes, men ¹mor og ¹far var ikke med, idet de kørte til årsmøde i ³Danmarks Afholdsforening, da klokken var 22.30.

8/7 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg bragte varer (mest jordbær) ud forskellige steder, samt stod i forretningen. Vi spiste alle sammen til middag oppe ved ¹Alfred’s. – Om eftermiddagen tog hele staben (¹Alfred’s, ¹Elvind’s og Carl til Ristinge (¹Elvind kørte dem). ¹Drengene var også med, men ¹Richard skulle komme i dag, så derfor tog jeg ikke med. ¹Richard og jeg lavede os en tår kaffe, da han kom kvart i tre, og fra 15.10 til 15.40 hørte vi transmission fra årsmødet i Viborg i ³Danmarks Afholdsforening. Så tog vi ud på en tur til Hjortholm skov. Først var vi henne at se Kong Humbles grav. I skoven satte vi os, så vi kunne se ud over havet, og vi fik en hyggelig samtale.
Vejret: Smukt og skyfrit. Vind: N, jævn.

°°Aften: ¹Alfred’s og ¹Elvind’s var nede ved ¹Helges, fordi de var deroppe at få kaffe. ¹Drengene og jeg blev hjemme. – Jeg foretog mig ikke noget særligt.

9/7 56, mandag. Ligesom i går passede ¹Elvind og jeg ²butik. Vi havde en god travl dag, og især om formiddagen var der meget at sørge for. Størst salg var der med jordbær, og jeg var i Ristinge med temmelig mange af dem om formiddagen Vi spiste alle til middag og aften hos ¹Alfred.
Vejret: Skyfrit og meget smukt varmt vejr. Vind: ØSØ, svag til jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

10/7 56, tirsdag. Dagen gik som i går med at passe ²butik, og desuden havde vi bestilling på syv kranse. ¹Alfred lovede at pynte dem, så jeg behøvede bare at binde dem. De var til begravelse i Humble kirke. Der var ikke så megen travlhed med betjening af kunder i dag, men det var allige-vel helt godt.
Vejret: Næsten skyfrit og varmt. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: ¹Mor og ¹far kom ved syvtiden om aftenen. Vi var alle oppe hos ¹Alfred hele aftenen og fik kaffe der. Carl havde været i Søndenbro på knallert for at hilse på bekendte. Han tog af sted om formiddagen, men kom ikke hjem inden ved 22-tiden. Vi var bange for, at han var kørt hjem på Fyn på knallerten, så det var en lettelse, da han kom. Men ¹Meta og ¹Alfred var meget opbragte, og det blev til et heftigt skænderi mellem de to og Carl. Det blev ¹far for meget til sidst, så vi forlod stuen og gik hjem. – ¹Mor og ¹far havde en god tur til årsmøde i ³Danmarks Afholdsforening.

11/7 56, onsdag. Til morgen en del forberedelser til varetur, og i øvrigt var jeg næsten hele formiddagen beskæftiget i ²butikken. ¹Elvind hjalp også til der, mens ¹Inger var med på ristingeturen for oplevelsens skyld. Om eftermiddagen nippede jeg tomater og begyndte at hakke imellem dem.
Vejret: Noget upålideligt, men varmt og mest letskyet vejr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild og et til ¹Richard Thorlev. - ¹Elvind’s, ¹mor, ¹far og ¹drengene var ude på en lille tur i ³bilen. Ved nitiden gik vi alle op til ¹Alfred’s og fik kaffe. Jeg havde violinen med og akkompagnerede ¹far, ¹Alfred og ¹Elvind til danske sange ligesom i fre-dags.

12/7 56, torsdag. Til morgen var jeg ovre at hente 100 pund kartofler hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg, og hjalp til med at grave dem op. Resten af formiddagen dels passede jeg ²butik og dels kørte en del ærinder. – ¹Elvind’s rejste hjemad i dag med halvtotoget. – Om eftermiddagen var jeg oppe at hakke kål på ²torv-jorden, hvor Peter fra Præstemarken radrensede.
Vejret: Varmt og så godt som skyfrit. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg skrev brev til pastor Petersen, Bøstrup, og anmodede om svar på, om han vil være med som bidragyder til en langelandsbog, som redaktør ¹Nørup har foreslået ¹Richard og mig at udgive. – Hen på aftenen kom Peter fra Præstemarken og spurgte, om jeg kunne tænke mig at køre med til Jylland på knallert mandag den 16. Han skulle besøge sin søster i Mariager, og jeg skulle så besøge ¹Gunhild i Bøvlingbjerg [ved Lemvig]. Der blev ikke bestemt noget denne aften.

13/7 56, fredag. Indtil ³frokost hakkede jeg kål på ²torv-jorden. - Næsten resten af formiddagen gravede jeg kartofler op ved ¹Knud Verner i Hesselbjerg. Vi gravede 200 pund op, som vi skulle have, ¹far hentede dem i ³bilen. – Om eftermiddagen var jeg først i Ristinge og hakkede så ellers kål indtil klokken 16.00. Fra den tid til fyraften bandt jeg kranse.
Vejret: Varmt og tørt, men tordenskyer på himlen – ellers i øvrigt letskyet. Vind: Ø, jævn.

°°Aften: Jeg spillede nogen tid, samt læste i Hus og Hjem.

14/7 56, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelser til ¹fars varetur. - En kort tid hakkede jeg mellem tomaterne i drivhuset, men ellers gik den meste formiddag med at køre byærinder. Desuden bandt jeg en krans. - Om eftermiddagen kørte jeg også først byærinder på cykel. – Fra klokken 15 vandede jeg tomater i drivhuset.
Vejret: Om formiddagen overvejende skyfrit eller letskyet, om eftermiddagen mere letskyet – til dels tyndt overskyet. Varmt. Vind: Ø, frisk til blæst.

°°Aften: Jeg afskrev mit digt ”Den gyldne Middelvej” på maskine – blot for at have det. - Des-uden spillede jeg lidt.

15/7 56, søndag. Fridag. Jeg spillede lidt og gjorde så småt forberedelser til jyllandsturen i morgen. - Om eftermiddagen var jeg cyklende hen at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge. Vi udformede et brev, som skal sendes ud til nogle stykker angående bogudgivelsen (se den 12.). Vi skrev kun ét eksemplar, men ¹Richard lovede at sende de øvrige ud.
Vejret: Gennemgående kun ringe skydække og varmt. Vind: Ø, frisk.

°°Aften: Jeg var (lige da vi havde spist) nede ved cykelsmed Svend Hansen at hente en knallert (til leje), som jeg skal køre til Jylland på i morgen. – Vi havde fremmede om aftenen i anledning af ¹mors fødselsdag. Der var ¹Henry’s, ¹Alfred’s, ¹Ejvind’s, ¹Helge’s og ¹Anna.

PS: ¹Bodil kom hjem i dag, men hun har været 8 dage hos ¹Gunhild og ¹Gert i Bøvlingbjerg [ved Lemvig].

16/7 56, mandag. Klokken 5.00 startede Peter og jeg på knallert til Jylland (med første morgenfærge). Vi holdt denne rute: Svendborg – Faaborg – Assens – Middelfart – Vejle – Viborg. I Viborg skiltes vi, Peter kørte mod øst til Mariager, hvor han skulle besøge sin søster, og jeg kørte mod vest til Holstebro – Vemb – Bøvlingbjerg [ved Lemvig]. Fra Assens til Lillebæltsbroen var der noget i uorden ved min knallert, så den havde vanskeligt ved at trække og kun kunne køre langsomt. Ved broen fik vi det i orden igen ved egen hjælp, og det gik glimrende resten af vejen, men vi blev temmelig meget forsinket ved uordenen. – Klokken ca. 20 var jeg i Bøvlingbjerg. – Jeg fik mad da jeg kom, og ellers sad vi og hyggede os resten af afte-nen. ¹Gert spillede på mundharpe og jeg på mandolin.
Vejret: Kun ringe skydække og smukt, varmt vejr. Vind: Ø, jævn.

17/7 56, tirsdag. Om formiddagen var jeg først hjemme hos ¹Gunhild, og lidt hen på formiddagen var jeg henne at blive klippe, der hvor ¹Gert har plads. Lige før middag kørte jeg en tur ud ved Vesterhavet på knallert. Det var første gang jeg har set Vesterhavet, så det var en oplevelse at se den store strandbred og indhuggene i landjorden. Havet lå roligt uden skum i dag. – Om eftermiddagen sad ¹Gunhild og jeg på græsplænen i haven og læste blade eller nød i det hele taget vejret. Da vi klokken 15 havde fået kaffe, gik ¹Gunhild og jeg med Karin {Gunhilds og Gerts lille pige] en tur rundt i byen, hvor vi blandt andet var inde i et smukt anlæg i udkanten.
Vejret: Varmt og smukt med kun ringe skydække. Vind: antageligt omkring Ø, ret svag.

°°Aften: Dels sad vi i stuen hos ¹Gunhild og hyggede os, og dels sad vi haven, hvor ¹Gert og jeg spillede sammen på mandolin og mundharpe.

18/7 56, onsdag. Første del af formiddagen opholdt jeg mig i stuen eller køkkenet hos ¹Gunhild, hvor vi snakkede sammen om forskellige emner. Sidst på formiddagen kørte jeg en lille tur i omegnen på knallert. – Om eftermiddagen fik ¹Gert fri i anledning af mit besøg. Ved fjortentiden kørte vi ud til Vesterhavet, hvor vi slog et lånt telt op, og der sad vi så og hyggede os, samt drak eftermiddagskaffe og spiste til aften. (¹Gunhild og jeg kørte derud på cykel, og ¹Gert kørte på ”min” knallert, som han trak barnevognen med Karin efter).
Vejret: Letskyet først på formiddagen, men efterhånden klarede det op til skyfrit og varmt, me-get smukt vejr. Vind: Antageligt omkring N, jævn.

°°Aften: Vi hyggede os sammen i stuen med snak og musik.

19/7 56, torsdag. Efter at have fået morgenkaffe forlod jeg ¹Gunhild og ¹Gert og satte kursen mod Humble. Jeg var så heldig at få følgeskab hjemad, idet en ung mand (på min alder) netop samme dag skulle til Lohals. Vi startede klokken 6.45. - Da vi kom ned på Brande-kanten, fik min knallert samme skade som på opturen. Jeg kørte ind på et værksted i Brande og fik repareret skaden. Det var udstødningsrøret, der var tilsodet. Min følgesvend var punkteret, så det ordnedes samtidigt. Der gik to timer der, fordi det varede så længe, inden man begyndte reparationen. Vi spiste til middag der (ophold fra 11.30 til 13.30). Nu gik knallerten ganske ypperligt uden mindste skade. Da vi på Fyn var ved vejen til Vissenbjerg, kørte vi den vej for at undgå trafikken gennem Odense. I Kværndrup drejede min ledsager mod Lundeborg for at sejle over der. – Jeg var hjemme klokken 22.00. – Det var nogle herlige dage, jeg havde haft hos ¹Gunhild og ¹Gert.
Vejret: Skyfrit og meget varmt. Vind: SØ, jævn.

PS: Hjemruten: Bøvlingbjerg – Vemb – Holstebro – Herning – Vejle – Middelfart og så videre ad hovedvejen til Vissenbjerg – ud i Ringe og ad hovedvejen til Svendborg.

20/7 56, fredag. Indtil ³frokost nippede jeg tomater i drivhuset. - Resten af dagen var jeg oppe hos ¹Mie Christoffersen oppe i byen for at plukke solbær, som vi havde købt af hende til en pris, så vi selv skulle plukke. Jeg fik eftermiddagskaffen der.`
Vejret: skyfrit, bortset fra enkelte spredte skyer og meget varmt. Vind: S, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild, at jeg var kommet godt hjem, samt spillede og læste lidt.

21/7 56, lørdag. Om formiddagen hjalp jeg først til med forberedelser til ¹fars varetur, og ellers arbejdede jeg med at fjerne ris, som var hugget lige over for ²butikken ind mod ¹Anna for at danne udsyn for trafikanter. Lidt ærinder kørte jeg også. - Eftermiddagen gik omtrent på samme måde. Jeg hjalp til med at forberede ristingetur og kørte lidt ærinder. Senere på eftermiddagen plukkede jeg en lille smule hindbær på buske over for ²butikken over vejen.
Vejret: Varmt og så godt som skyfrit. Vind: V, jævn (lidt luft).
Aften: Jeg spillede og fordrev tiden på anden måde.

22/7 56, søndag. ³Formiddagspligt. Til morgen var jeg et ærinde i Kædeby hos ¹Ove, og ellers hakkede jeg kål på ²torv-jorden hele formiddagen – Om eftermiddagen spillede eller læste jeg mest.
Vejret: Om formiddagen vekslende skydække og ikke spor sol. Om eftermiddagen også veks-lende skydække, men sol ind imellem . Køligt. Vind: NV, frisk.

°°Aften: ¹Alfred’s og farbror Thordals børn (der i disse dage var på ferie hos ¹Alfred) var heroppe at få kaffe i anledning af børnenes (Thordals) ferie.

23/7 56, mandag. Indtil ³frokost hakkede jeg kål som den 13. Resten af formiddagen gik for størstedelen med at køre forskellige byærinder, og desuden begyndte jeg at rydde op i ²arbejdsrummet, hvilket jeg fortsatte med om eftermiddagen – Sidste halvdel af eftermiddagen gravede jeg mistbænke i jorden over for ²butikken på modsatte side af vejen.
Vejret: Omtrent som i går, sol lige så tit som skyet, men sidst på eftermiddagen enkelte meget små og helt ubetydelige tordenbyger med enkelte ikke så fjerne skrald. – Køligt. Vind: VNV, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på kladde til ³Nørups kursus 6. brev opgave 5.

24/7 56, tirsdag. Indtil lidt før ³frokost gravede jeg mistbænk som i går. Til klokken ca. 10.30 trak jeg kålplanter og ukrudt op af porrer, der blev plantet den 11/6. – Resten af formiddagen og hele eftermiddagen malede jeg hønsehus (det som vi byggede den 3. og 4/4). Først siden ned mod vejen, så vinduet på samme. side, så side og døre, hvor de er, og til sidst tjærede jeg noget på dørsiden samt hele bagsiden (mod øst).
Vejret: Skyet, men sol den meste tid – dog køligt. Vind: NV, frisk til blæst.

°°Aften: ¹Richard Thorlev kom og besøgte mig. Vi snakkede om den påtænkte bogudgivelse. Da han klokken 20.15 var gået, spillede jeg lidt.

25/7 56, onsdag. Indtil ³frokost hjalp jeg til med forberedelser til ¹fars varetur til Ristinge. – Resten af formiddagen og indtil klokken 15.00 nippede jeg tomater i drivhuset. - Lige efter nævnte tidspunkt satte jeg vander an i drivhuset, og resten af eftermiddagen slog jeg skidt af med le på pladsen lige ved siden af drivhuset (det store) mod vest for huset.
Vejret: den meste tid ikke sol, men dog til tider skinnede den. Vekslende skydække, hen på eftermiddagen helt overskyet. Vind: N, NV, V, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på Nørups kursus, opgave 5, brev 6.

26/7 56, torsdag. Til morgen hjalp jeg til med at forberede ¹fars varetur til Humble.- Ellers arbejdede jeg hele dagen på at slå skidt af rundt omkring, mest mellem frugttræerne ind mod ¹Georg Jakobsens skov, hvor der var groet op med brændenælder og andet ukrudt.
Vejret: Vekslende skydække og for øvrigt omtrent vejr som i går. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede som i aftes på kladde til ³Nørups kursus opgave 5, brev 6, og begyndte en lille smule at skrive manuskript.

27/7 56, fredag. Lige til morgen havde jeg lidt forskelligt arbejde, blandt andet lagde vi mistbænkvinduer over nogle stedmoder, som ¹far såede i går i bænk i jorden over for ²butikken. Desuden plukkede jeg lidt ribs. - Lidt før ³frokost begyndte jeg at bælge ærter op for ¹mor. Der var temmelig mange, som vi havde fået købt, men ikke solgt, så vi selv var nødt til at henkoge dem. - Fra ³frokost til klokken 11 kørte jeg byærinder på cykel og fortsatte så med at bælge op, hvormed jeg var færdig klokken 15.30. Så var det igen et byærinde (til Fodslette), og resten af tiden vandede jeg tomaterne i drivhuset lidt. - ¹Far havde i dag strøet hønsegødning ved tomaterne, og den skulle så blødes op. Vanderen gik ellers der hele dagen i går.
Vejret: Ustadigt, skiftevis sol og skyet, men kun ganske lette ubetydelige byger. Vind: NV, frisk.

°°Aften: De var alle sammen – undtagen jeg – oppe hos ¹Alfred at få kaffe. Jeg havde travlt med at skrive manuskript til ³Nørups kursus opgave 5, brev 6, så jeg gik ikke med.

28/7 56, lørdag. Til morgen hjalp jeg til med forberedelser til ¹fars varetur, og ellers gik formiddagen med ærinder forskellige steder, oprydning i ²butikken og så videre. - Om eftermiddagen var der lidt ærinder at køre, og ellers ryddede jeg noget ståltrådshegn og syrenhegn, der var ind mod ¹Anna Klodsmager, hvor ¹Villy i denne tid bygger garage.
Vejret: Om formiddagen sol, men dog lidt skyet, om eftermiddagen varmt (lummert) og skyfrit. Hen på eftermiddagen – ved 15.30 tiden – trak der skyer op, nærmest som med torden, og det blev helt overskyet, men kom kun ganske lidt regn om aftenen. Vind: mellem Ø og S, jævn om formiddagen, svag om eftermiddagen

°°Aften: Jeg maskinskrev manuskript som i aftes.

29/7 56, søndag. Fridag. – Indtil midt på formiddagen skrev jeg manuskript til ³Nørups kursus opgave 5, brev 6, hvormed jeg blev færdig. Resten af formiddagen lavede jeg ikke noget særligt. - Om eftermiddagen var jeg henne hos ¹Richard Thorlev (cyklende) i Henninge. Blandt andet aftalte vi en dag for et møde blandt bidragsyderne til den langelandsbog, vi planlægger (mødet blev bestemt til den 11/8). Desuden fik jeg et interview med ¹Richard om oplevelser fra hans cykelture med børster. Interviewet var til ³Nørups kursus opgave 2a, brev 6.
Vejret: Først på formiddagen gråvejr, efterhånden opklaring og ved middagstid kun letskyet og varmt og lummert. Lidt hen på eftermiddagen på ny tiltrækning af skyer og en ret kraftig, men ganske kort tordenbyge (kun svag rumlen, men regn). Vind: SØ, Ø (skiftende), jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev brev til pastor Petersen, Bøstrup, angående bogudgivelsen, men foretog mig ellers ikke noget særligt.

30/7 56, mandag. Til morgen hakkede jeg mellem tomaterne, men ellers nippede jeg tomater hele formiddagen – Om eftermiddagen ryddede jeg først ud af det bageste kælderrum under ²butiksdrivhuset og gik så i gang med at køre risbrænde (den vi huggede den 22/6) derned på trillebør.
Vejret: Ustadigt med skiftevis sol og skyet og en gang imellem små byger. Noget under nor-mal varme. Vind: SV, stiv blæst til kuling.

°°Aften: Først på aftenen var jeg oppe hos ¹Frode (Bendixen) for at melde om det møde, jeg omtalte i går. Ellers lavede jeg ikke noget særligt, bortset fra, at jeg spillede lidt.

31/7 56, tirsdag. Hele formiddagen og indtil mellem klokken 14 og 14.30 kørte jeg risbrænde i drivhuskælderen som i går. Jeg nåede lige at få plads til det alt sammen. – Da jeg var færdig, bandt jeg lidt kranse, samt satte tråd i blomster og lavede små buketter, som ¹far skulle pynte kiste med i Lindelse.
Vejret: Den allermeste tid vekslende skydække og ingen sol, dog sommetider sol ind imellem. Køligt. Regnbyger. vind: SV, om natten og formiddagen kuling til storm. Om eftermiddagen stiv blæst.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 2a brev 6. Men den meste tid læste jeg i Carit Etlar bøger.


August 1956

1/8 56, onsdag. Til morgen hjalp jeg til med at forberede ¹fars varetur (til Ristinge), hvorefter jeg bandt et kors og en krans til begravelse. Desuden hentede jeg hindbær i Fodslette, samt gik i gang med at vande blomster og rydde lidt op i drivhuset ved ²butikken – og jeg ryddede også lidt op i ²arbejdsrummet. Fra klokken 15 bandt jeg kranse.
Vejret: Vekslende skydække og om formiddagen byger. Om eftermiddagen nogen opklaring. Køligt. Vind: NV, frisk blæst.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 2a brev c og begyndte at maskinskrive manuskript uden dog at have skrevet væsentlig anden kladde, end da jeg optog interviewet i søndags.

2/8 56, torsdag. Til morgen hjalp jeg til med at forberede ¹fars varetur. Da det var gjort, pyntede jeg en af de (små) kranse, som jeg bandt i går. Det er den første blomsterkrans jeg har pyntet. - Jeg var et ærinde hos ¹Ove i Kædeby og plukkede lidt ærter på ²torv-jorden. - Om eftermiddagen vandede jeg tomater i drivhuset, og fra klokken 15.30 plukkede jeg igen ærter på ²torv-jorden.
Vejret: Det regnede lidt til morgen og først på formiddagen, men uden ret megen betydning. Det var overskyet hele formiddagen, men om eftermiddagen klarede det noget op, dog vekslen-de skydække. Vind: SØ, Ø, jævn til let blæst.

°°Aften: Jeg arbejdede på manuskript til ³Nørups kursus opg 2a, 5. brev.

3/8 56, fredag. Først på formiddagen vaskede jeg butiksvinduet og anrettede blomsterne der lidt, samt havde lidt andet pilleri i ²butikken, indtil det var ³frokost. - Fra den tid til middag rensede jeg voks af nogle bitavler, som stod i ²arbejdsrummet. – Om eftermiddagen rensede jeg også lidt tavler af, var så et ærinde i Kædeby efter varer, og ellers gik tiden med forskelligt pilleri. – Lige før fyraften satte jeg slangen op til badekarret i kælderen og lod det løbe fuldt.
Vejret: Kun ringe skydække og smukt. Ret varmt vejr. Vind: Ø, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 2 a, 6. brev som i aftes og læste i Carit Etlar bøger. (¹Mor, ¹far og ¹drengene var biografen).

4/8 56, lørdag. Jeg var hele dagen på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg, for første gang i år. Jeg arbejdede sammen med gårdens karl (¹Villy, søn af ¹Johannes Bager) med at stille byg i hobe på den jord der kaldes Vishaven.
Vejret: Først på formiddagen overskyet, men lidt efter lidt klarede det op til næsten skyfrit, og det blev varmt vejr. Hen på eftermiddagen blev det lidt mere skyet. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til ³Nørups kursus opgave 2a, brev 6 som i aftes.

5/8 56, søndag. ³Formiddagspligt: Først på formiddagen var ¹far og jeg ovre at plukke lidt bønner hos Åge Christensen i Hesselbjerg. – Fra klokken ca. 9 til middag plukkede jeg ribs på buskene i jorden på den anden side af vejen over for ²butikken. - ¹Far var ovre at hjælpe til med at høste hos ¹Helge; far sad på binder.
Vejret: Den meste tid sol og varmt, der trak skyer for solen en gang imellem. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Gunhild og var med ¹Bent ude at gå en tur. – ¹Alfreds og Thordals børn og Elvinds Birgit var heroppe sidst på aftenen at få kaffe i anledning af, at det var sidste aften, børnene var her. Eftermiddag: Jeg skrev ³Nørups kursus opgave 2a brev 6 færdigt og læste lidt i Carit Etlar bøger, eller fik tiden til at gå som jeg bedst kunne.

6/8 56, mandag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. I dag hjalp jeg til med at høste ærter. Det foregik på denne måde: ¹Arne kørte med slåmaskinen, og ¹Villy og jeg lagde hvert skår over (havde hver sin halvdel), så slåmaskinen kunne passere. Der var ikke så stort stykke, men der var en del drillerier med slåmaskinen, så det kom til at vare hele dagen.
Vejret: Ret varmt og næsten skyfrit. Vind: Jævn.

°°Aften: Jeg læste lidt, men bestilte ellers ikke noget særligt.

7/8 56, tirsdag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. I dag stillede ¹Villy og jeg byg op i Vishaven som i lørdags, hele dagen.
Vejret: Stille og lummert med letskyet, skyfrit og mere skyet (nærmest tordenskyer) skiftevis. Vind: NV, ret svag.

°°Aften: Jeg foretog mig ikke noget særligt.

8/8 56, onsdag. Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen om formiddagen, og ¹Villy og jeg stillede igen i dag byg op i Vishaven. Da klokken var mellem 11.00 og 11.30, begyndte det ret pludseligt at regne, og det blev til en kraftig regn som var det en tordenbyge). ¹Villy og jeg krøb ind under én af hobene, men alligevel blev vi våde. - Det var for vådt at stille op om eftermiddagen, så jeg blev hjemme. Jeg nippede tomater i drivhuset, samt hakkede lidt imellem nogle af dem.
Vejret: Til morgen næsten skyfrit, men efterhånden tiltagende skydække og ved nævnte tid nævnte tordenbyge. Det blev ved at regne så småt lidt over middag også, og i løbet af eftermiddagen kom der også til tider lettere regn. Det var overskyet hel tiden. Vind: SV. Frisk.

°°Aften: Jeg spillede og arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3, brev 6 (kladde).

9/8 56, torsdag. Jeg var som sædvanlig på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. ¹Villy og jeg stillede i dag havre op i marken lige bag gården. Om eftermiddagen var vi som i går nede i Vishaven at fortsætte med byggen. Vi blev færdige med den, ved at ¹Arne kom og hjalp til fra klokken 15. Vi var igen i havren lige bag gården (¹Villy og jeg).
Vejret: Skyet, dog ikke overskyet, men til tider skyer for solen. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹pastor Petersen, Bøstrup, ¹Hansen-Lavind, Snøde, og ¹Karl Baltzer, Torpe, med meddelelse om udsættelse af det møde, som skulle holdes på lørdag den 11., hvor vi skulle drøfte langelandsbogen. Udsættelsen var nødvendig, fordi ¹Richard i disse dage var på jyllandstur, og han kunne ikke være hjemme til lørdag. Det blev så bestemt til onsdag den 15. – Resten af aftenen lavede jeg ikke noget særligt.

10/8 56, fredag. Jeg var som sædvanlig på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen og rettede det meste af formiddagen havre lige bag gården som i går. Lang tid op ad formiddagen var jeg alene, fordi ¹Villy var ude ved noret at jage kvier ind, der var brudt gennem indhegningen. En halv time før middag blev vi færdige med havren og rettede resten af formiddagen og hele eftermiddagen hvede i en mark lige over for, hvor ¹Johannes Bager bor, altså i Nyby.
Vejret: Næsten skyfrit og ret varmt. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg spillede eller foretog mig ikke noget særligt.

11/8 56, lørdag. Jeg var som sædvanlig på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. I dag kørte vi byg ind. Det første jeg lavede var at tømme en afdeling af laden for forskellige redskaber, og dernæst strøede jeg et lag halm over gulvet. Vi fik ikke begyndt at køre før efter ³frokost. ¹Villy, ¹Arne og ¹Arne Nymand kørte vognene (altså tre), og ¹Knud Verner rakte. Jeg satte, og ¹Anny tog fra. Ét læs rakte jeg til ¹Villy om eftermiddagen, fordi alle vogne lige over middag blev læsset af, da vi troede det blev regnvejr, hvad det dog ikke blev. Byggen blev kørt nede fra Vishaven.
Vejret: Til at begynde med om formiddagen var det mindre overskyet, men efterhånden blev det helt overskyet. Vind: SØ, blæst.

°°Aften: Jeg skrev en lille smule til ³Nørups kursus 6. brev, opgave 3, læste eller spillede.

12/8 56, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg, læste i Carit Etlar bøger eller fik tiden til at gå på anden måde. Om eftermiddagen lavede jeg ingenting, gik blot omkring og nød friheden indtil sidst på eftermiddagen, da jeg gik i gang med at maskinskrive referatet fra ¹bedstefars begravelse fra Langelands Folkeblad, blot for at have det.
Vejret: Næsten skyfrit, men noget køligt. Vind: NV, frisk.

°°Aften: Jeg fortsatte med maskinskrivningen, og da jeg lidt hen på eftermiddagen var færdig med det, lavede jeg ikke noget særligt.

13/8 56, mandag. Jeg var som sædvanlig på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Jeg rettede hvede hele dagen. Først gjorde jeg færdig i marken over for ¹Johannes Bager (se fredag), og derefter rettede jeg i en mark lige bag ved Johannes. ¹Villy hjalp mig ikke i dag, idet han og ¹Arne hjalp ¹Arne Nymand med at tærske.
Vejret: Først på formiddagen kun letskyet, men hurtigt tiltagende skydække. Om eftermiddagen var det helt overskyet. Ved halvfem- femtiden begyndte det at regne, men det var ikke ret længe. Kornnegene blev dog lid våde. Vind: V, SV, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på kladde til ³Nørups kursus 6. brev, opgave 3, hvormed jeg blev færdig, og begyndte en lille smule at skrive manuskript.

14/8 56, tirsdag. Som sædvanlig var jeg på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Om formiddagen rettede jeg hvede samme sted som i går. Jeg blev færdig klokken godt halv elleve, hvorefter jeg kørte ned ad Nørreballevejen til en lille plet havre der, hvormed jeg dog ikke blev færdig. Jeg var igen i dag ene, undtagen en halv times tid før middag, da ¹Villy igen i formiddag tærskede hos ¹Arne Nymand. Om eftermiddagen kørte vi byg ind med samme mandskabsplacering som i lørdags. ¹Arne Nymand hjalp dog først til et stykke hen på eftermiddagen
Vejret: Om formiddagen sol og kun lidt vekslende skydække. Om eftermiddagen tiltog skydækket, så det drev med helt overskyet vejr og til tider ubetydelige små piskbyger. Blæst, der om eftermiddagen havde karakter af storm. Vindretning: SV.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til ³Nørups kursus 6. brev, opg 3.

PS: ¹Mor var oppe at hjælpe ¹Thorvald Thomsen’s med indkøring. ¹Far var forhindret, fordi han var med ¹Henry’s i Svendborg på kreaturtur.

15/8 56, onsdag. Sædvanlige høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. Indtil ved halvtolvtiden kørte vi byg ind, men kun med to vogne. ¹Arne og ¹Villy kørte, ¹Knud Verner rakte, ¹Anny tog fra og jeg satte. Klokken ca. 11.30 kom der mejetærsker for at tærske ærterne, som vi skårlagde den 5. Ved første omgang gik jeg med rundt for at hjælpe (skille ærterne lidt ad), så der ikke kom for meget i ad gangen. Jeg holdt middag klokken 12.00, men de andre fortsatte. Da jeg kom igen, havde jeg samme arbejde. Først kl .godt 14.30 blev vi klar til at køre igen.
Vejret: Skyet, men sol den meste tid. Dog om eftermiddagen små byger, som ikke generede væsentligt. Vind: V, blæst.

°°Aften: ¹Richard Thorlev havde på sin ferietur i disse dage skrevet og bedt mig udsætte bogmødet fra lørdag til i aften. Der skulle komme: ¹Frode Bendixen, ¹pastor Petersen, Bøstrup, pastor ¹Hansen-Lavind, Snøde, ¹Jens Baltzer, Torpe, men kun ¹Frode og hustru og jeg kom. Jeg kørte med ¹Frode. Det blev en fiasko, for ¹Richard var slet ikke kommet hjem, og hans forældre vidste ikke noget. Vi måtte køre igen, og jeg tog med op til ¹Frode, hvor vi snakkede lidt over en kop kaffe. Jeg gik hjem klokken godt 22.00.

16/8 56, torsdag. Det regnede til morgen og først på formiddagen i dag, så kornet ikke nåede at blive tørt til indkøring op ad dagen, derfor var jeg ikke på høstarbejde. - Om formiddagen nippede jeg tomater i drivhuset, samt var et ærinde i Ormstrup. - Om eftermiddagen plukkede jeg ærter på ²torv-jorden til klokken 16.00, hvorefter jeg kørte et par byærinder, og ellers nippede jeg igen tomater hele resten af dagen.
Vejret: Tidligt til morgen begyndte det at regne; kun småt til at begynde med, men efterhånden blev det til slet ikke så lidt. Midt på formiddagen opklaring og sol med kun lidt skyer, noget mere spredte skyet om eftermiddagen (God tørreluft, da opklaringen kom). Vind: VSV, NV, svag til morgen, senere jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til ³Nørups kursus 6. brev, opgave 3, hvormed jeg blev færdig.

17/8 56, fredag. Igen i dag var det for vådt til høstarbejde, da det havde regnet lidt om natten. -Første halvdel af formiddagen nippede jeg tomater som i går, og i sidste halvdel vandede jeg dem, hvilket jeg blev færdig med til kaffetid. Fra den tid var ¹far og jeg beskæftiget med at planere og rydde lidt smårødder og lignende lige over for butiksgavlen mod øst ind mod ¹Anna ved ¹Villys ny bilgarage.
Vejret: Lidt regn tidligt til morgen, og lidt senere -.altså først på formiddagen – tog regnen til, så det regnede mere eller mindre næsten hel formiddagen og til tider om eftermiddagen Hele tiden overskyet. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev versene om langelandsbroen af på maskine – blot for at have det mere pyn-teligt. Det var versene, jeg skrev i kursuset 4. brev.

18/8 56, lørdag. Det var heller slet ikke høstvejr i dag. Til morgen hjalp jeg lidt til med at forberede ¹fars varetur, og ellers arbejdede jeg med det samme som i går, men mest med at grave fra en ret stor trærod, der sad. Det var meget besværligt, så jeg fik tiden til at gå med det hen på eftermiddagen også. ¹Villy Jensen kom frivilligt og hjalp mig om eftermiddagen, så det hjalp godt. Vi fik ¹Helge til at komme med traktoren for at trække roden op. Det var fortsat besværligt, men endelig ved firetiden fik vi held til at fjerne roden. - Den sidste tid før fyraften lavede jeg ikke så meget, da det ikke var vejr at være ude i.
Vejret: Om natten faldt der igen en del regn. Det var om dagen overskyet hele tiden, dog knapt så tykt om formiddagen Om eftermiddagen regnede det jævnligt, især sidst på eftermid-dagen regnede det ret voldsomt. Vind: SV, S, jævn.

°°Aften: Jeg var nede ved ¹Bent, der var ene hjemme med ¹Henrik.

19/8 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg arbejdede sammen med ¹far på at rydde trærødder eller planere som i går. De rødder vi tog i dag var lette at have med at gøre, da de var rådne. – Om eftermiddagen gennemgik jeg opgaverne til ³Nørups kursus 6. brev og foretog de sidste rettelser og gjorde opgaverne klar til afsendelse. (De blev sendt i dag). Nogen tid bestilte jeg ikke noget særligt. Jeg skrev også et brev til ¹Richard om eftermiddagen
Vejret: Om formiddagen regnede det ikke, men var dog skyet, efterhånden overskyet. Om eftermiddagen megen tid regn, nærmest byger og grimt efterårsagtigt vejr. Vind: SV, blæst, senere NV.

°°Aften: Jeg foretog mig ikke noget særligt.

20/8 56, mandag. (Ikke høstvejr). – Jeg arbejdede hele dagen med at grave og rydde hasselrødder på jorden ved siden af det store drivhus. Jeg begyndte helt ude i spidsen, altså nærmest foran drivhuset. Det var kun et lille stykke, jeg nåede. – ¹Far var oppe hos ¹Georg Jakobsen at hjælpe til med at tærske (fra stak).
Vejret: Om formiddagen vekslende skydække med sol den meste tid. Om eftermiddagen efterhånden overskyet og en lille smule helt ubetydelig regn. Sent på eftermiddagen klarede det lidt op igen. Vind: NV,V, jævn.

°°Aften: Jeg bestilte ikke noget særligt.

21/8 56, tirsdag. (Ikke tørt til kornindkøring). – Om formiddagen og først på eftermiddagen flyttede jeg nogle sten, som lå lige ved siden af, hvor jeg gravede i går, og som jeg ikke kunne komme til at grave for i dag. (Det var de natursten, som jeg sorterede fra den 6/6). Da jeg var færdig med at fjerne stenene, gravede jeg og ryddede som i går. - ¹Far var fra klokken 2.30 (nat) til klokken 12 middag med ¹Henry’s på kreaturtur til Svendborg, hvilket han også var sidste tirsdag.
Vejret: Ret varmt, nærmest lummert og det meste af formiddagen sol med spredte skyer. Hen mod middag tordenoptræk fra nordvest. Herover kom kun lidt torden og et lille ganske kort tordenskyl, men længere nordpå fik man temmelig hård torden. Vejret klarede op igen, og om eftermiddagen var det omtrent som først om formiddagen Vind: V, ret svag til jævn.

°°Aften: Jeg læste i Tom Kristensens: ”Hærværk”.

22/8 56, onsdag. (Endnu ikke høsttørt, nogle steder begyndte man dog at køre ind op ad dagen, mens dog nok de fleste lod være). – Til morgen forberedelser til ¹fars varetur, og arbejdede så ellers med at grave og rydde som i går, kun afbrudt af enkelte byture. Jeg var ved gravearbejdet hele eftermiddagen også. - ¹Far var om eftermiddagen oppe hos ¹Thorvald Thomsen at hjælpe til med indkøring.
Vejret: Spredte skyer, men sol så godt som hele tiden. Lidt køligt til morgen, men senere ret varmt. Vind: VNV, jævn til frisk (god tørring).

°°Aften: Jeg læste i Tom Kristensens: ”Hærværk” eller fik tiden til at gå på anden måde.

23/8 56, torsdag. Jeg var hele dagen på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen efter en uges stilstand som følge af regn. Jeg var ³sættemand. Om formiddagen kørte vi dog noget af tiden således, at jeg kørte med ned (i Vishaven) og rakte, da vi kun kørte med én vogn. Det var dog kun kort tid. Et stykke hen på formiddagen kom ¹Arne Nymand og hjalp til. ¹Arne Christoffersen rakte, ¹Arne Nymand og ¹Villy kørte, ¹Anny tog fra, og jeg satte. Indtil klokken ca. 15 var det byg fra Vishaven vi kørte, resten af dagen havre fra marken lige bag gården. - ¹Far var om eftermiddagen på høstarbejde hos ¹Thorvald Thomsen.
Vejret: Spredte skyer, om formiddagen en overgang ingen sol, men om eftermiddagen stadig sol. I øvrigt ret varmt og smukt høstvejr. Vind: NNV, jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild og ¹Gert samt læste nogen tid i Jeg læste i Tom Kristen-sens: ”Hærværk”

24/8 56, fredag. ¹Far var på høstarbejde hos ¹Thomsen om eftermiddagen. - Jeg var på høstarbejde hos ¹Ellen Madsen. I dag prøvede jeg næsten alle poster, fordi vi den meste tid kun var to eller tre om indkøringen. Om formiddagen kørte vi hvede, fordi en regnbyge kom over Hesselbjerg og Humble, men ikke i Nyby, hvor hveden stod, så havren var for våd at køre. Indtil klokken 10 hjalp ¹Villy til, men vi kørte kun med én vogn. Mens ¹Villy og ¹Arne læssede, gjorde jeg klar med halmunderlag i et nyt rum. Klokken 10 skulle Ville hjælpe Chresten Jørgensen med at tærske, så ¹Arne og jeg var ene. Vi hentede først et par læs, som vi fik af ved egen hjælp. (Jeg rakte og satte). Så var det imidlertid blevet middag og havren tør. Jeg rakte og satte havre, og ¹Anny eller ¹Ellen tog fra. ¹Arne skulle hente køer hjem hen på eftermiddagen i stedet for ¹Ellen og ¹Anny, der så gik med ud at række, og jeg læssede. Vi nåede lige at komme ind med et læs, da det ved halvfemtiden satte ind med en regnbyge, der ødelagde indkøringen.
Vejret: Gennemgående lummert og sol den meste tid, bortset fra bygen om formiddagen - og da det ved tretiden trak op til regn, der altså kun blev en byge. Vind: Mellem SV og SØ, jævn.

°°Aften: Jeg læste i Tom Kristensens: ”Hærværk”.

25/8 56, lørdag. Bygen i går eftermiddagen gjorde det for vådt til høstarbejde fra morgenstunden, men det var ikke noget imod, hvad der senere kom, så jeg var ikke på høstarbejde. - Forberedelser til ¹fars varetur og var ellers hele dagen indtil klokken 16.30 i tomaterne (jeg nippede dem). Klokken 16.30 standsede regnen lidt, så jeg kunne cykle til Nordenbro, Østerskov og Fodslette med lidt regninger, som jeg skulle have været ud med tidligere på dagen.
Vejret: Overskyet og fra midt på formiddagen udbredt silende regn, der varede ved lige til omtrent aften uden ophold, bortset fra at det enkelte gange var mindre voldsomt. (Om aftenen opholdsvejr). Køligt (ca. 10 gr.) Vind: SØ, blæst, senere N.

PS: Der var indbrud i ²butikken natten til i dag. Gavlvinduet var brudt op, en hylde ved karmen og hvad der stod på den var væltet ned, og der var taget en 10-seddel og antageligt mellem 5 og 10 kr. i énkroner. Kassen var ikke helt tømt af tyven. ¹Far overvejede anmeldelse, men meldte det alligevel ikke.

°°Aften: Jeg læste i ”Hærværk” af Tom Kristensen:

26/8 56, søndag. Fridag. Om formiddagen læste jeg lidt i ”Hærværk” og fik tiden til at gå på anden måde. Hen på formiddagen begyndte jeg at maskinskrive mit hørespil ”En fejltagelse”(fra kursuset) blot for at have det mere pynteligt. Jeg skrev også på det om eftermiddagen og blev færdig. Ellers foretog jeg mig ikke noget særligt resten af aftenen.
Vejret: Overskyet (vekslende) og byger. Især om eftermiddagen, da der ved 15.30-tiden kom et voldsomt tordenskyl, der gav mange millimeter på få minutter. Der hørtes enkelte nære skrald. I øvrigt var vejret meget ubehageligt og efterårsagtigt. Køligt. Vind: mellem NV og SV, blæst.

°°Aften: Jeg læste i Tom Christensens: ”Hærværk”.

27/8 56, mandag. Det var slet ikke høstvejr i dag. Regnen i lørdags og i går har blødt meget, og det tørrede kun ringe i dag. Indtil ³frokost nippede jeg tomater i drivhuset. Fra ³frokost og til kort før middag var jeg ude med lidt regninger i Hesselbjerg, Kædeby og Østerskov (samt et sted på Humble Rene). - Om eftermiddagen gravede jeg lige ved siden af, hvor jeg gravede den 20. og efter den dato. Det var en stribe, der har været vej hen til drivhuset, men den skal nu føres længere mod øst. (¹Børge og ¹Viggo, der havde fødselsdag i dag, havde skolefremmede om eftermiddagen).
Vejret: Om formiddagen må skydækket nærmest betegnes om tyndt overskyet. Det var ikke sol, men heller ikke egentligt gråvejr. Om eftermiddagen klarede op det til letskyet. Hen på eftermiddagen efterhånden overskyet og til aften begyndende regn. Især om eftermiddagen varmt. Regnen blev tiltagende, så det ud på natten fortsatte med udbredt regn.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus 7. brev, opg .1, og læste i ”Hærværk”.

28/8 56, tirsdag. Til morgen lagde jeg slangen op til badekarret i kælderen og lod det løbe fuldt med vand. - Resten af formiddagen gravede jeg samme sted som i går. - Om eftermiddagen var jeg oppe at hjælpe ¹Thorvald Thomsen med at tærske. Jeg ³lagde på værk. Det var havre vi tærskede. - ¹Far var med ¹Henry’s på kreaturturtur hele dagen. – (Vejret var ikke til indkøring i dag).
Vejret: Om natten faldt temmelig udbredt nedbør. Tidligt til morgen regnede det ikke, men en lille smule senere kom der nogle kraftige byger. Hen på formiddagen klarede det op, og resten af dagen var det smukt solskinsvejr. Vind: Omkring V, om formiddagen stiv blæst, der efterhånden aftog; dog var vinden den meste tid frisk.

°°Aften: Jeg læste i ”Hærværk”.

29/8 56, onsdag. (Endnu ikke tørt til indkøring). – Om formiddagen var jeg oppe at hjælpe ¹Thorvald Thomsen med at tærske og ³lagde på værk som i går. Det var lidt havre, lidt byg og ellers hvede, vi tærskede. - ¹Far var på varetur om formiddagen. – Om eftermiddagen gik ¹far i mit sted og hjalp til med tærskningen. - Indtil kaffetid arbejdede jeg med lidt forskelligt, mest gravede jeg fra en rod på stykket, hvor jeg sidst arbejdede den 22. i denne måned. – Fra kaffetid var ¹Børge og jeg ovre hos Aage Nielsen, Hesselbjerg at plukke bønner. Vi plukkede på akkord.
Vejret: Der kom først på natten på ny et regnskyl. Det var gråvejr til morgen, men efterhånden klarede det op til sol megen tid. Om eftermiddagen blev det dog noget mere skyet. Vind: SV, V, jævn.

°°Aften: Jeg studerede kursus eller læste – mest i ”Hærværk”.

30/8 56, torsdag. Om formiddagen var jeg oppe at hjælpe ¹Thorvald Thomsen med at tærske, og ligesom i går ³lagde jeg på værk. Det var byg og lidt blandkorn vi tærskede. (Der blev ikke tærsket om eftermiddagen). - Om eftermiddagen var jeg og ¹drengene ovre hos ¹Aage Nielsen at plukke bønner på akkord som i går. – Klokken knap fire var vi færdige, og resten af tiden arbejdede jeg på at rydde trærod som i går. – (Det var ikke tørt til at køre korn ind endnu i dag).
Vejret: Skyet, men klart solskinsvejr hele tiden. Temperaturen var vist lidt under det normale, men det var ellers pænt vejr. Vind: SV, V, NV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev og læste i ”Hærværk”.

31/8 56, fredag. I dag var det endelig høstvejr igen, og jeg arbejdede hos ¹Ellen Madsen. – Det var endnu for vådt først på formiddagen, da der kom en lille byge om natten. Der var en ko, der havde fået kalv ude ved noret (Helt ude ved sommerhusene lidt sydvest for cementfabrikken). Den var ¹Arne, ¹Villy og jeg ude at fange. Det gik temmelig nemt både at fange ko og kalv. ¹Villy og jeg trak koen hjem, mens ¹Arne kørte hjem med kalven i fjedervogn, som vi kørte ud i. – Ved 10-tiden begyndte vi at køre ind og nåede fire læs hvede om formiddagen. Om eftermiddagen var vi mandskab til tre vogne, så der var gang i. ¹Arne Nymand og ¹Arne Christoffersen kørte, og de skiftede over, så kun to spand heste blev brugt. Poul Jørgensen rakte, ¹Anny og Knud Egemose tog fra, og jeg rakte. Vi kørte til klokken 20.00 for at blive færdige, og vi nåede også at få al hveden ind, så der kun manglede et par læs havre og rivningen. - ¹Far var på høstarbejde hos ¹Thorvald Thomsen.
Vejret: Skyet, men sol den meste tid, køligt, men god tørreluft. Vind: NV, V eller SV, frisk.

°°Aften: Det blev så sent inden jeg var vasket, at jeg ikke foretog mig noget.


September 1956

1/9 56, lørdag. Jeg var på høstarbejde – indtil ³frokost hos ¹Ellen Madsen, hvor jeg hjalp til med at læsse et par læs af, som nok blev kørt ind, men ikke rakt af i aftes. Dermed var jeg færdig hos ¹Ellen Madsen – med det egentlige høstarbejde – og kom derefter over hos ¹Knud Verner, hvor ¹Villy og ¹Arne også hjalp til. Vi kørte havre og hvede i hæs lige bag gården. Jeg tog fra. Der var ikke mere korn, end hvad vi nåede i dag til klokken godt 18. - Jeg fik penge både hos Ellen og ¹Knud Verner i dag. Hos ¹Ellen havde jeg for et stykke tid siden fået 100 kr., så jeg i dag skulle have 155 kr., og jeg fik 20 kr. hos ¹Knud Verner i dag. – Altså i alt 275,00 kr. (100 kr. deraf be-talte jeg i går på skrivemaskine til forretningen i Odense).
Vejret: Næsten skyfrit og meget smukt, klart septembervejr. Vind: Mest NØ – dog først SØ, jævn.

°°Aften: Hele familien var i cirkus Royal, der lå på ¹Georg Jakobsens mark mellem ¹Georg og smed Petersen.

2/9 56, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg ryddede op i drivhuset ved ²butikken og i ²arbejdsrummet. – Tillige pudsede jeg det store butiksvindue og hjalp til med at stille blomsterne pænt an i vinduet. – Om eftermiddagen kom ¹Richard Thorlev på besøg (lige da vi havde spist, og endnu før jeg var vasket og klædt om). Vi sad på mit værelse og snakkede til klokken godt fjorten, da han kørte igen. – Resten af eftermiddagen foretog jeg mig ikke så meget – læste lidt – spillede lidt, eller hyggede mig på anden måde.
Vejret: Næsten skyfrit – dog dis i horisonten – og smukt, især om formiddagen Det blæste lidt hen på eftermiddagen, men vejret var ellers godt. Vind: SØ, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg læste eller fordrev tiden på anden måde.

3/9 56, mandag. Jeg arbejdede hele dagen på at rydde op, hugge ris væk (mest hasselris) i forlængelse af stykket, hvor jeg ryddede rødder fra den 17/8. - Da jeg var færdig med at fjerne ris og skrammel, gav jeg mig til at grave og hugge fra en ret stor rod, der sad. – ¹Far var på høstarbejde hos ¹Georg Jakobsen. - I middagspausen var jeg ovre at blive klippet hos ¹Sigurd Hansen, Hesselbjerg.
Vejret: Vekslende skydække, kun lidt sol, men ellers pænt vejr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg var på biblioteket at låne Holbergs ”Jeppe på Bjerget”, som jeg skal anvende i mine litteraturstudier. Da jeg kom hjem, læste jeg lidt i bogen.

PS: I dag fyldte ¹Anna Hjemmebager 80 år.

4/9 56, tirsdag. Om formiddagen hjalp jeg til med at tærske hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Tærskningen blev først tilendebragt klokken 14.30, så jeg også hjalp lidt til om eftermiddagen Jeg stod imellem ved negene. Det var stakkene, som blev sat den 1/9, vi tærskede. Da vi var færdige, ryddede jeg op efter tærskningen, og en halv time før fyraften plukkede jeg drueagur-ker.
Vejret: Om formiddagen en overgang tåge og køligt, men efterhånden opklaring, så det om eftermiddagen var lummert og sol, om aftenen trak det op som til torden, men det blev kun en regnbyge.

°°Aften: Jeg var cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev i anledning af hans fødselsdag. Af gæster var kun ¹Richards søster og svoger fra Roskilde. (De var på ferie der). Vi havde en hyggelig aften sammen. Klokken 23.30 kørte jeg hjemad.

5/9 56, onsdag. Lige fra klokken 6 morgen arbejdede jeg hos ¹Knud Verner. En times tid var det drueagurker, jeg plukkede, men ellers arbejdede ¹Knud Verner og jeg hele dagen sammen med at plukke asier på forskellige jordarealer. Desuden blev de fleste af asierne vasket (på den måde, at vi med hænderne gned en agurk af ad gangen i en spand vand). – Jeg fik til aften lønnen for de to dage, i går og i dag, tilsammen 40 kr. Desuden fik jeg af ¹far 30 kr. for de dage, jeg hjalp ¹Thomsen at tærske.
Vejret: Næsten skyfrit bortset fra enkelte ubetydelige tordendannelser – og varmt vejr. Vind: SV, SØ, jævn.

6/9 56, torsdag. Til morgen hjalp jeg lidt til med forberedelser til ¹fars varetur. Ellers vandede jeg tomater i drivhuset hele resten af formiddagen og til lidt før kaffetid om eftermiddagen. Efter kaffetid var jeg på cykel i Ormstrup med en blomst, og kort tid derefter lavede jeg ikke noget særligt. – Klokken ca. 16.45 kom der bud, at jeg skulle med ¹Georg Jakobsen og ¹far (der hele eftermiddagen arbejdede hos ¹Georg) ud at køre frem ved indkøring af de sidste neg. Der var to vogne efter traktoren. Kornet blev hentet ude på Rene.
Vejret: Først på formiddagen var det overskyet, men efterhånden klarede det lidt op, så det var sol et stykke tid sidst på formiddagen og først på eftermiddagen Hen på eftermiddagen trak der på ny skyer op, og om aftenen let regn. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg læste ”Jeppe på Bjerget” og begyndte lidt på ³Nørups kursus 7. brev, opgave 3.

7/9 56, fredag. Om formiddagen – kun afbrudt af lidt tomatplukning under en regnbyge – gravede jeg og ryddede trærødder (mest hassel) på stykket, som er omtalt den 3. – Om eftermiddagen bandt jeg kranse (til ³Bagenkop, der var 12 ). - ¹Far begyndte at pynte.
Vejret: Om form overskyet og af og til regn (ret kraftig). Om eftermiddagen klaret op til letskyet og pænt vejr. Om aftenen var det stille og pænt. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var i Rudkøbing (cyklende) for at forrette lidt indkøb. Jeg købte en strengeholder til violinen (den gamle var gået i stykker) – og desuden en enkelt violinstreng. Hos en boghandler købte jeg 500 ark papir til skrivemaskinen, og hos en urmager fik jeg et nyt glas i mit ur. – På hjemvejen var jeg inde at besøge ¹Richard Thorlev. Vi snakkede lidt, og jeg fik kaffe der. Klok-ken 22.30 var jeg hjemme.

8/9 56, lørdag. Efter at have forberedt varetur bandt og pyntede jeg en krans, der nylig var bestilt. Det blev imidlertid til to mere, så forskellige forsinkelse bevirkede, at hele formiddagen gik. – Om eftermiddagen hjalp jeg til at tærske hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Jeg og ¹Arne (Christoffersen) var ved halmen. Nogen tid, da halmen kom nær ved, hvor den skulle sættes, var jeg dog ene, men senere, da halmen skulle sættes længere væk (på koladeloftet), hjalp ¹Arne til. Jeg satte og ¹Arne slæbte halmen hen til mig.
Vejret: Om formiddagen ret hyppigt regn og hele tiden overskyet. Om eftermiddagen lidt opkla-ring – dog ikke sol, men nedbørsfrit. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg spillede lidt på violinen, læste lidt eller lavede lidt sjov med ¹drengene. – ¹Far og ¹mor var til høstgilde hos ¹Thomsen’s.

9/9 56, søndag. Fridag. – Først på formiddagen læste jeg i ”De vises sten” af Anker Larsen, og ellers benyttede jeg en del af formiddagen til at gøre rent på mit værelse. Desuden spillede jeg på violinen. - Om eftermiddagen var vi til kredsmøde i afholdskredsen på afholdshjemmet. (¹drengene var ikke med). Mødet var normalt besøgt og indledtes med generalforsamling og kaffebord, hvorefter der var foredrag af en københavnsk kvindelig taler. Mødet sluttede ved 17-tiden.
Vejret: Om formiddagen noget skyet, om eftermiddagen klaret op til sol og næsten skyfrit bortset fra dis. Det var hele dagen mildt. (ca. normal varme). Vind: VSV, jævn til svag.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus 7. brev, opgave 3 og læste i ”De vises sten”.

10/9 56, mandag. Jeg var hele dagen på tærskearbejde hos ¹Ellen Madsen. Ligesom i lørdags satte jeg halmen, og ¹Arne Christoffersen rakte den hen til mig. Det var først havre, og ellers byg (hen mod aften lidt hvede, skønt byggen dog endnu ikke var tærsket færdig). – ¹Far tog honning fra bierne i dag.
Vejret: Noget skyet (må betegnes som tyndt overskyet), ingen nedbør. Vind: SØ – Jævn.

°°Aften: Jeg spillede på violinen og arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3, brev 7. Efter at være kommet i seng læste jeg i ”De vises sten”. – ¹Far og ¹mor var først en lille smut i Torpe hos ¹Line og ¹Rasmus i anledning af, at ¹Rasmus havde fødselsdag. Ellers var de til andendagsgilde hos ¹Anna Hjemmebager, der den 3. fyldte 80.

11/9 56, tirsdag. Jeg var igen på tærskearbejde hos ¹Ellen Madsen. Jeg satte som sædvanlig halmen og var megen tid helt ene der. Kun kort tid var jeg ikke ved halmen, idet jeg en times tid sidst på formiddagen hjalp til ved negene. Fire læs vårhvede, der først for kort tid siden blev høstet, hentede man hjem (fra Nørreballe) og tærskede. Ellers var det om formiddagen mest byg, vi tærskede, og hele eftermiddagen hvede – fra sidst på eftermiddagen almindelig hvede. Den noget våde vårhvede blev sat udenfor i en lille stak, mens den anden hvede blev sat i laden. ¹Villy hjalp mig ved halmen den meste eftermiddag.
Vejret. Overskyet og nogen tid om formiddagen nærmest tåge og fugtigt. Om eftermiddagen var det helt tørt igen, dog overskyet. Om aftenen begyndende regn, der formodentlig varede til hen mod midnat.

°°Aften: Jeg læste lidt i ”De vises sten”.

12/9 56, onsdag. Jeg var på tærskearbejde hos ¹Ellen Madsen. Den meste tid slæbte jeg halm hen, hvor den skulle sættes (i et ”gulv” i laden ved siden af tærskeværket). Efterhånden som halmen i gulvet ”voksede” op, blev der et stykke at række op. Derfor kneb det for mig at nå det – desuden kom der meget halm, da det var hvede vi tærskede. Men det gik, selv om det var en drøj dag. ¹Villy satte den meste tid. En gang imellem satte jeg, for at sliddet kunne blive fordelt. Vi blev færdige med tærskningen til kaffetid. Mandskabet fik da som sædvanlig kaffe, og jeg hjalp til at skubbe på nogle sække korn, som blev læsset på lastbil. Klokken blev knap fem, da jeg kørte hjem. Jeg fik i lighed med det øvrige mandskab 30 kr. om dagen. 3 ¼ dag = i alt 100 kr.
Vejret: Koldt og til tider byger. Midt på formiddagen og ved 13-tiden kom nogle kraftige byger, der for en kort tid standsede tærskningen. Sol den meste tid, men hundekoldt. Vind: NV, ret kraftig blæst.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3, brev 7 og læste i ”De vises sten”.

13/9 56, torsdag. Jeg arbejdede hele dagen på at grave og rydde på pladsen, hvor jeg blandt andet også gjorde det den 3. - Engang midt på formiddagen kom ¹Anna Hjemmebager og spurgte, om jeg ville ind at have en tår kaffe. Det ville jeg gerne, så jeg sad der en halv times tid. – ¹Mor og ¹far var om eftermiddagen i Rudkøbing for at skrive under på et papir, som vist drejer sig om et lån.
Vejret: Også i dag ret koldt – især først på formiddagen. Ingen byger, sol den meste tid, men dog skyet. Vind: NV, NØ, om formiddagen ret kraftig blæst, der dog efterhånden aftog.

°°Aften: Jeg læste lidt i ”De vises sten”.

14/9 56, fredag. Til morgen arbejdede jeg en lille smule med gravning og rydning som i går, men ellers plantede ¹far og jeg stedmoder. De blev plantet i jorden, hvor jeg gravede først på dagen – altså i det i forvejen for flere dage siden gravede, og der blev også plantet nogle i jorden over for ²butikken. De fleste stedmoder var vore egne fra eget bed, men vi købte også nogle der var stør-re hos ¹Ove i Kædeby
Vejret: Der faldt kraftig dug om natten, og til morgen var luften meget klar og smuk – om end noget kølig, men om eftermiddagen trak det efterhånden op og blev overskyet og koldere. Vind: SV, om formiddagen jævn, om eftermiddagen noget opfriskende.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Bodil og læste i ”De vises sten”.

15/9 56, lørdag. Til morgen plukkede jeg hvad der var af modne tomater i drivhuset. Ellers plantede jeg stedmoder hele dagen – om formiddagen dog afbrudt af lidt køreærinder på cykel. Jeg plantede først i jorden, hvor vi også plantede (først) i går, og derefter i jorden, hvor jeg ryddede den 20/8.
Vejret: Køligt, men sol så godt som hele tiden og for øvrigt pænt vejr. Vind: NNV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg spillede og læste lidt i ”De vises sten”.

16/9 56, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg plantede stedmoder som i går, hvormed jeg var færdig ved nitiden. Derefter plantede jeg jordbær ved siden af på samme stykke i forlængelse af allerede plantede jordbær. (Det var stykket, hvor jeg gravede den 27/8, jeg i dag plantede). Jeg vandede både jordbær og stedmoder, og til sidst hakkede jeg de i forvejen plantede jordbær.
Vejret: Vekslende skydække og lidt køligt, efterårsagtigt – dog ellers hvad man må kalde nor-malt for årstiden. Vind: NV, frisk til blæst.

°°Aften: Jeg læste i ”De vies Sten”, hvormed jeg blev færdig.

Eftermiddag: Indtil kaffetid var jeg sammen med ¹Bent – først her, senere gik vi en tur op i byen. Resten af eftermiddagen spillede jeg eller læste i ”De vises Sten”.

17/9 56, mandag. Lige til morgen vandede jeg blomsterne i ²butiksdrivhuset, og dernæst gravede og ryddede jeg som blandt andet den 13. - Ellers hjalp jeg hele dagen (fra ved halvnitiden) ¹mor med at vaske (storvask). Hun har ellers altid lige siden vi flyttede vasket hos ¹Helge, da vi selv mangler kedel, men i dag nøjedes hun med at koge tøjet hos ¹Helge og vaskede i vor egen kælder med en lejet elektrisk vaskemaskine. Jeg bar tøjet ned i kedlen og op igen, når det var kogt. Vandet, det var kogt i, skulle også bæres op til anvendelse i vaskemaskinen, så det gjorde jeg også. Desuden hjalp jeg lidt til med at vride. - ¹Far var i Svendborg om eftermiddagen.
Vejret: Til morgen regnede det lidt og var helt overskyet. Hen på dagen klarede det op, og især om eftermiddagen var det smukt. Vind: NNV, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus 7. brev, opgave 3.

18/9 56, tirsdag. Indtil ³frokost gravede og ryddede jeg samme sted som i går. Resten af formiddagen arbejdede ¹far og jeg på at rydde rødder på stykket vest for det store drivhus. Vi havde lånt en kran - et såkaldt treben, eller hvad man vil kalde det – der dog var på fire ben. Den stillede vi oven over den rod, der skulle ryddes og trak den op, efter at have gravet fra den. Den første rod, vi trak op, var noget besværlig, da den var ret stor, så vi nåede kun to rødder. – Til middag ringede ¹Knud Verner, Hesselbjerg, om jeg kunne komme over at hjælpe ham. Vi sagde ja, så jeg var derovre om eftermiddagen at samle kartofler op (på den store bakke, som ses her fra Bukkensbjerg mod syd). Jeg var ene om arbejdet, da ¹Knud Verner harvede andetsteds.
Vejret: Klart, skyfrit og smukt. Vind: NV, senere omkring S, jævn (ret svag).

°°Aften: Jeg arbejdede atter på ³Nørups kursus opgave 3, 7. brev.

19/9 56, onsdag. Jeg arbejdede hele dagen hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg, og samlede som i går kartofler op på bakken indtil klokken 15, da jeg var færdig. Jeg var igen i dag ene om arbejdet. Fra klokken 15 til fyraften studsede jeg hegn – også på bakken. Før jeg kørte hjem, fik jeg lønnen for arbejdet, 20 kr. om dagen, altså tilsammen 30 kr. - ¹Far hjalp om eftermiddagen ¹Georg Jakobsen med at tærske.
Vejret: (Kraftig nattedug) Skyfrit og klart, herligt septembervejr. Vind: SØ, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg var til møde (generalforsamling) i ³Sydlangelands Musikforening. Efter generalforsamlingen forhandledes der om, hvilke dage der kunne spilles og synges på, og efter nogen diskussion blev der opnået enighed om, at der hveranden onsdag og hveranden (?) skulle spilles og synges – altså for begge parters vedkommende med fjorten dages mellemrum. – Orkestret har ligget stille siden forårskoncerten den 21. april sidste år (1955). Koret indstillede om vinteren i år.

20/9 56, torsdag. ¹Far var ikke på varetur, da ³bilen var i Svendborg. Derimod var han hele dagen oppe at hjælpe ¹Georg Jacobsen med at tærske. – Jeg arbejdede omtrent hele formiddagen med at binde og pynte tre kranse. Det var ikke store kranse (2 til 6 og 1 til 8 kr.), men jeg er uøvet i at pynte, så det tog nogen tid. Lidt før middag plantede jeg lidt gyldenlakker (til overvintring) ved siden af stedmoderne, som jeg plantede den 16. – Om eftermiddagen arbejdede jeg på at grave fra rødder på stykket vest for det store drivhus.
Vejret: Som sædvanlig stærk nattedug (har været det nogle dage). – Om dagen så godt som skyfrit og smukt. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent i biografen. Vi så en svensk film, der hed ”Sømandstøsen”. Det var en god alvorlig film.

21/9 56, fredag. Hele dagen arbejdede ¹far og jeg med at rydde rødder og planere vest for drivhuset som den 19. Det foregik mest sådan, at jeg gravede fra rødderne, og imens planerede ¹far jorden, hvor vi var kommet frem. Når jeg så var færdig med at grave fra, hjalpes vi ad med at trække roden op med kranen. Det gik forholdsvis godt, men med arbejdsindsats.
Vejret: Igen nattedug, og om dagen næsten skyfrit. Om eftermiddagen dog lidt skyet – og smukt vejr.

°°Aften: Jeg arbejdede en lille smule på ³Nørups kursus opgave 3, brev 7.

22/9 56, lørdag. Om formiddagen var jeg ovre hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg, at hjælpe til med at skære fra hegn. Det var meningen, at vi skulle plukke agurker, men vedkommende, som skulle købe dem., bad om udsættelse. - Lige til morgen tog jeg lidt gulerødder op, som vi selv skulle have i ²butikken til videresalg, men ellers studsede jeg hegn på bakken som den 19. – Om eftermiddagen var jeg ovre ved Vågebjerg (hos ¹Georg Jakobsen) at samle kartofler op. ¹Far og ¹drengene var der også, og havde – for ¹Gunnars og ¹fars vedkommende – været der hele dagen. Det var ikke pr. dagleje, men pr. tjenerække for hver 6.
Vejret: Nærmest skyfrit, noget blæsende, men dog elles pænt vejr. Vind: SØ, frisk.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

23/9 56, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg et stykke tid på violinen, og megen tid gik med at rydde op på mit værelse og lignende. Ved halvellevetiden kom ¹Bent herop og snakkede på værelset et stykke tid. – Om eftermiddagen lavede jeg ikke så meget, men holdt simpelt hen søndag. Jeg var et stykke tid ude at hjælpe ¹drengene med at sætte en drage op i ¹Georgs mark., og nogen tid læste jeg i nogle af Blichers skildringer.
Vejret: Blæsende, men kun lidt skydannelser. Lidt køligt, men sikkert normalt. Vind: SØ – Frisk til blæst.

°°Aften: Jeg læste i krifter af Blicher.

24/9 56, mandag. Jeg var hele dagen ovre hos ¹Knud Verner, hvor jeg tog gulerødder op. Jeg var den meste tid ene om det, så jeg både skulle grave dem op og toppe dem af. Kun et stykke tid om eftermiddagen hjalp ¹Knud Verners kone til med at toppe af. Gulerødderne blev toppet af i en trillebør og kørt sammen i en dynge et stykke fra. (¹Knud Verner pløjede). - ¹Far hjalp ¹Georg Jakobsen med at skære fra hegn om eftermiddagen.
Vejret: Næsten skyfrit og pænt (vist normalt). Vind: SØ, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus 7. brev, opgave 3.

25/9 56, tirsdag. Jeg arbejdede hele dagen hos ¹Knud Verner, og ligesom i går g avede jeg gulerødder op og toppede af. Også i dag var ¹Knud Verners kone et øjeblik ude at hjælpe til . (¹Knud Verner harvede). - nden jeg kørte hjem, tog jeg lidt løg op (20 pund), som jeg skulle ha-ve med hjem.
Vejret: Så godt som skyfrit og smukt. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild og læste lidt i skrifter af Blicher.

26/9 56, onsdag. Om formiddagen arbejdede jeg hos Knud Vener. Indtil klokken 9 tog jeg gulerødder op som de foregående dage. Resten af formiddagen hjalp jeg til med at så hvede på bakken. Jeg gik bagefter og lettede tude, når der var noget at lette for. Til middag fik jeg betaling for de 3 dage i denne omgang (begyndte i lørdags). 20 kr. om dagen = i alt 60 kr. – Om eftermiddagen var jeg oppe på ¹Knud Verners bakke at samle lidt harvekartofler op, som vi måtte få for at tage dem. Jeg havde ¹Gunnar og ¹Viggo med. Klokken 14.30 var vi færdige. - Nogen tid ryddede jeg en lille smule op på gangen ved ²butikken, men ellers vandede jeg tomater i drivhuset til fyraften.
Vejret: Kun ringe skydannelser og smukt vejr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev og læste i Blichers skildringer.

27/9 56, torsdag. Jeg arbejdede hele dagen hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Indtil ³frokost hjalp jeg til med at så kunstgødning i marken bag ved gården - på den måde, at jeg kørte hestene, mens ¹Arne spredte fra vogn. Resten af dagen samlede ¹Arne og jeg kartofler op i Vishaven. ¹Villy harvede andetsteds. - ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen med at skære fra hegn.
Vejret: Kun en overgang om formiddagen sol, ellers overskyet, men mildt og nedbørsfrit. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus 7. brev, opgave 3.

28/9 56, fredag. Jeg arbejdede hele dagen hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Indtil ca. lidt før ni samlede jeg kartofler op, men det var ikke ret mange. Det blev fugtigt vejr, så det ikke var til det. Hele resten af dagen hjalp jeg til med at rydde op i laden, hvor der endnu ikke var ryddet op fra tærskningen. Der var en hel del løs halm at køre væk på vognen. Både ¹Villy og ¹Arne hjalp også til.- ¹Far arbejdede med at skære fra hegn hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Overskyet og fugtigt. Om eftermiddagen regnede det temmelig meget, og sidst på eftermiddagen kom der en vældig byge, som var det en tordenbyge. Koldt. Vind: SV, blæst til storm.

°°Aften: Jeg havde hovedpine, så jeg bestilte ingenting.

29/9 56, lørdag. Jeg arbejdede hele dagen hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Lige til morgen hjalp jeg lidt til med at få køerne ud, men ellers samlede jeg kartofler op hele dagen. Bortset fra, at ¹Arne pløjede de der var tilbage op, var jeg ene om arbejdet om formiddagen Om eftermiddagen var jeg også ene indtil klokken 15, da ¹Villy kom og hjalp til med resten. Vi var færdige klokken 16.30. Resten af eftermiddagen gik med at få halm på kartoffelkulen ved gården – og andet. Da det var fyraften, fik jeg løn for de tre dage, i alt 60 kr. (Siden jeg begyndte til høst, er jeg nu med alt iberegnet nået op på 595 kr. i indtægt).
Vejret: Klart og ikke ret meget skyet. Tørt. Vind: NV, frisk.

°°Aften: ¹Bent og jeg var oppe at se Husmandsforeningernes udstilling på afholdshjemmet. Foruden de udstillede landbrugsprodukter og håndarbejder, samt reklameudstillinger, påkaldte en forretnings fjernsynsapparater sig særlig opmærksomhed. Der blev åbnet for en udsendelse, som vi stod og så på. Vi gik derefter en tur ned i byen og var hjemme klokken 21.

30/9 56, søndag. ³Formiddagspligt: ¹Far og jeg arbejdede på at rydde rødder som sidst den 21. – Om eftermiddagen spillede jeg lidt, men i øvrigt foretog jeg mig ikke noget bemærkelsesværdigt. – ¹Drengene og ¹mor så udstilling på afholdshjemmet et stykke tid om eftermiddagen (se i aftes).
Vejret: Næsten skyfrit og smukt. Vind: V (?), lidt blæst.

°°Aften: Jeg spillede eller læste i Blichers skildringer. (¹Drengene og ¹mor og ¹far var til udstil-ling).


Oktober 1956

1/10 56, mandag. Næsten hele formiddagen arbejdede jeg i tomatdrivhuset, hvor jeg ryddede et hjørne (ca. 70 planter), da der skulle sås overvintringskål der, og tomaterne var næsten færdige. Jeg gravede stykket bagefter. - Lidt før middag og hele eftermiddagen gravede jeg fra rødder (mest hasselrødder) på stykket, hvor vi ryddede i går. - ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Om formiddagen noget tåget og overskyet, men efterånden opklarende, og om efter-middagen smukt vejr. Vind: NV, SV, jævn. ’

°°Aften: Jeg læste lidt i blade.

2/10 56, tirsdag. Jeg arbejdede hele dagen med at rydde hasselrødder – som sædvanlig på stykket vest for det store drivhus. Jeg var ene om det – havde dog ¹Gunnar – senere ¹Børge til at hjælpe til. Det gik forholdsvis nemt med at trække rødderne op, så vi fik klaret en del. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Om natten regn. Om dagen overskyet af større eller mindre tykkelse. Sommetider var det tykt, andre tider mindre tykt. Til tider også lidt regn. Ellers mildt og behageligt. Vind: SØ, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev – bestilte ellers ikke noget særligt.

3/10 56, onsdag. Indtil ³frokost lidt forskelligt: Først var jeg i Hesselbjerg og Kædeby for at hente henholdsvis gulerødder og selleri, og derefter gravede jeg et lille stykke mistbænkjord (over for ²butikken), hvori der skulle sås overvintringskål. Resten af dagen arbejdede jeg på at rydde rødder som i går, men var ene om det. Om eftermiddagen nøjedes jeg med at grave fra nogle rødder indtil lidt før fyraften, da ¹far kom og hjalp til med at slæbe en rod op, der var så stor, at jeg ikke selv kunne klare den.
Vejret: Om formiddagen var det smukt solskinsvejr, men hen på eftermiddagen trak det op med skyer, og der kom nogle regnbyger. Vind: V, jævn, senere frisk til blæst.

°°Aften: Jeg var til musikprøve i ³Sydlangelands Musikforening på realskolen. Det var første spillekomsammen siden koncerten den 21/4 1955.

4/10 56, torsdag. Lige til morgen vandede jeg noget kål - som ¹far i går eftermiddagen såede i jorden i drivhuset, hvor jeg ryddede tomater og gravede den 1. - samt førte slangen op til huset og fyldte badekarret med vand. – Resten af dagen ryddede jeg rødder (mest hassel) som sædvanlig. Om formiddagen var det besværligt, da rødderne var ret store, men om eftermiddagen gik det lettere fra hånden. ¹Gunnar hjalp mig hele dagen, senere kom også ¹Børge. - ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Vekslende skydække, noget skiftende med sol og skyet. Om eftermiddagen kom der nogle mindre byger. Det var koldt. Vind: V, frisk, senere blæst.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3, brev 7.

5/10 56, fredag. Jeg arbejdede hele dagen på at rydde trærødder som sædvanlig. ¹Børge hjalp mig lidt – senere også ¹Gunnar. Der var en enkelt særlig fastsiddende hasselrod, som ¹far tog et tag i over middag, men ellers gik det forholdsvis godt med at rydde. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Noget ustadigt med skiftende sol og skyet, om eftermiddagen små solskinsbyger. Ret koldt. Vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent i biografen at se den amerikanske film ”Den tavse mand”, en vidun-derlig farvefilm, som jeg syntes virkelig godt om.

6/10 56, lørdag. Indtil ³frokost lidt forskelligt arbejde: Blandt andet sorterede jeg nogle kartofler og var et sted i Kædeby med varer. Mens jeg var det, blev der ringet fra ¹Knud Verner, Hesselbjerg, om jeg kunne hjælpe ham. Jeg var så hele dagen fra ³frokost hos ham. Om formiddagen og lidt af eftermiddagen tog jeg jordbærplanter op, som ¹Knud Verner plantede. Da jeg var færdig med det klokken 14.00, kom jeg til at hjælpe til med at plante. Da vi havde fået kaffe, mente Knud Vener, at han selv kunne nå resten, så derfor kom jeg til at feje støv og spindelvæv fra loft og vægge i hønsehuset. Han kunne alligevel ikke nå det, så jeg kom til at plante igen. Til aften fik jeg lønnen for dagen – 16 kr.
Vejret: Temmelig koldt med noget skiftende sol og skyet, men ikke nævneværdige byger. Nattefrost på udsatte steder. Vind: NV, jævn

°°Aften: Jeg spillede og læste i Hall Caines ”Mona”. ¹Mor og ¹far var i biografen at se den film, som jeg og ¹Bent så i aftes).

7/10 56, søndag. Fridag. Til morgen ryddede jeg op på mit værelse, og fra klokken 8.00 havde jeg lovet ¹Alfred at hjælp til med at hugge lidt risbrænde i ²Ellemosen ved ¹Helge. Da jeg kom ned hos ¹Helge, var der imidlertid noget i vejen med huggemaskinen, så vi først ved nitiden fik begyndt. Vi huggede kun godt en halv time, da der igen var noget i vejen. ¹Alfred havde ikke tid længere, så derfor indstillede vi klokken 9.30. Resten af formiddagen ikke noget særligt at bemærke. – Om eftermiddagen var jeg cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev i Hennnge. Vi snakkede på hans værelse, indtil vi ved 15-tiden drak kaffe, og vi var derefter en tur ude i Sø-vertorp skov. Klokken 17.15 kørte jeg hjemad.
Vejret: Koldt, men overvejende sol, men det drev med byger, uden at der kom væsentlige. Vind: N, NØ, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på ³Nørups kursus opgave 3, brev 7, samt studerede en bog, som jeg lånte af ¹Richard, der havde lånt den af Georg Morsland, Mors. Det var kursusbreve, der var bundet ind – et kursus lignende Nørups, udarbejdet af Harald Tandrup. – Jeg læste også lidt i ”Mona”.

8/10 56, mandag. Jeg arbejdede hele dagen med at rydde trærødder som sædvanlig (sidst i fredags). Bortset fra, at ¹Jens (vognmand) en lille tid om formiddagen kom som tilskuer og tog et nap med i håndsvinget, var jeg ene om arbejdet. Langsomt går det ene mand, men nogle rødder kom der alligevel op på den måde. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen. – ¹Børge var deroppe om eftermiddagen at gå bag efter såmaskine. Det fik han fem kroner for.
Vejret: Temmelig koldt med spredt skydække – kun ringe sol. Til tider – det var hen mod aften – lettere regn. Vind: NØ, frisk.

°°Aften: Jeg arbejdede på opgave 3, brev 7 og læste ”Mona”.

9/10 56, tirsdag. Som sædvanlig ryddede jeg trærødder. Jeg var igen ene om arbejdet, bortset fra, at ¹Jens om formiddagen og ¹Bent om eftermiddagen hjalp mig med en enkelt rod. Atter et godt fremstød i rydningen. ¹Far var om eftermiddagen med ¹Henry på kreaturtur til Svendborg, og om eftermiddagen arbejdede han hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Især om formiddagen noget skyet, men dog sol megen tid. Om eftermiddagen sol hele tiden og smukt vejr – noget mildere end de foregående dage. Vind: Omkring Ø, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede på brev 7, opgave 3.

10/10 56, onsdag. Først på formiddagen var der lidt forberedelser til ¹fars varetur, og der var lidt ærinder at køre. Jeg kom derfor ikke til at rydde rødder før ved titiden, men var så også ved det hele resten af dagen. – ¹Far kørte både Humble- og Ristinge-turen om formiddagen
Vejret: Pænt med spredt skydække, sol temmelig megen tid. Vind: V, jævn.

°°Aften: ¹Mor, ¹far og jeg var nede hos ¹Henry’s i anledning af ¹Jens’s fødselsdag, der dog ellers først er den 13.

11/10 56, torsdag. Indtil op ad formiddagen ryddede jeg som sædvanlig trærødder. Midt på formiddagen gik jeg i gang med at lave en krans (6 kr.) helt fra bunden af (pyntede den altså også; kransen var jeg nede i kirken med). Der blev ikke lavet meget mere ved rydningen om formiddagen, men om eftermiddagen ryddede jeg igen indtil klokken 14.30. Fra den tid gik jeg bagefter såmaskine hos ¹Georg Jakobsen ved såning på Humble Rene. ¹Far kørte og pløjede på et stykke ved siden af. Da jeg kom, var ¹Georg knap færdig med harvningen til at så; jeg kom da til at pløje en omgang (det var med traktor), mens ¹far drak kaffe. - ¹Far var (som nævnt) hos ¹Georg om eftermiddagen i dag.
Vejret: Skyet, men alligevel nogen sol temmelig megen tid. Ellers pænt vejr. Vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

12/10 56, fredag. Næsten hele dagen - kun afbrudt af en enkelt bytur – ryddede jeg trærødder som sædvanlig (og var ene om det). - ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen om formiddagen og kørte imod sædvane varetur i byen om eftermiddagen. (Grunden: se næste dag).
Vejret: VNV, frisk til blæst – ved aften ret kraftig.

°°Aften: Jeg var ovre hos ¹Sigurd Hansen, Hesselbjerg, at blive klippet, og da jeg havde været det, vaskede jeg mig lidt grundigere end ellers. (Se grunden næste dag).

13/10 56, lørdag. Med den første morgenfærge fra Rudkøbing (klokken 6.50) startede vi i dag til Jylland for at deltage i kursus (foredrag og lignende) i ³Danmarks Afholdsforening. Kursuset blev holdt i Hadsten. ¹Far, ¹mor og ¹drengene kørte i vor egen IFA, mens jeg kørte med et medlem af Svendborg Afholdsforening, hvor formanden ¹Oscar Hviid også var med. ”Min” bil kørte først klokken 10.30, så vi var i Hadsten midt på eftermiddagen. ¹Mor, ¹far og ¹drengene besøgte ¹Jens Christian’s, før de tog til møde. ¹Drengene var for øvrigt hos dem (¹Jens Christian’s) under hele mødet de to dage. Mødet indledtes med kaffebord blandt de få der var kommet, og derefter var der foredrag og diskussion. Foredraget blev holdt af forskellige, hovedtaler om aftenen var Børge Smith. Deltagerne fik aftensmad – og senere kaffe – på højskolen, hvor mødet holdtes. Efter kaffen hyggede man sig under morsomme former. - PS: Deltagerne overnattede på højskolen i medbragt sengetøj.
Vejret: Overvejende overskyet og om eftermiddagen fugtigt (let regn) Blæsende og efterårsag-tigt. Vind V.

14/10 56, søndag. Kursuset i dag i ³Danmarks Afholdsforening indledtes klokken 9.00. En dame fra Norge holdt et foredrag om børnearbejdet i afholdssagen i Norge – et foredrag, der høstede stort bifald. Derefter var der diskussion, og klokken 12.00 spistes middag på højskolen. Man fortsatte klokken 1.30 med foredrag om Jakob Knudsen ved forstanderen på højskolen. Derefter talte forskellige – længst ¹Oscar Hviid om stillingen i ³Danmarks Afholdsforening. Mødet sluttede klokken godt 16. Den bil, som jeg kom op i, og som jeg også skulle hjem i, kørte klokken lidt før fem (17). Vi var i Svendborg kl 21.30. Vi fik kaffe der, og jeg overnattede der. ¹Mor, ¹far og ¹drengene var hos ¹Jens Christian’s og senere hos Jens Strib’s. De kørte først hjem om natten, da de ikke turde køre ved dag, fordi det er ulovligt at køre med varebilen. De kom så hos ¹Oscar mandag morgen, hvor ¹mor, ¹far og jeg fik kaffe, før vi kørte hjemad. (Vi var hjemme klokken 8.30). - PS: Kursuset var kun besøgt af ca. 25.
Vejret: Næsten skyfrit og meget smukt. Vind: Antageligt omkring S, jævn.

15/10 56, mandag. Som meddelt i går kom vi hjem fra Hadsten i dag klokken 8.30. – Da jeg var klædt om, gik jeg straks i gang med at rydde rødder, som jeg sidst gjorde det i fredags. ¹Far arbejdede ikke ude i dag, men hjalp alligevel ikke mig. Han nærmest hvilede ud efter den natlige kørsel.
Vejret: Tågebanker til morgen, men lidt op på dagen opklaring til helt skyfrit og meget smukt. Nattefrost på lave steder. Vind: S, ret svag.

°°Aften: Jeg spillede nærmest. – ¹Mor og ¹far var til andendagsgilde hos Egemose (cykelsmed), hvor der i søndags den 7. var konfirmation.

16/10 56, tirsdag. Jeg ryddede trærødder som i går. ¹Far hjalp til hver gang jeg var klar til at trække op, og ellers planerede han, hvor der var ryddet.
Vejret: Nattetåge – om dagen skyfrit og smukt. Nattefrost på lave steder. Vind: S, jævn.

°°Aften: Ikke noget særligt.

17/10 56, onsdag. Til morgen og først på formiddagen sorterede jeg nogle tomater, som ¹drengene havde plukket i går. Ellers arbejdede jeg resten af dagen med at rydde trærødder som sædvanlig. Der var kun tre tilbage, men de var store, så ved aften sad endnu én af dem tilbage, som nok var rokket løs, men ikke helt frigjort. Kæderne beregnet til at lægge om rødderne begyndte at blive skøre, så de ret ofte sprang. – ¹Far kørte vareture i Humble og Ristinge om formiddagen
Vejret: Kraftig nattedug (tåge) og muligvis lidt frost på udsatte steder. Om dagen næsten skyfrit først på formiddagen, men efterhånden skyet. Om aftenen regnede det ret konstant. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var til musikprøve i ³Sydlangelands Musikforening. Den blev i aften holdt hos Knud Clemmensen, Magleby. Jeg kørte med et af medlemmerne derud i bil.

18/10 56, torsdag. Formiddagen og det halve af eftermiddagen gik med at rydde lidt rødder hist og her på det sædvanlige stykke. Det var rødder, som jeg havde sprunget over, fordi jeg ikke mente at kunne klare dem ene mand, skønt de ellers ikke var særligt store. ¹Far hjalp til. Hen på eftermiddagen blev vi så endelig færdige med at rydde på det stykke jord. Fra kaffetid begyndte vi at planere, da der er fremkommet store ujævnheder ved rydningen.
Vejret: Nattetåge – om dagen skyfrit og meget smukt. Vind: V, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Gunhild og min gamle skolekammerat, ¹Eiler. Derefter var jeg med ¹Bent i biografen at se ”Ambulanceflyver C-47”- en film der ikke var meget ved.

19/10 56, fredag. Ca. det halve af formiddagen bandt jeg kranse (de var til forstander Tanges begravelse). - Ellers arbejdede jeg resten af dagen med at planere som i går – dog var jeg om eftermiddagen i Ristinge et ærinde. Lidt før fyraften plukkede jeg lidt rosenkål.
Vejret: Noget skyet, men ellers smukt vejr og klart. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg arbejdede lidt på ³Nørups kursus opgave 3, brev 7 (manuskript).

20/10 56, lørdag. Først på dagen var der lidt forberedelser til ¹fars varetur. - Jeg plukkede derefter æbler (Berners Rosen) på den ”gamle” bi-jord. Jeg var desuden et ærinde i Fodslette med en blomst. - Om eftermiddagen plukkede jeg igen æbler.
Vejret: Især om formiddagen var det fugtigt med regn megen tid (ikke så kraftigt, fnugregn). Om eftermiddagen ikke så megen regn, men dog overskyet. Vind: SV, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev manuskript til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7.

Her går jeg nu og glemmer ganske, det er efterår,
ja glemmer – glemmer, at vi nu mod vinterkulde går.
Engang jo kommer foråret tilbage.
De brune, gule blade, som forlader deres gren,
er ”mindenoder” med musik så liflig, smuk og ren
om kommende og svundne solskinsdage.
E.B.R.

(Fra digtet ”Mindenoder” 1954).

21/10 56, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg plukkede så godt som hele tiden æbler samme sted som i går – kun afbrudt af en Kædeby-tur. Først plukkede jeg Berners Rosen og derefter Hans Mathiesen. Om eftermiddagen skrev jeg lidt på manuskript til ³Nørups kursus opgave 3, brev 7, men nogen tid bestilte jeg ingenting. Da klokken var ca. 16 kom ¹Richard Thorlev på besøg. Vi sad på mit værelse og snakkede lidt. Desuden spillede jeg lidt for ham på mandolin eller violin. Han kørte hjem klokken godt 17.00.
Vejret: Ret mildt med til dels overskyet vejr. Solen sås kun lidt gennem skylaget. Dog var det smukt vejr. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg skrev som om eftermiddagen

22/10 56, mandag. Hele formiddagen og lidt af eftermiddagen plukkede jeg æbler samme sted som i går. ¹Far hjalp også lidt til. Jeg plukkede Hans Mathiesen og Bismarck. Fra lidt hen på eftermiddagen samlede jeg op, hvad der var faldet ned – både på stykket, hvor jeg havde plukket og under frugttræerne ind mod ¹Georg Jakobsens skov.
Vejret: Overskyet, men tørt. Normalt efter årstiden. Vind: V, frisk.

°°Aften: Jeg skrev manuskript som i aftes. - ¹Mor og ¹far var i selskab hos Niels Peter Larsen, Ristinge, fordi de har vist opmærksomhed ved rund fødselsdag.

23/10 56, tirsdag. Indtil ³frokost vejede jeg de nedfaldsæbler, som vi samlede op i går, og satte dem i ³bilen, så de var klar til at køre med. (De blev solgt til købmand ¹Koch). Der var 307 kg til en pris af 12 øre pr. kg. Det meste af resten af dagen ryddede jeg trærødder på stykket bag det lille drivhus. - Da klokken var lidt før fem, blev kranen hentet (det var kommunens), så jeg blev stoppet. Resten af tiden var der en krans at binde. - ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør, bortset fra ganske lidt ubetydelig regn om eftermidda-gen. Ret mildt. Vind: VSV, frisk til blæst.

°°Aften: Manuskriptarbejde som i går.

24/10 56, onsdag. Til morgen var der lidt forberedelser til ¹fars varetur, hvorefter jeg bandt og pyntede en krans (til 6 kr.), som jeg var nede at lægge på et gravsted på kirkegården. – Resten af dagen – det var fra klokken 10.30 – ryddede jeg tomater i drivhuset. Først plukkede jeg af, hvad der var tilbage, og jeg rykkede så planten op og skilte båndet fra.
Vejret: Overskyet, men ingen eller kun ganske lidt regn om eftermiddagen Om formiddagen helt tørt. Vind: SV, blæst.

°°Aften: Jeg skrev manuskript som de foregående aftener og blev færdig med første akt.

25/10 56, torsdag. Jeg ryddede tomater som i går. Da jeg var færdig med selve rydningen, slæbte jeg de visne planter bort og rev alt småskidtet ud. Ved 11-tiden var jeg færdig og begyndte at slæbe ris ned i drivhuset – de lå ved siden af bistaderne (på sydvestsiden). Om eftermiddagen bar jeg noget tykt træ derned. Det er meningen, at vi skal stå der og save eller hugge, når vi har tid og vejret er dårligt. - Ved 14.30-tiden startede jeg på en cykeltur til Ormstrup og Søndenbro. I Ormstrup var jeg med blomster og var desuden i Nordenbro med en blomst. I Søndenbro var jeg hos en købmand med tomater. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Byget og temmelig koldt. Der kom hyppigt ret voldsomme regnbyger, og der hørtes et enkelt tordenskrald. Sol mellem bygerne. Vind: NVV, V, kuling.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard, men fik ikke gjort ret meget ved kursuset.

26/10 56, fredag. Jeg var på roearbejde hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Jeg trak hele tiden op og toppede af med almindelig roekniv – altså på gammeldags manér. Fra klokken 11.00 og hele eftermiddagen gik jeg side om side med ¹Arne Christoffersen. ¹Villy kørte roer eller top hjem på gården. - ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
°°Aften: Jeg skrev manuskript som sædvanlig – nu anden akt af moderniseringen af Jeppe på Bjerget.

27/10 56, lørdag. Jeg arbejdede hos ¹Georg Jakobsen i stedet for ¹far, der var på vareture. Det var tækning, det gjaldt. Tækkemændene havde noget arbejde med at ordne noget træ og andet, der skulle bruges, så man først fik begyndt at tække efter ³frokost. Indtil den tid læssede jeg tækkerørene på en vogn og kørte et par smålæs ind i gården med traktor. Rørene lå lige i nærheden bag ved gården. Ellers var jeg udstikker. Tækkemændene holdt fyraften klokken 17.00. Jeg hjalp til med at hente en klat roetoppe, inden jeg gik hjem.
Vejret: Kold, overskyet, men nedbørsfrit. Vind: NØ, blæst.

°°Aften: Som sædvanlig skrev jeg manuskript til opgave 3, brev 7.

28/10 56, søndag. Fridag. - Om formiddagen spillede jeg lidt og skrev et brev til ¹Gunhild. Ellers bestilte jeg ikke noget særlig. – Om eftermiddagen var jeg cyklende op at besøge ¹Richard Thorlev, Henninge. Vi sad først og snakkede om løst og fast – fik så en tår kaffe og var så en tur ude i Fårevejle skov. I denne tid står skoven i de skønneste farver, men vejret var ikke så pænt i dag. Klokken 16.30 var vi hjemme fra skovturen. Jeg var med inde en halv times tid, indtil jeg klokken 17.00 kørte hjemad.
Vejret: Overskyet og fugtigt – til tider direkte let regn. – Ret koldt. Vind: NØ, frisk.

°°Aften: Jeg skrev som sædvanlig manuskript.

29/10 56, mandag. Jeg var ellers taget til Hesselbjerg for at komme på roearbejde, men vejret var ikke indbydende til det. – Jeg kom til at rydde op i ²butiksdrivhuset og ²arbejdsrummet – I ²arbejdsrummet var det en større omgang. Da klokken var 15.00, var jeg færdig med oprydningen, og ¹drengene og jeg kom da til at pille hvidt mos. Vi sad i drivhuset over kælderen, hvor der var varmt og godt fra nyopsat kakkelovn. - ¹Far arbejdede med at sætte en kakkelovn op i ²butiksdrivhuset, samt gav skorstenen pudslag. Det er meningen, at der skal fyres i den kakkelovn på den tid, da vi ikke opholder os i kælderen.
Vejret: Overskyet og regn Om eftermiddagen af og til opholdsvejr, men helt overskyet. Vind: SØ, blæst, der efterhånden steg til storm.

°°Aften: Jeg skrev manuskript som sædvanlig.

30/10 56, tirsdag. Jeg var på roearbejde hos ¹Ellen Madsen. Ligesom i fredags trak jeg op og toppede af og gik sammen med ¹Arne Christoffersen, mens ¹Villy kørte roer og top hjem til går-den.
Vejret: Overskyet og om formiddagen lidt ubetydelig nedbør, hvori også var sne. Usædvanligt koldt (morgen og aften ca. + 3gr.) Vind: Mellem Ø og NØ, kuling der efterhånden steg til storm.

°°Aften: Jeg skrev som sædvanlig manuskript.

31/10 56, onsdag. Man havde ikke brug for mig til roearbejde hos ¹Ellen Madsen i dag, da man ville køre ind, hvad der var taget op af frygt for nattefrost. – Jeg arbejdede næsten hele dagen med at samle tykke trærafter og i januar ryddede rødder ind i drivhuset til senere savning eller hugning. (Se den 25.). Tillige bandt jeg en krans om formiddagen, og da der senere blev bestilt én til, bandt jeg også én om eftermiddagen – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Om formiddagen overskyet, men efterhånden opklaring og smukt vejr. Vind: Det blæste endnu ret stærkt til morgen, men vinden aftog, og om eftermiddagen var det næsten helt vind-stille. Ø. (Temperatur omkring + 4).

°°Aften: Jeg var til musikprøve i ³musikforeningen. Den blev i aften holdt hos lærer ¹Ruthner, Kædeby.


November 1956

1/11 56, torsdag. Jeg var på roearbejde hos ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. Arbejdet foregik på samme måde som den 30/10. Jeg blev færdig der i dag og fik lønnen for de tre dage, 60 kr. i alt. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Om formiddagen overskyet og af og til en lille smule fugtigt, om eftermiddagen opklaring og hen på eftermiddagen sol og hel klart og smukt. Vind: Blæsende til morgen og først på formiddagen, men efterhånden helt vindstille.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

2/11 56, fredag. Om formiddagen var der et par kranse at få lavet. Jeg lavede dem helt fra bunden af, altså lavede bøjle, bandt grønt på og pyntede. Jeg var derefter i Magleby med kransene . Da jeg er uøvet i kransepyntning, varede nævnte arbejde omtrent hele formiddagen – Om eftermiddagen var der også en krans at lave fra bunden af (8 kr.). Denne var jeg nede på De gamles Hjem med. Desuden bandt jeg endnu en krans, men pyntede den ikke. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Pænt, roligt, dog ikke skyfrit, men heller ikke tykt overskyet. Temperatur: + 5 + 6 + 3 gr. Vind: NØ, svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev, men foretog mig ellers ikke noget særligt.

3/11 56, lørdag. Jeg arbejdede hos ¹Georg Jakobsen med tækning, idet ¹far var forhindret af vareture. Den meste tid var jeg oppasser, mens en karl (dreng), der kom til 1. november, var udstikker. Et lille øjeblik om eftermiddagen var jeg udstikker, da jeg på et vanskeligt sted bedre kunne nå end karlen. Det meste af tækningen i dag var lapning af huller. Da vi klokken ca. 17 var færdige med tækningen, arbejdede jeg en halv times tid med at rydde lidt op.
Vejret: Overskyet (vekslende) og til tider lidt nedbør. Kort før middag kom en kort, men ret kraftig sludbyge. Temperatur: + 3 + 5 + 5 gr. Vind: Omkring S, jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Gunhild, men ellers ikke noget særligt.

4/11 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg arbejdede med at grave georginknolde op, som ¹far først hjalp mig med, da de skulle mærkes efter sort. Han lagde blot mærket ved, jeg bandt det selv ved. – ¹Far pløjede jordstykket, vi ryddede for et stykke tid siden vest for det store drivhus, med ¹Georg Jakobsens traktor. – Om eftermiddagen spillede jeg lidt, men ellers foretog jeg mig ikke noget særligt, men hyggede mig blot indenfor.
Vejret: Nærmest overskyet, men igen nedbør og helt pænt vejr. Temperatur: + 5 + 5 + 7 gr. Vind: N, jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur og var bagefter med inde at snakke hos ham.

5/11 56, mandag. Indtil ³frokost gravede jeg georginknolde op som i går, hvorefter jeg lavede en krans helt fra bunden af, som jeg var nede i kirken med. Resten af dagen kørte jeg på trillebør georginknoldene ned i det store drivhus og kørte affaldet væk. Desuden kørte jeg andre ”færdi-ge” blomster væk. – ¹Far var i Svendborg.
Vejret: Spredte skyer, men ellers klart solskinsvejr. Temperatur: + 8 + 5 + 5 gr. Vind: NV, ku-ling til storm.

°°Aften : Ikke noget særligt.

6/11 56, tirsdag Indtil ³frokost lidt forskelligt: Først gravede jeg nogle porrer i jorden i drivhuset, beregnet til brug i vintertiden. Dernæst lavede jeg en lille cementblanding til ¹far, der satte et rør på skorstenen (til stuehuset, fordi det ville ryge i stuen). - Indtil et stykke hen på eftermiddagen kørte jeg på trillebør jord fra stykket (hjørnet) lige bag det lille (butiks-) drivhus hen på roden ved det store drivhus og dækkede et tyndt lag over det ler, der blev jævnet ud der, da vi sidste år gravede ²brønden. ¹Far jævnede leret. – Resten af dagen kørte jeg på trillebør grus op på en gang, der går fra hovedgangen forbi nævnte lerstykke hen til drivhuset. Gruset hentede jeg ved landevejen, hvor det var skyllet ned fra hovedgangen.
Vejret: Overskyet og til tider lettere regn – lige over middag ret udbedt kort tid. Temperatur: + 5 + 6 + 8 gr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg lyttede til folketingsdebat vedrørende danske troppers afsendelse til Egypten som sammen med andre FN tropper skulle søge at løse Suez-problemet.

7/11 56, onsdag. Til morgen lidt forskellige forberedelser til ¹fars varetur. Jeg var med oppe på ²torv-jorden at hente noget kål, og hentede gulerødder hos ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Desuden var jeg et ærinde i Kædeby. Resten af dagen arbejdede jeg med at rydde lidt trærødder (hassel), der sad i udkanten omkring hjørnet på stykket nærmest ²butiksdrivhuset (lige bag det). Jeg ryddede med håndkraft (spade og hakke).
Vejret: Til morgen ret tyndt overskyet, men noget opklarende og sol megen tid. Temperatur: + 7 + 9 + 8 gr. Mildt. Vind NV, svag til jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard, der for tiden arbejdede hos en børstenbinder på Sjælland. Ellers ikke noget særligt.

8/11 56, torsdag. Jeg arbejdede hele dagen med at planere jord neden for de to skrænter (sat med sten), der er øst for gangen op til huset. Ind mod den nederste skrænt skrånede det temmelig meget, så der var ikke pløjet helt ind til, da ¹far i søndags pløjede. Der kastede jeg jord op, så der blev endnu en skrænt. Nej, det var ikke hele dagen, jeg arbejdede med det, om formiddagen lavede jeg to kranse fra bunden af, som jeg var i Humble og Lindelse med. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Mildt, overvejende tyndt overskyet. Temperatur: + 7 + 8 + 6½ gr. Vind: SV, svag til jævn.

°°Aften: Vi havde følgende fremmede til kaffe uden anden anledning end den, at de er gode kunder fra Ristinge: Harald og kone, Sandby, Inge og Rasmus ”Risti” og Helge og Lydia Nielsen, Hesselbjerg.

9/11 56, fredag. Indtil ³frokost og fra klokken 11 til fyraften planerede jeg jord noget lignende som i går. I dag var det dog fortrinsvis skrænten over den i går, der skulle føres lidt videre mod syd. Fra ³frokost til klokken 11 sorterede jeg nogle kartofler hos slagter Heinrich, som han havde fået her, men som han havde klaget over, fordi der var mange fordærvede imellem. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Sol nogen tid, elles blandede, spredte skyer. Helt pænt vejr, men noget koldere end i går. Temperatur: + 5 + 4 + 3 gr. Vind: SV, efterhånden blæst.

°°Aften: Jeg spillede lidt, men ellers ikke noget særligt.

10/11 56, lørdag. Til morgen var der en del arbejde med tilpasning af varer til varetur (jeg skar blandt andet noget kål af på ²torv-jorden). - Derefter bragte jeg orden på blomster i ²butiksdrivhuset (ryddede altså op der). I ²arbejdsrummet ryddede jeg også op. - Fra klokken ca. 16 lavede jeg adventskransebøjler.
Vejret: Overskyet og så godt som hele tiden regn, der dog ikke var lige udbedt hele tiden. Temperatur: + 2 + 3 + 3 gr. Vind: SV, blæst.

°°Aften: Jeg foretog mig ikke noget særligt (Det kan tilføjes, at grunden til stilstanden i skriveriet i denne tid var den, at verdenssituationen var spændt med trussel om en ny verdenskrig. (Sovjets knusning af Ungarn og engelsk aggression ved Suezkanalen).

11/11 56, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg nogen tid, men ellers ikke noget særligt. Om eftermiddagen lavede jeg ikke noget særligt, men lyttede først til Giro 413 og derefter til gudstjeneste, hvor der i dag var bøn for det underkuede ungarske folk. - Hele eftermiddagen sad jeg blot i stuen og foretog mig ikke noget andet end til tider at læse lidt i avisen eller lignende.
Vejret: Overskyet og lidt fugtigt (nærmest som tåge). Temperatur: + 3 + 5 + 5 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur op i byen. Bagefter lavede jeg ikke noget særligt.

12/11 56, mandag. Indtil klokken 8.30 samt fra klokken 11.15 til lidt før fyraften arbejdede jeg med at planere jord som den 9. og gravede den nyfremkomne trekant. Fra 8.30 til 11.15 lidt forskelligt, jeg bandt og pyntede en bestilt moskrans og var nede på kirkegården med den. Desuden var jeg i Ristinge med en blomst. – Arbejdet med planeringen varede dog knap til den nævnte tid, jeg fik også tid til at slæbe lidt rødder ind i drivhuset som den 31/10. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Spredt skydække med lidt sol, dog mest solfrit. Temperatur: + 5 + 5 + 3 gr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg skrev en bestillingsordre til Sommers Magasiner, og desuden fik jeg skrevet en lille smule på opgave 3, brev 7.

13/11 56, tirsdag. Til morgen og først på formiddagen lidt forskelligt: Jeg var et ærinde i Kædeby, og omkring frokosttid var jeg ude i ¹Georg Jakobsens mark at sprede et læs møg [pr. håndkraft med en greb], lige i nærheden af ²Skoven. ¹Far arbejdede ellers der, men der var en sammenplantning, som skulle laves, så jeg var nødt til at løse af. - Da det var gjort, gik jeg i gang med at slæbe brænde ind som den 31/10 og i går, hvilket jeg var ved indtil middag. Om eftermiddagen plukkede jeg æbler ved krogen ind mod mejeriet. Det var æbler, som skulle plukkes senere end de fleste (rendestensæbler). Godt en halv time før fyraften bandt jeg adventskransebøjler.
Vejret: Klart, næsten skyfrit og pænt. Temperatur: 0 + 4 + 2 gr. Vind: SØ, svag.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en tur. Vi gik først lidt ned i byen og så ud ad landevejen mod Tryggelev; vi gik til Nørreballevejen og samme vej tilbage.

14/11 56, onsdag. Til morgen lidt forberedelser til ¹fars vareture, blandt andet plukkede jeg lidt rosenkål. Ellers plukkede jeg æbler som i går, først samme sted, senere ved æbletræerne ind mod ¹Georg Jakobsens skov (rendestensæbler). Jeg var færdig omtrent ved 15-tiden, og resten af tiden før fyraften lavede jeg adventskransebøjler.
Vejret: Nærmest overskyet – dog uensartede skyer. Ingen nedbør, ret koldt. Temperatur: + 2 + 4 + 4 gr. Nattefrost. Vind: SV, blæst. - PS: Der lå rim langt op på dagen.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³musikforeningen. Den foregik denne aften hos ¹Ejnar Nielsen, Askelsbjerg.

15/11 56, torsdag. Det meste af formiddagen lavede jeg adventskransebøjler. Klokken 11.30 gik jeg i gang med at hakke (luge) jordbær og stedmoder på trekanten foran det store drivhus. Senere på eftermiddagen gik jeg igen i gang med at lave bøjler til adventskranse. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Skyet den meste formiddag, hen mod middag nogen opklaring med sol og smukt vejr. Hen på eftermiddagen efterhånden overskyet og lidt regn. Temperatur: + 3 + 6 + 6 gr. vind: NV, jævn til frisk.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke - bortset fra, at jeg sidst på aftenen gik i gang med at skrive et brev til redaktør ¹Nørup.

16/11 56, fredag. Til morgen lavede jeg lidt bøjler til adventskranse. - Ellers var jeg hele formiddagen ude med regninger. Jeg var temmelig langt omkring: Jeg startede i Hesselbjerg, kørte så til Nørreballe og Ormstrup, så var der ikke flere før Bagenkop (til Bagenkop havde jeg noget honning med til den dame vi leverer forskellige varer til). Fra Bagenkop kørte jeg i ét stræk til Kædeby og Kædeby Haver, hvorefter jeg var færdig. Jeg kørte gennem Helsned hjem. - Om eftermiddagen lugede jeg stedmoder som i går, og godt en halv time før fyraften lavede jeg bøjler til adventskranse. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Megen tid kun lidt skyet, om eftermiddagen dog mere skyet, pænt vejr. Temperatur: :+ 5 + 8 + 6 gr. Vind: N, jævn.

°°Aften: Jeg fuldendte det brev, jeg begyndte på i aftes, men ellers ikke noget særligt at bemær-ke.

17/11 56, lørdag. Til morgen arbejde med forberedelser til varetur – blandt andet plukkede og pillede jeg lidt rosenkål og var et ærinde i Kædeby. - Jeg ryddede derefter lidt op i ²butikken og det lille drivhus.- Resten af formiddagen – fra klokken 10.30 – og eftermiddag indtil 16.45 arbejdede jeg med at rydde op langs med beplantningen i hegnet ind mod ¹Annas have – altså i nærheden af nordgavlen til det store drivhus. Der lå en hel del forskelligartet skidt, som jeg fjernede, og et par smårødder ryddede jeg. - Jeg begyndte desuden at planere jord, da det er meningen, at vi skal kunne køre hen i drivhuset med ³bilen ad den vej, så den ene ende af drivhuset bruges som garage. Den sidste tid før fyraften lavede jeg bøjler til adventskranse.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Mildt. Temperatur: + 7 + 8 + 7 gr. Vind: N, jævn.

18/11 56, søndag. ³Formiddagspligt. Som i går ryddede jeg, hvor der skal være vej til drivhuset. I dag var det mest trærødder, som vi ryddede i oktober, jeg kørte væk, da nogle stykker var lagt ved nordgavlen af drivhuset, mens de fleste lå et stykke henne for sydgavlen. ¹Far arbejdede med at lave vejen til drivhuset (hele dagen). – Om eftermiddagen spillede jeg lidt, men foretog mig ellers inten særligt. Hen på sidste halvdel af eftermiddagen kom ¹Bent herop. Vi lavede ikke noget særligt, før vi ved 16.30-tiden spadserede en lille tur op ad Helsnedvejen og om igennem Skolestrædet.
Vejret: Overskyet, hen på eftermiddagen nogen opklaring, og i mørkningen månelyst. Først på formiddagen var det lidt fugtigt. Mildt. Temperatur: + 6 + 8 + 4 gr. Vind: omkring N eller V, ret svag

°°Aften: ¹Bent og jeg gik en tur. Vi gik op gennem byen ad Brandsby til ved Vous, om forbi Brandsbygård og kom ud i Kædeby, gik så ad landevejen hjem.

19/11 56, mandag. Om formiddagen gravede jeg allerførst nogle brændenælder op, som omringede en stor rod i nærheden af, hvor vi arbejdede i går. - Næst gravede jeg nogle gladiolusløg op, som stod ved siden af, hvor der har været georginer på bakketoppen. - Resten af formiddagen kørte jeg æbler op i stuehuskælderen. Det drejede sig om hele æblehøsten, der endnu stod ude fra den tid, de blev plukket. Jeg kørte dem op på trillebør. - Om eftermiddagen lavede jeg først nogle få adventskransebøjler og bandt derefter nogle med gran. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Ret koldt, men kun spredte skyer, og sol den meste tid. Temperatur: + 1 + 4 + 1 gr. – Nattefrost. Vind: SØ, lidt blæsende.

°°Aften: Ikke noget særligt.

20/11 56, tirsdag. Så godt som hele tiden stod jeg i ²arbejdsrummet og lavede adventskranse (bandt med gran); det gælder om formiddagen. - Om eftermiddagen indtil kaffetid sørgede jeg for at få et par kasser hvidkål hjem fra ²torv-jorden, hentede selleri i Kædeby og plukkede en lille kasse rosenkål på ²torv-jorden (som jeg bagefter pillede lidt). - Resten af eftermiddagen lavede jeg igen adventskranse. – Mellem 15.30 og16.00 kom redaktør ¹Larsen og hustru fra Thy på besøg her for om aftenen at tale som senere nævnt. - ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Nattefrost, og om dagen nåede det heller ikke at blive tø (angivne temperatur kan ikke tages for nøjagtigt). Skyfrit og høj luft. Temperatur: 0 + 2 + 1 gr. Vind: SØ, ret svag.

°°Aften: Jeg var til foredrag og generalforsamling i afholdsforeningen på afholdshjemmet. ¹Larsen talte blandt andet. om en rejse til den ungarske grænse. Mødet var dårligt besøgt, kun 14 var vi i alt. ¹Børge, ¹Viggo og ¹Gunnar iberegnet.

21/11 56, onsdag. Til morgen lidt forberedelser til varetur. - Næst bandt jeg en krans, pyntede den og bragte den til Kædeby til videretransport til Lindelse. - Resten af dagen – kun afbrudt af småærinder – bandt jeg adventskranse. - ¹Larsen og hustru kørte klokken godt halvto herfra til Rudkøbing, hvor der skal være foredrag i afholdsforeningen som her i aftes.
Vejret: Hård nattefrost, om dagen mildere frost. Klart og skyfrit. Temperatur: ÷ 2 0 + 1 (lavere må formenes). Vind: NØ, ret svag.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev, men foretog mig ellers ikke noget særligt.

22/11 56, torsdag. Hele dagen stod jeg i ²arbejdsrummet og lavede moskranse. Bøjlerne lavede jeg også efterhånden. Jeg pyntede én enkelt krans, ellers bandt jeg kun med mos. - Sidst på eftermiddagen pyntede ¹mor en adventskrans. Det var årets første. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Nattefrost med kraftig rim, om dagen tø, men nærmest frostagtig luft. Overskyet, ingen nedbør. Temperatur: + 2 +2 5 + 3 gr. Vind: SØ, jævn.

°°Aften: Jeg var med ¹Bent ude at gå en lille tur op i byen, og bagefter var jeg med inde hos ham. ¹Henry og ¹Johanne var i biograf og havde sagt, at jeg skulle blive og få kaffe, hvad jeg så var.

23/11 56, fredag. Først på formiddagen bandt jeg en enkelt krans og begyndte at lave halmbøjler til kors (fik dog kun begyndt så småt). - Jeg hjalp derefter til med at bære tøj og vand op fra gruekedlen hos ¹Helge, hvor ¹mor kogte tøj til storvask, men vaskede i vor egen kælder. - Da klokken var ca. 9.40 startede jeg på knallert til Rudkøbing, hvor jeg skulle hente nogle penge for ¹far hos sagfører Sander. Det var naturligvis en lånt knallert. Klokken lidt før 11 var jeg hjemme. - Det meste af resten af dagen hjalp jeg ¹mor som først på formiddagen samt hjalp lidt til med at vride. - Sidst på eftermiddagen plukkede jeg lidt rosenkål. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Overskyet, nærmest lidt surkoldt, men ingen nedbør. Temperatur: + 2 + 3 + 1½ gr. Vind: SØ, jævn til frisk.

°°Aften: Ikke noget særligt.

24/11 56, lørdag. Til morgen lidt forberedelser til ¹fars varetur, blandt andet pillede jeg noget rosenkål. Ellers bandt jeg hele dagen adventskranse, kun afbrudt af en tur med blomster til Ri-stinge. – ¹Mor pyntede hen på eftermiddagen en krans.
Vejret: Overskyet, ret koldt og til tider let nedbør i form af bittesmå snefnug, dog kun ubetydeligt. Temperatur: 0 + 1 + 1 gr. Nattefrost. Vind: NV, jævn, senere noget blæsende.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

25/11 56, søndag. Fridag. Jeg spillede lidt på violin og klaver, samt læste lidt i én af drengenes bøger. Ellers ikke noget særligt. Heller ikke om eftermiddagen tog jeg mig noget særligt til, sad blot hele tiden i stuen og læste i avis eller spillede lidt.
Vejret: Om natten og formiddagen storm med regn og slud, tidligt til morgen var det nærmest som snefnug, temperatur omkring frysepunktet, så et ganske lille lag blev liggende lidt op på formiddagen. Om eftermiddagen løjede vinden noget af, men dog stadig blæst. Temperatur: 0 + 4 + 5 gr. Vind: VSV.

°°Aften: Jeg var nede hos ¹Bent, hvor vi først snakkede på hans værelse, og vi var derefter gående ned hos lærer ¹Gotfredsen for at melde os som deltagere ved afskedsfest for ¹frøken Østergård, onsdag den 28. Da vi kom hjem, var jeg igen med ¹Bent inde og fik kaffe.

26/11 56, mandag. Hele dagen bandt jeg adventskranse, blandt andet bandt jeg to store til Ristinge og Humble kirker. - ¹Mor lavede (pyntede) nogle stykker om eftermiddagen. - Også ¹Børge kunne pynte lidt. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Tidligt til morgen (muligvis også om natten) stormede det voldsomt under en regnbyge. Om formiddagen kom der ellers ingen nedbør, var også solskin lidt, men alligevel ubehageligt blæsende. Om eftermiddagen tiltog vinden efterhånden i styrke, og det regnede. Om aftenen stiv blæst til storm. Temperatur: + 4 + 5 + 5 gr. Vind: VSV.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

27/11 56, tirsdag. Igen i dag bandt jeg hele tiden adventskranse. Også i dag var ¹Børge og ¹mor nede at pynte nogle. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Det stormede hele natten til i dag, og hele dagen var det kuling, under byger stærk storm. Både om natten og om dagen kom der nogle byger. En byge ved 9-tiden og én ved middag var særlige voldsomme med hagl efterfulgt af regn. Imellem bygerne var det sol. Temperatur: + 4 + 5 + 4 gr., Vindretning: NV.

°°Aften :Jeg var til prøve i ³musikforeningen. Det foregik denne gang hos pianisten fru Hansen, Bagenkop. Jeg kørte med Villy Bay, Kædeby, derned. Grunden til at det denne uge var en tirsdag, da det eller er om onsdagen, var festen for ¹frøken Østergård onsdag den 28.

28/11 56, onsdag. Til morgen forberedelser til ¹fars vareture, hvilket mest bestod i at plukke og pille noget rosenkål. - Ellers bandt jeg det meste af resten af dagen adventskranse. - Kort tid om eftermiddagen satte jeg tråd i kogler til adventskranse. Hen på eftermiddagen havde jeg ikke flere bøjler, så jeg lavede dem efterhånden.
Vejret: Vinden aftog om natten og var om dagen frisk til blæst. Om formiddagen ingen nedbør, dog overvejende overskyet. Om eftermiddagen begyndte det at fugte lidt og regnede stille resten af eftermiddagen Temperatur: + 3 + 5 + 3 gr. Vind: SV.

°°Aften: Jeg var sammen med ¹Bent til afskedsfest for ¹frøken Østergård. Festen foregik i afholdshjemmet. Der var fælles kaffebord, taler og fællessang. Både ¹Bent og jeg har gået i skole hos ¹frøken Østergård.

29/11 56, torsdag. Om formiddagen bandt jeg en enkelt moskrans (beregnet til 10 kr.) og lavede ellers bøjler til adventskranse. - Om eftermiddagen indtil kaffetid var jeg oppe på ²torv-jorden at skære kål af. Jeg skar rent, altså alt hvad der var tilbage. Det var hvidkål. - Resten af eftermiddagen bandt jeg adventskranse. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Gennemgående overskyet. Om formiddagen en kort periode let regn Om eftermiddagen også et øjeblik lidt fugtigt. Temperatur: + 2 +2 4 + 1 gr. Vind: NØ, jævn.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard og skrev nogle noder af, som vi manglede i orkestret. Det var 2. violin til Den standhaftige tindsoldat af Erik Deneke.

30/11 56, fredag. Først på dagen pyntede jeg en krans (den jeg bandt i går). - Ellers bandt jeg adventskranse. - Om eftermiddagen lavede jeg desuden nogle bøjler efterhånden og satte tråd i lidt kogler. – ¹Far arbejdede hos ¹Georg Jakobsen.
Vejret: Skyet, men dog klar luft og sol nogen tid. Temperatur: 0 + 1 0gr.. Nattefrost. vind: NØ, jævn.

°°Aften: jeg var ovre hos ¹Sigurd Hansen, Hesselbjerg at blive klippet. Da jeg kom hjem, spillede jeg lidt.


December 1956

1/12 56, lørdag. Til morgen var jeg et ærinde i Kædeby at hente nogle varer til vareturene. - Ellers bandt jeg adventskranse indtil kaffetid. Fra den tid pyntede jeg nogle stykker. - ¹Mor pyntede også i lighed med andre dage.
Vejret: Overskyet og til tider let regn. Noget blæsende og koldt. Temperatur: + 1 + 4 + 3 gr. Vind: SV.

°°Aften: Jeg begyndt at skrive et brev til ¹Eiler, ellers ikke noget særligt.

2/12 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg pyntede hele formiddagen moskranse. - ¹Far var oppe hos ¹Georg Jakobsen nogen tid for at se efter karlen, der ikke var så pålidelig. ¹Georg og familie var ikke hjemme. – Om eftermiddagen skrev jeg det brev færdigt til ¹Eiler, som jeg begyndte på i aftes.
Vejret: Overskyet og fugtigt, til dels tåget, til tider lettere eller mere udbredt regn. Temperatur: + 4 + 5 + 4 gr. Vind: SV, blæst.

°°Aften: Jeg læste lidt, ellers ikke noget særligt at bemærke.

3/12 56, mandag. Jeg lavede lidt forskellige kirkegårdsdekorationer, mest dog kranse. Nogle stykker, som jeg bandt i november, pyntede jeg i dag. Desuden lavede jeg halmskabeloner til nogle få hjerter, som jeg også lavede færdige med mos og pynt. Et par kors bandt og pyntede jeg også. Sidst på eftermiddagen bandt jeg kranse med mos og gran. - ¹Far arbejdede nu ikke mere hos ¹Georg Jakobsen. Han lavede om formiddagen nogle juledekorationer, og om eftermiddagen begyndte han at lave juleudstilling.
Vejret: Sol megen tid, dog noget skyet. Temperatur: + 5 + 6 + 3 gr. Vind: NV, stiv blæst.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke. – ¹Far lavede juleudstilling om aftenen.

4/12 56, tirsdag. Jeg lavede kranse, et enkelt hjerte og nogle puder. Kransene og hjertet pyntede jeg også. Puderne bandt jeg kun. ¹Far lavede lidt dekorationer (stuedekorationer).
Vejret: Overskyet og fugtigt, til tider regn. Temperatur: + 1½ + 5 + 7 gr. Vind: NV, blæst.

°°Aften: Jeg skrev brev til ¹Richard Thorlev.

5/12 56, onsdag. Til morgen forberedelser til vareture. Jeg plukkede og pillede noget rosenkål.- Dernæst lagde jeg slange op til karret i stuehuskælderen og fyldte det med vand. Da jeg havde begyndt fyldningen, opdagede jeg, at bundproppen ikke sluttede tæt, jeg sinkedes derfor en hel time med at få det i orden. - Resten af formiddagen pyntede jeg et par puder. Om eftermiddagen bandt og pyntede jeg kranse og kors – korsene helt fra bunden af.
Vejret: Overskyet og ”meget tykt i vejret”. Den meste tid – især om eftermiddagen - regnede det konstant, dog stille, fnugget regn, der alligevel blødte temmelig meget. Temperatur: + 6 + 6 + 6 gr. Vind: Mellem V og NV, jævn til frisk.

°°Aften: Ikke noget særligt at bemærke.

6/12 56, torsdag. Jeg lavede kranse, kors og lignende, korsene helt fra bunden af (altså lavede jeg halmskabelon). I øvrigt pyntede jeg efterhånden. - ¹Mor og ¹far havde om formiddagen travlt med at rydde op i ²butikken og indrette fint med juleudstilling.
Vejret: Klart og næsten skyfrit. Noget kølig frostluft. Temperatur: + 3 + 3½ + 3½ gr. Vind: N, jævn.

°°Aften: Jeg medvirkede i ³Sydlangelands Musikforening til en fest i Magleby i Sønderjysk Forening. Vi spillede nogle numre, der var foredrag af en taler fra Flensborg, og en dame reciterede digte. Jeg kørte med andre medlemmer i bil ud og hjem.

7/12 56, fredag. Som sædvanlig lavede jeg kranse, hjerter, puder og halvmåner, alt undtagen kranse lavede jeg helt fra bunden af, altså også halmarbejdet. Der bliver lagt både mos og gran i mange af de forskellige gravdekorationer. Pyntningen foretog jeg også. – ¹Far hjalp til med at tærske hos ¹Thorvald Thomsen.
Vejret: Overskyet, om eftermiddagen tåge og noget fugtigt. Temperatur: + 3 + 4 + 4. gr. Vind: NV, jævn.

°°Aften: Jeg var gående op i byen for at købe en fødselsdagsgave til ¹Gunnar. Ellers lavede jeg ikke noget særligt.

8/12 56, lørdag. Først på formiddagen (indtil klokken 8.30) lavede jeg sædvanlige gravdekorationer. - Fra nævnte tid indtil middag hjalp jeg til med at tærske hos ¹Thorvald Thomsen. Der var tit noget i vejen med værket, så der ikke blev tærsket ret meget. Jeg ³lagde på værk. På grund af drilleriet (det var kornblæserens motor, der løb varm) ville man ikke tærske om eftermiddagen - Jeg var om eftermiddagen beskæftiget med sædvanlige kransearbejde, og desuden bandt jeg to adventskranse, der var bestilt. – Under ¹fars varetur i byen gik der noget i stykker, så han ingen steder kunne komme. Han fik lov at låne ¹Henrys bil om eftermiddagen til Ristinge-turen. [”¹Henry” er tværet ud i den oprindelige håndskrevne tekst, så det er lidt usikkert, om det er rigtigt].
Vejret: Pænt, skyet, men temmelig lyst i vejret, næsten sol sommetider. Ret mildt. Temperatur: + 3 + 5 + 5 gr. Vind: SSV, ret svag.
°°Aften: ¹Henry’s og ¹Alfred’s var oppe at få kaffe i anledning af ¹Gunnars fødselsdag.

9/12 56, søndag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg temmelig megen tid og fik ellers tiden til at gå, som det kunne træffe sig. Også om eftermiddagen spillede jeg sommetider, men bestilte ellers ikke noget særligt. - Sidst på eftermiddagen skrev jeg et brev til ¹Gunhild.
Vejret: Noget tåget, især om formiddagen. I øvrigt diset og lidt fugtigt, nærmest overskyet. Temperatur: + 6 + 7 + 6 (mildt). Vind: omkring V, jævn.
°°Aften: Kort tid lagde jeg kabale, men den meste tid ikke noget særligt. - Hen på aftenen spad-serede jeg op på stationen med et brev til ¹Gunhild.

10/12 56, mandag. Som sædvanlig lavede jeg gravdekorationer. Det var i dag mest kranse jeg lavede. Som sædvanlig pyntede jeg dem efterhånden. – ¹Far var fra klokken 9.30 oppe at hjælpe til med at tærske hos ¹Thorvald Thomsen. Det gik i dag igen med drillerier.
Vejret: Nærmest overskyet, om eftermiddagen dog mere klart end om formiddagen Temmelig mildt. Temperatur: + 5 + 6 + 5 gr. Vind: Omkring V, svag til jævn.,

°°Aften: Ikke noget særligt.

11/12 56, tirsdag. Sædvanlige arbejde med kranse og lignende. Først på dagen lavede jeg en lidt større krans til 8 kr., hvorefter jeg gik i gang med at lave forskellige bøjler til kors, hjerter og puder. Resten af dagen bandt jeg på den og pyntede.(Jeg bandt både med mos og gran. - ¹Far lavede forskelligt, mest stuedekorationer. Endnu har han ikke lavet en eneste gravdekoration, jeg har selv lavet det hele.
Vejret: Overskyet og gråt i vejret. Om eftermiddagen begyndte vedvarende, jævnt faldende regn. Temperatur: + 6 + 6 + 6 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Vi var alle nede hos ¹Mejnert Hansen at hjælpe til med at klippe til juletræ i afholdsfor-eningen.

12/12 56, onsdag. Til morgen læssede jeg ³bilen med varer til varetur og var oppe på torvet at lægge noget hvidkål ud i vejrabatten, så ¹far kunne hente det der. - ¹Far var oppe at hjælpe til med at holde en gris, der skulle slagtes hos ¹Georg Jakobsen. ¹Georg havde dårlig ryg, så han ikke kunne. Det varede ikke så længe. – Resten af formiddagen lavede jeg kranse (mos og gran), pyntede også. - Også om eftermiddagen arbejdede jeg hele tiden med kranse undtagen kort tid, da jeg klippede lidt gran, som skal bruges til at lægge på gravsteder.
Vejret: Overskyet, kun kort tid om formiddagen mere lyst i vejret, ellers ret mørkt i vejret. PS: Regnen i går fortsatte mindst til midnat. Temperatur: + 3 + 6 + 4 gr. Vind: NV, V, jævn.

°°Aften: Jeg var til prøve i ³musikforeningen. Det foregik hos lærer ¹Ruthner, Kædeby.

13/12 56, torsdag. Som sædvanlig lavede jeg kranse og andet. Jeg bandt med mos og gran og pyntede efterhånden. Om eftermiddagen var der en ret stor krans med mos at lave (!0 kr.). Det var især kranse, jeg lavede i dag. - Hen på eftermiddagen kørte ¹drengene og ¹far til Tryggelev, hvor der skulle lægges gran på et par gravsteder.
Vejret: Skyet, nærmest overskyet; et øjeblik om eftermiddagen dog ”noget lyst i vejret”. Om aftenen til tider regn. Temperatur: + 5 + 5 + 5 gr. Vind: V, jævn, opfriskende, så det om eftermid-dagen var blæst.

°°Aften: Jeg skrev et brev til ¹Richard Thorlev og spillede bagefter lidt på violin eller klaver. Jeg var helt ene i stuen, da ¹mor og ¹drengene var nede i ²arbejdsrummet at lave juledekorationer. ¹Bent hjalp også til om aftenen. Det var i dag første gang i år han hjalp til.

14/12 56, fredag. Hele formiddagen bandt og pyntede jeg kranse. De blev bundet alene med mos. Om eftermiddagen bandt jeg begravelseskranse. Der var blandt andet et par store (20, 10 og 25 kr.), som jeg lavede bøjler til også. – ¹Far og ¹Børge var i den tid, det var lyst, på Humble kirkegård at lægge gran på gravsteder (blandt andre vort eget). - Kransene jeg bandt var til Jens Petersen, Ristinge. (Han har for flere år siden boet i huset, hvor vi nu bor). Han døde pludseligt under tærskearbejde i tirsdags.
Vejret: skyet, nærmest overskyet (vekslende skydække). Enkelte små byger. Temperatur: + 3 + 5 + 5 gr. Vind: V, frisk.

°°Aften: Jeg var oppe i byen at købe julegaver til ¹Gunhild og ¹Gert samt til ¹drengene. Da jeg kom hjem, spillede jeg lidt. - Også i aften var ¹mor, ¹drengene og ¹Bent beskæftiget, så jeg var ene i stuen.

15/12 56, lørdag. Begravelseskransene, som jeg bandt i går, og som var til begravelse i dag, pyntede ¹far i aftes. Der blev en enkelt mere i dag, som jeg bandt lige over middag. Ellers lavede jeg hele dagen kranse. Om formiddagen pyntede jeg en hel del, som ¹Bent bandt i går aftes. Om eftermiddagen bandt og pyntede jeg efterhånden. (Der bliver solgt så mange kranse i disse dage, at jeg næsten ikke kan nå at lave dem).
Vejret: Overskyet, men helt nedbørsfrit. Temperatur: + 4 + 6 + 7gr. Vind: SV, nærmest blæst.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt for mit vedkommende. ¹Bent hjalp igen i aften til i ²arbejdsrummet med dekorationslavning.

16/12 56, søndag. ³Formiddagspligt: Jeg pyntede kranse efter først at have bundet dem. Om eftermiddagen spillede jeg nogen tid, men foretog mig ellers ikke noget særligt. – ¹Bent hjalp hele dagen til i ²arbejdsrummet. Der blev bundet en del moskranse af ham og ¹far.
Vejret: Overskyet, til tider lidt fugtígt. Meget mildt. Temperatur: + 8 + 9 0 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt foretog jeg mig. - Omkring ved kaffetid kom ¹Helge og ¹Helga herop til en tår kaffe. De havde være nede at se til ¹far i ²arbejdsrummet, og han havde da sagt, om de ville med op og have kaffe.

17/12 56, mandag. Om formiddagen bandt jeg først nogle kranse med mos og gran og pyntede dem. Resten af formiddagen lavede jeg halmskabeloner til hjerter, puder og halvmåner. Om eftermiddagen lavede jeg disse dele færdige med mos og gran, samt pyntede dem. – ¹Far og ¹drengene var efter kaffetid nede at lægge gran på et gravsted.
Vejret: Overskyet og til tider noget fugtigt, især hen mod aften, da det regnede et stykke tid. Meget mildt. Temperatur: + 8 + 8 + 8 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg var oppe i byen at købe julegaver. Da jeg kom hjem, bestilte jeg ikke noget særligt..

18/12 56, tirsdag Jeg pyntede et par halvmåner og lavede et par kors helt fra bunden af (altså også med halm). Jeg lavede også et anker helt fra bunden af, jeg bandt det med mos. Ankeret, som var det eneste anker jeg lavede, var til ³Bagenkop. – Om eftermiddagen var det nærmest kranse, jeg lavede. Jeg pyntede tre i forvejen bundne moskranse og bandt nogle med mos og gran, som jeg pyntede.
Vejret: Overskyet og mildt, ingen nævneværdig nedbør. Temperatur: + 7 + 8 + 7 gr. Vind: SV, jævn (ret svag).

°°Aften: Jeg lyttede til Berlingske Tidendes julekoncert, men foretog mig ellers ikke så meget. Da udsendelsen var forbi, spillede jeg julesalmer på violinen.

19/12 56, onsdag Lige til morgen lidt forberedelser til ¹fars varetur. Jeg gjorde ³bilen ren og satte nogle indkøbte juletulipaner i kasse. Ellers lavede jeg hele dagen kranse og et par små puder. Som sædvanlig både bandt og pyntede jeg.
Vejret: En lille smule nattefrost i morgentimerne. Først på formiddagen kom der ret pludseligt tåge, der dog senere på formiddagen forsvandt på ny. I øvrigt hele dagen overskyet, og bortset fra nogle få lysninger ”mørkt i vejret”. Temperatur: + 3 + 5 + 5 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Jeg lyttede til ”Politikens” julekoncert og senere til julehilsner med pladeønsker fra de danske FN-soldater i Egypten. - Fra klokken 20.30 var jeg nede hos ¹Henrik. Han havde været her og leget med ¹drengene. ¹Henry, ¹Jens, ¹Bent og ¹Johanne var til fødselsdag hos ¹Henrys ¹mor. Jeg skulle bare sidde hos ¹Henrik, der sov på divanen. ¹Henry’s kom hjem klokken 23.50.

20/12 56, torsdag. Som sædvanlig lavede jeg kranse. Hele dagen igennem både bandt og pyntede jeg. ¹Bent var her et stykke tid om formiddagen Han ryddede op ude omkring ²butikken, hvor der var blevet noget roderi.
Vejret: Overskyet, men nedbørsfrit Temperatur: + 3 + 5 + 4 gr. Vind: SV, jævn.

°°Aften: Egentlig ikke noget særligt at bemærke. Jeg spillede nogen tid.

21/12 56, fredag. Om formiddagen bandt og pyntede jeg kranse samt bandt et kors. Om eftermiddagen lavede jeg en tikroners krans, som blev bundet med stedsegrønne blade og ellers pyntet som vinterkrans. Ellers lavede jeg hjerter og en enkelt pude.
Vejret: Overskyet, men tørt. Om aftenen stjerneklart. Temperatur: Overskyet, men tørt. Tem-peratur: + 4 + 4 + 2 gr. Vind: V, jævn.

°°Aften: Jeg pakkede en del julegaver ind og spillede lidt.

22/12 56, lørdag. Om formiddagen bandt og pyntede jeg som sædvanlig kranse med mos og gran (pyntede naturligvis med kogler og lignende.. Om eftermiddagen bandt jeg begravelseskranse. Et par var store, så jeg lavede bøjlerne til dem også. – ¹Far kørte varetur i byen. (Det varede det meste af dagen).
Vejret: Overskyet, til tider nedbør, nærmest som slud. Temperatur: + 1 + 3 + 2 gr. Vind: NØ, jævn (noget blæsende).
°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

23/12 56, søndag. Selv om det var søndag, arbejdede jeg hele dagen. Om formiddagen bandt jeg et par kranse med mos og gran, som jeg også pyntede senere på dagen, da der var lejlighed til det. - Jeg både bandt og pyntede en begravelseskrans. Der var begravelse både i Ristinge og Humble i dag, men vi havde ikke særlig mange kranse dertil. I Humble kirke var jeg nede med kransene. - Jeg pyntede også et moskors med blandt andet tulipaner om formiddagen. - Om eftermiddagen var jeg i Helsned Møllevænge (Anton Jørgensen) med varer, og da jeg kom hjem, satte jeg fod på vort juletræ. - Jeg gav mig derefter til at rydde op udenfor omkring ²butikken.- Sidst lavede jeg et kors (det blev bundet med mos og gran).
Vejret: Overskyet og ofte udbredt snetykning. Det var tøsne, men hvidt blev det dog lidt en lille tid. Temperatur: 0 + 2 + 1 gr. Vind: SØ, nærmest blæst.

°°Aften: Der blev pyntet juletræ, hvad jeg dog ikke hjalp så meget til med. Jeg foretog mig for-skelligt. (Det var ¹drengene der pyntede).

24/12 56, mandag. Den meste tid om formiddagen pakkede jeg blomster ind, som skulle bringes ud omkring. Om eftermiddagen hjalp jeg til med at læsse blomsterne i ³bilen. ¹Bent kom om eftermiddagen, og da ¹far ved 13.45-tiden kørte ud med de mange blomster, gav ¹Bent og jeg os til at rydde op i ²butikken og ²arbejdsrummet. Klokken godt halvtre var vi færdige og gik op og drak eftermiddagskaffe. Vi gjorde os derefter klar til at gå i kirke, hvortil vi gik klokken 15.30.
Vejret: Hele dagen kom der hyppigt udbredte snebyger. Det var nærmest lidt tø indtil om aftenen, men al sneen blev liggende og dannede et meget smukt julelandskab. Det var dog ikke blidt dalende sne, der kom, det blev pisket ned af blæsten. Alligevel dækkedes træer og buske helt. Temperatur: 0 + 1 0 gr. Vind: SØ, blæst.
°°Aften: Juleaften fejredes som sædvanlig. Hen på aftenen gik lyset ud som følge af uorden i elektriske ledninger foranlediget af snestorm. – Det føg ikke så lidt julenat.

25/12 6, Juledag. tirsdag. Fridag. Om formiddagen nød jeg allerførst fridagen uden at foretage ig noget særligt. Lidt hen på formiddagen gav ¹drengene og jeg os til at spille matador, som jeg havde givet ¹drengene i julegave. Vi blev afbrudt, mens ¹drengene var nede at se ¹Henriks julegaver. Senere begyndte vi dog igen og forsatte, da vi havde spist til middag, indtil klokken godt fjorten. Da var ¹Bent kommet herop, og jeg gik med ham ned og så på hans julegaver. Jeg blev til klokken 16.00. Ved den tid skulle ¹Bent med ud at strø grus, da det var glat på vejen. Den sidste tid om eftermiddagen hyggede jeg mig på forskellig måde.
Vejret: Der kom ikke nævneværdig mere sne oven fra, men hele dagen i dag føg det temmelig meget af den allerede faldne sne, så der skabtes vanskeli heder på mange biveje. Temperatur: ÷ 1 0 (nærmest lidt tø) ÷ 1 gr. Vind: Mellem NØ og SØ, blæst.

°°Aften: Jeg hygge e mig på forskellig måde med læsning.

26/12 56, 2. juledag. onsdag. Fridag. Om formiddagen spillede jeg lidt på violin eller klaver. Jeg spillede også matador med ¹drengene i længere tid. – Om eftermiddagen hyggede jeg mig på forskellig måde, blandt andet med læsning. Klokken lidt før tre ringede ¹Gunhild og ¹Gert fra Bøvlingbjerg [ved Lemvig]. ¹Far, ¹mor og jeg nåede at få hilst på dem, men da jeg talte med ¹Gunhild, blev forbindelsen afbrudt. Lidt senere gav jeg mig til at skrive et længere brev til ¹Gunhild og ¹Gert med tak for julegaverne.
Vejret: Overskyet, men kun enkelte snefnug. Det føg en del på udsatte steder. Temperatur: ÷ 3 ÷ 3 ÷ 3 gr. Vind: SØ, blæst.

°°Aften: ¹Alfred’s var heroppe at få kaffe, og der blev danset om juletræ, samt leget forskellige lege.

27/12 56, torsdag. Til morgen savede ¹far og jeg en lille smule brænde (pr. håndkraft) i drivhuset. Ellers lavede vi hele formiddagen kranse til begravelse i Humble kirke (der var ca. 14 kranse). - Om eftermiddagen stod jeg i drivhuset og savede brænde. ¹Mor og ¹far var oppe at pynte juletræ til afholdsforeningen (i forsamlingshuset). Sidst på dagen pyntede ¹far og jeg vor trillebør op med gran og nisse. Den skulle bruges til uddeling af æbler ved juletræet, hvor ¹far skulle være julemand.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Lidt snefygning hist og her af den allerede faldne sne. Temperatur: ÷ 3 ÷ 2 ÷ 2 gr. Vind: SSØ, frisk.

°°Aften: Vi var alle til afholdsjuletræ, der forløb på sædvanlig måde med god tilslutning.

28/12 56, fredag. Til morgen ryddede jeg op i ²arbejdsrummet. Ellers stod jeg hele dagen i drivhuset (store) og savede brænde. Det var tykke stykker, som jeg tog ind engang i efteråret. - ¹Far lavede ikke så meget i dag, puslede i ²butikken og lignende.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Temperatur: ÷ 2 ÷ 2 ÷ 3 gr. Vind: SSØ, nærmest frisk.

°°Aften: Jeg lavede ikke noget særligt, læste lidt, eller drev blot tiden hen.

29/12 56, lørdag. Til morgen vejede jeg en hel del varer, som ¹far skulle have med på varetur. I modsætning til det sædvanlige blev de vejet herhjemme i dag, nærmest fordi varerne bedst holdtes frostfri, når de var i poser. - Fra klokken halvti og resten af dagen arbejdede jeg med brænde som i går. Først kløvede jeg noget af det i går savede og begynde derefter at splitte ryddede trærødder, hvoraf de fleste jo var hasselrødder. Jeg dels flækkede dem ved at drive en kile i, og dels ved at save dem. De tynde udløber-rødder huggede jeg til risbrænde.
Vejret: Overskyet, men ikke førend sidst på eftermiddagen nedbør. Sidst på eftermiddagen begyndte udbredt snefald og stærk fygning. Det føg også en del hele dagen af den gamle sne. Temperatur: ÷ 3 ÷ 2 ÷ 3 gr. Vind S, blæst (stiv).

°°Aften: Ikke noget bemærkelsesværdigt.

30/12 56, søndag. ³Formiddagspligt. Jeg stod hele tiden i drivhuset og kløvede eller savede trærødder til brænde som i går. - Om eftermiddagen havde jeg ventet ¹Richard Thorlev, men han kom ikke. - Jeg fik tiden til at gå med læsning og ³spil på musikinstrument indtil klokken 14.30. Da gav jeg mig til at spille matador med ¹drengene. - Ved kaffetid kom ¹Henrik, og ¹drengene gik med ham ud at lege i længere tid. - Sidst på eftermiddagen genoptog vi spillet, hvor vi slap, og fortsatte til klokken knap 20. Efter den tid lavede jeg ikke noget særligt.
Vejret: Den meste tid overskyet, om eftermiddagen et stykke tid solskinsvejr. Temp: ÷ 1 ÷ 1 ÷ 2 gr. (Lidt tø midt på dagen). Vind: S, jævn.

31/12 56, mandag. Først på formiddagen (indtil klokken 9.30) sad jeg i ²butiksdrivhuset (kun dér er der fyret nu) og pillede rosenkål. - Resten af formiddagen og kort tid om eftermiddagen lavede jeg brænde som de foregående dage. - Jeg bandt en krans med gran, hvorefter jeg gik i gang med at flytte bænke og andet ind i drivhuset for ikke at risikere fjernelse af det i anledning af nytårsaften. - Sidst hjalp jeg til med at spærre af og sætte dør i ved nedgangen til arbejdskælderen, hvor ¹far og i dag havde gjort det meste arbejde.
Vejret: Nærmest overskyet, dog trængte solen lidt igennem nogen tid om eftermiddagen Tem-peratur: ÷ 3 ÷ 2 ÷ 1 gr. Vind: SØ, jævn, frisk et stykke tid.

°°Aften: Vi fejrede nytårsaften på sædvanlig måde. Efter spisningen dansede vi om juletræ, og jeg fik så ellers tiden til at gå med læsning eller radiolytning og lignende. ¹Drengene, ¹mor og ¹Bodil var en tur oppe ad vejen, men ingen af os var ude at lave nytårsløjer. Vi gik i seng klokken 0.30.

Dagbogen fortsætter 1957
_

Afskrift efter original dagbog. Afskriften er ordret, dog er væsentlige sproglige fejl rettet.
Humble i oktober 2006
Erik Bendixen