Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1955

| | | | |
Dagbog 1955

Dagbogen for 1955 blev ført i 2 bøger: i en såkaldt ”spiraldagbog” (dagbogsblade med trykte datoer og linier, indbundet og samlet med en spiral) – og i kladdehæfter, en ”bemærkningsdagbog”. Førstnævnte blev skrevet sirligt med pen og blæk, sidstnævnte med blyant. Her er begge bøger samlet til en helhed, og for hver dato er de adskilte ved mellemrum. Tegnet • betyder ”Bemærkninger”.
Luftfoto af NedergårdLuftfoto af NedergårdHuset på BukkensbjergHuset på BukkensbjergStuehuset på NedergårdStuehuset på NedergårdLerbjerg AfholdsforeningLerbjerg AfholdsforeningBedstemors hus i LyngåBedstemors hus i LyngåFra Gunhilds og Gerts bryllupFra Gunhilds og Gerts bryllupFord V8Ford V8AfholdshotelAfholdshotelAngående vejrdagbogen: TEMPERATURERNE blev målt morgen, middag og aften ved hjælp af et almindeligt termometer, der var anbragt udendørs i skygge.
Bemærk: Ord med foranstillet tal: (¹ ² ³) er forklaret og kan søges alfabetisk i ordlister. ¹ = Personer, ² = Steder, ³ = Diverse emner. Klik på det aktuelle link. – Bemærkninger i kantet parentes [således] er tilføjelser ved afskrivningen år 2006. 

Januar 1955

1/1 55, lørdag. Fridag.
Vejret: Overskyet, men ganske lidt nedbør i form af sne.
Temperatur: 0 – 0 – 0 gr. Nattefrost (og som det ses på temperaturen også nærmest frost om dagen), Vind: ØNØ, jævn, senere blæst.

• Der var ingen særlige begivenheder i dag. Hele dagen var jeg fri og fik i øvrigt mest tiden til at gå med at lægge kabaler. Desuden spillede jeg lidt på violin og mandolin. Fra halv fire til halv fem gik jeg en tur med mig selv. Jeg gik først op i ²Skoven, hvor jeg gik rundt på alle gangene, hvorefter jeg gik op i marken. Jeg fulgte markvejen til ²Harnbjerg, gik langs ²Harnbjerg og fulgte hegnet til jeg kom til granerne. Efter at have rundet dem gik jeg op over Skomarbanken og kom til ²Ellemosen, og derfra gik jeg direkte hjem. Da jeg havde siddet hele dagen inde, var det en herlig tur i det fri. Det var lige akkurat så megen frost, at jorden kunne bære, og da det sneede en lille smule, forøgede det stemningen yderligere. Jeg har glemt at bemærke, at jeg også, før jeg gik turen, læste et par små fortællinger.

2/1 55, søndag. Fridag.
Vejret: Overskyet og af og til lidt nedbør i form at regn eller isslag.
Temperatur: 0 + ½ + ½. gr. Muligvis lidt nattefrost. Vind: ØSØ, blæst, efterhånden kraftig.

• Også i dag var det fridag. Først på formiddagen bestilte jeg ingenting, men senere satte jeg knappenåle i lys til afholdsjuletræet i aften. Til dette bandt jeg også om eftermiddagen bast i poser med æbler og appelsiner til uddeling. Basten var for at ¹far, der skal agere julemand, kunne bære dem på ryggen. - Eftermiddagen blev for en kort tid spoleret, fordi ¹Gunhild fik besøg af smed Petersens tvillinger, der havde hver en marinesoldat fra ²fortet med, som efter forlydende skulle være deres kæreste. Nå, men jeg lagde kabale, mens de var her, og tiden gik jo da så alligevel. Da de var gået, kom ¹Bent herover, og vi lagde begge kabale. – Om aftenen var jeg med til afholdsjuletræ, der forløb planmæssigt og morsomt.

3/1 55, mandag. Arbejdet: Bundet et par kranse med blandet cypres og gran. – Sat hyacintløg i potter og irisløg løst i jorden. – Plukket og pillet en spand rosenkål. – Gravet i drivhus 1.
Vejret: Temperatur: 0 + 1 0 gr. Nattefrost. Vind: ØNØ, temmelig kraftig blæst.

• De i spiraldagbogen omtalte hyacint- og irisløg var nogle der skulle have været lagt for længe siden, nemlig tillige med tulipanløgene, men det blev ikke gjort. Derfor blev de lagt på denne måde. Potterne blev gravet ned i jorden i drivhuset (men dog kun potten, løget var fremme). - Foruden de nævnte arbejder i spiraldagbogen var der nogle ærinder på cykel op i byen. - Gravningen i drivhuset blev fortsat også efter mørkets frembrud; jeg fik en lampe derind.- Om aftenen lagde jeg kabaler.

4/1 55, tirsdag. Arbejdet: Gravet som i går.
Vejret: Overskyet og hyppige, men små spredte snebyger. Fra hen på eftermiddagen ikke flere byger. Temperatur: ÷ 1½ ÷ ½ ÷ 1½. gr. Frost. Vind: Ø, jævn til frisk.

• Gravningen i selve drivhuset blev jeg færdig med i dag, men på forhøjningen, der er foran ud mod vejen, begyndte jeg også at grave - efter at have fjernet nogle urtepotter der lå. - Om aftenen læste jeg lidt, lagde så ellers kabale eller bestilte ingenting. (Det skal bemærkes, at i aften havde jeg varmesten med i seng for første gang i denne sæson (vinter).

5/1 55, onsdag. Arbejdet: Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Bundet en krans. – Været ude med regninger på cykel (for størstedelen i Fodslette). – Gravet i ²drivhus 2.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Temperatur: ÷ 1 ÷ 1 ÷ godt 1 gr. Frost. Vind: NØ, svag til jævn.

• Det var dejligt vejr at køre med regninger i. Jeg var følgende steder: Theodor Hansen, Johannes Jensen, Otto Hansen, Jakob Jeppesen, Johannes Nielsen (alle disse i Fodslette) Jensen Bukkemose, Daelsgård, ²Harnbjerg, Jens Peter Madsen, Hesselbjerg og Georg Jakobsen, Humble. - Til gravningen i drivhuset kunne jeg se lige til fyraften (17.30), om end det var så .mørkt, som det måtte være til sidst. - Om aftenen læste jeg lidt i ”Hus og Hjem”, men bestilte ellers ingenting.

6/1 55, torsdag. Arbejdet: Bundet kranse. – Plukket og pillet en spand rosenkål. - Gravet som i går.
Vejret: Overskyet, men om eftermiddagen dog klaret op til spredte skyer og sol i kort tid. – Ingen nedbør. Temperatur: ÷ 3 0 ÷ 1 gr. – Frost. Vind: Ø, temmelig svag.

• Kransene (der var i alt 6) var til begravelse i Humble. - I dag kunne jeg nemmere end i går se til fyraften med gravningen i drivhuset, da det nemlig var månelyst. - Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

7/1 55, fredag. Arbejdet: Pillet en spand rosenkål. – Plukket rosenkål – Gravet som i går (blev færdig). Hjalp til med at hugge ris eller træ i haven.
Vejret: Skyet, men ikke overskyet og sol lidt om eftermiddagen – Smukt. Temperatur: ÷ 1 ÷ 1 ÷ 2 gr. Frost. Vind: SØ, svag til jævn.

• Der blev plukket ca. 8 spande rosenkål i dag. - Det der blev hugget i haven var et gammelt pæretræ, der var gået ud, og nogle elme, der var groet vildt op imellem hasselbuskene, samt grene der hængte ud i hegnet mellem haven ved bierne og ²hønsegården - Lige før fyraften pillede jeg lidt rosenkål, fordi jeg ikke kunne se ude mere. - Om aftenen læste jeg i ugebladet ”Dansk Familieblad”, som ¹Bodil havde med hjem til jul.

8/1 55, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Bundet en krans. – Hugget som i går.
Vejret: Letskyet og fint vejr. Temperatur: Frost. ÷ 3 ÷ 2 ÷ 3 gr. Vind: SØ, svag.

• I dag blev der hugget i havebedet langs med landevejen og nede ved bierne. Jeg huggede mest hyld, der var groet vildt op. Dog til sidst drejede det sig om at tynde ud i nævnte bed tættest ved ²butikken, hvor forskellige buske efterhånden er vokset stærkt op. - Ligesom i går pillede jeg rosenkål i mørkningen. - Om aftenen læste jeg som i går, og senere gik jeg sammen med ¹Bent en tur op i byen.

9/1 55, søndag. ³Formiddagspligt: Pillet rosenkål
Vejret: Overskyet, ingen nedbør. Temperatur: Frost. ÷ 3½ ÷ 2 ÷ 3 gr. Vind: SV, svag til jævn.

• Om eftermiddagen lagde jeg lidt kabale og gik derefter en tur med ¹drengene (¹Børge, ¹Viggo og ¹Gunnar). Da ¹Henry og ¹Henrik netop i samme øjeblik også var på tur, kom vi til at følges med dem. Vi gik op ad Helsnedvejen og ned ad markvejen. Da vi kom hjem, var ¹Bent kommet, og vi snakkede lidt sammen. - Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt uden at læse i blade eller drive den af.

10/1 55, mandag. Arbejdet: Pillet rosenkål. - Hjalp til med at slæbe ris hen hvor de skal maskinhugges. De blev slæbt med ³traktoren. - Hjalp til med at køre ”det tykke”, altså det risene var hugget fra, hen hvor det skal saves. – Hen mod fyraften se bemærkningsdagbogen.
Vejret: Overskyet og hen mod aften begyndende sne. – Temperatur: ÷ 2½ ÷ 2 0 gr. Frost. Vind: SV, blæst, kraftig blæst, storm.

• Risene, som der står i spiraldagbogen, blev slæbt hen i ²mejerikrogen lige ved siden af traktorgaragen. Det var ris, vi huggede i haven de sidste foregående par dage. - Det tykke brænde blev kørt ud ved nordgavlen af udhusene. Desuden kørte vi nogle juletræer, der lå på gårdspladsen og ikke var solgt til jul, ned i ²hønsegården, og vi kørte lidt risbrænde fra sidste sæsons hob ind i ²kransebøjlerummet. Det var blevet så tørt af frosten, at det godt kunne brænde nu. - Hen mod fyraften pillede jeg lidt rosenkål og ryddede op i ²arbejdsrummet og ²kransebøjlerummet. – Om aftenen var jeg på biblioteket og lånte følgende bøger: ”Uden ror” af Karen Plovgård, ”Vorherres Niels” og ”Truelsmosegård” af Jørgen Banke. I den øvrige tid af aftenen læste jeg i ”Uden ror”.

11/1 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet et par kranse. – Hugget ris i ²Skoven.
Vejret: Skyet, men sol den meste tid. Temperatur: + 1 + 2 – 0 gr. Tø, men begyndende frost (frysepunktet) igen mod aften. Vind: NV, jævn til frisk.

• Kransene jeg bandt blev bundet med gran og cypres. - Risene i ²Skoven var hasselris. - I mørkningen hjalp jeg til med at slibe rust af den store ³skovsav med sandpapir. - Om aftenen læste jeg som i går aftes.

12/1 55, onsdag. Arbejdet: Bundet en krans. – Hjalp til med at fælde og partere egetræer i ²Skoven.
Vejret: Om natten lidt sne, om dagen overvejende nedbørsfrit og skiftevis sol og skyet. Temperatur: ÷ 1½ 0 0 gr. Vind: NV, jævn.

• Det var temmelig store egetræer, vi fældede i ²Skoven. Det kan bemærkes, at den første narrede os på den måde, at den væltede til en anden side, end vi havde ventet. Tænker vi os, at denne tegnings rundkreds er træet, var det meningen, at træet skulle ligge som den øverste streg viser, men i stedet slog det over og lagde sig som den nederste streg viser. [I den håndskrevne udgave viser en tegning, at træet væltede næsten stik modsat det beregnede]. Vi (¹far og jeg) måtte springe til side for ikke at blive ramt. I mørkningen savede vi lidt brænde herhjemme af det huggede - til brug i kakkelovnen med det samme. – Om aftenen læste jeg som i går aftes.

13/1 55, torsdag. Arbejdet: Lavet et par store kransebøjler og bundet den ene med cypres. – Hjalp til med at fælde træer og partere dem i ²Skoven. – Ind imellem træfældningen plukket rosenkål.
Vejret: Om natten og formiddagen storm med kraftige snebyger. Om eftermiddagen også storm, men knap så kraftig og delvis skyet, dog sol en gang imellem. Temperatur: 0 – 0 ÷ ½ gr. Vind: NV, storm.
• Det var hårdt vejr at vågne op til i dag. Den kraftige storm og de kraftige byger næsten umuliggjorde arbejde ude – i hvert fald mens bygerne kom, da det så var værst. Der var faldet så meget sne om natten, at det lige var såkaldt ”kaneføre” (hvilket man jo ikke kan sige i dag). Antagelig som følge af en skypumpe var vi fra klokken ca. 6 til klokken 10 uden elektrisk strøm på hele Sydlangeland. - Det var en ask og to ege, vi i dag fældede. Også i dag var der en eg der ”narrede” os. Som følge af den kraftige blæst væltede den, før den var savet så langt over, og derved flækkede stammen ca. 1½ m op, dog kun på det tykkeste sted på ca. 3 tommer. - Af rosenkål plukkede vi (¹far og jeg) hver en spand- og tomatkassefuld. – Om aftenen læste jeg lidt i biblioteksbogen ”Vorherres Niels”.

14/1 55, fredag. Arbejdet: Bundet en krans. – Hjalp til med at fælde og partere træer (ege) i ²Skoven. – Ind imellem plukket rosenkål.
Vejret: Skyet, men sol en gang imellem og smukt vejr. Temperatur: ÷ 3 0 ÷ 2 gr. Vind: SV, NV, meget svag.

• Vi væltede i alt 3 ege, hvoraf de 2 var temmelig store, den 3. var dog heller ikke så lille. - Vi plukkede i alt hver 3 spandfulde rosenkål. - I mørkningen lavede jeg et hjerte med grønne blade. - Om aftenen læste jeg som i aftes og lagde en enkelt kabale.

15/1 55, lørdag. Arbejdet: Bundet et par store kranse. – Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Pillet rosenkål. – Hjalp til at save noget af asken vi fældede den 14. i småstykker med håndsav.
Vejret: Overskyet den meste tid og om formiddagen en lille, men kraftig snebyge; hen mod aften begyndende sne. Temperatur: ÷ 2 0 ÷ 1 gr. Mest på frysepunktet. Vind: NV, SV, jævn, senere blæst.

• Kransene, jeg bandt i dag - og de jeg har bundet de nærmeste foregående dage - var til begravelse på Fyn (Astrid Thomsens mor). - Den brænde vi savede bliver brugt med det samme i kakkelovnen i ²arbejdsrummet.- Fra halvfem til fyraften pillede jeg rosenkål. – Om aftenen læste jeg lidt som i går aftes.

16/1 55, søndag. Fridag.
Vejret: Om natten og om formiddagen sne (Der ligger nu ca. 2-3 tommer). Hele tiden overskyet. Temperatur: 0 ÷ 1 0 gr. Omkring frysepunktet. Vind: V, NØ, temmelig svag.

• Hele dagen var jeg fri, og den meste tid læste, spillede eller syslede jeg med ”hemmelige sager” [det vil sige, at jeg skrev digte og lignende]. - Om aftenen lagde jeg kabaler eller læste i ”Truelsmosegård”.

17/1 55, mandag. Arbejdet: Pillet rosenkål (hele dagen).
Vejret: Om natten og de første morgentimer snestorm (Alle veje ufarbare så længe der ikke var øset eller kørt med sneplov). – Efterhånden klaret op til skyet, men sol den meste tid. Mod aften dog på ny mere overskyet. Temperatur: ÷ 4 ÷ 3 ÷ 1 gr. Vind: N, NV, VNV. Om natten kraftig blæst, der om dagen efterhånden aftog. Hen på eftermiddagen på ny opfriskende til ret kraftig blæst.

• Den kraftige snefygning frembragte meterhøje driver mange steder. Ét af de værste steder var mellem ¹Thomsens og os. Da vinden var nordlig, hjalp snehegnet ikke spor, da det nemlig står på den anden side som læ for sydøstvinden. Uden for vores butiksvindue dannede der sig en drive, der dækkede det meste af vinduet. Naturligvis måtte der store styrker ud rundt omkring for at åbne vejene, og herfra skulle der også møde en mand. ¹Far gik ud, mens jeg var hjemme og pillede rosenkål. – Om aftenen var jeg på biblioteket at låne ”Tyvetøj” af Jørgen Banke og ”Teaterbåden” af Edna Ferber.

18/1 55, tirsdag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Savet brænde til kakkelovnsbrænde.
Vejret: Om natten atter snefygning (mere nedbør også). Om dagen byger. Vinden løjede hen på eftermiddagen af, så det næsten blev helt stille. Temperatur: + 3 ÷ ½ ÷ 3 gr.

• I dag var snesituationen værre end i går. Hvad der blev ryddet i går har været spildt, da det føg til igen. ¹Far var gået ud for at skovle, men blev sendt hjem, da det føg, så det var håbløst. – Det brænde jeg savede var i ²kransebøjlerummet. - Om aftenen læste jeg.

19/1 55, onsdag. Arbejdet: Repareret kasser. – Pillet rosenkål. – Lagt æbler i kasser i ²skovhuset. – Mod aften igen pillet lidt rosenkål.
Vejret: Ingen eller kun lidt nedbør om natten. – Lidt før middag en temmelig stor snebyge. Temperatur: ÷ 2 ÷ ½ ÷ 2 gr. Hen på eftermiddagen blev det det nærmest tø, så det dryppede fra træerne og sneen kunne hænge sammen. Vind: V, SV, NV, jævn.

• I dag var vinden løjet af, og der er kun kommet ubetydeligt mere sne siden sidst, så i dag kunne der blive gang i snekastningen. Det var herfra igen ¹far der var ude. - Kasserne jeg reparerede var naturligvis til æblerne i ²skovhuset. At de skulle lægges i kasser, var for at de hurtigt kunne blive taget hjem, hvis det skulle komme til at fryse hårdt. - Om aftenen læste jeg i ”Truelsmosegård”.

20/1 55, torsdag. Arbejdet: Pillet lidt rosenkål. Lagt de sidste æbler i kasser i ²skovhuset (se i går). - Savet brænde (i korte stykker til kakkelovn) med håndsav.
Vejret: Skyfrit og smukt vejr. Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 5 gr. Vind: NV, svag.

• Også i dag øste ¹far sne, men der er ikke kommet mere sne siden den sidste byge i går. Det er det gamle, der ikke er øst færdigt endnu. - Af arbejdet var brændesavningen det jeg var længst ved. Om formiddagen var jeg omme at hente lidt grønkål i skomarmarken. Det eneste befordringsmiddel der havde været effektivt til det, var et par ski, men da jeg ikke var ejer af sådanne, måtte jeg gå med gummistøvler og fik da også lidt sne i dem. Dog er sneen værst, hvor der er hegn til læ. Når man kommer på fri mark, kan det nok gå an (men det er skiføre, næsten også på pløjejord). Som det ses i dagbogen, er frosten i dag taget til. – Om aftenen læste jeg i ”Truelsmosegård”.

21/1 55, fredag. Arbejdet: Renset lidt hvidkål af og ryddet op i ²arbejdsrummet. – Skovlet sne på gårdspladsen, så der er ryddet for rundkørsel. – Hugget toppen af et træ, der blev fældet for et stykke tid siden og som nu spærrede en gang i ²Skoven. – Hjalp til med at køre æbler hjem fra ²Skoven. – Pillet rosenkål af stokke vi tog hjem.
Vejret: Til dels skyfrit undtagen om morgenen. Temperatur: ÷ 3 ÷ 1 ÷ 2 gr. Vind: SSØ, jævn, senere blæst op og begyndt at fyge.

• ³Traktoren var noget besværlig at få i gang i dag, hvad den for det meste er, når den er kold. Da det endelig lykkedes, var vi i skomarmarken med den efter rosenkål, men det var ikke helt uden besvær, vi kom derop, da sneen voldte forhindringer. - Ved hjemkøringen af æbler gik det godt de første gange. (Vi havde ikke vogn bagefter, men træplade lagt på hydromen og holdt oppe af denne) [hydromen skal være hydrauliske mekanisme]. Men den sidste gang kunne ³traktoren ikke stå fast op ad bakken, så vi måtte lade ³traktoren stå og bære æblerne et stykke. Da vi så endelig havde fået læsset kasserne, og ¹far var kommet op på ³traktoren for at køre, ville skæbnen, at han kom til at pirre til hydromløfteren [skal være anordningen til regulering af det hydrauliske system – løfte eller sænke], så hele herligheden faldt på jorden – eller rettere: i sneen. Så vi kom til at samle æbler op i januar måned. – Om aftenen var jeg med ¹Bent i biograf at se filmen ”Vores lille by”, en dansk film.

22/1 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Bundet granguirlande til pyntning af kirke i Tryggelev og efter brylluppet hjulpet til med at pille pynten ned.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. (Snefygningen, der begyndte i aftes, blev ikke til noget videre). Temperatur: ÷ 4 ÷ 3 ÷ 4 gr. Vind: SØ, ret kraftig blæst.

• Kirkepyntningen i Tryggelev var om eftermiddagen, brylluppet var klokken 16.30. Vi blev derude til det var forbi og pillede da pynten ned. I ventetiden sad vi i ³bilen, hvor vi havde varme fra petroleumskakkelovn. Vi sad og iagttog trafikken på den glatte vej. I svinget ved kirken var vejen meget ujævn som følge af det tykke tilkørte lag sne, og her var der mange biler, der fik en lille rutchetur - eller hoppede, så man skulle tro, de ville falde fra hinanden. -Om aftenen læste jeg i ”Truelsmosegård”.

23/1 55, søndag. ³Formiddagspligt: Pillet rosenkål.
Vejret: Lidt skyet, men sol den meste tid. Temperatur: ÷ 5 ÷ 3 ÷ 5 gr. Vind: SØ, jævn.

• Om eftermiddagen læste jeg i bogen ”Tyvetøj”, spillede på violin og mandolin eller hvad jeg nu kunne finde på. - Om aftenen læste jeg i ”Tyvetøj” og begyndte lidt i ”Teaterbåden”.

24/1 55, mandag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Hjalp til med at save brænde i små stykker til kakkelovnen med håndsav. – Parteret et fældet egetræ i ²Skoven.
Vejret: Overskyet, tåget og fugtigt (nærmest isslag). Temperatur:; ÷ 4 ÷ 2½ ÷ 2 gr. Vind: SV, blæst.
• Foruden det i spiraldagbogen nævnte arbejde hjalp jeg til med at file sav - på den måde, at jeg støttede saven, mens ¹far filede. - Egen vi parterede blev fældet den 13. ds. – Om aftenen var jeg på biblioteket, hvor jeg lånte ”Store søn” af Edna Ferber, og læste derefter i ”Teaterbåden”.

25/1 55, tirsdag. Arbejdet: Renset lidt porrer af. – Hjalp til med at partere for nogen tid siden fældede egetræer i ²Skoven.
Vejret: Tåget (især sidst på eftermiddagen tæt tåge) og fugtigt. Temperatur: + ½ + ½ + ½ gr. Tø.

• I dag slog vejret om til tø, og selv om det kun lige var tø, begynder det dog at svinde af sneen. – Om aftenen læste jeg i ”Teaterbåden”.

26/1 55, onsdag. Arbejdet: Bundet en krans. - Hjalp til med at partere egetræ i ²Skoven som i går. – Hjalp til med at fælde 2 af de store pile i ²hønsegården og begyndt at partere dem.
Vejret: Noget tåget og fugtigt, men ikke så meget som i går. Temperatur: + ½ + ½ ÷ 2 gr. Sidst på eftermiddagen frost. Vind: SV, V, jævn.

• Kransen jeg bandt er ikke til nogen begravelse i øjeblikket, men blev bundet, fordi der ikke kunne ses til noget arbejde udenfor lige i morgenstunden, og den skal så anvendes ved senere lejlighed. - Piletræerne i ²hønsegården var både høje og tykke, så det forstås, at det varede et stykke tid at fælde dem, og at det gav et temmelig godt brag, da de faldt. - I dag har det tøet helt godt, men mod aften begyndte det at fryse igen. - Om aftenen læste jeg i ”Teaterbåden”.

27/1 55, torsdag. Arbejdet: Bundet en krans. – Hjalp til med at fælde de resterende tre piletræer i ²hønsegården (se i går). - Parteret noget af dem.
Vejret: Overskyet (dog ikke så tykke skyer) og lidt dis eller tåge, men ellers tørt. Temperatur: ÷ 1 + ½ + ½ gr. Vind: SV, svag.

• Kransen jeg bandt: se i går. Som nævnt i spiraldagbogen fældede vi i dag 3 piletræer i ²hønsegården, men endnu står der lidt hovstolpe, lidt mindre end pilene, og de skal vokse lidt endnu. - Over middag var vi oppe at plukke rosenkål (hvilket jeg har glemt at skrive i spiraldagbogen), og jeg var et par ærinder oppe i byen. - Lige før fyraften savede vi lidt brænde til kakkelovnen i ²arbejdsrummet. - Det kan bemærkes, at på vejen er der nu ikke mere sne bortset fra enkelte steder med snesjap. Dette gælder amtsvejene; på bivejene er der endnu ikke godt at færdes på cykel.

28/1 55, fredag. Arbejdet: Pillet lidt rosenkål. – Parteret piletræer i ²hønsegården - Ind imellem parteringen hjalp til med at tage rød- og hvidkål hjem og hjalp til med at slæbe en egestamme hjem fra ²Skoven med ³traktoren.
Vejret: Om formiddagen overskyet som i går, om eftermiddagen klaret op til skyfrit eller letskyet og smukt forårsvejr. Temperatur: ÷ 1 0 + 1 gr. Vind: S, svag.

• Det var meningen, at vi skulle slæbe alle egene hjem fra ²Skoven, men det viste sig, at det var umuligt, fordi ³traktoren ikke kunne stå fast i snesjappet, der i dag var frosset hårdt. Med besvær fik vi én stemme hjem, men turde så ikke løbe an med flere. - Ligesom i går savede vi lidt brænde lige før fyraften. - Det har næsten ikke tøet i dag, selv om vejret en kort tid om eftermiddagen var mildt (+ 3 gr.) - Om aftenen var ¹Bent og jeg ude at gå en tur i byen. Vi gik til vejen, der fører til Brandsby (ved Vous) og vendte om og gik den samme vej tilbage. Da vi kom hjem, hørte jeg hørespil i radioen. Det hed ”Affæren om Birthe” og var meget spændende (kriminelt).

29/1 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Pillet lidt rosenkål. – Plukket 2 spande rosenkål. – Parteret og lagt ris på plads af pile i ²hønsegården – Hjalp til med at save kakkelovnsbrænde i ²Skoven med håndsav (egetræ).
Vejret: Let overskyet om eftermiddagen nogen tid skyfrit og efter årstiden meget smukt. Temperatur: + 1 + 3 + 3 gr. Vind: SV, svag.

• Det var ikke så meget, jeg parterede af piletræerne. Arbejdet gik mere ud på at slæbe ris fra haven ind i ²hønsegården. Den ene pil var nemlig så lang, at toppen faldt helt ind i haven (ved nøddebuskene). – Om aftenen syslede jeg med ³D [digtede, skrev vers og andet] eller bestilte ingenting.

30/1 55, søndag. Fridag.
Vejret: Let overskyet om formiddagen, om eftermiddagen skyfrit eller letskyet og smukt (omtrent som i går). Temperatur: + 2 + 3 + 2 gr. Vind: SV, svag.

• Hele dagen var jeg fri, og tiden gik med lidt forskelligt. Først hjalp jeg ¹drengene med at lave en mølle med ingeniørsæt, og så spillede eller læste jeg (i ”Teaterbåden”). Jeg syslede også lidt med ³D [digtede, skrev vers og andet]. – Om aftenen var jeg ovre ved ¹Bent (der var ene hjemme) at holde ham med selskab. Vi læste, snakkede og hvad vi kunne finde på, og jeg lagde kabale nogen tid. Jeg kom hjem klokken 1.15.

31/1 55, mandag. Arbejdet: Pillet rosenkål. - Plukket rosenkål og også pillet det. – Savet kakkelovnsbrænde i ²Skoven.
Vejret: Fugtigt og tåget. I lang tid stille regn. Temperatur: + 2 + 2½ + 2 gr. Vind: S, jævn til svag.

• Jeg pillede og plukkede rosenkål til klokken 16.10 og savede så i ²Skoven til fyraften. -¹Far udfyldte selvangivelse. - Om aftenen var jeg også ovre ved ¹Bent lidt, da han som i aftes var ene med ¹Henrik. Det var dog kun i kort tid Jeg var der fra 18.25 til 20.10. Da jeg kom hjem, læste jeg i ”Teaterbåden”.


Februar 1955

1/2 55, tirsdag. Arbejdet: Ryddet op i ²arbejdsrummet. - Hjalp til med at tage tulipaner ind (i kasser) til fremdrivning i ²butikken og ²arbejdsrummet. - Ryddet lidt avner væk, der endnu lå ved nordgavlen af udhusene fra tærskningen, så der er klar til ³rundsavning. - Hjalp til med at starte ³traktoren, hvilket var noget besværligt.
Vejret: Til morgen noget overskyet, men senere klaret op til skyfrit eller letskyet. (Meget smukt). Temperatur: ÷ 2 + 3½ + 2 gr. – Vind: SØ, svag.

• Vi tog ni tulipankasser ind (de var som de øvrige gravet i jorden ved siden af ²drivhus 2 mod øst). - Avnerne kørte jeg hen i møddingen med trillebør. - Det var meningen, at vi skulle køre det brænde, der efterhånden er lavet af de væltede træer, hjem ved rundsavningspladsen, men ³traktoren ville ikke starte. Vi biksede med den fra halvfire til fyraften. Da kom den endelig, og vi kørte den hen i porten, så vi i morgen kan trække den i gang med ³bilen. Dér hvor den ellers står, kan vi ikke komme med ³bilen, fordi markvejen er pløret. - Om aftenen var jeg til musikprøve i ³Sydlangelands Musikforening for første gang i år.

2/2 55, onsdag. Arbejdet: Bundet en krans med cypres. – Hjalp til med at køre brænde af de fældede egetræer hjem fra ²Skoven (og lidt fra pilene i ²hønsegården) – Hjalp til med at slæbe træstammer hjem fra ²Skoven.
Vejret: Noget skyet til morgen, men klaret op til letskyet. – Stille og smukt. Temperatur: ÷ 1 + 2 + 1 gr. Lidt nattefrost. Vind: SSØ, temmelig svag.

• Efter at have bundet kransen hjalp jeg til med at trække ³traktoren i gang med ³bilen. Jeg sad på ³traktoren, og ¹far i ³bilen. Det gik nemt på den måde. - Brændet vi kørte hjem blev lagt ved rundsavningspladsen. Nogle af træstammerne var besværlige at få hjem, andre gik det let med. Den første vi skulle slæbe hjem var således noget drilagtig. ³Traktoren kunne ikke stå fast, så hjulene snurrede rundt uden at føre ³traktoren nogen steder. Vi slæbte på den måde, at vi havde en svær lænke fra træroden til ³traktorens trækbom. En mindre lænke var også om træroden, men gik op på hydromen [skal være hydrauliske system], så vi med den kunne løfte stammen fra jorden. Ved den første, den før nævnte, skete der en lille episode: Den svære lænke var ikke strammet så meget, at den kunne trække, så trækket hvilte på hydromlænken [skal være hydrauliske system]. Da vi så skulle køre (det var ¹far der kørte), fulgte stammen ikke med, men ³traktorens forparti gik i vejret, så ³traktoren kom til at stå så ret som stregen her viser: /. Den dumpede dog ned igen, så snart ¹far trådte på koblingen, og hjulene standsede deres omdrejninger. Den stamme der narrede os den 12/1 var særlig besværlig at få hjem, da den lå meget uheldigt. Vi biksede med den i lang tid. En stamme ind mod købmandens have voldte også besvær, fordi den skulle slæbes opad (mod bakken), men hjem kom den da. Ud mod købmandens have ligger der endnu 2 stammer. – Om aftenen var jeg med ¹Bent i biografen at se den nye danske film ”En sømand går i land”, som der for resten ikke var noget ved.

3/2 55, torsdag. Arbejdet: Savet brænde med håndsav. – Hjalp til med at slæbe to træstammer hjem fra ²Skoven. – Hjalp til med at køre brænde hjem som i går.
Vejret: Til morgen (og sikkert også om natten) kraftig rimtåge. Hele dagen tæt tåge, men efterhånden tø. Temperatur: ÷ 1 + 2 0 gr. – Nattefrost. Vind: S, jævn.

• Det var hele formiddagen jeg savede brænde, undtagen den tid vi trak ³traktoren i gang. Det blev så langt hen imod middag, at vi ikke kom til at bruge den, men ¹far var dog et ærinde oppe i byen, så den blev kørt varm og derfor var nemmere at starte over middag. Om formiddagen var det noget besværligt. Vi kørte ad Hesselbjerg til, drejede om igennem Skolestrædet og derefter tilbage til Helsnedvejen. Først da vi var ud for ¹Thorvald Larsen på hjemvejen, kom ³traktoren i gang. En grund til at det var besværligt var, at vejen var lidt glat, så hjulene på ³traktoren ikke kunne trække motoren rundt. - De to sidste træstammer i ²Skoven kom hjem med ikke så galt besvær. Vi måtte dog slæbe dem en anden vej, end den sidst nævnte i går. Det var om forbi mindestenen. Kantstenene ved den første afsats måtte fjernes, fordi gangen ikke var bred nok for ³traktoren. - Kort før fyraften savede jeg noget mere brænde. - Om aftenen skrev jeg et brev til ¹Eiler [min skolekammerat, da vi var 9 år].og læste derefter i ”Teaterbåden”.

4/2 55, fredag. Arbejdet: Bundet en krans. – Plukket og pillet rosenkål. – Igen bundet kranse.
Vejret: Noget fugtigt, især først på formiddagen og hen ved aften, da det regnede lidt. Temperatur: + 1 ÷ 3 + 2 gr. Vind: SSØ, jævn.

• Vi plukkede og pillede i alt ca. 4 spandfulde rosenkål. Det meste af det skulle Ploug have. – Om eftermiddagen fra 13.45 til 17.00 var jeg ene hjemme med ¹Børge, ¹Viggo og ¹Gunnar. ¹Far, ¹mor og ¹bedstefar var i Torpe ved ¹Line og ¹Rasmus til ¹Lines fødselsdag. - Jeg pillede først rosenkål og bandt så kranse til klokken 13.15. Her var temmelig stille for kunder, men et par stykker var der dog, som jeg ekspederede. - Kransene var til forskellige begravelser i morgen, nemlig i Rudkøbing, ³Bagenkop og her i Humble. – Om aftenen var jeg i Hesselbjerg at blive klippet og læste derefter i ”Teaterbåden”, som jeg blev færdig med.

5/2 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Plukket og pillet rosenkål.
Vejret: Fugtigt og til tider lettere regn. Temperatur: ÷ 1 + 4 + 1 gr. Vind: S, Ø, NØ, jævn.

• Jeg plukkede 3 spande rosenkål, men pillede kun 2. Det var klokken 15 jeg pillede rosenkål. - For at jeg senere kan se, hvordan det stod til, vil jeg i dag bemærke, hvordan snesituationen er nu. Alle veje er fuldstændig normale uden sjap, eller i hvert fald er kun ganske enkelte biveje endnu tilsjappede på ganske enkelte steder. Kun hvor der ved snefygningen var læ, ligger der endnu sne, således særlig ved hegnene, hvor der mange steder endnu ikke er godt at komme til ved hegnstudsning. Ellers er sneen dog ikke til nævneværdig forhindring mere, men er afløst af fugtigt vejr og opblødte marker. – Om aftenen hjalp jeg ¹mor med at bage klejner til ¹bedstefars fødselsdag på mandag. - Bagefter læste jeg i ”Store søn” (biblioteksbogen fra den 24.1).

6/2 55, søndag. ³Formiddagspligt: Pillet rosenkål. – Plukket en ny forsyning. – Hjalp til med at save lidt kakkelovnsbrænde med håndsav. – Pillet noget af den ny forsyning rosenkål.
Vejret: Overskyet til morgen, men hen på dagen klaret op til fuldstændig skyfrit. Temperatur: ÷ 1 + 2 + ½ gr. Vind: NV, jævn.

• Rosenkålen vi pillede skal ¹Flindt (Lohals) have det meste af. – Om eftermiddagen læste jeg i ”Store Søn”, spillede på violin eller mandolin, lagde kabale, og forskelligt andet beskæftigede jeg mig med (også en lille smule med ³D [digtede, skrev vers og andet]). - Om aftenen lagde jeg kabale.

7/2 55, mandag. ¹Bedstefars fødselsdag, i dag 87 år.
Arbejdet: Pillet rosenkål. – Hjalp til med at stille ³rundsav an. - Hjalp til at save lidt brænde på ³rundsaven. – Plukket rosenkål og igen pillet.
Vejret: Om formiddagen noget skyet, men sol den meste tid, om eftermiddagen efterhånden overskyet og en ret kraftig sludbyge, senere på ny nogen opklaring, men ikke sol mere. Temperatur: 0 + 1 0. Vind: NV, SV, jævn til frisk.

• Det var i dag ¹bedstefars fødselsdag. Af fremmede var her ¹Marie Klinte, ¹Line og ¹Rasmus og ¹Olav i Torpe, ¹Keilgård, ¹Karla Pilegård en kort tid og ¹Augusta i Longelse. Jeg var ikke inde, fordi jeg ikke brød mig så meget om det, men jeg stod ude i ²arbejdsrummet og pillede rosenkål. Det var jo altså om eftermiddagen, vi havde fremmede. - ¹Far var i dag nede ved ¹Marie Phil i Helsned at hente ³rundsaven (som vi har i fællesskab med hende). - Forinden trak vi ³traktoren i gang. Det var samme rute som den 3. med undtagelse af, at vi kørte ligeud fra Skolestrædet, altså hen imod ²Harnbjerg. Ikke så langt derfra kom ³traktoren i gang. Det var glat på vejen, mere end sidst, så hvor der var tjæret, rutschede ³traktoren sidelæns, hver gang jeg prøvede at få den i gang. - Det var ikke så meget brænde vi savede. Det der blev savet kløvede jeg og kørte det ind i ²kransebøjlerummet. – Om aftenen var ¹Alfred’s hernede. Jeg og ¹Allan lagde kabaler. Først på aftenen var jeg på biblioteket og lånte ”I havets vold” af A. H. Rasmussen og ”En gammel ven” af W. Deeping. Jeg havde ”Store søn” med op uden at have læst den, fordi jeg ikke syntes om den.

8/2 55, tirsdag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Været ude med regninger. – Plukket en spand rosenkål. – Gravet fri rundt om et lille træ i ²Skoven, der skal op med rod, fordi gangen skal udvides. – Igen pillet lidt rosenkål.
Vejret: Overskyet og fugtigt, fra midt på eftermiddagen regn. Temperatur: 0 + 1 ÷ 2 gr. Vind: SØ, S, jævn.

• Med regninger var jeg følgende steder: ¹Thorvald Larsen, Hesselbjerg, - Bastholm, Hesselbjerg, - Drost, Rene (de to sidst skrevne steder fik jeg ikke pengene), - Anton Jørgensen, Helsned, - Knud Larsen, Helsned, - tjenestepigen på Askelsbjerg, - tandlæge Lund, Humble – og ¹Georg Jakobsen, Humble. - Det træ der står om i spiraldagbogen står ved mindestenen. Det skal fjernes, fordi gangen ikke er bred nok, som det jo ses den 3. Klokken halv seks var jeg i Kædeby ved Erna Lindskov med nogle varer. – Om aftenen var jeg til musikprøve i ³musikforeningen på realskolen.

9/2 55, onsdag. Arbejdet: Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Forskelligt arbejde. – Hjalp til med at save brænde på ³rundsav.
Vejret: Om formiddagen overskyet, efterhånden klaret op til skyet, men sol megen tid, men koldt. Temperatur: 0 + 1 0 gr. Vind: N, blæst.

• I dag måtte vi igen trække ³traktoren i gang. Om formiddagen var det ikke mig der sad på ³traktoren som ellers, men ¹far, og ¹Henry (nabo vognmand ¹Henry Johansen) trak med lastbilen. Den kom i gang lidt forbi ¹Thorvald Larsen ad Hesselbjerg til. Om eftermiddagen, efter at vi havde holdt middag, ville den heller ikke starte. Vi trak den i gang med vores egen ³bil, men der er jo lidt afstand fra stedet hvor ³traktoren stod op til vejen, og på markvejen var der lidt fedtet, så ³bilen ikke kunne stå fast. Efter forenede anstrengelser lykkedes det dog at komme op på vejen, og ved allerførste forsøg kom ³traktoren i gang. - Rundsavningen gik godt uden uheld af nogen art - bortset fra, at remmen sprang af et par gange. Det var fra klokken 10.00 til fyraften vi savede - minus middagspause naturligvis. – Om aftenen spillede jeg lidt mandolin og læste ellers i ”I havets vold”.

10/2 55, torsdag. Arbejdet: Forskelligt arbejde. – Hjalp til at køre brænderafter fra ²hønsegården hen til rundsavningspladsen. – Hjalp til med at save brænde, først resten af vores eget (der bliver dog noget mere) og derefter ¹Ejvinds.
Vejret: spredte skyer, skiftende med sol. Temperatur: + 1 0 ÷ 1½ gr. Vind: N, blæst.

• Det forskellige arbejde var at sortere lidt kartofler, hente en dunk benzin og hjælpe til med at trække ³traktoren i gang med ³bilen. (Vi kørte i dag op ad Helsnedvejen, og ³traktoren kom i gang omtrent samme sted som den 7.). - Foruden at køre brænde trak vi et par af de fældede piletræer i ²hønsegården lidt til side, så de ikke spærrede så meget. Jeg kløvede også lidt brænde i pauser der blev, mens ¹far havde nogle andre ærinder. – Om aftenen syslede jeg med ³D [digtede, skrev vers og andet] og læste ”I havets vold”.

11/2 55, fredag. Arbejdet: Kløvet brænde. – ind imellem kløvingen følgende: Hjalp til med at save resten af ¹Ejvinds brænde. – Plukket en spand rosenkål.
Vejret: Om formiddagen efterhånden mere overskyet og sne, dog kun ubetydelig. Over middag klarede det igen op og blev solskin, men dog skyer. Temperatur: ÷ 3 0 ÷ 1 gr. Vind: SV, NV, temmelig svag.

• Det var ikke ret meget brænde der var tilbage af ¹Ejvinds, men da det var store, tykke knuder, der skulle kløves noget mere, kunne vi ikke blive færdige i går. ¹Far kløvede dem i dag om formiddagen. - Også i dag trak vi ³traktoren i gang med ³bilen. Den kom i gang, da vi nåede hen til ¹Thorvald Larsen. - Den sne der kom var ikke ret meget. Det kunne kun lige gøre hvidt, hvad det lagde sig på. – Om aftenen læste jeg i ”I havets vold”.

12/2 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Pillet rosenkål. - Kløvet lidt brænde. – Plukket rosenkål og igen pillet.
Vejret: Om formiddagen snebyger med kun korte mellemrum. – ca. 2 tommer sne. Temperatur: ÷ 1 + 1 ÷ 1½ gr. – Først på eftermiddagen tø, men hurtigt på ny frost. Vind: S, SØ, svag.

• Foruden det nævnte arbejde var jeg et ærinde i byen og var i Tryggelev med en krans. Det sneede stærkt om formiddagen, så der dannede sig hurtigt et lag, så der godt kunne køres i kane på vejen indtil om eftermiddagen, da det i nogen tid var tøvejr, så vejen var bar på visse steder, og sneen blev mange steder til sjap (kun på vejene). Det var stille vejr, så sneen blev liggende i et jævnt lag. - Om aftenen læste jeg i ”I havets vold”, som jeg blev færdig med, og lagde kabale.

13/2 55, søndag. Fridag.
Vejret: Til dels skyfrit og klart. Temperatur: ÷ 5 ÷ 4 ÷ 6 gr. Klokken 22.00 ÷ 7 gr. Vind: NØ, NNØ, svag til jævn; om natten dog blæst.

• Hele dagen var fridag, og tiden gik på følgende måde: Inden jeg stod op, læste jeg i ”En gammel ven”, og da jeg var kommet op, tændte jeg ild i kakkelovnen og syslede med forskelligt i stuen. Jeg spillede mandolin og lagde kabale. (Det var om formiddagen). Om eftermiddagen tegnede jeg en blomst, der stod på bordet. Det var en primula, som jeg også malede med vandfarve. Før det lagde jeg en kabale. Jeg læste den sidste tid af eftermiddagen som i morges i ”En gammel ven”. - Om aftenen læste jeg også i nævnte bog og syslede lidt med ³D [digtede, skrev vers og andet].

14/2 55, mandag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Plukket en spand rosenkål. – Kløvet brænde.
Vejret: Om natten et lille tyndt lag sne. Om formiddagen sol den meste tid, men dog skyet. Om eftermiddagen efterhånden mere skyet, til tider overskyet. Temperatur: ÷ 4 ÷ 2 ÷ 3 gr. Vind: N, temmelig svag.

• Det var fra klokken ca. 9.30 jeg kløvede brænde. Jeg frøs noget så nederdrægtigt på tæerne om formiddagen. Om eftermiddagen var det ikke så slemt, for da var temperaturen steget. Den svingede ellers noget, for da jeg så på termometret til morgen, stod det på ÷ 4 gr., men lidt senere var det ÷ 6 gr. Det gik dog opad igen. – Om aftenen tegnede jeg en blomst. Det var en senerarie.

15/2 55, tirsdag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Hjalp til med at læsse og køre pile fra ²hønsegården op til ¹karetmageren oppe i byen. Da det var meget besværligt, fik vi kun én kørt op, men efter at have været oppe med den, fik vi læsset endnu én. Besværlighederne lå i, at ³traktoren ikke kunne stå fast.
Vejret: Om natten kom der lidt mere sne, om eftermiddagen kom der også nogle mindre byger. I øvrigt var det skyet, men dog sol nogen tid. Temperatur: ÷ 5 ÷ 5 ÷ 7 gr. – Vind: NNV, svag til jævn.

• Noget mere drilagtigt end det arbejde vi havde i dag, er vi sjældent ude for. For det første kunne ³traktoren jo som sædvanlig ikke starte. ¹Henry trak den i gang med lastbilen. Vi brugte for- og baghjul fra vognen og hejsede træerne op på disse ved hjælp af et ”treben”, som vi lånte ved ¹karetmageren. Første gang vi skulle rejse det, var vi ikke kendt med det, og det var derfor noget besværligt. Men da det var rejst, kunne vi begynde på den første stamme, og det gik ganske godt med at få den på hjulene. Da vi så skulle til at køre, kunne ³traktoren ikke stå fast, fordi der lå lidt sne. Vi måtte skovle fra og så køre lidt og igen skovle fra og køre igen og så skovle og så videre. Da vi så ellers var kommet godt i gang, kørte det ene baghjul på vognen mod et blommetræ, der står lige i udkanten af ²hønsegården. Det måtte hugges om, for at passage var mulig, og så gik det endelig godt, til vi kom op ved vejen. Her lå et lag af den gamle sne i grøftekanten, og det gik det ene baghjul på vognen op i, så vi kørte fast. Vi fik skovlet fra og kunne derefter køre. Dog truede hjulet stærkt med at gå i grøften, men det gik. Resten af turen med den stamme gik som en leg. Så skulle vi da prøve med den næste træstamme, og læsningen gik godt, men det var ikke mange alen vi kom frem med den i dag. – Om aftenen var jeg til musikprøve i realskolen.

16/2 55, onsdag. Arbejdet: Pillet lidt rosenkål. – Ryddet op i ²kransebøjlerummet og ²arbejdsrummet. – Lavet store kransebøjler (med hånd). - Hjalp til med at save nogle af piletræerne, der er fældet i ²hønsegården, midt over én gang.
Vejret: Om natten blæst, og til morgen begyndte en snestorm. Mens den var værst, stod himmel og jord i ét, men lidt efter lidt løjede det af om formiddagen, og om eftermiddagen var det sol megen tid. Temperatur: ÷ 4 ÷ 1 ÷ 1 gr. Vind: SV, kraftig blæst til storm, senere kun lidt blæst, men mod aften på ny kraftig blæst.

• Det tegnede, som det skulle blive slem snestorm i dag, og var det blevet ved som det begyndte, kunne det snart have lukket vejene. Heldigvis klarede det op til om eftermiddagen, da det blev solskin, og vinden løjede meget af. Der er kun begyndende drivedannelser rundt omkring, men der blev dog kørt med sneplov. - Som det var om formiddagen, kunne det slet ikke nytte at prøve at køre træstammer op, som vi gjorde i går, men om eftermiddagen savede vi jo som nævnt træstammerne over, for at vi så bedre kunne trække dem (det gjorde nemlig ikke noget, at de blev savet over en gang). Det var meningen, vi så ville forsøge at køre dem op, men ³traktoren ville ikke starte med selvstarter eller håndsving, og vejen var for glat, til at vi kunne trække den i gang, så det blev ikke til noget. - Derfor kom jeg til at lave kransebøjler igen. (Det var om eftermiddagen lige over middag, vi savede træerne over, og klokken 15.30 jeg lavede kransebøjler anden gang. Jeg lavede også bøjler om formiddagen efter at have ryddet op de i spiraldagbogen to nævnte steder) - Klokken 17.00 kørte jeg til Haugbølle med en blomst (ved Bernhard Larsen). - Om aftenen farvede jeg den blomst, jeg tegnede den 14., med vandfarve.

17/2 55, torsdag. Arbejdet: Forskelligt. – Hjalp til med at køre pilestammer fra ²hønsegården op til ¹karetmageren (i alt 5) og to egestammer af de vi slæbte hjem den 2. og 3. og som ligger langs med drivhus 1.
Vejret: Det meste af dagen klart og næsten skyfrit, men hen på eftermiddagen efterhånden overskyet og begyndende kraftigt snefald. Temperatur: ÷ 2½ 0 ÷ 2 gr. Vind: NV, temmelig svag.

• Det forskellige arbejde var dette: først lavede jeg en kransebøjle, og så skovlede jeg lidt sne (dog kun lidt) væk foran bilgaragen. Så skulle vi til at trække ³traktoren i gang med ³bilen, men det viste sig, at ³bilen ikke kunne trække ³traktoren op ad indkørslen, fordi der var glat, så vi måtte strø grus på. Da vi havde gjort det, gik det fint med at komme op, og ³traktoren kom i gang, da vi var omtrent, hvor vejen går om igennem Skolestrædet, når vi kører ad Hesselbjerg til. Det gik derefter ganske udmærket med at køre piletræer op. - Vi fik uden nogen som helst drillerier alle pilene op, og den sidste havde endda selskab af to ege. Da de tre var kommet op, fik vi læsset to andre ege, men da knækkede vi en vognkæp, så vi ikke kunne komme op med dem, og da det også var blevet fyraften, lod vi vognen stå. – Om aftenen læste jeg i ”Én gammel ven”.

18/2 55, fredag. Arbejdet: Forskelligt arbejde. – Hjalp til med at køre de sidste 6 ege og en ask op til ¹karetmageren. – Hjalp til med at slæbe noget tykt træ, der ikke var egnet som gavntræ og heller ikke var savet ud, hen til rundsavningspladsen. – Plukket en spand rosenkål. – Renset rød- og hvidkål af.
Vejret: Sneen i aftes blev ikke så meget. I dag var det sol en gang imellem, men ellers skyet og enkelte snebyger. Temperatur: ÷ 2 0 ÷ 3 gr. Vind: NØ, jævn.

• Det forskellige arbejde var at hente en dunk benzin og hjælpe til med at starte ³traktoren. Vi gjorde det med håndsving, for vejen var for glat, til at vi kunne trække den i gang. Det var besværligt, men til sidst kom den dog i gang. - Vi fik nemt repareret skaden, der skete på vognen i går. Ved at løfte stammerne op med hejseværket i den ene ende, kunne vi tage det knækkede stykke op og sætte et andet på, som vi havde fra et andet vognfortøj. (Det var ikke én af de kæppe der sidder i siderne, der var knækket, men det stykke, hvorpå de sidder fast). For øvrigt gik det godt med de sidste træer. - De træstykker vi slæbte fra ²hønsegården var nogle, der skal saves på ³rundsav, men det var store stykker, så de ikke kunne læsses på en vogn uden hejseværk. Vi ville have dem slæbt væk, for at vi ikke skulle komme i forlegenhed med dem, hvis vi ventede, til vi havde fået savet dem over, og det skulle blive tøvejr og derfor opblødt. – Om aftenen læste jeg i ”En gammel ven”.

19/2 55, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Pillet rosenkål. – Kørt brænde ind i ²kransebøjlerummet med trillebør og kløvet det efterhånden for hver børfuld.
Vejret: Om natten faldt der lidt sne, hvilket der også gjorde til morgen, men ellers kun enkelte småbyger og vekslende skydække. Temperatur: ÷ 5 ÷ 3 ÷ 4 gr.

• Foruden at passe varer til og pille rosenkål tog jeg om formiddagen lidt rødkål ind, som jeg rensede af. - Det brænde jeg kløvede, bliver der fyret med i ²arbejdsrummet i kakkelovnen dér. – Om aftenen var jeg med ¹Gunhild og ¹Bent i biografen at se ”Farbror Sven”, en glimrende svensk film.

20/2 55, søndag. ³Formiddagspligt: Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Bundet kranse.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Nogen snefygning, især om natten. – Koldt. Temperatur: ÷ 4 ÷ 3½ ÷ 3½ gr. Vind: Ø, NØ, stiv blæst.

• De kranse jeg bandt er blot for at have på lager, fordi vi venter lidt til begravelse i ³Bagenkop på tirsdag. – Om eftermiddagen fordrev jeg tiden som for det meste om søndagen. Jeg spillede violin eller mandolin, lagde kabale og læste i ”En gammel ven”, som jeg også læste i om aftenen.

21/2 55, mandag. Arbejdet: Bundet kranse. – Om eftermiddagen var jeg fri, fordi det er fastelavnsmandag.
Vejret: Halvskyet, men sol den meste tid. Temperatur: ÷ 8 ÷ 3 ÷ 6 gr. Vind: NØ, svag til jævn.

• Kransene jeg bandt er til samme formål som dem i går, og der er allerede bestilt en del. - Om eftermiddagen var jeg jo som nævnt i spiraldagbogen fri, fordi det er fastelavnsmandag. Jeg syslede med reklamevers til Persil Kompagniet, København, som har udskrevet en konkurrence, hvor der er fine gevinster for de bedste tegninger eller tekster. Det er altså meningen, jeg vil deltage i den konkurrence. Også om aftenen syslede jeg med det og lagde kabale samt læste ”En gammel ven” færdig.

22/2 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet kranse. – Dækket sne på de to kålkuler som beskyttelse mod frost. – Kløvet brænde.
Vejret: Til dels skyfrit og klart med sol hele tiden. Temperatur: ÷ 10 ÷ 2÷ 5 gr. Vind: N, svag.

• Kransene jeg bandt var til begravelse i ³Bagenkop og tre til Humble. (Der var godt en halv snes stykker til ³Bagenkop). - Som det ses, har det været hård frost i nat, og det var derfor jeg skulle dække sne på kålkulerne – for det tilfældes skyld, at det skulle blive hård frost igen til den kommende nat. - I løbet af dagen steg temperaturen meget. Den nåede helt op på 0 grader først på eftermiddagen, men efterhånden dalede den igen. – Om aftenen var jeg til musikprøve på realskolen.

23/2 55, onsdag. Arbejdet: Bundet kranse. – Ind imellem plukket en spand rosenkål.
Vejret: Om natten megen rim. Om dagen temmelig tit sol, men også megen tid tåge. Temperatur: ÷ 10 ÷ 2 ÷ 5 gr. Vind: overvejende N, svag.

• Kransene jeg bandt i dag var til begravelse på fredag. – Som det før var sne, der var vanskeligheder med, så er det nu isen, det er galt med, og der er overalt mere eller mindre is i de danske farvande. Færgefarten fra Rudkøbing til Vemmenæs og Svendborg har også haft forsinkelser og aflysninger i dag, især til Vemmenæs. Det er dog i dag også i høj grad tågen der generer. I dag har temperaturerne været omtrent som i går, men det har alligevel været mere ubehageligt, fordi det var tåget megen tid. – Om aftenen lavede jeg reklame til Persil som i mandags, og lagde kabale.

24/2 55, torsdag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Taget hvidkål ind fra kule. – Plukket en spand rosenkål og pillet lidt af den. - Bundet kranse.
Vejret: Den meste tid fuldstændig skyfrit, men om eftermiddagen enkelte spredte skyer, der en gang imellem skyggede for solen. Temperatur: ÷ 6 ÷ 1 ÷ 3 gr. Vind: NØ, Ø, om formiddagen svag, om eftermiddagen frisket en lille smule op.

• Det var tre trillebørfulde hvidkål, jeg tog ind. Foruden at tage den ind, dækkede jeg kulen godt bagefter med halm og sne. - Kransene jeg bandt er til begravelse i morgen, fredag. – Om aftenen arbejdede jeg med reklamevers til Persil som i går aftes og blev færdig til at få dem sendt..

25/2 55, fredag. Arbejdet: Hjalp til med at lave kranse. – Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Kørt brænde (medabør) ind i ²kransebøjlerummet og kløvet det efterhånden. - Renset lidt hvidkål af. – Pillet rosenkål.
Vejret: Til morgen skyet, men efterhånden klaret op til skyfrit eller spredte skyer og solen overskygget en gang imellem. Temperatur: ÷ 5 ÷ 2 ÷ 4 gr. Vind: Ø, temmelig svag til jævn.

• Kransene var til begravelse i dag her i Humble. Det jeg lavede mest ved dem, var at stikke grønt i dém, jeg har bundet de to foregående dage, og jeg bandt også en enkelt krans. Der var godt en halv snes kranse. – Om aftenen var jeg til møde i afholdsforeningen, hvor (?) talte, og der blev vist film.

26/2 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Taget rødkål fra kule ned i kælderen. Forskelligt arbejde. – Plukket en spand rosenkål og pillet lidt af det.
Vejret: Til morgen skyet, også det meste af dagen lidt skyet, men efterhånden klaret op til skyfrit. Vind: Skiftende mellem SØ og NØ. Temperatur: ÷ 6 ÷ 2 ÷ 5 gr. Hård nattefrost.

• Af rødkål tog jeg resten ind, der var i kulen; det vil sige ca. 4 trillebørfulde. - Jeg var lidt forskellige steder med varer eller blomster, var omme og hente lidt grønkål i skomarmarken og kløvede lidt brænde. – Om aftenen lagde jeg kabaler. NB: ¹Marie Bendixen (¹Valdemars) døde i dag.

27/2 55, søndag. Fridag.
Vejret: Den meste tid sol, men dog lidt skyet. Temperatur: ÷ 6 ÷ 1 ÷ 3 gr. Vind: NNØ, temmelig svag, mod aften dog frisket noget op.

• Tiden gik med spil på violin eller mandolin og med kabalelægning, eller jeg lavede slet ingenting. - Engang om eftermiddagen renskrev jeg en kopi af Persil reklamen (som jeg ellers sendte i fredags) blot for at have et eksemplar. – Om aftenen var jeg ovre ved ¹Henry’s, som havde fremmede i anledning af ¹Henriks fødselsdag.

28/2 55, mandag. Arbejdet: Pillet lidt rosenkål. – Renset lidt hvidkål af. – Kløvet brænde. – Bundet et par kranse.
Vejret: Delvis skyfrit, men til tider noget skyet. Temperatur: ÷ 6 ÷ 1 ÷ 2 gr. Vind: skiftende mellem Ø og SØ.

• Kransene jeg bandt er til Maries begravelse i morgen, tirsdag. – Om aftenen var jeg på biblioteket og lånte ”Frikendt” og ”Lille dr. Pope”, begge af Varvik Deeping, hvorefter jeg læste i ”Frikendt”.


Marts 1955

1/3 55, tirsdag. Arbejdet. Bundet en krans. – Kløvet brænde. – Ind imellem brændekløvningen følgende: gjort ³bilen ren, ryddet op i ²arbejdsrummet og pillet lidt rosenkål.
Vejret: Skyfrit, men noget koldt på grund af blæst. Temperatur: ÷ 5 ÷ 2 ÷ 2 gr. Vind, frisk, efterhånden mere blæst.

•Kransen var til ¹Maries begavelse, hvortil der dog mest var buketter. ³Bilen skulle gøres rent, fordi der skulle køres til begavelse med den om eftermiddagen. ¹Far, ¹mor og ¹bedstefar var til begravelsen. - Foruden det nævnte arbejde var jeg nede ved ¹Ove i Kædeby at hente nogle blomster, samt lidt andre ærinder. - Vi var alle sammen oppe ved ¹Alfred’s at få kaffe om aftenen. – Musikprøven om aftenen blev aflyst. -

2/3 55, onsdag. Arbejdet: Pillet lidt rosenkål. – Kløvet brænde. – Savet gamle og ubrugelige brædder i stykker i ²huggehuset.
Vejret: Til dels skyfrit. Temperatur: ÷ 6 ÷ 1 ÷ 4 gr. Vind: SV, frisk.

•Jeg blev i dag færdig med at kløve den brænde der er savet, men der ligger noget pil, som ikke er savet endnu. - Det brænde jeg savede var blandt andet fra en gammel rensemaskine og halmrystere fra det gamle tærskeværk. - Om aftenen læste jeg i ”Frikendt” og spillede lidt på ¹Gunhilds harmonika, som hun lige har købt i dag.

3/3 55, torsdag. Arbejdet. Savet træ som i går. – Været ude med lidt regninger i Helsned.
Vejret: Næsten skyfrit eller letskyet og smukt. Temperatur: ÷ 6 0 ÷ 3 gr. Vind: skiftende mellem V og SV, svag.

•¹Bent var her ovre fra en times tid før middag og om eftermiddagen fra 13 til 16, og vi hjalpes ad med at save det gamle træ (brædder mest). - Med regninger kørte jeg klokken ca. 16.15 og var følgende steder: Dalsgård, ²Harnbjerg, Marie Pihl, Aksel Jørgensen, og Peter Bastholm. – Om aftenen læste jeg i ”Frikendt”.

4/3 55, fredag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Bundet kranse. – Imellem kranselavningen hjalp til med at tage hvidkål ind.
Vejret: Overskyet megen tid, men midt på dagen sol og tø. Temperatur: ÷ 3 0 0. Vind: SV, NV, først på dagen jævn, men efterhånden opfriskende til kraftig blæst. - Siden den 12. har det først på eftermiddagen nærmest været lidt tø, fordi solen har begyndt at få magt, men i dag har det være det meste tø, det endnu har været siden nævnte dato.

•Jeg pillede rosenkål fra morgen til klokken 10.30. Kransene jeg bandt er til begravelse ved Humble kirke i morgen. - Om aftenen læste jeg ”Frikendt” færdig og begyndte lidt i ”Lille dr. Pope”.

5/3 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Savet som den 3.
Vejret: Den meste tid overskyet, men dog lidt sol. Ret kraftige snebyger. Temperatur: ÷ 1 + ½ ÷ ½ gr. Mest omkring frysepunktet. Vind: NNØ, jævn til frisk.

•Foruden det i spiraldagbogen nævnte arbejde bandt jeg en krans til begravelsen i dag. – Det sneede stærkt om morgenen klokken 8, og flere andre gange i løbet af dagen kom der byger, men det var nærmest en lille smule tø, dog ikke mere end at al sneen blev liggende, undtagen på vejen og hvor man ellers færdes. Hvor det blev ligende ligger det nu ca. 1 tomme, når undtages hvor den gamle sne endnu ikke er smeltet. – ¹Thorvald fra Herringe var her ovre i dag på besøg fra klokken godt 10 til godt 19,30. – Om aftenen læste jeg i ”Lille dr. Pope”.

6/3 55, søndag. Arbejdet: Kørt noget af den kløvede brænde ind i ²kransebøjlerummet med trillebør. – Savet som i går.
Vejret: Overskyet, men ikke nævneværdig nedbør. Temperatur: 0 – 0 ÷ 1 gr. Vind: Ø, blæst.

•¹Thorvald, som var her i går, kom ikke hjem om aftenen, fordi færgen ikke sejlede på grund af isvanskeligheder. Han lejede en bil fra Rudkøbing og kom her igen klokken 23.30 og var her om natten. I dag rejste han så med toget klokken 11.21. – Jeg lavede ikke noget længere end til klokken 10.30, fordi vi skulle spise tidligt på grund af Thorvalds rejse. Om eftermiddagen spillede jeg enten på mandolin eller på ¹Gunhilds harmonika, lagde lidt kabale eller læste i ”Lille dr. Pope”, som jeg også læste i om aftenen.

7/3 55, mandag. Arbejdet: I ²skovhuset kastet ikke solgte og ubrugelige æbler ud på jorden gennem vinduet. - Været ude med regninger i Hesselbjerg, Helsned, Vindeby og Fodslette. – Stillet æbler på plads i kælderen, der har stået i uorden siden vi tog dem hjem den 21/1. – Gjort rent i hønserederne i hønsehuset.
Vejret: Den meste tid overskyet, men lidt sol på et vist tidspunkt om eftermiddagen – Koldt. Temperatur.: ÷ 3 0 1 gr. Vind: NØ, blæst.

•Æblerne jeg kastede ud i ²skovhuset var Berners Rosen, som det ikke har været muligt at sælge, og derfor skulle de kastes ud til fugleføde. - Det var jo temmelig langt omkring jeg var med regninger i dag. I Helsned var jeg ved Kaj Navne og jeg var på Harnbjerggård. I Hesselbjerg var jeg følgende steder: ¹Arne Christoffersen (ved ¹Ellen Madsen), Rasmus Nissen (ved Grouleff) og Annine Pilegård. I Vindeby var jeg ved Aksel Hansen, Søgård. I Fodslette ved Adolf ¹Keilgård. Jeg havde en del besvær med at finde Aksel Hansen i Vindeby og kørte et temmelig langt stykke vej som jeg ikke havde behøvet. – Lige over middag var jeg i Helsned ved sognefogeden at blive meldt i lægsrullen. – Om aftenen skulle jeg have været på bibliotek, men en slem tand- og hovedpine gjorde, at jeg ikke kunne tage derop. Hen på aftenen fik jeg nogle piller, og de hjalp, så pinen helt forsvandt. – Jeg tog mig ikke noget særligt til om aftenen.

8/3 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet en krans. – Hjalp til med at rydde grundigt op i ²butikken. – Hjalp til med at sortere og rense (ubrugelige) bitavler.
Vejret: Om natten og noget af formiddagen udbredt sne (3 – 4 tommer). I øvrigt overskyet, mere eller mindre. Temperatur: ÷ 3 ÷ 1 ÷ 1 gr. Vind: NØ, svag.

•Om aftenen var jeg til musikprøve på realskolen.

9/3 55, onsdag. Arbejdet: Repareret birammer. – Hjalp til med at rense kål af (hvidkål). – Igen repareret birammer.
Vejret: Til dels overskyet, letskyet en gang imellem. Temperatur: ÷ 2 ÷ 1 ÷ 5 gr. Vind: NØ, svag.

•Birammerne var nogle der var gået fra hinanden, så de ikke kunne bruges. De skal naturligvis ikke bruges nu, men vi havde ikke andet at bestille end sådan noget. – Kålen vi rensede af var til ¹Flindt, Lohals. Han fik 180 kg. – Da vi var færdige med kålrensningen, kørte jeg lidt brænde ind i ²kransebøjlerummet og fortsatte så med birammereparationen. – Om aftenen øvede jeg mig på tegning efter en tegnemaskine, som jeg fik i går, skrevet hjem fra ”Hobby Studio”, København. Jeg læste også lidt i en bog, der fulgte med om tegneundervisning.

10/3 55, torsdag. Arbejdet: Sat tråd i birammer. – Sorteret lidt gulerødder.
Vejret: Morgentåge. – Den meste tid til dels skyfrit, men dog skyet lidt tid. Temperatur: ÷ 9 ÷ 1 ÷ 2 gr. Vind: NØ, VNV, svag.

•Trådisætningen var jeg i færd med hele formiddagen og eftermiddagen til klokken 16. – ¹Far satte vokstavler på. – Klokken 16 var jeg i Tryggelev med en blomst og sorterede derefter gulerødder. – Som det næsten har været tilfældet hver dag i den senere tid, var det i dag også tø første del af eftermiddagen – Om aftenen øvede jeg mig i tegning efter ”Lær at tegne” som i går aftes.

11/3 55, fredag. Arbejdet: Ryddet lidt kålblade ud fra ²butikken. – Sorteret lidt kartofler. Kørt brænde (i kløvet tilstand) ind i ²kransebøjlerummet. – Parteret (savet) lidt af det vi slæbte op den 18/2. – Renset hvidkål af til varetur i morgen. – Bundet kranse.
Vejret: Delvis skyfrit. Temperatur: ÷ 5 + ½ 0 gr. Dagtø, om eftermiddagen op til + 4 gr. Vind: N. Ret svag.

•Arbejdet i dag var jo af temmelig forskellig art, og det meste af det var jeg kun beskæftiget med i kort tid. Således var de to første arbejdsopgaver kun kortvarige Jeg var nogle ærinder på cykel. Om morgenen på Krighøjgård, om eftermiddagen med blomster ved ¹Ove i Kædeby og Nyby. – Kransene var til begravelse ved Humble kirke på søndag. - Om aftenen læste jeg i ”lille dr. Pope”.

12/3 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Bundet kranse.
Vejret: Noget overskyet til morgen, men ellers delvis skyfrit. Temperatur: ÷ 2 0 0 gr. - Eftermiddagstø i solen, men ikke så meget som i går. Vind: S, i øvrigt skiftende; ret svag.

•Kransene jeg bandt er til begravelse i morgen, søndag, da der for øvrigt er to begravelser. – Om eftermiddagen var jeg tillige i Ristinge med varer, ¹far ikke havde haft med på turen. - Om aftenen var jeg til skolekomedie på afholdshjemmet. Humble kommuneskole opførte ”Et Folkesagn”.

13/3 55, søndag. Fridag.
Vejret: Delvis skyfrit til hen på eftermiddagen da det blev skyet. Temperatur: ÷ 1 0 0 gr. – Om eftermiddagen tø. Vind: S, NV, svag.

•Før jeg stod op, læste jeg i ”Lille dr. Pope”. Da jeg var stået op, tændte jeg ild i kakkelovnen i stuen og syslede med forskelligt. Mest arbejdede jeg med at lave en tegning af mejeriet. Jeg anvendte den ny tegnemaskine og tegnede fra det ene stuevindue (det højre i kontoret). Jeg satte kulør på med vandfarve. – Om aftenen var jeg med ¹Bent ude at gå en tur. Vi gik til Vous ved Brandsbyvejen og gik samme vej tilbage. Bagefter var jeg med inde ved ¹Bent og snakkede lidt.

14/3 55, mandag. Arbejdet: Ryddet op i ²arbejdsrummet. Hjalp til med at reparere mistbænkvinduer i ²drivhus 2.
Vejret: Overskyet og efterhånden fugtigt, til tider kortvarig regn. Temperatur: ÷ 2 + 1 + 1 gr. Vind: NV, blæst.

•Reparationen af mistbænkvinduer bestod i at hele de mange huller, der var i somme af vinduerne. Jeg både rensede sprosserne af, smurte kit på - og satte også sommetider glas på og slog søm for. – I dag blev vejret så endelig rigtig tøagtigt. Selv om det egentlig ikke er så behageligt, fordi det er tåget og surt, er det alligevel en opmuntring, at det nu går den vej. – Om aftenen skrev jeg nogle noder af.

15/3 55, tirsdag. Arbejdet: Repareret mistbænkvinduer som i går, og repareret på den ene ²drivhus 2 side mod øst.
Vejret: Skyet, men sol en gang imellem (vekslende skydække). Temperatur: + 1 + 3 + 2 gr. – Nattefrost. Vind: NV, blæst.

•Alle vore mistbænkvinduer er nu repareret, og drivhuset (2) er næsten også tæt, efter at vi i dag lappede på den mest medtagne side, nemlig mod øst. – I dag fik jeg fra Persil Kompagniet, København, en præmie for reklamen jeg lavede den 24. Det var en skrueblyant med Persil ovalen påmalet., og i det øverste stykke gennemsigtige indeni er en ting, der forestiller en pakke Persil. Det er den, dette er skrevet med [den originale håndskrift]. – Om aftenen læste jeg i ”Lille dr. Pope” og øvede mig lidt i tegning.

16/3 55, onsdag. Arbejdet: Ryddet op i drivhuset efter mistbænk-reparationen og gravet deromkring, da det var trådt hårdt på reparationspladsen. – Ryddet op ved varmerørene i den ene side i ²drivhus 1. – Hjalp til med at potte påskeliljer fra bed om i potter. – Savet kasserede mistbænkrammer i stykker til brænde.
Vejret: Om formiddagen overskyet og sidste halvdel af formiddagen nedbør i form af slud. Om eftermiddagen klaret op til næsten skyfrit og efterhånden koldere. Temperatur: + 1 + ½ 0 gr. (ikke nattefrost). Vind: NV, blæst, efterhånden kraftig.

•Det jeg ryddede op i ²drivhus 1 var ind under varmerørene i siden mod øst, hvor der lå urtepotter og forskelligt andet. - Påskeliljerne jeg pottede var lagt løst i jorden i bedet mod vest langs med ²drivhus 2. Af frygt for, at de der ikke skulle nå at komme i blomst til påske, var det at de nu skulle pottes. Vi pottede dem indenfor i drivhuset. – Om aftenen spillede jeg noget (musik) og bestilte ellers ikke noget særligt.

17/3 55, torsdag. Arbejdet: Savet som i går. – Hjalp til med at anrette, så der kunne lægges mistbænkvinduer over tulipaner i bedet vest for ²drivhus 2. – Håndkultiveret og jævnet jorden med rive i ²drivhus 2.
Vejret: Skyfrit. Temperatur: ÷ 1½ + 2 0 gr. – I skygge ikke tø. Vind: NV, efterhånden aftagende blæst.

•Jeg savede det meste af formiddagen – Mistbænkanretningen bestod i at anbringe en bjælke ind mod drivhuset knap en meter over jorden, så vinduet havde noget at ligge på der, og i at tætne med træværk i siderne (eller enderne, hvad man nu vil kalde det). Arbejdet i drivhuset var forberedelse til spinat- og radisesåning. ¹Far såede det. – Selv om temperaturen i dag har været temmelig lav i det fri, så var de det langtfra i drivhuset. Solens ståler gennem glasset bevirkede, at der blev varmt, så jeg svedte som på sommerdage, og jeg måtte smide stri ketrøjen. Om aftenen syslede jeg med ³D [digtede, skrev vers og andet].

18/3 55, fredag. Arbejdet: Bundet kranse. – Hjalp til med at save tykke hasselrafter, som blev hugget i ²Skoven sidste år, i stykker til kakkelovnsbrænde. – Renset hvidkål af.
Vejret: Om formiddagen snebyger, der dog ikke dækkede jorden nævneværdigt, men var kraftige sommetider. Temperatur: ÷ 4 ÷ 3 ÷ 4 gr. Vind: NØ, jævn.

•Den ene af de kranse jeg bandt, nemlig en stor, var til begravelse i morgen, mens de andre kun var for at have på lager. - Hasselkæppene var nogle fra sidste år, som lå ved hønsegård-hegnet ved ²traktorhuset ud imod marken. Vi stod i ²traktorhuset og savede det. - Hvidkålen jeg rensede af var til Ristinge-turen i morgen. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt, ud over at jeg spillede lidt på violin. – Om aftenen fik jeg denne chokerende meddelelse fra ¹Gunhild: (2 bogstaver) lgi hkm ogffgngnug qo, cv ibtfgp oxnkiyku umcm uånigu ygf vycpiucxmvkqp engang i løbet af sommeren. Hvad der er om snakken ved jeg ikke.

[Kodeskriften (hvert bogstav rykket 2 pladser til højre), skrevet 1955, var begrundet med angst for uvedkommendes indtrængen i dagbogen. Den lyder i oversættelse: ”jeg fik meddelelse om, at gården muligvis skal sælges ved tvangsauktion…” Se også den 22/3!].

19/3 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Savet som i går, men alene.
Vejret: Delvis skyfrit, men koldt. Temperatur: ÷ 5 ÷ 2 ÷ 1 gr. Vind: NV, SV, blæst, der senere på dagen aftog.

•Om aftenen arbejdede jeg med forstørrelse af mejeritegningen jeg lavede den 13. Jeg nåede alt blyantarbejdet.

20/3 55, søndag. Fridag.
Vejret: Om natten lidt sne, om dagen skyfrit og temmelig fint vejr. (Men for koldt efter årstiden). Temperatur: ÷ 7 ÷ 2 ÷ 3 gr. Vind: NV, temmelig svag.

•I dag fortsatte jeg med mejeritegningen. Jeg satte kulør på med vandfarve og trak tegningen op med tusch. Da jeg var færdig med det, tændte jeg ild i kakkelovnen i stuen, og derinde lavede jeg så lidt forskelligt, mest spillede jeg. - Fra klokken 15.30 var jeg ovre ved ¹Bent. Vi prøvede lidt at tegne efter tegnemaskine - og forskelligt andet. Blandt andet prøvede jeg at spille på ¹Bents harmonika. Om aftenen var vi ude at gå en tur. Vi gik til brødfabrikken og vendte der tilbage. Da vi kom hjem, læste jeg i ”Lille dr. Pope”.

21/3 55, mandag. Arbejdet: Savet som i lørdags og hugget det tyndeste til risbrænde (med økse).
Vejret: Vekslende skydække. Temperatur: ÷ 3 0 0 gr. Vind: S, SØ, blæst, efterhånden ret kraftig.

•Foruden brændearbejdet var jeg nogle byærinder om eftermiddagen. Jeg var i Helsned, oppe i byen og bagefter nede ved Peter. - Om aftenen øvede jeg mig først lidt i at tegne Persil reklame, og var så oppe ved ¹Alfred’s, hvor ¹mor, ¹far og ¹Gunhild også var. Det var deres (¹Alfreds og ¹Metas) bryllupsdag.

22/3 55, tirsdag. Arbejdet: Hugget risbrænde som i går. – Hjalp til med at fælde en ask i ²hønsegården og parteret den, samt begyndt at save den ud i små kakkelovnsstykker.
Vejret: Fra tidligt på morgenstunden til midt på formiddagen sne. – Klaret op og tø. Temperatur: ÷ 1 + 2 ÷ 1 gr. Vind: VNV, N, Ø.

•Asken vi fældede i ²hønsegården skulle bruges til at brænde i ²arbejdsrummet med det samme, fordi vi mangler brænde, da al egebrændet er brændt (pilebrændet er for vådt). Den var lidt drilagtig, fordi dens top hængte i andre træer, så den ikke kunne vælte, selv om den var savet helt over. – Sneen der faldt tøede hurtigt bort, og det blev smukt letskyet vejr. – I dag fik jeg bekræftelse på det sidst omtalte den 18. Det vil dog ikke ske som det sidst hemmeligskrevne ord fortæller. – Om aftenen var jeg til musikprøve på realskolen.

23/3 55, onsdag. Arbejdet: Savet brænde som til sidst i går. – Hugget risbrænde som i går.
Vejret: Overskyet og først på formiddagen nedbør, som var en blanding af sne, hagl, isslag og regn. – Fra sidste halvdel af eftermiddagen regn. Temperatur: ÷ 2 0 + 1 gr. Nattefrost. Vind: SØ, blæst.

•Foruden det nævnte arbejde hjalp jeg til med at save det tykkeste (partere) af asken, vi fældede i går. Det var altså det eneste der ikke blev parteret i går. – Om aftenen arbejdede jeg på tegning af Persil reklame.

24/3 55, torsdag. Arbejdet: Savet som i går. – Hugget som i går.
Vejret: Overskyet og efterhånden mere fugtigt, senere regn. Temperatur: + 3 + 3 + 2 gr. Vind: SV, temmelig svag.

•Da jeg havde savet al askebrændet, kørte jeg det med trillebør om i ²kransebøjlerummet. – Fra klokken 15.00 var det regnvejr, så risene jeg skulle hugge blev våde, men jeg fik et lager ind, så jeg kunne hugge et stykke tid. Da jeg så ikke havde mere inde at hugge, samlede jeg op på den dynge, der efterhånden var blevet, så det ikke lå så spredt. – Om aftnen arbejdede jeg på Persil reklametegning.

25/3 55, fredag. Arbejdet: På bordet der er i den ene side af ²drivhus 1 ryddet op i blomster, som ikke var til noget. – Blandet blomsterjord. – Renset hvidkål af.
Vejret: Overskyet og megen tid tåge. I øvrigt fugtigt. Temperatur: + 1 + 3 + ? Vind: SV, jævn.

•Oprydningen i drivhuset bestod i at tage jorden af potterne, samle potterne og affaldet og køre det ud. Jorden tømte jeg af på selve bordet, hvor der i forvejen lå et lag jord, blomsterne stod på. Det var denne jord (altså den der lå på bordet og den der var i potterne) jeg bagefter blandede sammen med sand og gødning. – Om aftenen arbejdede jeg på Persil reklame.

26/3 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Sat lidt kartofler til spiring. – Ryddet op under det i går omtalte bord. - Arbejdet i ²drivhus 1 som i ²drivhus 2 den 17.
Vejret: Overskyet, fugtigt og tåget. Temperatur: + 3 + 5 + 4 gr. Vind: S, V, blæst.

•Det var 100 pund kartofler jeg satte til spiring. De blev sat i plantekasser i ²arbejdsrummet. – Om aftenen tegnede jeg Persil reklame (malede med vandfarve).

27/3 55, søndag. ³Formiddagspligt: Drivhusarbejde som i går.
Vejret: Om formiddagen kraftige sne- eller sludbyger. – Om formiddagen også overskyet, men ikke nedbør. Temperatur: 0 0 0 gr. Vind: SØ.

•Da jeg var færdig med drivhusarbejdet, fik jeg fri (det var ved 10-tiden), fordi der ikke var noget særligt at bestille. Jeg tændte op i kakkelovnen i stuen og arbejdede lidt på Persil reklamen, som ellers er ved at være færdig nu. I øvrigt gik tiden med ³spil på musikinstrument og forskelligt andet. – I dag var her nogle at se på gården for eventuelt at købe den, men det blev ikke til noget. – Det var et væmmeligt vejr om formiddagen i dag. Det sneede voldsomt næsten hele tiden, og da det ikke var rigtigt tøvejr, blev det liggende, så der på vejen var en værre masse sne eller snesjap. Om eftermiddagen blev det dog opholdsvejr, men sneen blev stadig liggende og skabte et trist vinterbillede. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

28/3 55, mandag. Arbejdet: Flyttet påskeliljerne, vi pottede den 16., fra drivhuset om i ²arbejdsrummet. – Flyttet tulipankasser, også fra drivhuset, om i ²butikken. – Gravet mistbænk. – Hugget risbrænde som den 24. og andre dage.
Vejret: Skyfrit. Temperatur: ÷ 1 + 2 + 2 gr. – Nattefrost. Vind: N, NV, ret kraftig blæst.

•Mistbænken jeg gravede var den som er ved siden af ²drivhus 2 mod nordøst. Det var meget blødt og fedtet jord at grave i. Sneen fra i går ligger også de fleste steder endnu, men der hvor jeg gravede, var der ikke sne. - Om aftenen spillede jeg lidt på violinen og arbejdede så med Persil reklame krydsogtværs.

29/3 55, tirsdag. Arbejdet: Sat vander an i ²drivhus 1. – Blandet sand og cement til tætning af vandrøret, der går over gårdspladsen. – Slået persillerødder i jorden i ²drivhus 2, som var i mistbænken, jeg gravede i går. – Savet et blommetræ (som blev hugget den 15.) i kakkelovnsstykker (med håndsav).
Vejret: Til morgen skyfrit, men hurtigt overskyet og kraftigt snefald til klokken ca. 15.00. Temperatur: 0 + 1 ÷ 2 gr. – Nattefrost. Vind: NØ; Ø, om formiddagen ret svag, men efterhånden ret kraftig blæst.

•På grund af det utætte vandrør, som kun lige ligger under jorden over gårdspladsen, blev vanderen ikke sat i gang i drivhuset. - Efter klokken 15 var jeg i Ristinge med blomster. – I dag var det vinter igen, og sneen faldt tæt næsten hele tiden til klokken 15.00. Det var hverken frost eller tø, og sneen kunne nok fyge, hvilket den kom til, da det begyndte at blæse. Da jeg var i Ristinge, var det værst lige ved kirken. Der føg det voldsomt, og der lå driver, som der dog nok kunne cykles igennem. Andre steder var vejen bar og våd. – I dag har her også været nogle at se gården for eventuelt køb, men det blev heller ikke til noget. – Om aftenen arbejdede jeg på Persil reklame krydsogtværs.

30/3 55, onsdag. Arbejdet: Savet som i går. – Hjalp til med at hugge et par små aske i ²Ellemosen og savet dem som det andet. (Vi bar det hjem).
Vejret: Skyfrit, men koldt. Temperatur: ÷ 5 0 0. Hård nattefrost. Vind: NV,V, jævn, blæst (ret kraftig).

•Askene var ikke så store, så derfor kunne vi bære dem hjem ad et par gange. Da jeg midt på eftermiddagen var færdig med at save det (jeg savede det i ²traktorhuset) kørte jeg det om i ²kransebøjlerummet og var derefter nede i ²Ellemosen at hugge og hente noget mere. – I dag har her igen været nogle at se på ejendommen, men det gav heller ikke køb.- Om aftenen var jeg til musikprøve på realskolen.
PS: Man kan nu og da have mærkelige oplevelser. Det havde jeg i aften, da jeg var på vej til musikprøven. Jeg skulle hen på stationen med et brev (Persil konkurrence-reklamen), og mens jeg stod og lagde det i postkassen, kom der en dame ud fra ventesalen, og hun begyndte at tale til mig. Hun sagde, at der lige havde været en mærkelig mand derinde i ventesalen, en lille mand med damehat, og ham var hun blevet bange for. Han havde set uhyggelig ud og havde snakket med hende og sagt noget om, at der var en landmand her på egnen, han skulle træffe. Damen turde ikke andet end give sig lidt i snak med ham, men havde så undskyldt sig og var gået udenfor. Den mærkelige mand var også gået, men af frygt for, at han skulle komme igen, bad damen mig meget indtrængende om at blive, til toget hun skulle med kom. Det endte med, at jeg blev der i 10 minutter. Da kom der nogle andre, som skulle med toget, så jeg kunne få lov at gå, og den underlige mand med damehatten mærkede vi ikke noget til. Sandsynligvis har damen blot været en natur, der let bliver skræmt, og hun har fundet en måske ikke helt almindeligt udseende mand uhyggelig i den kun lidt oplyste ventesal. Det var en dame af Christian Madsens (Peters) bekendte, og hun havde været der på besøg.

31/3 55, torsdag. Arbejdet: Hjalp til med at vælte det træ jeg gravede fra den 8/2. (Roden står stadig). – Parteret træet. – Savet træet i kakkelovnsstykker (efter at have båret det hjem i ²traktorhuset).
Vejret: Vekslende skydække, men dog sol en gang imellem.- Mildt. Temperatur: + 1 + 4 + 3 gr. (Om eftermiddagen + 6 gr.) Vind: V, blæst.

•I dag var vejret meget mildere end i går, og sneen vi fik søndags og tirsdags er væk, men lidt af det første vi fik (omkring den 17/1) ligger endnu enkelte steder ved hegnene. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.


April 1955

1/4 55, fredag. Arbejdet: Pottet lidt påskeliljer, som var taget ind fra haven. – Bundet påskeliljer op. – Hjalp til med at ordne stenene ved mindestenen i ²Skoven - de blev bragt i uorden den 3/2. Taget lidt hvidkål ind.
Vejret: Så godt som hele tiden sol, men dog skyet. Temperatur: 0 + 4 + 4 gr. Vind: VNV, blæst.

•Påskeliljerne blev bundet op på den måde, at jeg satte en pind ved og bandt bast om det hele, både blomster, blade og pind, så højt oppe som muligt. – Om aftenen var jeg i Rudkøbing (jeg kørte klokken 17) at bytte violin. Jeg fik for den gamle 75 kr. og gav for den ny (som dog også var gammel) 135 kr. Desuden solgte jeg en bog i Brandts boghandel, som jeg har fået af ¹bedstefar. Jeg fik 25 kr. for den.

2/4 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Savet brænde med håndsav i ²Skoven. (Det var det tykkeste af egerisene). - Hjalp til med at trække ³traktoren i gang.
Vejret: Mest sol, men nogen tid dog skyet. Temperatur: + 1 + 5 + 3 gr. Vind: V, frisk.

•³Traktoren med harve skulle bruges til at jævne gangen med i ²Skoven, fordi der blev dybe hjulspor, dengang vi slæbte træstammerne hjem. Den kom i gang, da vi var et stykke fra ²Harnbjerg – vi kørte ad Helsnedvejen, og ¹far udførte da arbejdet i ²Skoven. – Om aftenen spillede jeg violin eller bestilte ikke noget særligt.

3/4 55, søndag. Fridag.
Vejret: Letskyet, senere overskyet. – Smukt og mildt. Temperatur: + 3 + 8 + 4 gr. Vind: S, V, jævn.

•Dette er en begivenhedsrig dag, idet gården da blev solgt. Fra i morgen (mandag) har vi ikke mere at gøre med jorden, men vi skal dog blive boende her til juni. Da skal vi sandsynligvis bo i ²skovhuset (²Skoven er ikke med i salget), og der skal laves ²butik nede ved vejen, og i det hele taget skal der laves helt om. Således skal der også bygges til ²skovhuset. Der er også noget snak om at købe gartner Rasmussens her i Humble, men hvad det bliver til, kan der på dette tidspunkt ikke skrives noget om. – Dagen gik for øvrigt for mig med at spille violin og sådan lidt forskelligt. - Om eftermiddagen skrev jeg blandt andet en liste over musikudtryk og hvad de betyder, hvilket jeg også gjorde om aftenen.

4/4 55, mandag. Arbejdet: Lidt forskelligt arbejde. - Gravet ved siden af ²drivhus 2 (hvor der før har været drivhus mod øst).
Vejret: Letskyet eller til tider overskyet. Smukt. Temperatur: + 3 + 6 + 6 gr. Vind: V, jævn. NB. Først på formiddagen noget tåget.

•Det forskellige arbejde var at binde lidt påskeliljer op som den 1., og da jeg havde gjort det, hjalp jeg til med at trække ³traktoren i gang med ³bilen. Vi kørte ned ad markvejen, og ³traktoren kom i gang, så snart vi var ud for porten. ¹Far kørte den da op ved mekaniker Olsen, hvor det var meningen, den skulle have et eftersyn, før de nye ejere af den skal bruge den. Imidlertid havde man ikke tid til at lave den ved Olsen, så vi kørte den ud til Tornhøj i Tryggelev - på den måde, at vi trak med ³bilen - ¹Far var i ³bilen og jeg på ³traktoren. – Drivhusene og pladsen der omkring har vi til efteråret, og der skal sås kål i stykket øst for ²drivhus 2, så derfor gravningen. – Om aftenen var det jeg mest tog mig til at spille på violin.

5/4 55, tirsdag. Arbejdet: Gravet som i går. – Ryddet op i ²arbejdsrummet.
Vejret: Noget ustadigt, til morgen og først på formiddagen fugtigt og tåget, klaret op til letskyet, senere på ny tåge og fra klokken 15.00 til ca. 17.00 regn. Temperatur: + 1 + 4 + 5 gr. Vind: SSØ, temmelig svag.

•Jeg var ikke færdig med gravningen, men det blev regnvejr, så det ikke var vejr at gå ude i. Derfor ryddede jeg op i ²arbejdsrummet. Desuden lavede jeg en stor kransebøjle og begyndte at binde den. - Om aftenen var jeg til musikprøve på realskolen.

6/4 55, onsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Gravet som i går.- Renset hvidkål af.
Vejret: Til midt på formiddagen tåget, efterhånden klaret op til letskyet. Temperatur: + 4 + 6 + 7 gr. Vind: V, svag.

•Da jeg var færdig med at hjælpe til med forberedelse af ¹fars varetur til Ristinge, bandt jeg kransen færdig, jeg begyndte på i går, og gravede så. - Hvidkålen jeg rensede af lå nederst på stykket og lå derfor i vejen for videre gravning. Det er noget der har ligget i vinter med kun et lille lag halm over, så halvdelen af det var ikke til noget. – Om aftenen var jeg ovre ved ¹Sigurd Hansen i Hesselbjerg at blive klippet. Derefter spillede jeg (mest violin).

7/4 55, torsdag. Skærtorsdag. ³Formiddagspligt. Bundet granguirlande til kirkepyntning i Tryggelev i morgen.
Vejret: Noget skiftende med overskyet og letskyet, dog mest letskyet. Temperatur: + 4 + 6 + 6 gr. Vind: NV, svag.

•Om eftermiddagen gik tiden mest med ³spil på musikinstrument eller simpelthen ved at drive den af. - Efter klokken 15 var jeg med ¹Bent udenfor, men vi bestilte ikke noget særligt. - Om aftenen læste jeg lidt.

8/4 55, fredag. Langfredag. ³Formiddagspligt: Bundet en krans. – Været i Ristinge med varer. – Hjalp til med at pynte kirke til begravelse i Tryggelev.
Vejret: Overskyet og fugtigt. Temperatur: 2 + 3 + 3 gr. Vind: SØ, jævn.

•Det var ved Peter Nørre jeg var med varer. – Da vi var færdige med at pynte kirke i Tryggelev, var vi inde ved Tornhøj (i Tryggelev) at spørge efter ³traktoren, som var til reparation der. Den var færdig, og jeg kørte den hjem. – Ved halvtotiden var vi ude at pille kirkepynten ned. – Ellers gik tiden med ³spil på musikinstrument eller ingenting. Om aftenen var jeg nede ved Peter at spille. Vi spillede sammen, Peter, hans ¹mor og jeg.

9/4 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. Ryddet op i ²butikken. – Gravet som den 6. efter at have ryddet kålaffaldet væk. – Været i Ristinge med blomster.
Vejret: Om formiddagen mest sol, om eftermiddagen overskyet. – Koldt. Temperatur: 0 + 2 + 2 gr. – Nattefrost. Vind: S, blæst, ret kraftig.

•Om aftenen lavede jeg ikke noget særlig.

10/4 55, Påskedag. Søndag. – Fridag.
Vejret: Om formiddagen fugtigt, om eftermiddagen klaret lidt op, men senere igen noget fugtigt. Temperatur: + 1 + 2 + 2 gr. Vind: S, jævn.

•Dagen gik mest med spil på forskellige musikinstrumenter. Om eftermiddagen syslede jeg nogen tid med ³D [digtede, skrev vers og andet]. – Om aftenen var jeg nede ved Peter som i fredags- Før jeg tog derned (det var klokken 19.30) var jeg med ¹Bent ude at gå en tur. Fra torvet gik vi om igennem Hallinggaden og kom ud oppe ved Kock, og vi gik så ad landevejen hjem. [At denne vej i min barndom og tidlige ungdom blev kaldt Hallinggaden beror muligvis på en misforståelse. I nutiden hedder den Eggertsvej. Hallinggaden er navnet på en anden vej i tilslutning til Eggertsvej]

11/4 55, 2. påskedag. Mandag. Fridag.
Vejret: Ustadigt. Om formiddagen fugtigt, mest regn, om eftermiddagen skiftende med sol og byger. Temperatur: + 2 + 2 + 4 gr. Vind: S, NNV, først jævn, senere blæst.

•Om formiddagen var jeg oppe på det allerøverste loft og smide noget gammelt skrammel af træ ned, som ¹mor skal have til at fyre med i vaskekedel i morgen. – Da jeg havde gjort det, spillede jeg inde i stuen, og om eftermiddagen syslede jeg tillige med ³D [digtede, skrev vers og andet]. - Ellers bestilte jeg ikke noget særligt i megen tid. - Om aftenen læste jeg i ugeblade.

12/4 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at plante tomater, om formiddagen i ²drivhus 2 og om eftermiddagen i ²drivhus 1.
Vejret: Om formiddagen overskyet, efterhånden klaret op til sol, mest letskyet, senere på ny overskyet. – Det var smukt om eftermiddagen Temperatur: + 2 + 4 + 5 gr. Vind: V, jævn.

•Tomaterne var potteplanter, som vi har købt ved ¹Ove i Kædeby. I ²drivhus 2 plantede vi mest på den måde, at jeg gik med kassen med planterne og rakte dem til ¹far, som plantede dem. I ²drivhus 1 plantede jeg dem alle sammen selv. – Om aftenen var jeg til musikprøve på realskolen.

13/4 55, onsdag. Arbejdet: Plantet lidt salat i ²drivhus 1. – Gravet jorden øst for stykket jeg gravede den 9. – Hjalp til med at tage alle stedmoderne op, som jeg plantede den 20., 21. og 22. september 1954.
Vejret: Til morgen overskyet, efterhånden klaret op til næsten skyfrit. Til aften mere skyet og koldere. Temperatur: + 4 + 7 + 5 gr. Vind: V, NV, blæst, efterhånden kraftig.

•Det var på afsatsen mod syd i ²drivhus 1 jeg plantede lidt salat mellem tomaterne. Imellem de andre øvrige tomater såede ¹far i går radiser. – Det var ikke al jorden her ved drivhuset ind mod ¹Thomsen der skulle graves. Noget er der jordbær i, og noget blev pløjet i efteråret, men et stort stykke var det alligevel at grave. Ludvig Hansen (gårdens nye ejer) havde ikke tid til at låne os traktoren. Ellers var det blevet pløjet med den. Stedmoderne stod mod øst nord for hasselbuskene ved drivhuset og er derfor ikke på den jord, vi har ret til at bruge i sommer. Ludvig Hansen ønskede dem væk, så derfor måtte vi afbryde gravningen for at tage dem op. De blev midlertidigt stillet i kasser. – Om aftenen spillede jeg først. og derefter bestilte jeg ikke noget særligt.

14/4 55, torsdag. Arbejdet: Plantet kål hvor vi gravede i går og på den gamle mistbænkplads foran ²drivhus 2. - Plantet stedmoder ved siden af den først nævnte kål af dem vi tog op i går.
Vejret: Næsten skyfrit og smukt. – Temperatur: + 2 + 10 + 5 gr. Vind: VNV, N, blæst.

•En del af kålen var potteplanter, men de fleste var ikke i potter. – Stedmoderne blev sat tæt i tætte rækker, så de ikke fyldte ret meget. Om aftenen spillede jeg og syslede med ³D [digtede, skrev vers og andet].

15/4 55, fredag. Arbejdet: Plantet stedmoder som i går. – Samlet op på affaldsdynge, der ligger ind mod ¹Thomsens mark nær ²drivhus 1 . – Gravet på pladsen som derved fremkom.
Vejret: Næsten skyfri og smukt. Temperatur: + 3 + 9 + ? gr. . Lidt nattefrost. Vind: N, NØ, frisk til blæst.

•Affaldsdyngen lå spredt i et fladt lag, og det gav derfor god plads, når der blev samlet op på det. – Om aftenen var jeg ovre ved ¹Bent, som var ene hjemme med ¹Henrik. Jeg gik derfra klokken 1.15 og fik 3 kr. for det.

16/4 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Fjernet risene vi samlede den 10/1. – Gravet jord ved siden af det jeg gravede i går.
Vejret: Kun lidt skyet, om eftermiddagen skiftede det dog lidt med sol og skygge, men ellers var det fint. Temperatur: + 2 + 9 + 5 gr. Nattefrost. Vind: NØ, ret svag.

•Risene ligger jo ikke på vores jord mere, så de lå i vejen for såningen, de nye folk skal besørge. (Jorden omkring drivhusene har vi i sommer). Jeg bar dem ind i ²hønsegården. – Da jeg var færdig med det, var jeg i Ormstrup med en blomst. – Om aftenen syslede jeg lidt med ³D [digtede, skrev vers og andet] og lavede ellers ikke noget særligt.

17/4 55, søndag. ³Formiddagspligt. Gravet som i går.
Vejret: Nogenlunde skyfrit, men ikke så mildt som i går. Temperatur: + 4 + 8 + 4 gr. Vind: NØ, frisk.

•Da jeg havde klædt mig om om eftermiddagen, sad jeg nogen tid oppe i ²Skoven på vestsiden og slikkede solskin. - Ellers gik tiden mest med ³spil på musikinstrument. – Om aftenen skrev jeg nogle noder af (andante cantabile).

18/4 55, mandag. Arbejdet: Fjernet ståltrådshegn lige foran køkkenvinduet i ²skovhuset. – Hjalp til med at grave kælder foran ²skovhuset mod nord.
Vejret: Delvis skyfrit, men noget køligt. Temperatur: + 2 + 6 + ? gr. Nattefrost. Vind: ØNØ, blæst.

•Kældergravningen begyndte vi på ved halvtitiden. Der skal bygges til ²skovhuset mod nord, og under det skal der altså være kælder. Ved køkkenet skal der være en bagindgang, og derfor var ståltrådshegnet i vejen. Bagindgangen blev der dog ikke arbejdet på i dag. Her var en mand om eftermiddagen at hjælpe os, og mureren, som skal udføre murerarbejdet, hjalp også lidt til. – Om aftenen var jeg til musikprøve på realskolen, og da jeg var færdig der, var jeg inde ved ¹Alfred’s, hvor den øvrige familie også var inde i anledning af ¹Alfreds fødselsdag.

19/4 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave kælder som i går.
Vejret: Noget skiftende med sol og skyet, om aftenen stille og smukt. Temperatur: + 2 + 8 + 6 gr. Nattefrost. Vind: NNV, jævn, til tider frisk, om aftenen svag.

•I dag var vi mandskab som i går til kældergravningen, og der blev nu et anseligt hul. Jeg var ved det hele dagen, undtagen en halv times tid om formiddagen, da der var lidt byærinder.- Om aftenen spillede jeg lidt - og var så oppe i ²Skoven, hvor ¹Henry’s også var gået op. Vi gik og så lidt på de nye forhold, der bliver der.

20/4 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave kælder som i går. – Gravet grund til bagindgang ved ²skovhuset.
Vejret: Til morgen overskyet og koldt, efterhånden klaret op til nogenlunde skyfrit, dog noget sløret og mildere. Mod aften igen efterhånden skyet og koldere. Temperatur: + 2 + 7 + 5 gr. Vind: NV, frisk, senere blæst

•I dag blev vi færdige med kældergravningen, hvortil vi ligesom de to foregående dage havde en mand til at hjælpe os. På det sidste stykke, hvor trappen skal gå ned, kunne der ikke arbejde to mand, så jeg kom derfor til at grave grund til bagindgangen, der skal bygges til lige ved køkkenet. Der blev i dag kørt mursten op fra cementfabrikken, og ¹Henry kørte et læs sand op. Cementbilen har nok ikke haft så tung last, for den kunne nemt køre op ad bakken, men ¹Henry kom ikke helt op, så en klat sand måtte læsses af, hvor han blev holdende, og det lettede, så nu gik det godt, efter at der var fyldt nogle sten i de hjulspor der opstod. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

21/4 55, torsdag. Arbejdet: Renset mursten fra nedbrækkede skorsten ved ²skovhuset. - Forskelligt arbejde ved muring af vægge i den gravede kælder. - Båret vand op, blandet mørtel og bragt sten og mørtel ned i kælderen til mureren.
Vejret: Koldt og ustadigt. Især om formiddagen slud og haglbyger. Temperatur: + 2 + 3 + 4 gr. Vind: N, NV, blæst - mod aften kraftig.

•Mureren (¹Christian Jensen) brækkede skorstenen ned i går, og nogle af stenene kunne bruges igen, og dem rensede jeg og bar dem ned i kælderen, hvorfra den nye skorsten skal bygges. ¹Bent hjalp lidt til med at bære mursten ned i kælderen, og jeg blandede mørtel. Kalken blev i går læsket ved siden af ²drivhus 2, og derfra bar jeg den op, efterhånden som jeg fik brug for det. – ¹Far og arbejderen der hjalp til med at grave kælder gravede i dag ²brønden – Om aftenen var jeg medvirkende til forårskoncerten i ³Sydlangelands Musikforening.

22/4 55, fredag. Arbejdet: Samme murerarbejde som i går.
Vejret: Knap så koldt som i går og bygefrit; sol den meste tid. Temperatur: + 2 + 4 + 4 gr. Nattefrost. Vind: NV, frisk til blæst.

•Også i dag blev der gravet ²brønd, hvilket jeg dog ikke hjalp til med. Jeg var mureroppasser hele tiden. – Om aftenen var ¹Henry’s, ¹Ejvind’s og ¹Alfred’s herovre i anledning af ¹fars fødselsdag.

23/4 55, lørdag. Arbejdet: Hjalp til med at binde lidt kranse. – Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Ryddet lidt op i ²butikken og ²arbejdsrummet. – Båret vand op i ²Skoven. – Renset lidt mursten af i ²skovhuset. – Hjalp til med at grave ²brønden
Vejret: Om formiddagen regn (stille regn), om eftermiddagen også lidt regn, men efterånden mindre fugtigt. Temperatur: + 2 + 5 + 4 gr. Vind: NV, jævn.

•Kransene var til begravelse her i Humble. Hele formiddagen var gået, da jeg var færdig med at rydde op i ²arbejdsrummet, og det var lige over middag, jeg bar vand op i ²Skoven og fyldte et kar, der er stillet der ved siden af kælderen. Det skal bruges ved muringen, når den fortsætter. Der blev ikke muret noget i dag. Da jeg var færdig med vandbæringen, rensede jeg lidt mursten af, indtil ¹far kom hjem fra vareturen, og da gravede vi videre på ²brønden. ¹Far gravede, og jeg hejsede spandene op og tømte jorden af. Det vil sige, ¹Bent var der den meste tid og hejsede, så jeg kun tømte spandene. – Om aftenen var ¹Bent og jeg ude at gå en tur. Vi gik næsten til brødfabrikken og gik så samme vej tilbage.

24/4 55, søndag. ³Formiddagspligt. Hjalp til med at grave ²brønden
Vejret: Ustadigt. Om formiddagen vekslende skydække, til tider sol og til tider små ubetydelige regnbyger. Om eftermiddagen en enkelt byge, senere klaret op til næsten skyfrit. Temperatur: + 1 + 4 + 3 gr. Vind: NV, N, frisk, senere ret svag. NB: Om natten en del regn.

•Det var ellers efter planen fridag i dag, men jeg lovede at hjælpe til med at grave ²brønden Ligesom i går hejsede jeg spandene op og tømte jorden af. På dette tidspunkt er ²brønden 9 alen, men der er stadig ikke vand. – Om eftermiddagen spillede jeg noget, syslede lidt med ³D [digtede, skrev vers og andet], eller bestilte ikke noget særligt. – Om aftenen bestilte jeg heller ikke noget særligt.

25/4 55, mandag. Arbejdet: Samme murerarbejde som den 21. og 22.
Vejret: Delvis skyfrit undtagen lidt om eftermiddagen da det blev skyet. Temperatur: + 2 + 6 + 3 gr. Nattefrost. Vind: Overvejende N, jævn.

•¹Far og arbejderen gravede ²brønd igen i dag, men endnu er der ikke vand, bortset fra en ganske lille åre, som der allerede er gravet langt under, men det er ikke ret meget vand den giver. Jeg var jo mureroppasser igen. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

26/4 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave ²brønden
Vejret: Om formiddagen skyfrit eller letskyet, om eftermiddagen tiltagende sydække. Temperatur: + 2 + 6 + 4 gr. Nattefrost. Vind: NV, SV, S, ret svag.

•Mureren kunne ikke komme i dag, så der var heller ikke brug for arbejderen til at hjælpe til med brøndgravningen, da jeg kunne gøre det. Jeg hejsede spande op som i søndags. – Når ¹far skulle op eller ned i ²brønden, blev han hejset i rebet. Vi er nu ca. 12 alen i jorden, men stadig er der tørt. – Om aftenen spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt.

27/4 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave ²brønden
Vejret: Noget skiftende med skyet, letskyet eller skyfrit omkring solen. Temperatur: + 5 + 7 + 6 gr. Vind: SV, jævn til svag.

•I dag var vi ved at opgive at finde noget videre vand i ²brønden, men vi fik fat i (lånte) et bor til at dreje i hænderne på 3½ alen. Det satte vi i, og det viste sig, at der var vand et stykke nede. Derfor var der ikke grund til at opgive, og vi gravede videre og nåede lige til fyraften (i dag 19.30) at se lidt vand og regner med at finde en god åre nu. Der var en sandrevle på knap det halve af ²brønden, men efterhånden kom den til at fylde mere og mere, så man kan se, at lagene sidder på skrå. – I dag var mureren her ikke. - Der blev kørt noget træ op i dag til anvendelse ved tilbygning af huset. - Om aftenen fik vi at vide, at Ludvig Hansen, der havde købt gården af os, allerede har solgt den igen til ¹Helge Sørensen, der også er fra Magleby. Han var her med kone og børn i aften og se på det. - Jeg spillede mest om aftenen.

28/4 55, torsdag. Arbejdet: Murerarbejde som den 25.
Vejret: Først på formiddagen byger, senere klaret lidt op, i øvrigt diset til dels tåget. Temperatur: + 8 + 10 + 8 gr. Vind: SV, jævn til frisk.

•I dag blev ²brønden gravet færdig (jeg hjalp ikke til), og ¹far begyndte at sætte den med sten om eftermiddagen Stenene blev bragt i lastbil, men det var i dag for fedtet til at køre dem op, så de måtte læsses af nede ved vejen og køres op til ²brønden på trillebør. ¹Bent og ¹Ejvind kom og hjalp til, og jeg kørte også nogle op. Lige til allersidst på eftermiddagen bar jeg vand op i karret, så der er vand til fortsat muring i morgen. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

29/4 55, fredag. Arbejdet: Murerarbejde som i går.
Vejret: Skyfrit eller letskyet og varmt. Temperatur: + 8 + 15 + 12 gr. Vind: S, svag.

•Der kom knap så meget vand i ²brønden i nattens løb som ventet, så ¹far blev bange for, at den ikke var dyb nok. Af den grund fik vi fat i et stort cementrør, som blev firet ned og gravet halvt i . Det var ikke muligt at få det helt i. [Brønden blev ca. 16 alen dyb = ca. 10 meter].– Om eftermiddagen kom her en bil med flere brædder. - Om aftenen spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt.

30/4 55, lørdag Sædvanlige murerarbejde.
Vejret: Skyfrit eller letskyet og varmt. Temperatur: + 10 + 12 +12 gr. Vind: SV, NV, svag.

•Jeg hjalp ikke til med varetilpasningen i dag, bortset fra, at jeg var i Kædeby efter agurker. Jeg var derefter som sædvanlig mureroppasser. Efterhånden er nu alle sidevæggene og skillerum muret op, så tømrerne kan komme, når de vil. Eckstrøm var her med bjælker, men kunne ikke køre helt op. – Om aftenen spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt.


Maj 1955

1/5 55, søndag. Fridag.
Vejret: Til morgen fugtigt (stille regn) resten af formiddagen overskyet, om eftermiddagen klaret op til skyfrit eller letskyet. Meget mildt, især om eftermiddagen Vind: NV, svag.

•Til morgen skrællede jeg æbler og var så i Kædeby efter agurker. - Ellers gik dagen med ³spil på musikinstrument, vandring i det fri eller med ingenting. - Om aftenen lavede jeg ikke noget særligt.

2/5 55, mandag. Murerarbejde som den 30/4,
Vejret: Om natten torden og regn, til morgen lidt småbyger, i øvrigt overskyet den meste tid indtil hen på eftermiddagen, da det klarede noget op til sol. – Noget lavere temperatur end i går, Vind: SV, ret svag.

•Om aftenen spillede jeg lidt og var så med ¹Bent udenfor og gå omkring forskellige steder. Vi bestilte ikke noget særligt. - ¹Alfred, ¹Allan og ¹Anita fik aftenkaffe her, fordi ¹Alfred hjalp til med at fælde et træ, der stod nede ved vejen, hvor den ny ²butik skal laves. (¹Meta var ikke hjemme).

3/5 55, tirsdag. Arbejdet: Været mureroppasser som i går.
Vejret: Først på formiddagen overskyet, senere klaret noget op og sol den meste tid. Først på formiddagen koldt, den øvrige dag også temmelig køligt. Vind: SV, først på formiddagen ret kraftig blæst, efterhånden aftaget til jævn.

•Det meste murerarbejde i dag, som ¹Jensen udførte, var grund til bagindgang. - Om aftenen spillede jeg eller ”hængte” på grund af lidt ³tandpine.

4/5 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave jord væk på skovbakken mod vejen, så der er fladt (vandret), hvor ²butikken skal være. - Kørt grus, som vi fandt hvor vi gravede, op på vejen, op til huset.
Vejret: Først på formiddagen regnbyger og til andre tider lidt byger, i øvrigt noget ustadigt med overskyet og sol. Ret mildt. – Om aftenen stille og fint. Vind: S, jævn til frisk.

•¹Bent var her at hjælpe til med arbejdet ved ²butikken. Der skulle ligesom gøres et indhug i bakken, for at der kunne blive fladt. På det sted, hvor vi skulle grave dybest, fandt vi det fineste grus, og der blev derfor gravet mere op end egentlig nødvendigt, og i det overflødige hul blev der så fyldt jord, og gruset blev kørt på vejen op til huset. - Det sidste arbejde før fyraften var at blande lidt mørtel til ¹far, som begyndte at mure grunden til ²butikken op. – Om aftenen lyttede jeg til radioudsendelser i anledning af 10-året for Danmarks befrielse, hvor blandt andet befrielsesbudskabet lød, som det lød i den danske udsendelse fra BBC i 1945.

5/5 55, torsdag. Arbejdet: Været mureroppasser både for ¹far (som murede til ²butik) og ¹Christian Jensen (der lagde pudslag i den nymurede kælder).
Vejret: Om formiddagen meget ustadigt med kortvarige byger og kortvarig sol, om eftermiddagen bygefrit og mest sol. Lidt koldere end i går. Vind: SV, blæst eller frisk.

•Det ¹Jensen lavede var ikke noget han så hurtigt skulle bruge kalk til, så jeg lavede kun få blandinger til ham i dagens løb, mens det derimod især var ¹far, jeg skulle blande til. - I ophold, hvor jeg ikke havde noget at bestille med blanding, planerede jeg jord ned ad skråningen foran, hvor ²butikken skal være. – Om aftenen lyttede jeg til befrielsesudsendelser i radioen.

6/5 55, fredag. St. bededag. Arbejdet: (³formiddagspligt): Blandet en lille klat mørtel og kørt forskellige byærinder.
Vejret: Mest tyndt overskyet, men dog ret godt og mildt. Vind: NV, jævn.

•Klokken godt halvti fik jeg fri, og tiden gik om formiddagen med forskelligt, blandt andet ³spil på musikinstrument. – Om eftermiddagen gik ¹Bent og jeg en tur op i byen, eller vi lavede ikke noget særligt. Også om aftenen gik vi en tur. – Før vi gjorde det, syslede jeg med ³D [digtede, skrev vers og andet]. - Da jeg kom hjem, var her en gæst. Det var en marinesoldat fra ²fortet, som ¹Gunhild havde fået bekendtskab med. Han fik så kaffe her.

7/5 55, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Bundet tomater op i ²drivhus 2.
Vejret: Om formiddagen regn, først på formiddagen stærk, senere mere stille regn. Om eftermiddagen en lille tid sol, senere overskyet. Koldt. Vind: NNV, blæst, om eftermiddagen ret kraftig.

•Tømrerne (og ¹murer Jensen) kom til morgen i dag, men den silende regn stoppede, så der ikke blev lavet noget. Jeg nippede tomaterne, samtidigt med at jeg bandt dem op. - Om aftenen syslede jeg med ³D [digtede, skrev vers og andet].

8/5 55, søndag. Mors dag. ³Formiddagspligt. Sat grønt papir om blomster (om potterne). – Bragt blomster ud forskellige steder (i anledning af mors dag).
Vejret: Til morgen koldt og overskyet, senere klaret op til sol – dog skyet og mildere. Især om aftenen mildt. Vind: V, jævn.

•Med blomster var jeg blandt andet i Vognsbjerg og i Fodslette. Det sidste sted var jeg to gange. Så var jeg i Ristinge om eftermiddagen, ellers var det her omkring det meste. ¹Far var ellers i Ristinge med et stort læs, men den jeg var ude med, var altså bestilt siden. Om eftermiddagen syslede jeg blandt andet med ³D [digtede, skrev vers og andet]. – Om aftenen var jeg med ¹Bent ude at gå en tur op i byen. – ¹Gunhilds bekendte var her også i dag fra klokken ca. 14.30.

9/5 55, mandag. Arbejdet: Taget jordbærplanter op. – Gravet imellem jordbærrækkerne.
Vejret: Det meste af dagen mildt (lige over middag varmt), men sidste halvdel af eftermiddagen efterhånden overskyet og regn. Vind: NV, SV, svag.

•Jordbærplanterne var udløbere fra de egentlige rækker, og de stod i vejen for gravningen. Jeg måtte grave, fordi der var meget beskidt, så der ikke kunne hakkes. - Om formiddagen hjalp jeg til med at bundte 50 bundter radiser. - Fra klokken lidt før 17 bandt jeg tomater op, fordi det blev regnvejr. - ¹Jensen var her igen i dag at lægge pudslag i kælderen, men han passede sig selv. Sidst på eftermiddagen var her tømrere, som fik gjort de første forberedelser til husbygningen. – Om aftenen afskrev jeg vers (hjemmegjorte).

10/5 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet tomater op i ²drivhus 2. – Gravet imellem jordbærrækker som i går.
Vejret: Om formiddagen kraftige byger, om eftermiddagen tørt vejr og sol den meste tid, hen mod aften dog skyet. Vind: SV, V, NV, blæst.

•Jeg havde begyndt på jordbærgravningen fra morgenstunden af, men da det blev bygevejr, måtte det indstilles, og jeg fortsatte på tomatopbindingen om formiddagen – Om aftenen var ¹Gunhilds bekendte her, og vi spillede sammen. Han spillede på mundharpe.

11/5 55, onsdag. Arbejdet: Gravet mellem jordbær som i går. - Hjalp til med at bære det tidligere skovbaghus ned til vejen. – Før det hugget ris af i siderne på skovvejen, så der kunne passeres med huset.
Vejret: Meget skiftende med sol og ikke sol, om eftermiddagen en ganske kort, men kraftig haglbyge. – Koldt. Vind: NV, blæst.

•Jeg blev færdig med at grave imellem jordbærrene i dag. – Huset blev båret ned ved femtiden. Af en styrke der arbejder på sportspladsen, kom her godt en halv snes mand, foruden lige så mange, som vi fik fat i her rundt omkring. I alt var vi mellem 20 og 25 mand, og det gik godt med at bære huset ned. Dog var det tungt. Der var slået rafter tværs over flere steder indvendig, som man kunne bære i. – I dag lagde tømrerne kælderloft. – Om aftenen var jeg oppe ved skrædder Edmund Jørgensen at få kaffe sammen med de øvrige medlemmer af orkestret - i anledning af, at vi viste opmærksomhed ved hans bryllup for lang tid siden.

12/5 55, torsdag. Arbejdet: Bundet tomater op i ²drivhus 2 og begyndt i ²drivhus 1.
Vejret: Om formiddagen byger og næsten ikke sol, om eftermiddagen sol den meste tid. – Køligt. Vind: NV, blæst.

•I ²drivhus 1 var tråden til at binde båndet fast i mange steder i uorden, så jeg reparerede det, før jeg begyndte opbindingen. – Om aftenen var jeg ovre ved ¹Bent, som var ene hjemme med
¹Henrik. Jeg kom hjem klokken 1.45.

13/5 55, fredag. Arbejdet: Plantet kål og lagt lidt løg i jorden ved torvet. – Lagt lidt kartofler (herhjemme).- Bundet tomater op i ²drivhus 1.
Vejret: Overskyet og fra klokken 15 regn, mest let. Vind: SV, frisk.

•Før arbejdet på ²torv-jorden bandt jeg tomater op (til klokken 8). – Før plantningen trak jeg hele stykket over med en rækkemarkør. Det meste af stykket blev sået med bønner, og dem såede ¹far. – Kartoflerne blev lagt herhjemme ved drivhusene. - Det var fra klokken ca. 15.30 jeg bandt op og nippede tomater. - Om aftenen spillede jeg og bestilte ellers ikke noget særligt.

14/5 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Hjalp ¹murer Jensen med at læske kalk. – Bundet krans. – Bundet lidt tomater op.
Vejret: Om formiddagen regn med et lille mellemrum midt på formiddagen. Om eftermiddagen sol nogen tid, spredt skydække. Vind: NNV, jævn.

•Da vi påbegyndte kalklæskningen, var det tørvejr, men det varede ikke længe, før det øsregnede igen. Vi var dog nødt til at fuldføre arbejdet, når vi havde begyndt, men jeg blev gennemblødt lige til skindet på overkroppen, før vi var færdige. - Om eftermiddagen var det nogenlunde vejr, dog køligt, da stod jeg inde og bandt kranse, som er til ³Bagenkop. - Jeg nippede og bandt tomater op fra klokken 17.

15/5 55, søndag. Fridag.
Vejret: Om formiddagen byger, om eftermiddagen spredte skyer med sol nogen tid. – Køligt. Vind: NV, frisk.

•Om formiddagen afskrev jeg som den 9. vers, der blev skrevet for lang tid siden. Det er meningen, jeg vil sende dem til bedømmelse. - Desuden spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt. - Om eftermiddagen fra klokken 14.30 var jeg til afholdskredsmøde her på ³Humble Afholdshjem. – Om aftenen var ¹far og ¹mor nede ved Erling Hansen i Oure, og ¹Gunhild var i biografen. - Jeg lavede noget spræl med ¹drengene, til de kom i seng klokken 20.30, og derefter lavede jeg ikke noget særligt - ud over at jeg b. mig for første gang. [b. står for ”barberede”].

16/5 55, mandag. Arbejdet: Bundet kranse. – Nippet og bundet lidt tomater op. – Passet murer op.
Vejret: Temmelig kraftige hagl-, regn- eller sludbyger, ledsaget af lidt torden. (ca. 4 byger). Imellem bygerne sol, men spredt skydække. – Køligt. Vind: Overvejende SV, jævn.

•Kransene var, ligesom dem jeg bandt i lørdags, til begravelse i ³Bagenkop i dag. Der var 14 kranse. Lige da jeg var færdig med det, passede jeg noget spinat til, som Ploug skulle have. – Jeg bandt ikke ret mange tomater op, fordi jeg ikke havde mere bånd og ikke kunne få noget før i morgen. I stedet for nippede jeg så nogle af de der endnu ikke er bundet op. – Om eftermiddagen var jeg mureroppasser, og det var i dag skorstenen der blev muret på. – Tømrerne har nu rejst skelettet til huset. – Om aftenen spillede jeg eller lavede ikke noget særligt. ¹Gunhilds kavaler, ¹Gert, var her et øjeblik fra klokken 21.

17/5 55, tirsdag. Arbejdet: Passede murer op. – Bundet tomater op.
Vejret: Spredte skyer med ikke ret megen sol. Sidst på eftermiddagen let regn. Vind: SV, SØ, frisk.

•Det var igen i dag skorstenen, der blev muret på, og den blev færdig. ¹Jensen trak furer op imellem stenene på det øverste udefra synlige stykke af den, så der var ikke noget for mig at lave, hvorfor jeg kom til at nippe tomater. – Tømrerne var her også i dag og fik sat de første sidebrædder på. – Om aftenen skulle der have været musikprøve på realskolen, men der var kun kommet 5 foruden dirigenten, så vi sad kun og snakkede lidt, og tog så hjem.

18/5 55, onsdag. Arbejdet: Bundet lidt tomater op (i ²drivhus 1). – Hjalp til med at lægge tagplader på ²butikken (i ²Skoven). – Gravet jord væk ved den bageste gavl af ²butikken, da der jo er bakkeskråning.
Vejret: Til morgen mildt og overskyet, senere noget opklarende, men dog skyet og koldere. Vind: SV, til morgen jævn, efterhånden opfriskende til blæst og sidst på eftermiddagen kraftig blæst til storm.

•Det var kun en times tid jeg bandt tomater op. – Taget på den ny ²butik (som jo dog ikke var taget i brug endnu) var så råddent, at det var nødvendigt at gøre noget ved det, så det blev til tagplader. Det jeg mest lavede var at række materialerne til ¹far, som lagde taget på. – Jeg gravede ca. 1½ meter ud fra gavlen, og det blev gravet, så der var vandret, ligesom hvor huset ligger. – Tømrerne har i dag fået slået de fleste brædder på i alle siderne på tilbygningen. – Om aftenen var ¹Gert her, og vi spillede lidt. – Først afskrev jeg vers som den 15.

19/5 55, torsdag. Kristi Himmelfarts dag. ³Formiddagspligt: Bundet tomater op (blev færdig). – Hjalp til med at sætte celloteksplader på loftet i ²skovbutikken. [celloteksplade = en slags spånplade af meget let træ-materiale. Ordet er stavet forkert].
Vejret: Om natten storm og i det hele taget hele dagen kraftig blæst til storm med koldt og efterårsagtigt vejr. Skyet med byger, men sol megen tid. Vind: NV.

•Der blev også sat plader på i siderne i ²butikken, men det behøvede jeg ikke at hjælpe til med. - På loftet skulle jeg holde pladerne op, så ¹far kunne slå dem fast. – Om eftermiddagen var ¹Bent og jeg en tur oppe i byen. ¹Bent skulle nemlig til bager, og så valgte vi at gå. – Ellers lavede vi ikke noget særligt. - Også om aftenen var vi ude at gå en tur. Da var ¹Gunhild med, og vi gik fra torvet om igennem Hallinggaden op forbi kirken og så ad landevejen hjem. – ¹Alfred var nede at se til ¹far, som satte plader på i ²butikken, og ¹far fandt da på, at de (¹Alfred’s) skulle ind til en tår kaffe, og det fik de så.

20/5 55, fredag. Arbejdet: Passet murer op.
Vejret: Skyet, men sol megen tid, dog byger. Temmelig koldt og efterårsagtigt. Vind: NV, temmelig kraftig blæst.

•I dag var det skillerum lige omkring skorstenen og skillerum mellem de to ny rum, der blev muret. Jeg havde nok at gøre, fordi jeg skulle hente murstenene nede ved vejen, og som sædvanlig kalken nede ved ²drivhus 2, og sandet, som ¹Henry’s bragte i onsdags, kunne han ikke komme længere end lidt før ²brønden med. – Tømrerne har fået lagt det meste tag på (uden tagpap). – I dag gik fik vi en ny ³bil, som det blev bestemt vi skulle have den 11. (blev købt den 11.). – Om aftenen spillede jeg noget, og til niforestillingen var jeg med ¹Gunhild og ¹Gert i biografen at se ”Der kom en dag”. Det er en dansk film om de sidste dage under besættelsen.

21/5 55, lørdag. Arbejdet: - Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Kørt kalk til ¹murer Jensen, der lagde pudslag på de murede vægge inde i huset. – Slået noget af cementgulvet op, der er hvor baghuset (²butikken) før lå. – Gravet op bag ved ²butikken, som jeg gjorde det for enden. den 18.
Vejret: skyet med byger, om formiddagen en kraftig haglbyge. Temmelig koldt. Vind: NV, blæst.

•Der var ikke noget for mig at lave hele tiden ved pudsningen, så derfor kom jeg til at slå cement op og grave jord op ved ²butikken. – Tømrerne har fået lagt tagpap på taget, og tagrenden er sat op (det blev den for resten i går, kommer jeg i tanker om). – Om aftenen spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt.

22/5 55, søndag. Fridag.
Vejret: Skyet, men kun ubetydelig nedbør. Temmelig koldt. Vind: NV, blæst.

•Om formiddagen satte jeg kulør på en lille skitse, som jeg i aftes tegnede af ¹Thomsens gård fra skovloftvinduet, og ellers lavede jeg ikke noget særlig om formiddagen Om eftermiddagen fra klokken halvto til klokken fem sad jeg på skovhusloftet og tegnede landskabet, der ligger der udfor. Jeg nåede blyantarbejdet, som jeg trak op med tusch om aftenen. - Resten af aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

23/5 55, mandag. Arbejdet: Gravet som i lørdags.
Vejret: Overskyet og om eftermiddagen af og til let regn. Ret mildt. Vind: SV, svag til jævn.

•Det var ikke alene fordi der skulle graves op bagved ²butikken, at jeg gravede der, men også for at finde grus, som vi fra butiksudgravningen den 4. vidste der skulle være. Der blev også efterhånden en god klat, som skal anvendes til støbning af cementgulv. ¹Jensen var her ikke i dag. - Tømrerne satte plader på væggene (indvendig naturligvis) og forskansningsbrædder på loftet og andet. – Om aftenen malede jeg tegningen fra i går med vandfarve, det meste af den i hvert fald. Der var ikke særlig god udsigt, fordi det var fugtigt vejr, men jeg var så ivrig efter at få det malet, at jeg ikke kunne vente

24/5 55, tirsdag. Arbejdet: Gravet som i går. – Kørt brokker af gulvet jeg slog op den 21. hen til kælderen og dernede jævnet det ud i et tyndt, jævnt lag.
Vejret: Lidt skyet, men sol hele tiden og fint mildt vejr. Vind: SV, ret svag.

•Før jeg kørte brokker ned i kælderen, blandede jeg noget til ¹Jensen. Det var til pudsning af kælderopgangen (dog ikke kælderen). Brokkerne bliver anvendt for at spare på cementen og for at gøre gulvet stærkere. – Tømrerne satte loftplader på og forskelligt andet. – Om aftenen var der lidt jeg ”pudsede” færdig på landskabstegningen.

25/5 55, onsdag. Forskelligt tilpasningsarbejde: Båret vand op i karret, kørt brokker hen som i går, og andet. – Blandet grus og cement og kastet den færdige blanding ned i kælderen til ¹Jensen, der lagde gulv.
Vejret: Skyet, men ellers smukt og mildt. Vind: V, NV, jævn.

•¹Jensen lagde noget af formiddagen kloak an i enden af kælderen hen imod opgangen. Til gulvstøbningen brugtes af det grus, jeg har gravet op ved ²butikken. Jeg kørte det op i trillebør, og det var hårdt arbejde. – Tømrerne har sat lister på loftet. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

26/5 55, torsdag. Arbejdet: Hjalp til med at støbe kældergulv som i går. - Hjalp til med at støbe gulv i ²butikken. – Bundet kranse.
Vejret: Delvis skyfrit, dog til tider kortvarig optræk med skyer. – Smukt og ret varmt. Vind: N, svag.

•Vi blev færdige med at støbe gulv i kælderen, når altså undtages pudslaget, og ¹Jensen hjalp også til med at støbe i ²butikken (den ny). - Det var fra klokken ca. 16 jeg bandt kranse. De er til Mary’s begravelse her i Humble kirke i morgen. Fra den tid lagde ¹Jensen pudslag på kældertrappe. – Tømrerne har lagt gulv i de ny rum og forskelligt andet. Om aftenen var jeg med ¹Bent i biografen at se den danske film ”Arvingen”, en god underholdningsfilm.

27/5 55, fredag. Bundet kranse. – Hjalp til med at pynte Humble kirke til begravelse. – Ryddet lidt op i såkaldte kransebøjlerum. – Blandet sand og cement til pudsemateriale i ²butikken (ny).
Vejret: Til dels skyfrit og ret varmt. Vind: Ø, jævn.

•Det var om eftermiddagen, jeg ryddede lidt op i ²kransebøjlerummet, og det blev gjort, for at vi kan stille møbler og andet derover, indtil vi enten kan få det op i ²Skoven eller få det solgt. – Det var fra klokken ca. 15.30 jeg hjalp til med at lægge pudslag i ²butikken, og det var ¹Jensen der lagde det indtil om aftenen - da lagde ¹far det færdigt. - Tømrerne har sat ”skelet” op på loftet til beklædning og andet. – Om aftenen var jeg i Rudkøbing at betale rest på min violin, 20 kr., og jeg var oppe med ¹Gunhilds harmonika, som skulle repareres, og desuden havde jeg fået nogle gamle bøger af ¹bedstefar, som jeg skulle prøve at sælge i en boghandel, men jeg kunne ikke sælge dem.

28/5 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Som sidst i går, blot til kælderen. – Rykket langt opgroet spinat op i ²drivhus 2 mellem tomaterne.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: S, jævn.

•Det var ¹murer Jensen der lagde pudslag på kældergulv, og det blev færdigt klokken 16.30 ca., men skulle dog glattes over en gang, så der var ikke mere for mig at lave der. Derfor besørgede jeg det nævnte arbejde i drivhuset. Det var hårdt tiltrængt, fordi planterne var helt dækket af de lange spinatplanter, så de ikke kunne gro. – Tømrerne var her kun om formiddagen. Der blev sat vinduer og døre i, og blev beklædt på loftet (dog ikke færdigt).- Om aftenen var jeg først i Nordenbro ved Ole Lund, hvortil ¹Gunhild lånte min cykel i aftes, fordi hendes var punkteret. Den blev så lappet i dag, og jeg kørte ud på den og fik byttet. Da jeg kom hjem, var jeg oppe i den ny bolig og var helt inde bag de plader, der er beklædt med på loftet. Jeg var oppe med de billeder der har hængt i huset [på gården]. - Ellers bestilte jeg ikke noget særligt.

29/5 55, søndag. Pinsedag. Hjalp til med at bære nogle blomster fra den gamle til den ny ²butik. – Malet disken. – Hjalp til med at tapetsere i de ny stuer. (Vi holdt fyraften klokken 21).
Vejret: Skyfrit og ret varmt. Smukt pinsevejr. Vind: Jævn.

•Der var ikke tid til at holde fridag på grund af den nært forestående flytning. Blomsterne vi bar op blev arrangeret ved udstillingsvinduet, så det så pænt ud for forbipasserende nu til pinse. Gulvet var ellers ikke, så der måtte gås ret meget på det endnu, men med forsigtighed gik det. Disken malede jeg i den gamle ²butik. – Tapetseringen foregik først i den stue ¹bedstefar skal have, og næst i den anden ny, der er ved siden af. Skillevæggen mellem de to stuer, der er muret op, var dog ikke tør nok til at tapetsere endnu. – I den sidste stue blev vi lige knap færdig med det, der kunne tapetseres nu. Som bemærket holdt vi ikke op før klokken 21, og vi begyndte klokken ca. 14. – Det var ¹far, ¹mor og mig der besørgede det.

30/5 55, mandag. 2. pinsedag. Hjalp til med at transportere disken fra den gamle til den ny ²butik og anrette lidt der. – Hjalp til med at bære forskelligt: porcelæn, møbler og andet, op fra de ”gamle” stuer til de ny.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: V, svag.

•Vi fik båret møbler op i den ny stue ved siden af ¹bedstefars, så den er færdig - med undtagelse af den murede manglende tapetserede væg. Også billeder, gardiner og hvad der var i skabe af tøj og forskelligt nips fik vi op. En del blev kørt op i ³bilen. ¹Bent var her at hjælpe til. – Om aftenen holdt vi fri, og jeg spillede eller bestilte ikke noget særligt.

31/5 55, tirsdag. Arbejdet: Den meste tid ryddet ned fra loftet. Om aftenen hjalp til med at flytte forskelligt, blandt andet klaver, på ¹Helge Sørensens gummivogn.
Vejret: Skyfrit, til tider letskyet og varmt. Vind: Ø, svag.

•Til morgen hjalp jeg til med at bære et skab. Jeg var på loftet næsten hele dagen, undtagen lige til morgen - og så heller ikke om aftenen. Der var en værre masse af både brugelige og ubrugelige ting. Hvad der skal sælges, blev sat i den gamle ²butik og ²kransebøjlerummet. Det samme gjorde alt ubrugeligt skrammel. Det var et ubehageligt arbejde i støv og hede. – Om aftenen flyttede vi noget på ¹Helges gummivogn.


Juni 1955

1/6 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at flytte alt hvad vi ikke har flyttet de foregående dage, hvilket vil sige en mængde forskellige ting.
Vejret: Skyfrit, til tider letskyet og en lille smule mindre varmt end i går. Vind: Ø, svag.

•Så kom flyttedagen. Det var en drøj dag, som sent vil blive glemt, men en stor lettelse var det, at vi fik lov at låne ¹Helge Sørensens gummivogn og traktor og køre det op på. Da tømrerne ikke er færdige endnu (det gælder særlig i og ved køkkenet), var der meget, vi ikke kunne komme ind med, og det måtte vi så stille udenfor. Om aftenen kunne vi få ¹fars og ¹mors senge stillet an, og ¹bedstefars stue blev indrettet allerede om formiddagen Telefonen(erne) blev indlagt i dag, og her kom gas. - Der kunne skrives meget om denne dag, men det er der ikke grund til. Den skal nok leve i erindringen.

2/6 55, torsdag. Arbejdet: Forskelligt arbejde. – Hakket tomater i ²drivhus 2 og nippet tomaterne.
Vejret: Skyfrit, til tider letskyet og varmt. Vind: SØ, svag.

•Det forskellige arbejde var: at bringe en lille smule orden i det der blev stående udenfor i går, - at køre nogle potter med for længst afskårne påskeliljer, der stod i havebedet ud for den gamle ²butik, hen ved bierne, så de stod på vor egen grund, - og ligeledes flyttet stedmoder i kasse fra den gamle til den ny ²butik. – Det var et hårdt tiltrængt arbejde at få hakket mellem tomaterne, så jeg var nødt til det, selv om der var meget varmt inde. – Om aftenen spillede jeg lidt.

3/6 55, fredag. Arbejdet: Hakket tomater i ²drivhus 1 og sat vander and der. – Hakket lidt blomkål, der er lige foran ²drivhus 2.
Vejret: skyfrit og varmt, især om eftermiddagen Vind: Om formiddagen lidt luft, om eftermiddagen svag SØ.

•I dag var det mere varmt at hakke tomater end i går, og det var næsten uudholdeligt. Jeg prøvede for sjovs skyld at tage et termometer med derned, og det viste 39 gr. C i sol og 26 gr. C i skygge. – Jeg nippede ikke tomaterne. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt ud over at jeg spillede lidt.

4/6 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Hakket som i går, dog knap det samme sted. – Gjort ³bilen ren (pudset den).
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: Et sted mellem NØ og Ø. Svag.

•³Bilen gjorde jeg ren fra klokken 15. Den skulle gøres ren, fordi vi skulle køre til Køge i den til årsmøde i ³Danmarks Afholdsforening. - Vi kørte klokken lidt før halv otte og kom med færgen fra Spodsbjerg til Nakskov. – Vi kørte kun til Maribo den aften og overnattede der på et hotel.

5/6 55, søndag. Grundlovsdag. Fridag. – Været med til ³Danmarks Afholdsforenings årsmøde i Køge.
Vejret: Skyfrit eller letskyet, til tider mere skyet og ret varmt. På Langeland en lille torden og regn, dog ikke ret meget. Vind: Et sted mellem NØ og SØ. Svag.

•Vi nåede til Køge mellem klokken ti og elleve. Vi tog os god tid og kunne godt have været der noget før. Da tudehornet på ³bilen ikke virkede, fik vi det ordnet på et værksted samtidig med påfyldning af benzin. – Det var en fin tur i smukt sommervejr over Lolland, Falster, Storstrømsbroen og en del af Sjælland. - Vi spiste middag på restauranten på teaterbygningen, hvor mødet (undtagen eftermiddagsmødet) skulle holdes. Åbningsmødet begyndte klokken 13. – Klokken 15 gik vi i procession rundt i byen med musik i spidsen, og klokken 15.30 begyndte friluftsmødet, hvor der blev holdt taler og opvist folkedanse. Da det var forbi, spiste vi medbragt mad i en skov lidt uden for byen. – Om aftenen havde foreningen teater på teaterbygningen, hvor der af rigtige skuespillere blev opført ”Jeppe på Bjerget”. Det blev spillet godt, men der var blot for varmt at være inde i salen. Natten (til mandag) tilbragte vi på Vallø kro, der ligger syv kilometer syd for Køge. [Den 8/6 står der, hvor bedstefar og drengene var under årsmødet, og hvem der passede butik].


6/6 55, mandag. Været til ³Danmarks Afholdsforenings årsmøde i Køge.
Vejret: Skyfrit og varmt Vind: Et sted mellem NØ og SØ. Svag.

•I dag var der forhandlingsmøde. ¹Gunhild og jeg var ikke så interesserede i det, så vi gik rundt og så på byen. I en musikforretning købte ¹Gunhild nogle noder, og jeg fik kik på en mandolin, der var både billigere og pænere, end den jeg ellers havde, så det endte med, at jeg købte den. – Vi gik ind til mødet klokken halvtolv, og da det var holdt op til middagspause, spiste vi middag på Sømandshjemmet. – Heller ikke om eftermiddagen var ¹Gunhild og jeg med til mødet, før den sidste tid det varede, og vi gik så igen rundt i byen eller satte os på torvet og så på trafikken. – Om aftenen var vi til aftenfest. Der blev holdt taler, et mandskor sang, en tryllekunstner tryllede, og der var fælles kaffebord. Da det var forbi, var der nogle af dem der boede på Vallø strandhotel (hvor vi jo ikke boede), som fik os med til dansant der, og der blev danset mellem bordene (hvilken mærkelige sport jeg dog ikke var med til). Vi kom i seng ved halvettiden.

7/6 55, tirsdag. Været på hjemtur fra årsmødet i ³Danmarks Afholdsforening i Køge. - Vi var hjemme klokken 13, og fra den tid havde jeg fri.
Vejret: Til morgen tåge, efterhånden klaret op, så det ved middagstid var letskyet. Lidt lummert. Vind: et sted mellem NØ og SØ. Svag.

•Efter at have spist morgenmad på ”Sømandshjemmet” begyndte hjemturen. Vi kørte over Ringsted til Korsør, og derfra med færgen til Lohals. Vi var hjemme klokken ca. 13. – Jeg fik fri resten af dagen til at tage til Rudkøbing for at sælge den gamle mandolin og få noget til den ny, som der gik noget i stykker på allerede i Køge. Da jeg kom hjem, reparerede jeg skaden, og den øvrige tid gik så mest med at spille.

8/6 55, onsdag. Arbejdet: Taget planter op og talt dem af efterhånden som de blev bestilt. – Nippet tomater i ²drivhus 1.
Vejret: Overskyet og stærk regn det meste af dagen, efterhånden aftog det, og om aftenen var det tørvejr. Koldt. Vind: Ø, NØ, om natten frisk, om dagen jævn.

•Så kom der plantevejr, lige som vi havde bestilt det. Det måtte nemlig ikke komme før vi havde været til årsmøde. (Jeg har glemt at skrive, at ¹Bent passede ²butikken under årsmødet, og ¹drengene var ved ¹Ejvinds om dagen. ¹Bedstefar var herhjemme). – Der blev travlhed med at tage planter op og sælge dem til folk, som skulle til at plante. Jeg blev allerede til morgen gennemblødt, så jeg måtte skifte tøj, og undgik så at blive gennemblødt en gang til, ved at jeg fik en mere regntæt frakke på. - Det var fra klokken ca. 13.30 jeg nippede tomater. Det skete dog med visse forstyrrelser. – Om aftenen spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt.

9/6 55, torsdag. Arbejdet: Hjalp til med at sælge planter. – Luget det groveste i porreplanter i mistbænk.
Vejret: Til tider lidt fugtigt, men mest nedbørsfrit og skyet med ”svag” sol en gang imellem. Vind: Ø, jævn.

•I dag var der mere travlhed med planter end i går, og især om formiddagen var her mange kunder. Der stod hele tiden flere og ventede, og først om eftermiddagen ”stilnede” det af, så jeg ved 15.30-tiden kunne få tid til at luge de omtalte porrer. ¹Far var i Ristinge at sælge planter om eftermiddagen, hvilket han også var i går eftermiddag. Om aftenen spillede jeg mest.

10/6 55, fredag. Arbejdet: Luget som går. – En gang imellem taget planter op. – Hjalp til med at grave cementpæle i ved skellet mellem ¹Helges og vort ved bierne, til at sætte hegn fast på.
Vejret: Først på formiddagen skyet og køligt, efterhånden klaret op til letskyet og varmere. Vind: NV, jævn.

•Der var ikke så travlt med planter i dag som i går, men en del kunder kom der dog. Jeg hjalp dog ikke så meget til med det i dag. Jeg blev færdig med at luge ved 14.30-tiden og tog så nogle planter op. - Efter kaffetid begyndte vi arbejdet med hegnspælene. Det er det hegn som har stået omkring huset vi bruger til det. – Om aftenen var det meningen, jeg skulle holde ¹Bent med selskab, mens hans far, mor og ¹bedstefar var i selskab, men ¹Bent var syg og lå i sengen, så det blev sådan, at ¹Henry kørte ¹Johanne og ¹Jens af sted, men vendte hjem og hentede dem senere. Mens de blev kørt ud, holdt jeg ¹Bent med selskab til klokken blev hen mod ti. - Før jeg var derovre, spillede jeg lidt på mandolin.

11/6 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Forskelligt rydnings- og rensningsarbejde på et stykke af ²bi-jorden.
Vejret: Om formiddagen byger og i øvrigt ustadigt hele dagen. En gang i ellem var det fint vejr, men snart blev det koldt igen. Vind: NV, om natten blæst, om dagen jævn til frisk.

•Før arbejdet på ²bi-jorden var jeg i Fodslette med en enkelt krans. ²Bi-jorden er jorden lige over for ²butikken. På et stykke dér skal der være georginer, og et træ, som ¹far væltede (æbletræ) i går, fjernede jeg i dag, - og rev ukrudt af (som ¹mor hakkede i går) - samt gravede et stykke, hvor der før har været gang. – Om aftenen spillede jeg.

12/6 55, søndag. ³Formiddagspligt. Sat georginknolde og gladiolus i stykket jeg ordnede i går.
Vejret: Om formiddagen mildt, men lidt skyet, fortrinsvis ”tykt” letskyet, om eftermiddagen mere skyet og byger. Vind: jævn.

13/6 55, mandag. Arbejdet: Plantet kål i ²Hallinggade-jorden.
Vejret: Om natten regn, næsten hele dagen overskyet og til tider regn, især først på eftermiddagen, da det et øjeblik regnede temmelig stærkt. Det var ikke så mildt, dog heller ikke koldt. Vind: Ø, jævn.

•Om formiddagen var der kun ¹far og mig til at plante. Om eftermiddagen fik vi fat på tre mand fra kontrolstedet. Det var forskellige slags kål vi plantede: tidlig hvidkål, sen hvidkål, grønkål og blomkål. – Om aftenen spillede jeg mest.

14/6 55, tirsdag. Arbejdet: Plantet kål i ²Hallinggade-jorden.
Vejret: Den meste tid skyfrit eller letskyet, men hen på eftermiddagen overskyet. Vind: V, jævn.

•I dag var her kun én mand at hjælpe til. Det var hvidkål, rødkål og rosenkål det i dag stod på. – Om aftenen var jeg ovre at se til ¹Bent, der nu er kommet op efter sin sygdom, men endnu ikke måtte komme ud.

15/6 55, onsdag. Arbejdet: Plantet kål i ²Hallinggade-jorden. – Plantet lidt tagetes langs gangen på ²bi-jorden. – Hakket lidt kartofler.
Vejret: Om natten og en del af formiddagen byger, noget opklarende senere og fint, men hen på eftermiddagen på ny overskyet. Vind: NV, jævn, frisk.

•Vi blev færdige med at plante klokken 14.30. - Der var ingen til at hjælpe os i dag. – Det var ved gangen ned ved georginerne og gladiolus’erne, som jeg satte den 12., jeg plantede tagetes (en række i hver side). – Kartoflerne står ikke så langt fra ²drivhus 2. - Om aftenen var ¹Henry’s og ¹Ejvind’s heroppe i anledning af ¹fars og ¹mors bryllupsdag. (Vi havde stearinlys til belysning).

16/6 55, torsdag. Arbejdet: Hakket kartofler som i går. - Hakket kål der blev plantet den 14/4. – Hjalp til med at radrense bønner på ²torv-jorden med ¹Helges traktor. - Hakket bønner.
Vejret: Koldt og ustadigt med sol og skyer (ingen byger). Vind: NV, blæst.

•Vi fik lov til at låne ¹Helges traktor til radrensningen. Den passede ikke til den rækkeafstand, bønnerne stod med, så der skulle skrues om på den. Den er til to mands betjening, og jeg var den der styrede radrenseren. Det er et arbejde, jeg aldrig har prøvet før, men jeg slap temmelig godt fra det. - Til at hakke (luge) var her en mand at hjælpe til. – Om aftenen bestilte jeg ikke sådan noget særligt.

17/6 55, fredag. Arbejdet: Hakket bønner og det andet der blev sat den 13/5. – Luget jordbær og fortsat med det kål jeg begyndte på i går.
Vejret: Ustadigt med skyet og sol og koldt. Bygefrit. Vind: NV, blæst.

•Det øvrige der blev puttet i jorden den 13/5 var løg, kål, gulerødder og rødbeder. Jordbærrene står herhjemme ved drivhusene. Her var en mand at hjælpe til i dag også. Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

18/6 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Nippet tomater.
Vejret: Først på formiddagen lidt skyet, senere klaret op og ret varmt. Vind: NV, jævn.

•Det var først i ²drivhus 1 jeg nippede nogle tomater, som jeg ikke blev færdig med den 8., og derefter begyndte jeg i ²drivhus 1, hvor jeg dog kun nåede ca. halvdelen. – Om aftenen spillede jeg mest.

19/6 55, søndag. Fridag.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: Ø, temmelig svag.

•Om formiddagen spillede jeg en hel del, et stykke tid foregik det på en havebænk udenfor ved verandaen. – Om eftermiddagen var jeg til hovedkredsfest på sportspladsen. Jeg tog derned igen om aftenen, hvor der blandt andet var en fin gymnastikopvisning af mænd fra Ollerup Gymnastikhøjskole.

20/6 55, mandag. Arbejdet: Nippet tomater. – Hakket mellem tomaterne. – Taget planter op.
Vejret: lummert og om formiddagen regn, til tider tordenregn med opholdsvejr en gang imellem. Om eftermiddagen til dels fugtigt eller diset og overskyet. Vind: NØ, svag.

•Det var i begge drivhuse, jeg hakkede mellem tomaterne. - Den sidste del af eftermiddagen var her nogle stykker at købe planter, og det var dem jeg tog op til. – Om aftenen cyklede ¹Bent og jeg en lille tur, og bagefter satte vi os på en bænk ved ²butikken et stykke tid, hvorefter jeg ikke bestilte noget særligt.

21/6 55, tirsdag Arbejdet: Forskelligt arbejde i ²butikken (Se bemærkningsdagbogen).
Vejret: Mildt og den meste tid fugtigt, somme tider stærk regn. Vind: Svag.

•Lige til morgen stillede vi lidt til side i kælderen af skramlet der, og vi fik sat badekarret derned. - I ²butikken skulle der mures en plads til blomsterne i vinduet. Dertil blandede jeg mørtel og bar sten ind. Desuden malede jeg vinduet i gavlen mod vest (indvendig). - Jeg var ret tit nede ved drivhusene at hente planter til folk der kom og skulle bruge dem. – Ikke noget bestemt om aftenen.

22/6 55, onsdag. Arbejdet: Arbejde i ²butikken som i går. – Om eftermiddagen været til dyrskue i Rudkøbing.
Vejret: Overskyet, fortrinsvis om formiddagen med mildt vejr. Vind: SV, ret svag.

•Jeg malede et blomsterstativ og malede vinduet anden gang, som jeg malede første i går. Dernæst var der forskelligt pusleri, blandt andet oprydning og spuling af gulv. – ¹Far skulle til Rudkøbing for at få briller, og han foreslog da, at vi tog til dyrskue ved samme lejlighed. ¹Far, ¹Børge, ¹Viggo, ¹Gunnar og jeg var deroppe. Vi var hjemme klokken 17.20. – Om aftenen læste jeg først i en bog af Carl Musmann: Generalguvernøren fra Saint Croix, og derefter spillede jeg.
23/6 55, torsdag. Arbejdet: Hakket jord op om bønner, der lå udækkede og var spirede på ²torv-jorden. - Ryddet kålplanter foran ²drivhus 1 og lidt hen langs med det. – Efter at have tilberedt jorden sat georginknolde og gladiolus lige foran drivhuset, samt plantet en række tagetes i kanten.
Vejret: Delvis overskyet (tyndt) og sommetider sløret sol. Vind: VSV, jævn.

•Om aftenen læste jeg lidt som i aftes eller spillede.

24/6 55, fredag Arbejdet: Plantet lidt selleri på noget af den jord, jeg ordnede i går. – Ryddet kålplanter og gravet i jorden, hvor ²drivhus 1 engang har ligget.
Vejret: Lummervarmt med overskyet eller letskyet. Vind: Svag.

•Før jeg plantede selleri, satte jeg vander an i ²drivhus 1. – Kålplanterne ryddede jeg ved at slå dem af med en le, rive dem af og derefter grave jorden. – Om aftenen læste jeg en del som i aftes på en bænk på ”²udsigtshøjen”, og jeg var med ¹Bent en tur henne i et tivoli, der for tiden er henne ved ¹Thorvald Larsen.

25/6 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Ryddet kål og gravet som i går.
Vejret: Lummervarmt om formiddagen, letskyet om eftermiddagen, efterhånden mere skyet, og der hørtes enkelte ret svage tordenbulder. Vind: ØNØ, svag, sidst på eftermiddagen frisket noget op.

•Efter at have passet varer til, satte jeg vanderen an i ²drivhus 2. – I dag var ¹far i Rudkøbing på sygehuset med ¹Gunhild. Det var først på eftermiddagen. – Om aftenen læste jeg mest som i aftes.

26/6 55, søndag. ³Formiddagspligt: Lidt forskelligt arbejde. – Ryddet ris væk ned ad bakkeskråningen, der har ligget siden i vinter, - og i det hele taget ryddet lidt op foran huset.
Vejret: Varmt og delvis skyfrit. Vind: ØNØ, ret svag.

•Det forskellige arbejde var at bringe et par blomster ud, henholdsvis til Helsned og Tryggelev, blande lidt cement og hjælpe til med at sætte et reklameskilt op oppe på ²torv-jorden, hvortil cementen skulle bruges. – Om eftermiddagen var ¹far, ¹mor og ¹drengene i Rudkøbing at se til ¹Gunhild på sygehuset. - Jeg havde sat mig op på taget af det tilbyggede hus for at tegne tivoli, men det blev ikke til noget. - ¹Bent var her til kaffetid. Vi bestilte ikke noget særligt. - Efter kaffetid spillede jeg, læste ellers forskelligt, og det gjorde jeg også om aftenen. (Jeg læste udenfor i det fri).

27/6 55, mandag. Arbejdet: Gravet som den 25. – Gravet et lille stykke nær mistbænkene.
Vejret: Delvis skyfrit og varmt. Vind: NV, V, jævn.

•Der er ikke noget særligt at bemærke i dag. – Om aftenen spillede jeg eller læste.

28/6 55, tirsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Taget de resterende blomsterplanter op, der stod i mistbænk, og gravet noget af den. – Om eftermiddagen var jeg i Rudkøbing at se til ¹Gunhild på sygehuset.
Vejret: Varmt og skyfrit. Vind: V, ret svag.

•Jeg kørte hjemmefra klokken 13.45 og var i Rudkøbing klokken 14.30. Ved den tid begyndte besøgstiden, og jeg var der til den sluttede klokken 15.30. Derefter var jeg ude i byen at handle lidt. Blandt andet købte jeg et nyt urarmbånd. Klokken fem var jeg hjemme. – Om aftenen læste og spillede jeg.

29/6 55, onsdag. Arbejdet: Malet hus, først gavlen mod øst på det nytilbyggede, og siden forsiden (ned mod vejen).
Vejret: Delvis overskyet eller letskyet og mildt. (lummert). Vind: V, SV, svag.

•Jeg var ved malearbejdet hele dagen og holdt ikke fyraften før klokken 20.30, fordi jeg ville være færdig med forsiden, inden jeg holdt op. - Resten af aftenen spillede jeg.

30/6 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. Malet hvid kant uden om vinduerne på forsiden af huset og malet vinduerne. – Malet på gavlen mod vest på det nytilbyggede.
Vejret: Om formiddagen nærmest overskyet, og til tider lidt fugtigt, om eftermiddagen klaret op, men til tider noget overskyet. – Ret varmt. Vind: V, NV, frisk.

•Det var i dag første gang (bortset fra for nogle få år siden), at ¹far kørte varetur i byen (Humble). Det gik udmærket, der var god handel. Om eftermiddagen var ¹far og ¹mor i Rudkøbing at se til ¹Gunhild på sygehuset. ¹Børge og ¹Gunnar (og ¹Viggo) …(ulæseligt) passede ²butik, så jeg uforstyrret kunne male. Heller ikke i dag holdt jeg fyraften før klokken 20.30. Resten af aftenen spillede jeg.


Juli 1955

1/7 55, fredag. Arbejdet: Malet gavl som i går - og vinduet i gavlen. - Malet vinduerne på forsiden anden gang. - Hjalp til med at radrense kål og bønner på Hallinggade- og ²torv-jorden med ¹Helges radrenser og traktor.
Vejret: Først på formiddagen enkelte byer og næsten overskyet. Senere nogen opklaring med sol og ret varmt. Vind: V, NV, jævn.

•Ved radrensningen var det mig der styrede radrenseren, og ¹far kørte traktoren, og det må siges, at det gik fint. – Om aftenen malede jeg de vinduer færdige, som jeg begyndte på før radrensningen , og blev færdig klokken ca. 20.30.

2/7 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Nippet tomater i ²drivhus 2. - Derefter noget forskelligt, og så igen fortsat i ²drivhus 2 og begyndt i ²drivhus 1.
Vejret: Først på form overskyet, men ikke regn, senere stærk regn. Hen på formiddagen klaret op. Om eftermiddagen ustadigt med byger og sol. Vind: NV, blæst (ret kraftig).

•På grund af regnvejret, der dog ikke varede så længe, kom jeg i tomaterne, som også trængte til nipning. - Det forskellige arbejde var at bringe varer i byen, nogle gange hente kartofler ved Kaj Jensen, Præstemarken, og om eftermiddagen fik jeg begyndt på at male kældervinduer, men på grund af blæst og byger kunne det ikke lade sig gøre, så jeg kom i tomaterne igen. - Om aftenen malede jeg så kældervinduerne, selv om det blæste og var koldt. – I dag kom ¹Bodil hjem på ferie.

3/7 55, søndag. Fridag. – (Malet gavl mod vest på det ”gamle” hus, øverst).
Vejret: Den meste tid sol når undtages en tid om eftermiddagen, da det blev lidt skyet. Ret varmt. Vind: Om formiddagen frisk, senere jævn.

•Hvad jeg lavede om formiddagen står tydeligt nok i spiraldagbogen. - Om eftermiddagen bestilte jeg ikke noget særligt: læste, spillede eller nød naturen og det fine vejr. Desuden syslede jeg lidt med ³D [digtede, skrev vers og andet]. - Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

4/7 55, mandag. Arbejdet: Malet hvid kant om loftvinduet i gavlen mod vest. – Nippet tomater. – Hakket kål i ²Hallinggade-jorden.
Vejret: Hen på formiddagen lidt regn, og i øvrigt upålideligt med lidt sol en gang imellem og ellers overskyet. Vind: SV, jævn.

•Da det begyndte at regne, gik jeg i tomaterne (i ²drivhus 2). - Her var en mand at hjælpe til med at hakke kålen. - ¹Far og ¹mor og ¹Bodil var oppe på sygehuset at besøge ¹Gunhild. I den tid (det var fra halvtre til godt fire) var jeg herhjemme og nippede tomaterne færdigt og malede hvid kant om gavlvinduerne forneden mod vest på det gamle; - det arbejde blev jeg dog ikke færdig med på det tidspunkt. At jeg skulle være herhjemme i den tid, var for at passe ²butik, hvilket ¹drengene ellers gjorde, men der kunne jo være noget, som de ikke kunne klare. - Om aftenen malede jeg den hvide kant om de nævnte vinduer færdigt og begyndte at male selve gavlen (forneden og gavle [?…ulæseligt] med rødt som alt det øvrige. - ¹Alfred var hernede at ”aflægge rapport” om sin jyllandsrejse til ¹bedstemors 75 års fødselsdag [som var den 2. juli]. ¹Meta og børnene er stadig i Jylland.

5/7 55, tirsdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Ryddet op i ²”karlekammeret” ved ¹Helge, hvor vi endnu havde bisager stående. - Hjalp til med at bringe orden i de møbler og andet vi har stående i det vi før kaldte kransebøjlerum og ²butik.
Vejret: Om natten og hele dagen regn, der var værst nat og formiddagen, om eftermiddagen var det mere stille regn. Vind: N, jævn.

•I ²”karlekammeret” stod der blandt andet en gammel seng, som jeg havde et værre besvær med at få skilt ad, fordi den var skruet fast med lange skruer, der var rustet fast. Alle bisagerne bar jeg herop i kælderen. - Arbejdet i ²kransebøjlerummet gik ud på at få bragt orden i det der skal holdes auktion over. - Om aftenen spillede jeg mest.

6/7 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at bringe orden i ²kransebøjlerummet som i går. – Malet gavl på det gamle nederst mod vest, og malet ét af vinduerne, der sidder i gavlen.
Vejret: Først på formiddagen overskyet og fugtigt. Efterhånden klaret op til nogenlunde skyfrit, dog noget sløret. Vind: Ø, den meste tid svag eller jævn, men en periode om eftermiddagen frisk.

•Der var i ²kransebøjlerummet en masse skrammel som brædder, pap, papir og meget andet. Hvad der var anvendeligt, læssede vi i ³bilen og kørte det ad flere gange herop. En hel del, der ikke var andet end til at brænde, fik vi lov til at låne ¹Helges gummivogn til, og vi kørte det op i ²Stæremosen. – Det var om aftenen, jeg malede ét af vinduerne. Resten af aftenen spillede jeg

7/7 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Hakket kål i ²Hallinggade- jorden.
Vejret: Varmt og skyfrit. Vind: N, svag til jævn.

•I dag var her en mand at hjælpe til med kålhakningen som i mandags. – Om aftenen malede jeg kvistvinduet mod vest og ét neden for det, der endnu manglede.

8/7 55, fredag. Arbejdet: Hugget ”vej” i hasselskoven lidt vest for vejen her op til huset - til lysledningerne. Malet hus (det sydvestre hjørne ved verandaen).
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: NØ, svag til jævn.

•Det var et ret stort arbejde at få ryddet de hasler, der var i vejen for de elektriske ledninger, og jeg blev ikke færdig før klokken ca. 15. Ledningerne blev ikke ført i dag, og pælene blev heller ikke gravet i, men der blev arbejdet på installationer her i huset. – Et lille stykke tid om eftermiddagen pumpede jeg vand fra ²brønden ned i ²butikken gennem slange. - ¹Far vandede blomster. - Det var kun det med rødt – ikke vinduer – jeg malede. – Om aftenen fortsatte jeg malingen.

9/7 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Sat kit i verandaruderne, hvor det var nødvendigt. – Hakket bønner.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: NØ, svag til jævn.

•Før jeg satte kit i vinduerne, malede jeg en hvid kant om verandavinduet ved siden af indgangsdøren. Jeg kørte også en del på cykel. – Her var en mand at hjælpe til med bønnehakningen. – Elektrikerne arbejdede også i dag (kun om formiddagen) på lysinstallering. – Om aftenen malede jeg vinduet, som jeg malede hvid kant omkring om formiddagen, altså på det ved døren, og jeg malede, hvad der skulle rødt på verandaen mod syd.

10/7 55, søndag. ³Formiddagspligt: Malet verandavinduer mod syd.
Vejret: Varmt og skyfrit, om eftermiddagen på et tidspunkt dog noget sløret. Vind: Ø, jævn.

•Jeg udbragte også lidt varer op i byen om formiddagen - Om eftermiddagen var jeg på sygehuset (cyklende) at se til ¹Gunhild, der nu er kommet op. Jeg havde besvær med at finde hende, fordi hun var gået ud i byen. – Om aftenen spillede jeg mest.

11/7 55, mandag. Arbejdet: Malet verandavinduer mod syd anden gang. – Malet vinduet i døren til verandaen, samt lidt forskelligt småtteri andre steder. – Hakket bønner færdigt og hakket de andre havesager ved siden af.
Vejret: Om formiddagen varmt og skyfrit, om eftermiddagen efterhånden noget sløret og mod aften lidt mindre varmt. Vind: Ø, nærmest frisk.

12/7 55, tirsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Forskelligt. – Hakket grøntsager færdigt på ²torv-jorden (se i går) og hakket ærter på ²Hallinggade-jorden.
Vejret: Varmt og skyfrit. Vind: ØNØ, jævn.

•Det forskellige arbejde var at brække de gamle skodder væk ved køkkenvinduerne og fjerne en dynge rådne brædder, der var kastet ned fra det, der førhen var altan over verandaen og nu lå lige nedenfor, samt at køre forskellige byærinder på cykel. – Der blev i dag gravet lyspæle i jorden og trukket luftledninger. Installationen er dog knap færdig endnu, så der i dag endnu ikke var elektrisk lys heroppe. - ¹Gunhild kom i dag hjem fra sygehuset, hvor hun var været siden den 25. juni. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

13/7 55, onsdag. Arbejdet: Malet verandavinduer mod øst. – Kørt forskellige byærinder. – Hakket ærter som i går, og tyndet grønkål ud i forlandet.
Vejret: skyfrit og varmt (meget varmt). Vind: Ø, svag.

•Det første jeg bestilte, var at være nede ved ¹Ove i Kædeby for at hente en kasse med 50 pund kartofler og én med 22 pund jordbær. Jeg mente at kunne køre med det hele selv på cyklen og fik det hele foran på styret på en bagagebærer dér. Da jeg næsten var ved baneoverskæringen i Kædeby, blinkede lyset for kommende tog. Jeg skulle stoppe op og tabte derved balancen, så styret slog om, og både kartofler og jordbær lå spredt over hele vejen. En medhjælperdreng fra ¹Ove kom hen og hjalp mig med at samle kartofler og jordbær op, og han fik den ene kasse, den med kartoflerne, på sin cykel, og hjalp mig således med at få resten af vejen tilbagelagt uden flere uheld. Jordbærrene måtte sorteres igennem, og der gik 6 pund fra de 22, men de tiloversblevne blev heldigvis hurtigt solgt, for lidt havde de naturligvis fået af skader. – Om aftenen morede ¹drengene og jeg os med at kaste med pile på ”tivoli-plakater” fra dengang ¹Bent og jeg for et par år siden havde et ”tivoli” [i udhuset på Nedergård ved siden af den tidligere hestestald]. – Her var ikke elektrikere i dag.

14/7 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Kørt forskellige byærinder. – Malet hvad der skal være rødt på verandasiden mod øst.- Ryddet lidt op omkring huset.
Vejret: Skyfrit og meget varmt. Vind: Ø, svag.

•I dag om eftermiddagen fik vi endelig elektrisk lys, men det er med lidt snyderi, fordi der ikke er sat måler til, men det er jo elektrikerne, der har lavet det således. - Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

15/7 55, fredag. Arbejdet: Ryddet op omkring huset som i går og omkring ²butikken. – Kørt forskellige ærinder med varer på cykel. – Gået ¹mor og en fremmed konehjælp til hånde med vandopbæring og lignende. Konehjælpen var her at hjælpe til med kagetilpasning og andet, fordi vi skulle have fremmede om aftenen i anledning af ¹mors 50 års fødselsdag.
Vejret: Skyfrit og meget varmt. Vind: NNV, svag.

•Om aftenen havde vi i anledning af ¹mors 50 års fødselsdag fremmede til kaffe. Her var: ¹Henry’s, ¹Alfred (¹Meta og børnene var ikke kommet hjem fra Jylland endnu), ¹Anna Klodsmager, Købmanden’s, Niels Pilegård’s, Lindskov’s - og ¹Mie og Christoffer. ¹Ejvind’s var indbudte, men kunne ikke komme.

16/7 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Kørt forskellige ærinder på cykel med varer praktisk talt hele dagen. - Ryddet op i ²butikken.
Vejret: En del af formiddagen skyet og mindre varmt end i går, om eftermiddagen heller knap så varmt. Vind: Svag til jævn.

•Det var en meget travl dag for forretningen. Her var mange kunder, og først langt hen på eftermiddagen blev jeg færdig med at bringe varer ud. – Om aftenen skød jeg med pile med ¹drengene eller spillede.

17/7 55, søndag. Fridag.
Vejret: Skyfrit og varmt. – Vind: V, svag.

•Dagen gik på forskellig måde. Hen på formiddagen lavede jeg en skydeskive til at kaste med pile på og spillede så på den med ¹drengene. – Om eftermiddagen var hele familien i Torpe ved ¹Line og ¹Rasmus. Derfra tog vi ved femtiden og kørte til stranden (Ristinge), hvor vi alle undtagen ¹far og ¹bedstefar var ude at bade. Den medbragte mad spiste vi i en vejgrøft. - Om aftenen spillede jeg lidt.

18/7 55, mandag. Arbejdet: Forskelligt arbejde lidt. – Vandet tomater i ²drivhus 1. - Ind imellem kørt forskellige byærinder.
Vejret: Skyfrit og varmt (til tider letskyet). Vind: Ret svag.

•Det forskellige arbejde var at hjælpe en lille smule til med kranselavning. ¹Far bandt kransene i går og pyntede de fleste tidligt til morgen, og resten pyntede ¹mor. Der var vistnok 7. - Tomaterne er for store til at blive vandet med selvvander nu, så jeg måtte gå med slangen og vande hver enkelt plante. De blev vandet to gange. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

19/7 55, tirsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Vandet tomater i ²drivhus 2. – Nippet tomater i ²drivhus 2.
Vejret: Mest skyfrit, dog nogen tid skyet. I øvrigt varmt.. Vind: Ret svag. V ?

•Det var varmt at gå i tomaterne i dag, så jeg gik med bar ryg derinde. Både nipning og vanding var hårdt tiltrængt, så det var bare om at trodse varmen. – Jeg havde også en del ærinder at køre på cykel. – Om aftenen var jeg ude at bade og fik vasket min ryg for den grimme tomatsaft. Jeg var alene ude. - Resten af aftenen bestilte jeg ikke noget særligt – udover at jeg spillede lidt mandolin sammen med ¹Gert, der spillede mundharmonika.

20/7 55, onsdag. Arbejdet: Nippet tomater færdig i ²drivhus 2. - Malet husvæggen i hjørnet ved verandaen mod øst (altså væggen mod syd). Malet vinduet der. – Malet kvisten mod syd, samt malet det andet køkkenvindue mod øst.
Vejret: Skyfrit eller letskyet og ret varmt. Vind: V, jævn.

•Det varede kun en halv times tid at få nippet tomaterne færdigt. Resten af dagen var det malerarbejde. Dog var der også en del ærinder at køre på cykel. Om aftenen syslede jeg med ³D [digtede, skrev vers og andet] (det blev ikke til noget) og skrev brev til ¹Nørup, Humlebæk. (Det blev ikke færdigt).

21/7 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Kørt forskellige ærinder. – Hjalp til med at radrense kål og bønner (samt de andre havesager). – Hakket lidt af det radrensede.
Vejret: skyfrit og varmt. Vind: V, svag.

•Om formiddagen fik jeg ikke lavet så farligt andet end at køre ærinder på cykel. - Som sædvanlig de andre gange vi har radrenset, var det ¹Helges traktor og radrenser vi brugte, og det var mig der styrede radrenseren og ¹far der kørte traktoren. Klokken 10 minutter før fem begyndte vi hakningen i lidt kål, løg og særskilte bønner.

22/7 55, fredag. Arbejdet: Malet på hussiden mod øst (det gamle) - køkkenvindue anden gang og andet. – Kørt forskellige ærinder. - Bundet kranse.
Vejret: Overvejende skyfrit, dog også nogen tid vekslende skydække (varmt). Vind: frisk.

•Om aftenen var jeg med ¹Gunhild i Rudkøbing (på cykel). Hun var oppe at bytte forlovelsesring, fordi Gerts var for stor.

23/7 55, lørdag. Arbejdet: Bundet kranse. – Hjalp til med at pynte kirke til begravelse i Magleby. – Været i Magleby (alene) og pille kirkepynt ned. – Malet lidt som i går.
Vejret: Til morgen nærmest overskyet, men efterhånden klaret op til vekslende skydække. Varmt. Vind: NV, blæst.

•Kransene var til Karentine Thomsens begravelse, og dertil var også kirkepyntningen. Da vi var kommet hjem fra pyntningen, kom vi i tanker om, at vi havde glemt at flytte nogle planter oppe ved koret, som vi ikke havde fået brug for. Dem kørte jeg så ud for at flytte ved halvtotiden, og jeg blev derude, til begravelsen var forbi ved godt 15-tiden. Da pillede jeg pynten ned og lagde den uden for kirken. - ¹Far var på Ristinge-tur om eftermiddagen og hentede pynten om aftenen. – Om aftenen var jeg med ¹Bent nede ved ¹Helge’s, vi skød med pile på skive.

24/7 55, søndag. ³Formiddagspligt. Malet verandavinduer mod syd tredje gang, malet verandadør anden gang og malet hussiden (gamle) mod øst.
Vejret: Fortrinsvis sol, men til tider vekslende skydække. Varmt. Vind: NNV, frisk.

•I dag rejste ¹Bodil tilbage til København. - Om eftermiddagen skød jeg med pile sammen med ¹Bent nede ved ham et stykke tid, og jeg spillede derefter en hel del. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt. (Jo, jeg læste i ”En Husmand” af Morten Korch).

25/7 55, mandag. Arbejdet: Hakket kål på ²Hallinggade-jorden. – Bundet kranse.
Vejret: Til morgen skyet, efterhånden klaret op til skyfrit og varmt. Vind: Ø, jævn.

•Kransene var til ³Bagenkop (der var 14). – Om aftenen var vi alle sammen oppe ved ¹Alfred i anledning af ¹Metas fødselsdag i går.

26/7 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at lave kranse (stukket grønt i de i går bundne). – Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Hakket kål i ²Hallinggade-jorden.
Vejret: Skyfrit og meget varmt. vind: Ø, jævn.

•Om aftenen skrev jeg brev til musikhandler i Odense, hvori jeg bestilte nogle noder. Derefter bestilte jeg ikke noget særligt.

27/7 55, onsdag. Arbejdet: Hakket i ²Hallinggade-jorden,
Vejret: Til morgen overskyet, men efterhånden klaret op. Dog til tider skyet. Varmt. Vind: NØ, jævn.

•Det var mest kål, kun lige til sidst var der et par rækker forland med agurker, jeg hakkede. – Om aftenen spillede jeg mest.

28/7 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Hakket (luget) bønner på ²torv-jorden.
Vejret: Noget skiftende med skyer, men dog til dels sol. Varmt. Vind: NØ, jævn.

•I dag var her elektrikere at sætte måler op og installere lys i ²butikken. Det blev dog ikke færdigt i dag. - Foruden bønner lugede jeg først tre rækker rødbeder. – Natten til i dag faldt der en lille smule regn, men det var så lidt, at det ikke betyder noget. Det er ved at være for tørt. Det har ikke regnet rigtigt siden 5. i denne måned. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

29/7 55, fredag. Arbejdet: Luget bønner og lidt andre havesager på ²torv-jorden.
Vejret: Den meste tid var der skyer, som til tider dækkede solen. Meget varmt.(lummer tordenluft). Vind: NØ, jævn.

•De ’lidt andre havesager’ jeg lugede var rødbeder og kål. Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

30/7 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Vandet tomater i ²drivhus 1. - Forskelligt.
Vejret: Mest skyfrit, dog til tider skyet. Varmt. Vind: NNV, jævn.

•Jeg blev kun halvfærdig med vandingen i ²drivhus 1. – Det forskellige arbejde foregik om eftermiddagen, og det bestod i dette: Først pudsede jeg ³bil. Det var i anledning af, at ¹far, ¹mor og ¹drengene skulle til Jylland for at besøge ¹bedstemor og anden familie. De kørte ved halvtretiden. Resten af eftermiddagen passede jeg ²butik, satte pris ved de forskellige varer, fodrede høns, sørgede for, at ¹Gunhild, der står for huset under jyllandsrejsen, var forsynet med vand – og lignende arbejde. – Om aftenen spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt.

31/7 55, søndag. Fridag.
Vejret: Overvejende skyfrit og ret varmt, dog ikke så varmt som i går. Vind: NV, jævn til frisk.

•Selv om det var fridag, var der lidt pligter om formiddagen Nogle bønner skulle plukkes og bringes ud, og et par blomster skulle til Hesselbjerg. Desuden kom der enkelte kunder, og jeg skulle fodre høns. I fritiden bestilte jeg ikke noget særligt, udover at jeg spillede eller læste lidt.


August 1955

1/8 55, mandag. Arbejdet: Den meste tid passet ²butik.
Vejret: Overskyet, men ret varmt. Vind: NV, jævn.

•Lige til morgen var jeg oppe at plukke 10 pund bønner, der var bestilt. Ellers passede jeg ²butik og høns omtrent som i går og lørdag eftermiddag. - Om aftenen var jeg blandt andet med ¹Gunhild oppe i marken (Hallinggaden), hvor vi ”stjal” ærter og spiste dem. Ellers bestilte jeg ikke noget særligt. - Klokken 22.00 kom ¹far, ¹mor og ¹drengene hjem fra jyllandsturen.

2/8 55, tirsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Plukket solbær – og ribs. - Plukket bønner.
Vejret: Til dels skyfrit og ret varmt. Vind: NV, frisk.

•Solbærrene plukkede jeg om formiddagen (¹Gunhild hjalp til), og over middag plukkede vi lidt ribs. Det var noget der var bestilt. – Om aftenen legede jeg lidt med ¹drengene og deres gynge, og ellers bestilte jeg ikke noget særligt.

3/8 55, onsdag. Arbejdet: Plukket bønner.
Vejret: Den meste tid overskyet (vekslende skydække). Om eftermiddagen var det lige begyndt at regne en lille smule, men bygen drev over. Til morgen var det køligt, men det blev efterhånden varmere. Vind: NV, NØ, frisk.

•¹Drengene hjalp til med at plukke bønner, så det skred godt fra hånden. Bønnerne er knap så gode, som de burde være, så allerede til fyraften var vi færdige med at plukke første gang. -¹Far, ¹mor og ¹Gunhild slyngede honning ud. – Om aftenen spillede jeg noget og gyngede med ¹drengene.

4/8 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. - Ryddet ud af den gamle ²butik (ved ¹Helge), både møbler og forskellige småting. Sagerne kom ud i ²drivhus 1.
Vejret: Noget skiftende med sol og skyer. Ret varmt. Vind: NV, jævn.

•Der var meget andet end møbler at rydde ud af ²butikken. For eksempel urtepotter, gamle brædder af borde, papir, værktøj og meget andet. Om eftermiddagen kom ¹Bent og hjalp mig med at bære de store dele som skabe, orgel, kister og andet ud i drivhuset.- Om aftenen gyngede jeg hele tiden med ¹drengene, og ¹Bent, og jeg satte en ny gynge op, så der er to.

5/8 55, fredag. Arbejdet: Ryddet færdig i ²butikken (se i går). – Vandet tomater i ²drivhus 1. – Plukket solbær (hvor pastor Petersen før boede).
Vejret: Mest overskyet (vekslende skydække) og om eftermiddagen enkelte spredte og ubetydelige byger. Vind: V, frisk.

•Det jeg ryddede ud af ²butikken i dag var mest affald som potteskår, gamle blomster, papir og så videre. – Jeg var ikke færdig med at vande i drivhuset, da jeg blev sendt op at plukke solbær i haven, der før var pastor Petersens. Der havde vi af dem der passer haven fået lov at plukke. – Om aftenen gyngede jeg med ¹drengene og læste.

6/8 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Plukket solbær som i går. – Fortsat vandingen fra i går.
Vejret: Fortrinsvis overskyet, især om eftermiddagen, da det også regnede lidt (men ubetydeligt). Vind: V, jævn til frisk.

•Om aftenen var vi ovre ved ¹Bent i anledning af hans fødselsdag (som jo dog ikke er førend i morgen, men blev holdt både den 6. og den 7., og vi var der altså i aften).

7/8 55, søndag. ³Formiddagspligt: Vandet tomater i ²drivhus 2.
Vejret: Skyet med byger, ikke så mange og lange, men et par gange regnede det stærkt nogle øjeblikke. Vind: SV, jævn til frisk.

•Om eftermiddagen fra klokken halvto var jeg med ¹Bent ude at køre knallert. Han havde ¹Ejvinds, og jeg havde én fra Tryggelev. Først var vi syd på igennem Vesteregn og Østeregn og forskellige andre steder. Efter kaffetid var vi i Rudkøbing at se den ny vemmenæsfærge komme ind. Klokken 18.00 var turen endt, og vi var i Tryggelev med den knallert, jeg havde lånt. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

8/8 55, mandag. Arbejdet: Bundet tomater op i ²drivhus 1. – Plukket ærter. – Plukket bønner (2. gang).
Vejret: Om formiddagen, især først på formiddagen, byger, om eftermiddagen mere klart og opfriskende solskinsvejr, dog skyet. Vind: S, jævn til frisk.

•Det var til klokken 9 jeg vandede i ²drivhus 1. Det var anden gang (se den 6.), men jeg blev ikke færdig. Fra halvti til middag (og lidt over middag) plukkede jeg ærter og så resten af tiden bønner. – Om aftenen spillede jeg en hel del sammen med ¹Gunhild – eller bestilte ikke noget særligt.

9/8 55, tirsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Plukket bønner.
Vejret: Skyet, dog den meste tid sol. Efterhånden helt skyfrit. Om formiddagen køligt, om eftermiddagen lummer tordenluft. Vind: NØ, jævn, svag.

•Både natten til i dag (også mandag aften) og i dag led jeg af ³tandpine. Jeg nedkæmpede den til dels med tabletter, men til tider var den ret slem.

10/8 55, onsdag. Arbejdet: Lige til morgen plukket bønner. – Hjalp til med at tække (reparere) tag ved ¹Helge. (Jeg var indvendig til at stikke tækkenålen ud.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: Et sted ved Ø, svag.

•¹Helge manglede én til at hjælpe til med at lappe tag, og da jeg godt kunne undværes til bønneplukning, blev det mig, der kom til det. Før vi begyndte ”syningen”, var ¹Helge og jeg i færd med at lægge brædder fra hanebjælke til hanebjælke fra ca. midten af staldlængen til hjørnet (senere lagde jeg til, så jeg kunne gå hele vejen over hanebjælkerne i staldlængen). Ved selve lapningen hjalp ¹Helge ikke til, bortset fra at han bar rygningshalm op, for rygningen blev nemlig også ordnet på den samme nævnte længe. – Om aftenen var jeg sløj, formodentlig på grund af den megen støv ved tækningen, og samtidig fordi jeg havde lidt ³tandpine, så jeg lå på divanen og frøs, skønt det var det herligste sommervejr.

11/8 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Læsset kløvebrænde på ¹Helges gummivogn. Det var vor brænde, som ligger ved ¹Helge. – Lidt forskelligt. – Slået ukrudt af med le på jorden omkring drivhusene.
Vejret: skyfrit og meget varmt. (Lummert og trykkende). Vind: NØ, svag.

•Kløvebrændet, som er nævnt, blev kørt herop om aftenen, og ¹drengene læssede af. (Det var jo om formiddagen jeg læssede). – Det jeg slog af med le var skidt i jordbær og i jord, der ikke er noget på - bortset fra skidt, der måtte slås, fordi det så meget grimt ud. (Pyh – det var skrækkelig varmt!) – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

12/8 55, fredag. Arbejdet: Hjalp til med at stille korn (byg) op ved ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg.
Vejret: Skyfrit og varmt (knap så meget som i går). Vind: Omkring Ø, lidt luftigt..

•Høstarbejdet er aftalt som fast, og jeg har fået det på denne måde: ¹Alfred var ved ¹Ellen Madsen torsdag aften, og man mente her, at ¹Alfred havde lovet at hjælpe dem med høsten, hvilket ¹Alfred påstod ikke at have gjort. ¹Alfred kom bagefter til at snakke med ¹far, og det var så blevet aftalt, at jeg skulle spørges, om jeg ville have arbejdet. Jeg slog straks til og mødte så i dag første gang. Det var i en mark omme ved Langeagre. Jeg arbejdede sammen med gårdens tjenestedreng, ¹Villy, ¹Johannes Bager’s søn. ¹Arne, bestyreren, kørte og høstede på samme ager, som vi stillede op på. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

13/8 55, lørdag. Arbejdet: Været på høstarbejde som i går.
Vejret: Varmt og skyfrit, til tider diset. Vind: SØ, jævn. (lidt luft).

•I dag var det nede i Nørreballe, vi stillede korn op om eftermiddagen Om formiddagen var det samme sted som i går, nemlig nede bag ved vejen til Langeagre. – Om aftenen spillede eller læste jeg.

14/8 55, søndag. Fridag.
Vejret: Mest til dels skyfrit eller diset og varmt og lummert. Hen på eftermiddagen mere skyet. Om aftenen trak det op til torden. Vind: SSØ, ret svag, senere ved tordenen frisket op. NB: Tordenen kom ikke så nær. Det regnede, men sådan rigtig tordenskyl var det ikke. Lidt hen på aftenen blev der ro for torden, men det var lummert stadigvæk.

•Tiden gik med ³spil på musikinstrument eller læsning om formiddagen. - Om eftermiddagen fra klokken 15 var vi alle en tur i Stengade, og ¹drengene, ¹Gert og jeg var i vandet. – Om aftenen var det ikke noget særligt jeg bestilte.

15/8 55, mandag. Arbejdet: Plukket tomater i ²drivhus 2.- Plukket bønner.
Vejret: Om formiddaagen overskyet og lummert med lidt regn en overgang. Om eftermiddagen klaret op til skyfrit eller letskyet og varmt, lummert vejr. Vind: Mellem NV og SV, svag.

•Da kornet var vådt af regnen i aftes, og det ikke tørrede noget videre i dag, kom jeg ikke på høstarbejde, men foretog nævnte arbejder. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt. - ¹Alfred’s var her nede om aftenen.

16/8 55, tirsdag. Arbejdet: Været på høstarbejde som den 13.
Vejret: Til morgen nærmest overskyet, senere letskyet eller skyfrit og varmt. Vind: V, jævn.

•Det var i dag samme sted jeg stillede korn op som lørdags formiddag, indtil vi var færdige der, og derefter var det på samme sted som lørdag eftermiddag. – Da vi skulle hjem (¹Villy og jeg), opdagede ¹Villy, som var gået ned for at flytte lidt kreaturer, der stod lige over for marken vi rejste korn i, at en ko havde fået kalv. Vi måtte da hjælpes ad med at få den hjem, fordi ¹Arne ikke var hjemme. Vi cyklede hjem til gården og fik fat i en fjedervogn forspændt en hest, og kørte ud og hentede kalven og koen hjem. Kalven kom i en sæk, og koen trak ¹Villy efter vognen, mens jeg styrede hesten hjem. Det hele gik nemt og smertefrit. – Om aftenen læste jeg mest.

17/8 55, onsdag. Arbejdet: Været på høstarbejde som i går.
Vejret: Overvejende letskyet. Varmt. Vind: Ret svag.

•Det var i dag i Nørreballe (blandkorn) og derefter et stykke havre ved siden af gården, vi rejste. (De andre gange har det været byg eller - i Nørreballe - blandkorn). – Lige til morgen før jeg tog på høstarbejde hjalp jeg til med at rejse æresport ved smed Petersen, som havde sølvbryllup i dag. ¹Far lavede den i går. – Om aftenen spillede jeg eller læste.

18/8 55, torsdag. Arbejdet: Høstarbejde som sædvanlig.
Vejret: Letskyet, om eftermiddagen dog mere overskyet og et øjeblik let regn, senere klaret op til letskyet igen. Ret lummert. Vind: VSV, svag til jævn.

•Det var i dag hvede jeg stillede op. Fra klokken halvti var jeg ene, fordi de andre hjalp til med at tærske et sted ved en nabo. Ved regnen om eftermiddagen blev negene noget våde et stykke tid, men de tørrede nogenlunde efterhånden. – Om aftenen spillede eller læste jeg.

19/8 55, fredag, Arbejdet: Rettet hvede som i går. - Hjalp til med at tærske ved ¹Arne Hansen, Hesselbjerg by. Jeg bar halm fra tagluge hen til ³sættemanden.
Vejret: Om formiddagen letskyet, om eftermiddagen skyfrit og varmt. Vind: VSV, ret svag.

•Jeg var igen i dag ene om hvedesætningen undtagen en times tid over middag, da ¹Villy hjalp til. Klokken 15 begyndte tærskningen. Det var igennem ¹Ellen Madsen jeg hjalp til der, idet man derfra hjalp til ved ¹Arne Hansen, som så til gengæld skal hjælpe til ved ¹Ellen Madsen. Det var på et loft, halmen blev sat op, jeg satte så altså knipperne hen eller op til ³sættemanden, efter at have fået dem rakt op i lugen af en anden mand. – Om aftenen spillede og læste jeg.

20/8 55, lørdag. Arbejdet: Hjalp til med at tærske som i går. – Ryddet op i rum beregnet til at lægge korn i ved ¹Ellen Madsen. (Der lå gammelt råddent korn fra i fjor). – Sat hvede i hobe som i går.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: VSV, svag

•Det var kun om formiddagen, jeg hjalp til med at tærske, og det foregik som i går. Rummene (som er skilt med 1 meter høje mure) skulle gøres rene, for at korn nu kan komme til at ligge der, når vi skal tærske. Kornet der lå var flager, der nærmest lignede møg. - Det var fra klokken godt fire jeg stillede hvede op, og der er nu ikke mere til den gård, som ikke er sat op. – Om aftenen var jeg med ¹Gunhild ude ved Ole Lund. ¹Gunhild skulle have sin løn, som hun endnu havde til gode.

21/8 55, søndag. Arbejdet: Hjalp til med at tærske ved ¹Ellen Madsen (hele dagen). Jeg var ved halmen.
Vejret: Meget kraftig nattedug, der kom som tåge. Om dagen skyfrit og varmt. Vind: V, ret svag.

•Den kraftige dug bevirkede, at vi ikke kom i gang med at tærske før klokken 9. Jeg bar halm hen til ³sættemanden fra slidsen, der gik op til loftet, hvor halmen blev sat. – Om aftenen spillede jeg eller bestilte ikke noget særligt.

22/8 55, mandag. Arbejdet. Hjalp til med at tærske ved ¹Ellen Madsen. I dag rakte jeg i marken. – Hjalp til med at køre havre ind. Jeg tog fra.
Vejret: Skyfrit eller letskyet og varmt. Vind: Ret svag.

•Det var til middag vi tærskede, og kørte altså ind om eftermiddagen – Om aftenen foretog jeg mig ikke noget særligt.

23/8 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at køre havre og blandkorn ind. Jeg tog fra som i går.
Vejret: Skyfrit eller letskyet og varmt. Vind: Ø, svag til jævn.

•Kommentar efter næste dato
24/8 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at køre blandkorn og byg ind (tog fra som i går).
Vejret: Skyfrit eller letskyet og varmt. Vind: svag brise. Ø – N.

•Kommentar til 23. og 24.: Der er ikke noget at bemærke til disse to dage, da dagbogen klart nok fortæller, hvad jeg foretog mig om dagen, og om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

25/8 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Ryddet op rundt omkring, fortrinsvis ved ²butikken. – Fra klokken 15 fri på grund af ¹Gunhilds og Gerts bryllup.
Vejret: Skyfrit og varmt. Vind: S, jævn.

•Ved ¹Ellen Madsen skulle de ikke køre ind i dag, hvilket passede meget godt, for så kunne jeg være fri og hjælpe lidt til med forberedelserne til ¹Gunhilds og Gerts bryllup. Jeg var mødt til morgen, men hjalp kun til med at læsse et læs korn af og kunne så godt tage hjem. Midt på eftermiddagen kom Gerts forældre fra Aabenraa, og om aftenen var naboerne (¹Henry’s, ¹Ejvind’s, ¹Anna Hjemmebager og ¹Alfred’s hernede til spisning. En bror til ¹Gert var også med herovre. Den udmærkede aften sluttede klokken 1.

26/8 55, fredag. Arbejdet: Hjalp til med at køre hvede ind ved ¹Ellen Madsen. Jeg var ³rækkemand. Før det bandt jeg hegnskår og hjalp til med at vende ærter ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg (igennem ¹Ellen Madsen).
Vejret: Mest skyfrit, men om eftermiddagen trak der skyer op, men klarede lidt igen senere. Varmt. Vind: S, jævn.

•I går var man fra ¹Ellen Madsen inde ved Christen Jørgensen at hjælpe til med at tærske. De blev ikke helt færdige, men skulle gøre færdigt i dag. Så kom jeg ind ved ¹Knud Verner og besørgede nævnte arbejde, indtil vi ved 10.30-tiden var klar til at køre ind. – Om aftenen var jeg oppe i Helges Herreekvipering at købe et sæt søndagstøj, som jeg nu var stand til at betale selv med penge tjent ved høstarbejdet. - Ellers bestilte jeg ikke noget særligt om aftenen.

27/8 55, lørdag. Arbejdet: Hjalp til med at køre havre ind ved ¹Ellen Madsen (jeg rakte). Hjalp til med at køre hvede ind ved ¹Knud Verner (gennem ¹Ellen Madsen).
Vejret: Lummert og trykkende og mest skyfrit indtil om aftenen, da det begyndte at trække sammen til torden. Det lynede og rumlede i det fjerne indtil ved halv elleve – ellevetiden, da det kom ret nær en gang imellem, og det regnede, men det helt store tordenskyl var det ikke. Vind: Ø (muligvis skiftende ved tordenen), jævn.

•Det var om eftermiddagen, vi kørte ind ved ¹Knud Verner. Det blev sat i laden ved ¹Ellen Madsen. Jeg er nu færdig med høstarbejde og fik i aften penge, 20 kr. om dagen. I alt 260 kr. (100 kr. fik jeg i forvejen for nogle dage siden). – Om aftenen var hele familien i cirkus, undtagen ¹bedstefar og ¹Gunhild. (¹Gunhild, har jeg glemt at skrive, rejste med ¹Gert og forældre samt Gerts bror til Aabenraa i fredags). Det var et godt cirkusprogram, og tordenen skikkede sig, til forestillingen var forbi.

28/8 55, søndag. Fridag.
Vejret: Det har vist smårumlet hele natten, og op på formiddagen kom der en torden hen over, der gav et heftigt regnskyl med hagl fra sig. Om eftermiddagen ved 16-tiden trak det igen op med torden, men den kom ikke her, men var over ude ved Søndenbro. Hele tiden undtagen lige ved middagstid var det lummert og trykkende. Vind: Mellem Ø og NØ, overvejende svag undtagen ved tordenerne. Der har været nedslag flere steder.

•Først på formiddagen spillede jeg et stykke tid. Da vi kom lidt hen på formiddagen, trak der torden op, og ¹drengene og ¹far, der havde været nede i drivhusene at plukke tomater, kom kørende op i ³bilen lige i det allerværste skylregn. Næsten så snart de var kommet ud, siger ¹far: ”Det brænder i Præstemarken!” Vi sprang ind i ³bilen (¹drengene, ¹mor og jeg) og kørte derned. Det var ved Ejnar Christensen. Det var i et stråtækt hønsehus, lynet var slået ned, og det meste gik op i luer. Kun Falck fra Humble var til stede, og de fik ilden under kontrol. – Resten af dagen gik jeg tur med ¹Bent eller bestilte ikke noget særligt. Ved halvfemtiden konstaterede vi en ny brand ude syd på (vi kunne se den heroppe fra), og ¹Henry’s kørte ud for at se hvad det var, og der kom jeg med. Det var et par stråtækte udbygninger til et husmandssted i Fakkebjerg. ²Fortets mandskab var rykket ud og kom længe før Falck, hvilket betød, at det stråtækte stuehus blev reddet, skønt der lå udbygninger tæt ved. – Om aftenen gik jeg en lille tur med ¹Bent, eller vi sad megen tid nede ved vejen.

29/8 55, mandag. Arbejdet: Plukket bønner. – Vendt ærter ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg.
Vejret: Til tider lidt skyet som ved tordenoptræk, men ellers ringe skyet og varmt. Vind: NØ, jævn.

•Lidt før middag, da jeg var i bønnerne, kom ¹Knud Verner og spurgte, om jeg kunne hjælpe ham med høsten et par dage. Jeg sagde ja, og kom om eftermiddagen og vendte ærter, hvilket jeg var ene om, for ¹Knud Verner’s var ikke hjemme. De plukkede agurker i Herslev.

30/8 55, tirsdag. Arbejdet: Forskelligt. - Hjalp til med at vaske agurker og med at plukke lidt ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg. – Hjalp til med at køre hvede i stak samme sted (jeg tog fra).
Vejret: Kraftig nattedug. Op på dagen til dels skyfrit og varmt. Vind: SØ, ret svag.

•Det var for vådt at begynde til morgen, så derfor kom jeg til nævnte arbejde.

31/8 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at køre hvede i stak som i går. – Til morgen slog jeg lidt af med le ved hegnene og rev det ud fra.
Vejret: Om formiddagen upålideligt med tordenrummel, men der kom ikke noget her på egnen. Om eftermiddagen skyfrit og varmt. Vind: NØ, jævn.

•Også i dag var det for vådt til morgen, så jeg kom til nævnte arbejde. Det var et andet hæs vi satte i dag. - Om aftenen læste jeg blandt andet


September 1955

1/9 55, torsdag. Arbejde samme sted som i går. - Plukket agurker. – Hjalp til med at køre ærter i stak (dem jeg vendte den 29/8).
Vejret: Til morgen skyet, men ellers til dels skyfrit og varmt. Dog er det lumre vejr forbi, og det har været mere friskt og behageligt i dag. Hen mod aften skyet. Vind: Omkring V, jævn.

•Allerførst gjorde jeg rent ved nogle grise, og så plukkede jeg agurker til langt op på formiddagen. - Det var for vådt til at køre ærter, og vi fik kun ét læs kørt om formiddagen. Det ene om formiddagen og et andet om eftermiddagen læssede jeg, men ellers var jeg på hæsset til at tage fra. ¹Villy og ¹Arne og én til hjalp til med køringen. – Om aftenen læste jeg nogen tid.

2/9 55, fredag Arbejdet: (samme sted som i går). – Hjalp til med at rive ærter sammen (lagde dem ud hver gang riven blev lettet). – Lidt andet arbejde samme sted.
Vejret: Så godt som hele tiden overskyet (vekslende skydække) og køligt. Vind: Omkring V, blæst.

•Om formiddagen var vi to om at lægge ærterne ud, idet ¹Arne hjalp til. ¹Knud Verner kørte hesteriven. Det var om at være vakse, når hver hob skulle flyttes ud fra stykket, så hurtigt som riven kørte frem. Om eftermiddagen var jeg ene om det, men klarede det alligevel. Til at begynde med blev ærerne ellers slået af med slåmaskine, og skåret skulle da flyttes ud, men maskinen klippede for mange ærter, så det kunne ikke gå. - Det lidt andet arbejde der står var ikke så meget. Jeg rakte ét læs ærter af, der blev stillet i ¹Ellen Madsens lade i går aftes, og ellers var der ikke noget særligt andet. I dag fik jeg penge, 20 kr. om dagen, det vil sige 90 kr. – Om aftenen var jeg med ¹Gunhild og ¹Bent i biograf at se filmen ”Jagerpatrulje over Alaska”.

3/9 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Bundet kranse. – Forskelligt. – Malet på udbygningen (bagindgang og spisekammer), der lige er bygget til.
Vejret: Omtrent som i går, men et solstrejf ind imellem til tider. Vind: V eller SV, blæst.

•Kransene var til begravelse i Humble kirke. - Det forskellige arbejde var især at gå ¹far til hånde, fordi han havde meget travlt med at lave blomsterdekorationer og andet. – Om aftenen læste jeg blandt andet.

4/9 55, søndag. ³Formiddagspligt. Malet på udbygning som i går (blandt andet indgangsdøren), desuden kælderdøren, som også er sat i for nylig.
Vejret: Vekslende skydække. Lidt køligt. vind: NV, frisk.

•Om eftermiddagen gik tiden med ³spil på musikinstrument eller læsning, eller simpelthen ved at drive den af. .

5/9 55, mandag. Arbejdet: Ryddet op i ²butikken. – Lidt forskelligt. – Plukket tomater. – Hjalp til med at slynge honning (skrællede tavlerne).
Vejret: Smukt vejr den meste tid og delvis skyfrit. Vind: SV, jævn.

•Det forskellige var at køre lidt ærinder på cykel og rydde lidt op i kælderen, så der var klar til honningudslyngning. - Om aftenen malede jeg lidt på udbygningen.

6/9 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at slynge honning ud som i går. – Plukket tomater. – Malet lidt ved gavlen, hvor ¹drengene har værelse.
Vejret: Smukt og mest skyfrit. Vind: Jævn.

•Vi blev færdige med at slynge ud til middag, og der er en vældig masse honning. (6-700 pund) - Om aftenen var vi oppe ved ¹Alfred’s i anledning af ¹Allans og ¹Anitas fødselsdag.

7/9 55, onsdag. Arbejdet: Malet forskelligt ved den ny udbygning og ved gavlen som i går.
Vejret: Kraftig nattåge. Om dagen skyfrit og ret varmt. Vind: Jævn.

•Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

8/9 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Malet hvad der var tilbage at male som lister ved taget, ved hjørnerne og lignende.– Hjalp til med at plante lidt jordbær i ²Hallinggade-jorden.
Vejret: Om formiddagen nærmest letskyet og lummert. Hen på eftermiddagen trak der torden op, som kunne se ud til at ville blive slem, men det spredte sig og drev forbi. Der kom lidt regn. Vind: SV, jævn.

•Det var fra klokken knap tre, vi var oppe at plante jordbær. – Først harvede ¹far med ¹Helges traktor og harve, og imens samlede jeg sammen på kålaffald på stykket. (Det var dér hvor der har været blomkål). Da tordenen trak op, så det ud til, at den ville komme hen over, da der kom nogle grimme lyn og høje skrald, så ¹far sagde, at jeg hellere måtte cykle hjem. Det blev dog ikke til ret meget. En lille regn, der ikke forslog meget, kom der. ¹Far kørte hen i et oplagsskur ved ¹karetmageren med traktoren, så længe det regnede. Der var 200 jordbærplanter at plante. Jorden var så hård, at det næsten ikke var muligt at stikke hul. – Om aftenen læste jeg blandt andet.

9/9 55, fredag. Arbejdet: Sat kløvebrænde op i stak. - Ind imellem forskellige ærinder.
Vejret: Skyfrit eller letskyet og lummervarmt. Vind: SV, ret svag.

•Jeg blev knap færdig med stakken i dag, fordi jeg ofte blev forstyrret ved det. Og det sinkede også en del, at jeg hentede noget nede ved ¹Helge, der lå endnu, i trillebør. (Der var vel knap en halv snes børfulde). – Om aftenen var jeg i Rudkøbing på indkøb. Jeg købte en cottoncoat, en cardigan og en skjorte. Det var pengene jeg tjente i høsten jeg betalte det med. Jeg lejede ¹Ejvind’s knallert.

10/9 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Sat brændestakken færdig (se i går). Plukket tomater. – Hjalp til med at læsse forskellige sager af ¹Gunhilds på bil, som Gerts forældre var her med for at køre det og hende til Aabenraa. – Sat etikette på lidt honningdåser, skummet et lag af honningen på dåser. (Et lag voks der samlede sig øverst).
Vejret: Skyfrit eller letskyet og ret varmt. Vind: NV, jævn.

•Gerts forældre kom lidt før middag, og de kørte klokken halvto. (¹Gert var jo naturligvis ikke med). - Om eftermiddagen var ¹far, ¹mor og ¹bedstefar i Torpe ved ¹Rasmus og ¹Line til ¹Rasmus’s fødselsdag. Imens passede jeg ²butik og udførte nævnte arbejde med honning. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

11/9 55, søndag. Fridag.
Vejret: Om formiddagen ikke så skyet, men om eftermiddagen efterhånden mere skyet (vekslende skydække). Vind: NV, jævn, senere frisk.

•I dag var ¹far og ¹mor til afholdsmøde på Nyborg strand (kørte til morgen og kom hjem 1.30), så ¹drengene, ¹bedstefar og jeg var ene. ¹Mor havde stegt frikadeller til middagen, der så bare skulle varmes, og ¹Inge (¹Ejvind) lavede sovsen til os. Kartoflerne kogte jeg. I øvrigt var der nogle kunder at ekspedere om formiddagen – Om eftermiddagen skulle ¹Børge og ¹Viggo til fødselsdag hos en skolekammerat, så jeg skulle have dem passet til. ¹Gunnar kom ned at lege med Lone. Jeg var sammen med ¹Bent den meste tid. – Om aftenen lavede jeg ikke noget særligt.

12/9 55, mandag. Arbejdet: Skummet honning af som i lørdags. – I øvrigt forskelligt arbejde med honning. (Se bemærkningsdagbogen).
Vejret: Overskyet den meste tid og om eftermiddagen regn, mest lettere. Vind: SV, jævn.

•Jeg tømte nogle honningdåser af for honning, fordi den ikke ville blive stiv, og der skulle da røres noget gammel stiv honning i, der så kan gøre det hele stift. Og jeg rørte honning op, der var på dåser, og som havde fået nævnte arbejde med stiv honning, men det havde kun virket på det øverste, så det var tyndt underneden. ¹Far tappede honning på dåser om eftermiddagen. - Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

13/9 55, tirsdag. Arbejdet: Tappet honning på dåser. – Blandet en blanding mørtel til muring af et skift sten, hvor træet ophører på den lille udbygning, hvor der er gang og spisekammer. – Fyldt ler op inde i de to rum til en højde, så det er plant med køkkengulvet, når der bliver støbt cementgulv.
Vejret: Vekslende skydække. Lidt køligt. Vind: Jævn.

•Honningaftapningen foregik med en dertil beregnet spand, hvor det ved hjælp af en klap, der sidder for tuden, let kan lukkes og åbnes. Det er et fint honningår. Der er i alt, medregnet den første udslyngning, over 1100 (ellevehundrede) pund. – Klokken ca. 14 begyndte jeg det nævnte arbejde ved bagindgangen. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

14/9 55, onsdag. Arbejdet ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg: Skåret fra hegn i marken ude ved B’erne. På grund af regnvejr kom jeg derfra klokken knap halvfem. – Vejet æbler og blommer af til varetur i morgen.
Vejret: Vekslende skydække, hen på eftermiddagen regn, der til at begynde med ledsagedes af lidt torden. Vind: SØ, senere drejet mod S eller SV, blæst.

•¹Knud Verner ringede tirsdag aften og spurgte, om jeg kunne komme derover i dag. Vi sagde ja, og arbejdet gik ud på at studse hegn. Jeg var alene om det.

15/9 55, torsdag. Arbejdet ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Hjalp til med at køre et læs halm fra marken. – Skåret fra hegn som i går.
Vejret: Skyet, men dog lidt sol en gang imellem og ret pænt vejr. Vind: Jævn. SV.

•Det var ellers meningen, at jeg skulle hjælpe til med halmkøringen til det hele (et hæs) var kørt hjem, men så kom ¹Arne Nymand og hjalp til (han skulle have noget af det), så jeg kunne undværes og blev sendt ud at skære fra hegn. – Før jeg tog hjem til fyraften, hjalp jeg til med at læsse et læs halm af. – Om aftenen spillede jeg lidt.

16/9 55, fredag. Arbejdet: Sat etikette på honningdåser. – Gravet rende fra nedgangen ved kælderen og ned ad skråningen ved frugttræerne til afløbsrør fra kælder og køkkenvask.
Vejret: Om natten storm og regn. Vinden aftog lidt om dagen, men det var hele tiden ret kraftig blæst, og hele dagen igennem kom der tit væmmelige piskbyger. Koldt efterårsvejr. Vindretning: NV.

•Det var ellers meningen, at jeg skulle over til ¹Knud Verner igen i dag, men vejret var ikke til at være ude i, så jeg blev hjemme ved nævnte arbejde. Klokken halvelleve mente jeg, vejret var blevet lidt bedre, så jeg begyndte gravningen. Der kom dog dagen igennem mere regn, men jeg tog en regnfrakke på og fortsatte. Sidste halvdel af eftermiddagen hjalp ¹far til og fik begyndt at lægge rør, hvilket han gjorde hele aftenen til klokken ni ved elektrisk lys. - Jeg bestilte ikke noget særligt om aftenen.

17/9 55, lørdag. Arbejdet: Gravet rende som i går. - Kastet renden til, efter at rørene var lagt. – Læsset et læs sand af, som ¹far hentede på ¹Helges gummivogn.
Vejret: Noget skyet og en enkelt regnbyge, men dog nogenlunde pænt. Vind: V, jævn til frisk.

•Det var jo ellers ”ristingedag” i dag, men da ¹far om morgenen ville køre ³bilen ned heroppe fra, kom han kun et lille stykke, så knækkede der en aksel i fortøjet. Der kom en mekaniker, men det var ikke noget, som kunne laves her på stedet, så de skulle have ³bilen ud på værkstedet i Tryggelev. Det var så meningen at køre turen med den gamle ³bil, men den var der ikke strøm på, og heller ikke efter at der var kommet det, ville den gå. Så fik vi Falck til at hente bilerne og køre dem til Tryggelev, og der blev ikke kørt nogen varetur. – Om aftenen var jeg med ¹Bent i biograf. Vi så ”Christinia – hedebondens datter” – en glimrende tysk film.

18/9 55, søndag. Arbejdet: (³formiddagspligt): Hjalp til med at støbe cement hen foran indgangen til baggangen, samt gulvene i gang og spisekammer.
Vejret: Om formiddagen byger, om eftermiddagen bygefrit, men dog skyet. Vind: V, NV, blæst om formiddagen, om eftermiddagen knap så frisk.

•¹Alfred var her at hjælpe til med støbearbejdet. – Om eftermiddagen spillede jeg meget og fik tiden til at gå på forskellig måde.

19/9 55, mandag. Arbejdet ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Skåret fra hegn, først samme sted som den 15., og så på bakken vi ser lige for her fra ²Skoven sydside.
Vejret: Om formiddagen lidt skyet, men mest sol, om eftermiddagen mere skyet (vekslende). Det var ret varmt om formiddagen, men om eftermiddagen var det køligt. Vind: NV, frisk.

•Jeg var ved hegnsstudsningen hele tiden, så der er ikke noget særligt at bemærke. – Om aftenen lagde jeg blandt andet kabale.

20/9 55, tirsdag. Arbejdet ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg: Skåret fra hegn, hvor jeg gjorde i går. – Samlet kartofler op. – Skåret fra hegn i en mark et stykke nede mod bakken, hvor jeg først var.
Vejret: Efterhånden lidt hen på formiddagen skyfrit og fint. – Vind: V, jævn, (ret svag).

•Det var fra klokken halvti jeg samlede kartofler op. ¹Knud Verners kone hjalp til, og klokken 15 var vi færdige, hvorefter jeg lavede det arbejde, der står bemærket. Da det var fyraften, fik jeg løn for de fire dage, jeg har været der i denne omgang (den 14. og 15. samt i går og dag). Jeg fik 16 kr. pr. dag, altså 64 kr. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

21/9 55, onsdag. Arbejdet: Lavet kransebøjer. – Bundet kranse. Plukket lidt tomater.
Vejret: Meget tåget i morgentimerne. Da tågen lettede, blev det smukt. Vind: S, jævn.

•Hele formiddagen lavede jeg kransebøjler, og til klokken ca. 1 [eftermiddag] bandt jeg kranse. De er til begravelse i ³Bagenkop. – Om aftenen afskrev jeg nogle af mine digte og forberedte dem og brev til redaktør ¹Nørup, Helsingør, idet jeg i dag har fået brev derfra med svar på forespørgsel om ”³Følfod”.

22/9 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Gravet og jævnet til jordbærplantning ved ¹Sten Hansen, Kommunekontoret. – Taget jordbærplanter op. – Plantet jordbær på nævnte sted. – Kørt ler ned over skråningen ned mod landevejen lidt øst for skovvejen, så der bliver gang der, som støder op til bagindgangen.
Vejret: (Se i går). Da tågen lettede, smukt. Vind: S, jævn.

•Vi var bestilt til at plante jordbær ved ¹Sten, og klokken 9 tog jeg derop og gravede og jævnede jorden, der skulle tilplantes (det drejer sig kun om et lille stykke). Da jeg var færdig, tog jeg jordbærplanterne op (af dem ved drivhusene), og da jeg var færdig med det, var det middag. ¹Far hjalp også til med plantningen om eftermiddagen, og det varede ikke ret længe. – Om aftenen gjorde jeg det færdig, jeg arbejdede på i aftes, og sendte det af sted. - Ved ottetiden kom ¹Henry’s herop og fik kaffe. Det var noget ¹far lige fandt på de skulle.

23/9 55, fredag. Arbejdet: Hjalp til med at tærske ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg (taget kornet op).
Vejret: Lidt skyet, men hele tiden sol, men lidt køligt. Vind: S, frisk.

•Man var ikke klar til at tærske før ³frokost, så jeg skulle møde på det tidspunkt. Før den tid var der nogle byærinder at køre på cykel, og desuden lavede jeg et par store kransebøjler. – Som nævnt var jeg ”opbrækker” ved tærskningen, og det var egentlig en ret god plads. Det støvede ikke så meget, fordi det er i fri luft, altså hæs. (Det drejer sig om de hæs jeg hjalp til med at køre sammen den 30/8 og 31/8). - Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

24/9 55, lørdag. Arbejdet: Hjalp til med at tærske ved ¹Knud Verner, Hesselbjerg. Først hvede, siden ærter. Ved hveden tog jeg op som i går, ved ærterne bar jeg den løse, upressede halm væk.
Vejret: Lidt skyer, men sol hele tiden. Vind: S, frisk.

•Om formiddagen fik vi tærsket hveden færdig, og ærterne nåede vi så resten af dagen. Det var et væmmeligt støvearbejde, og især der hvor jeg stod, kom der megen støv. Der var ikke stillet presser til, da vi tærskede ærter, så halmen var løs, og sammen med en anden mand bar jeg den lidt til side og lagde den i en stort dynge. Da det blev fyraften, fik jeg min løn for de to dage, 25 kr. om dagen, altså 50 kr. - Om aftenen vaskede jeg hår blandt andet.

25/9 55, søndag. Fridag.
Vejret: Skyet. Om eftermiddagen overskyet og regn. Vind: Omkring V, jævn.

•Om formiddagen gik tiden med ³spil på musikinstrument og lignende. – Om eftermiddagen var hele familien til afholdskredsmøde i Lohals (Østre huse) og kom hjem klokken 17.30. - Om aftenen lavede jeg ikke noget særligt.

26/9 55, mandag. Arbejdet: Bundet nogle kranse. - Trillet mere jord ned hvor jeg gjorde den 22. - Om formiddagen var jeg med ¹far i Svendborg til øjenlæge.
Vejret: Lidt skiftende, men mest skyet, og det drev med byger. Vind: V, jævn.

•Grunden til at jeg skulle til øjenlæge var den, at jeg for nylig har knækket en brillestang, og da brillerne er for små, mente jeg det var bedre at få nogle ny, men det kan jeg kun få, når jeg har været til øjenlæge. (Det var ved Møller). ¹Far skulle p salgsforeningen, og der havde jeg rigelig tid til at tage med ud, så det var jeg. – Kransene var til begravelse i Tryggelev i morgen (den 2 .) – Om aftenen var ¹mor og ¹far til høstgilde ved ¹Thomsen. – Jeg skrev et brev til ¹Gunhild og lavede lidt sjov med ¹drengene.

27/9 55, tirsdag. Gravet kartofler op på jorden ved drivhusene. – Hjalp til med at lægge fliser ned over strækningen, hvor jeg kørte jord på i går.
Vejret: Skyet og til tider lidt byger. Vind: V, jævn.

•Det var omtrent hele formiddagen, jeg gravede kartofler op. - Fliserne vi lagde var dels de gamle stenborde, her var i ²Skoven, og dels fliser der lå i drivhuset.

28/9 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at tærske ved ¹Ellen Madsen, Hesselbjerg. (Båret halmen hen til ³sættemand).
Vejret: Ubetydeligt skyet og godt vejr. Vind: NV, jævn til frisk.

•Til at begynde med blev halmen sat op på noget andet, der lå i bjælkehøjde, og slidsken var sat op til en luge, så det kom lige dertil, og jeg rakte det så hen eller op til ³sættemanden. Senere blev det sat i et tomt gulv i laden, hvor kornet sad. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt.

29/9 55, torsdag Arbejdet: Hjalp til med at tærske som i går.
Vejret: Ubetydeligt skyet, og sol den meste tid. Vind: NØ, jævn til frisk.

•Jeg var igen i dag ved halmen. Dels blev den sat som sidst i går, og dels båret om til loftet over ²kostalden. Jeg var da på loftet og bar halmen op til ³sættemanden.

30/9 55, fredag. Arbejdet: Hjalp til med at tærske lidt som i går. - Forskelligt arbejde, specielt ryddet op bagved ²butikken, hvor der skal graves kælder ud. – Begyndt at grave lidt og trillet jorden op på trekanten foran huset.
Vejret: Mest skyet (vekslende skydække) og kun lidt sol. Vind: NV ?, jævn.

•Da klokken var halvti, var vi færdige med at tærske, og jeg tog hjem efter at have fået lønnen. Jeg fik 50 kr.


Oktober 1955

1/10 55, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Gravet og trillet væk som sidst i går. - Om eftermiddagen lånte vi ¹Helges gummivogn og traktor til at køre det op på.
Vejret: Omtrent som i går. Vind: N, jævn.

•Det var ikke meget, jeg kunne nå at trille op, for det var anstrengende arbejde. Det kunne ikke blive til noget, så vi fik fat i gummivognen om eftermiddagen – Om aftenen var vi alle nede ved ¹Helge’s at få kaffe. ¹Henry’s var der også. Der var ingen anledning.

2/10 55, søndag. ³Formiddagspligt: Kørt jord op som i går.
Vejret: Om formiddagen skyfrit og smukt; om eftermiddagen noget skyet, men ellers godt vejr. Vind: SV, jævn.

•Jeg spillede lidt om eftermiddagen og syslede med ³D [digtede, skrev vers og andet] og bestilte ellers ikke noget særligt, hvad jeg heller ikke gjorde om aftenen.

3/10 55, mandag. Arbejdet: Gravet kælder som i lørdags, men trillet jorden ned ad bakkeskråningen mod landevejen.
Vejret: Efterhånden delvis skyfrit og smukt. Vind: SV, ret svag.

•Om eftermiddagen huggede ¹far fra den store rod, der er bag ved ²butikken, så den nu er, så vi regner med, at den nu kan tages med traktor.

4/10 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at fjerne den store rod, der sad bag ²butikken. – Hjalp til med at grave kælder som i går.
Vejret: Mest overskyet (ikke tykt), men mildt. Om eftermiddagen fugtede det lidt en gang imellem. Vind: SV, ret svag. – NB: Det regnede lidt hen på aftenen, og der hørtes enkelte svage tordenbulder.

•Det gik ganske godt med at fjerne roden. Nok måtte vi skifte hjulspor med traktoren og træksted på roden nogle gange, men løs kom den så også. ¹Alfred kom tilfældigvis herned, da vi var ved at fjerne den, og han hjalp til. Roden blev slæbt op til ham. Han ville have den og splitte den til brænde. - Om aftenen lagde jeg kabale blandt andet

5/10 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave kælder som i går.
Vejret: Lidt sol en sjælden gang, men ellers mest skyet og lidt blæsende. Vind: SV.

•Jeg var ene om at grave den meste tid, fordi ¹far havde så meget andet at være optaget af. – Om aftenen lagde jeg blandt andet kabale.

6/10 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Gravet kælder. – Hjalp til med at støbe i et hjørne af kælderen.
Vejret: Først på formiddagen regn, senere klaret lidt op, men dog skyet. Vind: V eller NV, blæst, især om aftenen.

•¹Alfred var her at hjælpe til med at støbe (Det var om eftermiddagen). Allerførst var vi nede ved ²drivhus 2 at brække noget af grunden op til det drivhus, der før har været ved siden af mod vest. Det lånte vi ¹Helges traktor og vogn til at køre op på - og brugte så stenene og brokkerne til at fylde i. Gruset var lige ved hånden, da meget af det, der skal og er kommet op af kælderen, er grus. – Om aftenen var ¹Alfred’s heroppe at få en tår kaffe. - NB: Et stykke tid om formiddagen satte jeg etiketter på honningdåser, fordi det regnede.

7/10 55, fredag. Arbejdet: Gravet kælder. – Hjalp til med at støbe som i går.
Vejret: Skyet, om eftermiddagen overvejende overskyet og regnbyger. Vind: SSV, jævn.

•Det var om eftermiddagen vi støbte. Vi blev knap færdige med hjørnet.

8/10 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Gravet kælder. - Ind imellem lige efter kaffetid hjalp til med at støbe hjørnet færdig i fuld højde (se i går).
Vejret: Smukt solskinsvejr. Vind: NV, jævn.

•Det var om eftermiddagen vi støbte, og det var kun en lille smule, vi manglede, så hjørnet er støbt i fuld højde.

9/10 55, søndag. Fridag.
Vejret: Noget fugtigt og lidt tåget. Hen mod aften var det overskyet, men stille mildt vejr. Vind: SV?, ret svag.

•¹Far satte om formiddagen kakkelovn til skorsten både ved ¹bedstefar og i dagligstuen. Kakkelovnen til stuen fik vi i fredags. Det brændte godt i begge kakkelovne. - Jeg fik om formiddagen tiden til at gå med blandt andet ³spil på musikinstrument. – Om eftermiddagen fra kaffetid var ¹mor og ¹far ude ved Arnoldsen i Ormstrup at pynte træhus til sølvbryllup i morgen, mandag. De kom ikke hjem før klokken halvni, hvilket de ikke havde regnet med, så vi fik ikke aftensmad før halvni. ¹Mor og ¹far fik mad derude.

10/10 55, mandag. Arbejdet: Hjalp til med at grave kælder som sædvanlig.
Vejret: Skyfrit og smukt. Vind: S, ret svag.

•Min bestilling ved kældergravningen var at trille jorden væk (det vil sige ned ad skråningen foran mindestenen). – Om aftenen var jeg nede ved ¹Bent, som var ”ene” hjemme. Erna og Lindskov var der, men det var ¹Henrik der ville have mig derned for at spille på ¹Bents harmonika. Jeg gik hjem klokken 22.30.

11/10 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave kælder.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. – Mildt. Vind: S ?, ret svag.

•Ingen bemærkninger.

12/10 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at grave kælder færdig, og hjalp til med at støbe.
Vejret: Stille, mildt, til tider tåget og i øvrigt mest overskyet. Vind: SV, svag.

•Det var ikke meget, vi manglede at grave, og da vi var færdige, var der en hel del arbejde med at stille an til støbningen, så den først kom til at foregå om eftermiddagen - Om aftenen var jeg til underholdning i ³musikforeningen. Der var sang af koret. ¹Knud Clemmensen og ¹Ruthner spillede tre Mozart-numre på violin og klaver, og til sidst blev der opført et lille 1 akts sangspil. Sluttelig var der dans. Orkestret spillede ikke, så jeg havde altså ikke noget at gøre.

13/10 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Slået (gravet) grund op af det drivhus der har ligget vest for ²drivhus 2 til brug ved støbningen i kælderen. – Hjalp til med at støbe.
Vejret: Overskyet og ret midt. Vind: SV, jævn.

•Foruden at slå grund op samlede jeg en del brædder sammen til støbebrug og blandede en blanding, så vi om eftermiddagen var klar til at støbe.

14/10 55, fredag. Arbejdet: Støbt kældervæg.
Vejret: Overskyet og om formiddagen en lille smule fugtigt. Vind: SV, jævn til frisk.

•¹Far var i Svendborg, så jeg var ene om at støbe, også det meste af eftermiddagen, da ¹far havde så meget andet i ²butikken at passe.

15/10 55, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Slået grund op som den 13. og trillet det herop. Hjalp til med at støbe som sædvanlig.
Vejret: Overskyet og om formiddagen enkelte byger. Koldt og blæsende. vind: NV, blæst til stiv blæst.

•Det var ikke før om eftermiddagen, vi støbte. ¹Far og ¹Børge var på Ristinge-tur. Da de var knap færdige, knækkede der en aksel i fortøjet på ³bilen, så de ikke kunne komme længere. Falck slæbte ³bilen på værksted i Tryggelev.

16/10 55, søndag. ³Formiddagspligt. Slået grund op og trillet op som i går. - Hjalp til med at støbe som sædvanlig.
Vejret: Den meste tid sol, men om eftermiddagen enkelte byger. Meget koldt (om aftenen + 5 gr.) Vind: NV, om natten storm, om dagen efterhånden aftagende vind til om aftenen, da det igen friskede noget op.

•Eftermiddagen gik med ³spil på musikinstrument og forskelligt andet.

17/10 55, mandag. Arbejdet: Hjalp til med at støbe som sædvanlig.
Vejret: Overskyet (vekslende) og byger af og til. Koldt. Vind: SV, frisk (blæst).

•Om aftenen var ¹Gert her. Det er længe siden han sidst har været her, da han har ligget en måned i Kongelunden ved København (som marinesoldat).

18/10 55, tirsdag. Arbejdet: Hjalp til med at støbe som sædvanlig (Vi blev i dag færdige med at støbe væggene).
Vejret: Mest overskyet og noget koldt. Vind:: NV, blæst.

•Da vi var færdige med at støbe klokken godt halvfem var jeg i Tryggelev med en blomst.

19/10 55, onsdag. Arbejdet: Pillet glas af ²drivhus 1.
Vejret: Om formiddagen skyfrit og smukt. Om eftermiddagen efterhånden mere overskyet og koldere. Nattefrost (for første gang i dette efterår). Vind: NØ, om eftermiddagen efterhånden opfriskende, så det om aftenen blæste.

•Om formiddagen var ¹far ikke med til at pille glas ned, og jeg havde én af ¹drengene til at tage fra, når jeg tog af. Om eftermiddagen tog ¹Børge fra ved ¹far, og ¹Gunnar tog fra ved mig. – Om aftenen var ¹far og ¹mor ude ved Arnoldsens i Ormstrup, fordi de havde vist opmærksomhed til sølvbryllup. – Jeg fik en del af aftenen til at gå med læsning.

20/10 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. Brækket drivhus ned. (Det vi tog glas af i går). Det var sprosserne der blev taget ned.
Vejret: Skyet, men sol temmelig megen tid og ret mildt. Vind: Frisk, senere blæst.

•¹Far hjalp slet ikke til med at brække ned, fordi han ikke havde tid. ¹Niels Erik hjalp mig den meste tid, så vi nåede et godt stykke. Alle tagsprosserne, rygningen og forgavlen fik vi fjernet.

21/10 55, fredag. Arbejdet: Taget glas af ²drivhus 2.
Vejret: Skyet (overskyet) og til tider lidt fugtigt. Temmelig mildt. Vind: Jævn.

•Før jeg tog glas af, tog jeg lige gavlsprosserne ned i den nederste gavl i ²drivhus 1. ¹Gunnar tog imod glassene og gjorde stor nytte ved det. ¹Far hjalp ikke til.

22/10 55, lørdag. Arbejdet: Taget glas af som i går.
Vejret: Til morgen tåget, efterhånden op ad formiddagen klaret op, så solen lige tittede igennem, men senere overskyet. Ret mildt. Vind: NØ, jævn.

•Det var igen i dag ¹Gunnar der tog imod glas, og vi blev færdige med taget. Og det meste af siderne har ¹drengene efterhånden taget af. – Det kan bemærkes, at jeg i aften havde et stykke (et digt) i Langelands Folkeblad, som jeg har sendt op og bedt om at få trykt. Det var det jeg skrev i september sidste år, som hedder ”Mindenoder”.

23/10 55, søndag. Fridag.
Vejret: Overskyet og om formiddagen fugtigt, om eftermiddagen regn. (Jævnt langsomt faldende regn). Vind: N, jævn.

•Dagen gik med ³spil på musikinstrument, læsning og forskelligt andet. Jeg har i dag sendt indmeldeskort til kursuset ved ³Nordisk Presse og Litteraturbureau, Helsingør.

24/10 55, mandag. Arbejdet: Forskelligt med nedbrydning af ²drivhus 2. - Slået gavlen mod nord, der består af mursten, om. Pillet resten af glas af (der var lidt tilbage i siderne). – Pillet tagsprosser ned.
Vejret: Overskyet om formiddagen og fugtigt. Om eftermiddagen klaret op til solskin et stykke tid, men dog køligt. Vind: NV, jævn.

•Jeg var i dag helt ene om nedbrydningen. Først slog jeg muren ned, så pillede jeg de sidste glas ud og fik så pillet de fleste sprosser af. – I dag har der været auktion i Lindelse, hvortil var ført det vi havde, som skulle sælges (blandt andet den gamle ³bil, orgelet og så en del andet). Det blev kørt hen i går (søndag). Da hjalp ¹Alfred til med det, og det blev kørt hen på traktor og gummivogn. ¹Far var henne at overvære auktionen. Alt vort blev solgt, men til små priser. ³Bilen kom til at koste 470 kr. Det andet ved jeg ikke pris på.

25/10 55, tirsdag Arbejdet. Renset mursten af (de der sad i gavlen, jeg slog ned i går). - Været mureroppasser ved muring af skillerum i arbejdskælderen. (¹Far murede).
Vejret: Skyet, om eftermiddagen overskyet, men til dels nedbørsfrit. Vind: NVV, jævn. (lidt blæst). Om aftenen og natten til onsdag temmelig kraftig blæst.

•Det var til frokosttid, jeg rensede sten af. Derefter gjorde jeg det efterhånden som vi skulle bruge dem, og kørte dem op på trillebør.

26/10 55, onsdag. Arbejdet: Været mureroppasser som i går. Ind imellem fik jeg tid til at planere kælderjorden, vi kørte ud over skråningen ned mod vejen.
Vejret: Skiftende med lidt sol og skyet, og til tider byger med lidt hagl. Temmelig koldt. Vind: NV, blæst.

•Der var megen tid, ¹far ikke kunne være ved muringen, fordi der var sølvbryllup ved ¹Thorvald Larsen (Goffer), hvortil der var mange blomster. Vi fik skillerummet muret færdigt, og skorstenen, der skal være, blev muret i højde med murene. – Om aftenen studerede jeg instruktionsbreve til det kursus, jeg lige har meldt mig til (se den 23.). Instruktionsbrevene fik jeg i dag og har betalt kursushonoraret 125 kr.

27/10 55, torsdag. Arbejdet: Skruet de jernoverlæggere af, der ligger over støtterørene til at holde drivhuset i ²drivhus 1.- Gravet nogle af rørene op. – Hjalp til med at lægge nævnte jernoverlæggere hen over kælderen for at holde på cementloftet, der skal støbes.
Vejret: Sol megen tid, men dog skyet. Fra hen på eftermiddagen byget vejr med hagl. Vind: NV, jævn til frisk.

•Jernstiverne blev lagt således: på den lange led blev lagt to stivere med passende afstand og med støtterør under. På tværs af disse blev så lagt flere andre stivere. – Om aftenen studerede jeg kursus som i går aftes.

28/10 55, fredag Arbejdet: Lagt de støbebrædder (længste), vi brugte til støbning af kældersider, til rette oven på jernstængerne, vi lagde i går. – Brækket lidt mere af drivhus ned (sprosser) som den 24. – Bundet kranse.
Vejret: Byget med sol imellem bygerne. Det var koldt, men når solen skinnede, blev det en gang imellem pænt vejr. Vind: NV, jævn til frisk.

•Kransene jeg bandt var til begravelse i ³Bagenkop. – Om aftenen studerede jeg kursus.

29/10 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Slået noget af cementmuren ned, der er hen langs med ¹Helges længe og vest for ²drivhus 1. – Hjalp til med at lægge brædder an som i går.
Vejret: Omtrent som i går, dog mindre byget. – Koldt. Vind: NV, jævn, senere blæst.

•Det var om formiddagen jeg slog cement ned. – Vi blev færdige med at lægge brædderne over kælderen, så vi kan begynde at støbe. - Om aftenen studerede jeg kursus.

30/10 55, søndag. ³Formiddagspligt: Hjalp til med at køre glas fra drivhus herop.
Vejret: Koldt og bygetrækning uden der dog kom nogen videre. Vind: NV, blæst.

•Det var et sent arbejde at få glasset sorteret og stillet i orden på vognen, så vi fik kun kørt ét læs. Det var meningen, vi skulle køre noget nedslået grundmur herop også. Det gjorde ¹far så om eftermiddagen – Det var ¹Helges køretøj vi brugte. - Om eftermiddagen arbejdede jeg lidt på kursus og spillede lidt. - Om aftenen arbejdede jeg også på kursus, foruden at jeg skrev et brev til ¹Gunhild. - Natten til i dag blev ¹bedstefar syg, og vi havde doktor om natten. Det var optræk til lungebetændelse (vistnok slim på lungerne). I dag har han haft det helt godt.

31/10 55, mandag. Arbejdet: Hjalp til med at støbe loft over arbejdskælderen.
Vejret: Klart, skyfrit med frostagtig luft. Vind: N, svag.

•Den færdige opblødte blanding blev lagt oven på de brædder, vi lagde an blandt andet den 29. Først skulle de brokker, ¹far (som nævnt ovenfor) kørte op i går, slås mere i stykker, så de kun var som små sten, hvorefter vi kunne blande. Der var derfor temmelig meget tilpasningsarbejde, så vi i dag kun nåede det halve loft. – Om aftenen var jeg først på bibliotek for at samle nogle oplysninger til kursuset. Jeg fik ikke noget ud af det, men tog så et par bøger med hjem, for ikke at det skulle se mærkeligt ud. Elles fik jeg ikke bestilt noget særligt om aftenen.


November 1955

1/11 55, tirsdag Arbejdet: Hjalp til med at støbe kælderloft som i går.
Vejret: Ret slem nattefrost. –Til morgen delvis skyfrit, senere mere skyet. Temperatur: + 2 ? + 3 gr. Vind: SV, nærmest blæst.

•Vi blev til dels færdige med at støbe i dag, der mangler kun pudslag. – Om aftenen var ¹far og ¹mor nede ved ¹Henry’s til Johannes fødselsdag. Jeg var ikke direkte indbudt, men ¹Johanne sagde, jeg kunne som jeg ville. Jeg blev hjemme og arbejdede på ³Nørups kursus til klokken blev 23.15.

2/11 55, onsdag. Arbejdet: Hjalp til med at mure et lille stykke op i de to sider på kælderloftet til at lægge drivhussprosserne på. - Hjalp til med at sætte drivhus op over kælderen.
Vejret: Slem nattefrost. – Klart og mest skyfrit, men koldt. Temperatur: 0 + 3 + 3 gr. Vind: S, jævn.

•Det var kun tre skifter sten i højden, der blev muret. Efter at rygningen var sat op og stivet af, kunne vi så begynde at slå sprosser på rygningen og sætte dem mod den murede kant. Det var dog kun lige et par stykker, vi fik sat op i dag. Mens ¹far passede sprosser til og satte op, trak jeg de gamle søm ud, der sad forskellige steder på sprosserne.

3/11 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Savet sprosser til, så de passede ved det ny drivhus over kælderen. – Gravet lidt jord væk i den side der er over mod mindestenen. – Hjalp til med at sætte sprosser op. – Renset sprosserne af.
Vejret: Nattefrost, dog ikke så slemt som de foregående nætter. – Om dagen overskyet, men nedbørsfrit. Temperatur: + 2 + 3 + 3 gr. Vind: S, jævn.

•Jorden jeg gravede af var højere end kælderloftet. På et smalt stykke skulle der derfor graves væk i linje med gulvet (loftet). – Om aftenen arbejdede jeg på kursus. Det var barndomserindringerne.

4/11 55, fredag. Arbejdet: Renset sprosser af som i går. – Sat glas i, (både kittet, sat glasset i og slået søm for).
Vejret: Fortrinsvis tåget og surkoldt. Temperatur: + 5 + ? + 6 gr. Vind: SØ, jævn.

•¹Far var fra klokken halvti i Rudkøbing at bytte ³bil. Den vi havde var for lille. Den ny ³bil er også en IFA, men har en helt anden facon og er meget større. Papirerne og andet der skulle ordnes tog så lang tid, at ¹far ikke kom hjem før langt hen på eftermiddagen – Om aftenen var jeg cyklende til Rudkøbing. Jeg var blandt andet oppe med ¹Gunhilds harmonika for at sælge den til Løgager, og så var jeg inde i Brandts boghandel at købe en ordbog. - På hjemvejen var jeg en visit inde ved ¹Richard Thorlev, som bor i Henninge. At jeg er kommet i forbindelse med ham, skyldes det kursus jeg arbejder på. ¹Richard Thorlev har før været deltager i det kursus, og da jeg for nylig hørte fra ¹Nørup, skrev ¹Nørup, at jeg kunne tage ind og besøge ¹Richard Thorlev og hilse. Da jeg nu havde et ærinde til Rudkøbing, benyttede jeg mig af den lejlighed der.var. Jeg har overhovedet ikke kendt noget til ¹Richard Thorlev før, men bekendtskabet glædede mig meget. Jeg fandt ud af, at den interesse jeg har for at skrive, har jeg tilfælles med ham. Vi fik en lille hyggelig samtale, og jeg så nogle af hans arbejder, og han så nogle af mine

5/11 55, lørdag. Arbejdet: Sat glas i som i går. Om eftermiddagen kittede jeg kun, og ¹far satte glassene i.
Vejret: Mildt, overskyet og om eftermiddagen fugtigt (Nærmest tåge og lettere regn). Temperatur: + 7 + 9 + 9 gr. Vind: SV, ret svag.

•Om aftenen arbejdede jeg på kursus.

6/11 55, søndag. Fridag.
Vejret: Fugtigt, til dels tåget eller støvregn. Mildt. Temperatur: + 8 + 9 + 8. Vind: SV, jævn.

•Dagen gik mest med ³spil på musikinstrument eller med studie af kursus. Fra klokken 15 til aften var jeg sammen med ¹Bent. Vi gik en tur op igennem byen. Om aftenen arbejdede jeg med kursus.

7/11 55, mandag. Arbejdet: Kittet drivhussprosser som i lørdags. Også sat lidt glas i.
Vejret: Overskyet og lidt tykt i vejret, men ellers nedbørsfrit. Mere køligt end i går. Temperatur: + 7 + 7 + 7 gr. Vind: SSØ, jævn..

•Om aftenen arbejdede jeg på kursus.

8/11 55, tirsdag. Arbejdet: Sat glas i drivhusgavlen. - Passet ¹far op med sten og kalk. ¹Far murede skorsten. - Ryddet op i drivhuset (de rester af glas eller sprosser der efterhånden er kommet). -Sat kit i nogle få steder der endnu manglede.
Vejret: Mildt og overskyet, og noget tåget. Temperatur: + 8 + ? + 7 gr. Vind: S, jævn.

•Skorstenen blev færdig i dag. – Om aftenen bestilte jeg ikke noget særligt. - Jeg havde lidt ørepine, så jeg ikke var oplagt til noget. Om natten, natten til onsdag, blev det værre, og det flød slemt af det, så jeg fik næsten ikke sovet den nat. Om morgenen var det bedre og forsvandt efterhånden.

9/11 55, onsdag. Arbejdet: Lagt sidste hånd på glasisætningen på drivhuset. – Ryddet op i kælderen derunder, hvad der var af støtter under loftet (fra støbningen: bræddestumper, sten og andet). - ¹Far savede hul i butikssiden til ned- og opgang til kælder og drivhus.
Vejret: Mildt overskyet. Temperatur: + 1 + 9 + 8 gr. Vind: Ø, jævn.

•Nu er det endelig ved at ligne noget med det ny arbejdsrum. Drivhuset derover er færdigt, og i kælderen mangler kun gulvstøbning, vinduer og så den forskellige indretning. ¹Far fik begyndt at lave trappe til to steder (drivhus og kælder). – Om aftenen var ¹Alfred’s hernede at få en tår kaffe. Der var ingen anledning.

10/11 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til fars Humble-tur. – Gravet georginknolde op. - Hjalp til med at sætte kældervinduer i kælderen under ²butikken.
Vejret: Mildt og sol temmelig megen tid. Vind: SV, jævn. Temperatur: + 6 + 8 + 8 gr.

•Georginknoldene tog jeg kun op. Vi fik ikke taget dem ind i dag. – Om aftenen skrev jeg barndomserindringer til kursuset jeg arbejder på.

11/11 55, fredag. Arbejdet: Sat kældervindue i i hullet ud mod vest. – Lidt forskelligt. – Bundet kranse.
Vejret: Mildt og smukt solskinsvejr. Temperatur: + 7 + ? + 7 gr. Vind: SV, jævn.

•Det forskellige arbejde var at binde et par kransebøjler og at køre nogle blomster ud til sølvbryllup i Piledyb på cykel. - Kransen jeg bandt var til begravelse i ³Bagenkop. Desuden bandt jeg en moskrans, der var bestilt andetsteds. – Om aftenen skrev jeg barndomserindringer.

12/11 55, lørdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Ryddet op omkring ²butikken (så godt som hele dagen).
Vejret: Ret mildt, men tung tåget luft. Temperatur: + 5 + 6 + 5 gr Vind: SV, jævn..

•Det jeg ryddede op var mest over for døren til ²butikken på den anden side af gangen. Der var en værre redelighed af brænde, ris, kasser, grønsagsrester, sten og meget andet. Det var et stort arbejde, så det tog det meste af dagen. - ¹Far fik om eftermiddagen sat kakkelovn op i kælderen (²arbejdsrummet), og vi tændte ilden. Det brændte godt. – Om aftenen skrev jeg barndomserindringer og blev færdig med kladden - til dels. Mangler dog tilføjelser og rettelser.

13/11 55, søndag. ³Formiddagspligt: Samlet georginknoldene, jeg gravede op den 10., sammen i en dynge og dækket den med blade. – Hjalp til med at rydde op i ²butikken.
Vejret: Ikke så meget skyet, men ret klart vejr. Temperatur: + 6 + 6 + 5 gr. Vind: N, jævn.

•Fra lidt før middag var ¹Larsen ”Hurup” og frue her. ¹Larsen skulle tale til afholdsmøde i forsamlingshuset og skulle så være hos os indtil den tid. Jeg var her i stuen den meste tid og snakkede med. Særlig fruen fik jeg en samtale med. Hun var interesseret i mine vers og fik dem at se. – Om aftenen var vi alle undtagen ¹bedstefar, som ikke var så godt ved det, til møde i afholdsforeningen. Der var generalforsamling, redaktør ¹Larsen holdt foredrag om sine rejser, og lærer ¹Gotfredsen viste film.

14/11 55, mandag. Arbejdet: Gravet lidt gladiolusløg op (samme sted som hvor georginerne var). – Hjalp til med at grave gulerødder og rødbeder op på ²torv-jorden.
Vejret: Klart og skyfrit. Midt på dagen varmede solen meget. Temperatur: + 2 + 5 + 2 gr. – Nattefrost. Vind: N, ret svag.

•¹Larsen’s tog af sted til morgen efter at have overnattet her hos os. – Gulerødderne tog vi op på den måde, at ¹far skar toppen af med et skuffejern, før de var gravet op, og jeg gravede dem op, hvorefter de så skulle samles sammen. Det var ikke så mange rødbeder vi fik taget op i dag. – Om aftenen rettede jeg kladde til ”Barndomserindringer”. Og begyndte lidt at skrive manuskriptet.

15/11 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet lidt moskranse. – Lavet adventskransebøjler.
Vejret: Delvis skyfrit den meste dag, men hen på eftermiddagen mere skyet, men dog kun lidt. Temperatur: 0 + 5 + 5 gr. Nattefrost (endnu ved middag var rimen ikke tøet af alle steder). Vind: N, NV, jævn.

•Det var til ³frokost jeg bandt moskranse, og adventskransebøjler lavede jeg så resten af dagen. - ¹Far lavede lidt forskelligt ved ned- og opgang til kælder og drivhus med brædder. – ¹Børge pillede mos, og da ¹Gunnar kom fra skole, ryddede de op. – Om aftenen skrev jeg manuskript til barndomserindringer og føjede rettelser til kladden.

16/11 55, onsdag. Arbejdet: Lavet nogle få adventskransebøjler. – Gravet rende fra hegnet ved ¹Annas have til ²arbejdsrummet, som var beregnet til indlægning af vandværksvand.
Vejret: Til dels skyfrit. Temperatur: + 3 + 6 + 2 gr. Vind: N, jævn.

•Det var til ³frokost jeg bandt moskranse og adventskransebøjler. - Resten af dagen gravede jeg som nævnt rende. ¹Far hjalp lidt til om eftermiddagen - Om aftenen skrev jeg som i aftes.

17/11 55, torsdag. Arbejdet: Gravet rende som i går. - Ind imellem lidt forskelligt.
Vejret: Klart og nærmest skyfrit. Temperatur: 0 + 3 + 1 gr. Nattefrost. Vind: N, ret svag.

•Det forskellige var at køre lidt ærinder på cykel, samt andet pusleri. - Den sidste time før fyraften bandt jeg adventskransebøjler. - Om aftenen skrev jeg manuskript som i går aftes. - Alle ¹drengene var i dag til læge, beordret af skolelægen. ¹Viggo fejlede noget med øjnene og skal til øjenlæge. ¹Gunnar var rundrygget og skal til noget behandling på Svendborg sygehus, og ¹Børge havde knopper, som vi ellers har troet var frugtknopper. Lægen havde imidlertid mistanke om, at det var fnat, og da det er smitsomt, gjaldt det om at få det nedkæmpet. Det skulle ske på den måde, at vi alle sammen her i huset skulle smøres ind i en salve over hele kroppen. Det skulle ske ved sengetid, og vi skulle tage noget gammelt tøj på og have strømper og handsker på. Næste morgen skulle salven vaskes af. [Ingen andre end ¹Børge fik knopper, og det er langt fra sikkert, at det var fnat].

18/11 55, fredag. Arbejdet: Bundet adventskranse.
Vejret: Gennemgående overskyet og lidt surt. Temperatur + 3 + 4 + 6 gr. Vind: V, lidt blæst.

•Jeg bandt adventskranse hele dagen. ¹Far pyntede en del. – Om aftenen blev jeg færdig med det første eksemplar af barndomserindringer, men jeg skal have skrevet ét til .

19/11 55, lørdag. Arbejdet: Bundet adventskranse. – Hjalp til med at flytte forskelligt nede fra hvor ²drivhus 1 lå, blandt andet glas, gamle brædder og lignende.
Vejret: Om formiddagen lidt tåget og til dels fugtigt, om eftermiddagen klaret noget op, men dog skyet. Temperatur: + 3 + 4 + 4 gr. Vind: NV, jævn.

20/11 55, søndag. Fridag.
Vejret: Om natten blæst og lidt regn, om dagen gennemgående klart og pænt vejr. Temperatur: + 7 + 8 + 5 gr. Vind: N, jævn.

•Dagen gik med lidt forskelligt. Om formiddagen skrev jeg som i aftes, spillede eller syslede med andet. - Om eftermiddagen var ¹Bent her et stykke tid før kaffetid, og et stykke tid efter kaffetid var jeg dernede. – Om aftenen skrev jeg det andet eksemplar af barndomserindringer. - ¹Mor og ¹far var nede at passe ¹Ejvinds børn, så jeg var ene, da ¹bedstefar var gået i seng. Jeg blev oppe til de kom klokken 24, fordi jeg ikke kunne finde mine natdyner.

21/11 55, mandag. Arbejdet: Bundet lidt adventskranse. – Hjalp til med at grave rende til indlægning af vand i ¹Annas have. Det var ¹Villy jeg hjalp.
Vejret: Om formiddagen og lidt af eftermiddagen delvis skyfrit og klart, men hen på eftermiddagen efterhånden tiltagende skydække. Temperatur: 0 + 5 + 5 gr. Nattefrost, der fortsatte et stykke op ad formiddagen Vind: N, NV, ret svag til jævn.

•Det skal bemærkes, at vi er blevet enige med ¹Anna om at slå os sammen om indlægning af vand begge steder (for vort vedkommende ind til ²butikken), og vi skulle så hjælpes ad med at grave renden. Som nævnt gravede vi vor den 16. og 17., men da der er mere at grave ved ¹Anna, mente ¹far, at vi skulle hjælpe til, så det blev min opgave. Renden går fra ²butikken hen forbi ¹Annas husside (bagsiden), går om hjørnet og hen til vejen, hvor der skal slås igennem, idet hovedledningen er på den modsatte side. - Om aftenen var jeg i aftenskole i Humble skole. Det var til engelskkursus for begyndere.

22/11 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet lidt adventskranse. – Hjalp til med at grave som i går. – Lagt tulipanløg i kasser og direkte på jorden ved bierne.
Vejret: Fortrinsvis overskyet, hen mod aften noget opklarende. Temperatur: + 5 + 5 + 6 gr. Vind: NV, jævn der hen på eftermiddagen blev til blæst.

•Vi blev færdige med at grave renden, bortset fra at grave ned ved vejen. Til det venter vi hver dag svar på ansøgning om tilladelse. – Løgene vi lagde skulle have været lagt for længe siden, men er ikke blevet gjort. De løg vi lagde i kasser blev stillet i rummet bag ²arbejdsrummet oven på hinanden med et stykke træ imellem, og dem vi lagde på ²bi-jorden blev som nævnt lagt lige i jorden - lige oveni med lidt jord over. – Om aftenen arbejdede jeg blandt andet lidt på kursus. Jeg beregnede, hvor meget manuskriptet vil fylde, hvis det skulle optages i ”Det Bedste”, som én af opgaverne lyder. Desuden læste jeg lidt på engelskkursuset.

23/11 55, onsdag. Bundet adventskranse og moskranse.
Vejret: Om natten byger og blæst. Om dagen skyet, dog ikke helt overskyet, men nedbørsfrit. Koldt på grund af blæst. Temperatur: + 6 + 6 + 4. Vind: NV, kraftig blæst, næsten storm.

•Af adventskranse bandt jeg blandt andet to store til Humble og Ristinge kirker. ¹Far var i ³Bagenkop med lidt, både adventskranse og moskranse. - Om aftenen arbejdede jeg lidt på kursus.

24/11 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Bundet adventskranse. – Bundet moskranse.
Vejret: Om formiddagen skyet, men dog sol megen tid. Om eftermiddagen efterhånden mere skyet og slud, sne og haglbyger. Koldt, især om eftermiddagen Temperatur: + 2 + 4 + 0 gr. Vind: NØ, kraftig blæst til storm.

•Det var vinter i dag om eftermiddagen. Hagl og sne afløste hinanden, og temperaturen var ikke så høj, at sneen kunne smelte med det samme. Der kom så meget, at børn rundt omkring fik slæderne frem. – Om aftenen fik vi fra Rudkøbing en brugt radio til leje, som skal stå i ²arbejdsrummet. ¹Henry’s, som om eftermiddagen var i Rudkøbing, havde den med hjem. – Om aftenen læste jeg i Jammersminde af Leonora Christine. Jeg har begyndt på den for et stykke tid siden.

25/11 55, fredag. Arbejdet: Lavet halmhjerter og -puder beregnet til mos eller granpyntning. – Bundet adventskranse (også bøjlen).
Vejret: Noget skyet, men ellers klart og sol den meste tid. Så godt som frost hele dagen. Temperatur: ÷ 1 0 + ½ gr.

•¹Far var om eftermiddagen ude at sælge adventskranse på Ormstrup og fik solgt godt. – Om aftenen læste jeg som i går aftes i Jammersminde.

26/11 55, lørdag. Arbejdet: Hjalp ¹Villy [hos Anna] med at grave ned i vejrabatten i begge sider, hvor vandrørene skal lægges. – Bundet adventskranse som i går.
Vejret: Overskyet, men nedbørsfrit. Temperatur: + 5 + 6 + 7 gr. Vind: SV, mod aften blæst temmelig kraftigt op, men ellers kun lidt blæst.

•I siden ind mod ¹Anna gravede vi i forlængelse med den allerede gravede rende helt ud til vejen og gravede så et hul ned på den modsatte side af vejen, hvor hovedledningen ligger. Smeden fra Tryggelev kom og hamrede rør tværs under vejen, hvad jeg dog ikke havde noget med at gøre. Mere blev der ikke lavet i dag. – Der har været gang i adventskransene nu, så jeg havde travlt med at binde. – Om aftenen læste jeg Jammersminde færdigt. - Hen ved nitiden var ¹Helga og ¹Helge oppe at få en tår kaffe. ¹Helge var gået hen ved ¹far i ²arbejdsrummet, og ¹far bød da på kaffe.

27/11 55, søndag. ³Formiddagspligt. Lavet halmkors (til mos- eller granbelægning).
Vejret: Fortrinsvis overskyet, kun lige over middag klaret op, men senere på ny overskyet. Der kom en enkelt byge om eftermiddagen Temperatur: + 7 + 8 + 7 gr. Vind: SV, blæst.

•Vi har nu lavet så mange adventskranse, at vi har nok. De der skulle bringes ud kørte ¹far ud i ³bilen. Der var blandt andet den (de to sidste år) sædvanlige adventskrans til kirken. - Om eftermiddagen spillede jeg blandt andet eller hyggede mig som jeg bedst kunne. – Om aftenen studerede jeg kursus og øvede mig lidt.

28/11 55, mandag. Arbejdet: Lavet lidt halmkors som i går. – Gravet have ved ¹Sten Hansen, Kommunekontoret.
Vejret: Skyet, lidt sol en gang imellem, men mest overskyet. Temperatur: + 6 + 7 + 6 gr. Vind: SV, jævn.

•Det var fra klokken halvni, jeg gravede ved ¹Sten. Hele deres have undtagen græsplænen skulle graves. Det vil sige, at det særlig var mellem forskellige frugtbuske. Hvad arbejdet kostede gav ¹far mig lov til at beholde. Jeg fik 18 kr. – I dag er her blevet lagt vand ind både ved ¹Anna og os. Det var Larsen, Maskinfabrikken der lavede det. Om aftenen var jeg på bibliotek og i aftenskole (engelsk).

29/11 55, tirsdag. Arbejdet: Lavet nogle kransebøjler. – Ryddet op i ²arbejdsrummet. – Bundet begravelseskranse.
Vejret: Overskyet og fugtigt; let regn. Temperatur: + 2 + 3 + 4 gr.. Vind: S, jævn til frisk.

•Jeg lavede 7 bøjler. Og havde så et større arbejde med at rydde op. Der har nemlig ikke været ryddet ud længe. - Kransene var til begravelse i Ristinge. Der var en 11 – 12 stykker. – Om aftenen hjalp jeg ¹mor lidt med at bage brune kager- Ellers arbejdede jeg på kursus.

30/11 55, onsdag. Arbejdet: Bundet lidt flere begravelseskranse (se i går). – Bundet kors og et enkelt hjerte med mos og lidt blandet med gran. Sat tråd i kogler.
Vejret: Mest overskyet og dis. Temperatur: + 2 + 4 + 3 gr. Vind: S, jævn.

•Om aftenen arbejdede jeg lidt på kursus som i aftes. Det drejede sig om karakteristik af Leonora Christine i det 2. instruktionsbrev. Jeg havde dog endnu ikke i dag sendt 1. brev ind, da jeg manglede et par mindre opgaver.


December 1955

1/12 55, torsdag. Arbejdet: bundet puder, hjerter og kranse med mos og gran. Til puderne lavede jeg ”bøjlen”.
Vejret: Overskyet, men ingen nedbør. Ret mildt. Temperatur: + 2 + 5 + 5 gr. Vind: SV, jævn.

•¹Far var i Svendborg med ¹drengene til læge, som der står de skulle den 17/11 (se denne dato). Det var jo kun ¹Viggo og ¹Gunnar der skulle, men ¹Børge var med for fornøjelsens skyld. - Om aftenen arbejdede jeg blandt andet lidt på kursus. (Opgave 2d, 2. brev).

2/12 55, fredag. Arbejdet: Bundet kranse med mos og gran.
Vejret: Overskyet, til morgen lidt dis. Fugtigt, men ellers ingen nedbør. Temperatur: + 6 + 6 + 6 gr. Vind: SV, jævn.

•¹Far kørte varetur her i byen i dag i stedet for i går, da han jo som nævnt var i Svendborg. Foruden kranselavningen plukkede jeg først på formiddagen noget rosenkål. – Om aftenen var jeg nede ved ¹Bent og ¹Henrik, som var ene hjemme. Da ¹Henrik var kommet i seng, sad vi mest og lagde kabale.

3/12 55, lørdag. Arbejdet: Bundet lidt kranse med mos og gran. - Lavet hjerte, pude - og korsbøjler (med halm).
Vejret: Blæsende og byget; især om formiddagen kom der ret kraftige piskbyger. Temperatur: + 5 + 6 + 6 gr. Vind: NV, blæst.

•Sidst på eftermiddagen begyndte ¹far at lave juleudstilling. Han nåede at få sat et juletræ op i vinduet med de sædvanlige elektriske julelys. – Om aftenen klippede afholdsforeningen til juletræ her hos os. Jeg tegnede engle, klippede lidt ud af dem og satte knappenåle i lys.

4/12 55, søndag. Fridag.
Vejret: Skiftende med sol og skyet. Temperatur: + 5 + 5 + 5 gr. Vind: NV, frisk.

•Om formiddagen arbejdede jeg lidt på kursus (opgave 2d, 2. brev). Desuden spillede jeg noget. - Om eftermiddagen bestilte jeg ikke noget særligt. - ¹Gunhild kom hjem på besøg ved 15.30-tiden, og ¹Gert kom her om aftenen.

5/12 55, mandag. Arbejdet: Bundet kranse, kors, hjerter og puder, mest med mos.
Vejret: Om formiddagen lidt skyet, men efterhånden mere overskyet og om eftermiddagen regn (lettere regn). Temperatur: + 5 + 5 + 6 gr. Vind: V, frisk til blæst.

•Foruden nævnte kransebinding bandt jeg en adventskrans fra bunden af. - Om aftenen var jeg til engelskkursus.

6/12 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet kranse og lidt forskelligt andet som i går, men det var i dag mest med mos.
Vejret: Overskyet og mildt, en lille smule fugtigt. Temperatur: + 8 + 8 + 9 gr. Vind: SV, jævn.

•Om aftenen var ¹Gert her (¹Gunhild er her også endnu). - Jeg foretog mig lidt forskelligt. Først hjalp jeg og ¹far hinanden med at reparere klaveret, idet pedalen ikke virkede. Det var bare en skrue, der skulle strammes lige inde bag ved pedalen. – ¹Gert hjalp mig med at oversætte et stykke engelsk, jeg havde for til næste gang. . ¹Gunhild og jeg spillede lidt julesalmer sammen. – Senere på aftenen skrev jeg lidt på novellen, jeg er i gang med (se den 1.).

7/12 55, onsdag Arbejdet: Bundet kranse, puder, hjerter eller kors med mos og gran. Sat tråd i kogler.
Vejret: Overskyet og fugtigt, mest støvregn, sommetider mere kraftig regn. Mildt. Temperatur: + 8 + 9 + 6 gr. Vind: V, NV, jævn til frisk.

•Det var sidste del af formiddagen jeg satte tråd i kogler. – Om aftenen spillede ¹Gunhild og jeg lidt sammen, og jeg skrev lidt på novellen.

8/12 55, torsdag. Arbejdet: Pillet mos og bundet moskranse.
Vejret: Vekslende skydække, men ikke overskyet hele tiden. Temperatur: + 4 + 5 + 5 gr. Vind: NV, blæst.

•Først på formiddagen plukkede jeg lidt rosenkål. – Om aftenen var ¹Alfred’s og ¹Bent heroppe til ¹Gunnars fødselsdag.

9/12 55, fredag. Arbejdet: Bundet moskranse, samt pillet mos efterhånden.
Vejret: Skyet, men sol megen tid. Klar luft. Temperatur: 0 0 0 gr. (nærmest frost hele tiden fra morgenstunden. Vind: N, NØ.

•Først på eftermiddagen var vi oppe at hente et par moskassefulde hvidkål ved ²Hallinggade- jorden, og vi plukkede lidt rosenkål. – Hen på eftermiddagen pillede ¹Gunhild mos til mig, der bandt det på. – Om aftenen skrev jeg på novelle som i går aftes.

10/12 55, lørdag. Arbejdet: Pillet rosenkål. – Savet brænde til kakkelovnen i ²arbejdsrummet. (Jeg stod i ²arbejdsrummet og savede det med håndsav). – Pillet mos.
Vejret: Fra morgenstunden udbredt snefald og blæst. Om eftermiddagen blev det tø, og det regnede lidt. Temperatur: ÷ 1 0 0 gr. Vind: SØ, lidt i V, men svingede atter mod NØ til aften. Ret kraftig blæst om formiddagen

•Det blev vinter i dag. Fra morgenstunden sneede det stærkt hele formiddagen Det føg også, så der kom mindre driver mange steder. Så meget sne kom der, at sneploven var ude om eftermiddagen. Da gik det som nævnt over til tø og regn, så vejen blev meget sjappet. – Det var om eftermiddagen jeg pillede mos, men jeg savede også lidt om eftermiddagen – Om aftenen skrev jeg på sædvanlige novelle.

11/12 55, søndag. ³Formiddagspligt. Bundet et hjerte og en pude med mos. – Pillet mos.
Vejret: Klart og så godt som skyfrit. Temperatur: ÷ 1 ÷ 1 ÷ 3 gr. Frost. Vind: NØ, om natten blæst, men om dagen frisk, senere jævn.

•¹Gert, som kom i går eftermiddag, har overnattet her og har været her hele dagen. - Om eftermiddagen var jeg oppe at besøge ¹Richard Thorlev i Henninge. (Kørte klokken 13 og kørte deroppe fra klokken ca. 17). Besøget glædede mig meget, og det var fint frostklart vejr at cykle i, men vejen var sneet til i går, og da det havde været tø og atter frost, var det kun muligt at cykle i hjulsporene, hvor bilerne havde kørt. Og de fleste steder var der kun enkeltspor, hvor der endda var glat de fleste steder. Vi fik en hyggelig samtale sammen, og ¹Richard fortalte, at han havde haft planer om at starte en litterær forening og havde sidste søndag en annonce i Fyns Tidende om det. Men hvad det bliver til, kunne vi i dag ikke se. Jeg fik kaffe deroppe og snakkede også lidt med Richards forældre. Desuden beså jeg nogle smukke tegninger, han havde lavet. En deltager i ³Nørups kursus fra Svendborg skulle også besøge ¹Richard i dag, men han kom ikke. Det var Kai Fald. - Det skal bemærkes, at det var meget stemningsfuldt at cykle i dag, hvor sneen dannede et smukt julelandskab. Næsten smukkest var det at køre hjem. Da var det mørkt, og stjernerne tindrede og sneen lyste. Sådan som vejret skulle være juleaften, - Om aftenen læste jeg blandt andet lidt i noget jeg lånte med hjem af ¹Richard. Det var oplevelser og naturskildringer fra handelscykelture omkring her på øen.

12/12 55, mandag. Arbejdet: bundet ”halvmåner” og puder med mos. – Jeg lavede også halmbøjler og pillede mos en gang imellem.
Vejret: Til dels klart, dog skyet en gang imellem. Temperatur: ÷ 5 ÷ 1 ÷ 1 gr. Frost. Vind: V, jævn; om aftenen blæst op.

•Om aftenen var jeg først på bibliotek, hvor jeg fik svar på nogle af de mindre opgaver, jeg omtalte den 30/11. Ellers var jeg til engelskkursus.

13/12 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet halvmåner, puder, kranse eller kors, mest med mos, men også lidt med gran. Jeg lavede også halmbøjler til det hele.
Vejret: Tåge, senere delvis klart. Temperatur: ÷ 2 0 ÷ 1 gr. Frost, også under tågen. Vind: Jævn. NV drejende mod S og SØ.

•Om aftenen lagde jeg sidste hånd på instruktionsbrev i ³Nørups kursus, så det var klar til afsendelse.

14/12 55, onsdag. Arbejdet: Bundet kors og kranse; kransene med gran og korsene – hvortil jeg også lavede bøjlen – med mos.
Vejret: skyet og hen på eftermiddagen begyndende nedbør, nærmest som isslag. Temperatur: ÷ 1 0 0 gr. Vind: SØ, frisk.

•Om aftenen var jeg med ¹Bent i biograf at se den danske film ”Fodboldpræsten”.

15/12 55, torsdag. Arbejdet: Pillet lidt rosenkål. – Plukket en spand rosenkål. – Bundet hjerter og et enkelt kors og pude med mos.
Vejret: Tåget og fugtigt, mest om regn. Temperatur: + 1 + 4 + 5 gr. Tø. Vind: S, jævn.

•Om aftenen skrev jeg på novelle som sædvanlig.

16/12 55, fredag. Arbejdet: Bundet hjerter og puder. – Pyntet kors, halvmåner og en enkelt pude. – Til morgen ryddede jeg op i drivhuse over ²arbejdsrummet.
Vejret: Tåget og fugtigt. Temperatur: + 5 + 6 + 5 gr. Vind: SV, jævn.

•Om aftenen skrev jeg som sædvanlig.

17/12 55, lørdag. Arbejdet: Pyntet kranse. – Bundet kranse med mos og gran.
Vejret: Overskyet, om formiddagen regnbyger, om eftermiddagen ingen nedbør. Hen mod aften aftagende temperatur og nogen opklaring. Temperatur: + 5 + 4 ÷ 2 gr. Vind: SV, NV, jævn, senere frisk til blæst.

•¹Far var på Ristinge-tur og havde en lang dag – kom ikke hjem før ved 15.30-tiden. - Om aftenen skrev jeg lidt som sædvanlig, men hjalp ellers ¹mor med at bage klejner.

18/12 55, søndag. Arbejdet: (³Formiddagspligt): Lavet et moshjerte (bundet bøjlen og sat mos på). Pyntet kranse.
Vejret: Vekslende skydække med enkelte snebyger. Temperatur: ÷ 1 0 ÷ 3 gr. Vind: NV, jævn til frisk.

•Det skal bemærkes, at næsten al den sne der faldt den 10. nu er væk. Kun på markerne ligger der ganske lidt endnu. Det gælder naturligvis her. I Nordjylland (Vendsyssel) er der på fjerde dag snestorm, og der er store trafikvanskeligheder. Hvad der kom her i dag var kun, hvad der lige kunne få det til at skinne lidt hvidt. – I dag rejste ¹Gunhild tilbage til Aabenraa. Hun kom som nævnt den 4. ¹Gert rejser derover om et par dage, da han ikke har juleorlov endnu. ¹Gunhild rejste herfra ved 13-tiden. – Om eftermiddagen fik jeg tiden til at gå med ³spil på musikinstrument, ved almindelig hygge eller ved at skrive på novellen, jeg arbejder på i denne tid. Jeg blev færdig med det væsentligste i går, men der er mange rettelser at gøre. Også om aftenen skrev jeg.

19/12 55, mandag. Arbejdet: Bundet begravelseskranse med gran. – Bundet og pyntet moskranse.
Vejret: Klart og kun lidt skyet. Temperatur: ÷ 1 0 0 gr. Vind: NV, ret svag.

•Kransene var til begravelse i Humble kirke. – I dag har jeg fået opgavebesvarelserne fra 1. brev sendt tilbage med rettelser. – Om aftenen var jeg til engelsk.

20/12 55, tirsdag. Arbejdet: Bundet og pyntet moskranse. Nogle blev bundet med mos og gran. Ind imellem (det var lige over middag til klokken lidt over 14) hjalp jeg til med at lægge gran på gravsteder på kirkegården.
Vejret: Let overskyet den meste tid, men i øvrigt pænt stille vejr. Temperatur: 0 + 1 0 gr. Vind: SV, drejende mod S, jævn.

•¹Far og ¹drengene var oppe at lægge gran på allerede hen på formiddagen, og jeg kom med om eftermiddagen – Om aftenen var ¹far og ¹mor til jubilæumsfest ved Langelands Folkeblad ¹Bent passede ²butik.- Først på aftenen var jeg oppe at købe et par julegaver, én til ¹mor og én til ¹Bent. - Resten af aftenen skrev jeg på novellen som den 18. (rettede).

21/12 55, onsdag. Arbejdet: Bundet kranse og forskelligt andet til gravsteder både med mos og gran. Pyntet en del. – Lige over middag hjalp jeg til med at lægge gran på vort gravsted på kirkegården.
Vejret: Overskyet og fra middagstid ret udbredte snebyger. Temperatur: ÷ 1 0 0 gr. Vind: SØ, jævn.

•Det kan bemærkes, at travlheden med julen nu melder sig rigtigt for alvor. ¹Bent skal hjælpe os de sidste dage før jul og var her første gang i dag (har dog også hjulpet til somme aftener). Jeg havde hele tiden nok at gøre med at lave kranse, da de blev solgt lige så hurtigt, som jeg kunne lave dem. – Ploug og ”³Bagenkop” har dog også fået mange, Ploug også juledekorationer. – Af sne kom der et pænt lille lag, der skabte ”kaneføre”, i hvert fald kom børns slæder frem. Om aftenen var ¹drengene og ¹mor til skolejuletræ, så jeg var ene heroppe med ¹bedstefar. Jeg skrev på novellen som sædvanlig.

22/12 55, torsdag. Arbejdet: Bundet og pyntet kors, puder eller kranse.
Vejret: Klart og næsten skyfrit. Temperatur: ÷ 1 0 ÷ 2 gr. Vind: Skiftende, vistnok V, ret svag.

•¹Far kørte ikke varetur før om eftermiddagen - Jeg havde nok at gøre med at lave forskelligt til kirkegård, som nævnt, og kan stadig ikke nå at komme med. – Om aftenen satte jeg knappenåle i julelys til vort egen juletræ.

23/12 55, fredag. Arbejdet: Bundet og pyntet kranse og andet som sædvanlig
Vejret: Overskyet og om eftermiddagen fugtigt, det var mest regn med lidt isslag. Temperatur: 0 + 1 + 1 gr. Vind: S, SV, blæst, hen på eftermiddagen ret kraftig.

•Endelig hen på eftermiddagen kom vi så langt med kransene, at vi havde lidt mere end det bestilte. ¹Far skulle på varetur til Ristinge, men kom ikke af sted før klokken 17 (sytten) og var ikke hjemme før klokken 22 (ti). Om aftenen, da ¹Børge [?] var kommet hjem fra vareturen, pyntede jeg juletræ.

24/12 55, lørdag. Arbejdet: Sat tulipaner i lidt potter eller skåle. – Sat grønt papir om blomster (potter) og pakket dem ind. – Kørte enkelte ærinder påå cykel. - Ryddet op både i ²arbejdsrummet og udenfor omkring ²butikken.
Vejret: Skyet, næsten overskyet og fugtigt, først på formiddagen udbredt regn, men efterhånden nedbørsfrit, men dog skyet. Temperatur: + 3 + 4 + 5 gr. Mildt. Vind: SV,V, blæst.

•Så kom den sidste dag med juletravlheden. ¹Far kom af sted med blomster eller dekorationer, der skulle bringes ud, ved 15-tiden, og kom ikke hjem før klokken 18. ¹Bent og jeg gik i gang med at rydde op, og klokken 15.30 holdt vi op og gjorde os klar til at tage i kirke, der skulle være klokken 16.30. ¹Henry kørte os derned, og vi gik hjem og gik hver til sit. Klokken kvart i syv begyndte vi at fejre juleaften under sædvanlige former.
Vejret har ikke været, som jeg håbede og ventede det. Sneen er helt væk, og vejret er blevet mildt, så rigtigt julevejr var det ikke.

25/12 55, Juledag. søndag. Fridag.
Vejret: Mildt og om formiddagen lidt skyet, men om eftermiddagen til dels skyfrit. Temperatur: + 5 + 5 + 4 gr. Vind: V, jævn.

•Om formiddagen spillede jeg, læste julenoveller eller legede med ¹drengene og deres julegaver. Ved 10-tiden kom ¹Bent og så til mig, og bagefter var jeg nede ved ham lidt. Om eftermiddagen hyggede jeg mig omtrent som om formiddagen, ligeledes om aftenen.

26/12 55, 2. juledag. mandag. Fridag.
Vejret: Mildt, overskyet og fugtigt, mest om formiddagen, da det regnede, også om eftermiddagen var det fugtigt. Temperatur: + 4 + 5 + 5 gr. Vind: SV, blæst.

•Dagen gik med violinspil, julelæsning eller på anden hyggelig måde. Om eftermiddagen, lige da vi havde drukket kaffe, spadserede ¹Bodil, ¹drengene og jeg en lille tur. Vi gik op ad Helsnedvejen, om gennem Skolestrædet og ad landevejen hjem. Selv om vejret var lidt surt, var det ikke koldt, og det var alligevel dejligt at få lidt frisk luft i lungerne. – Om aftenen læste jeg, og lyttede bagefter til et hørespil i radioen. Det var ”Champagnegaloppen”.

27/12 55, tirsdag. Arbejdet: Ryddet lidt op i ²arbejdsrummet. – Bundet gran på æresport, der onsdag skal stilles op ved Tatol her i byen. - Hjalp lidt til med at udsmykke julebør, som ¹far skal uddele æbler fra som nisse til afholdsjuletræet i aften.
Vejret: Overskyet og til tider lidt fugtigt. Temperatur: + 6 + 6 + 6 gr. Vind: SV, nærmest blæst.

•¹Richard Thorlev var her at besøge mig et lille øjeblik om eftermiddagen Jeg vidste ikke bestemt, om han kom, så jeg havde ikke fået fri. Derfor snakkede vi sammen i ²arbejdsrummet, hvor jeg lavede æresport. Her var kun ¹bedstefar hjemme, de andre pyntede afholdsjuletræ. Jeg måtte så lave en tår kaffe til Thorlev. – Om aftenen var jeg med til afholdsjuletræ, der foregik på sædvanlig måde.

28/12 55, onsdag Arbejdet: Bragt orden i de resterende julesager. – Savet brænde med håndsav (lidt gamle brædder, men ellers mest det tykke af hasselbuske). - Båret det savede brænde ned i ²arbejdsrummet. - Pillet lidt grønt mos.
Vejret: Overskyet og fugtigt, især om eftermiddagen, da det blev ret kraftig regn. Meget dunkelt. Temperatur: + 6 + 5 + 7 gr. Vind: SV, blæst, især fra hen mod aften.

•¹Far har ikke sovet natten til dag. Han arbejdede videre på æresporten, jeg omtalte i går og lavede nogle store blomsterkurve. Til gengæld gik han i seng til morgen i dag, da æresporten var rejst, og sov til klokken 14.30. Til sølvbrylluppet var der mange blomster. - Om aftenen skrev jeg som den 21.

29/12 55, torsdag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Humble. – Taget gran af æresporten, som jeg satte på den 27., efter at jeg havde været med ¹far oppe at tage den ned lige til morgen. - Plukket lidt rosenkål. - Bundet en enkelt krans. - Pillet rosenkål.
Vejret: Ustadigt og meget byget med sol imellem bygerne. I øvrigt vekslende skydække. Temperatur: + 6 + 7 + 4 gr.. Vind: NV, blæst, til tider, især om natten, kraftig. NB: Om natten var det snarere storm.

•Sidst på eftermiddagen fra klokken halvfem lavede jeg ikke noget. Vi (¹far og jeg) gik hen og så på et færdselsuheld, der lige var sket i ¹Helges indkørsel. En lastbil, der skulle ned til ¹Helge, fik ikke drejet helt ned, for i det samme kom en personbil bagfra. Dennes fører har ikke set, at lastbilen ville dreje ned, inden det var for sent. Han drejede derfor over mod højre og kom altså på højre side af lastbilen og tørnede ind i cementmuren ved hækken et stykke nede i indkørselen. Begge biler kom fra byen og kørte mod Hesselbjerg. Ingen mennesker kom noget til, men personbilen kunne ikke køre ved egen hjælp, men blev kørt til reparation af Falck. Politi Madsen optog rapport. Muren blev helt slået i stykker, der hvor bilen havde ramt den. – Om aftenen blev jeg færdig med den gennemgang af novellen, jeg har skrevet om nu flere aftener, og som har fået titlen ”Hævn”.

30/12 55, fredag. Arbejdet: Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. – Plukket lidt rosenkål – Bundet et par kranse. – Savet brænde som den 28.
Vejret: Skyet, med sol megen tid. Temperatur: + 3 + 4 + 3 gr. Vind: NV, jævn.

•Om aftenen var vi alle oppe ved ¹Alfred’s. Der var ingen anledning ud over at børnene skulle danse om juletræ. ¹Metas forældre var der også.

31/12 55, lørdag. Arbejdet: Pillet lidt rosenkål. – Hjalp til med at lave et skillerum med glas og sprosser i drivhuset over arbejdskælderen ca. en meter inde på cementgulvet, regnet fra ²butikken. – Taget lidt indenfor, hvad der ellers stod udenfor, for eksempel trillebør, cykler kasser og så videre, af hensyn til nytårsløjer. ’
Vejret: Ustadigt. Om formiddagen nogle udbredte byger (regn og slud) med blæst. Om eftermiddagen kun enkelte byger med vekslende sydække. Temperatur: + 2 + 3 + 1 gr. Vind: SV, blæst, gennemgående.

•Det var ikke så meget jeg ”gemte” ind. Der er ingen steder vi har plads til det. – Om aftenen, efter at vi havde spist og danset om juletræ som sædvanlig nytårsaften, satte jeg mig til at renskrive manuskript til kursusopgaven, den jeg har arbejdet på de sidste aftener. Jeg var ikke ude til nogen nytårsløjer.

Dagbogen fortsætter 1956
_

Afskrift efter original dagbog. Afskriften er ordret, dog er væsentlige sproglige fejl rettet.
Humble i oktober 2006
Erik BendixenAfholdshotelAfholdshotel