Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1953

| | | |
Dagbøgerne for 1955, 1956 og 1957 er detaljerede
Dagbog 1953

Dagbogen for 1953 blev skrevet med pen og blæk i en lille kalender med fortrykte datoer. Dagbogen er meget kortfattet, der blev ikke skrevet supplerende bemærkninger nogen steder, og der er intet om vejret.

Bemærk: Ord med foranstillet tal: (¹ ² ³) er forklaret og kan søges alfabetisk i ordlister. ¹ = Personer, ² = Steder, ³ = Diverse emner. Klik på det aktuelle link. – Bemærkninger i kantet parentes [således] er tilføjelser ved afskrivningen år 2006.

Januar 1953.

1/1 53, torsdag. Nytårsdag. Fridag.

2/1 53, fredag. Om formiddagen læsset møg. - Om eftermiddagen kørt frem og ³spredt møg.

3/1 53, lørdag. Kørt møg, men midt på formiddagen holdt inde på grund af sne. - Pillet rosenkål. - Forskelligt arbejde med omflytning af borde i drivhuset.

4/1 53, søndag. ³Pumpet vand fra fyret. - Forskelligt arbejde i drivhuset som i går.

5/1 53, mandag. ³Pumpet vand fra fyret. - Skovlet sne i Kohaven. - Plukket en spand rosenkål. - Forskelligt arbejde i drivhuset som de foregående dage.

6/1 53, tirsdag. Pillet lidt rosenkål. - Sædvanlige drivhusarbejde. - ³Pumpet vand fra fyret.

7/1 53, onsdag. ³Pumpet vand fra fyret. - Båret løg ned fra loftet over ²arbejdsrummet ned i dette. - Igen lidt drivhusarbejde. - Hjalp til med at køre kartofler hjem fra marken. - Hjalp til med at køre driveløg ind i drivhuset.

8/1 53, torsdag. ³Pumpet vand fra fyret. - Lagt æbler i kasser i ²skovhuset og hjalp til med at køre dem hjem. - Ryddet op på bordene i ²arbejdsrummet. - Plukket rosenkål af stokke der var taget hjem.

9/1 53, fredag. Pillet rosenkål. - ³Pumpet vand fra fyret. - Revet på gangene mellem bordene i drivhuset. - Pillet lidt løg. - Plukket rosenkål af stokke, der var taget hjem.

10/1 53, lørdag. Pillet rosenkål. - ³Pumpet vand fra fyret. - Pillet løg, og andet.

11/1 53, søndag. Fridag.

12/1 53, mandag. Pillet gæslinger. - ³Pumpet vand fra fyret. - Hjalp til med at blande blomsterjord. - Stillet roser på plads, som ¹far pottede (i drivhuset). - Ind imellem forskelligt arbejde.

13/1 53, tirsdag. Pillet løg. - Kørt aske ud fra fyret. - Hjalp til med at køre driveløg ind i drivhuset. - Hjalp til med at fælde træ i ²Ellemosen.

14/1 53, onsdag. ³Pumpet vand fra fyret. - ¹Far og jeg renset hvidkål (til Svendborg). - Den halm der blev tilbage i enden af kulen lagt op på siderne af den øvrige. - Læsset træstykker (brænde) af en vogn; lagt dem ved fyret.

15/1 53, torsdag. ³Pumpet vand fra fyret. - Gjort rent ved grise og høns. - Sat stiklinger i potter i drivhuset. - Pottet lidt jødeskæg [potteplante].

16/1 53, fredag. Pottet jødeskæg [potteplante].. - Ryddet lidt op i tomatdrivhuset og skåret bånd af, der har været brugt til opbinding af tomater.

17/1 53, lørdag. Plukket en spand rosenkål og pillet noget af det. - Skåret bånd af som i går og revet det op bagefter.

18/1 53, søndag. Pillet løb. - Pillet rosenkål.

19/1 53, mandag. Hjalp til at skære fra hegn i skomarmarken.

20/1 53, tirsdag. Pillet lidt løg. - Skåret fra hegn som i går.

21/1 53, onsdag. Renset hvidkål af. - Hjalp til at save brænde: læsset det op på en vogn og bag-efter læsset det af ved fyret som den 14.

22/1 53, torsdag. Renset hvidkål af. - Plukket og pillet en spand rosenkål. - Pillet lidt løg.

23/1 53, fredag. Hjalp til at køre ris (der blev hugget i hegnet den 19. og 20.) ned i ²Ellemosen til hugning [med gammeldags landbrugsvogn, der havde bundfjæl, skrå sider og træhjul med jernringe). Trækraften var den næsten nye trakator]. - Tornene slæbte vi op i ²Stæremosen.

24/1 53, lørdag. Pillet lidt løg. - Pottet jødeskæg [potteplante].og andre. - Gjort rent ved grisene.

25/1 53, søndag. Fridag.

26/1 53, mandag. Pillet lidt løg. - Hjalp til at skære fra hegn i ²mejerikrogen, og videre op mod ²Stæremosen.

27/1 53, tirsdag. Pillet rosenkål. - Pillet lidt løg. - Hjalp til at partere et fældet blommetræ.

28/1 53, onsdag. Hjalp til at fælde et træ oppe ved skovudhuset. - Hjalp til at save det og andre på ³rundsav. - Vasket blomster (potter).

29/1 53, torsdag. Renset hvidkål af. - Vasket blomsterr som i går. - Skåret fra hegn hvor vi slap den 26.

30/1 53, fredag. Gjort rent ved grisene. - Klippet lidt kransegrønt (cypres). - Skåret fra hegn som i går.

31/1 53, lørdag. Sat vander an i tomatdrivhuset (flere forskellige stumper slange sat sammen). - Renset mistbænkvinduer af.

Desuden hver dag undtagen den 1., 2., 3., 4., 11., 13., 25. 26. ³pumpet vand fra fyret.


Februar 1953

1/1 53, søndag. Renset mistbænkvinduer af.

2/2 53, mandag. Pillet lidt løg. - Hjalp til at reparere mistbænkvinduer (som i går).

3/2 53, tirsdag. Pillet rosenkål. - Hjalp til at fælde træer i ²Ellemosen og derefter med at save dem på ³rundsav.

4/2 53, onsdag. Gjort rent ved grisene. - Hugget ris af i ²Ellemosen. - Hjalp til at save noget brænde, vi kørte hjem dernede fra.

5/2 53, torsdag. Pillet lidt løg. - Ryddet op i ²arbejdsrummet. - Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen og derefter med at save det.

6/2 53, fredag. Lidt drivhusarbejde. - Kørt noget savet brænde om ved fyret [på trillebør]. - Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen og savet det på ³rundsav.

7/2 53 lørdag. Revet på gangene mellem bordene i drivhuset. - Kørt forskellige byærinder [på cykel]. - Om eftermiddagen fri på grund af ¹bedstefars fødselsdag.

8/2 53, søndag. Pillet rosenkål.

9/2 53, mandag. Pillet løg. - Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen og save det på ³rundsav.

10/2 53, tirsdag. Kastet sne i Kohaven og lidt i Præstemarken. - Gjort rent ved grisene. - Pillet lidt løg.

11/2 53, onsdag. Kastet sne i Kohaven, på Helsnedvejen og nede ved Ålemose.

12/2 53, torsdag. Stillet æbler ind i ”det mørke rum” [et kælderrum under stuehuset, hvor der ingen vinduer var]. - Sorteret gulerødder. - Pillet lidt løg. - Pillet rosenkål. - Vandet lidt blomster.

13/2 53, fredag. Kastet sne i Kohaven.

14/2 53, lørdag. Kastet sne i Kohaven. - Kastet sne fra den bageste indkørsel. - Hjalp til at køre træ hjem fra ²Skoven [med ³traktor] og med at save det.

15/2 53, søndag. Fridag.

16/2 53, mandag. Kastet sne på Høje Tofte. - Hjalp til at save træstamme i stykker. - Hjalp til at rense kloakken på gårdspladsen.

17/2 53, tirsdag. Gjort rent ved grisene. - Sorteret gulerødder. - Vandet tulipaner. - Pillet rosen-kål.

18/2 53, onsdag. Lidt drivhusarbejde, blandt andet vandet tulipaner. - Fældet et par små træer i ²Skoven og hjulpet til at save dem og andre på ³rundsav. - Kørt noget af det savede ind ved fy-ret.

19/2 53, torsdag. Plukket og pillet noget rosenkål. - Kørt noget sammenskrabet vejgrus fra vejen ned på gårdspladsen ud for ²arbejdsrummet. - Fyldt såærter i dåser og sat etiket på. - Lidt driv-husarbejde.

20/2 53, fredag. Kløvet noget brænde og kørt det ind ved fyret. - Drivhusarbejde: bragt orden i blomster og vandet.

21/2 53, lørdag. Kørt forskellige byærinder [på cykel]. - Drivhusarbejde: bragt orden i blomster og vandet, sat stativer ved blomster og andet.

22/2 53, søndag. Ryddet op i drivhusrummet bag blomsterne.

23/2 53, mandag. Hjalp til at flytte de fire mindste grise hen i rummet foran hønsene. Gjort rent ved de andre seks. - Ryddet færdig i drivhuset (se i går). - Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen.

24/2 53, tirsdag. Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen.

25/2 53, onsdag. Kørt aske ud fra fyret. - Renset hvidkål af. - Hjalp til at save brænde.

26/2 53, torsdag. Renset hvidkål af. - Kløvet brænde, først noget drivhusbrænde (store stykker) og så almindelige små stykker.

27/2 53, fredag. Sat kartofler til spiring. - Læsset noget brænde af en vogn (ved fyret).

28/2 53, lørdag. Vandet nogle blomster i drivhuset. - Pillet rosenkål af stokke.

Desuden hver dag ³pumpet vand fra fyret undtagen den 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.
- Se notat efter den 31. januar.


Marts 1953

1/3 53, søndag. Fridag.

2/3 53, mandag. Hjalp til at blande kunstgødning. - Dækket huller i rapsen, der blev gravet ved rensning af drænrør engang i oktober 1952. - Fyldt gødning i sprederen hver gang den var tom, da ¹far nemlig spredte. - Ind imellem hugget brænde og kørt noget ind ved fyret.

3/3 53, tirsdag. Vandet tulipaner. - Blandet gødning. - Gjort rent ved grisene.

4/3 53, onsdag. Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen og derefter hjalp til at save det. - Kørt noget af det ind ved fyret. - Kløvet lidt brænde.

5/3 53, torsdag. Hugget brænde. - Hjalp til at partere nogle oprevne frugttræer ved ²Harnbjerg, og hjalp til at køre risene heraf, samt risene fra hegnet jeg skar fra den 20/1 og andre dage, ned i ²Ellemosen. - Klippet lidt kransegrønt (cypres).

6/3 53, fredag. Været i Magleby kirke med et par kranse. - Blandet blomsterjord. - Pottet kartof-felblomster om i større potter.

7/3 53, lørdag. Pottet kartoffelblomster om som i går. - Priklet tomater i kasser.

8/3 53, søndag. Kørte noget brænde ind ved fyret. - Priklet tomater i kasser. - Vandet tulipaner.

9/3 53, mandag. Priklet tomater i kasser. - Hjalp til at save brænde. - Spredt noget møg, der lå fra den 2. og 3. januar på skomarbanken. - Pløjet i skomarmarken.

10/3 53, tirsdag. Priklet tomater i kasser. - Taget halm af en kalkdynge (læsset det op på en vogn). Gået bag efter gødningssprederen på prøvetur ved kalkspredning (stoppet ned på det, så det kunne komme ud, da det var meget blødt).

11/3 53, onsdag. Gjort rent ved grisene. - Hjalp til at køre noget brænde over til ¹Ejvind, som han fik savet her den 9. - Kørt noget brænde ind ved fyret. - Kløvet lidt brænde. - Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen.

12/3 53, torsdag. Renset rødkål af. - Sat de kartofler vi satte til spiring i fyrrummet den 27/2 om i rummet bag blomsterne (drivhuset). - Kløvet brænde.

13/3 53, fredag. Læsset kalk på vogne. - Hjalp til at sprede kalk i skomarmarken (kørt ³traktoren). Se desuden den 10.

14/3 53, lørdag. Lidt drivhusarbejde. - Blandet kunstgødning. - Savet brænde til fyret med håndsav. (Grunden til at der blev brugt håndsav var, at ¹far såede gødning med ³traktoren).

15/3 53, søndag. Fridag.

16/3 53, mandag. Hjalp til at passe såmaskine til. - Gået bag efter såmaskine ved bygsåning ved ²Harnbjerg. - Harvet i skomarmarken.

17/3 53, tirsdag. Vandet blomster i drivhuset. - Gået bag efter såmaskine ved bygsånng i skomarmarken. - Sammen med ¹Bent harvet over, hvor der var vendt med såmaskinen.

18/3 53, onsdag. Plukket rosenkål. - Hjalp til at så havre i noget af det lille rapsstykke, da rapsen var mislykket. - Gået bag efter såmaskine ved bygsåning. - Pillet lidt rosenkål.

19/3 53, torsdag. Pillet rosenkål. - Harvet i ²mejerikrogen. - Plukket det sidste rosenkål og harvet stokkene op.

20/3 53, fredag. Hjalp til at rydde kålbede. - Sat noget af kålen (grønkål og rosenkål) i jorden herhjemme ved drivhuset. - Tromlet det nysåede korn og rapsen. - I dag blev vi færdige med at så.

21/3 53, lørdag. Hjalp til at save brænde (¹Henrys). - Tromlet som i går.

22/3 53, søndag. Kløvet brænde. - Hjalp til at ordne græsrabatten ved vejen.

23/3 53, mandag. Hjalp til at rense drænrør i ²Stæremosen. - Hjalp til at køre sten væk fra mark-vejen

24/3 53, tirsdag. Kørt sten fra markvejen som i går. - Hjalp til at tage påskeliljer til videredrivning ind i drivhuset fra mistbænke og fra ²Skoven. - Kørt lidt risbrænde fra sidste år hjem fra ²Ellemosen.

25/3 53, onsdag. Gjort rent ved grisene. - Hjalp til at sætte radrenser på ³traktoren. - Gravet jor-den hvor der før var et lille drivhus ved tomathuset.

26/3 53, torsdag. Gravet som i går og gravet mistbænke. - Jævnet jorden hvor det drivhus der er flyttet har ligget.

27/3 53, fredag. Hjalp til at tage påskeliljer hjem fra ²Skoven (som d. 24.). - Kørt noget halm, der har været dækket over kartoffelkule, ind på møddingen. - På stykket jeg jævnede i går, gravede jeg, efter at det var pløjet, på hjørnerne, hvor ploven ikke kunne komme ind.

28/3 53, lørdag. Hjalp til at hugge træ i ²Ellemosen og med at save det og gammelt træ på ³rundsav. - Lagt scalot- og zitauerløg. - Planten spidskål og blomkål.

29/3 53, søndag. Fridag.

30/3 53, mandag. Bundet kranse. - Lagt mos på tulipanplantninger.

31/3 53, tirsdag. Lagt mos på tulipanplantninger som i går. - Pillet rosenkål. - Blandet jord. - Pottet tomater.

Desuden hver dag ³pumpet vand fra fyret undtagen den 20., 23., 25., 27., 28. (Se notat efter den 31. januar).


April 1953

1/4 53, onsdag. Pottet tomater- Hjalp til med at tage gran af gravsteder og plante stedmoder på kirkegården.

2/4 53, torsdag. Skærtorsdag. Pottet tomater. - Vasket ³bil.

3/4 53, fredag. Langfredag. Fridag.

4/4 53, lørdag. Hjalp til at rydde pladsen, hvor der har været kålkule. - Ryddet andre steder.

5/4 53, Påskedag. søndag. Fridag.

6/4 53, 2. påskedag. mandag. Ryddet og gravet forskellige steder. - Pudset ³bil.

7/4 53, tirsdag. Blandet blomsterjord. - Hjalp til at køre ris fra ²mejerikrogen ned i ²Ellemosen.

8/4 53, onsdag. Gravet i drivhus. - Lagt kartofler

9/4 53, torsdag. Gravet i drivhus. - Lagt kartofler.

10/4 53, fredag. Hjalp til at pløje fra hegn i ²mejerikrogen. - I den ene side af tomathuset sat glas i, hvor de var gået i stykker.

11/4 53, lørdag. Hjalp til at lave kranse. - Sat glas i som i går.

12/4 53, søndag. Fridag.

13/4 53, mandag. Forskelligt arbejde ved såning af forskellige slags blomsterfrø i mistbænke. - Gjort rent ved grisene. - Kørt lidt med ³traktoren ved salpetersåning på raps.

14/4 53, tirsdag. Gravet lidt i drivhuset (som den 8. og 9.) - Kørt salpeter på raps som i går. - Hakket i jordbær.

15/4 53, onsdag. Hjalp til at plante tomater i drivhus. - Hakket i jordbær som i går.

16/4 53, torsdag. Hjalp til at køre skidt væk fra jordbærrene.

17/4 53, fredag Hakket i Jordbær. - Dækket i ²Stæremosen, hvor vi gravede den 23/3.

18/4 53, lørdag. Siddet på gødningsspreder og slået fra i enderne ved gødningsåning på byg. - Forskelligt arbejde.

19/4 53, søndag. Forskelligt arbejde i drivhuset.

20/4 53, mandag. Forskelligt arbejde i drivhuset. - Hjalp til at sætte radrenser på ³traktoren. - Gravet mellem hindbær.

21/4 53, tirsdag. Gravet mellem hindbær. - Forskelligt arbejde.

22/4 53, onsdag. Drivhusarbejde: - Pottet forskellige blomster om.

23/4 53, torsdag. Drivhusarbejde som i går. - Forskelligt arbejde ved tilberedning af jord i ²Stæremosen.

24/4 53, fredag. Luget iris. - Andet drivhusarbejde. - Lagt kartofler i ²Stæremosen. - Ryddet op i ²kransebøjlerummet.

25/4 53, lørdag Drivhusarbejde. - Revet med rive i pløjejord i haven.

26/4 53, søndag. Fridag.

27/4 53, mandag. Gravet i haven hvor ploven ikke kunne komme ind. (Se den 25.) - Skuffet i haven.

28/4 53, tirsdag. Hjalp til at tage stedmoder op. - Ryddet op i drivhusrummet bag blomsterne og gravet der. - Gjort rent ved grisene.

29/4 53, onsdag. Tilberedt jorden færdig i drivhus (se i går) og plantet tomater der. - Bundet kranse.

30/4 53, torsdag. Bundet kranse. - Taget tulipanløg op i drivhuset hvor jeg plantede tomater i går. - Gravet stjernebedet i haven. - [Stjernebedet = et stort bed midt på græsplænen i haven. Stjernen var en syvstjerne (³Danmarks Afholdsforenings emblem og logo) med buksbomkant og (i de første år) med springvand i midten – anlagt af min ¹far i 1940’erne].


Maj 1953

1/5 53, St. Bededag. fredag. Plantet tomater i drivhus hvor jeg tog tulipanløg op i går, og sat tomaterne jeg priklede fra den 7.- 10. marts i jorden. - Om eftermiddagen fri.

2/5 53, lørdag. Sat tomater som i går. - Luget i mistbænke.

3/5 53, søndag. Fridag.

4/5 53, mandag. Forskelligt drivhusarbejde. - Luget i mistbænke.

5/5 53, tirsdag. Drivhusarbejde som i går. - Hjalp til at plante knoldbegonier i stjernebedet [se forklaring den 30. marts] i haven. - Sat gladiolus i haven. - Gravet og i det gravede sået solsikker i haven.

6/5 53, onsdag. Drivhusarbejde: revet på gangene og andet. - Hakket jordbær.

7/5 53, torsdag. Sat astersplanter i potter. – Forberedelser til ¹fars Svendborg-tur [til auktion på Gartnernes Salgsforening, hvor ¹far både solgte og købte varer]. - Hakket kartofler.

8/5 53, fredag. Hakket kartofler.

9/5 53, lørdag. Hakket kartofler. - Hakket tomaterne i drivhuset.

10/5 53, søndag. Bragt blomster ud på cykel (i Helsned og i Vognsbjerg).

11/5 53, mandag. Hakket løg. - Hakket kålen jeg plantede den 28/3. - Hakket ærter.

12/5 53, tirsdag. Kørt tulipanløg inde fra det lille tomatdrivhushus ud ved hegnet ind mod ¹Thomsens mark. - Bundet tomater op i samme drivhus og derefter i det andet.

13/5 53, onsdag. Bundet tomater op. - Plantet forskellige blomster ved vejen ned forbi blomster-huset.

14/5 53, torsdag Kristi Himmelfartsdag. torsdag. - Revet (jævnet) et lille stykke jord og plantet selleri. - (Om eftermiddagen fri).

15/5 53, fredag. Gravet restpartiet af stedmoder op og sat dem i kasser.

16/5 53, lørdag. Ryddet op og gjort rent ved mistbænkene. - Hjalp til at stikke kant af på græsset ved vejen.

17/5 53, søndag. Fridag.

18/5 53, mandag. Bundet lidt tomater op. - Hakket jordbær.

19/5 53, tirsdag. bundet tomater op. - Plantet blomkål i et stykke af ²Ellemosen der er ryddet. - Hakket kål.

20/5 53, onsdag. Tyndet kål ud.

21/5 53, torsdag. Tyndet kål ud som i går.

22/5 53, fredag. Tyndet kål ud. - Hjalp til at så bønner. - Dækket bønner med en rive, fordi de ved såningen ikke blev dækket så godt.

23/5 53, lørdag. Lignende arbejde som i går.

24/5 53, søndag. Pinsedag. søndag. Fridag.

25/5 53, 2. pinsedag. mandag. Nippet tomater.

26/5 53, tirsdag. Hakket porre og løg. - Bundet tomater op (blev færdig). - Plantet kål i huller [spring] hvor de ikke var kommet op.

27/5 53, onsdag. Hakket tomater. - Plantet kål som i går.

28/5 53, torsdag. Plantet kål som i går. - Plantet forskellige blomster i haven, gravet kvikrødder op og andet.

29/5 53, fredag. Havearbejde som i går. tyndet kål ud. - Plantet blomkål. - Hakket i drivhus (to-mater).

30/5 53, lørdag. Tyndet kål ud.

31/5 53, søndag. Tyndet kål ud.


Juni 1953

1/6 53, mandag. Tyndet forskellig kål ud.

2/6 53, tirsdag. Arbejde som i går.

3/6 53, onsdag. Arbejde som den 1.

4/6 53, torsdag. Nippet tomater. - Tyndet kål ud.

5/6 53, fredag. Arbejde som den 1.

6/6 53, lørdag. Været i Jylland til ³Danmarks Afholdsforenings årsmøde i Hadsund.

7/6 53, søndag. Været til årsmøde i Hadsund som i går.

8/6 53, mandag. Som den 6. og 7.

9/6 53, tirsdag. Som den 6., 7. og 8. [årsmødet i ³Danmarks Afholdsforening slut i dag].

10/6 53, onsdag. Nippet tomater. - Forskelligt arbejde.

11/6 53, torsdag. Hakket grønkål (tyndet ud).

12/6 53, fredag. Hakket kartofler i ²Stæremosen.

13/6 53, lørdag. Hakket kartofler i ²Stæremosen. - Hakket bønner.

14/6 53, søndag. Vandet blomster. - Kørt noget afklippet fra hækken ved vejen ned i ²hønsegården. - Hakket selleri.

15/6 53, mandag. Hakket bønner.

16/6 53, tirsdag. Hakket bønner.

17/6 53, onsdag. Hakket rosenkål, porrer, rødkål og grønkål.

18/6 53, torsdag. Vandet blomster i drivhus. - Hakket blomkål. - På grund af regnvejr nippet tomater og hakket på gangen i det store drivhus (nippede også tomater i det lille drivhus).

19/6 53, fredag. Hakket tomater i drivhus.

20/6 53, lørdag. Drivhusarbejde: Luget blomster og stillet dem i orden. - Hjalp til at binde latyrus op, der blev plantet den 13/5 (se denne dato).

21/6 53, søndag. Fridag. Var i Ristinge med sedler med meddelelse om varekørsel der.

22/6 53, mandag. Vandet blomster i drivhus. - Hakket blomkål og hvidkål.

23/6 53, tirsdag. Hakket hvidkål, spidskål og andet.

24/6 53, onsdag. Hakket blomkålen ved ²Ellemosen. - Om eftermiddagen været til dyrskue i Rudkøbing.

25/6 53, torsdag. Vandet blomster i drivhus. - Hakket blomkålen færdig ved ²Ellemosen (se i går). - Hakket agurker, og andet.

26/6 53, fredag. Hakket salat og selleri. - Hugget noget brænde med håndkraft (gran der har ligget siden jul 1952).

27/6 53, lørdag. Været i Kædeby efter varer tre gange. - Luget græskar. - Gravet kartofler op. - Hakket jordbær. (Alt sammen i spredt rækkefølge).

28/6 53, søndag. Nippet tomater.

29/6 53, mandag. Pottet forskellige slags bregner. - Gravet nogle kartofler op. - Klippet hæk ved vejen.

30/6 53, tirsdag. Gravet lidt kartofler op. - Klippet hæk ved vejen, samt forskelligt andet arbejde.


Juli 1953

1/7 53, onsdag. Vandet blomster og tomaterne ved siden af. - Plukket lidt ærter. - Gjort rent i bisagerne i ²”karlekammeret”. - Forskelligt andet arbejde.

2/7 53, torsdag. Hakket bønner (anden gang).

3/7 53, fredag. Hakket bønner.

4/7 53, lørdag. Lidt forskelligt arbejde. - Hakket bønner.

5/7 53, søndag. Fridag.

6/7 53, mandag. Hakket bønner. - Hakket lidt i drivhusene, både hvor der er tomater og hvor der er blomster.

7/7 53, tirsdag. Gravet kartofler op og forskelligt andet arbejde. - Hakket bønner (blev færdig) Nippet tomater.

8/7 53, onsdag. Nippet tomater. - Været i Magleby med tre kranse. - Pillet de nederste blade af tomaterne. - Plukket ærter.

9/7 53, torsdag. Pillet blade af tomater som i går. - Gravet mistbænke. - Lavet 7 kransebøjler.

10/7 53, fredag. Hjalp til at lave kranse (klippet gran, sat tråd i blomster og bundet et par styk-ker). - Gravet som i går.

11/7 53, lørdag. Bundtet gulerødder og forskelligt andet arbejde. - Vandet blomster. - Skuffet og revet i haven.

12/7 53, søndag. Hjalp til at hugge vej i raps.

13/7 53, mandag. I dag blev rapsen skårlagt [udført af maskinstation] - Vandet tomater i begge drivhuse. - Slået skidt af gulerødder med en le. - Forket vejskåret i raps over på næste skår, og lignende.

14/7 53, tirsdag. Forskelligt arbejde med at forberede ¹fars varetur til Ristinge. - Vandet tomater og blomster. - Rapsarbejde som i går. - Lavet 6 kransebøjler.

15/7 53, onsdag. Savet og hugget lidt træ (brænde). - Blandet lidt blomsterjord. - Pottet nogle blomster (bregner). - Ryddet op i fyrrummet (renset kedlen og kørt aske ud).

16/7 53, torsdag. Hjalp til at radrense kartofler i ²Stæremosen (stået på for at trykke den ned). - Plukket solbær.

17/7 53, fredag. Plukket solbær.

18/7 53, lørdag. Passet varer til som den 4. - Vandet blomster og tomater. - Plukket solbær.

19/7 53, søndag. Fridag.

20/7 53, mandag. Nippet tomater. - Plukket solbær.

21/7 53, tirsdag. Passet varer til som den 18. - Plukket solbær.

22/7 53, onsdag. Hjalp til at lave kranse. - Plukket solbær.

23/7 53, torsdag. Vandet blomster. - Plukket solbær. - Plukket bønner.

24/7 53, fredag. Plukket bønner.

25/7 53, lørdag. Passet varer til som den 18. - Plukket bønner.

26/7 53, søndag. Plukket lidt drueagurker. - Hjalp til at stille op til møde i haven. [afholdsmøde med taler, sang og samvær].

27/7 53, mandag. Plukket lidt tomater. - Plukket bønner.

28/7 53, tirsdag. Passet varer til som den 25. - Plukket bønner.

29/7 53, onsdag. Plukket bønner (blev færdig første gang).

30/7 53, torsdag. Plukket tomater. - Plukket bønner. - Vandet tomater (fordi der kom en torden-byge).

31/7 53, fredag. Plukket bønner.


August 1953

1/8 53, lørdag. Plukket bønner. - Revet rapshalm sammen (kørt med ³traktoren). - Hjalp til at brænde noget rapshalm af.

2/8 53, søndag. Fridag.

3/8 53, mandag. Plukket bønner. - Revet igen hvor der blev revet den 1. efter at der var harvet (kørt med kultivator). - Vendt bygneg og lagt dem i rækker to og to eller tre og tre.

4/8 53, tirsdag. Plukket tomater. - Vendt bygneg som i går. - Siddet på gødningsspreder som den 1. april ved rajgræssåning (se den 18/4).

5/8 53, onsdag. Hjalp til at køre halm ud fra loen. (Det blev brændt ved ²Ellemosen). - Hjalp til at køre byg hjem (rækket og taget fra).

6/8 53, torsdag. Hjalp til at køre byg som i går.

7/8 53, fredag. Vendt havre som jeg vendte byg den 3. og 4.. - Hjalp til at køre resten af byg og havren hjem. (noget af havren blev liggende, fordi det ikke var tørt. - Revet byg sammen.

8/8 53, lørdag. Vandet blomster. - Revet byg sammen. - Hjalp til at køre bygrivning hjem.

9/8 53, søndag. Plukket tomater. - Revet byg og havre. - Vandet tomater.

10/8 53, mandag. I skomarmarken, hvor byggen er skårlagt, undtagen det yderste, skåret negene og lagt dem over de næste skår. Det blev tærsket med mejetærsker i dag [udført af maskinstation]. - Plukket bønner. - Hjalp til at køre resten af bygrivning samt havrerivning hjem. - I dag blev vi færdige med at køre ind.

11/8 53, tirsdag. Plukket bønner.

12/8 53, onsdag. Plukket bønner. - Revet rapshalm sammen (siddet på riven og løftet, mens ¹Bent kørte ³traktoren).

13/8 53, torsdag. Plukket tomater. - Plukket agurker. - Revet rapshalm som i går. - Brændt rapshalm af.

14/8 53, fredag. Vandet tomater. - Brændt rapshalm og byghalm.

15/8 53, lørdag. Gravet kartofler op. - Bundet 3 kranse. - Brændt byghalm. - Lidt forskelligt ar-bejde med at lave kranse. - Luget stedmoder (i mistbænk).

16/8 53, søndag. Fridag.

17/8 53, mandag. Vandet tomater. - Luget stedmoder.

18/8 53, tirsdag. Gravet kartofler op og andet. - Luget stedmoder, bellis og nelliker.

19/8 53, onsdag. Plukket tomater. - Vandet blomster. - Hugget risbrænde (med økse).

20/8 53, torsdag. Hugget brænde som i går. - Været i Svendborg og Ollerup til udstilling og an-det i anledning af Svendborg by’s 700 års jubilæum.

21/8 53, fredag. Taget løg op (zitauer og scalot). - Plukket lidt tomater. - Luget nogle blomster i drivhuset.

22/8 53, lørdag. Gravet lidt kartofler op. - Plukket lidt tomater. - Hugget brænde som den 20.

23/8 53, søndag. Stået på ploven ved pløjning i ²Kattemosen og pløjet lidt. - Vandet blomster. - Hugget brænde som den 22.

24/8 53, mandag. Ved harvning ved ²Harnbjerg kastet skidt ind i hegnet. - Harvet ved ²Harnbjerg. - Hjalp til at veje honning.

25/8 53, tirsdag. Forskelligt arbejde med at forberede ¹fars varetur til Ristinge - Plukket tomater. - Forskelligt arbejde med traktorploven, der var i uorden. - Ryddet op i ²arbejdsrummet.

26/8 53, onsdag. Ryddet færdigt i ²arbejdsrummet (se i går). - Hugget brænde som den 23.

27/8 53, torsdag. Hjalp til at harve samme sted som den 24. (løftet harven og kørt lidt). - Kørt skidtet over i ²Stæremosen.

28/8 53, fredag. Kørt skidt som i går. - Stået på en påmonteret vognfjæl på såmaskinen og lettet tude og slået fra og til ved enderne ved rapssåning. - Harvet det såede.

29/8 53, lørdag. Passet varer til som den 25. - Taget jordbærplanter op. - Plukket tomater. - Ta-get gulerødder op. - Tromlet lidt på raps.

30/8 53, søndag. Fridag.

31/8 53, mandag. Toppet gulerødder af. - Vandet tomater. - Lagt noget skidt fra harvning på den nysåede raps sammen i dynger. - Hugget brænde som den 26.


September 1953<;br />
1/9 53, tirsdag. Samlet kartofler op efter optager. - Pløjet i skomarmarken. - Forskelligt arbejde.

2/9 53, onsdag. Samlet kartofler op som i går. - Pløjet stykket med raps (gammelt) ud for - ²Ellemosen. - Hjalp til at rive noget afhugget skidt af jordbær.

3/9 53, torsdag. Hjalp til at rense jordbær. - Pløjet bygstub. - Plantet jordbær.

4/9 53, fredag. Plukket tomater. - Plantet jordbær. - Hjalp til at rense jordbær.

5/9 53, lørdag. Været med på varetur (kørt frem med ³traktoren, da ³bilen var i uorden). - Hjalp til at køre skidt der blev revet sammen fra jordbærrene den 2. - Forskelligt andet arbejde.

6/9 53, søndag. Hjalp til at hugge brænde i ²Ellemosen med en lånt huggemaskine.

7/9 53, mandag. Kørt skidt fra jordbær som den 5. - Pillet noget ukrudt af jordbær. - Hjalp til at hugge brænde som i går.

8/9 53, tirsdag. Hjalp til at lave kranse. - Hjalp til at hugge brænde som i går.

9/9 53, onsdag. Hjalp til at køre risbrænde hjem. - Hjalp til at rydde opgroede ask ved frugttræ-erne i ²Ellemosen.

10/9 53, torsdag. Vandet blomster. - Ryddet i ²Ellemosen, klippet askene med grensaks.

11/9 53, fredag. Ryddet i ²Ellemosen som i går.

12/9 53, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Plukket tomater. - Sat etikette på lidt honningdåser. - Ryddet i ²Ellemosen.

13/9 53, søndag. Fridag.

14/9 53, mandag. Ryddet færdigt i ²Ellemosen. - Sat etiketter på honningdåser. - Om eftermiddagen fri, fordi har var besøg af Hans Jørgen Feldborg [ungt medlem af af-holdsbevægelsen].

15/9 53, tirsdag. Samlet æbler op i ²Ellemosen. - Hjalp til at lave kranse.

16/9 53, onsdag. Hjalp til at lave kranse. - Plukket Pederstrup og lidt andre æbler i ²Ellemosen.

17/9 53, torsdag. Hjalp til at tærske. - Ved havren læsset knipperne på en vogn, og ved byggen stået imellem ved negene.

18/9 53, fredag. Hjalp til at tærske (se i går) og ryddet op, da vi var færdige. - Hjalp til at sætte tude på såmaskinen.

19/9 53, lørdag. Passet varer til som den 12. - Harvet til rug. - Plukket tomater.

20/9 53, søndag. Hjalp til at sortere tomater. - Pudset ³bil.

21/9 53, mandag Harvet til rug. - Sat bræt på såmaskine til at stå på. - Stået på brættet og ren-set tude samt slået fra og til ved enderne ved rugsåning.

22/9 53, tirsdag. Lettet harven ved harvning på rugen. - Harvet til hvede. - Samlet kartofler op i ²Stæremosen.

23/9 53, onsdag. Harvet til hvede på modsatte led sammenlignet med i går. - Hjalp til at så hvede på samme måde som ved rugsåningen den 21. - Harvet det såede.

24/9 53, torsdag. Samlet kartofler op. - Lettet harve ved harvning på kartoffeljorden. - Hjalp til at så den med hvede.

25/9 53, fredag. Kør skidt fra stykket der blev arbejdet på i går og samlet lidt flere kartofler op. - Hjalp til at lave udstilling på afholdshjemmet.

26/9 53, lørdag. Udstilling som i går. - Plukket tomater. - Hjalp til at sætte radrenser på ³traktoren.

27/9 53, søndag. Fridag.

28/9 53, mandag. Hjalp til at pille udstilling ned som blev sat op den 25. - Plantet stedmoder.

29/9 53, tirsdag. Plantet stedmoder. - Plukket tomater.

30/9 53, onsdag. Plantet bellis. - Gravet mistbænke. - Lagt påskeliljeløg.


Oktober 1953

1/10 53, torsdag. Gjort rent ved hønsene. - Lagt tulipanløg.

2/10 53, fredag. Plukket æbler i ²Ellemosen, (Broholms Rosen og Berners Rosen).

3/10 53, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Plukket æbler (Berners Rosen).

4/10 53, søndag. Plukket æbler (Berners Rosen).

5/10 53, mandag. Plukket æbler (Berners Rosen og Dr. Louise).

6/10 53, tirsdag. Samlet æbler op i ²Ellemosen. - Plukket æbler i haven.

7/10 53, onsdag. Plukket og opsamlet æbler i ²Skoven. - Plukket tomater.

8/10 53, torsdag. Samlet kartofler op.

9/10 53, fredag. Taget nogle løg op. - Luget ”gule urter” af porrer. - Hakket jordbær der blev plantet den 3/9. - Hjalp til at sætte radrenser på ³traktoren. - Ryddet op i ²arbejdsrummet.

10/10 53, lørdag. Passet varer til som den 3. - Ryddet op i ²arbejdsrummet som i går. - Malet vinduer i ²arbejdsrummet.

1/10 53, søndag. Fridag.

12/10 53, mandag. Sat mærkesedler ved georginer med påskriften om, hvad det var for en slags. - Hjalp til at reparere (tække) taget ind mod ¹Thomsen [mod øst].

13/10 53, tirsdag. Tagreparationsarbejde som i går.

14/10 53, onsdag. Tagreparationsarbejde som i går. - Plukket tomater.

15/10 53, torsdag. Plukket tomater. - Sorteret kartofler. - Forberedelser til ¹fars Svendborg-tur [til auktion på Gartnernes Salgsforening, hvor ¹far både solgte og købte varer]. - Ryddet op efter tagreparation (se den 12., 13. og 14.). - Malet vinduer i ²arbejdsrummet (anden gang; se den 10.).

16/10 53, fredag. Forskelligt arbejde med at lægge ²arbejdsrummet til ²butikken [indbefattede nedrivning af skillerum].

17/10 53, lørdag. Arbejde i ²arbejdsrummet som i går.

18/10 53, søndag. Arbejde som i går.

19/10 53, mandag. Som den 16., 17., og 18.

20/10 53, tirsdag. Som den 16., 17., 18. og 19.

21/10 53, onsdag. Som den 16., 17., 18., 19. og 20. – Hjalp til at rense drænrør der fører fra møddingen. - Sorteret kartofler.

22/10 53, torsdag. Været i Nordenbro med et par kranse. - Dækket hvor vi gravede op i går. - Hjalp til at pynte til husmandsforeningens jubilæum på afholdshjemmet.

23/10 53, fredag. Lidt forskelligt arbejde. - Hjalp til at køre møg (læsset og kørt frem).

24/10 53, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Hjalp til at køre møg.

25/10 53, søndag. Fridag.

26/10 53, mandag. Læsset møg.

27/10 53, tirsdag. Læsset møg.

28/10 53, onsdag. ³Spredt møg.

29/10 53, torsdag. ³Spredt møg. - Pløjet på samme sted som den 2/9.

30/10 53, fredag. Pløjet som i går. - Lavet kransebøjler. - Klippet gran (til pyntning af kirke).

31/10 53, lørdag. Passet varer til som den 24. - Været i Nordenbro med et par kranse [på cykel]. - Ryddet op i ²arbejdsrummet. - Sorteret gulerødder. - Ryddet op i ²kransebøjlerummet.


November 1953

1/11 53, søndag. Forskelligt arbejde: været ude med blomster, pillet lidt mos (grønt), lavet kran-sebøjler og andet.

2/11 53, mandag. Ryddet tomatplanterne og plukket de sidste tomater der var på dem (både modne og ikke modne).

3/11 53, tirsdag. Kørt tomatplanterne og ukrudt væk (se i går). - Hjalp til at lave kransebøjler på maskine (lagt halmen hen til og spolet tråd på rullerne).

4/11 53, onsdag. Hjalp til at tage kål hjem i kule.

5/11 53, torsdag. Kørt kål hjem som i går. - Taget georginknolde op.

6/11 53, fredag. Hentet gran hjem [fra egen beplantning på en bakkeskråning mellem skomarmarken og ²Harnbjerg]. - Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge, der blev kørt i dag (fredag) i stedet for lørdag, fordi der da skal pyntes kirke i Tryggelev og Lindelse. - Klippet gran. - Forskelligt arbejde.

7/11 53, lørdag. Lavet guirlander af gran til pyntning af kirker (se i går). - Forskelligt arbejde i ²arbejdsrummet: pillet rosenkål. ryddet op og andet.

8/11 53, søndag. Fridag.

9/11 53, mandag. Hjalp til at lave kransebøjler som den 3.

10/11 53, tirsdag. Ryddet op i ²kransebøjlerummet. - Hjalp til at køre halm i møddingen.

11/11 53, onsdag. Ryddet op efter halmudkøringen i går. - Sorteret georginerne jeg tog op den 5. (Senere på dagen kørt dem ind). - Været på Boløkke med en blomsterkurv [på cykel]. - Hjalp til at støbe noget gulv i ²arbejdsrummet. - Forskelligt andet arbejde.

12/11 53, torsdag. Pillet mos (hvidt).

13/11 53, fredag. Pillet mos. - Plukket og pillet noget rosenkål. - Lavet adventskransebøjler.

14/11 53, lørdag. Passet varer til som den 6. - Kørt skidt væk fra haven. - Pillet mos.

15/11 53, søndag. Revet gårdspladsen. ryddet op i ²arbejdsrummet. - Sat tråd i lidt kogler.

16/11 53, mandag. Klippet stauder af i haven. - Lavet lidt kransebøjler (store, med hånd). - Klip-pet gran til kranse. - Bundet kranse.

17/11 53, tirsdag. Havearbejde (mest kørt skidt væk).

18/11 53, onsdag. Taget blomsterløg op i haven. - Revet blade i haven og kørt dem væk.

19/11 53, torsdag. Havearbejde som i går.

2/11 53, fredag. Havearbejde. - Plukket og pillet lidt rosenkål.

21/11 53, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Havearbejde.

22/11 53, søndag. Fridag.

23/11 53, mandag. Havearbejde. - Forskelligt arbejde. - Pillet mos.

24/11 53, tirsdag. Taget lidt sellerier op og gravet dem ned i drivhuset. - Pillet mos.

25/11 53, onsdag. Pillet mos. - Bundet adventskranse.

26/11 53, torsdag. Renset rødkål af. - Bundet adventskranse.

27/11 53, fredag. Bundet adventskranse. - Kørt gran hjem. - Bundtet gran. - Plukket og pillet rosenkål.

28/11 53, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Bundet adventskranse.

29/11 53, søndag. Været forskellige steder med adventskranse.

30/11 53, mandag. Sat tråd i kogler. - Bundtet gran. - Bundet moskranse.


Ddecember 1953

1/12 53, tirsdag Klippet lidt gran til pyntning i ²butik. - Bundet moskranse.

2/12 53, onsdag. Bundet kranse (gran) til begravelse i ³Bagenkop.

3/12 53, torsdag. Pillet mos. - Ryddet op i ²kransebøjlerummet. - Hjalp til at lave kransebøjler.

4/12 53, fredag. Bundet kors. - Været ude med regninger. - Pillet mos. - Plukket og pillet rosen-kål.

5/12 53, lørdag. Passet varer til som den 28/11. - Renset rødkål af. - Været med oppe at hente gran [fra egen beplantning på en bakkeskråning mellem skomarmarken og ²Harnbjerg].- Pillet gæslinger.

6/12 53, søndag. Fridag.

7/12 53, mandag. Plukket og pillet lidt rosenkål. - Pillet mos.

8/12 53, tirsdag. Pillet mos. - Pillet gæslinger. - Sat tråd i kogler.

9/12 53, onsdag. Bundet puder og hjerter. - Plukket rosenkål. - Sat tråd i kogler.

10/12 53, torsdag. Sat tråd i kogler. - Pillet rosenkål.

11. fredag. Sat tråd i kogler. - Klippet gran. - Bundet kors. - Været med oppe at hente gran [se også den 5.].

12/12 53, lørdag. Passet varer til som den 5. - Bundtet gran. - Bundet grankranse.

13/12 53, søndag. Bundet moskranse.

14/12 53, mandag. Pillet mos.

15/12 53, tirsdag. Pillet mos. - Været med oppe at hente gran. - Bundet kranse (cypres).

16/12 53, onsdag. Bundet kranse som i går. - Klippet gæslinger og bundtet dem. - Bundet kors.

17/12 53, torsdag. Bundet kors. - Pillet gæslinger.

18/12 53, fredag. Pyntet lidt på kransene jeg bandt den 10. og 16. - Pillet mos. - Bundet mo-skranse. Renset rødkål og hvidkål af. - Pillet rosenkål.

19/12 53, lørdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Pillet mos og bundet kranse.

20/12 53, søndag. Pillet mos og bundet moskranse.

21/12 53, mandag. Pillet mos. - Hjalp til at lægge gran på gravsteder.

22/12 53, tirsdag. Bundet moskranse og kors. - Renset rødkål af.

23/12 53, onsdag. Forberedelser til ¹fars varetur i Ristinge. - Forskelligt arbejde: bundet en pude, lagt mos på tulipanplantninger, klippet gran - og andet.

24/12 53, torsdag. Været forskellige steder med blomster. - Revet gårdspladsen.

25/12 53, Juledag. fredag. Fridag.

26/12 53, 2. juledag. lørdag. Hjalp til at tage tulipan-, hyacint- og påskeliljeløg ind til fremdriv-ning. - Ryddet op i ²kransebøjlerummet.

27/12 53, søndag. Fridag.

28/12 53, mandag. Plukket og pillet rosenkål. - Gjort rent ved hønsene. - Ryddet op i blomster-drivhuset (hvor der ikke er blomster i vinter).

29/12 53, tirsdag. Ryddet op i drivhuset som i går.

30/12 53, onsdag. Passet varer til som den 23. - Ryddet op i drivhuset som i går. - Hjalp til at køre halm på taget på traktorgaragen, fordi det var utæt. - Hjalp til at stille forskellige redskaber ind.

31/12 53, torsdag. Malet vægt. - Stillet bænke og havelåger og andet ind. - Plukket rosenkål. - Pillet juleudstilling ned.

Dagbogen fortsætter 1954, hvor der også skrives om VEJRET
_

Afskrift efter original dagbog. Afskriften er ordret, dog er væsentlige sproglige fejl rettet.
Humble i oktober 2006
Erik Bendixen