Nielstrup fæsteprotokol 1719-1759

| | |
Nielstrup fæsteprotokol 1719-1759
Protokollen  har fæstere fra: Dongshøjrup, Egebjerg, Egense, Høje, Kirkeby, Ollerup, Rårud, Ulbølle, Vester Skerninge og  Øster Skerninge.

Protokollen  har fæstere fra: Dongshøjrup, Egebjerg, Egense, Høje, Kirkeby, Ollerup, Rårud, Ulbølle, Vester Skerninge og  Øster Skerninge.

Fæster

by 

hartkorn 

dato 

tidligere fæster

Rasmus AndersenDongshøjrup7-0-2-222.07.1741Anders Jensen faderen afstår pga alder, aftægt
Søren NielsenDongshøjrup4-4-1-202.01.1742Jens Jensen frakommen
Niels HansenDongshøjrup4-4-2-2
nr. 3
4-4 og skov
0-0-2-2

 

28.12.1751Hans Jensen faderen
Eggert JespersenEgebjerg2-4-1-116.07.1726Povl Nielsen har opladt
Hans IversenEgebjerg2-4-1-113.03.1730Eggert Jespersen +
Peder PedersenEgebjerg6-2-0-0
skov 2 fk

 

24.06.1730Marqvar Larsen +
Jacob RasmussenEgebjerg5-7-0-120.01.1733Hans Michelsen
Jacob RasmussenEgebjerg5-7-0-116.03.1740Morten Mortensen +
Mads HenrichsenEgebjerg3-7-3-129.03.1743Rasmus Rasmussen afstår pga alderdom
Claus HenriksenEgebjerg4-4-2-002.01.1739Hans Andersen
notat om at man har glemt at indføre fæstebrevet

 

Niels SørensenEgebjerghus23.02.1750han er selv beboer
Rasmus Pedersen
tjener øverste Ørkild Mølle

 

Egebjerg4-0-0-001.07.1750Rasmus Rasmussen +
Ole Pedersen
af Egebjerg

 

Egebjerg2-4-1-1nr. 2

 

1757 eller 1758

 

Hans Ipsen har opladt til ham
Peder RasmussenEgense8-6-0-013.10.1726Rasmus Juel +
Jesper Mortensen 
* Egense

 

Egense1-5-0-005.04.1738far afstår
Rasmus JensenHøje4-1-1-1/622.02.1728Peder Larsen Fløk 
tidligere ejer, Nielstrup har tilforhandlet sig gården

 

Rasmus SteffensenHøje4-1-1-1/620.06.1740Rasmus Jensen +
Jens RasmussenKirkeby7-3-3-116.05.1741Rasmus Pedersen er frakommet pga alder
Rasmus NielsenKirkeby4-2-2-222.07.1743Laurs Jørgensen er frakommen
Mads Henrichsen
i Egebjerg

 

Kirkebyen kirkejord
0-5-2-0

 

08.01.1756

 

Rasmus Rasmussen
Anders HansenOllerup5-2-3-218.04.1719 
Jens Jensen
* Dongshøjrup

 

Ollerup4-5-0-217.04.1719Hans Jørgensen
Rasmu Jensen BuchOllerup7--?-?-201.05.1719Hans Hansen+
Søren JørgensenOllerup2-5-3-218.04.1719 
Peder KnudsenOllerup4-0-2-024.04.1719 
Marcus HansenOllerup4-1-0-224.04.1719 
Hans Rasmussen smedOlleruphus med have og jord17.04.1719skal holde Nielstrups heste med nyt og gammelt beslag så tit og ofte som fornødent
Christen Jacobsen smed

 

* Ollerup
Olleruphus med have og kålplads24.04.1719 
Morten Mortensen

 

murmester
Olleruphus

 

6 fag nordre ende
04.07.1727Hans Jacobsen bebor den anden ende af huset
Anders NielsenOllerup5-7-2-103.03.1727Niels Sørensen afstår pgs slet tilstand og slet forstand
Claus RasmussenOllerup5-7-2-124.03.1727Knud Bonde, hans far har afstået
Jens PlougOllerup5-7-2-102.05.1728Andrs Nielsen
har frasigt sig gården

 

Hans Hansen
husmand

 

Olleruphus sønden ende af hus på 2 fag

 

07.04.1730Christen Jacobsen +
murmester Morten Mortensen bebor den anden ende

 

Peder HansenOllerup4-1-3-225.10.1730Peder Knudsen +
Niels PedersenOllerup4-1-3-224.07.1735Peder Hansen +
Hans Jacobsen smedOlleruphus med kålhave og lidt jord05.04.1734 
Jørgen HansenOllerup5-7-2-130.12.1738Claus Rasmussen afstår pga alder

 

Hans BerentsenOllerup5-2-3-209.09.1739 
Hans JacobsenOlleruphus med kålhave og jord11.12.1732 
Hans JespersenOlleruphus med kålhave og jord29.12.1743Hans Jacobsen smed
Knud Rasmussen 
* Svendborg

 

Ollerup4-5-0-219.11.1747Jens Jensen +
Niels KnudsenOlleruphus21.07.1752Morten murmester frakom
Anders JensenOllerup4-1-2-2 nr. 1

 

19.11.1753Niels Pedersen +
Hans Madsen af Heldager

 

Olleruphus med indhegnet have09.04.1754Hans Jespersen +
Mette Jespersdatter skal bebo et værelse

 

Simon Henrichsen landsoldat

 

Ollerup6-2-1-0 
nr. 24 =
2-5-3-2
nr. 19 =
3-4-0-0

 

03.07.1754Søren Jørgensen +
Rasmus MarcussenOllerup4-1-0-201.12.1755far +
Niels IversenRårud5-1- (blank)
skov 1 skp

 

08.04.1728Mads Rasmussen
Hans Jensen husmand
* Kirkeby

 

Rårudhus20.06.1729Mads Rasmussen+
Rasmus Buch
kan være bødker

 

Rårud3-2-2-0
og skov

 

09.01.1737Jeppe Buch opgiver pga alder
Niels Hansen
fra København

 

Ulbølle?-1-1-1
bolig

 

19.05.1731Søren Hansen
afstår frivillig

 

Niels Hansen i Ollerup

 

Ulbøllehus03.04.1753 
Hans RasmussenVester Skerninge1-2-0-024.04.1719 
Niels RasmussenVester Skerninge1-2-0-018.09.1731Hans Rasmussen +
Jens Svendsen af Skovsbo

 

Vester Skerninge1-0-1-003.05.1758Niels Rasmussen har opladt til ham
Niels JensenØste Skerninge Skerningeballe

 

2-4-0-021.04.1719 
Ivar Olsen af Egense

 

Øster Skerninge8-1-2-21757 eller 1758Hans Vest + Ivar Olsens stedfar er Hans Hansen i Egense

 

Povl JespersenØster Skerninge Holm

 

9-2-0-017.04.1719 
Hans Jensen GraaØster Skerninge Holm

 

9-2-0-017.04.1719 
Peder Jensen GraaØster Skerninge Skerningeballe

 

2-4-0-017.04.1719 
Niels Nielsen SandbergØster Skerninge Sandberg

 

2-5-0-024.04.1719 
Rasmus LarsenØster Skerninge6-2-0-021.04.1719 
Hans Andersen BuchØster Skerninge2-4-0-221.04.1719 
Claus Rasmussen * Ollerup

 

Øster Skerningehus23.10.1768 
Søren JensenØster Skerninge2-5-1-024.04.1719 
Hans Jensen husmand

 

Øster Skerningerytterhus med kålhave17.04.1719huset ligger ved Hans Jensens gård
Hans AndersenØster Skerninge5-7-2-217.04.1719 
Rasmus Hansen KudskØster Skerninge5-1-0-018.04.1719 
Hans JensenØster Skerninge8-1-3-217.04.1719er købt af kgl. majestæt
Jørgen RasmnussenØster Skerningehus med kålhave18.04.1719 
Hans PovlsenØster Skerninge7-0-0-018.04.1719 
Jens AndersenØster Skerninge6-0-0-018.04.1719 
Henrich Hansen BruunØster Skerninge5-2-3-024.01.1719 
Niels MichelsenØster Skerninge3-4-2-217.04.1719 
Hans Pedersen VestØster Skerninge1-7-2-2 og 
2 tdr. af Rasmus Mortensens gård

 

24.04.1719Peder Vest har forhen afstået p.g.a. alder
Jens Andersen PlougØster Skerninge4-1-1-018.04.1719Rasmus Marcussens gård
Rasmu Pedersen ØboØster Skerningehus22.11.1708Niels Sørensen +
Peder Rasmussen * Sørup

 

Øster Skerninge5-7-3-203.08.1720købt af kgl. majestæt
Jesper PovlsenØster Skerninge Holm den halve gård

 

9-0-1½-1½30.04.1724Povl Jespersen, faderen
Jacob HenrichsenØster Skerninge4-2-2-002.07.1726Rasmus Mogensen har afstået
Peder RasmussenØster Skerningegårdhus med ca. 1 td24.07.1726Jens Andersen har afstået
Hans RasmussenØster Skerninge5-1-0-023.07.1726far afstår til søn
Niels JensenØster Skerninge5-7-3-108.01.1727Peder Rasmussen
Jørgen RasmussenØster Skerninge5-1-1-06.03.1729Rasmus Hansen
Jens Christian SørensenØster Skerninge2-7-1-014.05.1729Søren Jensen 
faderen afstår

 

Anders Andersen PlougØster Skerninge5-7-3-124.05.1729Niels Ploug ? faderen afstår
Rasmus HenrichsenØster Skerninge5 tdr04.07.1729Oluf Skytte +
Hans Jespersen
* Stågerup

 

Øster Skerninge Skerninge Balle

 

2-5-2-001.05.1732Niels Nielsen
Anders Hansen BuchØster Skerninge2-7-1-020.06.1736Jens Christian Sørensen
Peder MadsenØster Skerninge5-1-1-003.06.1736Jørgen Rasmussen har opladt
Knud JensenØster Skerninge9-0-2-011.11.1737Hans Jensen Graa + 
købt fra kgl. majestær

 

Niels RasmussenØster Skerninge Skerninge Balle

 

2-5-2-029.06.1733Hans Jespersen
Jens Rasmussen BallemandØster Skerninge5-2-2-023.04.1740 
Morten PovlsenØster Skerninge Holm

 

9-0-2-003.01.1742Knud Jensen er frakommen, gården er før købt fra kgl. majestæt

 

Simon RasmussenØster Skerninge3-4-2-215.03.1743Niels Michelsen afstår pga alder og sygdom

 

Jens ChristianØster Skerningenyt opbygget hus22.01.1744Hans Buch
Christopher Hansen BuchØster Skerningehus23.03.1746Jørgen Povlsen har lovlig opsagt i 2 mænds påhør: Jens Christian Sørensen og Hans Henrichsen begge Øster Skerninge

 

Niels Hansen smedØster Skerninge

 

Ballen
2-4-0-002.01.1745Rasmus Jørgensen er frakommen
Hans Christensen BruunØster Skerningejordløst hus12.05.1747Christopher Hansen Buch som nu fæster gård

 

Christopher Hansen BuchØster Skerninge2-7-1-028.05.1747Anders Hansen Buch har frasagt sig

 

Jørgen Pedersen
af Skerningeballe

 

Øster Skerninge4-0-0-0
nr. 19

 

03.02.1751Simon Rasmussen er frakommet

 

Jesper Mortensen
af Egense

 

Øster Skerninge
Holm

 

9-0-0-0
nr. 3

 

10.05.1751Morten Povlsen er frakommet
Morten PedersenØster Skerninge2-4-0-0
nr. 38
1-4-0-1 og
nr. 30
0-7-2-2

 

25.06.1751Peder Jensen Graa faderen +
Hans Christensen BruunØster Skerninge5-7-2-0
nr. 6

 

10.07.1751Anders Ploug frakom
Niels NielsenØster Skerninge
Skerningeballe

 

2-4-0-0
boelsted

 

12.08.1752faderen
Rasmus Rasmussen
landsoldat af Veste Skerninge

 

Øster Skerninge6-0-0-008.10.1755Rasmus Henrichsen har opladt til ham
Søren JacobsenØster Skerninge6-0-1-1/4
nr. 24 =
5-2-1-0
nr. 39 =
0-5-0-1/4

 

02.01.1754Axel Hansen frakom
Henrich JacobsenØster Skerninge6-2-1-0
nr. 12

 

08.10.1757Jacob Henrichsen far +
farbror er Rasmus Henrichsen

 

Herman MichelsenØster Skerningehus02.12.1758Jørgen Jørgensen har opladt til ham
Hans Andersen
Dongshøjrup

 

Øster Skerninge
Skerningeballe

 

2-4-0-0 
nr. 38 =
1-4-0-1
nr. 30 =
0-7-3-2

 

01.07.1759Morten Pedersen Graa har opladt til ham
Mads Jensen
* Øster Skerningeballe

 

Øster Skerninge Skerningeballehus24.04.1719