Rødkilde skifteprotokol 1762-1788, I

| | |
Rødkilde skifteprotokol 1762-1788, I Kronologisk afskrift af Karin Jørgensen
 • Catharina Jacobsdatter Goldbech, Ulbølle, I-1, 29.01.1762
 • enke efter Niels Henrich Nielsen, far: Niels Jensen Fåborg
 • Johanne Marie Nielsdatter, 6 år
 • Værge Jacob Engberg oo moderens søster
 • Arentgot Christiansdatter, Ulbølle, I-13, 05.02.1762
 • indsidder og almisselem, boede hos Andreas Madsen
 • Karen Laursdatter, Ulbølle, I-14, 05.04.1762
 • oo husmand Jørgen Andersen
 • Mette Jørgensdatter, 12 år
 • Peder Pedersen, ungkarl, Ulbølle, I-15, 26.06.1762
 • han var hos svogeren Mads Rasmussen, arvingerne er hans søskende
 • helsøster Karen Pedersdatter oo Niels Pedersen, Ulbølle
 • halvsøster Bodil Pedersdatter oo Mads Rasmussen, Ulbølle
 • halvsøster Anne Pedersdatter tjener Mads Rasmussen, Ulbølle
 • halvsøster Anne Marie Pedersdatter oo Erich Pallesen, Søby, Ærø
 • halvbroder Mads Pedersen, landsoldat på Rødkilde Gods
 • Rasmus Hansen, væver, Ulbølle, I-18, 22.0.1762, I-18
 • oo Johanne Rasmusdatter, antaget lavværge Jørgen Knudsen, Ulbølle
 • Arving er hans søster Maren Hansdatter, Tranderup på Ærø
 • Jørgen Nielsen, Ulbølle, I-21, 28.09.1763
 • oo Kirsten Laursdatter, værge Hans Nielsen Norre
 • Rasmus Jørgensen, 22 år
 • Dorthe Jørgensdatter, 20 år
 • Marie Jørgensdatter, 18 år
 • Anne Jørgensdatter, 14 år
 • Karen Jørgensdatter, 8 år
 • Børnenes værge farbroderen Rasmus Nielsen, Ulbølle
 • Christen Laursen, skolemester, Ulbølle, I-, 05.09.1763
 • oo 1 Anne Nielsdatter
 • Karen Christensdatter, 12 år, værge farbror Laurs Laursen, Frørup
 • oo 2 Anne Marie Johansdatter, værge skræder David Pedersen, Ulbølle
 • Christian Christensen, 6 år, værge farbror Philip Laursen, Nybølle
 • Laurs Christensen, 4 år do
 • David Pedersen skrædders hustru, Ulbølle, I-27, 02.12.1764
 • oo 1 skrædder Ole Pedersen
 • Johan Jørgen Olsen er myndig
 • Frederik Jørgen Olsen er myndig
 • Else Nielsdatter, Ulbølle, I-, 12.09.1764
 • oo 1 Jacob Nielsen Ravn
 • Anne Catrine Jacobsdatter, 9 år, værge farbror Niels Nielsen, Hundstrup
 • Karen Jacobsdatter, 7 år, vrge morbror Peder Nielsen, Hundstrup
 • oo 2 Rasmus Rasmussen Ravn, Ulbølle
 • Jacob Rasmussen, 5 år
 • Niels Rasmussen, 3 år
 • Johanne Rasmusdatter, 1 år
 • Michel Frandsen, indsidder, Stenstrup, I-32, 15.09.1764
 • Han boede hos Niels Mortensen. Hans arvinger er
 • søstersønnen Rasmus Pedersen i Ollerup og dennes søskende
 • søstersønnen Michel Nielsen, Kværndrup og dennes søskende
 • søsterdatter Anne Rasmusdatter oo Hans Jensen, Volstrup
 • Jens Hviid, husmand, Bobjerg, I-34, 22.01.1765
 • oo Anne Rasmusdatter, værge Mads Pedersen, Bobjerg
 • Anders Jensen, 10 år
 • Peder Jensen, 4 år
 • Karen Jensdatter, 16 år, er svagelig og tjener moderen
 • Mette Jensdatter, 14 år
 • Der var ingen født værge for børnene.
 • Christen Rasmussen, Ulbølle, I-35, 01.02.1765
 • oo Marie Olesdatter, værge Niels Rasmussen, Ulbølle
 • Anders Christensen, 26 år, fæster gården
 • Marie Christensdatter oo Niels Nielsen Norre
 • Bodil Andersdatter, Vester Skerninge, I-36, 08.02.1765
 • oo 1 Jens Madsen
 • Laurs Jensen, 28 år, tjener i præstegården
 • Hans Jensen, tjener på Rødkilde
 • oo 2 Thomas Andersen
 • Mads Rasmussen Skeemand, gårdmand, Ulbølle. I-39, 09.03.1765
 • oo Anne Hansdatter, værge Rasmus Norre
 • Maren Madsdatter oo Rasmus Jensen, Sørup
 • Mette Madsdatter, 24 år
 • Anne Madsdatter, 18 år, tjener Rasmus Norre
 • Pigebørnenes værge Hans smed
 • Anne Pedersdatter, Fangel, I-42, 27.02.1765
 • oo Peder Andersen
 • Søsterdatter oo Hans Jacobsen, Fangel
 • Brodersøn Laurs Jørgensen og dennes søskende
 • Brodersøn Peder Laursen og dennes søster
 • Broderdatter Valborg Nielsdatter: søn Niels Pedersen, Fangel
 • Søsterdatter Hanne Rasmusdatter: lavværge Peder Jensen, Fangel
 • Anne Marie Johansdatter, Ulbølle, I-43, 13.06.1764
 • enke efter skolemester Christen Laursen
 • Christen Christensen, 8 år, værge farbror Philip Laursen, Nybølle
 • Laurs Christensen, 5 år, do
 • Mads Thomasen, Ulbølle, I-48, 23.02.1765
 • oo Maren Rasmusdatter
 • Thomas Madsen, 18 år
 • Lars Christiansen, Stenstrup, I-53, 09.09.1765
 • oo Johanne Rasmusdatter
 • Hans arving er Christen Clausen, Syltemaehuset, V. Skerninge oo afdødes moder
 • Anne Nielsdatter, Ulbølle, I-55, 16.12.1765
 • oo 1 Christian Frederiksen
 • Hans Christiansen, gårdmand i Ulbølle
 • Johanne Christiansdatter oo Rasmus Huus, Ulbølle
 • oo 2 Hendrich Nielsen, gårdmand i Ulbølle
 • Maren Chrestensdatter, Ulbølle, I-58, 13.01.1766
 • oo Rasmus Rasmussen smed
 • Anne Catrine Rasmusdatter, 14 år
 • Maren Rasmusdatter, 10 år
 • Rasmus Rasmussen, 4 år
 • Som værge var Jens Sørensen, Eskebjerg overværende
 • Rasmus Pedersen, Ulbølle, indsidder hos Hans Bilidt, I-59, 13.01.1766
 • oo Anne Jensdatter
 • Arvinger er broderen Hans Pedersen smed i Ulbølle
 • 2 brodersønner efter Povl Pedersen i Stågerup
 • Maren Larsdatter, Egebjerg, I-60, 31.01.1766
 • oo Lars Povelsen, Egebjerg
 • Mette Larsdatter, 17 år
 • Hans Madsen, Fangel, I-62, 15.01.1766
 • oo Karen Jørgensdatter
 • Mads Hansen 26 år
 • Jørgen Hansen, 18 år
 • Karen Hansdatter oo Peder Rasmussen, Sanderum
 • Birthe Hansdatter oo Jens Hansen, Fangel
 • Maren Hansdatter, 30 år
 • Otto Diderich Mansfeldt, urmager, Stenstrup, I-, 22.09.1766
 • oo Mette Marie Rasmusdatter, værge kromand Claus Holm
 • Johan Jørgen, 6 år, født værge Peder Christiansen, Stenstrup
 • Søren Pedersen, ungkarl, Ulbølle, I-66, 07.10.1766, +05.10.1766
 • han var hos Rasmus smed. Hans søskende er arvinger
 • halvbroder Rasmus Pedersen+
 • Maren Rasmusdatter, 14 år, hos stedfaderen Hans Christiansen, Ulbølle
 • Anne Rasmusdatter, 11 år, do
 • Johanne Rasmusdatter, 9 år do
 • halvsøster Anne Pedersdatter oo grovsmed Rasmus Rasmussen, Ulbølle
 • halvsøster Johanne Pedersdatter oo Mads Nicolajsen, Vester Skerninge
 • Christian Møller, snedker, Ulbølle, I-69, 07.10.1766
 • oo Kirsten Nielsdatter
 • Anne Marie Christiansdatter, 19 år, værge kleinsmed Rasmus Andersen, Ulbølle
 • Severine Christiansdatter, 16 år do
 • Karen Christiansdatter, 10 år do
 • Sidsel Rasmusdatter, Ulbølle, I-70, 08.10.1766
 • oo Peder Ibsen Huus, gårdmand
 • Rasmus Pedersen, Ulbølle
 • Jeppe Pedersen, 23 år
 • Niels Pedersen, 17 år
 • Maren Pedersdatter, 26 år
 • Jørgen Andersen, Egebjerg, I-71, 26.01.1767
 • oo Karen Rasmusdatter, værge Peder Busch, Galtebjerg
 • Hans Jørgensen, 30 år, tjener Thomas Andersen, Vester Skerninge
 • Marie Jørgensdatter oo Rasmus Christophersen, til huse hos Offer Pedersen, Stenstrup
 • Mette Jørgensdatter, 16 år, værge Mads Hansen, Egebjerg
 • Birthe Pedersdatter, Ulbølle, I-73, 13.02.1767
 • oo Rasmus Eilersen, Ulbølle
 • Eiler Rasmussen, 24 år
 • Peder Rasmussen, 14 år
 • Malene Rasmusdatter oo Christopher Svendsen, til huse her
 • Anne Rasmusdatter, 22 år
 • Catrine Rasmusdatter, 16 år
 • Maren Rasmusdatter, 7 år
 • Værge morbroder Hans Pedersen, Ulbølle
 • Anne Lisbet, almisselem, til huse hos Peder Ipsen Huus, Ulbølle, I-, 05.03.1767
 • Der var ingen arvinger, Hans Loch får overdraget boet for at foretage begravelsen.
 • Knud Jensen, Brendekilde, I-74, 06.03.1767
 • oo Gertrud Larsdatter, værge Herman Ipsen, Brendekilde
 • Jens Knudsen, 2 år
 • Karen Knudsdatter, 5 år
 • Værge farbroderen Niels Jensen
 • Anne Rasmusdatter, Ulbølle, I-77, 11.04.1767
 • enke efter Hans Madsen, til huse hos Mads Skade. Hun sad i uskiftet bo
 • Mandens arvinger:
 • halvbroder Peder Madsen, gårdmand, Ulbølle
 • halvsøster Karen Madsdatter+, oo Peder Pedersen
 • Mads Pedersen, 30 år
 • Bodil Pedersdatter oo Mads Skade, Ulbølle
 • Anne Pedersdatter, 24 år
 • konens arvinger er Mads Rasmussens børn
 • Maren Madsdatter oo Rasmus Jensen, Seerup
 • Mette Madsdatter oo gårdmand Hans Hansen, Ulbølle
 • Anne Madsdatter tjener gårdmand Hans Hansen, Ulbølle
 • Hans Hansen Bilidt, Ulbølle, I-79, 05.05.1767
 • oo Maren Hansdatter, I-79, 05.05.1767
 • Hans arvinger er broderen Knud Bilidt, gårdmand, Ulbølle
 • søsteren Johanne Hansdatter oo Søren Lund, daglejer i Fåborg
 • søster Karen Hansdatter til huse hos Anders Madsen, Orehus
 • Hendes arvinger: en søn Hans Hansen, 19 år, værge morbroderen Morten Hansen, til huse her.
 • Johanne Blommens, indsidder i Ulbølle, I-82, 07.05.1767
 • til huse hos Hans Kofte
 • en søn Johan Blomme, tjener Mads Skade
 • en sønnesøn Hans Christian Blomme, 17 år, hos moderen i Gudbjerg
 • Hans Rasmussen Dyng, Hundstrup, I-83, 13.07.1767
 • oo Anne Hansdatter, I-83, 13.07.1767, de døde begge straks efter hinanden
 • Marie Hansdatter oo Mogens Rasmussen
 • Karen Hansdatter oo Niels Larsen, Vester Hæsinge
 • Maren Hansdatter oo Rasmus Nielsen, Nakkebølle Mølle
 • Johanne Hansdatter oo Niels Andersen, Vester Skerninge
 • Apelone Hansdatter, 27 år tjener i gården
 • Peder Hansen, 24 år, do
 • Hans Hansen, 20 år do
 • De umyndiges værge Peder Rasmussen, Snarup
 • Anne Michelsdatter, Ulbølle, I-67, 12.08.1767
 • oo 1 ?
 • Hans Hansen, gårdmand i Ulbølle
 • oo 2 Hans Nielsen Kofte, husmand, Ulbølle
 • Peder Hansen, 19 år
 • Anne Hansdatter, 22 år
 • Værge farbroderen Peder Nielsen Kofte
 • Ole Olsen, Strandhuse, I-88, 12.08.1767
 • oo Maren Hansdatter
 • Rasmus Olsen+
 • Ole Rasmussen, 10 år
 • Niels Rasmussen, ½ år
 • Dorthea Rasmusdatter, 8 år
 • Maren Rasmusdatter, 5 år
 • Niels Olsen har stedet i fæste
 • Mette Olesdatter oo Rasmus Nielsen, Ulbølle
 • Johanne Olesdatter oo Hans Pedersen, Ulbølle
 • Karen Olesdatter oo Niels Nielsen, Skerningeballe
 • Rasmus Olsen, Strandhuse, I-90, 02.10.1767
 • oo Maren Nielsdatter, værge broderen Zacharias Nielsen, Kogtvedgård
 • Ole Rasmussen, 10 år, værge farbroderen Niels Olsen, Strandhuse
 • Niels Rasmussen, ½ år do
 • Dorthea Rasmusdatter, 8 år do
 • Maren Rasmusdatter, 5 år do
 • Lars Christiansen, 7 år, opdraget hos mosters mand Hans Andersen, Strandhuse, I-, 1767
 • faderen Christen Laursen (I-, 05.09.1763,
 • moderen Anne Marie Johansdatter (I-, 13.06.1764)
 • Anne Rasmusdatter, Hundstrup, I-93, 19.12.1767
 • oo gårdmand Jens Larsen
 • Rasmus Jensen, 17½ år
 • Niels Jensen, 15 år
 • Lars Jensen, 10 år
 • Henrik Jensen, 8 år
 • Anders Jensen, 4 år
 • Karen Jensdatter, 16 år
 • Johanne Jensdatter, 13 år
 • Anne Kirstine Jensdatter, 6 år
 • Anne Dorthe Jensdatter, ½ år
 • Morbror er Rasmus Rasmussen i Mynderup
 • Karen Pedersdatter, Ulbølle, I-95, 28.01.1768
 • oo Anders Madsen, Ourehus
 • Mads Andersen, 10 år, værge farbroder Mads Jeppesen, Ulbølle
 • Peder Andersen, 5 år do
 • Søren Andersen, 2 år do
 • Elias Gertsen, husmand, Ulbølle, I-96, 29.01.1768
 • oo Else Marie Hansdatter
 • Jens Eliasen, 6 år
 • Anne Marie Eliasdatter, 7 år
 • Anne Margrethe Eliasdatter, 1 år
 • Værge morbroderen Christian Hansen, som tjener Jørgen Thune, Egebjerg
 • Marqvar Jørgensen, hjulmand, Ulbølle, I-98, 12.03.1768
 • oo Karen Johansdatter, værge Hans Andersen, Strandhuse
 • Anne Marqvardsdatter, 7 år, værge gårdmand Anders Larsen, Ulbølle
 • Anne Marie Marqvardsdatter, 1½ år do
 • Marie Rasmusdatter, Ulbølle, I-100, 12.03.1768
 • oo husmand Hans Olsen
 • Johanne Hansdatter, 14 år
 • Marie Hansdatter, 11 år
 • Ingeborg Hansdatter, 8 år
 • Rasmus Hansen, 5 år
 • Peder Hansen, 1½ år
 • Formynder Mads Skade
 • Anne Pedersdatter, Ulbølle, I-101, 06.04, 1768
 • oo Morten Hansen indsidder hos Elias Gertsen
 • Arving er hendes broder Rasmus Pedersen smed i Holmdrup
 • Anne Mortensdatter, Hundstrup, I-102, 12.04.1768
 • oo 1 Jens Boemand
 • Lars Jensen,24 år
 • Morten Jensen, 23 år
 • Hans Jensen, 18 år
 • Kirsten Jensdatter, 15 år
 • oo 2 Anders Rasmussen Boemand
 • Rasmus Andersen, 12 år, værge Hans Hansen Krog, Hundstrup
 • Anne Andersdatter, 10 år
 • Gertrud Andersdatter, 7 år
 • Jens Jacobsen Stub, Ulbølle, I-104, 15.05.1768
 • Han tilhørte Hvidkilde gods og havde tjent Morten Marcussen i Mynderup indtil påske,
 • hvorefter hanhavdeindlogeret sig hos Johan Madsen i Ulbølle.
 • Han efterlader sig en søn Hans Jensen, 17 år, som tjener Morten Marcussen i Mynderup
 • Mads Nielsen, Bobjerg, I-105, 08.07.1768
 • oo 1 Kirsten Rasmusdatter
 • Rasmus Madsen, 47 år, staldkarl på Hvidkilde
 • Niels Madsen, 39 år, husmand i Bobjerg
 • Jørgen Madsen, gårdmand i Ulbølle
 • Peder Madsen, 16 år
 • Sara Madsdatter oo Erich Normann i Svendborg
 • Anna Madsdatter, tjener Jesper færgemand i Svendborg
 • Johanne Madsdatter, tjener i Skovsbo
 • Kirsten Madsdatter oo husmand Christen Rasmussen, Vantinge
 • oo 2 Arngot Hartvigsdatter
 • Hans Madsen, 12 år
 • Hartvig Madsen, 11 år
 • Anders Madsen, 8 år
 • Frederich Madsen, 6 år
 • Kirstine Madsdatter, 1½ år
 • Marie Madsdatter 1/4 år
 • De umyndiges værge farbroderen gårdmand Hans Nielsen, Stenstrup
 • Rasmus Hansen, husmand, Ulbølle, I-108, 22.09.1768
 • oo Karen Rasmusdatter, værge Hans Tønnesen, Ulbølle
 • Hans Rasmussen, 24 år
 • Johanne Rasmusdatter, værge morbroder Mads Rasmussen Skade
 • Maren Hansdatter (Krammers), Hundstrup, I-108
 • oo 1 ?
 • oo 2 Joachim Christopher Asmus, urtegårdsmand på Boltinge. Han har været forsvundet de
 • sidste 2 år. (I skiftet erder flere sider om sagen).
 • Hendes søskende er arvinger:
 • Anne Hansdatter oo Aage Svendsen+ i Øster Skerninge, hun er hos sønnen i Ø. Skerninge
 • Hans Hansen, Trunderup+
 • Niels Hansen, tjener på Ullemose
 • Povl Hansen, tjener Hans Kromand i Trunderup
 • Dorthe Hansdatter hos gårdmand Jens Andersen i Trunderup
 • Mads Nielsen, Hundstrup, I-116, 09.02.1769
 • oo Anna Andersdatter, hendes tilkommende mand er Peder Nielsen, Hundstrup
 • Johanne Madsdatter, 10 år
 • Niels Madsen, 8 år
 • Anders Madsen, 4 år
 • Værge farbroderen gårdmand Peder Nielsen, Gundestrup
 • Niels Hansen, indsidder hos Jens Michelsen, Ulbølle, I-, 17.02.1769
 • oo Kirsten Jensdatter, lavværge skrædder David Pedersen
 • Arvingerne er:
 • brodersønnen Hans Thomasen, husmand Ulbølle
 • halvsøster Anne Hansdatter oo Frederik Feldbereder, Svendborg
 • broderdatter Kirsten Hansdatter oo Niels Michelsen, husmand, V. Skerninge
 • Maren Rasmusdatter, Ulbølle, I-, 22.09.1768
 • oo indsidder Peder Lock, Ulbølle
 • Rasmus Pedersen. Der var ingen pårørende.
 • HansMichelsen, gårdmand, Ulbølle, I-121, 11.06.1769
 • oo 1 Anne Nielsdatter
 • Michel Hansen, 26 år
 • oo 2 Ellen Hansdatter, lavværge Peder Michelsen, Strandhuse, han er børnenes farbroder
 • Søren Hansen, 20 år
 • Anne Hansdatter, 18 år
 • Malene Hansdatter, 14 år
 • Hans Pedersen, Ulbølle, I-123, 20.09.1769
 • oo Johanne Olesdatter
 • Peder Hansen, 7 år
 • Ole Hansen, 5 år
 • Rasmus Hansen, ½ år
 • Anne Catrine Hansdatter, 12 år
 • Maren Hansdatter, 9 år
 • Værge farbroderen Hans Pedersen smed, Ulbølle
 • Karen Jørgensdatter, Fangel, I-125, 07.11.1769
 • oo 1 Hans Madsen (skifte 15.01.1766)
 • Mads Hansen, 30 år
 • Jørgen Hansen, 22 år
 • Maren Hansdatter
 • Karen Hansdatter oo Peder Rasmussen skrdder, Sanderum
 • Birthe Hansdatter, 36 år oo hjulmand Jens Hansen, Fangel
 • oo 2 Knud Larsen
 • Rasmus Jepsen, husmand, Strandhuse, I-127, 10.04.1771
 • oo Anna Nicolaisdatter
 • Maren Rasmusdatter, 3 år
 • Rasmus Rasmussen, 3 uger
 • Hans Mortensen, enkemand, indsidder hos Hans Boemand, Hundstrup, I-127, 10.04.1771
 • Maren Hansdatter, 21 år, tjener Rasmus Rasmussen, Hundstrup
 • Kirsten Hansdatter, 12 år, tjener i Hørup Mølle
 • Hans Hansen, 15 år, tjener på Rødkilde
 • Karen Pedersdatter, Hundstrup, I-128, 18.04.1771
 • oo 1 Niels Mortensen
 • Karen Nielsdatter oo Niels Sten, Rødme
 • Anne Nielsdatter oo indsidder Rasmus Svendsen, Højelunde
 • Peder Nielsen+ oo Mette Catrine Rasmusdatter, Hundstrup
 • Else Nielsdatter+ oo 1 Jacob Rasmussen, Ulbølle
 • Anne Catrine Jacobsdatter, 13 år, hos Peder Nielsens enke i Hundstrup
 • Karen Jacobsdatter, 12 år do
 • oo 2 Rasmus Ravn, Ulbølle
 • Jacob Rasmussen, 11 år
 • Niels Rasmussen, 9 år
 • Johanne Rasmusdatter, 6 år
 • oo 2 Niels Nielsen Ravn
 • Niels Nielsen
 • Peder Nielsen, Hundstrup, I-129, 10.04.1771
 • oo Mette Catrine Rasmusdatter
 • Arvingerne er hans søskende
 • Karen Nielsdatter oo Niels Sten, Rødme
 • Anna Nielsdatter oo indsidder Rasmus Svendsen, Højelunde
 • Else Nielsdatter+ oo 1 Jacob Rasmussen, Ulbølle
 • Anne Catrine Jacobsdatter, 13 år
 • Karen Jacobsdatter, 12 år
 • oo 2 Rasmus Ravn, Ulbølle
 • Jacob Rasmussen, 11 år
 • Niels Rasmussen, 9 år
 • Johanne Rasmusdatter, 6 år
 • halvbroderen Niels Nielsen, Hundstrup
 • Christian Christensen, 13 år, Ulbølle, I-133, 26.04.1770
 • faderen Christen Laursen, skifte 05.09.1763
 • moderen Anne Marie Johansdatter, skifte 13.06.1764
 • broderen Lars Christensen, skifte 1767
 • arving er halvsøsteren Karen Christensdatter
 • Axel Olsen, indsidder, Hundstrup, I-133, 18.02.1772
 • oo Lisbeth Laursdatter
 • De havde ingen børn og var til huse hos Jeppe Krog
 • Mogens Rasmussen, Hundstrup, I-134, 10.06.1772
 • oo Maria Hansdatter
 • Maren Mogensdatter, 19 år
 • Karen Mogensdatter, 16 år
 • Hans Mogensen, 8 år
 • Catrine Marie Mogensdatter, 6 år
 • Karen Olufsdatter, Ulbølle, I-, 13.06.1772
 • oo Rasmus Eilersen
 • Arving erhendes moder Maren Ibsdatter
 • Peder Ebbesen, Gammelgård, Hundstrup, I-138, og 161, 29.01.1773
 • oo Anne Nielsdatter
 • Arvingerne er hanssøskende
 • broder Jens Ebbesen, Nr. Lyndelse
 • søster Margrethe Ebbesdatter oo Christen Jensen, Stenløse
 • halvbroder Jacob Madsen, Ollerup
 • Maren Jørgensdatter, Hundstrup, I-138, 05.04.1773
 • oo Anders Rasmussen Boemand
 • Hendes søskende er arvinger
 • Hans Jørgensen, Bremerhus, Hundstrup
 • Anne Jørgensdatter oo Rasmus Andersen, Åby
 • Maren Rasmusdatter, Vester Skerninge, I-141, 22.01.1773
 • oo Thomas Andersen
 • Bodil Thomasdatter, 6 år
 • Anders Thomasen, 3 år
 • Niels Marcussen, Hundstrup, I-143, 31.07.1773
 • oo Margrethe Rasmusdatter, lavværge Hans Nielsen, Elleskov Mølle, hvortil hun flytter.
 • Marcus Nielsen, gårdmand i Hundstrup
 • Johanne Nielsdatter, 26 år, er i gården
 • Maren Jacobsdatter, Ourehuset, Ulbølle, I-144, 07.08.1773
 • oo Anders Madsen
 • Jacob Andersen, 4½ år. Nærmeste slægtning: Hans Huus, Ulbølle
 • Marie Simonsdatter, enkeefter Jens Michelsen, Ulbølle, I-145, 11.08.1773
 • Rasmus Jensen, 26 år
 • Simon Jensen, 20 år
 • Michel Jensen, 10 år
 • Anne Jensdatter oo Claus Nielsen Norre
 • Kirsten Jensdatter
 • Farbroder Peder Michelsen, Ulbølle Strandhuse
 • Knud Laursen, gårdmand, Fangel, I-147, 08.10.1773
 • oo Maren Nielsdatter
 • Maren Knudsdatter, 1/4 år: værge Peder Laursen, Fangel
 • Marie Rasmusdatter, Hundstrup, I.149, 30.10.1773
 • oo Rasmus Nielsen
 • Niels Rasmussen, 12 år
 • Anne Johanne Rasmusdatter, 11 år
 • Else Marie Rasmusdatter, 10 år
 • Marcus Nielsen er tilsynsværge for børnene
 • Peder Jespersen, Hundstrup, I-151, 09.11.1773
 • oo Maren Andersdatter
 • Karen Pedersdatter, 7 år
 • Jesper Pedersen. 6 år
 • Anders Pedersen, 4 år
 • HansPedersen, 1½ år
 • Rasmus Frandsen, husmand, Ulbølle Strandhuse, I-152, 19.01.1774
 • oo Anne Rasmusdatter
 • Frands Rasmussen, 5 år
 • Anne Rasmusdatter, 3 år
 • Maren Hansdatter, enke efter Ole Olsen, Strandhuse, I-153, 24.03.1774
 • Niels Olsen, enken boede her
 • Mette Olesdatter oo Rasmus Nielsen, Ulbølle
 • Johanne Olesdatter oo Rasmus Pedersen, Ulbølle
 • Karen Olesdatter oo Niels Nielsen, Øster Skerninge Balle
 • Rasmus Olsen+ enken oo Ole Hansen bødker, Ulbølle
 • Rasmus Jensen Kirkemand, Hundstrup, I-154, 19.01.1773
 • oo 1 Sidsel Rasmusdatter (Løjtved skifte)
 • Maren Rasmusdatter, 25 år
 • Lisbeth Rasmusdatter, 23 år
 • oo 2 Anne Catrine Rasmusdatter, lavværge Søren Rasmussen
 • Jens Rasmussen, 16 år
 • Anders Rasmussen, 9 år
 • Sidsel Rasmusdatter, 13 år
 • Hans Hansen Jyde, Ulbølle, I-156, 31.05.1774
 • oo Elsebeth Hansdatter, værge Rasmus Nielsen Norre
 • Hans Hansen, 5 år
 • Mads Hansen, 3 år
 • Anne Catrine Hansdatter, 8 år
 • Anne Dorte Hansdatter, 6 år
 • Karen Hansdatter, ½ år
 • Børnenes værge Hans Hansen Norre
 • Jacob Povel Zee, Ulbølle Strandhuse, I-, 29.01.1773
 • oo 1 ?
 • Povel Ernst Jacobsen Zee, 28år, kandestøber i København
 • Sofie Magdalene Jacobsdatter, 32 år, er i Helsingør
 • Anne Marie Jacobsdatter, 26 år, oo i Helsingør
 • oo 2 Anne Margrethe Povelsdatter
 • Marie Magdalene Jacobsdatter, 12 år
 • Rasmus Rasmussen, Hundstrup, I-161, 04.05.1773
 • oo 1 skifte 25.10.1756 (Kirsten Ipsdatter)
 • Rasmus Rasmussen
 • oo 2 Karen Andersdatter
 • Jesper Rasmussen, 13år
 • Anders Rasmussen, 12 år
 • Johanne Catrine Rasmusdatter, 4 år
 • Peder Rasmussen, 1 år
 • Kirsten Nielsdatter, Ulbølle, I-166, 06.07.1775
 • oo Peder Madsen
 • MadsPedersen, gårdmand, Ulbølle
 • Niels Pedersen, gårdmand, Ulbølle
 • Karen Pedersdatter oo Niels Pedersen Huus, boende her ved gården
 • Bodil Christophersdatter, Hundstrup, I-168, 06.07.1775
 • oo Anders Hansen Degn
 • Christopher Andersen,, 3 år
 • Anne Marie Andersdatter, ½år
 • Rasmus Rasmussen, boelsmand, Øster Skerninge, I-, 11.07.1775
 • oo 1 ?
 • Rasmus Rasmussen oo i Hørup
 • Hans Rasmussen, 34 år, snedker i København
 • Johanne Rasmusdatter oo gårdmand Michel Erichsen, Øster Skerninge
 • Karen Rasmusdatter
 • oo 2 Anne Pedersdatter
 • Jeppe Rasmussen 15 år
 • Peder Rasmussen 14 år
 • Mads Rasmussen, 8 år
 • Anne Catrine Rasmusdatter,
 • Anne Pedersdatter, indsidder hos Mads Rasmussen Skade, Ulbølle, I-175, 21.11.1775
 • Arvinger:
 • Mads Pedersen, ungkarl, Ulbølle
 • Bodil Pedersdatter oo Mads Skade
 • Karen Pedersdatter oo Niels Pedersen, Ulbølle
 • Anne Marie Pedersdatter oo Erich Pallesen, Søby, rø
 • Catrine Marie Hansdatter, Hundstrup, I-172, 24.11.1775
 • oo Anders Rasmussen Boemand
 • Jacob Andersen, 1 år
 • Johanne Michelsdatter, Ulbølle, I-174, 01.02.1776
 • oo Peder Jensen Krag
 • Jens Pedersen, 28 år, bødker på Rødkilde
 • Anne Kirstine Pedersdatter, tjener i Rødskebølle
 • Anne Catrine Pedersdatter, opholder sig i Svendborg
 • Mathias Larsen skytte, Hundstrup, I-175, 11.10.1776
 • oo Catrine Dorthea Mortensdatter
 • Lars Mathiasen, 8 år
 • Morten Mathiasen, 4 år
 • Anne Catrine Mathiasdatter, 1½ år
 • Værge farbror Nicolaj Larsen skytte, Billesbølle
 • Niels Pedersen, indsidder hos Anders Krog, Ulbølle, I-178, 19.11.1776
 • oo Anne Catrine Larsdatter
 • halvbroder Mads Børresen, Virum, Sjælland
 • halvbroder Lars Povlsen ved militæret, videre vides ikke
 • halvsøster Birte Børresen oo Peter Thygesen, Lundtofte, Sjælland
 • Johanne Clemensdatter, Ulbølle, I-179, 17.02.1777
 • oo David Pedersen, skrædder
 • Arvinger er hendes afdøde brodersbørn:
 • Chresten Clemensen, snedker, UlbølleStrandhuse er død
 • Christopher Christensen
 • Hans Christensen
 • Clemen Christensen
 • Marie Christensen oo Morten Hansen Blomme, Strandhuse
 • Else Catrine Christensdatter +, oo 1 Rasmus Kyng, Ollerup
 • Christen Rasmussen, 11 år
 • oo 2 Rasmus Henriksen, Ollerup
 • Rasmus Rasmussen, 7 år
 • Catrine Rasmusdatter, 5 år
 • oo 3 Jens Sørensen, Ollerup
 • Søren Schultz, 4 år
 • Gamle Peder Madsen, indsidder, Ulbølle, I-182, 07.04.1777
 • oo 1 ?
 • Rasmus Pedersen, gårdmand, Ulbølle
 • Anne Marie Pedersdatter oo Knud Hansen, bødker, Lakkendrup
 • Maren Pedersdatter oo husmand Peder Andersen, Åstrup
 • oo 2 Karen Rasmusdatter I-182, 17.04.1777
 • Anne Susanne Pedersdatter oo Michel Hansen, har gården
 • Mads Pedersen, 25-26 år, tjener i Ulbølle
 • Rasmus Pedersen, 22 år, tjener her
 • Maren Michelsdatter, Ulbølle, I-183, 14.04.1777
 • oo 1 Peder
 • Rasmus Pedersen
 • oo 2 Mads Pedersen Vangeled
 • Michel Hansen, gårdmand, Ulbølle, I-184, 26.04.1777
 • oo Anne Susane Pedersdatter
 • halvbroder ungkarl Hans Hansen, tjener Nygård
 • helsøster Anna Hansdatter
 • helsøster Magdalene Hansdatter
 • Hans Pedersen smed, enkemand, Ulbølle, I-186, 15.05.1777
 • Anne MarieHansdatter nogle og 30 år
 • Maren Hansdatter, 27 år, er på stedet
 • Maren Rasmusdatter, Ulbølle, I-189, 06.08.1777
 • oo Rasmus Eilersen, Ulbølle
 • Hendes søskende er arvinger
 • Hans Rasmussen Bradt, gårdmand, Ulbølle
 • Rasmus Rasmussen Ravn, gårdmand, Ulbølle
 • Peder Rasmussen, gårdmand, Ulbølle +
 • Rasmus Pedersen, tjener Mads Vangeled
 • Anna Rasmusdatter
 • Kirsten Rasmusdatter, enke efter Chresten Rasmussen, Strandhuse
 • Jeppe Pedersen, hjulmand, Ulbølle, I-191, 17.01.1778
 • oo Dorthea Jørgensdatter
 • Jørgen Jeppesen, 5½ år
 • Farfar?: Peder Jeppesen, husmand, Ulbølle
 • Maren Hansdatter, Vester Skerninge, I-192, 13.06.1778
 • oo Rasmus Pedersen
 • Ane Rasmusdatter, 5 år
 • Bodil Rasmusdatter, 2½ år
 • Tilsynsværge konens broder FrandsChristoffersen
 • Anne Jensdatter, Ulbølle, I-194, 17.01.1778
 • oo Rasmus Nielsen Kofte
 • En søsterdatter Karen Hansdatter. Hun tjente i Svendborg for 18 årsiden. Hendes forældre Hans
 • Rasmussen og Maren Jensdatter, husfolk i Hundstrup, er døde for nogle og 30 år siden.
 • Anna Rasmusdatter, til huse hos Rasmus Skade i Ulbølle, I-197, 23.12.1779
 • oo 1 Frands
 • Hans Frandsen bor i Lunde
 • Rasmus Frandsen +, boede i Strandhuse
 • Frands Rasmussen
 • Marie Rasmusdatter +
 • Marie Frandsdatter oo Rasmus Skade
 • Karen Frandsdatter, ugift, tjener i Holsten
 • oo 2 Hans Kofte
 • Hans Hansen Vangeled, død i fangeanstalten i København, skifte 30.07.1779
 • oo Anna Pedersdatter, til huse hos husmand Niels Jørgensen, Strandhuse, værge Hans Kofte
 • Hans Hansen, 21 år
 • Peder Hansen, 14 år
 • Johanne Marie Hansdatter, 16 år
 • 2 farbrødre tjener, kan ikke antages som værger
 • Maren Nielsdatter, Ulbølle, I-199, 22.01.1780
 • oo Anders Rasmussen Lollik, husmand
 • Peder Andersen, 8 år
 • Niels Andersen, 3 år
 • Anne Marie Andersdatter, der er ingen født værge for børnene.
 • Niels Andersen, enkemand, gårdafsidder, Strandhuse, I-199, 07.04.1780
 • Hans Nielsen, bebor gården oo Anna Pedersdatter
 • Anders Nielsen oo, bor på Lolland
 • Anna Nielsdatter oo Rasmus Hytteballe, Vester Skerninge
 • Hans Johansen Huus, Ulbølle, I-201, 05.06.1770
 • oo Maren Pedersdatter, værge Niels Huus
 • Sidsel Hansdatter, 7 år
 • Niels Hansen, 4 år
 • Anders Hansen, 2 år
 • Værge farbroderen Peder Johansen som tjener i Ollerup
 • Johanne Rasmusdatter, Vester Skerninge, I-202, 18.11.1780
 • oo 1 Jørgen Jørgensen
 • Jørgen Jørgensen, gårdmand, Gundestrup
 • Maren Jørgensdatter oo husmand Rasmus Andersen, V. Skerninge
 • avlet uden ægteskab med bødker Morten Rasmussen i V. Skerninge
 • Anne Mortensdatter
 • oo 2 Lars Pedersen Søgaard
 • Børnenegiver afkald, da ingen arv findes.
 • Rasmus Rasmussen Skade, enkemand hos Anders Krog, Ulbølle, I-203, 10.01.1781
 • Jens Rasmussen+, boede ved Hørup Mølle oo Karen Larsdatter
 • Rasmus Jensen, 3 år
 • Lars Jensen, 2 år
 • Rasmus Rasmussen, husmandi Ulbølle
 • Hans Rasmussen, 21 år, tjener hos Rasmus
 • Peder Rasmussen, 16 år
 • Karen Pedersdatter, tjener i Holsten
 • Peder Hansen Krog, skomager, Strandhuse, I-203, 23.02.1781
 • oo Johanne Christiansdatter, lavværge Hans Nielsen, ibm
 • Hans Christian Pedersen, 4 år
 • Rasmus Pedersen, 1 år
 • Værge NielsAndersen Øboe, da ingen født værge var.
 • Karen Pedersdatter, Ulbølle, I-204, 21.05.1781
 • oo 1 Jørgen
 • Peder Jørgensen, erundveget for over 1 år siden og har mistet retten til arv
 • Søren Jørgensen
 • Bodil Jørgensdatter
 • oo 2 Niels Pedersen, gårdmand
 • Anne Kirstine Nielsdatter, 16 år
 • Jørgen Nielsen, 17 år
 • Anne Marie Jensdatter, Ulbølle, I-207, 09.10.1781
 • oo Rasmus Mortensen
 • Morten Rasmussen, 17 år
 • Peder Rasmussen, 14 år, der var ingen født værge
 • Johanne Olufsdatter, Ulbølle, død efter at være forløst med en søn, I-209, 29.10.1781
 • oo 1 Hans Pedersen, skifte 20.09.1769
 • Peder Hansen, 19 år, værge mosters mand Rasmus Nielsen, Ulbølle
 • Ole Hansen, 17 år do
 • Rasmus Hansen, 13år
 • Anne Catrine Hansdatter, ugift
 • Maren Hansdatter, ugift
 • oo 2 Rasmus Pedersen
 • Hans Rasmussen
 • Jørgen Rasmussen,
 • Niels Rasmussen *28.10.1781
 • værge Rasmus Marchusen, Ulbølle
 • Kirsten Larsdatter, enkekone efter Jørgen Nielsen, Ulbølle, I-212, 19.11.1781
 • Dorthea Jørgensdatter oo Peder Mortensen Steen, Ulbølle
 • Karen Jørgensdatter oo Rasmus Pedersen, Vester Åby
 • Marie Jørgensdatter, tjener i Skovsbo, værge farbror Rasmus Nielsen, Ulbølle
 • Anne Jørgensdatter oo Johan Weil, hollænder på Palsgård, Nørrejylland
 • Rasmus Jensen, gårdmand, Ringsgård, Ulbølle, I-216, 04.10.1781
 • oo Anna Maria Pedersdatter
 • Anna Marie Rasmusdatter, værge Simon Jensen (farbror)
 • Der fandtes et gavebrev, som tidligere er udstedt til enken på et hus i Ulbølle
 • Anne Nicolaisdatter, Ulbølle, I-219, 13.05.1782
 • oo Christoffer Schmal, murmester
 • Barbara Christoffersdatter, 7 år
 • Mette Marie Christoffersdatter, 3½ år
 • Værge Niels Nicolajsen, Ulbølle
 • Maren Larsdatter, almisselem, Ulbølle, I-221, 24.05.1782
 • oo Søren Clausen, indsidder hos gdm. Friedrich Christensen Huus
 • Der var ingen arvinger
 • Hedvig Jensdatter, Ulbølle, I-, 06.05.1782
 • oo Lars Jensen Ramert, husfster
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Niels Jensen, hospitalslem i Vester Skerninge
 • Lars Jensen+, boede i Nybølle ved Hillerslev
 • Jens Larsen, 32 år, tjener Marienlund
 • Rasmus Larsen, 28 år, tjener Ålykkegård
 • Maren Larsdatter oo Carsten Nielsen, Fåborg
 • Karen Larsdatter oo Peder Påske ved Løjtved Teglværk
 • Mette Larsdatter, tjener i Fåborg
 • Jeppe Jensen+, boede i Vantinge og i Nybølle
 • Mette Jeppesdatter oo Hans Sørensen, Sallinge
 • Anne Margrethe Jeppesdatter tjener i Vantinge
 • Marie Jeppesdatter tjener på Sandholt som mejerske
 • Maren Jensdatter, enke i Sandholt-Lyndelse
 • Sofie Jensdatter+, oo Peder Normand i Fåborg
 • Maren Pedersdatter
 • Rasmus Rasmussen Øboe, indsidder, Ulbølle, I-229, 25.05.1782
 • oo Karen Nielsdatter
 • oo 1 Rasmus Madsen
 • Anne Margrethe Rasmusdatter+ oo Peder Ellegård, Vester Åby
 • Maren Pedersdatter
 • Hans arvinger er hanssøskende:
 • helbroder Niels Rasmussen+, boede i Bregninge på Tåsinge
 • Lars Nielsen, bor på Langeland
 • helbroder Peder Rasmussen+, boede i Diernisse
 • halvbroder Mads Skade, Ulbølle
 • halvsøster Karen Rasmusdatter oo Rasmus Post, Ulbølle
 • halvbroder Rasmus Rasmussen Skade+, boede i Ulbølle
 • Rasmus Rasmussen Skade, husmand
 • Hans Rasmussen Skade, 27 år
 • Peder Rasmussen, 18 år
 • Karen Rasmusdatter er i Holsten
 • Christiane Hansdatter, i et hus i Strandhuse, I-, 02.10.1782
 • oo Hans Christensen Rybe
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Catrine Marie Hansdatter oo skipper Laurs Eisberg, Fåborg
 • Johanne Kirstine Hansdatter tjener på Hvidkilde
 • Anne Dorthea Hansdatter tjener i Skåne
 • Ungkarl Mads Hansen Vangeled, tjente hos AndersDegn i Vester Skerninge, I-232, 21.08.1782
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Niels Hansen Vangeled, Ulbølle
 • Hans Hansen Vangeled+ oo Anna Pedersdatter oo 2 Hans Nielsen Kofte
 • Hans Hansen er myndig
 • Peder Hansen, 18 år
 • Johanne Marie Hansdatter

 

 • Hans Hansen Degn, husbeboer i Vester Skerninge, I-232, 21.05.1783
 • oo 1 Karen Andersdatter, skifte Hvidkilde III-316, 21.04.1766
 • Anders Hansen Degn, bor ved Stranden
 • Anne Hansdatter oo i Holsten
 • Anne Margrethe Hansdatter tjener i Holsten
 • Karen Hansdatter oo Casper Pedersen, Stenstrup
 • oo 2 Maren Mogensdatter, værge Rasmus Mogensen, Ulbølle
 • ??Bodil Andersdatter oo Henrich Clausen, Egebjerg ?? +10.6.1799, 49 år
 • Rasmus Pedersen Huus, husbeboer, Ulbølle, I-237, 01.11.1783
 • oo Johanne Christensdatter, værge Jesper Christoffersen
 • Maren Rasmusdatter, 27 år, tjener på Rødkilde
 • Anne Kirstine Rasmusdatter, 22 år, tjener Peder Pedersen Nørregård
 • Karen Rasmusdatter, 19 år, tjener Rasmus Ravn
 • Christen Rasmussen
 • Værge Niels Pedersen Huus
 • Maren Høy, enke efter Johan Madsen Ulbølle, indsidder i V. Skerninge, I-239, 01.09.1783
 • Johanne Johansdatter+, oo1 Rasmus Eilersen, oo 2 Peder Nørregård
 • Der var ingen arvinger
 • Karen Nielsdatter, enke, indsidder hos Mads Sørensen, Ringsgård, I-242, 11.08.1783
 • oo 1 Rasmus Madsen Øbo
 • Anna Margrethe Rasmusdatter+ oo Peder Bertelsen Ellegård, V. Åby
 • Anne Marie Pedersdatter, er syg på Ringsgården
 • Bertel Pedersen, tjener i Åstrup
 • oo 2 Rasmus Rasmussen Øbo
 • Niels Rasmussen, gårdbeboer, Ulbølle, I-251, 06.07.1784
 • oo Maren Rasmusdatter, værge Niels Norre
 • Anne Kirstine Nielsdatter oo skovrider Stenfeldt, Hvidkilde
 • Mette Marie Nielsdatter oo gdm. Henrich Madsen, Mynderup
 • Anne Margrethe Nielsdatter oo skibsbygger Anders Laursen, Troense
 • Anne Catrine Nielsdatter oo Anders Hansen, Lundsgård (Degn i V. Skr.)
 • Rasmus Nielsen - bortrejst hvortil vides ikke
 • Anne Marie Nielsdatter er hos moderen
 • Værge Anders Christensen Krog, som nærmeste slgt
 • Maren Jensdatter, Vester Skerninge, I-251, 06.07.1784
 • oo boelsmand Jens Rasmussen
 • Rasmus Jensen, 24 år, morbror Jens Poulsen, Egense
 • Carl Ottosen Staal, husfster, Vester Skerninge, I-252, 15.06.1784
 • oo 1 og evtl. 2?
 • Malene Carlsdatter oo smed Svend Nielsen, Holmen i København
 • Rachel Sofie Carlsdatter oo snedker i Holsten
 • Gustave Frederica Carlsdatter, ugift tjener på Skarø
 • oo 3 Johanne Marie Hansdatter
 • Marchus Carlsen, 24 år, skibstømmer på et skib i søen
 • Elisabeth Cathrine Carlsdatter oo Philip Jensen (Motzfeld), København
 • Lars Jensen Ramert, bødker, husmand, Ulbølle, I-257, 02.08.1784
 • oo 1 Hedevig Jensdatter
 • oo 2 Karen Jensdatter
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Rasmus Jensen+, boede i Øster Skerninge
 • Jens Rasmussen, tjener i Ørbæk
 • Lars Rasmussen+, boede i Høje
 • Mads Larsen
 • Niels Rasmussen, tjener Hans Dyr, Ulbølle
 • Søren Rasmussen, deserteret for 11-12 år siden
 • Anne Kirstine Rasmusdatter, tjener Anders murmester, V. Skerninge
 • Marie Jensdatter+ oo Jens Reinholt
 • Karen Jensdatter og Margrethe Jensdatter, er begge i Odense
 • Johanne Jensdatter+ oo 1 Adam i Vester Skerninge, oo2 Niels Jensen i V. Skr. hospital
 • Rasmus Adamsen, Ollerup
 • Anna Jensdatter+, boede i Ulbølle
 • Agnete Mogensdatter, Vester Skerninge, I-262, 08.03.1785
 • enke efter Jørgen Knudsen smed, boede hos Hans Hansen smed
 • oo 1 Hans Knudsen smed
 • Hans Hansen Holmdrup
 • Michael Hansen, Øster Skerninge
 • Hans Hansen smed, Vester Skerninge
 • Anna Margrethe Hansdatter oo Marqvar Jensen
 • oo 2 Jørgen Knudsen smed
 • Maren Jørgensdatter oo Mads Jensen, skytte, Nyboe
 • Gertrud Rasmusdatter, Strandhuse, I-263, 21.02.1785
 • oo Lars Rasmussen
 • Rasmus Larsen, Strandhuse
 • Hans Larsen, bortrejst uden pas fra Rødkilde, hvorhen vides ikke
 • Niels Larsen do do
 • Anne Larsdatter oo Jørgen Madsen Brandt
 • Maren Larsdatter oo Niels Jensen Skov
 • Morten Larsen, Bassehuset i Hundstrup, I-265, 03.06.1785
 • oo Karen Pedersdatter, lavvrge Christian Bald
 • Mette Marie Mortensdatter, 8 år
 • Hans Mortensen, 5 år
 • Børnenes værge: Rasmus Jeppesen, Rødme
 • Anne Margrethe Lisbeth Kummer, enke efter Ludvig skytte, Ourehuset, Ulbølle, I-267, 09.02.1785
 • Philip Ludvigsen, 25 år, tjener på Rødkilde
 • Marie Rebekka Ludvigsdatter
 • går til konfirmation i V. Åby hos moster Anna Kirstine Kummer
 • Rasmus Andersen, kleinsmed, til huse hos Søren Jørgensen, Ulbølle, +11.09.1785
 • oo Johanne Christiansdatter
 • Han efterlod sig ingen livsarvinger, og enken oplyste, at han var født i Rønne på
 • Bornholm, hvor faderen Anders Rasmussen var skomager oo Kirsten, men begge
 • forældrene var forlængst døde. En søster Margrethe var død ugift i København,
 • En anden søster Kirsten var gift i København, men vist nok også død
 • Anne MaleneRasmusdatter (far Rasmus Ejlersen), Ulbølle, I-272, 30.03.1786
 • oo Christopher Svendsen
 • Anne Kirstine Christophersdatter, 15 år
 • Birthe Christophersdatter, 9 år
 • Rasmus Christophersen, 7 år
 • Hans Rasmussen Brandt, Ulbølle, I-275, 08.05.1786
 • oo Anne Marie Rasmusdatter, lavværge Niels Norre
 • Rasmus Hansen, 27 år, bortrømt for ca. 4 år siden
 • Peder Hansen, 25 år
 • Anne Hansdatter, 22 år, vanvittig
 • Børnenes værge farbroderen Rasmus Rasmussen Ravn
 • Caroline Sofie Lovise Lindig, Ulbølle, I-277, 10.06.1786
 • oo gartner Casper Juul
 • Emilius Ulrich Marius Carl Juul, 19 år
 • Jens Frederik Juul, 15 år
 • Anne Dorthea Juul, 6 år
 • Formynder Claus Clausen møller, Høytes hus
 • Anne Marie Nielsdatter, ugift, far afdøde Niels Rasmussen, Ulbølle, I-278, 04.03.1786
 • Moderen Maren Rasmusdatter
 • broderen Rasmus Nielsen, er bortrejst, hvorhen vides ikke
 • søster madame Stenfeldt oo Hans Riber Stenfeldt
 • søster Mette Nielsdatter oo Henrik Madsen, Mynderup
 • søster Anne Margrethe Nielsdatter oo skibsbygger Anders Larsen, Tåsinge
 • søster Anne Catrine Nielsdatter oo Anders Degn, Vester Skerninge
 • Anne Sofie Jensdatter, Ulbølle, I-283, 19.06.1786
 • oo Hans Ochelund, smed
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Anne Jensdatter, enke bor i Tønder
 • Maren Jensdatter oo Søren Ingvard Birch i Tønder
 • Sidsel Jensdatter+ oo skoleholder Nyemand i Weile på Lolland
 • en søn Søren er snedker, men hvor vides ikke
 • Anders Hansen Oure, husmand, Ulbølle, I-288, 12.09.1786
 • oo 1 ?
 • Hans Andersen, 18 år, tjener Hans Christensen, Store Rise, Ærø
 • Anna Cathrine Andersdatter, 16 år, hos stedmoderen
 • Christen Andersen, 13 år, tjener Hans Hansen, Ulbølle
 • oo 2 Sidsel Christensdatter, lavværge Hans Madsen
 • Zidsel Andersdatter, 8 år
 • Johanne Andersdatter, 2 år
 • Værgen farbroderen Niels Hansen fra Brudager var ikke mødt
 • Jørgen Frederik Kassen, Ulbølle, I-293, 18.10.1786
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Peder væver
 • Arvingerne var hans søskende:
 • Gert Kassen, hollænder på Glaskov ved Kiel
 • Christopher Kassen, tjener i Dittenau ved Kiel
 • Rasmus Andersen, Vester Skerninge, I-296, 23.01.1787
 • oo Sofie Mogensdatter, lavværge Hans Jensen
 • Han er beslægtet med Hans Hansen+ i V. Skerninge, hanhar en bror Lars Jensen
 • Hun er beslægtet med
 • Michael Hansen, Øster Skerninge
 • Hans Hansen smed, V. Skerninge
 • Hans Holmdrups børn i Vester Skerninge
 • Hans Marcussen, Vester Skerninge
 • Christen Henriksen, Vester Skerninge
 • Marie Andersdatter, Ulbølle, I-298, 27.10.1787
 • oo Peder Hansen, vver
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Anne Andersdatter oo Anders Grå, Vester Skerninge
 • Karen Andersdatter+ oo Niels Nielsen, Ballen, Ø. Skerninge
 • Anne Marie Nielsdatter er rejst til Holsten
 • Bodil Andersdatter+ var på Kjærgård, V. Skerninge
 • Anders Madsen, Vester Åby
 • Rasmus Andersen Bisgård+, Vester Skerninge
 • Anders Rasmussen
 • Jørgen Jørgensen Lollik, husmand, V. Skerninge, I-301, 23.11.1787
 • oo Maren Jacobsdatter
 • Han havdeingen børn, og enken oplyste, at han vistnok var født i Ulbølle uden ægteskab,
 • menat begge forældre var døde uden andre børn.
 • Maren Sørensdatter, Ulbølle, I-303, 23.06.1788
 • oo Søren Jørgensen
 • Arvingerne var hans søskende:
 • Karen Sørensdatter+ oo Anders Christensen, Sønder Broby
 • Søren Andersen
 • Lars Andersen
 • Niels Andersen
 • Hans Sørensen, Helnæs+
 • Anders Hansen
 • Søren Hansen
 • Kirsten Hansdatter
 • Maren Hansdatter
 • Anne Hansdatter
 • Hans Nielsen, enkemand, Hannemose, V. Skerninge, I-, 19.07.1788
 • Peder Hansen, 40 år, er hjemme, hans svigermor er Karen Andersdatter
 • Dorthe Hansdatter oo Frands Pedersen, hmd., Ulbølle
 • hans broder er Zacharias Nielsen, Kogtvedgård
 • Jørgen Pedersen, gårdmand, Vester Skerninge, I-313, 27.11.1787
 • oo Karen Hansdatter, lavværge Rasmus Hytteballe
 • Hans Jørgensen, 22 år
 • Frands Jørgensen, 16 år
 • Jørgen Jørgensen, 14 år
 • Lars Jørgensen, 13 år
 • Ole Jørgensen, 10 år
 • Karen Jørgensdatter, 8 år
 • Maren Jørgensdatter, 7 år
 • Apelone Jørgensdatter, 5 år
 • Peder Jørgensen, 3 år
 • Værge Frands Pedersen, Ulbølle
 • Morten Rasmussen, bødker, Vester Skerninge, I-317, 04.08.1788
 • oo 1 Catrine Hansdatter (skifte Lehn 08.01.1770, III-490)
 • oo 2 Barbara Jørgensdatter, værge bror snedker Hans Jørgensen
 • Rasmus Mortensen, tjener på Rødkilde
 • Dorthea Mortensdatter, 10 år
 • Anne Catrine Mortensdatter, 10 år
 • Værge Anders murmester, V. Skerninge som er oo enkens søster