Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

| | |
Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Kronologisk afskrift af Karin Jørgensen
 • Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719
 • oo Anna Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård
 • Maren Hansdatter oo Andreas (Grønning)
 • Kirstine Hansdatter, 24 år, værge Niels Christensen
 • Peder Nielsen, Egebjerg, 9, 15.03.1726
 • oo Johanne Jensdatter, lavværge bror Knud Jensen, Dongshøjrup
 • Karen Pedersdatter, 17 år
 • Anna Pedersdatter, 15 år
 • Kirsten Pedersdatter, 9 år
 • Mads Pedersen, 8 år
 • Maren Pedersdatter, 4 år
 • Christen Pedersen, 24 uger
 • Børnenes udlagte værge Hans Nielsen, Egebjerg
 • Anna Hansdatter, Ollerup, 13, 29.07.1726
 • oo Rasmus Jensen Buch (oo 2 Kirsten Laursdatter)
 • Mette Rasmusdatter, 4 år
 • Jens Rasmussen, 2 år
 • Børnenes værge Peder Rasmussen, Hørup Mølle oo den salig kones søster
 • Johanne Hansdatter, Øster Skerninge, 14, 13.01.1728
 • oo 1 Eggert Jørgensen, Ryttergods skifte 23.01.1695
 • Jørgen Eggertsen, 51 år
 • Hans Eggertsen, 42 år
 • Anders Eggertsen, 40 år
 • Maren Eggertsdatter+ oo Ditlev Grå, Ballen
 • Mette Ditløvsdatter oo Rasmus Laursen, Øster Skerninge
 • oo 2 Hans Jensen Grå (43, 10.05.1737)
 • Ingeborg Jørgensdatter, Øster Skerninge Holm, 16, 20.06.1729
 • oo Poul Jespersen, gårdafståelse og aftægt
 • Jesper Poulsen, 30 år, fster den halve gård
 • Morten Poulsen, 26 år
 • Rasmus Poulsen, 24 år
 • Jørgen Poulsen, 22 år
 • Maren Poulsdatter, 33 år oo Rasmus Rasmussen, Vester Skerninge
 • Anna Poulsdatter oo Hans Jensen Grå
 • De umyndiges fødte værge Niels Michelsen, Øster Skerninge
 • Kirsten Laursdatter, Ollerup, 18, 28.05.1729
 • oo Rasmus Jensen Buch (oo 1 Anna Hansdatter, 13, 29.07.1726)
 • Arving er hendes bror Laurs Laursen, oo, bor i Ærøskøbing
 • Johanne Hansdatter, Øster Skerninge, 18, 23.10.1732
 • oo Hans Poulsen
 • Anne Hansdatter oo Henrich Christensen, Øster Skerninge
 • Maren Hansdatter oo Hans Rasmussen, Øster Skerninge
 • Povel Hansen
 • Hans Hansen
 • Mads Rasmussen, Rårud, 20, 15.03.1729
 • oo Karen Poulsdatter, lavværge broder Christen Poulsen, Ellerup i Gudbjerg sogn
 • Maren Madsdatter, 28 år oo Niels Jensen, her
 • Poul Madsen, 10 år
 • Bodil Madsdatter, 8 år
 • Rasmus Madsen, 6 år
 • Johanne Madsdatter, 3 år
 • Claus Madsen, 16 uger
 • De umyndige børns værge: farbror Peder Rasmussen, her
 • Peder Knudsen, Ollerup, 23, 30.08.1730
 • oo Johanne Pedersdatter
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Oluf Knudsen, Mynderup+
 • Knud Olufsen, Mynderup
 • Hans Olufsen, landsoldat, tjener i Mynderup
 • Rasmus Olufsen tjener Jeppe Rasmussen, Rårud
 • Anna Olufsdatter oo Rasmus Madsen, Mynderup
 • Maren Olufsdatter oo Jørgen Madsen, Mynderup
 • Laurs Knudsen, Slæbæk+
 • Karen Laursdatter tjener Anders i Holluf
 • Maren Laursdatter tjener Ditlev Rasmussen, Ollerup
 • Sidsel Laursdatter tjener enken Johanne Pedersdatter
 • Johanne Laursdatter tjener Rasmus Hansen, Gudbjerg
 • Kirsten Laursdatter tjener Hans Mortensen, Dongshøjrup
 • Margrethe Laursdatter, tjener Peder Laursen i Sørup
 • Anna Knudsdatter, til huse i Ollerup
 • Kirsten Knudsdatter oo Laurs Pedersen, Kværndrup
 • Maren Knudsdatter oo Jens Jensen, Ollerup
 • Agnete Knudsdatter tjener Niels Rasmussen i Svendborg
 • Hans Rasmussen, Vester Skerninge, 31, 09.08.1731
 • oo 1 (Maren Marcusdatter)
 • Marchus Hansen, 26 år
 • Mette Hansdatter oo Jens Laursen i ?Hårby
 • Maren Hansdatter oo Claus Madsen i Nørregård
 • Anne Hansdatter tjener forpagteren på Skovsbo
 • Kirsten Hansdatter, 24 år tjener enken her
 • De umyndige pigers værge morbror Oluf Marchussen, V. Skerninge
 • oo 2 Vibeke Rasmusdatter (13.05.1746), værge fæstemand Niels Rasmussen, som fæster gården
 • Rasmus Hansen, Øster Skerninge, 40, 10.04.1733
 • oo Johanne Hansdatter, gårdafståelse og aftægt
 • Kirsten ?Hansdatter
 • Hans Rasmussen, har fæstet gården
 • Hans Jensen Grå, Øster Skerninge Balle/Holm, 43, 10.05.1737
 • oo 1 Johanne Hansdatter (14, 13.01.1728)
 • oo 2 Anne Poulsdatter
 • Jens Hansen, 6 år
 • Jørgen Hansen, 1 år
 • Johanne Hansdatter, 3 år
 • Børnenes værge farbror Ditlev Jensen Grå
 • Bodil Jørgensdatter, Ollerup, 45, oo.04.1736
 • oo bødker Henrich Madsen (53, 22.01.1742) oo 2 Maren Hansdatter
 • Mads Henrichsen, 16 år
 • Anne Henrichsdatter, 9 år
 • Jens Henrichsen, 6 år
 • Peder Henrichsen, 4 år
 • Niels Henrichsen, 1½ år
 • Tilsynsværge farbror Claus Madsen, Stenstrup
 • Hans Andersen, Egebjerg, 46, 03.10.1728
 • oo Kirsten Stephensdatter (77, 07.12.1750), oo2 ClausHenrichsen
 • Hans Hansen, 10 år
 • Niels Hansen, 6 år
 • Anna Hansdatter, 3 år
 • Morten Mortensen, Egebjerg, 49, 10-03.1740
 • oo Anna Hansdatter
 • Morten Mortensen, 9 uger
 • Værge morfar Hans Ipsen i Egebjerg
 • Sidsel Rasmusdatter, Ollerup, 52, 25.10.1740
 • oo 1
 • Christen
 • oo 2 Søren Jørgensen Alsing, (108, 08.05.1754)
 • Henrich Madsen, bødker, Ollerup, 53, 22.01.1742
 • oo 1 Bodil Jørgensdatter (45, 00.04.1736)
 • Mads Henrichsen, 21 år
 • Anna Henrichsdatter, 15 år
 • Jens Henrichsen, 12 år
 • Peder Henrichsen, 10 år
 • Niels Henrichsen, 6 år
 • oo 2 Maren Hansdatter
 • Bodil Madsdatter, 3 år
 • Tilsynsværge farbror Claus Madsen, Stenstrup
 • Susanne Pedersdatter, indsidder, Øster Skerninge, 56, 31.01.1742
 • Ingen arvinger nævnt ved navn, de giver alle afkald.
 • Anne Hansdatter, Ollerup, 58, 03.07.1742
 • oo Jørgen Hansen
 • Mette Kirstine Jørgensdatter, ½ år
 • På barnets vegne var Rasmus Jensen Buch til stede
 • Hans Rasmussen, Øster Skerninge, 60, 05.05.1745
 • oo Mette Mortensdatter
 • Rasmus Hansen, 3 år
 • Morten Hansen, 2 år
 • Anna Hansdatter, 10 år
 • Karen Hansdatter, 6 år
 • Værger for enken og børnene var Simon Larsen i Åhuset og Mads Christensen skrædder, Ø. Skerninge
 • Vibeke Rasmusdatter, Vester Skerninge, 63, 13.05.1746
 • oo 1 Hans Rasmussen, (31, 09.08.1731)
 • oo 2 Niels Rasmussen
 • Arvingerne er hendes søskende
 • Christopher Rasmussen
 • Peder Rasmussen
 • Maren Rasmusdatter
 • Kirsten Rasmusdatter
 • en søster +
 • Rasmus Rasmussen
 • Else Rasmusdatter
 • ½ søster + oo Hans Jeppesen, Øster Skerninge
 • Arvingerne giver afkald til Niels Rasmussen
 • Johanne Pedersdatter, Ollerup, 64, 14.09.1746
 • oo Niels Pedersen
 • Arvingerne er hendes søskende
 • ½ bror Hans Andersen i Hundtofte
 • søster Karen Pedersdatter+ oo Anders Hansen, Slæbæk
 • 2 sønner og 1 datter
 • søster Anne Pedersdatter oo Rasmus Pedersen, Stågerup
 • Mette Margrethe Andreasdatter, Øster Skerninge, 66, 18.01.1747
 • oo 1 Niels
 • Anna Margrethe Nielsdatter, 24 år
 • oo 2 Jens Christian Sørensen
 • Jens Jensen, Ollerup, 67, 11.11.1747
 • oo Maren Knudsdatter, får aftgt, lavværge Jens Andersen Ploug, Ollerup
 • en datter (Hilleborg Jensdatter) oo Knud Rasmussen
 • enken har 2 børn i sit 1. ægteskab med Hans Jørgensen:
 • Jørgen Hansen
 • Karen Hansdatter
 • Karen Hansdatter, Kirkeby, 71, 31.12.1749
 • oo Rasmus Nielsen
 • Niels Rasmussen, 4 år
 • Jens Rasmussen, 3 år
 • Christian Rasmussen, 7 uger
 • Børnenes morbroder Niels Hansen, Dongshøjrup
 • Rasmus Rasmussen, Egebjerg, 73, 04.06.1750
 • oo Maren Michelsdatter, lavværge Hans Mortensen, Kirkeby
 • Rasmus Rasmussen, 15 år
 • Hans Rasmussen, 11 år
 • Michel Rasmussen, 6 år
 • Maren Rasmusdatter, 9 år
 • Børnenes tilsynsværge og nærmeste pårørende er Rasmus Olufsen, Egebjerg
 • Kirsten Stephensdatter, Egebjerg, 77, 07.12.1750
 • oo 1 Hans Andersen (46, 03.10.1738)
 • Hans Hansen, 21år
 • Niels Hansen, 19 år
 • Anna Hansdatter, 16 år
 • Børnenes morbror Rasmus Stephensen, Højed
 • oo 2 Claus Henrichsen
 • Birthe Rasmusdatter, Øster Skerninge, 78, 29.11.1751
 • oo Hans Christensen
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Adam Rasmussen, Vester Skerninge
 • Maren Rasmusdatter oo Hans Pedersen, Krarup (?Stevning)
 • ½ bror Rasmus Sørensen, Stågerup
 • Cathrine Eilersdatter, Øster Skerninge, 80, 18.10.1751
 • oo indsidder Hans Nielsen Møller
 • Eiler Hansen, 2 år, tilsynsværge Ove Svendsen, Øster Skerninge
 • Jesper Poulsen Holm, Øster Skerninge, 85, 03.11.1752
 • oo Mette Larsdatter, lavværge Rasmus Kirkegård, Øster Skerninge
 • Laurits Jespersen, 9 år
 • Povel Jespersen, 7 år
 • 2 døtre på 2 år, hvis navne ikke er nævnt
 • Børnenes værge Hans Pedersen Vest, Øster Skerninge
 • Johanne Rasmusdatter, Øster Skerninge, 94, 19.12.1753
 • oo Jens Rasmussen
 • Rasmus Jensen, 13år
 • Maren Jensdatter, 10 år
 • Hans Andersen, ugift tjenestedreng i Kirkeby, 95, 01.06.1753
 • hans moster Anne Kirstine Hansdatter+ oo Peder Rammert, Egense
 • Karen Pedersdatter
 • Niels Knudsen, Ollerup, 100, 05.11.1753
 • oo 1 (Anne Cathrine Johansdatter, +05.01.1742)
 • Niels Nielsen, 19 år
 • Malene Nielsdatter, 22 år
 • oo 2 Karen Pedersdatter
 • Niels Pedersen, Ollerup, 103, 12.11.1753
 • oo 1 Johanne Pedersdatter (64, 14.09.1746)
 • oo 2 Johanne Nielsdatter, lavværge Anders Nielsen, Ollerup
 • Niels Nielsen, 2 år
 • Johanne Nielsdatter, 4 år
 • Formynder Jørgen Pedersen, Ollerup
 • Hans Jespersen, Ollerup, 105, 08.04.1754
 • oo Apolone Jensdatter, lavværge Knud Rasmussen
 • Peder Hansen, 8 år
 • Kirsten Hansdatter, 20 år
 • Børnenes tilsynsværge Peder Clausen
 • Søren Jørgensen Alsing, Ollerup, 108, 08.05.1754
 • oo 1 Sidsel Rasmusdatter, (52, 25.10.1740)
 • oo 2 Maren Christensdatter, lavværge Anders Nielsen
 • Anna Sørensdatter, 13 år
 • Apelone Sørensdatter, 8 år
 • Børnenes tilsynsværge Jens Ploug, Ollerup
 • Maren (efternavn ikke nævnt) oo Hans Henrichsen, Øster Skerninge, 112, 20.04.1740
 • Arvingerne er:
 • Christen Nielsen, Syltemaen på sin kones vegne
 • Henrik Christensen Bruun, Øster Skerninge på egne og sin brors vegne
 • Hans Christensen Bruuns børn:
 • Maren Christensdatter
 • Marqver Hansen, Ollerup, 116, 20.09.1755
 • oo Maren Larsdatter, gårdafståelse og aftægt, lavværge svigersønnen Rasmus Mortensen
 • Rasmus Marqvardsen, 34 år
 • Maren Marqvarsdatter, 33 år
 • Mette Marqvarsdatter oo Rasmus Mortensen, Ollerup
 • Johanne Marqvarsdatter
 • Anne Marqvarsdatter
 • Anders Nielsen, Holmen, Øster Skerninge, 121, 01.10.1755, skiftet er i Lehn II-157b, 01.10.1755
 • oo Johanne Hansdatter
 • Margrethe Rasmusdatter, Egebjerg, 121, 15.09.1757
 • oo Mads Henrichsen
 • Henrich Madsen, 13år
 • Bodil Madsdatter, 9 år
 • Maren Madsdatter, 5 år
 • Børnenes farbror Jens Henrichsen, Ollerup
 • Nicolaj Helmer, Egebjerg, 133, 19.09.1755
 • oo Johanne Hansdatter
 • Vilhelm Nicolajsen, 20 år er i København
 • Lisbeth Nicolajsdatter, 13 år
 • Hans Pedersen Vest, Øster Skerninge, 122, 21.09.1757
 • oo Lisbeth Larsdatter, lavværge fæstemand Mads Jørgensen
 • Peder Hansen, 11 år
 • Johanne Hansdatter oo Jens Rasmussen, Holmen
 • Mette Hansdatter, 26 år, tjener Jesper Mortensen, Holmen
 • Anne Hansdatter, 24 år
 • Ingeborg Hansdatter, 1 år
 • Anne Sofie Hansdatter, 6 år
 • Elisabeth Hansdatter, 4 år
 • Værge: nærmest beslægtede på faderens side Jens Erichsen, Øster Skerninge
 • Jacob Henrichsen, Øster Skerninge, 126, 28.11.1757, skiftet er i Lehn II-236, 23.11.1757
 • Kirsten Andersdatter, Øster Skerninge, 156, 05.12.1757
 • oo 1
 • Peder Nielsen oo bor i Skerningeballe
 • Anders Nielsen+
 • Niels Andersen, 6 år, hos stedfader Jens Rasmussen, Skerninge Holm
 • Hans Andersen, 4 år do
 • oo 2 Jesper Andersen Holm
 • Anders Nielsen Hovmand, tjenestekarl, Ollerup, 128, 10.01.1758, skiftet findes i Lehn II-229b, 25.10.1757
 • Anne Andersdatter, Ballen, 128, 15.02.1758
 • oo Morten Grå
 • Peder Mortensen, 3 år
 • Kirstine Marie Mortensdatter, 4 år
 • Børnenes morbroder Peder Andersen, Stågerup
 • Lisbeth Andersdatter, et barn på 3 år, Øster Skerninge Holm, 132, 20.02.1758
 • moderen er Anders Nielsens enke (Lehn II-157b, 01.10.1755)
 • Kirsten Hansdatter, Øster Skerninge, 134, 13.12.1758, skiftet findes i Lehn II-260, 13.12.1758
 • oo Anders Hansen Buch (Lehn IV-148, 03.06.1782)
 • Bodil Hansdatter, Egebjerg, 134, 23.05.1759, skiftet findes i Lehn III-26b, 23.05.1759
 • oo Niels Sørensen
 • Johanne Pedersdatter, Skerninge Balle, hendes fader: Peder Hansen, Lunde, 137, 06.09.1759
 • oo Niels Sandberg
 • hendes børn:
 • Mads Nielsen, 27 år
 • Anders Nielsen,21 år
 • datter+ oo Hans Mortensen, Lakkendrup
 • Johanne Hansdatter, 5 år
 • Johanne Madsdatter, 25 år oo Niels Rasmussen, selvejer i Holmdrup