Nakkebølle skifteprotokol II, 1784-1808

| | | |
Nakkebølle skifteprotokol II, 1784-1808 Kronologisk afskrift af Karin Jørgensen
 • Magdalene Pedersdatter, Åstrup, II-1b, 15.05.1784
 • enke efter Anders Larsen
 • Peder Andersen
 • Lars Andersen
 • Niels Andersen
 • Hans Andersen
 • Johanne Andersdatter oo gårdmand Christen Larsen, Åstrup
 • Maren Andersdatter, 39 år, født værge sn. Hans Krag, Fåborg
 • Maren Hansdatter, Åstrup, II-3b, 28.10.1784
 • oo gårdmand Rasmus Hansen
 • Hans Rasmussen, 28 år
 • Maren Rasmusdatter, 24 år
 • Marqver Hansen, husmand, Vester Åby, II-8, 23.01.1785
 • oo Dorthea Rasmusdatter, lavværge skrædder Jens Nielsen, Åby
 • hans søskende er arvinger:
 • Jens Hansen, 26 år
 • Peder Hansen, 28 år, de er begge i Åstrup
 • Maren Hansdatter, 21 år, tjener Henrich Holm i Åby, værge Erich Erichsen, Åstrup
 • Anna Jensdatter, Åstrup, II-11, 06.08.1785
 • oo 1 Rasmus
 • Marqver Rasmussen, 24 år
 • Hans Rasmussen, 17 år
 • Karen Rasmusdatter, 27 år, værge morbror Niels Jensen fra Bernekild
 • oo 2 Lars Andreasen
 • Lars Nielsen, ungkarl, Svelmø, II-15, 07.07.1785
 • hans søskende er arvinger:
 • Hans Nielsen, 48 år, bor på Svelmø
 • Claus Nielsen, 38 år, bor i Ollerup
 • Kirsten Nielsdatter oo Jørgen Pedersen, Svelmø
 • Niels Nielsen, 34 år
 • Jørgen Nielsen + (Nak.II-31, 07.09.1785)
 • Niels Jørgensen, 16 år
 • Anne Marie Jørgensdatter, 13 år
 • Anne Kirstine Jørgensdatter, 8 år
 • Rasmus Jørgensen, 6 år
 • Jørgen Jørgensen, 3 år
 • Maren Jørgensdatter, ½år
 • Værge farbroderen Hans Nielsen
 • Jesper Rasmussen, Åstrup, II-21b, 31.07.1785
 • oo Else Rasmusdatter
 • hans søskende er arvinger:
 • Sidsel Rasmusdatter oo Bertel Matieasen, smed, Åstrup
 • Maren Rasmusdatter oo gårdmand Niels Larsen, Grisbæk i Jylland
 • Karen Rasmusdatter, Åstrup, II-27, 01.02.1786
 • oo 1 Lars
 • Johanne Larsdatter, 25 år
 • Hans Larsen, 21 år
 • Maren Larsdatter, 18 år
 • Karen Larsdatter, 16 år
 • Kirsten Larsdatter, 15 år
 • Niels Larsen, 13 år
 • Anne Larsdatter, 11 år
 • oo 2 gårdmand Rasmus Pedersen
 • Marie Rasmusdatter, 6 år
 • Værge morbroderen gårdmand Rasmus Rasmussen, Diernisse
 • Jørgen Nielsen Svelmø og hustru Mette Rasmusdatter, Vester Åby, II-31, 07.09.1785
 • deres børn
 • Niels Jørgensen, 16 år
 • Anne Marie Jørgensdatter, 13 år
 • Anne Kirstine Jørgensdatter, 8 år
 • Rasmus Jørgensen, 6 år
 • Jørgen Jørgensen, 3 år
 • Værge farbror Hans Nielsen på Svelmø
 • Maren Pedersdatter, Pejrup, II-32, 30.03.1786
 • oo Hans Larsen bødker
 • Peder Hansen, 10 år
 • Værge morbror Peder Pedersen smed, Serup
 • Anne Hansdatter, Åstrup, II-33, 20.06.1785
 • oo Niels Pedersen bødker
 • Peder Nielsen, 13 år
 • Værge morbror gårdmand Nicolaj Hansen, Åstrup
 • Kirsten Nielsdatter, indsidderenke hos Niels Pedersen, Åstrup, II-37, 04.12.1786
 • hendes børn:
 • Niels Pedersen, 45 år
 • Peder Pedersen, 43 år
 • Rasmus Pedersen, 40 år
 • Karen Pedersdatter, 42 år oo skoleholder Mads Rasmussen, Åby
 • Petternelle Mynsters, indsidderenke hos gdm. Jørgen Hansen, Pejrup, II-38, 22.10.1787
 • Johanne Catrine Christensdatter oo hmd. Christen Jørgensen, V. Åby
 • Anne Hansdatter, indsidderenke hos hmd. Hans Larsen, Pejrup, II-39, 10.11.1787
 • hendes børn
 • Mads Nielsen, 30 år, tjener på Trolleborg
 • Gertrud Rasmusdatter oo hmd. Jacob Andersen, Åby
 • Christense Nielsdatter, 28 år, ugift, tilsynsværge Peder Pedersen Bondegård, Pejrup
 • Peder Pedersen, gårdmand, Vester Åby, II-42, 19.04.1788
 • oo Maren Nielsdatter, værge Niels Hansen, Vester Åby
 • Peder Pedersen, 11 år
 • Hans Pedersen, 9 år
 • Niels Pedersen, 6 år
 • Søren Pedersen, 2 år
 • Værge farbror gårdmand Rasmus Pedersen, Åstrup
 • Anne Jensdatter, Åstrup, II-46, 31.07.1788
 • oo gårdmand Ole Rasmussen
 • Anders Olsen, 51 år, bor i Olde på Ærø
 • Jens Olsen, 48 år
 • Rasmus Olsen, 46 år, gårdmand Åstrup
 • Peder Olsen, 42 år, ungkarl, tjener gdm. Rasmus Olsen
 • Anne Olesdatter oo gårdmand Niels Pedersen
 • Karen Olsdatter oo gårdmand Rasmus Rasmussen, Gl. Mølle
 • Niels Olsen bor i Ulbølle
 • Morten Andersen, ungkarl, hos gdm. Rasmus Rasmussen, Åstrup, II-47b, 22.09.1788
 • hans broderbørn
 • Henrich Pedersen, 36 år, bor i Pejrup
 • Anders Pedersen, 35 år, er på Trolleborg
 • Peder Pedersen, 29 år, er på Trolleborg
 • Grethe Pedersdatter oo husmand Peder Hansen ved Brændegård
 • hans søster Anne Andersdatter, enke, lavværge Lars Rasmussen, Grønderup
 • hans søsterbørn
 • Anders Rasmussen, 46 år, gårdmand i Pejrup
 • Anne Rasmusdatter oo husmand Anders Jacobsen, Pejrup
 • Karen Rasmusdatter oo gårdmand Rasmus Rasmussen, Åstrup
 • Peder Ipsen, husmand, Ulbølle, II-49b, 01.12.1788
 • oo Birthe Pedersdatter, lavværge skrædder David Pedersen, Ulbølle
 • Peder Pedersen, Ulbølle
 • Jeppe Pedersen, Ulbølle+
 • Jørgen Jeppesen, 13 år
 • Johanne Pedersdatter oo husmand Mads Jeppesen
 • Bodil Pedersdatter oo husmand Johan Jørgen Olsen, skrædder
 • Maren Pedersdatter oo husmand Thomas Madsen, alle af Ulbølle
 • Maria Rasmusdatter, Åstrup, II-51, 31.01.1789
 • oo gårdmand Søren Rasmussen
 • Rasmus Sørensen, 8 år
 • Hans Sørensen, 6 år
 • Karen Sørensdatter, 4 år
 • Værge morbror Niels Rasmussen, Bejerholm tillige med gårdmand Mads Andreasen, Åstrup
 • Maria, Hans Smeds, enke, indsidder hos hmd. Lars Andreasen, Åstrup, II-52, 14.02.1789
 • hendes børn
 • Søren Hansen, 23 år
 • Hans Sørensen, 21 år
 • Født værge gårdmand Søren Rasmussen, Åstrup
 • Henrich Marqvorsen, ungkarl, tjente gdm. Niels Larsen, Åstrup, II-54b, 17.08.1789
 • Den 14.06. var han druknet og optaget af Bløssbækken ved Åstrup
 • Hans fader Marqver Hansen, Vester Åby
 • Hans Rasmussen, gårdmand, Syltegård, Vester Skerninge, II-55, 04.01.1790
 • oo Charlotte Amalie Frandsdatter, lavværge Jørgen Jørgensen Kudsk, Vester Skerninge
 • Frands Hansen, 45 år
 • Rasmus Hansen, 39 år
 • Giertrud Hansdatter, 32 år, formynder Anders Christensen Krog, Ulbølle
 • Niels Hansen, 29 år
 • Jens Hansen, 25 år
 • Anders Hansen Møller, gårdmand, Pejrup, II-60, 14.04.1790
 • oo Karen Nielsdatter, lavværge Peder Pedersen Bondegård
 • Lars Andersen, 32år
 • Niels Andersen, 29 år, er syg og mødte ikke
 • Hans Andersen, 27 år
 • Karen Andersdatter oo Peder Pedersen, Vester Åby
 • Dorthea Andersdatter, 23 år
 • Anne Andersdatter, 20 år
 • Værge morbror Rasmus Møller i Nakkebølle Mølle, da den fødte værge Hans Hansen, Åby ikke
 • kunne betros værgemålet på grund af fattigdom.
 • Niels Michaelsen, bødker, Vester Skerninge, II-63, 07.06.1790
 • oo Kirstine Larsdatter, lavværge Mads Christophersen, Vester Skerninge
 • Lars Nielsen, 40 år
 • Jens Hansen, ungkarl, Syltegård, Vester Skerninge, II-63b, 26.07.1790
 • moderen Charlotte Amalie Frandsdatter, værge Jørgen Jørgensen
 • Frands Hansen
 • Rasmus Hansen i Ulbølle
 • Giertrud Hansdatter
 • Niels Hansen
 • Hans Jørgensen, husmand, Vester Skerninge, II-65, 15.10.1790
 • oo 1 Birthe Marie Jacobsdatter
 • oo 2 Johanne Larsdatter, værge Christen Henrichsen
 • Jørgen Hansen, 7 år
 • Birthe Marie Hansdatter, 3 år
 • Født værge ungkarl Jørgen Madsen og gårdmand Jørgen Hansen, Vester Skerninge.
 • Hans Jørgensen var værge for broderen Rasmus Jørgensens børn (Holstenshus), bl.a. for
 • sønnen Jørgen Rasmussen, som var undveget, og for hvem der blev opbevaret en kiste med tøj.
 • Rasmus Pedersen, snedker og husmand, Åstrup, II-68, 19.02.1791
 • oo Else Christensdatter, lavværge Niels Andreasen, Åstrup
 • Karen Rasmusdatter, 47 år
 • Johanne Rasmusdatter, 43 år
 • Maria Rasmusdatter oo Claus Olsen smed i ?Fjellsted
 • Født værge Lars Pedersen, Åstrup
 • Erich Erichsen, husmand, Åstrup, II-69b, 22.04.1791
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Rasmus Pedersen, Åstrup
 • Povel Erichsen, 14 år
 • Rasmus Erichsen, 11 år
 • Karen Erichsdatter, 8 år
 • Johanne Erichsdatter, 4 år
 • Værge morbror Rasmus Rasmussen, Gl. Mølle i Åstrup
 • Bertel Poulsen Ellegård, Åstrup, II-71, 02.05.1791
 • oo Karen Hansdatter
 • Povel Bertelsen, 32 år
 • Hans Bertelsen, 24 år
 • Kirsten Bertelsdatter, 21 år
 • Johanne Bertelsdatter, 15 år
 • Anne Marie Bertelsdatter, 12 år
 • Født værge Søren Pedersen, Svanninge
 • Maren Andersdatter, Åstrup, II-75b, 26.06.1791
 • oo husmand Rasmus Rasmussen
 • Anders Rasmussen, 34 år
 • Maren Rasmusdatter oo Lars Madsen murmester i Tommerup
 • Anne Rasmusdatter oo Christen Rasmussen, Avernakø By
 • Nicolaj Hansen, gårdmand, Åstrup, II-76, 11.07.1791
 • oo Maren Rasmusdatter
 • Hans Nicolajsen, 3 år
 • Maren Nicolajsdatter, 5 år
 • Værge Jacob Hansen fra Nakkebølle samt tilsynsværge Anders Olsen, Diernisse
 • Anne Larsdatter, Åstrup, II-79b, 06.08.1791
 • oo gårdmand Rasmus Olsen
 • Catrine Elisabeth Rasmusdatter, 15 år
 • Lars Rasmussen, 13 år
 • Rasmus Rasmussen, 11 år
 • Anne Rasmusdatter, 9 år
 • Hans Rasmussen, 4 år
 • Tilsynsværge Rasmus Andersen, Åstrup
 • Maren Nielsdatter, Åstrup, II-82, 14.01.1792
 • oo 1 (Rasmus Pedersen iflg. blyantsnotat i protokollen)
 • Niels Rasmussen, 42 år
 • Rasmus Rasmussen, 36 år
 • oo 2 Mads Andreasen, gårdmand
 • Andreas Madsen, 23 år
 • Maria Rasmusdatter + oo gårdmand Søren Rasmussen, Åstrup
 • Rasmus Sørensen, 11 år
 • Hans Sørensen, 9 år
 • Karen Sørensdatter, 6 år
 • Peder Pedersen Bondegård, Pejrup, II-87b, 09.03.1792
 • oo Dorthea Conradine Frederica Frandsdatter, lavværge Niels Trolle, Gundestrup Mølle
 • Peder Pedersen, 22 år
 • Margrethe Sophie Pedersdatter, 24 år
 • Værge den afdødes broder Niels Pedersen samt hans søskendebarn gdm. Knud Larsen i Sølvbjerg
 • Maren Olesdatter, Vester Åby, II-93, 22.09.1792
 • oo husmand Peder Larsen
 • hendes søn Jens Nielsen, 34 år
 • Rasmus Rasmussen, Gl. Mølle, Åstrup, II-95, 24.09.1792
 • oo Karen Olesdatter, lavværge gdm. Hans Andersen, Åstrup
 • Karen Rasmusdatter, 5 år
 • Rasmus Rasmussen, 3 år
 • Værge farbror ungkarl Jens Rasmussen, Åstrup
 • Inger Pedersdatter, indsidderenke, Pejrup, II-98b, 29.10.1792
 • hendes børn
 • Anne Olesdatter, enke, lavværge Rasmus Hansen, Pejrup
 • Kirsten Olesdatter oo husmand Peder Pedersen, Svanninge
 • Maria Olesdatter oo Hidronimie skomager, Vester Åby
 • og følgende som opholder sig i Holsten
 • ?den afdødes mand Ole Larsen i Sønderborg
 • Lars Olsen, Atzbøl
 • Maren Olesdatter oo Frederich Hansen, Nybølle
 • Niels Olsen, det vides ikke hvor han er
 • Rasmus Nielsen, på Pilegård, Vester Åby, II-101, 19.04.1793
 • han druknede af våde
 • hans døtre:
 • Anne Rasmusdatter oo Johan Le Folie af Fåborg
 • Anne Catrine Rasmusdatter, enke fra Katterød
 • Peter Jørgensen Busch, husmand, Galteløkkehuset, Eskebjerg, II-101b, 16.03.1793
 • oo Apelone Pedersdatter, lavværge Christopher Hansen, Hundstrup
 • Hans Petersen Busch, guldsmed oo, bor i Ålborg
 • Marie Petersdatter oo Allike Sander Vejlev, sømand, Sønderborg
 • Jørgen Petersen Busch+
 • har efterladt kone og 2 pigebørn, som efter rygtet skal være på Sjælland
 • Lars Petersen Busch, forpagter på Schierved ved Grenå
 • Peter Petersen Friis er rejst til Stockholm i Sverige, *1769
 • Dorothea Petersdatter oo Jens Larsen, Svendborg
 • Marianne Petersdatter *1757
 • Anne Petersdatter *1778
 • Anders Rasmussen, indsidder hos Rasmus Andersen hjulmand, Åstrup, II-105, 18.04.1793
 • hans børn
 • Rasmus Andersen, Åstrup (hjulmand) (i skiftet fejlagtig Anders Rasmussen)
 • Maren Andersdatter oo gårdmand Lars Andersen, Åstrup
 • Karen Andersdatter oo husmand Lars Jørgensen, Vester Skerninge
 • Henrich Hansen, gårdmand, Pejrup, II-105b, 21.05.1793
 • oo Johanne Hansdatter, lavværge Niels Andreasen, Åstrup
 • Hans Henrichsen, 31 år
 • Peder Henrichsen, 29 år
 • Rasmus Henrichsen, 27 år
 • Lars Henrichsen, 25 år
 • Christen Henrichsen, 19 år
 • Niels Henrichsen, 15 år
 • Mads Henrichsen, 11 år
 • Kirsten Henrichsdatter oo gårdmand Hans Andersen, Pejrup
 • Anne Henrichsdatter, 21 år
 • Karen Henrichsdatter, 13år
 • Anne Henrichsdatter, 7 år
 • Født værge Rasmus Hansen, Pejrup
 • Anne Marie Hansdatter, Vester Åby, II-110, 29.06.1793
 • oo husmand Peder Sallinge
 • Jørgen Pedersen
 • Lars Pedersen Kudsk og hustru Apelone Larsdatter, almisselemmer, Åstrup, II-110b, 13.11.1793
 • Karen Larsdatter er på Als
 • Maren Larsdatter oo Christian Clausen
 • Rasmus Andersen, gårdmand, Gl. Mølle, Åstrup, II-1114, 09.01.1794
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Niels Andreasen, Åstrup
 • helsøster Birthe Andersdatter, enke i Vester Skerninge, lavværge Anders Nielsen
 • helsøster Karen Andersdatter+ oo Frederik
 • Rasmus Frederiksen, tjener i Åstrup
 • Christen Frederiksen, tjener i Åstrup
 • Mette Frederiksdatter oo gårdmand Niels Rasmussen, Åstrup
 • Susanne Frederiksdatter oo gårdmand Peter Rasmussen, Vester Åby
 • halvsøster Maren Andersdatter oo husmand Peter Hansen, Vester Skerninge
 • Margrethe Hansdatter på Pilegård, Vester Åby, II-115b, 11.01.1794
 • oo husmand Rasmus Pedersen
 • helbror Niels Grå+
 • Hans Nielsen, Fåborg
 • helsøster Mette Hansdatter+
 • Maren Larsdatter oo husmand Hans Jørgensen, Ollerup
 • helsøster Dorthea Hansdatter+
 • Anders Jørgensen, Åstrup
 • Karen Jørgensdatter+
 • Maria Nielsdatter oo hmd. Rasmus i Skovsbo
 • Katrine Nielsdatter tjener på Søndergårde
 • Karen Nielsdatter, vides eje hvor er
 • Jørgen Nielsen skal være i København
 • halvsøster Karen Hansdatter+
 • Mogens Rasmussen
 • Kirsten Rasmusdatter+
 • Peder Pedersen, 30år, tjener på Bejerholm
 • Anne Pedersdatter tjener i Åby
 • Anne Catrine Pedersdatter, tjener Peder Møller, Åstrup
 • formynder deres far Peder Andersen, Åstrup
 • Hans Nielsen, gårdmand, Vester Åby, II-119b, 03.04.1794
 • oo Anne Hansdatter
 • Mette Hansdatter oo husmand Anders Frandsen, Vester Åby
 • Niels Hansen, 25 år
 • Rasmus Hansen, 16 år
 • Værge morbror Anders Hansen fra Egeskov
 • Gl. Hans Madsen, gårdmand, Vester Åby, II-123, 23.07.1794
 • oo Anne Margrethe Pedersdatter, lavværge Jørgen Pedersen, Åby
 • Karen Hansdatter, 22 år
 • Mads Hansen, 20 år
 • Kirstine Hansdatter, 18 år
 • Maren Hansdatter, 17 år
 • Inger Hansdatter, 13 år
 • Rasmus Hansen, 9 år
 • Værge farbror Rasmus Madsen, Vester Åby
 • Jens Nielsen og hustru, indsiddere,Vester Åby, II-126b, 23.06.1794
 • deres børn
 • Niels Jensen, 23 år
 • Jochum Jensen, 20 år
 • Anne Katrine Jensdatter, 14 år
 • Sophia Jensdatter, 12 år, hos moster i København
 • Mette Catrine Jensdatter, 9 år
 • Karen Jørgensdatter, (sted ikke opgivet), II-128b, 16.09.1794
 • oo husmand Hans Madsen Greve
 • Maren Hansdatter, 16 år
 • Inger Hansdatter, 14 år
 • Jørgen Hansen, 7 år
 • Lars Hansen, 3 år
 • Tilsynsværge gårdmand Hans Pedersen, Vester Skerninge
 • Karen Hansdatter, (sted ikke opgivet), II-131b, 03.01.1795
 • enke efter Frands væver
 • Hans Frandsen, 29 år
 • Christian Frandsen i kongl. maj. tjeneste i København
 • Lars Greve, almisselem, indsidder hos hmd. Niels bødker, Åstrup, II-133b, 03.03.1795
 • oo Anne Hansdatter
 • Hans Larsen, 42 år
 • Karen Rasmusdatter, Vester Skerninge, II-134, 05.03.1795
 • oo 1 Niels (Mortensen, Nak.I-155, 16.04.1771)
 • Morten Nielsen, 36 år
 • Anne Katrine Nielsdatter oo husmand og skrædder Anders Pedersen, V. Skerninge
 • Anne Marie Nielsdatter oo husmand Jørgen Jørgensen, Vester Skerninge
 • Magdalene Nielsdatter, 38 år, ugift, værge sn. Søren Jensen Møller, ingen født værge
 • oo 2 husmand og skomager Henrich Mortensen
 • Maren skrædders, almisselem, Vester Åby, II-135b, 17.04.1795
 • Der var ingen arv, der vides ikke af nogle arvinger.
 • Jørgen Hansen, gårdmand, Pejrup, II-136, 04.07.1795
 • oo Frederiche Hansdatter, værge Hans Sørensen, Pejrup
 • Hans Jørgensen, 24 år
 • Rasmus Jørgensen, 21 år
 • Morten Jørgensen, 12 år
 • Maren Jørgensdatter, 36 år
 • Anne Jørgensdatter, 19 år
 • Karen Jørgensdatter, 16 år
 • Formynder gårdmand Hans Andersen, Pejrup
 • Rasmus Rasmussen, indsidder, Åstrup, II-138, 29.09.1795
 • hans børn:
 • Anders Rasmussen, 38 år
 • Maren Rasmusdatter oo Lars Madsen, Fåborg
 • Anne Rasmusdatter oo Christen Rasmussen, Avernakø
 • Bertel Mathiesen, smed og husmand, Åstrup, II-140b, 11.01.1796
 • oo Sidsel Rasmusdatter, lavværge Niels Andreasen
 • Mathias Bertelsen er myndig
 • Kirsten Larsdatter, almisselem, Pejrup, II-143, 30.03.1796
 • hendes søskende
 • Mads Larsen i Trolleborg hospital
 • Karen Larsdatter er i Diernisse
 • Rasmus Pedersen, husmand ved Pilegård, Vester Åby, II-144, 23.05.1796
 • oo Anne Nielsdatter, lavværge Hans Madsen, hendes stedfader er Lars Olsen, gårdmand i Åstrup
 • Peder Rasmussen
 • Værge farbror husmand Anders Pedersen, Vester Åby
 • Hans Larsen, træskomand, Pejrup, II-147, 11.06.1796
 • oo Johanne Rasmusdatter, lavværge Anders Pedersen, Pejrup
 • arving oo Frederich Christiansen, Åstrup
 • Maria Andreasdatter, Åstrup, II-149, 16.06.1796
 • oo gårdmand Søren Nielsen
 • Andreas Sørensen, 28 år
 • Peder Sørensen, 17 år
 • Maria Sørensdatter, 24 år
 • Maren Sørensdatter oo gårdmand Søren Rasmussen, Åstrup
 • Kirsten Sørensdatter+ oo Hans Jensen, Egense
 • Jens Hansen, 9 år
 • Grete Hansdatter, 7 år
 • Søren Hansen, 5 år
 • Hans Hansen, 3 år
 • Maria Hansdatter, 1 år
 • Anders Pedersen, husmand, Vester Åby, II-152, 27.06.1796
 • oo Anne Hansdatter, lavværge gårdmand Jens Olsen, Vester Åby
 • hans søster Marthe Pedersdatter oo Niels Jeppesen, Ulbølle
 • hans brodersøn Peder Rasmussen
 • Ellen Henrichsdatter , Lundehuset, II-153b, 16.07.1796
 • oo husmand Hans Jørgen Andersen
 • søster Sara Frandsdatter oo husmand Johan Jacobsen, Vester Skerninge
 • Anders Nielsen, husmand, Vester Åby, II-155b, 21.07.1796
 • oo Anne Hansdatter, lavværge Jens Olsen, Vester Åby
 • Kirsten Larsdatter, almisselem, Pejrup, II-156b, 24.10.1796
 • hendes søskende
 • Karen Larsdatter
 • Mads Larsen
 • Peder Hansen, til leje hos Niels Bødkers enke, Vester Skerninge, II-157, 14.11.1796
 • oo Maren Andersdatter, lavværge Hans Rasmussen, Vester Skerninge
 • Anne Cathrine Pedersdatter, 8 år
 • Karen Pedersdatter, 1 år
 • Værge farbror Mads Hansen, Nybølle
 • Jens Hansen Holm, almisselem, II-159b, 19.01.1797
 • oo Kirsten Hansdatter, lavværge Niels bødker, Åstrup
 • Mette Knudsdatter, Åstrup, II-161, 30.01.1797
 • oo Rasmus Andersen, hjulmand, Åstrup
 • Inger Rasmusdatter, 22 år
 • Johanne Rasmusdatter, 21 år
 • Marie Rasmusdatter, 19 år
 • Knud Rasmussen, 18 år
 • Anders Rasmussen, 14 år
 • Lars Hansen, Pejrup, II-163b, 18.04.1797
 • hos faderen Hans Larsen bødker, har givet afkald iflg. skifte 27.11.1773
 • hans søskende:
 • Maria Hansdatter oo Søren Larsen, Marstal
 • Anne Hansdatter, 31år er blind
 • Anne Catrine Hansdatter, 24 år
 • Anders Jørgensen, husmand, Åstrup, II-164b, 31.05.1797, II-169, 15.07.1795 nr. 65, samt 20.10.1797
 • oo 1
 • Jørgen Andersen, 23 år
 • Dorthe Andersdatter
 • oo 2 Johanne Pedersdatter, lavværge gårdmand Niels Andersen Krog, Åstrup
 • Anne Marie Andersdatter, 9 år
 • Børnenes formynder Hans Larsen bødker, Pejrup
 • Charlotte Amalie Frandsdatter, Syltegård, Vester Skerninge, II-168, 11.07.1797
 • (ee Hans Rasmussen, Nak. II-55, 04.01.1790)
 • Frands Hansen, 54 år
 • Rasmus Hansen, 46 år
 • Niels Hansen, for ham mødte Peder væver, Vester Skerninge
 • Giertrud Hansdatter, 39 år, værge Anders Christensen, Ulbølle
 • Anne Olesdatter, Hestehaugehuset, II-169b, nr. 67, 28.07.1797, samt -177b, nr. 71, 15.06.1798
 • oo Hans Larsen Greve, husmand
 • oo 1 Karen Jørgensdatter, skifte 16.09.1794
 • Jørgen Hansen, 11 år, værge gårdmand Hans Pedersen, Vester Skerninge
 • Lars Hansen, 8 år, værge do
 • oo 2 Anne Olesdatter
 • Karen Hansdatter, 6 år, værge Niels Steffensen, Korshavn
 • Jørgen Pedersen, Svelmø, II-172b, nr. 68, 24.11.1797
 • oo Kirsten Nielsdatter, lavværge Peder Henriksen, Åstrup
 • Maren Jørgensdatter oo Mathias smed, Åstrup
 • Anne Jørgensdatter oo Jacob Hansen, Svelmø
 • Kirsten Jørgensdatter, 19 år, værge bødker Niels Pedersen, Åstrup
 • Jens Giebertsen, fattig indsidder hos Marqvar Hansens enke i Åby, II-176, nr. 69, 05.03.1798
 • oo Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge Niels Hansen, Åby
 • Anne Jensdatter, 13 år
 • Peder Jensen, 9½ år
 • værge farbroder Henrich Giebertsen fra Gærup
 • Jomfru Kanniwurth på Nakkebølle, II-177, nr. 70, 12.06.1798
 • Christian Hansen, ungk.hos gårdmand Lars Krog, Åstrup, II-179,nr.72, 07.05.1799,-192, 24.08.1799
 • arvinger er:
 • bror Lars Hansen, gårdmand, Åstrup
 • bror Marqver Hansen, boelsmand Vester Åby oo Anne Rasmusdatter
 • bror Niels Hansen+
 • Hans Nielsen, tjener Avernakø
 • Henrich Nielsen, soldat i København
 • Peder Nielsen, tjener i Åstrup
 • Anne Nielsdatter oo skrædder Mads Hansen, Åby
 • Karen Nielsdatter oo Thomas Nielsen, Åby
 • bror Rasmus Hansen+
 • Mette Rasmusdatter
 • søster Karen Hansdatter oo Peder møller i Åstrup
 • søster Kirsten Hansdatter oo i Holsten med Peder Hansen Loch i Ny Skuffel ved Åbenrå
 • Karen Hansdatter, Åstrup, hos sønnen Søren Rasmussen, II-181, nr. 79, 03.06.1799
 • Henrich Mortensen, husmand, Vester Skerninge, II-182, nr. 74, 01.07.1799
 • hans søskende er
 • Albrecht Mortensen, skrædder og borger i Svendborg
 • Hans Mortensen, murmester, disse to mødte ikke
 • Peder Mortensen, opholder sig i Kbh., er skibstømmermand
 • Hans stedbørn Anders Nielsen og søsteren Magdalene, Vester Skerninge, arver ifølge testamente.
 • Peder Pedersen, husmand, Svelmø, II-184, nr. 75, 06.07.1799
 • oo Anne Jørgensdatter, værge gårdmand Niels Rasmussen, Åstrup
 • Peder Pedersen, 31 år
 • Jørgen Pedersen, 28 år soldat i København
 • Maren Pedersdatter, 25 år
 • Mariane Pedersdatter, 22 år
 • Anne Pedersdatter, 15 år
 • værge farbror Niels Pedersen, Åstrup
 • Niels Thomsen, husmand, Vester Åby, II-187, nr. 76, 08.07.1799
 • oo Anne Margrete Nielsdatter, lavværge Rasmus Nielsen, møller Nakkebølle
 • Thomas Nielsen, 35 år
 • Niels Nielsen, 25 år
 • Karen Nielsdatter oo gårdmand Mads Larsen, Åby på Holstenshus gods
 • Anne Marie Nielsdatter: født værge gårdmand Niels Hansen, Åby
 • Kirsten Hansdatter, enke, indsidder i Åstrup hos husmand Niels bødker, II-191, 15.08.1799
 • almisselem, intet at arve
 • Hans Henrichsen Sander, husmand, Åstrup, II-192b,nr. 77, 09.10.1799, -194b, 26.10.1799
 • oo Catarine Olesdatter, lavværge Jens Olsen, Vester Åby
 • Nikolaj Hansen+ (Nak II-76, 11.07.1791)
 • Maren Nikolajsdatter, 17 år
 • Hans Nikolajsen, 9 år
 • datter+ (Anne Hansdatter, Nak.II-33, 20.06.1785)
 • Peder Nielsen, 26 år
 • Christiane Hansdatter oo Christopher Riibe i København
 • Marie Hansdatter, værge gdm. Jørgen Jørgensen fra Nakkebølle
 • Jacob Hansen, Svelmø (oo Anne Jørgensdatter, se II-172b, 24.11.1797)
 • Peder Pedersen Svelmø, husmand, Åstrup, II-195b, nr. 75, 08.01.1800
 • oo Anne Jørgensdatter
 • Peder Pedersen, 31 år
 • Jørgen Pedersen, 28 år
 • Anne Pedersdatter, 25 år
 • Marie Anne Pedersdatter, 23 år
 • Anne Pedersdatter, 15 år
 • Født værge Niels Pedersen bødker er syg, derfor Peder Henrichsen, Åstrup
 • Hans Larsen, bødker, Pejrup, II-197, nr. 78, 02.04.1800, -200b, 05.05.1800
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Jacob Hansen, Åstrup
 • Peder Hansen, 24 år, tjener i Marstal
 • Marie Hansdatter, 32 år oo væver Søren Larsen, Marstal
 • Anne Hansdatter, 34 år, er blind og hos moderen
 • Anne Catrine Hansdatter, 27 år, tjener i Fåborg
 • Hans Hansen, 14 år
 • Kirsten Hansdatter, 9 år
 • Ingen født værge, derfor gdm. Hans Andersen Møller, Pejrup
 • Sidsel Rasmusdatter, enke, Åstrup, II-199, nr. 79, 08.04.1800
 • oo Bertel
 • Mathias Bertelsen, 40 år
 • Rikalise Larsdatter, 43 år, værge Niels Andreasen, Åstrup
 • Johanne Andersdatter, Åstrup, II-202b, nr. 80, 11.05.1800
 • oo Christen Larsen, gårdmand
 • hendes søskende er arvinger:
 • Peder Andersen
 • Lars Andersen
 • Niels Andersn
 • Hans Andersen
 • Maren Andersdatter oo Lars Andreasen
 • alle i Åstrup
 • Maren Sørensdatter, Åstrup, II-205, nr. 81, 01.08.1800
 • oo Søren Rasmussen, gårdmand
 • Maria Sørensdatter, 10 år
 • Maren Sørensdatter, 9 år
 • Søren Sørensen, 7 år
 • Andreas Sørensen, 6 år
 • Johanne Sørensdatter, 4 år
 • Christen Sørensen, 3/4 år
 • Værger hendes bror Andreas Sørensen er Niels Andreasen var tilsynsværger
 • Niels Pedersen, ungkarl, Pejrup, II-207b, nr. 82, 29.09.1800, -209b, 28.10.1800, -214, 22.12.1800
 • en søster Anne Marie Pedersdatter, opholder sig på Lundsgård
 • en broder +
 • Peder Pedersen i Bondegård i Pejrup
 • Margrethe Sofie Pedersdatter oo Lars Hansen, Pejrup
 • en søstersøn Rasmus Mortensen har man ikke hørt fra i 20 år, han er nok død, da han var søfarende
 • Karen Jensdatter, Vester Åby, II-208, nr. 83, 20.10.1800
 • oo Mads Hansen, boelsmand
 • Lars Madsen, 47 år
 • Hans Madsen, 43 år
 • Christopher Madsen, 38 år
 • Karen Madsdatter + oo Rasmus Madsen, Vester Åby
 • Mads Rasmussen, 17 år
 • Mette Madsdatter oo Niels Hansen, Vester Åby
 • Maren Andersdatter, Åstrup, II-212, nr. 84, 24.11.1800
 • oo Lars Andreasen
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Peder Andersen
 • Lars Andersen
 • Hans Andersen
 • Niels Andersen
 • alle fra Åstrup
 • Peter Larsen Sallinge, Vester Åby, II-217b, nr. 85, 14.09.1801
 • oo Anne Margrethe Eliasdatter, lavværge Hans Frandsen, væver, V. Åby
 • hans eneste søn husmand Jørgen Pedersen, husmand i Gundestrup
 • Niels Andreasen, Åstrup, II-219b, nr. 86, 20.04.1802
 • oo Else Rasmusdatter, lavværge Niels Rasmussen, Åsrup
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Maren Larsdatter oo Peder Krag i Åstrup
 • Mads Andreasen, Åstrup
 • Lars Andreasen, Åstrup
 • Anders Andreasen, Åstrup
 • Henning Andreasen, Åstrup
 • Karen Andreasdatter oo Rasmus Møller, Nakkebølle
 • Maren Larsdatter + oo Søren Nielsen
 • Andreas Sørensen
 • Peder Sørensen
 • Maria Sørensdatter, ugift, værge faderen
 • Kirsten Sørensdatter + oo Hans Jensen, Egense
 • Jens Hansen, 14 år
 • Søren Hansen, 11 år
 • Hans Hansen, 9 år
 • Anne Margrethe Hansdatter, 13 år
 • Maria Hansdatter, 6 år
 • Maren Sørensdatter+ oo Søren Rasmusssen, Åstrup
 • Søren Sørensen, 8 år
 • Andreas Sørensen, 7 år
 • Christian Sørensen, 2 år
 • Maria Sørensdater, 11 år
 • Maren Sørensdatter, 10 år
 • Johanne Sørensdatter
 • Niels Hansen og hustru Maria Rasmusdatter, Pejrup, II-23, nr. 87, 22.09.1802
 • Hans Nielsen, 28 år
 • Peder Nielsen, 24 år, værge farbror Rasmus Hansen, Pejrup
 • Maria Diderichsdatter, Vester Åby, II-225b, nr. 88, 10.01.1804, -228b, 23.03.1804
 • oo Jørgen Rasmussen, gårdmand
 • Hans Jørgensen, 4 år
 • Anne Larsdatter, Åstrup, II-228, nr. 89, 11.02.1804
 • oo Peder Rasmussen, indsidder
 • Der var intet at arve og ingen arvinger at opspore
 • Hans Nielsen, boelsmand på Svelmø, hans afdøde kone, II-229, nr. 90, 18.06.1804
 • deres børn
 • Niels Hansen, 34 år, V. Åby
 • Jens Hansen, 29 år
 • Johanne Hansdatter oo gdm. Rasmus Jørgensen, Pejrup
 • Anne Marie Hansdatter oo boelsmand Morten Hansen, Strandhuse
 • Margrethe Hansdatter oo Anders Peter Sørensen, V. Åby
 • Kirsten Hansdatter, 24 år ugift
 • Maren Hansdatter, 25 år ugift
 • Christiane Hansdatter, 22 år, ugift
 • Rasmus Olsen, gårdmand, Åstrup, II-231b, nr. 91, 09.07.1804
 • oo Maren Nielsdatter, lavværge Hans Andersen, Åstrup
 • Hans børn:
 • Lars Rasmussen, 26 år
 • Rasmus Rasmussen, 24 år
 • Cathrine Elisabeth Rasmusdatter, 24 år
 • Anne Rasmusdatter, 20 år
 • Hans Rasmussen, 16 år
 • Karen Rasmusdatter, 11 år
 • Maren Rasmusdatter, 8 år
 • Niels Rasmussen, 6 år
 • De umyndiges værger er farbrødrene gdm. Peder Olsen, Åstrup, hmd. Niels Olsen,
 • Ulbølle (øvrige søskende: skifte efter gdm. Jens Olsen Åstrup III-7, 06.05.1810)
 • Rasmus Andersen, gårdmand, Vester Åby, II-235, nr. 92, 10.08.1804
 • oo Anne Jørgensdatter, værge gårdmand Rasmus Nielsen
 • Søren Rasmussen, 35 år
 • Jørgen Rasmussen, 32 år
 • Anders Rasmussen, 25 år
 • Andreas Rasmussen, 25 år
 • Rasmus Rasmussen, 23 år, soldat i København
 • Maria Catrine Rasmusdatter oo Jacob Nielsen, indsidder i Åby
 • Stine Rasmusdatter, 30 år
 • Maren Rasmusdatter, 28 år
 • Født værge gårdmand Hans Andersen, Åstrup
 • Johanne Hansdatter, enke, Pejrup, II-237b, nr. 93, 10.10.1804, -241b, 30.11.1804
 • ee Henrich Krog
 • Hans Henrichsen, 42 år
 • Peder Henrichsen, 41 år
 • Christen Henrichsen, 30 år
 • Rasmus Henrichsen, gårdmand i Åstrup
 • Lars Henrichsen, 36 år
 • Mads Henrichsen, 23 år
 • Kirsten Henrichsdatter oo gårdmand Hans Andersen, Pejrup
 • Anne Henrichsdatter, 33 år
 • Karen Henrichsdatter, 25 år
 • Anne Marie Henrichsdatter tjener Peder Pedersen, Pejrup
 • Nærmeste fødte værge Hans Pedersen, gårdmand, Åstrup
 • Abelone Petersdatter, enke i Galteløkkehuset, Eskebjerg, II-242b, nr. 94, 30.03.1805,
 • (ee Peder Jørgensen Busch) 248b, 10.06.1805, 250, 19.07.1805
 • Jørgen Petersen, + i Flensborg
 • Lars Petersen, forpagter ved Schierved ved Grenå
 • Peter Petersen oo i Skovsalen, Sverige
 • Dorthea Petersdatter oo Jens Larsen, skovfoged i Svendborg i Tved
 • Anne Petersdatter her i huset oo Bertel Sørensen, Trolleborg gods
 • Tilsynsværge Lars Hansen, Elleskov Mølle
 • Lars Olsen, gårdmand, Åstrup, II-246, nr. 95, 30.04.1805, 247b, 29.05.1805, 249b, 22.06.1805,
 • oo Maren Henrichsdatter, lavværge Lars Andreasen 251, 10.08.1805
 • Arvinger er hans søskende:
 • Hans Olsen i Kølleskov
 • Mette Olesdatter, det vides ikke hvor hun er
 • Mette Madsdatter, Vester Åby, II-251b, nr. 96, 15.09.1806
 • oo Niels Hansen Svelmø, boelsmand
 • Johan Nielsen, 7 år
 • Kirsten Nielsdatter, 4 uger
 • Værge: morbror Lars Madsen Fåborg og gårdmand Hans Madsen, Vester Åby
 • Anders Pedersen, ungkarl, Åstrup, II-255, nr. 97, 22.12.1806
 • hans moder Maren Pedersdatter, lavværge gl. Niels Rasmussen, Åstrup
 • og hans søskende:
 • 1/1 søster Kirstine Pedersdatter oo Peder Nielsen, Diernisse
 • 1/1 søster Maren Pedersdatter, ugift
 • ½ broder Peder Pedersen, ungkarl, tjener Syltegård, Vester Skerninge
 • ½ søster Anne Pedersdatter oo Hans Christian Jørgensen, Ulbølle Strandhuse
 • ½ søster Cathrine Pedersdatter, ugift, tjener i Fåborg
 • Hans Nikolajsen, ungkarl, Åstrup, II-256, nr. 98, 22.05.1807
 • mor Maren Rasmusdatter oo gårdmand Hans Pedersen
 • og hans søskende
 • 1/1 søster Maren Nikolajsen, 21 år, værge farbror Jacob Hansen, Svelmø
 • ½ bror Nikolaj Hansen
 • ½ søster Anne Hansdatter, 15 år
 • ½ søster Maria Hansdatter
 • ½ søster Karen Hansdatter, 9 år
 • ½ søster Anne Catrine Hansdatter, 7 år
 • Hans Henrichsen, boelsmand, Pejrup, II-257b, nr. 99, 21.10.1807, 262, 30.04.1808, 262b, 30.05.1808
 • oo Anne Rasmusdatter, lavværge Niels Jensen, Pejrup
 • Henrich Hansen, 6 år
 • Niels Hansen, 2 år
 • Karen Hansdatter, 4 år
 • Værge farbroderen ungkarl Peder Henrichsen i gården
 • Forvalter Rasmussen, Nakkebølle, II-262, 01.04.1808, 267b, 18.07.1/808
 • oo enken, lavværge hr. Jensen på Nakkebølle
 • Testamente, da der ingen livsarvinger var
 • Johan Casper Sohl, kok på Nakkebølle, II-263b, 19.06.1808, 280b, 28.12.1808
 • en datter Catharine Elisabeth Sohl i København
 • Niels Rasmussen, gårdmand, Åstrup, II-264b, 15.07.1808, 281b, 30.12.1808
 • oo Anne Olesdatter, værge Rasmus Andersen, husmand, hjulmand, Åstrup
 • Rasmus Nielsen, 35 år, soldat i Middelfart
 • Peder Nielsen, 29 år, er hjemme
 • Ole Nielsen, 25 år, soldat i København
 • Niels Nielsen, 23 år, soldat i København
 • Hans Nielsen, 18 år, er hjemme
 • Kirsten Nielsdatter oo urmager Hans Rasmussen, Åstrup
 • Anne Nielsdatter oo indsidder Johan Nielsen, Åstrup
 • Karen Nielsdatter, 27 år
 • Hans Nielsen, enkemand, Svelmø, II-269b, 22.09.1808, 276b, 21.10.1808
 • hans kone (Nak. II-229, 18.06.1804)
 • Niels Hansen, gårdmand, Vester Åby
 • Jens Hansen
 • Johanne Hansdatter oo gårdmand Rasmus Jørgensen i Pejrup
 • Anne Marie Hansdatter oo gårdmand Jørgen Pedersen, Ulbølle Strandhuse
 • Margrethe Hansdatter oo husmand Anders Pedersen, Vester Åby
 • Marie Hansdatter oo snedkermester Hans Lorenborg, Kerteminde
 • Kirsten Hansdatter, 32 år, tjener som malkepige på Nakkebølle
 • Christiane Hansdatter, 30 år er hjemme
 • Karen Hansdatter, Vester Åby, II-271, 15.10.1808
 • oo Niels Hansen, gårdmand
 • Mads Hansen, 5 uger
 • Tilsynsværge Hans Frandsen, Vester Åby