Løjtved skifteprotokol 1744-1753

| | |
Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Kronologisk afskrift af Karin Jørgensen
 • Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31.08.1744
 • oo Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme
 • Arvingerne er hans moder og søskende:
 • Johanne Hansdatter bor i Egeskov
 • Hans Madsen
 • en søster + oo Laurs Ibsen, Egeskov
 • 6 børn
 • Morten Buck, Ollerup, 2, 16.02.1745
 • oo Maren Povelsdatter
 • Maren Mortensdatter oo Hans Rasmussen, Øster Skerninge
 • Margrethe Mortensdatter oo Simon Laursen, Åhuset, Ollerup
 • Anne Kirstine Mortensdatter oo Jørgen Hansen, Ollerup
 • Rasmus Mortensen, 22 år
 • Anders Mortensen, 19 år
 • Maren Rasmusdatter, Drejø, 5, 12.04.1745
 • hos Laurs Rasmussen, som har stedet i fæste
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Morten Rasmussen+
 • den ældste datter er gift
 • Rasmus Mortensen, 22 år
 • Hans Mortensen, 20 år
 • Morten Mortensen, 14 år
 • Anne Mortensdatter, 17 år
 • Christen Mortensen, 13 år
 • Rasmus Rasmussen+
 • Rasmus Rasmussen, 5 år
 • Anne Rasmusdatter
 • Anna Nielsdatter, Hundstrup, 6, 03.05.1745
 • oo 1 Hans Hansen smed, + 18.04.1732 (skifte Egeskov IV-517)
 • Hans Hansen, 21 år
 • oo 2 Jens Pedersen smed
 • Rasmus Pedersen, Stågerup, 25.05.1745
 • oo Karen Hansdatter
 • Arvinger er hans søskende:
 • Anne Pedersdatter oo unge Rasmus Pedersen, Stågerup
 • Johanne Pedersdatter oo Niels Pedersen, Ollerup
 • Karen Pedersdatter+ oo Anders Hansen, Slæbæk
 • ½ bror Hans Pedersen, Hundtofte
 • Maren Hansdatter, Stenstrup, 03.06.1745
 • oo Hans Høj
 • Hans Hansen, 3 år
 • Anne Hansdatter, 1/4 år
 • Værge Rasmus Frandsen, Hylleborg Mølle, oo moster til børnene
 • Karen Nielsdatter, Stågerup, 03.06.1745
 • oo 1 Hans Jensen
 • Hans Hansen, ca. 38 år, gårdmand i Tved
 • Maren Hansdatter oo Niels Hansen, skomager i København
 • Karen Hansdatter, 29 år, er hjemme
 • Niels Hansen er på Ærø
 • Mette Hansdatter, 25 år, tjener i København
 • Anne Hansdatter, 20 år
 • oo 2 Jens Hviid
 • Hans Jespersen, møller, Ollerup, 11, 22.06.1745
 • oo Karen Mortensdatter
 • Arvingerne er hanssøskende
 • ½ søster Maren Hansdatter, Ollerup+
 • Hans Hansen, Stågerup
 • Anne Laursdatter, Ollerup oo Niels Christensen
 • ½ søster Karen Hansdatter oo Jørgen Jensen, Vester Skerninge
 • ½ søster Anne Hansdatter, Mynderup+
 • Hans Povelsen, 27 år
 • Maren Povelsdatter, Mynderup
 • ½ søster Kirsten Hansdatter +
 • Hans Jensen, 13 år, her i gården, værge søskendebarn Marqvar Hansen, Ollerup
 • Karen Jensdatter+ (skifte 22.06.1745)
 • Karen Jensdatter, pigebarn, Ollerup, 22.06.1745
 • Forældrenes skifte i Egeskov 12.03.1736
 • broderen Hans Jensen, 13 år er hos afg. Hans Jespersen møller
 • Anders Rasmussen, Hundstrup, 16, 14.07.1745
 • oo Maren Hansdatter, hun har siddet i uskiftet bo siden mandens død
 • Apelone Andersdatter
 • Anna Andersdatter
 • Rasmus Andersen, har fæstet gården
 • Pigernes værge: mosters mand Mads Rasmussen, Hundstrup
 • Johanne Nielsdatter, Drejø, 17, 21.07.1745
 • hos svigersønnen Christen Hansen. Hans børn er arvinger:
 • Niels Christensen, 22 år
 • Anders Christensen, 14 år
 • Rasmus Laursen, Munkø, 18b, 12.07.1745
 • oo Maren Sørensdatter, værge Laurs Hansen
 • Laurits Rasmussen, 3½ år
 • Rasmus Rasmussen, 1 år
 • værge er faderens søskendebarn Albert Rasmussen
 • Karen Jørgensdatter, Avernakø, 19, 19.10.1745
 • oo Rasmus Laursen
 • Arvingerne er hendes søskende
 • Christen Jørgensen, Mynderup
 • Lisbeth Jørgensdatter, ugift
 • Anna Jørgensdatter oo Niels Povelsen, Øster Skerninge
 • Jørgen Jørgensen, Vester Skerninge
 • ½ søster Karen Pedersdatter oo Rasmus Rasmussen, Øster Skerninge
 • Ole Rasmussen, Korshavn, 20, 20.10.1745
 • oo Anna Simonsdatter
 • Simon Olsen, 25 år
 • Hans Olsen, 19 år
 • Værge er enkens broder Niels Simonsen i Korshavn
 • Inger Olufsdatter, Avernakø, 20b, 20.10.1745
 • oo Marqvor Rasmussen, hos hendes fader Ole skibsbygger
 • Rasmus Marqvorsen, 9 år
 • Oluf Marqvorsen, 3½ år
 • Værge morbroderen Morten Olufsen skibsbygger
 • Laurs Rasmussen, Drejø, 22b, 05.11.1745
 • Hans søskende er arvinger:
 • Karen Rasmusdatter oo Henrich Jacobsen, Birkholm
 • Maren Rasmusdatter+, boede Grøftebjerg, Langeland, har efterladt sig 2 børn
 • Kirsten Rasmusdatter+, ibid, har efterladt sig 4 børn
 • Dorthe Frandsdatter, Ulbølle, 23, 15.11.1745
 • oo 1 Niels Eriksen
 • oo 2 Rasmus Hansen
 • Arvingerne er hendes søskende
 • Peder Frandsen +
 • Maren Pedersdatter, tjener på Rødkilde
 • Rasmus Frandsen, Hyllebergs hus, 24b, 09.02.1746
 • oo1 Karen Hansdatter (Egeskov 28.04.1742)
 • Gertrud Rasmusdatter oo Nicolaj i Svendborg
 • Karen Rasmusdatter er enke i Svendborg
 • Kirsten Rasmusdatter, ugift er på Ærø
 • Frands Rasmussen, 30 år
 • Hans Rasmussen, 24 år
 • oo2 ?, hendes far er Hans Smed i Krarup (Kragerup)
 • Henrich Laursen, Hundstrup, 25, 25.05.1745
 • oo Sofie Steffensdatter
 • Steffen Henrichsen, 10 år
 • Inger Henrichsdatter, 9 år, tvilling
 • Margrethe Henrichsdatter, 9 år, tvilling
 • Laurs Henrichsen, 7 år
 • Jens Henrichsen, 3 år, tvilling
 • Niels Henrichsen, 3 år, tvilling
 • Børnenes værge morbroder sn. Jens Steffensen, Kerteminde
 • Karen Rasmusdatter, Stågerup, 30, 15.01.1746
 • oo Christen Hansen
 • Maren Christensdatter, 4½ år
 • Mette Pedersdatter, Egebjerg, 30, 04.02.1746
 • oo Jørgen Andersen
 • Marie Jørgensdatter, 13 år
 • Hans Jørgensen, 9 år
 • Hans Høj, Stenstrup, 31, 16.03.1746
 • oo 1 Maren Hansdatter
 • Hans Hansen, 3 år
 • Anna Hansdatter, 1 år
 • børnenes værge morfar Hans smed, Krarup
 • oo 2 Karen Nielsdatter
 • Hans Jørgensen, Korshavn, 32, 08.07.1746
 • oo Karen Jacobsdatter
 • Jacob Hansen, har fæstet stedet
 • Ellen Hansdatter oo Niels Hansen, Drejø
 • Gertrud Hansdatter oo Jørgen Rasmussen, Skerninge
 • Johanne Hansdatter oo Hans Pedersen, ibid
 • Anne Rasmusdatter, Drejø, 32b, 16.12.1746
 • oo1 ?
 • Hans Hansen, 27 år
 • Maren Hansdatter, 21 år
 • Værge er et søskendebarn Hans Henrichsen
 • oo2 Rasmus Christophersen
 • Jeppe Henningsen, Drejø, 33, 10.03.1747
 • oo Karen Nielsdatter, værge bror Peder Erichsen
 • Erik Ibsen, 12 år
 • Henning Ibsen, 10 år
 • Peder Ibsen, 7 år
 • Anne Catrine Ibsdatter, 2 år
 • Nærmeste slægtninge er Rasmus Ibsen, Niels Jørgensen, Rasmus Andersen, Hans Henrichsen
 • Niels Strangesen, Drejø, 33b, 10.03.1747
 • oo Anne Marie Mortensdatter, lavværge Niels Jacobsen
 • Susanne Nielsdatter, 8 år
 • Niels Nielsen, 7 år
 • Maren Nielsdatter, 4 år
 • Christopher Nielsen, 2 år
 • Mandens søskendebarn er Jens Hansen, farbror Jens Nielsen, søskendebørn: Christopher
 • Hansen Koch og Christopher Hansen, alle Drejø
 • Bodil Jensdatter, Øster Skerninge, 34, 13.07.1747
 • oo Rasmus Jensen (?Ravn)
 • Jens Rasmussen, 15 år
 • Lars Rasmussen, 13 år
 • Anders Rasmussen, 10 år
 • Anna Rasmusdatter, 7 år
 • Hans Rasmussen, 5 år
 • Jørgen Rasmussen, 2 år
 • Værge morbroder Rasmus Jensen, Hundstrup
 • Dorthe Nielsdatter, pige, Avernakø, 34b, 23.07.1747
 • hos Rasmus Rasmussen
 • Hendes søskende er arvinger:
 • Morten Nielsen, 23 år
 • Anne Marie Nielsdatter, 21 år
 • Anne Nielsdatter, 12 år
 • Henvisning til skifte efter faderen 06.06.1735 og moderen 11.09.1741
 • Anna Pedersdatter, Egebjerg, 36, 23.09.1747
 • oo husmand Rasmus Olufsen
 • Hendes søskendeer arvinger
 • Knud Pedersen, Kogtved
 • Niels Pedersen i Sct. Jørgensgårds hospital
 • Anna Pedersdatter bor i Stenstrup
 • Karen Pedersdatter bor i Kogtved
 • Rasmus Hansen, Hundstrup, 37, 05.10.1747
 • oo 1 Marie Sørensdatter (Egeskov skifte II-174, 14.01.1718)
 • Hans Rasmussen, Hundstrup
 • Peder Rasmussen, Snarup
 • Ole Rasmussen tjener på Skjoldemose
 • Jens Rasmussen, Stågerup
 • Mette Catrine Rasmusdatter oo Hans Mortensen, Hundstrup
 • Sidsel Rasmusdatter oo Rasmus Jensen, Hundstrup
 • Karen Rasmusdatter oo Rasmus Greve, Vester Åby
 • Anna Rasmusdatter oo Hans Møller, Elleskov Mølle
 • oo 2 Anne Rasmusdatter
 • Rasmus Rasmussen, har fæstet den halve gård
 • Marie Rasmusdatter, ugift, værge morbroder Jesper Rasmussen, Hundstrup
 • Anna Jørgensdatter, Vester Skerninge, 38a, 24.10.1747
 • oo Marqvor Olufsen
 • Jørgen Marqvorsen, 19 år
 • Karen Marqvorsdatter, 16 år
 • Else Marqvorsdatter, 12 år
 • Anna Marqvorsdatter, 10 år
 • Magdalene Marqvorsdatter, 6 år
 • børnenes tilsynsværge sn. Christian Fogh, Vester Mølle
 • Jens Christophersen, Hundstrup, han døde efter et uheldigt fald, 38b, 23.09.1747
 • oo Anne Jespersdatter (oo 1 Rasmus Hansen, Egeskov IV-107, 13.03.1722)
 • Hans Jensen, 17 år, værge Hans Rasmussen, Hundstrup
 • Anna Olufsdatter, Mynderup, 39b, 14.02.1747
 • oo Rasmus Madsen
 • Rasmus Rasmussen, har fæstet gården
 • Anders Rasmussen, 21 år
 • Anne Rasmusdatter, 18 år
 • De umyndiges værge mosters mand Mads Frandsen, Skovsgårde
 • Tilsynsværger, nærmeste pårørende Jørgen Madsen og Knud Olufsen, begge Mynderup
 • Peder Andersen, Vester Skerninge, 40a, 06.03.1748
 • oo Else Jørgensdatter, lavværge Peder Nielsen, Vester Skerninge
 • Arving er hans fader Anders Madsen, Vester Skerninge
 • Anders Madsen, Vester Skerninge, 42b, 21.06.1748
 • oo enken
 • Marqvar Andersen, Hundtofte
 • Stephen Andersen, smed, Kværndrup
 • Maren Andersdatter oo Hans Hansen, Vester Skerninge
 • Mads Andersen, har fæstet gården
 • Peder Rasmussen, Stågerup, 21.06.1748
 • oo Karen Madsdatter
 • Rasmus Pedersen, Stågerup
 • Anna Pedersdatter oo Jens Rasmussen, Stågerup
 • Rasmus Pedersen, Ulbølle Strandhuse, 45a, 21.06.1748
 • oo Kirstine Jensdatter
 • Maren Rasmusdatter oo Niels Rasmussen, Ulbølle
 • Jens Jørgensen, Rødme, 46, 16.10.1748
 • Niels Ravn, Ulbølle, 51a, 22.01.1749
 • oo Johanne Jacobsdatter
 • Niels Nielsen Ravn, Hundstrup
 • Anna Nielsdatter+ oo Hans Michelsen, Ulbølle
 • Michel Hansen, 5 år
 • Maren Nielsdatter, 26 år
 • Johanne Nielsdatter, 24 år
 • Jacob Nielsen, 22 år
 • Maren Frandsdatter, Ollerup, 52b, 15.04.1749
 • oo husmand Jørgen Pedersen
 • datter (Else Jørgensdatter) oo landsoldat Jens Pedersen, Ollerup
 • Anne Margrethe Jensdatter, Hundstrup, 55a, 08.05.1749
 • oo Jens Nielsen (Egeskov skifte IV-379, 10.11.1729)
 • Anne Margrethe Jensdatter oo Hans Marqvardsen
 • Anna Jensdatter tjener i Gammelgård
 • Catrine Jensdatter + i Tved
 • Catrine Jensdatter
 • Jesper Rasmussen, Hundstrup, 55b, 10.06.1749
 • oo Anne Pedersdatter, beholder gården så længe hun er enke (Egeskov VI-264, 31.07.1781)
 • Rasmus Jespersen, 22 år, værge Rasmus Rasmussen, Hundstrup
 • Else Jespersdatter, 19 år, do
 • Peder Jespersen, 15 år, værge Hans Mortensen, Hundstrup
 • Anna Jespersdatter, 10 år do
 • Marie Pedersdatter, Ollerup, 58a, 19.02.1750
 • oo Hans Rasmussen Kudsk
 • Maren Hansdatter, 17 år
 • Dorthe Hansdatter, 12 år
 • Johanne Hansdatter, 8 år
 • Rasmus Hansen, 3 år
 • Jørgen Jensen, Vester Skerninge, 60, 04.04.1750
 • oo Karen Hansdatter
 • oo 1 Hans Marcussen
 • Marqvar Hansen Ollerup
 • oo 2 Hans Madsen
 • Mads Hansen, Vester Skerninge
 • Anne Hanssdatter oo Anders Pedersen, som fæster gården
 • Lisbeth Jørgensdatter, 24 år, værge halvbroder Marqvar Hansen
 • Kirsten Henriksdatter, Hundstrup, 62b, 17.06.1750
 • oo 1 Morten Hansen (Egeskov IV-133, 28.05.1722)
 • Hans Mortensen, til huse hos Niels Ravn
 • Hans Mortensen, bor i gården, hvor den salig kone boede
 • Anna Mortensdatter oo Jens Hansen ibid
 • Mette Mortensdatter, 29 år, ugift tjener i Holsten
 • oo 2 Laurs Andersen (Egeskov V-188, 15.07.1740)
 • Maren Laursdatter, 27 år, ugift
 • Morten Laursen, 25 år
 • Anders Laursen, 23 år
 • Peder Jespersen, Stågerup, 71a, 07.06.1751
 • oo Birthe Nielsdatter, værge Jørgen Madsen, Mynderup
 • Peder Pedersen, født efter faderens død, værge Knud Olufsen, Mynderup
 • Jørgen Rasmussen, Hundstrup, til huse hos Hans Jespersen, 71a, 07.06.1751
 • oo Karen Andersdatter
 • Maren Jørgensdatter, 21 år
 • Hans Andersen, 15 år??
 • Johanne Andersdatter, 13 år??
 • Mette Madsdatter, Mynderup, 74b, 14.01.1752
 • oo Povel Madsen
 • Anna Povelsdatter oo Hans Andersen i gården
 • Maren Povelsdatter, 16 år, hos faderen
 • Hans Bertelsen, Vester Skerninge, 02.01.1753
 • oo Mette Christensdatter, de døde samtidig for 2 dage siden
 • oo 1 Rasmus Madsen
 • Hans Rasmussen, 23 år
 • Maren Rasmusdatter, 26 år trolovet Jesper Rasmussen, som fæster gården
 • Jens Hansen Boemand, Hundstrup, 82, 10.03.1753
 • oo Anne Mortensdatter, lavværge Anders Rasmussen, som fæster gården
 • Laurs Jensen, 10 år
 • Maren Jensdatter, 8 år
 • Hans Jensen, 4 år
 • Kirsten Jensdatter, 2 år
 • Hans Mortensen, Hundstrup, 90, 10.03.1753
 • oo Mette Catrine Rasmusdatter, lavværge Hans Rasmussen
 • Arvingerne er hans søskende
 • Hans Mortensen, Hundstrup
 • Anne Mortensdatter, Hundstrup
 • Mette Mortensdatter, tjener i Holsten
 • ½ broder Morten Laursen, 25 år, tjener Bisgård, V. Skerninge
 • ½ broder Anders Laursen, 22 år, Hundstrup
 • ½ søster Maren Laursdatter oo Jørgen Brun, Øster Skerninge
 • Rasmus Præstegård, Vester Skerninge, 06.04.1753
 • oo Maren Povelsdatter
 • Rasmus Rasmussen, 29 år, fæster gården
 • Maren Rasmusdatter oo Anders Nicolajsen
 • Johanne Rasmusdatter, 27 år, er meget svag og kan intet
 • Jens Madsen, Vester Skerninge, 20,05.1753
 • oo 1 Maren Pedersdatter
 • Peder Jensen, bor i Ollerup
 • Marqvar Jensen, bor i Vester Skerninge
 • Anne Jensdatter oo Christen Hansen, Stågerup
 • Bodil Jensdatter tjener i Svendborg
 • oo 2 Bodil Andersdatter
 • Lars Jensen, 17 år
 • Hans Jensen, 13 år
 • Maren Jensdatter, 10 år
 • Rasmus Mortensen Ritter, Vester Skerninge, 91b, 26.06.1753
 • oo Ingeborg Mortensdatter, lavværge hendes fader Morten Simonsen
 • Maren Rasmusdatter, 11 år
 • Jens Rasmussen, 9 år
 • Anne Elisabeth (Sofie?), 5 år
 • Laurs Poulsen, murmester, Hundstrup, 92, 25.08.1753
 • oo 1 Maren Andersdatter (Egeskov V-148, 17.08.1739)
 • oo 2 Kirsten Pedersdatter
 • Povl Laursen, 12 år
 • Peder Laursen, 8 år
 • Christen Laursen, 3½1 år
 • Maren Laursdatter, 13 år
 • Lisbeth Laursdatter, 7 år
 • Børnenes værge morbroderen Jens smed
 • Margrethe Jensdatter, Hundstrup, 92, 25.08.1753
 • oo husmand Axel Olsen
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Anne Jensdatter, til huse her
 • Karen Jensdatter+ (+1753 ) oo Niels Høj, Ollerup
 • Anna Nielsdatter
 • Maren Nielsdatter
 • Kirsten Nielsdatter (oo Peder Pedersen i Hundstrup)
 • Apelone Nielsdatter (oo Jørgen Buk, Lunde)
 • Jacob Jensen, Stågerup+
 • Niels Jacobsen, Stågerup
 • Laurs Jacobsen ved Boltinggård
 • Jens Jacobsen, Stenstrup+
 • Niels Jensen
 • Jacob Jensen