Skolemesteren ved Svendborg Latinskole

| |

Om rektorens løn ved Svendborg Latinskole 1667

Skollemesters Jndkomst, först:
Landgilde aff En gaard J Veÿstrup schÿlder Aarlig, Rug En örtte, Biug Et pund, Are: En örtte, Smör En otting, Boelgalt En, gies thoe, Höns fire.

Kilde: Sunds herreds jordebog 1668. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred (LAO)