Matrikler 1664, 1680 og 1701 Lunde sogn

| | | | |
Matrikel 1664 (kopi), Matrikelekstrakt 1680 (kopi) og Nyborg Amts matrikel 1701 (LAO)