Herredsfogder, delefogder m.fl i Nyborg len

| | | | | |
Nyborg lensregnskaber 1563-1661 (RA)
Bønder med offentlige hverv som delefogder, herredsfogder m.v. blev som belønning fritaget for en del af deres landgilde. I lensregnskaberne kan disse landgildefritagelser følges år efter år i udgiftsbilagene.

Bønder med offentlige hverv i Nyborg len 1658-61Bønder med offentlige hverv i Nyborg len 1658-61 Bønder med offentlige hverv i Nyborg len 1658-61 (2)Bønder med offentlige hverv i Nyborg len 1658-61 (2)                      Herredsfogeder, delefogeder mv. i Vindinge, Gudme og Sunds herred 1639 (Nyborg Lensregnskaber 1563-1661)

Jost Hansen i Vindinge "loedtzfoeget" over Vindinge og Kullerup sogne

Anders Hansen i Såderup, "loedtzfoget" over Refsvindinge og Skellerup sogne

Peder Jensen i Frørup, "loedtzfoget" over Frørup sogn

Poul Hansen i Avnslev, strandfoged og skovfoged over Avnslev sogn

Peder Pedersen i Ferritslev, "loedtzfoget" over Søllinge, Årslev og Ellinge sogne

Anders Jørgensen i Ullerslev, herredsfoged i Vindinge herred

Peder Lauridsen i Ullerslev, "loedtzfoget" over Ullerslev og Flødstrup sogne

Jesper Lauridsen i Øksendrup, "loedtzfoget" over Øksendrup og Langå sogne

Morten Mortensen i Albjerg, "loedtzfoget" over Oure og Vejstrup sogne

Bertel Hansen i Gislev, "loedtzfoget" over Gislev sogn

David Knudsen i Ellerup, "loedtzfoget" over Gudbjerg sogn

Jens Hvid i Brangstrup, "loedtzfoget" over Ryslinge og Ringe sogne

Knud Christoffer Hvid i Lørup, herredsfoged i Gudme herred  [Tingbogen for Gudme herred 1639, 1640 (LAO)]

Jep Rasmussen i Høje, "loedtzfoget" over Stenstrup og Lunde sogne

Laurids Andersen i Ullemose, "loedtzfoget" over Øster Skerninge sogn og småøerne

Niels Lauridsen i Ollerup, "loedtzfoget" over Ollerup sogn

Mads Pedersen i Trunderup, herredsfoged i Sunds herred

Skovauktion 1618 Nyborg lenSkovauktion 1618 Nyborg len Skovauktion 1618 Nyborg len (2)Skovauktion 1618 Nyborg len (2)Herredsfogeder, delefogder mv. i Vindinge, Gudme og Sunds herreder 1618/19 (Nyborg Lensregnskaber 1563-1661) RA

Vindinge herred

Rasmus Pedersen Laadsfougett i Vindinge
Dinnes Rasmussen, Laadsfouget offuer Schellerup och Kullerup Sogner
Hans Pedersen i Frørup, Laadsfouget offuer Frørup Sogenn
Bendt Pedersen i Regstrup, Laadsfougett offuer Auffnssløff Sogenn
Peder Andersen i Ferritdsløff, Laadsfougett offuer Søllinge, Aarsløff och Ellinge Sogner
Peder Jørgensen i Wllersløff, Laadsfouget offuer Vllersløff och Flødstrup Sogner
Jørgen Andersen i Vllersløff, Herridsfouget i Windingherridt

Gudme Herred

Rasmus Iffuersen i Øxendrup, Laadsfouget offuer Øxendrup Laade
Jep Nielsen i Albierg, Laadsfouget offuer Gudme, Vixstrup och Bruagger Sogner
Dauid Knudsen i Ellerup, Laadsfouget offuer Gudbierg Sogenn
Peder Markuesen i Gisløff, Herridsfouget i Gudme Herritt
Knud Christoffersenn wdj Lørup, Laadsfougett offuer Reinge och Ryslinge Sogner

Sunds Herred

Peder Pedersenn, Tueed, Laadsfouget offuer Schaarup och Tueede Sogner
Olluff Nielsen i Høye, Laadsfouget offuer Steenstrup och Høye Sogner
Morten Andersen i Wllemoese, Laadsfouget offuer Østerschierning Sogn och Smaa Øerne
Hans Pedersenn i Trunderup, Herridsfouget i Sundsherrit
Mads Pedersen i Trunderup, Laaadsfouget offuer Querndrup Sogenn
Iffuer Tommesen i Ollerup, Laadsfouget offuer Ollerup Sogenn

Sallinge herred

Mogens Søffrensen i Peirup, Herredsfouget i Sallingherrit
Søffren Jensen i Vlbølle, deelefouget i Salling Herritt