Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546

Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546

Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (2)Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (2)Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (3)Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (3)Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (4)Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (4)Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (5)Rettertingsdommen om Pjentemøllen i Svendborg 1546 (5) 

Kilde: Kongens Retterting 1537-1660 ved Ditlev Tamm:

Nr. 575 • Odense 28.11.1546
Dombog 5, Fol. 100R-101BR
Hans Gaas (gejstlig • Svendborg) mod borgmestre og
råd (borger • Svendborg)
Handel og håndværk – møller (appel, henskydelse,
lensmand, myndighed, byråd; ejendom, gårde, handel,
møller) • Kongen til stede; 20 fraværende fra
rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: til lensmandens afgørelse • ændring af
dom v. Svendborg Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde
dømt ham til at nedbryde en mølle, han havde bygget,
på en gård i Svendborg, han havde købt.