Vindinge herred 1657-58 (23)

Vindinge herred 1657-58 (23)