Vindinge herred 1657-58 (22)

Vindinge herred 1657-58 (22)