Vindinge herred 1657-58 (21)

Vindinge herred 1657-58 (21)