Vindinge herred 1657-58 (19)

Vindinge herred 1657-58 (19)