Vindinge herred 1657-58 (18)

Vindinge herred 1657-58 (18)