Vindinge herred 1657-58 (17)

Vindinge herred 1657-58 (17)