Vindinge herred 1657-58 (16)

Vindinge herred 1657-58 (16)