Vindinge herred 1657-58 (15)

Vindinge herred 1657-58 (15)