Vindinge herred 1657-58 (14)

Vindinge herred 1657-58 (14)