Vindinge herred 1657-58 (13)

Vindinge herred 1657-58 (13)