Vindinge herred 1657-58 (12)

Vindinge herred 1657-58 (12)