Vindinge herred 1657-58 (9)

Vindinge herred 1657-58 (9)