Vindinge herred 1657-58 (8)

Vindinge herred 1657-58 (8)