Vindinge herred 1657-58 (7)

Vindinge herred 1657-58 (7)