Vindinge herred 1657-58 (6)

Vindinge herred 1657-58 (6)