Vindinge herred 1657-58 (5)

Vindinge herred 1657-58 (5)