Vindinge herred 1657-58 (4)

Vindinge herred 1657-58 (4)