"Da fjenderne her på landet kom" 1658

| | | |
Nyborg lens regnskaber film nr. 18550 (RA)

Lensmand i Nyborg 1631-1656 Mogens KaasLensmand i Nyborg 1631-1656 Mogens KaasI Nyborg lens regnskaber opbevares en række "sogneindberetninger", forfattet af de lokale præster i 1661 efter opfordring af arvingerne til Mogens Kaas, ejer af Støvringgård, der i årene 1631-1656 var lensmand i Nyborg.  Efter hans død stod enken Sidsel Friis skrevet som lensmand, til Otte Krag fik Nyborg i forlening i april 1658. Arvingerne ønskede den enkelte sognepræsts "vidnesbyrd om hans sognemænds tilstand" og en "sandfærdig" beretning om hvor meget "kronbønderne" i sognet "af deres landgilde" i regnskabsåret fra "Philippi Jacobi 1657 til 1658" havde ydet eller snarere ikke ydet.

Svenskernes overfald af Fyn i 1657 havde, som det vil fremgå af indberetningerne tvunget den fynske befolkning i knæ.

Nyborg SlotNyborg SlotIfølge J.A. Fridericia i biografisk leksikon så viste Mogens Kaas som lensmand i Nyborg stor interesse for at forbedre landbruget ved ladegården, men han lod det gå ud over bønderne. Fridericia skriver at efter hans egne udtalelser straffede han de jordegne bønder med hensættelse i "Taarnet" (fængslet på Nyborg Slot) eller anden "Revselse". Kaas pålagde bønderne hoveri som tærskning og forøgede deres gæsteriydelse og antallet af ægter. "Hvis bønderne fik frihed", hævdede Kaas" til efter egen vilje at sige nej til, hvad der befaledes dem med hensyn til avlingen til ladegården, ville ingen lensmand kunne få den dreven".
Ikke underligt gav hans brutale fremfærd anledning til en række klager fra bønderne (1649-56).

Se Fynske registre og tegnelser