Jordebog til Nyborg Slot (ca. 1660) - Sunds herred

| | | |
Jordebog til Nyborg Slot ca 1660 (LAO)

Lensmand i Nyborg 1658-62 Otte Krag (1611-1666)Lensmand i Nyborg 1658-62 Otte Krag (1611-1666)"Jordebog til Nyborg Slot overleveris af Welb Otto Krag efter dend Jordebog hannem effter sl. Hr. Mogens Kaasis Arffvinger leverit, hvorudj findis indragen, hvad Godtz fra Lehnet er bortkommet, og igien der til hører, som og saaledis findis confererit og effterseet, bekiender
Thønne Madtzen"

Her er kun medtaget jordegods i Sunds herred.

Nyborg Len ca 1660Nyborg Len ca 1660 Nyborg Len ca 1660Nyborg Len ca 1660 Nyborg Len ca 1660 - Skårup sognNyborg Len ca 1660 - Skårup sogn Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (2)Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (2) Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (3)Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (3) Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (4)Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (4) Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (5) Nyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (6) og Tved sognNyborg Len ca 1660 - Skårup sogn (6) og Tved sogn

Nyborg Len ca 1660 - Tved sogn (2)Nyborg Len ca 1660 - Tved sogn (2) Nyborg Len ca 1660 - Tved sogn (3)Nyborg Len ca 1660 - Tved sogn (3) Nyborg Len ca 1660 - Tved sogn (4)Nyborg Len ca 1660 - Tved sogn (4) Nyborg Len ca 1660 - møllerNyborg Len ca 1660 - møller Nyborg Len ca 1660 - Tved sogn (6) og Ollerup sognNyborg Len ca 1660 - Tved sogn (6) og Ollerup sogn Nyborg Len ca 1660 - Ollerup sogn (2) og Øster Skerninge sognNyborg Len ca 1660 - Ollerup sogn (2) og Øster Skerninge sogn Nyborg Len ca 1660 - Øster Skerninge sogn (2)Nyborg Len ca 1660 - Øster Skerninge sogn (2) Nyborg Len ca 1660 - Øster Skerninge sogn (3)Nyborg Len ca 1660 - Øster Skerninge sogn (3)

Nyborg Len ca 1660 - Ollerup sogn (3)Nyborg Len ca 1660 - Ollerup sogn (3) Nyborg Len ca 1660 - Ollerup sogn (4) og Stenstrup sognNyborg Len ca 1660 - Ollerup sogn (4) og Stenstrup sogn Nyborg Len ca 1660 - Kirkeby sognNyborg Len ca 1660 - Kirkeby sogn Nyborg Len ca 1660 - Kirkeby sogn (2)Nyborg Len ca 1660 - Kirkeby sogn (2) Nyborg Len ca 1660 - Kirkeby sogn (3)Nyborg Len ca 1660 - Kirkeby sogn (3) Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sognNyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (2)Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (2) Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (3)Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (3) Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (4)Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (4) Nyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (5) og Lunde sognNyborg Len ca 1660 - Kværndrup sogn (5) og Lunde sogn

Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (2)Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (2) Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (3)Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (3) Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (4)Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (4) Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (5)Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (5) Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (5)Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (5) Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (6)Nyborg Len ca 1660 - Lunde sogn (6) Nyborg Len ca 1660 - Langkilde (Lunde sogn) og SmåøerneNyborg Len ca 1660 - Langkilde (Lunde sogn) og Småøerne Nyborg Len ca 1660 - Småøerne (2)Nyborg Len ca 1660 - Småøerne (2)