Mandtal Sørup m.fl. sogne 1658

Mandtal Sørup m.fl. sogne 1658
Mandtal Sørup og Skårup sogne 1658Mandtal Sørup og Skårup sogne 1658 Mandtal Skårup sogn 1658Mandtal Skårup sogn 1658 Mandtal Skårup sogn 1658Mandtal Skårup sogn 1658 Mandtal Skårup og Tved sogne 1658Mandtal Skårup og Tved sogne 1658 Mandtal Tved sogn og Strynø 1658Mandtal Tved sogn og Strynø 1658 Mandtal Strynø og Drejø 1658Mandtal Strynø og Drejø 1658 Mandtal Drejø, Hjortø og Skarø 1658Mandtal Drejø, Hjortø og Skarø 1658

Sørup og Rødskebølle 1663

Kilde: Synsforretning Sunds herreds tingbog 1663 (LAO)

Sørup by

1. Hans Villumsen halvgård er øde
2. Jens Rasmussen Falch halvgård øde
3. Peder Hansen halvgård er øde
4. Laurits Rasmussen halvgård er øde
5. Hans Andersen halvgård er øde
6. Niels Rasmussen halvgård er øde
7. Jørgen Olufsen halvgård er øde.
Velb jomfru Anne Gøye er jorddrotten hertil og de ligger til St. Jørgens Hospital
8. Rasmus Hansen helgård øde
9. Hans Hansen helgård øde
10. Knud Hansen halvgård øde
11. Niels Pedersen halvgård øde
12. Niels Bech ell Buch et hus er øde
13. Laurits Saugmand et hus
14. Hans Christensen et hus
15. Laurits Nielsen et hus øde
16. Knud Bech et hus er øde
17. Jørgen Slagter et hus er øde
18. Thyge Jensen et hus øde
Velb fru Karen Bilde er jorddrotten hertil
19. Rasmus Nielsen Mosegaard helgård
20. Rasmus Ibsen halvgård
21. Peder Hansen Lolik halvgård
22. Hans Pedersen halvgård
23. Knud Hansen et hus
Tilhører V. Thomas Brodersen i Odense og han er jorddrotten dertil
24. Mads Poffuelsen 1/4 gård til den er borgmester? Thomas Brodersen i Odense og Morten Michelsen i København begge jorddrotter.
25. Rasmus Thygesen 1/4  delgård
26. Laurits Jensen halvgård
Tilhører Morten Michelsen i København og er jorddrotten dertil
27. Hans Pedersen påboede en helgård kaldet Søgård er øde
28. Jacob Rasmussen halvgård øde
Velb Jørgen Rosenkrans på Soer hertil jorddrot.
29. Hans Jensen påboede en helgård er øde
30. Mads Poffuelsen et hus tilhører Hans Jensen i Slagelse og han er jorddrotten
31. Per Olesen 1/4 gård velb fru Anne Gyldenstjerne til Hvedholm er jorddrotten
32. Mads Falck påboede halvgård er øde tilhører velb jomfru Mette

Rødskebølle 1663

1. Gregers Michelsen påboede en gård er øde
2. Anders Rasmussen en gård øde
3. Jørgen Nielsen halvgård øde
Tilhører Jacobsen i Maribo og han er jorddrotten hertil
4. Jesper Knudsen helgård er øde
5. Hans Lauritsen helgård øde
Velb fru Karen Bilde er jorddrotten hertil
6. Hans Rasmussen et bol velb jomfru Anne Gøye er jorddrotten og det ligger til St. Jørgens Hospital
7. Rasmus Rasmussen halvgård tilhører Laurits Madsen i Brangstrup