Mandtal Øster Skerninge m.fl. sogne 1658

Mandtal Øster Skerninge m.fl. sogne 1658
Mandtal Øster Skerninge og Egense sogne 1658Mandtal Øster Skerninge og Egense sogne 1658 Mandtal Egense sogn 1658Mandtal Egense sogn 1658

Øster Skerninge 1663

Kilde: Synsforretning Sunds herreds tingsbog 1663 (LAO)

Øster Skerninge 1663

1. Jørgen Eggertsen i Nørregaard helgård
2. Hans Christensen helgård
3. Rasmus Andersen halvgård
4. Niels Seyersen halvgård
5. Jens Hjort halvgård
6. Rasmus Andersen Ballemand halvgård
7. Jens Lauritsen et bol
8. Jens Andersen hus
9. Hans Michelsen et hus
Er velb Erik Kaases tjenere til Lindskov
10. Jens Markvardsen helgård
11. En helgård øde som Niels Hansen sidst påboede og Peder Møller i Vestre Mølle og Niels Lauritsen nu har grunden i brug.
12. Rasmus Nielsen påboede halvgård kaldet Sucke og Jens Markvardsen bruger grunden
13. Anders Jensen halvgård
14. Jens Poffuelsen påboede halvgård øde
Velb fru Karen Bilde er jorddrotten hertil
15. Rasmus Rasmussen helgård tjener til Lisbeth Mule i Odense
16. Hans Lauritsen halvgård tjener til M. Hans i Ringe
17. Peder Beyerholm halvgård tjener til borgmester Niels Lauritsen i Svendborg
18.19. En gård kaldes Holmene er 2 gårdes brug hvor på tvende mænd nemlig Poffuel Jørgensen og Søren Markvardsen er udlagt fra Brahetrolleborg og nu tjener til en doktor i København
20. Jens Rasmussen helgård tjener til en købmand af Hamborg
21. Rasmus Ibsen sidst påboede halvgård og nu har Peder Møller i Vestre Mølle grunden i brug
22. Anders Jørgensen et hus
23. Michel Clausen et hus
disse er tjenere til Brahetrolleborg
24. Laurits Andersen Bonde et hus som Henrik Jørgensen i Odense er for forsvar for
25. Poffuel Jørgensen et hus er velb Mogens Rosenkrands jorddrot til
26. Paaske Nielsen halvgård
27. Hans Ravn et bol
Er velb Christen Skiels tjenere til Ravnholt
28. Peder Hansen Kier halvgård er velb Jørgen Skiels tjener til Broholm?
29. Laurits Andersen Ballemand halvgård han nyligen har fæstet er velb Otte Krags tjener til Egeskov
30. Peder Rasmussen et hus er velb Erik Quitzows tjener
31. Niels Jørgensen et hus er velb fru Anne Gyldenstjernes tjener til Hvedholm
32. Peder Andersen et hus det ligger på Rasmus Rasmussens gårds grund der tjener til Lisbeth Mule i Odense
33. Hans Hansen halvgård
34. Hans Mortensen et hus
35.36.37. Laurits Andersen herredsfoged helgård er jordegen på hans grund til hans gård ligger 2 huse, et som Jens Andersen sidst påboede som ligger øde og er hverken stikke eller stager det andet der udi bor Niels Jørgensen
Er kong majst tjenere til Nyborg Slot
38 Niels Lauritsen helgård
39. Jørgen Mortensen 1/4del gård
40. Hans Brun et hus
41. Smeden et hus er præstetjener og ligger til præstegården i Øster Skerninge