Mandtal Egense sogn 1658

Mandtal Egense sogn 1658

Skovsbo 1663

Kilde: Synsforretning Sunds herreds tingbog 1663 (LAO)

Skovsbo 1663

1. Niels Pedersen Juel halvgård
2. Hans Eriksen halvgård
3. Jens Henriksen et bol
4. Anders Grynter et bol
5. Niels Madsen halvgård
6. Christen Nielsen påboede et bol øde
7. Jens Bjerremand et bol
8. Christen Jørgensen et gadehus
9. Jens Nielsen et gadehus
10. Rasmus Hansen et gadehus
11. Rasmus Liske iboede et hus øde
12. Skovsbo Skovmølle Niels Rasmussen iboede øde
Velb. Karen Bilde er jorddrotten hertil
13. et øde hus som Gregers Lauritsen iboede er til præsten i Egense
14. Hans Markvardsen helgård
15. Jens Haar et bol
16. Per Jørgensen et bol
17. Hans Persen et bol
18. Poffuel Markvardsen halvgård
19. Hans Brydemand halvgård øde
tilhører Jørgen Kall rådmand i Nyborg og han er jorddrotten hertil
20. Peder Bjerremand et bol hører M. Hans Lerche i Ringe og han er jorddrot dertil
21. Jens Jørgensen et bol som velb fru Karen Bilde og Johan Tolder i Svendborg er jorddrot til
22. En mølle ved Hvidkilde som Simon Møller ibor
23. et hus i Hvidkilde enemærker som Niels Simonsen ibor tilhører velb jomfru Anne Gøye og regnes under Hvidkildegårds taxt-