Mandtal Øster Skerninge og Egense sogne 1658

Mandtal Øster Skerninge og Egense sogne 1658

Egense 1663

Kilde: Synsforretning Sunds herreds tingbog 1663 (LAO)

Egense by 1663

en herregård er Hvidkilde som berettes at tilhøre jomfru Anne Gøye
Lindskov tilhører velb Erik Kaas landsdommer på Langeland

Egense by
1. en helgård Poffuel Nielsen tilforn påboede er øde
2. 1/3 del af en anden helgård Anders Bryde iboede er og øde
3. et bol Hans Pedersen påboede er og ganske øde
4. Nok et bol som Niels Andersen sidst boede og har længe været øde til hvilket præsten der ibm bruger grunden
Velb. fru Karen Bilde er jorddrotten hertil
5. Rasmus Skibmand halvgård
6. Hans Juel halvgård
7. Anders Nielsen halvgård
8. Hans Sørensen halvgård
9. Knud Hansen halvgård
10. Hans Pedersen halvgård
11. Morten Jørgensen halvgård
12. Hans Jespersen halvgård
13. Rasmus Smed et bol
14. Hans Andersen et bol
15. Hans Pedersen et bol
16. Claus Jørgensen et bol
17. Hans Jørgensen et bol
18. Niels Hansen et bol
19. Henrik Rasmussen et bol
20. Jens Pedersen et bol
Nok gadehuse som er ved magt
21. Rasmus Hansen
22. Thomas Jensen
23. Per Hemmedrup
24. Hans Hansen
25. Morten Rasmussen
26. Michel Knudsen
27. Peter Jeppesen
28. Markvard Raffn
29. Markvard Skræder
30. Jens Brygger
31. Hans Lauritsen
32. Rasmus Hansen
33. Morten Rasmussen
Til disse er velb Erik Kaas jorddrotten og di er tjenere til Lindskov
34. Rasmus Knudsen Lerche helgård Palle Christensen i Hørup er jorddrotten dertil
35. Jens Rasmussen Lerche helgård er tjener til Lyder S?? i København
36. Oluf Rasmussen et bol tilkommer Hans Lauritsen på Lykkegård på Hindsholm