Mandtal Lunde m.fl. sogne 1658

Mandtal Lunde m.fl. sogne 1658
Mandtal Lunde og Kirkeby sogne 1658Mandtal Lunde og Kirkeby sogne 1658 Mandtal Kirkeby sogn 1658Mandtal Kirkeby sogn 1658 Mandtal Kirkeby og Ollerup sogne 1658Mandtal Kirkeby og Ollerup sogne 1658 Mandtal Ollerup sogn 1658Mandtal Ollerup sogn 1658

Høje og Bobjerg 1663

Kilde: Synsforretning Sunds herreds tingbog 1663 (LAO)

Høje 1663

1. Rasmus Nielsen helgård
2. Jens Rasmussen helgård
3. Rasmus Pedersen helgård
4. Niels Hansen helgård øde
5. Hans Lauritsen halvgård er øde som Jens Mortensen har fæstet grunden til
6. Christopher Pedersen et hus er øde
7. Jens Smed et hus
Er kong Majst tjenere til Nyborg Slot.
8. Peder Rasmussen halvgård øde er til fru Maria Lytzow i Svendborg
9. Oluf Hansen helgård
10. Peder Andersen halvgård
11. Markvard Rasmussen helgård
12. Hans Pedersen halvgård
13. Jørgen Simonsen halvgård øde
14. Peder Rasmussen halvgård
15. Hans Andersen helgård er øde
16. Staffen Staffensen et hus
17. Frands Pedersen et hus øde
Er velb sl hr. Niels Krabbes tjenere til Nakkebølle
18.19. Endnu findes udi Jacob Skomager og Hans Rasmussen begge et hus som ligger på kirkejorden
20. Ellehave Peder Simonsen påboede et bol er øde
21. Kokkenborg Rasmus Albertsen et hus
Kong majsts tjenere under Nyborg Slot undtagen halvdelen af Ellehave bol det ligger til Sellebjerg Niels Parsbjerg tilhører

Bobjerg 1663

1. Anders Pedersen helgård
2. Peder Hansen halvgård
3. Poffuel Pedersen halvgård
4. Jens Pedersen halvgård er øde
5. Frands Pedersen helgård øde
6. Rasmus Pedersen helgård øde
Er kong majst til Nyborg Slot
7. Rasmus Remsnider et hus
8. Peder Andersen halvgård
Velb fru Maria Lytzow i Klostergården i Svendborg hendes tjenere