Mandtal Kirkeby og Ollerup sogne 1658

Mandtal Kirkeby og Ollerup sogne 1658

Ollerup by 1663

Kilde: Synsforretning: Sunds herreds tingbog 1663 (LAO)

Ollerup 1663

1. herregårde er Nielstrup som tilhører velb sl hr. Niels Krabbes arvinger og borgmester Niels Lauritsen som der nu påbor og der udi er interessent.

Ollerup by
1. Ditlev Iffuersen en helgård jordegen
2. Morten Rasmussen en gård jordegen
3. Christen Møller helgård jordegen
4. Frands Nielsen et bol
5. Oluf Hansen i en ?gård
6. Rasmus Jacobsen et bol
Er velb Otte Krags tjenere til Egeskov
7. Anders Hansen helgård er jordegen er velb landsdommers tjener til landsdommereiet
8. Hans Pedersen halvgård er velb sl. hr. Niels Krabbes tjener
9. Rasmus Nielsen halvgård
10. Albert Christensen et hus
11. Laurits kandebrænder? et hus
12. Rasmus Hemmedrup påboede 1 bol er øde
Tilhører Mads Vestesen på Skjoldemose og han er jorddrotten hertil
13. Morten Hansen halvgård
14. Christopher Lauritsen halvgård
15. Hans Alsing halvgård
16. Knud Pedersen halvgård
17. Jens Sørensen et bol
18. Søren Nielsen 1 bol
19. Peder Lauritsen et bol
20. Laurits Madsen et bol er øde
21. Eggert H? et ???hus
disse er tjenere til Findstrupgård og velb fru Ane Margrethe F? er jorddrotten
22. Hans Jørgensen påboede halvgård er øde Er hr Hans i Stenstrup og Palle Christensen i Højrup begge jorddrot til
23. Peder L? helgård er øde jorddrot er Anders Christophersen
24. Peder Beyerholm helgård er velb Erik Kaases tjener til Lindskov
25. Rasmus Mortensen et hus
26. Hans Agesen et hus
27. Rasmus Sølberg et hus
28. Peder Kragelund et hus
29. Mads Ibsen et hus
30. Hans Jacobsen et hus
Disse er tjenere til M. Hans sognepræst i Broby
31. Et bol Jens Sørensen før iboede og nu ligger øde. tilhører Henrik Wrangel på Sandholt
32. Hans Nielsen skræder et hus
33. Et bol som Markvard Buch tilforn iboede, som Jørgen Væver nu iboer og præsten her Peder Jensen i Ollerup benytter grunden dertil er kong majst tjener til Nyborg Slot
34. Urte Mølle ved Nielstrup som Mads Nielsen ibor. Poffuel Christensen i Svendborg og  Palle i Højrup begge er interessent udi
35. Ditlev Iffuersen et hus Jep Ibsen ibor
36 og 37. Christen Møller 2 huse som Anders Hansen og Laurits Jacobsen og Zacarias Christensen ibor
38. Anders Hansen et hus som Hans Hansen ibor
39. Oluf Hansen et hus som Jørgen Madsen ibor dette er de jordegne bønders huse i Ollerup som er bygt på deres gårdes grund de skylder af