Mandtal Kirkeby sogn 1658, 1663 og 1699

Mandtal Kirkeby sogn 1658, 1663 og 1699
BilagStørrelse
Mandtal 1699 Kirkeby sogn.pdf49.16 kB

Rårud, Slæbæk, Kirkeby og Egebjerg byer 1663

Kilde: Synsforretning Sunds herreds tingbog 1663 (LAO)

Rårud Mandtal 1658 Nyborg Lens regnskaber (RA)

Peder Jørgensen helgård tjener til Kronen
Mads Ibsen halvgård tjener til Landsdommeren
Anders Ibsen halvgård tjener til landsdommeren
Peder Lauritsen 1/4 gård tjener til landsdommeren
Hans Nielsen halvgård Karen Bildes tjener til Hvidkilde

Rårud 1663

1. Hans Clausen halvgård
2. Mads Ibsen halvgård
3. Peder Lauritsen halvgård øde
Er velb landsdommerens tjenere til Landsdommeriet
4. Niels Beyer påboede halvgård er øde velb jomfru Anne Gøye er jorddrotten hertil og ligger til St. Jørgens Hospital.
5. En jordegen gård Peder Jørgensen tilforn påboede er øde
6. Item et lidet gadehus på forne ejendomsgårds grund er Kong Majst til Nyborg Slot

Slæbæk Mandtal 1658 Nyborg Lens regnskaber

Rasmus Nielsen helgård Landsdommerens tjener
Christen Hansen halvgård Landsdommerens tjener
Morten Andersen halvgård Erik Quitzows tjener til Sandagergård
Rasmus Ibsen helgård Hvidkilde

Slæbæk 1663

1.
 Rasmus Nielsen påboede en helgård kaldes Slæbæksgård er øde
2. Niels Christensen halvgård
3. Hans Bentsen et hus er øde
4. Et hus på Slæbæksgårds grund som Hans Ottesen iboede og er øde

Er velb landsdommerens tjenere til Landsdommeriet
5. Rasmus Ibsen halvgård øde velbyrdige jomfru Anne Gøye er jorddrotten hertill og ligger til St. Jørgens Hospital
6. Morten Andersen halvgård er velb Erik Quitzows tjener
7. Morten Nielsen et hus er velb Henrik Bjelkes tjener

Kirkeby Mandtal 1658 Nyborg Lens regnskaber Rigsarkivet
Hans Clausen helgård øde tjener til præsten i Ollerup
Niels Houffmand? helgård Hvidkilde
Rasmus Pedersen halvgård øde Hvidkilde
Jep Laursen helgård øde Hvidkilde
Morten Simonsen øde Hvidkilde
Rasmus Grynter 1/4 gård øde Hvidkilde
Jens Knudsen halvgård De bjelkers gods


Kirkeby 1663

1. Jens Knudsen halvgård øde velb Henrik Bjelke er jorddrotten hertil
2. David Lauritsen helgård tilkommer præsten i Ollerup og er annexpræstegård
3. Villum Nielsen et hus dette er Ringerhuset og ligger til kirken
End er udi nævnte Kireby slet øde stavre som var tilhobe 41/2 gårde

Egebjerg Mandtal 1658 Nyborg Lens regnskaber

Rasmus Nielsen helgård Otte Krags tjener Egeskov 7-6-2-2
Mads Pedersen 1/4 gård Otte Krags tjener Egeskov 0-5-0-0
Anders Markvardsen halvgård Hvidkilde 9-5-0-0
Niels Simonsen helgård Hvidkilde    7-1-1-0
Mads Markvardsen 1/4 gård Hvidkilde 6-5-0-0
Jens MarKvardsen halvgård Hvidkilde 8-1-0-0
Hans Pedersen halvgård Hvidkilde 7-7-0-0
Anders Nielsen halvgård Karen Krabbe til Skjoldemose 10-4-2-1
Jens Jørgensen 1/4 De bielkers gods Svenske Bjelker 3-5-3-1

Egebjerg 1663

1. Søren Christensen helgård jordegen
2. Christen Nielsen halvgård jordegen

3. Mads Holst et bol øde
Er velb Otte Krags tjenere
4. Poffuel Nielsen halvgård
5. Anders Markvardsen påboede halvgård øde
6. Jens Markvardsen halvgård øde
7. Mads Markvardsen halvgård øde
8. Hans Hedegaards gård som Anders Markvardsen nu ibor helgård
Velb fru Karen Bilde er jorddrotten og eyer dem
9. Rasmus Frandsen et bol er velb Henrik Bjelkes tjener

1572 var der 10 gårde i Egebjerg, matr. 1662 omtaler en ødegård og en del ødejorder, som dyrkes af de andre gårde.