Mandtal Lunde og Kirkeby sogne 1658

Mandtal Lunde og Kirkeby sogne 1658

Lunde by og Dongshøjrup by 1663

Kilde: Synsforretning Sunds herreds tingbog 1663 (LAO)

Lunde sogn 1663
Lunde by
1. Rasmus Nielsen helgård
2. Peder Nielsen helgård
3. Poffuel Jørgensen helgård
4. Laurits Hansen halvgård
5. Jens Nielsen i Langkilde helgård
6. Poffuel Hansen et hus
Er Elsebeth Ulfelds tjenere til Ørbæklunde
7. Niels Hansen helgård
8. Peder Jørgensen helgård
9. Niels Lauritsen et bol som kaldes Vandmosehus er øde
Velb fru Anne Vinds tjenere til Løjtved

Dongshøjrup by

Mandtal 1658 Nyborg Lens regnskaber (RA)
Peder Jensen 1/4 gård kronens tjener
Rasmus Nielsen halvgård kronens tjener
Rasmus Lauritsen halvgård kronens tjener
Hans Jørgensen halvgård Arent van der Kuhlas tjener til Løjtved
Jens Nielsen Bonde helgård Fru Karen Bildes tjener til Hvidkilde
Rasmus Rasmussen halvgård Karen Bildes tjener til Hvidkilde
Peder Nielsen halvgård Karen Bildes tjener til Hvidkilde
Hans Knudsen halvgård Karen Bildes tjener til Hvidkilde

Hierrik Hieriksen 1/4 gård Ejler Høgs tjener til Nielstrup
Rasmus Pedersen 1/4 gård Kaj Lykkes tjener til Rødkilde

Dongshøjrup 1663

1. Rasmus Andersen halvgård
2. Rasmus Lauritsen halvgård
3. Markvard Andersen et bol
Er Kong Majsts tjenere til St. Knuds Kloster i Odense
4. Niels Hansen et bol er velb Mogens Rosenkrantses tjener
5. Hans Knudsen halvgård
6. Peder Nielsen halvgård halvgård
7. Jens Bondes helgård øde og er
velb Christen Skiels tjenere til Ravnholt
8. Rasmus Rasmussen helgård øde velb fru Karen Bilde er jorddrotten dertil
9. Laurits Træskomand et hus er velb Erik Quitzows
10. Niels Jensen Smed et gadehus som er bygt på gaden på menige bymænds der i byen
11. Jep Hansen et hus på Jens Bondes gårds grund
12. Et hus Hans Rasmussen ibor på Hans Knudsens gårds grund
13. Hans Jørgensen halvgård er velb fru Anne Vinds til Løjtved
14. Henrik Henriksen et bol øde Palle Christensen i Højrup er jorddrotten dertil