Mandtal Kværndrup sogn (3)

Mandtal Kværndrup sogn (3)

Gultved og Egeskov 1663

Kilde: Synsforretning i Sunds Herreds tingbog 1663 (LAO)

Gultved 1663

1. Holmen helgård hvoraf Knud Hansen bruger den halve og den anden halve er øde
2. Christen Knudsen halvgård øde
3. Staffens gård halvgård øde
4. Hans Lauritsen helgård øde
5. Knud ? gård øde
disse er alle tjenere til Krumstrup
6. Manuel Smed et bol er vel Peder Brockenhuuses tjenere til Nordskov (skøde 1650 tilhørte tidligere Henrik Lange Rygård)

Se dyrlæge Jensens artikel om Gultvedholm!!!
Gultvedholm nævnes 1475 1549 og i 1572 var en af gårdene forsynet med 2 fæstere, hvilket genfindes i 1663 som antydet ovenfor
Desuden var der et smedeværksted i byen 

Egeskov 1663

halvegård
1. Peder Overgaard
2. Jesper Jørgensen
3. Mads Nielsen
4. Rasmus Rasmussen
5. Knud Kandemand
6. Hans Offersen
7. Christen Thielsen?
8. Anders Suur
9. Peder Killeboer
10. Rasmus Jørgensen
11. Jens Bald
12. Niels Møller
13. Peder Snidermand
14. Jens Olufsen
15. Peder Staldmester
16. Mads Lindegaard
17. Jesper Fuglsang
18. Laurits Nielsen
19. Laurits Badskær et hus
Gadehuse
20. Jørgen Pedersen
21. Hans Sellfahrer
22. Poffuel Kromand
23. Ib Smed
24. Knud Skomager
25. Peder Sadelmager
26. Jens Jørgensen
27. Niels Skræder
28. Erik Knudsen
29. Hans Tømmermand
Er velb. Otte Krags tjenere til Egeskovgård