Knud "Købmand" i Høje sogn (1537)

| | |

Jordebog 1537 -Ørkild len - Høje sognJordebog 1537 -Ørkild len - Høje sognFør reformationen i 1536 lå Lunde sogn under den fynske bispestol. Gårdene leverede deres landgilde til Ørkild slot ved Svendborg, hvorfra der er bevaret en række jordebøger i årene 1531-1542.
En af bønderne (1537) i "Høje Sogn" hed Knud "Købmand". Hans årlige landgilde til bispen var 1 pund byg,1 pund rug, 1 bolgalt, 1 får, 2 gæs, 4 høns og 1 mark arbejdspenge. Derudover skulle sognets bønder i fællig årligt yde 3 tdr. smør, 2 køer og 4 pund havre.

Tilnavnet "købmand" mere end antyder, at bonden her også har været handelsmand. Af Kong Christian II's privilegium for Svendborg dateret 1517 fremgår, at der var en 2 miles grænse omkring Svendborg, hvor al opkøb hos bønderne var strengt forbudt. Knud Købmand har boet ret tæt denne 2-mils grænse, og har formentlig haft sin virksomhed udenfor denne grænse, men hvad han konkret har handlet med kan kun blive et gæt. Kværndrup sogn (Egeskov marked) var jo i århundreder centrum for handel med husdyr, og pastor Peder Claudianus, Kværndrup fortæller omkr. 1700 desuden, at der "i den katolske" tid fra hele landet blev ofret "gryn, honning og smør" til Kværndrup kirke. Så måske Knud Købmands virksomhed skal ses i sammenhæng hermed?