Antal gårde under Ørkild Len 1531 -1542

| | |

Oplysningerne hidrører fra arkivaliegruppen "Regnskaber før 1559" på Rigsarkivet, hvor der opbevares en række jordebøger for bispeborgen Ørkild ved Svendborg og Nyborg Len. Jordebøgerne omfatter årene 1531, 1537, udateret og 1542.

 Jb 1531  Jb 1537   Jb udateret   Skattebog Nyborg Len 1542
 Ørkild by   14 14 20
 Skårup by 8 11 11 4
 Skårupøre  1 1 1
 Bjørnemosegård   1 1 
 Øster Åby  1 2 1 1
 Holmdrup 2 4 3 3
 Tved by  9 11 7 11
 Heldager by   1 1 1
 Høje by/sogn 12 18 16 18
 Bobjerg by 4 5 5 5
 Langkilde  1 1 1
 Rødme by 6 6  6
 Ollerup by  1  
 Stågerup by  2  
 Øster Skerninge by   2  
 Egense  1  
 Sørup  1  
 Kirkeby  1  
 Egebjerg  1  
 Trunderup  3  

Udateret jordebog (1537 (?)) over stiftsgods (Ørkild) -Klingstrup (RA)Udateret jordebog (1537 (?)) over stiftsgods (Ørkild) -Klingstrup (RA)I udaterede jordebog omtales som stiftets gods "Klindstropegaard - Steen haffuer then i fforleningh mett Møllen och (?) Gaard (?)