Fjellebroen

| | | |


[Amtshistorien for Svendborg og Assens Amter. ca. 1931]

FjellebroenFjellebroenFjellebroen på grænsen mellem Vester Åby og Ulbølle sogne er meget gammel. Allerede 1200 nævnes stedet som tilhørende Holme Kloster (det senere Brahetrolleborg). 1655 var Kaj Lykke ejer af godset, hvortil Fjellebroen hørte. Efter Kaj Lykkes fald kom Fjellebroen under Kronen. En tid har den tilhørt Hviderne til Rødkilde. Da forvalteren på Hvidkilde, Jens Lange, i 1736 købte Rødkilde af Johan Lehn til Hvidkilde, hørte Fjellebroen under Rødkilde. Jens Lange var en streng mand, men han forbedrede meget på godset, og den første skibsbro anlagdes af ham, ligesom han anlagde teglværk og skibsværft ved Fjellebroen.

Han døde 1790, og hans søn justitsråd Lange arvede Rødkilde. Efter hans død 1829, overgik det til hans søn E.H. Lange, og medens denne var besidder af Rødkilde, deltes godset. 1854 købte Frederik Hoffmann, født 1823 i Ulbølle Strandhuse, søn af væver Hans Rasmussen og hustru Charlotte, født Hoffmann, en til skibsbroen stødende jordlod og anlagde herudfor en anden skibsbro, samt byggede en købmandsgård.
Gl. købmandsgård i FjellebroenGl. købmandsgård i FjellebroenHan drev stor kornhandel og udskibede en mængde tømmer. E.H. Lange døde 1874 og hans søn, Chr. Lange solgte 1880 den halvpart af Fjellebroen, som endnu hørte under Rødkilde til Fr. Hoffmann, der således blev eneejer. Han forbedrede nu havnen og havnepladsen, og der rejste sig nu flere bygninger. Havnepladsen optager 3/4 ha og bolværkslængden er 100 m. 1890, efter Fr. Hoffmanns død, overgik bedriften til hans to sønner, som delte virksomheden imellem sig, således at Frederik Hoffmann fik udskibningsstedet og kornhandelen, og Peder Hoffmann fik købmandshandelen og kroen. Frederik Hoffmann optog sin svoger Hans Larsen i sit firma som medejer.

Se også