Dagbog 1894 Jerntvedgård, Ulbølle Sogn.

| |

Jerntvedgård i Ulbølle (foto 1906)Jerntvedgård i Ulbølle (foto 1906) Jerntvedgård i Ulbølle -et sjældent bevaret eksempel på Jens Lange's byggeskikJerntvedgård i Ulbølle -et sjældent bevaret eksempel på Jens Lange's byggeskik

Henvisning: Eigil Hansen: Jens Langes Udflyttergårde (Fynske Minder (1960-62, bd. 4, s. 87-119)), hvor gårdens daværende ejer, Vilhelm Madsen fortæller hele Jerntvedgårds historie

Opbevares på Egebjerg Lokalhistorisk Arkiv i Vester Skerninge.

Januar 1894
1. M. Nytaarsdag, smukt, Frost
2.Ti. Bandt Foder, Frost
3.O.  I Skjoldemose Skov J.Villumsen, Frost.
4.T.  Rense Hvede, Frost.
5.F.  Rense Hvede, Frost.
6.L.  Tærske Rug, Frost


7.S.  P.J. Skov for H.Bødker 8 M, Frost.
8.M.  Tærske Rug. P.J. Skov, Frost
9.Ti  Tærske Rug, Frost
10.O. I Skjoldemose Skov for Lars J.
11.T. Tærske Rug. Juletræ i Fdfg (foredragsforening), Marie Møller oplæste.
12.F. Rense Rug, Frost.
13.L. Skære Hakkelse, Frost
14.S. Frost.
15.M. Brogede Ko, Tyr, Tøvejer.
16.Ti. Tærske Rug, Graat.
17.O. Tærske Rug, Graat.
18.T. Brogede Ko til Tyr, Graat
19.F. Færdig med at tærske, Graat
20.L. Hentede Byg til Mølleren ved Pejrup St. Køerne blev vasket,  Regn.
21.S. Graat.
22.M. Hentede Byg til Mølleren, Graat.
23.Ti. Til Auktion i Gundestrup Skov, Graat.
24.O. Stive Popler, Graat
25.T. Tage Halm af, Regn
26.F. Rense Rug, Skyet.
27.L. Flytte Roer ind, Regn
28.S. Kælvede, Karen Nr. 2.,Klart.
29.M. Skære Hakkelse. Karen Nr. 4 til Tyr, Klart
30.Ti Til Auktion i Rødkilde Skov, købte 50 Humlestænger 5 Kr. 1 Nr. Aske 33/4 Kv., 1 Nr. Ris 11/4 Kv. 2 Nr. Bøg 73/4 og 81/4 Kv., Regn og Sne.
31.O. Lars og Dorthe herude, Graat

Februar
1.T.  Stive Popler, Graat
2.F.  Hugge Gærdestaver, Graat.
3.L.  Hugge Brænde, Smukt
4.S.  I Kirke, Smukt.
5.M.  Dyrlægen var her til den Sorte Hest, Smukt
6.Ti. Ryddede Pile ved Vejen, Smukt.
7.O.  Begynde at Gærde, Storm.
8.T.  Gærde, Storm.
9.F.  I Rødkilde Skov efter Humlestænger, Foredrag, Pastor Leuenbak. Graat.
10.L. Hestene blev Skoet. Maskerade i Sangforeningen, Torden, Hagel, Sne, Stærk Storm. Lynet slog ned flere Steder. Der brændte et Hus ved Hørup Mølle ved Lynnedslag. Flere Huse faldt,og Træer i Masse vis i Skovene, især Natten mellem Søndag og Mandag.
11.S. J. Madsen var her.
12.M. Til Auktion i Flintholms Hestehave. Stærk Storm.
13.Ti. I Rødkilde Skov efter Risbrænde, Skyet.
14.O. I Rødkilde Skov efter Asketræ, Smukt.
15.T. I Tangekroge efter Kosteris. Frost.
16.F. Gærde, Frost.
17.L. Gærde, Frost.
18.S. Dyrlægen var her til den brogede Ko, Frost.
19.M. Gærde. Karen Nr, 4 til Tyr. Frost.
20.Ti  Hentede et Læs Grus paa Skjerningemarken, til det Hus der brændte, Frost.
21.O. I Rødkilde Skov for J. Villumsen og i Kohaven for H. Bødker. Bødker Nr. 3 til Tyr, Frost.
22.T. I Kohaven for H.Bødker og i Flintholms Skov for M. Bankes Enke, Frost.
23.F. To Gange i Rødkilde Skov, et Læs til os og et til Mads Smed, Frost
24.L. I Gundestrup Skov for H. Gammelgaard. Tøvejer.
25.S. Graat.
26.M. I Rødkilde Skov for H. Bødker, Graat.
27.Ti  Gærde, Graat.
28.O. Hugge Brænde, Graat.

Marts
1.T.  Gærde, Graat.
2.F.  Save Brænde, Smukt.
3.L.  I Skov for H. Bødker, Smukt.
4.S.  Nede hos Lars. Lysbilleder i Foredrag(sforeningen), Smukt.
5.M.  I Skov for H. Bødker, Byger.
6.Ti. Tage Halm af, Regn.
7.O.  Grave op for tilstoppede Drænsrør i Bakkemarken, Graat.
8.T.   Rense Drænsrør med Kæde, Graat.
9.F.  I Rødkilde Skov efter Bøgetræ, Smukt.
10.L. Skære Hakkelse, Regn.
11.S. Ovre hos Doktoren. Han var i Odense. Regn.
12.M. Efter Dokter til Maren Bødkers, Byger.
13.Ti. Save Brænde, Regn.
14.O. Save Brænde, Skyet.
15.T. Hentede M. Sofie Hjem. Hendes Moder døde. Smukt.
16.F. Rense Drænsrør I Bakkemarken, Smukt.
17.L. Satte Rækpæle ved Bakkemarken, Smukt.
18.S. Smukt.
19.M. I Skov for J. Villumsen, Graat.
20.Ti. I Skov for J.Villumsen, Smukt.
21.O. H. Bødkers Kone blev begravet, Smukt.
22.T. Skærtorsdag, Mildt.
23.F. Langfredag. I Kirke, Mildt.
24.L. I Skov for P.Pedersen, Klart.
25.S. Paaskedag. I Kirke, Smukt.
26.M. 2den Paaskedag. Smukt.
27. Ti Hentede Sten til Mads Blanke ved Fjellebroen. Smukt.
28.O. Kørte 29 Læs Gødning paa Grøndjorden. Smukt.
29.T. Pløje Grøndjord. Smukt.
30.F. Pløje. Smukt.
31.L. I Galtløkken efter Lægter. Harvede Bakken om Eftermiddagen. Smukt

April.
1.S.  Rejste et nyt Lysthus. Smukt.
2.M.  Harve. Skyet.
3.Ti. Harve. Smukt.
4.O.  Tromle. Smukt.
5.T.  I Faaborg med to Grise, Smukt.
6.F.  I Skov for Johan Murer lagde Kartofler i Haven. Koldt.
7.L.  Harve. Rasmus Olsen var her med 3 Grise. 51 Kr. Smukt.
8.S.  Stænge Humle. Smukt.
9.M.  Harve. Smukt.
10.Ti. Saaede 2 Td. Blandkorn paa Bakken. Smukt.
11.O. Tromle. Smukt.
12.T. Harve for H.Bødker. Smukt.
13.F. Saaede 3 Td. Havre i de lange Stykker i Bakkemarken. Smukt
14.L. Tromle. Det regnede godt en Time. Regn.
15.S. Smukt.
16.M. Harve. Peder i Svendborg. Smukt.
17.Ti. Saaede 2 Td. Byg i -de lange Stykker - den Store Mark. Smukt.
18.O. Saaede 1 Td.Byg. Smukt.
19.T. Saaede 3 Skp. Byg. Lagde Kartofler i Marken. Smukt.
20.F. (Bededag) Skar Hakkelse. Koldt. (Graat).
21.L. Saaede for H.Bødker. Regn. Lidt Koldt.
22.S. Regn. Lidt Koldt.
23.M. Saaede Græsfrø i Kløvermarken. Graat.
24.Ti. Saaede for P. Vilhelmsen. Smukt.
25.O. Pløje til Roer. Smukt.
26.T. Tromle for Husmændene. Foredrag Højskoleforstander Dam, Brøderup. Regn, Torden.
27.F. Færdig med at lægge Roer. Regn.
28.L. Færdig med at saa Vaar sæd. Smukt.
29.S. Graat.
30.M. Pløje til Roer for Husmændene. Smukt.

Maj
1.Ti. Gjorde Haven ren. Smukt.
2.O.  Blev Hestene skoet. Køerne kom ud. Graat.
3.T.  I Kirke. Smukt.
4.F.  Kalke i Bryggerset. Regn.
5.L.  Kalke. Byger
6.S.  Lidt Regn.
7.M.  Slog Lægter paa ved Bakken. Lidt Regn.
8.Ti. Tage Halm af. Regn.
9.O.  Saa Staldfoder. Foredrag af pastor Bojsen, Kerteminde. Smukt.
10.T. Saa Staldfoder. Smukt.
11.F. Tage Halm af. Smukt.
12.L. Gjorde Haven ren. Smukt.
13.S. Pintsedag nede paa Skjerningemarken. Smukt.
14.M. Til Alters. Smukt.
15.Ti. Harve Brakjord. Smukt.
16.O. Saaede den sidste Staldfordring. Kr. Jensen holdt Vælgermøde i Ulbølle. Smukt.
17.T. Tage Gærde af ved Hans Nielsens. Smukt.
18.F. Mure i Stalden.Smukt.
19.L. Plante Kaal.Smukt.
20.S. Smukt.
21.M. Kørte 10 Læs Gødning paa Brakjorden. Smukt.
22.Ti. Pløje. Smukt.
23.O. Tage Halm af. Smukt.
24.T. Kørte 5 Læs Gødning paa Grøndjord. Smukt.
25.F. Pløje. Smukt.
26.L. Harve. Smukt.
27.S. Paa Hvidkilde. Graat.
28.M. Stikke Tisler. Smukt.
29.Ti. Stikke Tisler. Smukt.
30.O. Skuffe Roer. Regn.
31.T. Skuffe Roer. Regn.

Juni
1.F.  Kørte 10 Læs Gødning  paa Grøndjord. Smukt.
2.L.  Færdig med at pløje Grønjord. Smukt.
3.S.  Nede hos Morten Klavsen. Smukt.
4.M.  Pløje Brakjord 2. Gang. Smukt.
5.Ti. Pløje. Regn.
6.O.  Pløje. Smukt.
7.T.  Pløje Grøndjord for P.Villumsen. Hentede 5 Læs Grus. Foredrag, Lærer Begtrup, Askov. Smukt.
8.F.  Hentede 4 Læs Grus. Regn.
9.L.  Hentede 1 Læs Grus. Gjorde Haven ren. Smukt.
10.S. I Kirke. Graat.
11.M. Rense Rug og Hvede. Smukt.
12.Ti. Hyppe Kartofler. Regn.
13.O. Hyppe Kartofler. Regn.
14.T. Rense Grøft i Brakmarken. Smukt.
15.F. Hentede 500 Sten ved Fjellebroen. Smukt.
16.L. Rense Roer, Smukt.
17.S. Smukt.
18.M. Begynde at Slaa, Regn.
19.Ti. Harve Brakjord.Smukt.
20.O. Slaa. Regn.
21.T. Slaa, sætte Hø Sammen. Smukt.
22.F. Sætte Hø sammen. Smukt.
23.L. Rasmus Olsen var her med 3 Grise. 43 Kr. Smukt.
24.S. Kørte Peder for Larsen til Faaborg? Graat.
25.M. Rense Roer. Storm.
26.Ti.Sætte Hø sammen. Storm.
27.O. Rense Roer. Smukt.
28.T. Blev den gamle Fjellegavl af Laden brudt ned. Varmt.
29.F. Blev Gavlen muret op. Varmt.
30.L. Kørte 7 Læs Hø ind. Køerne kom på Vikhavren. Varmt.

Juli
1.S.  Varmt.
2.M.  Harve Brakjord. Slaa Tørvemosen. Varmt.
3.Ti. Kørte 3 Læs Hø ind. Hyppe Kartofler. Lidt Regn. Torden
4.O.  Slaa i Engen. Smukt.
5.T.  Slaa i Engen. Smukt.
6.F.  Sætte Hø sammen. Smukt.
7.L.  Gjorde Haven ren. Smukt.
8.S.  Paa Skjerningemarken. Lidt Regn.
9.M.  Hentede 3 Grus til J. Villumsen. Lidt Regn.
10.Ti. Kørte 3 Læs Gødning paa Vikhavrejorden. Regn.
11.O  Pløjede Sommerbrak. Regn.
12.T. Pløjede Helbrak 3.Gang. Regn.
13.F. Grøfte ved H. Nielsens Mark. Regn.
14.L. Kørte 2 Læs Enghø ind. Graat.
15.S. Til Bal i Sangforening. Regn. Torden.
16.M. Flytte Foder. Regn.
17.Ti. Tage Halm af. Regn.
18.O. Tage Halm af. Regn.
19.T. Rense Ladegulve. Regn.
20.F. Hente Sand ved Fjellebroen. Smukt.
21.L. Kørte 7 Læs Gødning paa Vikhavrejorden. Smukt.
22.S. Graat.
23.M. Pløje. Smukt.
24.Ti Hentede Tørv for H. Bødker. Smukt.
25.O. Harve Brakjord. Smukt.
26.T. Begynde at Høste Rug paa Holmen. Smukt.
27.F. Høste Rug. Smukt.
28.L. Rive Jord. Smukt.
29.S. Kørte 15 Læs Rug ind. Smukt.
30.M. Kørte 9 Læs Rug ind. Smukt.
31.Ti Pløje for Husmændene. Smukt.

August.
1.O.  Høste Hvede. Smukt.
2.T.  Tærske Rugrivning. Regn.
3.F.  Høste Blandkorn paa Bakken.
4.L.  Høste Havre. Lidt Regn og Torden.
5.S.  Nede paa Skjerningemarken. Regn.
6,M.  Kørte 8 Læs Gødning paa Vikhavrejorden. Graat.
7.Ti. Høste Byg i den store Mark. Skyet.
8.O.  Høste Byg. Skyet.
9.T.  Blev Hestene Skoet. Regn.
10.F. Høste Byg. Byger.
11.L. Kørte 6 Læs Hvede ind. Skyet.
12.S. Kørte Byg for P.Villumsen. Regn.
13.M. Høste Byg. Regn.
14.Ti Rive Jord. Byger.
15.O. Lagde Kartofler ned. Smukt.
16.T. Flyttede alt Kornet, køre Byg. Smukt.
17.F. Køre Havre. Skyet.
18.L. Indavlet paa 5 Td. Byg nær. Byger.
19.S. Smukt.
20.M. Pløje Brakjord. Skyet.
21.Ti. Pløje. Skyet.
22.O. Harve. Smukt.
23.T. Harve. Smukt.
24.F. Pløje Rugstup for H. Bødker. Regn.
25.L. Pløje for P. Villumsen. Smukt.
26.S. Smukt.
27.M. Tromle Brakjord. Smukt.
28.Ti. Pløje Bygstub.Lidt Regn.
29.O. Pløje Bygstub. Valgmandsvalg. Skyet.
30.T. Tærske Sæderug. Smukt.
31.F. Tærske Rug. Smukt.

September
1.L.  Tærske Rug. Smukt.
2.S.  I Kirke. Høstprædiken. Smukt.
3.M.  Kørte Gødning for Husmændene. Smukt.
4.Ti. Pløje for H. Bødker.Smukt.
5.O.  Hente Cement ved Fjellebroen. Smukt.
6.T.  Begynde at grave Kumme. Smukt.
7.F.  Grave Kumme. Regn.
8.L.  Grave Kumme. Smukt.
9.S.  Hentede et Læs Grus ved Stranden. Smukt.
10.M. Mure Kumme. Smukt.
11.Ti.Hentede 2 Læs Sten ved Fjellebroen. Foredrag  Grønvald Nielsen, Vestbirk). Smukt.
12.O. Hentede et Læs Sten. Smukt.
13.T. Færdig med at mure Kumme. Smukt.
14.F. Begynde at saa Rug. Smukt.
15.L. Saa Rug. Smukt.
16.S. Skar Hakkelse. Smukt.
17.M. Saa Rug. Smukt.
18.Ti.Saa Rug. Smukt.
19.O. Saa Rug. Smukt.
20.T. Færdig med at saa Rug. Smukt.
21.F. Saa Rug for H. Bødker. Smukt.
22.L. Saa Rug for P. Villumsen. Smukt.
23.S. Saaede færdig for P. Villumsen. Smukt.
24.M. I Mynderup Skov efter 8 Spær. Smukt.
25.Ti. Grave Kartofler ned. Smukt.
26.O. Kørte 22 Læs Gødning ud. Graat.
27.T. Kørte 8 Læs Gødning ud. Smukt.
28.F. Lagde Dæk paa Kummen. Regn.
29.L. Mure Beholdere. Smukt.
30.S. Skar Hakkelse. Smukt.

Oktober
1.M.  Begynde at pløje Rugstub paa Holmen. Smukt.
2.Ti   Pløje Bygstub i den store Mark. Smukt.
3.O.  Pløje.Smukt.
4.T.  Pløje. Høstfest.Oplæsning af Translatør Petersen fra Svendborg. Graat.
5.F.  Lægge Rør til Kummen. Graat.
6.L.  Hentede 2000 pd. Klid  ved Fjellebroen. Graat.
7.S.  Graat.
8.M.  Pløje.Graat.
9.Ti. Tærskede al Vaarkornsrivningen. Graat.
10.O. Rense Korn.Graat.
11.T. Lagde Rør til Kummen. Skyet.

12.F. Hentede 10 Læs Jord ved Vejen. Smukt.
13.L. Pløje.Kørte 3 Læs Roer Hjem. Regn.
14.S. Skar Hakkelse. Regn.
15.M. Grave Roekule. Regn.
16.Ti Pløje.Kørte 4 Læs Roer sammen. Skyet.
17.O. Pløje.Kørte 3 Læs Roer sammen. Natte Frost.
18.T. Kørte Roer. Pløje.Smukt.
19.F. Pløje. Smukt.
20.L. Færdig med Roerne 17 Læs 2 L Gule. Graat.
21.S. Nede paa Skjerningemarken. Regn.
22.M. Tærske Rug. Regn.
23.Ti. Kørte Gødning for Husmændene.Smukt.
24.O. Pløje for P. Villumsen. Smukt.
25.T. Hentede 2000 Pd. Solsikker ved Fjellebroen,5 Øre.Graat.
26.F. Pløje for H. Bødker. Graat.
27.L. Skar Hakkelse. Regn.
28.S. Gik til Alters. Smukt.
29.M. Dække Roer til. Regn-
30.Ti. Tærske Rug. Regn.
31.O. Pløje Roejord. Graat.

November
1.T.  Rejste Jens og Lars kom i Stedet. Skyet.
2.F.  Færdig med at pløje Stub. Graat.
3.L.  Pløje Grøndjord for H.Bødker. Graat.
4.S.  Regn.
5.M.  Blev Hestene skoet. Graat.
6.Ti. I Faaborg med 2 Grise. Smukt.
7.O.  Slagtede en Gris 20 L.1 Pd. Graat.
8.T.  Pløje Grøndjord. Graat.
9.F.  Pløje. Graat.
10.L. Skære Hakkelse.R. Olsen var her med 2 Grise,18 Kr. Regn.
11.S. Aftenunderholding i V-H Sangforening. Graat - Maaneskinsnat.
12.M. Kørte Sten i Strandhuse. Lidt Regn.
13.Ti.Tærske Byg. Graat.
14.O. Bandt Foder. Graat.
15.T. Tærske Blandkorn. Graat.
16.F. Pløje. Smukt.
17.L. Pløje. Smukt.
18.S. Første Roer ind. Smukt.
19.M. Rense Korn. Graat.
20.Ti.Rense Korn. Graat.
21.O. Tærske Havre. Regn.
22.T. Bandt Foder. Smukt.
23.F. Bandt Foder. Smukt.
24.L. Færdig med at pløje Grønjord.Graat.
25.S. Jens var her. Graat.
26.M. Rense Korn. Graat.
27.Ti. Tærske Blandkorn. Graat.
28.O. Bandt Foder. Graat.
29.T. Flytte Jord ved Kummen. Graat.
30.F. Skære Hakkelse. Graat.

December
1.L.  Tærske Byg. Graat.
2.S.  I Kirke. Smukt.
3.M.  Bandt Foder. Graat.
4.Ti. Til Sogneraadsvalg paa Kroen. Graat.
5.O.  Rense Byg. Graat.
6.T.  Rense Byg. Graat.
7.F.  Kørte 13 Læs Mærkel fra Kummen. Graat, Mildt.
8.L.  Kørte 12 Læs Mærkel. Graat.
9.S.  Nede paa Skjerningemarken. Graat.
10.M. Strø Mærkel. Graat.
11.Ti.Tærske Byg. Smukt.
12.O. Bandt Foder. Frost, Smukt.
13.T. Bandt Foder. Tø, Graat.
14.F. I Skov for J. Villumsen. Graat.
15.L. Rense Byg. Smukt.
16.S. Nede på Skjerningemarken.
17.M. Slagte en Gris 14½ L(pd.). Frost.
18.Ti. Tærske Hvede. Tø, Graat.
19.O. Bandt Foder. Graat.
20.T. Rense Hvede. Graat.
21.F. Tage Kartofler ind. Smukt.
22.L. Skære Hakkelse. Regn.
23.S. Førte? Roer ind.  Graat.
24.M. Tærske Rug. Graat,Taaget Stille
25.Ti. Juledag. Støvregn. Graat.
26.O. Nede hos H.Skade. Graat.
27.T. I Skov for Johan Murer. I Gundestrup Skov. Regn.
28.F. Tærske Rug. Storm. Frost.
29.L. Tærske Rug. Graat.
30.S. Juletræ i Sangforeningen. Smukt. Frost.
31.M. Tærske Rug. Frost.