Præster i Sørup og Sankt Jørgens 1536 - 1748

| | | |

Sørup KirkeSørup KirkeFortegnelse paa de Præster, som har været til Søerup = og St. Jørgens = Sogner, at regne fra Reformationen til d. 21de Aug. 1748.

1) Hr. Hans Hundermarch, hvorom haves ikke, hvorlænge var Præst, men allene, at hand endnu var det 1546.
2) Hr. Peder Hørre, viides ej, hvad Aar blev Præst, men skal være døed 1556. I hands Tiid er Kongetienden af Christian 3 lagt til Kaldet, ved Ejler Rønnous forbøn.

3) Hr. Jacob Sørensøn, var først Capellan i Rudkjøbing og siden Præst her ved Steden fra 1556 til 1591.
4) Hr. Anders Mortensøn skal have været Præst fra 1591 til 1603.
5) Hr. Rasmus Hansøn fra 1703 til 1613, hvis Epitaphium staaer i Capellet.
6) Hr. Anders Mortensøn er bleven Præst 1613, men viides ikke, hvorlænge hand var det.
7) Hr. Niels Hansøn, viides ikke, enten naar hand blev Præst, eller naar hand døede.
8) Hr. Mogens Jensøn Bjerg, som var Hr. Jens Bjergs Søn fra Egense, var Præst 1656, og døede 1695.
9) Hr. Herman Wejgner blev Præst 1695, og døede 1735.
10) Hr. Peder Duus blev Præst i Egense 1729, i St. Jørgens og Søerup Sogner 1735. (Hand lever endnu i St. Jørgensgaards Præstegaard udi Embedet d. 21de Augusti 1748).

Communiceret mig Vitus Bering i Ollerup fra Hr. Peder Duus d. 21de AUg. 1748.

Kilde: Sunds herreds liber copiarum 1565 (LAO)