Litteraturhistoriker Rasmus Nyerup (1759-1829)

Litteraturhistoriker Rasmus Nyerup (1759-1829)

Rasmus Nyerup

Rasmus Nyerup født 12. marts 1759 i landsbyen Nyerup på Fyn, død 28. juni 1829 i København.

Litteraturhistoriker.

14 år gl i Odense Gymnasium. Dimitteret herfra 1776. Filologisk og teologisk eksamen 1779 og 1780. Universitetsbibliotekar 1796. Udgav bl.a. sammen med Rahbek den første danske litteraturhistorie: "Bidrag til den danske Digtekunsts Historie", Sammen med sprogforskeren Rasmus Chr. Rask oversættelse af den yngre Edda, 1808. "Peder Lolles Samling af danske og latinske Ordsprog", 1828. Sammen med Abrahamson og Rahbek den første samling danske folkeviser "Udvalgte danske Viser fra Middelalderen" 1-5, 1812 ff. m.m.m.

Havde stor interesse for nordens fortidsminder. Sekretær for Den kgl Kommission or Oldsagers Bevaring.