Ulbølle Maskin og Møllebyggeri

| | |

Efter Amtshistorien 1931


Ulbølle Maskin- og Møllebyggeri startedes i 1910 af Hans Pedersen, der købte hørspinder Andrea Pedersens lille ejendom [Fåborgvej 123], der var opført i 1830erne. Her begyndte Hans Pedersen under små forhold sin virksomhed som møllebygger. Virksomheden voksede og et nyt værksted tilbyggedes i 1915. 1916 byggedes et stort moderne maskinværksted; 1924 ombyggedes det gamle stuehus, og samtidigt indkøbtes en naboejendom. Foruden møllebygning optoges fabrikation af Ulbølle kværn fundet på Højgård i Hundstrup sogn 1989Ulbølle kværn fundet på Højgård i Hundstrup sogn 1989landbrugsredskaber.

Blandt de møller, der i de senere tider er bygget af Hans Pedersen nævnes: Lille VIby Mølle ved Kerteminde, Øster Mølle i Fåborg 1912, Drejø Mølle og Vidsø Mølle, samt vindmøllen ved Stenstrup Elektricitetsværk.

Hans Pedersen, født 8. juni 1887 i Ulbølle, søn af Jens Pedersen og hustru Ane Katrine, født Andersen, gift 1923 med Hansa Jensen.
Uddannet i møllebyggeri hos Mads Pedersen, Vester Åby.

Virksomhedsarkivet inklusiv regnskaber 1910ff opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv